Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

Clasa a VII-a

Partea I (40 de puncte)

Citește cu atenție textul pentru a putea rezolva cerințele:

Cum te găsești, ușoară zburătoare,


Zăcând aci, pe-o margine de drum,
Și nu dormind într-un polen de floare,
Învăluită-n aur și parfum?

Neascultând de vântul de la stup,


Te-ai aruncat în plasa verde-a zilei
Și darurile-acum, ale zambilei,
Puterile-amorțite ți le rup.

Voind să duci tezaurul de ceară,


Te prăbușiși din drumul cel înalt.
Cine-o să vie, trupul tău de-afară
Să-l caute și-n jur să sufle cald?

Cu aripa-n țărână și în vis,


Strânge la piept comoara ta deplină.
Cât te iubesc, frumoasa mea albină,
Că sarcina chemării te-a ucis!
(Tudor Arghezi – Lumină lină)

1. Precizează ce fel de insectă este zburătoarea, așa cum reiese din text. 5 puncte
2. Extrage din text două imagini artistice diferite și numește-le. 5 puncte
3. Indică rima și măsura primei strofe. 5 puncte
4. Transcrie o inversiune și evidențiază, în aproximativ 5 rânduri, semnificația acesteia.
10 puncte
5. Numește două trăsături ale genului liric existente în text. 10 puncte
6. Identifică figura de stil prezentă în titlul poeziei. 5 puncte

Partea a II-a (40 de puncte)

Rezolvă cerințele de mai jos, referitoare la noțiunile de vocabular și de fonetică studiate în


Unitatea I:

1. Explică modul în care s-au format cuvintele: fetiță, vulpoi. 5 puncte


2. Demonstrează prin enunțuri conversiunea termenilor: citit și toamna. 5 puncte
3. Arată dacă în enunțurile următoare există cuvinte polisemantice sau omonime:
a. Mi-ai spus un lucru fals: că Andrei a cântat fals la concert.
b. Irina m-a invitat la ea la masă, sperând că voi aprecia masa gustoasă.
c. Am citit un roman despre Imperiul Roman.
d. Ușa a rămas deschisă, fiindcă broasca s-a stricat și a intrat o broască în casă.
e. Mi se pare drept să ajut un om care are piciorul drept amputat. 10 puncte
4. Găsește antonime cu rădăcină diferită și cu aceeași rădăcină pentru fiecare dintre cuvintele
următoare: ordine, exigent, cult, normal, bun. 10 puncte
5. Indică grupurile de sunete existente în cuvintele: tigroaică, alee, pian, soare, cafea.
5 puncte
6. Scrie câte litere și câte sunete au următoarele cuvinte: picior, ochi, cenușă, înger, axă.
5 puncte

Se acordă 20 de puncte din oficiu.


SUCCES!

S-ar putea să vă placă și