Sunteți pe pagina 1din 19

Construire fermă porci - extravilan - comuna Glodenu Siliștea

Adresă: Lot 2, extravilan Glodeanu Siliștea, județu Buzău, T20


Întocmit: S.C. HB PROIECT GROUP S.R.L.
Investitor: S.C. FERMA CÂRLIGU S.R.L.
Ofertant:…………………………………………………………………………………………….

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ


PROPUNER FIȘĂ TEHNICĂ REALIZARE HALE

Obsevație: ordinea de realizare a operaților tehnologice este informativă. Ea poate fi modificată


de constructorul ofertant în funcție de mijloacele tehnice de care dispune și în funcție de rațiuni
tehnico-economice
Lista nu conține alte operații ce țin de alte specialități( instalații, arhitectură)

1 Se realizează săpătură generală mecanizată până la cota inferioară a cuvelor de dejecție


2 Se realizează o compactare generală a fundului gropii cu maiul greu
3 Se realizază săpătură mecanizată până la cota de fundare a fundațiilor izolate mai puțin 5cm
4 Se sapă manual ultimii 5cm ai fundului gopii
5 Se compactează fundul gropii pentru fundația izolată
6 Se toarnă betonul de egalizare pentru fundațiile izolate
7 Se montează fundațiile izolate
8 Se montează stâlpi prefabricați
9 Se montează grinzile prefabricate
10 Se montează panele prefabricate
11 Se montează contravântuirile metalice
12 Se trece la turnarea betonului de egalizare pentru cuvele de dejecție
13 Se toarnă placa de pardoseală a cuvelor
14 Se realizează pereții de beton ai cuvelor
15 Se poate trece la realizare închiderilor și altor elemente de finisaj

Operațile 3-14 se vor reliza succesiv pentru hala A la hala D astfel încât realizarea suprastructuri la hala D(de exemplu)
să coincidă cu relizarea cuvelor la hala A&B

Întocmit,
Ing. Heihal Bogdan
cuvelor de dejecție
maiul greu
izolate mai puțin 5cm

ată
ate

e dejecție

de finisaj

ructuri la hala D(de exemplu)

Întocmit,
Ing. Heihal Bogdan
Construire fermă porci - extravilan - comuna Glodenu Siliștea
Adresă: Lot 2, extravilan Glodeanu Siliștea, județu Buzău, T20
Întocmit: S.C. HB PROIECT GROUP S.R.L.
Investitor: S.C. FERMA CÂRLIGU S.R.L.
Ofertant:…………………………………………………………………………………………….

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ


OBIECTIV: HALA A ȘI B

Preț
Nr. Crt Codul Canti-
Descrierea lucrării UM
art. tatea Unitar Total
1 2 3 4 5 6 7
SĂPĂTURI ȘI SISTEMATIZARE ORIZONTALĂ
1 SĂPĂTURI MECANIZATE SUTE MC 46
2 COMPACTARE FUNDUL GROPII CU MAIUL GREU MP 3680
3 SĂPĂTURI MANUALE MC 204
4 UMPLUTURĂ PĂMÂNT MC 301
MONTAJ STRUCTURĂ PREFABRICATĂ
5 BETON SIMPLU FUNDATII IZOLATE (EGALIZARE) C12/15 MC 15
6 COMPACTARE FUNDUL GROPII MP. 300
7 MONTAJ FUNDAȚII IZOLATE BUC. 48
FUNDAȚII

7.1 BETON ARMAT FUNDAȚII IZOLTE C25/30 MC. 144


7.2 COFRAJE FUNDAȚII IZOLATE MP. 426
7.3 ARMĂTURĂ ÎN FUNDAȚII IZOLATE KG. 10836
8 MONTAJ STÂLPI PREFABRICAȚI BUC. 48
8.1 BETON DE MONOLITIZARE C28/35 MC. 4.4
STÂLPI

