Sunteți pe pagina 1din 2

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222

obiectivele și sarcinile auditului situațiilor financiare

Tema: ____________________________

CUPRINS

ABREVIERI
LISTA TABELELOR, GRAFICELOR ŞI CASETELOR
ADNOTARE (în limbele română şi /engleză sau franceză, la teza elaborată în limba rusă se
prezintă adnotarea şi în rusă după foaia cu adnotarea în limba română)
INTRODUCERE

I. Titlul Compartimentului I
1.1. denumirea paragrafului
1.2. denumirea paragrafului
1.3. denumirea paragrafului

II. Titlul Compartimentului II


2.1. denumirea paragrafului
2.2. denumirea paragrafului
2.3. denumirea paragrafului

III. Titlul Compartimentului III


3.1. denumirea paragrafului
3.2. denumirea paragrafului
3.3. denumirea paragrafului
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Declaraţia de onestitate