Sunteți pe pagina 1din 2

1.Identificaţi interjecţiile din textele de mai jos şi 2.

Asociaţi fiecărui desen cuvintele potrivite, grupându-le apoi în funcţie de ce


precizaţi semnele de punctuaţie care se folosesc dupã exprimă:
ele: hai!, ura!, na!, of!, au!, brrr!, aha!, aoleu!, băi!
-stări sufleteşti:
,,Ha, ha, ha, dacã-o sã-şi spargã mãcar un cap, tot e ceva.” -senzaţii:
(M. Sorescu, Într-o poveste) -îndemn:
-adresare:
,,- Cri, cri, cri,
Toamnã gri,
Nu credeam c-o sã mai vii.” (G. Topîrceanu, Balada unui
greier mic)

,,Şi bunica spunea, spunea înainte, şi fusul sfâr-sfâr pe la


urechi, ca un bondar (...)”
(B. Şt. Delavrancea, Bunica)

,,Mãi! anapoda lucru ş-aista, zic eu înciudat.”(I. Creangã,


Amintiri din copilãrie)

4. Realizeazã corespondenţele între cele douã coloane:


3. Grupează pe două coloane interjecţiile de mai A B
jos în funcţie de structura lor: 1. senzaţie a) Striga fericit: Ura! Ura!
ah!, cri-cri!, hodoronc-tronc!, pleosc!, hei-rup!, 2. stare sufleteascã b) Pupãza zbrrr, pe-o dugheanã!
marş!, miau!, ham-ham! 3. act de voinţã c)Brrr! Ce frig este!
4. onomatopee d)Hai cu mine!