8.2 BETON ARMAT STÂLPI C32/40 MC. 75


8.3 COFRAJE STÂLPI PREFABRICAȚI MP. 667
8.4 ARMĂTURĂ ÎN STÂLPI PREFABRICAȚI KG. 16394
9 MONTAJ GRINZI PREFABRICATE BUC. 40
GRINZI

9.1 BETON ARMAT GRINZI PREFABRICATE C32/40 MC. 93


9.2 COFRAJE GRINZI PREFABRICATE MP. 884
9.3 ARMĂTURĂ GRINZI PREFABRICATE KG. 26736
10 MONTAJ PANE PREFABRICATE BUC. 154
10.1 BETON ARMAT PANE PREFABRICATE C32/40 MC. 188
PANE

10.2 COFRAJE PANE PREFABRICATE MP. 2687


10.3 ARMĂTURĂ ÎN PANE PREFABRICATE KG. 60711
CUVE ȘI ÎNCHIDERI
11 BETON SIMPLU PLACA (EGALIZARE) C8/10 MC. 184
12 BETON ARMAT PLACĂ C16/20 MC. 441
13 BETON ARMAT PEREȚI CUVE C16/20 MC. 233
14 BETON ARMAT NUCLEE ZIDĂRIE C16/20 MC. 17
15 BETON ARMAT CENTURI ZIDĂRIE C16/20 MC. 10
16 BETON ARMAT STÂLPI SUSȚINERE GRINZI GRĂTARE C16/20 MC. 21
17 BETON ARMAT GRINZI SUSȚINERE GRĂTARE C16/20 MC. 67
18 COFRAJE PLACĂ CUVE MP. 27
19 COFRAJE PEREȚI CUVE MP. 2792
20 COFRAJE NUCLEE ZIDĂRIE mp 165
21 COFRAJE CENTURI ZIDĂRIE mp 55
22 COFRAJE STÂLPI SUSȚINERE GRINZI GRĂTARE mc 364
23 COFRAJE GRINZI GRĂTARE mc 1113
24 ARMĂTURI PLACĂ kg 33021
25 ARMĂTURI PEREȚI kg 19680
26 ARMĂTURI NUCLEE ZIDĂRIE kg 2914
27 ARMĂTURI CENTURI ZIDĂRIE kg 1635
28 ARMĂTURI STÂLPI SUSȚINERE GRINZI GRĂTARE kg 2100
29 ARMĂTURI GRINZI GRĂTARE kg 7858
CONFECȚII METALICE
30 CONFECȚI METALICE CONTAVÂNTUIRI ȘI TIRANȚI tona 15.72
31
32
OBSEVAȚII:
1. Fundațile izolate sunt 48 de buc. distribuite astfel: 24 buc FP1 + 24 buc FP2.
2. Stâlpii sunt 48 de buc. distribuiți astfel: 16 bucăți S1 + 16 bucăți S2 + 16 bucăți S3
3. Grinzile sunt 40 buc. distribuite astfel: 8 bucăți GP2 + 32 bucăți GP1
4. Panele sunt 154 buc. distribuite astfel: 66 bucăți P2 + 88 bucăți P1
5. Coloanele 1,2,3,4,5 sunt completate de proiectant și beneficiar
6. Coloanele 6,7 sunt completate de ofertant

Proiectant Investitor Ofertant


Construire fermă porci - extravilan - comuna Glodenu Siliștea
Adresă: Lot 2, extravilan Glodeanu Siliștea, județu Buzău, T20
Întocmit: S.C. HB PROIECT GROUP S.R.L.
Investitor: S.C. FERMA CÂRLIGU S.R.L.
Ofertant:…………………………………………………………………………………………….

