Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de anulare bon fiscal

Subsemnatul Samu Nicolae in calitate de Operator Date la S.C. NUCOR S.R.L.,


ce are Cod Unic de Inregistrare 31587747 , declar pe propria raspundere ca in data de
08.11.2018 am batut gresit la casa de marcat un bon fiscal in valoare de 62 lei .

Semnatura si stampila Data 08.11.2018