Sunteți pe pagina 1din 3

1.4.

APLICAŢII

1. Identificaţi eşantionul şi populaţia (colectivitatea generală) pentru fiecare din


următoarele cazuri:
a) pentru a studia timpul de răspuns la numărul de urgenţă 112 din Bucureşti, au fost
selectate aleator 50% din apeluri pe o perioadă de 6 luni şi au fost înregistraţi timpii de
răspuns;
b) pentru a studia gradul de satisfacţie al pacienţilor Spitalului Municipal faţă de serviciile
oferite în acest spital a fost selectat un număr reprezentativ de pacienţi;
c) 500 de indivizi care ascultă talk-show-urile politice de pe diferite posturi de televiziune
au fost întrebaţi despre nivelul de studii (medii, superioare), nivelul veniturilor, vârsta
pentru a se determina profilul celor care urmăresc aceste emisiuni.
Răspuns:
a) 50% dintre apeluri reprezintă eşantionul;
totalitatea apelurilor din cele 6 luni reprezintă colectivitatea generală;
b) numărul reprezentativ de pacienţi reprezintă eşantionul;
totalitatea pacienţilor reprezintă colectivitatea generală;
c) 500 de indivizi reprezintă eşantionul;
totalitatea indivizilor care urmăresc talk-show-urile politice reprezintă colectivitatea
generală.

2. Pentru un studiu sociologic au fost selectate 50 de gospodării cu niveluri reduse ale


veniturilor. Pentru fiecare gospodărie a fost înregistrat numărul de copii.
Care este variabila utilizată în acest studiu?
Care este unitatea statistică şi care este numărul unităţilor?
Răspuns:
Variabila utilizată este numărul de copii.
Unitatea statistică este gospodăria, iar numărul unităţilor (frecvenţa absolută) este 50.

3. Care dintre următoarele variabile sunt calitative?


a) culoarea automobilelor implicate în cele mai multe dintre accidentele grave;
b) ratingul acordat în urma testării unui anumit tip de pizza ca: bun, excelent;
c) salariile obţinute de către angajaţii unui oficiu poştal în luna august 2007;
d) timpul necesar pentru diferiţi şobolani să iasă dintr-un labirint;
Răspuns:
Variabile calitative: a, b

4. Nivelul de durere după o intervenţie chirurgicală pentru pacienţii cu blocaj intestinal este
clasificat în: inexistent, scăzut, moderat sau sever. Daţi 3 exemple diferite de scheme de
codificare numerică a variabilei calitative pentru a putea fi prelucrate datele pe computer.
Răspuns:
Răspunsurile pot fi codificate astfel:
inexistent 0 1 10
scăzut 1 2 20
moderat 2 3 30
sever 3 4 40
Nu există o limită pentru numărul schemelor de codificare numerică care pot fi utilizate.
Codificarea unei variabile nu schimbă variabila calitativă în una numerică. De cele mai multe ori
codificarea unei variabile calitative simplifică analiza pe computer.

5. Care din următoarele colectivităţi sunt bine definite din punct de vedere statistic?
a) personalul Băncii Naţionale a României;
b) indivizii de naţionalitate română;
c) locuitorii judeţului Alba;
d) anunţurile publicitare publicate în ziarul “Capital” din data de 8 august 2007;
e) şomerii din România la data de 01.01.2007.
Răspuns:
Colectivităţi bine definite: d, e.

6. Variabilele următoare sunt calitative sau cantitative?


a) sexul d) înălţimea g) tensiunea arterială
b) starea civilă e) culoarea ochilor h) nivelul colesterolului
c) vârsta f) greutatea I) domiciliul
Răspuns:
Caracteristici calitative: a, b, e, i.

7. Care dintre următoarele variabile cantitative sunt continue şi care sunt discrete?
a) cifrele de afaceri obţinute de firmele de panificaţie;
b) numărul de angajaţi ai spitalelor din municipiul Bucureşti;
c) numărul de locuri din sălile de cinema pentru fiecare cinematograf din Bucureşti;
d) numărul de copii pe gospodărie în judeţul Alba.
Răspuns:
Caracter: - continuu: a
- discret: b, c, d.

8. Numărul de ore petrecute pe săptămână pentru realizarea unei lucrări a fost înregistrat
pentru 200 dintre managerii unor firme mici. Numărul minim a fost 0 iar maxim 27 ore. Care
este variabila înregistrată? Care este numărul de unităţi de la care s-au cules date?
Răspuns:
Variabila înregistrată este numărul de ore petrecute pe săptămână
Numărul de unităţi de la care s-au cules date (frecvenţa absolută) este 200.

9. Identificaţi în care din următoarele cazuri avem de-a face cu eşantioane şi în care cu
colectivităţi generale?
a) totalitatea persoanelor bolnave de diabet din România;
b) un grup de 374 de persoane selectate de INSOMAR pentru un sondaj;
c) totalitatea proprietarilor de maşini de teren cu vechimea sub 5 ani;
d) totalitatea voturilor înregistrate la alegerile locale în oraşul Câmpina;
e) un grup de 22.000 de fizicieni care au participat la un studiu pentru determinarea
rolului aspirinei în prevenirea atacului de cord.
Răspuns:
Eşantion: b. e;
Populaţie: a, c, d.

10. Este posibil ca o variabilă să fie şi discretă şi continuă?

11. Daţi cinci exemple de variabile calitative.

12. Care dintre următoarele variabile nu este calitativă: culoarea părului, culoarea ochilor,
personalitatea, procentul de venit cheltuit pe alimente?
Răspuns:
Procentul din venit cheltuit pe alimente.