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ


OBIECTIV: HALA C

Preț
Nr. Crt Codul Canti-
Descrierea lucrării UM
art. tatea Unitar Total
1 2 3 4 5 6 7
SĂPĂTURI ȘI SISTEMATIZARE ORIZONTALĂ
1 SĂPĂTURI MECANIZATE SUTE MC 31.3
2 COMPACTARE FUNDUL GROPII CU MAIUL GREU MP. 2560
3 SĂPĂTURI MANUALE MC 139
4 UMPLUTURĂ PĂMÂNT MC 188
MONTAJ STRUCTURĂ PREFABRICATĂ
5 BETON SIMPLU FUNDATII IZOLATE (EGALIZARE) C12/15 MC 9
6 COMPACTARE FUNDUL GROPII MP. 180
7 MONTAJ FUNDAȚII IZOLATE BUC. 30
FUNDAȚII

7.1 BETON ARMAT FUNDAȚII IZOLTE C25/30 MC. 84


7.2 COFRAJE FUNDAȚII IZOLATE MP. 261
7.3 ARMĂTURĂ ÎN FUNDAȚII IZOLATE KG. 6576
8 MONTAJ STÂLPI PREFABRICAȚI BUC. 30
8.1 BETON DE MONOLITIZARE C28/32 MC. 2.7
STÂLPI

8.2 BETON ARMAT STÂLPI C32/40 MC. 47


8.3 COFRAJE STÂLPI PREFABRICAȚI MP. 417
8.4 ARMĂTURĂ ÎN STÂLPI PREFABRICAȚI KG. 10246
9 MONTAJ GRINZI PREFABRICATE BUC. 25
GRINZI

9.1 BETON ARMAT GRINZI PREFABRICATE C32/40 MC. 58


9.2 COFRAJE GRINZI PREFABRICATE MP. 553
9.3 ARMĂTURĂ GRINZI PREFABRICATE KG. 16710
10 MONTAJ PANE PREFABRICATE BUC. 88
10.1 BETON ARMAT PANE PREFABRICATE C32/40 MC. 127
PANE

10.2 COFRAJE PANE PREFABRICATE MP. 1832


10.3 ARMĂTURĂ ÎN PANE PREFABRICATE KG. 39806
CUVE ȘI ÎNCHIDERI
11 BETON SIMPLU PLACA (EGALIZARE) C8/10 MC. 128
12 BETON ARMAT PLACĂ C16/20 MC. 306
13 BETON ARMAT PEREȚI CUVE C16/20 MC. 226
14 BETON ARMAT NUCLEE ZIDĂRIE C16/20 MC. 16
15 BETON ARMAT CENTURI ZIDĂRIE C16/20 MC. 11
16 COFRAJE PLACĂ CUVE MP. 20
17 COFRAJE PEREȚI CUVE MP. 2828
18 COFRAJE NUCLEE ZIDĂRIE mp 157
19 COFRAJE CENTURI ZIDĂRIE mp 54
20 ARMĂTURI PLACĂ kg 23302
21 ARMĂTURI PEREȚI kg 17676
22 ARMĂTURI NUCLEE ZIDĂRIE kg 2670
23 ARMĂTURI CENTURI ZIDĂRIE kg 1576
CONFECȚII METALICE
24 CONFECȚI METALICE CONTAVÂNTUIRI ȘI TIRANȚI kg. 11.20
25
26
OBSEVAȚII:
1. Fundațile izolate sunt 30 de buc. distribuite astfel: 18 buc FP1 + 12 buc FP2.
2. Stâlpii sunt 30 de buc. distribuiți astfel: 10 bucăți S1 + 10 bucăți S2 + 10 bucăți S3
3. Grinzile sunt 25 buc. distribuite astfel: 5 bucăți GP2 + 20 bucăți GP1
4. Panele sunt 88 buc. distribuite astfel: 88 bucăți P1
5. Coloanele 1,2,3,4,5 sunt completate de proiectant și beneficiar
6. Coloanele 6,7 sunt completate de ofertant

Proiectant, Investitor, Ofertant,


Construire fermă porci - extravilan - comuna Glodenu Siliștea
Adresă: Lot 2, extravilan Glodeanu Siliștea, județu Buzău, T20
Întocmit: S.C. HB PROIECT GROUP S.R.L.
Investitor: S.C. FERMA CÂRLIGU S.R.L.
Ofertant:…………………………………………………………………………………………….

