Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE LUNARĂ privind obligaţia de plată la Fondul cultural naţional

pe luna ...................., anul ..........

Denumirea plătitorului .....................................................................................................


Codul fiscal .................., Numărul/data autorizaţiei/certif. de înmatriculare ...........................
Sediul/Domiciliul: localitatea ..........................., str. .......................... nr. ......., bl. ............, sc. ....., ap. ......,
sectorul/judeţul ............., codul poştal ................, telefon/fax ...................
Conturi bancare ..............................................................................................................
Banca ............................................................................................................................

A. Obligaţia de plată la Fondul Cultural Naţional:

Contribuţia lunară, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.
51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, Valoarea contribuţiei Restanţe* Total datorat
proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin (lei) (lei) (lei)
Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare
0 1 2 3=2*1 4 5=3+4
Baza de calcul al
Litera Procentul contribuţiei
(lei)
a) 5%
b) 5%
c) 2%
d) 20%
e) 20%
f) 3%
g) 2%
h) 2%
i) 2%
j) 1%
k) 1%
l) 10%
m) 10%
n) 10%
o) 3%
ţ) 2%
TOTAL
*
Se va specifica luna pentru care se declară restanţa.

B. Documentul de plată
Nr. crt. Numărul documentului de plată Explicaţia plăţii Suma
(contribuţie lunară, restanţe, penalităţi) (lei)

Cunoscând pedeapsa aplicată infracţiunii de fals în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi, în
conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
Numele .......................................
Prenumele ....................................
Funcţia*)........................................
Data ............................................
Semnătura şi ştampila.....................
*) Director/Director general sau altă persoană autorizată.