Sunteți pe pagina 1din 5

TRIUNGHIUL

Fie A, B, C trei puncte necoliniare

TRIUNGHIUL Fie A, B, C – trei puncte necoliniare Figura geometric ă obținută prin reuniunea segmentelor

Figura geometrică obținută prin reuniunea segmentelor AB, BC și CA se numește triunghiul ABC și se notează ABC.

3 VÂRFURI : A, B, C Elementele ABC 3 LATURI formate din segmentele AB, BC,
3 VÂRFURI : A, B, C
Elementele
ABC
3 LATURI formate din segmentele
AB, BC, CA
3 UNGHIURI <BAC , <ABC, < BCA <A , <B , < C

PERIMETRUL triunghiului este egal cu suma lungimilor laturilor

P ABC = AB + BC+CA

SEMIPERIMETRUL TRIUNGHIULUI este egal cu semisuma lungimilor laturilor triunghiului. Se notează p .

p=

AB + BC+CA

2

exteriorul triunghiului Interiorul triunghiului
exteriorul
triunghiului
Interiorul
triunghiului

DEFINIȚIE

Un punct se numește interior unui triunghi , dacă punctul este interior fiecărui unghi al triunghiului.

Un punct se numește punct exterior unui triunghi, dacă el nu este în interiorul triunghiului și nici pe laturile lui.

este în interiorul triunghiului și nici pe laturile lui. O latură a unui triunghi se numește

O latură a unui triunghi se numește alăturată unghiurilor a căror vârfuri sunt extremitățile ei. latura BC e alăturată < B și < C

O latură a unui triunghi se numește opusă unghiului care nu e alăturat ei. latura AC e opusă < B

Un unghi se numește alăturat laturii triunghiului care formează unghiul. <C este opus laturii BA

CLASIFICAREA TRIUNGHIURILOR

Clasificarea triunghiurilor în funcție de lungimile laturilor

I. TRIUNGHI OARECARE / SCALEN are laturi de lungimi diferite, două câte două

II.

III.

IV.

laturi de lungimi diferite, două câte două II. III. IV.  SRT – TRIUNGHI OARECARE SR

SRTTRIUNGHI OARECARE

SRST TR

SR= 3 cm , ST= 4 cm , RT = 6cm

P SRT = 3+4+6 = 13 cm

TRIUNGHI ISOSCEL are două laturi congruente, iar latura necongruentă se numește baza.

congruente, iar latura necongruentă se numește baza. MN=NP = 8 CM   MNP- ISOSCEL MP

MN=NP = 8 CM MNP- ISOSCEL

MP = 6 cm = baza

P MNP = MN+NP+PM = 8+8+6=22 cm

TRIUNGHI ECHILATERALare toate laturilecongruente

cm TRIUNGHI ECHILATERAL – are toate laturilecongruente AB=BC=CA =6 cm   ABC – echilateral P

AB=BC=CA =6 cmABC echilateral

P ABC = 6+6+6=18 cm

CLASIFICAREA TRIUNGHIURILOR

Clasificarea triunghiurilor în funcție de măsura unghiurilor

1.TRIUNGHIUL ASCUȚITUNGHIC are toate unghiurile ascuțite

ASCUȚITUNGHIC – are toate unghiurile ascuțite <A=60 <B=40 0 0 unghiuri ascu ț ite  <C=80

<A=60

<B=40

0

0

unghiuri ascuțite

<C=80 0 ABC - ascuțitunghic

2.TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC ISOSCEL are un unghi de 90 0 și 2 laturi congruente

B catetă ipotenuză A catetă
B
catetă
ipotenuză
A
catetă

<B = 90 0

< B = 90 0   ABC este dreptunghic

ABC este dreptunghic

AB=BC

 

Laturile care formează unghiul de 90 0 se numesc CATETE.

Latura opusă unghiului de 90 0 se numește IPOTENUZĂ.

2.TRIUNGHIUL OBTUZUNGHIC are un unghi de obtuz și 2 unghiuri ascuțite

de 90 0 se numește IPOTENUZĂ. 2.TRIUNGHIUL OBTUZUNGHIC – are un unghi de obtuz și 2