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ


OBIECTIV: HALA D

Preț
Nr. Crt Codul Canti-
Descrierea lucrării UM
art. tatea Unitar
1 2 3 4 5 6
SĂPĂTURI ȘI SISTEMATIZARE ORIZONTALĂ
1 SĂPĂTURI MECANIZATE SUTE MC 31.1
2 COMPACTARE FUNDUL GROPII CU MAIUL GREU MP 2440
3 SĂPĂTURI MANUALE MC 138
4 UMPLUTURĂ PĂMÂNT MC 101
MONTAJ STRUCTURĂ PREFABRICATĂ
5 BETON SIMPLU FUNDATII IZOLATE (EGALIZARE) C12/15 MC 13
6 COMPACTARE FUNDUL GROPII MP 260
7 MONTAJ FUNDAȚII IZOLATE BUC. 42
FUNDAȚII

7.1 BETON ARMAT FUNDAȚII IZOLTE C25/30 MC. 124


7.2 COFRAJE FUNDAȚII IZOLATE MP. 371
7.3 ARMĂTURĂ ÎN FUNDAȚII IZOLATE KG. 9416
8 MONTAJ STÂLPI PREFABRICAȚI BUC. 42
8.1 BETON DE MONOLITIZARE MC. 3.82
STÂLPI

8.2 BETON ARMAT STÂLPI C32/40 MC. 65


8.3 COFRAJE STÂLPI PREFABRICAȚI MP. 583
8.4 ARMĂTURĂ ÎN STÂLPI PREFABRICAȚI KG. 14344
9 MONTAJ GRINZI PREFABRICATE BUC. 35
GRINZI

9.1 BETON ARMAT GRINZI PREFABRICATE C32/40 MC. 81


9.2 COFRAJE GRINZI PREFABRICATE MP. 774
9.3 ARMĂTURĂ GRINZI PREFABRICATE KG. 23394
10 MONTAJ PANE PREFABRICATE BUC. 132
10.1 BETON ARMAT PANE PREFABRICATE C32/40 MC. 121
PANE

10.2 COFRAJE PANE PREFABRICATE MP. 1709


10.3 ARMĂTURĂ ÎN PANE PREFABRICATE KG. 41810
CUVE ȘI ÎNCHIDERI
11 BETON SIMPLU PLACA (EGALIZARE) C8/10 MC. 122
12 BETON ARMAT PLACĂ C16/20 MC. 293
13 BETON ARMAT PEREȚI CUVE C16/20 MC. 195
14 BETON ARMAT NUCLEE ZIDĂRIE C16/20 MC. 12
15 BETON ARMAT CENTURI ZIDĂRIE C16/20 MC. 4
16 COFRAJE PLACĂ CUVE MP. 14
17 COFRAJE PEREȚI CUVE MP. 1996
18 COFRAJE NUCLEE ZIDĂRIE mp 54
19 COFRAJE CENTURI ZIDĂRIE mp 22
20 ARMĂTURI PLACĂ kg 21962
21 ARMĂTURI PEREȚI kg 14842
22 ARMĂTURI NUCLEE ZIDĂRIE kg 2070
23 ARMĂTURI CENTURI ZIDĂRIE kg 590
CONFECȚII METALICE
24 CONFECȚI METALICE CONTAVÂNTUIRI ȘI TIRANȚI TONE 12.80
25
26
OBSEVAȚII:
1. Fundațile izolate sunt 42 de buc. distribuite astfel: 22 buc FP1 + 20 buc FP2.
2. Stâlpii sunt 42 de buc. distribuiți astfel: 14 bucăți S1 + 14 bucăți S2 + 14 bucăți S3
3. Grinzile sunt 35 buc. distribuite astfel: 7 bucăți GP2 + 28 bucăți GP1
4. Panele sunt 132 buc. distribuite astfel: 132 bucăți P2
5. Coloanele 1,2,3,4,5 sunt completate de proiectant și beneficiar
6. Coloanele 6,7 sunt completate de ofertant

