Sunteți pe pagina 1din 1

Fertilizanți

ERBICIDE

Îngrășământ solid microgranulat

Microstar
• Ajută la eliminarea carențelor de fosfor foarte frecvente în această cultură
• Excelent starter Cereal C2
Producător:
Formularea îngrășământului diminuează pierderile DOZA DeSangosse
datorate levigării, îmbunătățind randamentul fertilizării. Grâu, orz: 20 kg/ha: la semănat, prin aplicarea Formulare:
Fosforul din acest îngrășământ are un coeficient de uti- localizată efectuată cu granuloaplicatorul (dispozitiv Granule uniforme solubile în apă
lizare apropiat de 100%, în comparație cu fosforul din special montat pe tractor sau semănătoare).
MAP (monoamoniu fosfat) și DAP (diamoniu fosfat), la Ambalaj:
care coeficientul de utilizare are o valoare medie de 30%. 10 l
Compoziție:
% w/w
Pentaoxid de fosfor 47 % P2O5
Cupru 0,5 % Cu
Mangan 0,5 % Mn

Îngrășământ solid microgranulat

Microstar
• Ajută la eliminarea carențelor de zinc foarte frecvente în această cultură
• Excelent starter PZ
Producător:
Formularea îngrășământului diminuează pierderile DeSangosse
DOZA
datorate levigării, îmbunătățind randamentul fertilizării. 30 kg/ha: odată cu semănatul sau prășitul, cu granu- Formulare:
Fosforul din acest îngrășământ are un coeficient de uti- loaplicator (dispozitiv special montat pe tractor sau Granule uniforme solubil în apă
lizare apropiat de 100%, în comparație cu fosforul din semănătoare) – permite aplicarea îngrășământului pe
MAP (monoamoniu fosfat) și DAP (diamoniu fosfat), la rândul de plante. Ambalaj:
care coeficientul de utilizare are o valoare medie de 30%. 10 l
Conținut optim de azot pentru perioada de aplicare Compoziție:
(plantele au un necesar scăzut la începutul perioadei % w/w
de vegetație) – 1/3 din doza anuală de azot se aplică la Azot 10 %N
înființarea culturii (codul bunelor practici agricole) Pentaoxit de fosfor 40 % P2O5
Trioxid de sulf 11 % So3
Zinc 2 % Zn
107