Sunteți pe pagina 1din 1

{

r|(^nsf
Nr I ':r_ 14,2:44-

CATRE'
. ARI.'IAIiIDIS .

Domnului Directot General Afinand Vasiliade,

Va transmilem rezu tah e oblinute la Ofoduselo pe care n Le_at pus adlspozilio spre teshre in an!
2013 2014.

7032 +523 103


r22A 101
110
106
l0 106

Datele de mai srs reprezlnta delermnari inlr o sinqum varianla, deci nu au a ba:a qoare

tristilnliiice.