Proiectant, Investitor, Ofertant,


Preț
Total
7
Ofertant,
LISTA CANTITATI BETON/COFRAJ

Nr. Crt Descrierea lucrării UM Canti-tatea


1 2 3 4
1 Beton simplu fundatii continue M.C 30
2 Beton armat centura fundatie M.C 8
3 Cofraj centura fundatie M.P 70
4 Beton fundaii pereti subsol M.C 6
5 Beton pereti subsol M.C 20
6 Cofraj pereti subsol M.P 135
7 Beton placa pardoseala subsol M.C 3
8 Beton placa peste subsol M.C 4
9 Cofraj placa peste subsol M.P 25
10 Beton placa pardoseala zona fara subsol M.C 6
11 Beton stalpi parter M.C 4
12 Cofraj stalpi parter M.P 54
13 Beton grinzi parter M.C 9
14 Cofraj grinzi parter M.P 86
15 Beton placa parter M.C 14
16 Cofraj placa parter M.P 90
17 Beton stalpi etaj M.C 4
18 Cofraj stalpi etaj M.P 57
19 Beton grinzi etaj M.C 9
20 Cofraj grinzi eraj M.P 82
21 Beton placa etaj M.C 14
22 Cofraj placa etaj M.P 93
1. Cantitatile prezentate in masurătorile anexate la documentație au un caracter informativ având
rolul de a stabili bugetul estimativ al investitorului. În elaborarea ofertei, contractorul își asuma
întreaga responsabilitete a calculului cantităților în baza căruia face oferta, bazate pe
documentația scrisă și desenată din proiect și realizează lucrarea în suma ofertată.
Construire fermă porci - extravilan - comuna Glodenu Siliștea
Adresă: Lot 2, extravilan Glodeanu Siliștea, județu Buzău, T20
Întocmit: S.C. HB PROIECT GROUP S.R.L.
Investitor: S.C. FERMA CÂRLIGU S.R.L.
Ofertant:…………………………………………………………………………………………….

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ


OBIECTIV:FILTRU PERSONAL

Preț
Nr. Crt Codul Canti-
Descrierea lucrării UM
art. tatea Unitar
1 2 3 4 5 6
1 SĂPĂTURI MECANICE MC. 39.00
2 UMPLUTURĂ DE PĂMÂNT MC. 6.00
3 UMPLUTURĂ DE BALAST MC. 8.00
4 STRAT FILTRANT DE BALAST 15CM MC. 13.00
5 POLISTIREN EXTRUDAT 5CM MP. 126.00
6 FOLIE DE POLIETILENĂ 2MM MP. 126.00
7 BETON SIMPLU C12/15 MC. 19.00
8 BETON ARMAT FUNDAȚII C16/20 MC. 35.00
9 BETON ARMAT SUPRASTRUCTURĂ C16/20 MC. 15.00
10 COFRAJE FUNDAȚII MP. 80.00
11 COFRAJE SUPRASTRUCTURĂ MP. 173.00
12 ARMĂTURĂ INFRASTRUCTURĂ PC52 KG. 1784
13 ARMĂTURĂ SUPRASTRUCTURĂ PC52 KG. 1674
14 CONFECȚIE METALICĂ KG. 1417
OBSEVAȚII:
1. Coloanele 1,2,3,4,5 sunt completate de proiectant și beneficiar
2. Coloanele 6,7 sunt completate de ofertant

Proiectant, Investitor, Ofertant,


Preț
Total
7

Ofertant,
Construire fermă porci - extravilan - comuna Glodenu Siliștea
Adresă: Lot 2, extravilan Glodeanu Siliștea, județu Buzău, T20
Întocmit: S.C. HB PROIECT GROUP S.R.L.
Investitor: S.C. FERMA CÂRLIGU S.R.L.
Ofertant:…………………………………………………………………………………………….

