Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

LA TERMINAREA LUCRĂRILOR DE
DEMOLARE
Nr. ________din______________

Privind lucrarea:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
executată în cadrul contractului nr. _________ din_______________ încheiat între
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
pentru lucrările de ___________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de desființare nr. __________


eliberată de Primăria municipiului ______________ la data de __________ cu
valabilitate până la data de ______________.

2. Comisia de recepție numită în baza dispoziției primarului nr. _________ și-a


desfășurat activitatea în intervalul___________________, fiind formată din:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(numele și prenumele)

3. Au mai participat:
________________________________
________________________________

4. Constatările comisiei de recepție:


4.1. Din documentația scrisă și desenată necesar a fi prezentată au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse în anexa 1
4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în anexa 2 nu au fost executate
4.3. Lucrarile cuprinse în anexa 3 nu respecta prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:
Admiterea recepției _____________________________________________________

S-ar putea să vă placă și