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ


OBIECTIV:NECROPSIE

Preț
Nr. Crt Codul Canti-
Descrierea lucrării UM
art. tatea Unitar
1 2 3 4 5 6
1 SĂPĂTURI MECANICE MC. 125.00
2 SĂPĂTURI MANULĂ MC. 10.00
3 UMPLUTURĂ DE PĂMÂNT MC. 36.00
4 COMPACTARE UMPLUTURĂ DE PĂMÂNT MC. 36.00
5 UMPLUTURĂ BALAST MC. 24.00
6 COMPACTARE UMPLUTURĂ DE BALAST MC. 24.00
7 BETON SIMPLU C8/10 MC. 4.80
8 BETON ARMAT C16/20 MC. 26.00
9 ARMĂTURĂ PC52 KG. 2487
10 COFRAJE MP. 159.00
11 HIDROIZOLAȚII MP. 61.00
OBSEVAȚII:
1. Coloanele 1,2,3,4,5 sunt completate de proiectant și beneficiar
2. Coloanele 6,7 sunt completate de ofertant

Proiectant, Investitor, Ofertant,


Preț
Total
7

Ofertant,
Construire fermă porci - extravilan - comuna Glodenu Siliștea
Adresă: Lot 2, extravilan Glodeanu Siliștea, județu Buzău, T20
Întocmit: S.C. HB PROIECT GROUP S.R.L.
Investitor: S.C. FERMA CÂRLIGU S.R.L.
Ofertant:…………………………………………………………………………………………….

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ


OBIECTIV:NECROPSIE

Preț
Nr. Crt Codul Canti-
Descrierea lucrării UM
art. tatea Unitar
1 2 3 4 5 6
1 SĂPĂTURI MECANICE MC. 318.00
2 UMPLUTURĂ DE BALAST MC. 196.00
3 COMPACTARE UMPLUTURĂ DE BALAST MC. 196.00
4 BETON SIMPLU C8/10 EGALIZARE MC. 25.00
5 BETON ARMAT C16/20 MC. 102.00
6 COFRAJE MP. 405.00
7 ARMĂTURĂ PC52 KG. 9455
OBSEVAȚII:
1. Coloanele 1,2,3,4,5 sunt completate de proiectant și beneficiar
2. Coloanele 6,7 sunt completate de ofertant

Proiectant, Investitor, Ofertant,


Preț
Total
7

Ofertant,
LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ
OBIECTIV:Cladire utilitati

Preț
Nr. Crt Codul Canti-
Descrierea lucrării UM
art. tatea Unitar
1 2 3 4 5 6
1 SĂPĂTURI MECANICE MC. 21.76
2 UMPLUTURĂ DE PĂMÂNT MC. 3.21
3 UMPLUTURĂ DE BALAST MC.
4 STRAT FILTRANT DE BALAST 10CM MC. 6.39
5 POLISTIREN EXTRUDAT 5CM MP. 63.93
6 FOLIE DE POLIETILENĂ 2MM MP. 63.93
7 BETON SIMPLU C12/15 MC. 14.45
8 BETON ARMAT FUNDAȚII C16/20 MC. 6.56
9 BETON ARMAT SUPRASTRUCTURĂ C16/20 MC. 18.40
10 COFRAJE FUNDAȚII MP. 54.76
11 COFRAJE SUPRASTRUCTURĂ MP. 173.00
12 ARMĂTURĂ INFRASTRUCTURĂ PC52 KG. 537
13 ARMĂTURĂ SUPRASTRUCTURĂ PC52 KG. 1233
14 CONFECȚIE METALICĂ KG. 823
Preț
Total
7