Sunteți pe pagina 1din 72

program dezvoltat de

ASCONT parohii este un program dedicat activitatilor de gestiune si contabilitate in partida simpla, orientat
catre unitatile constituite ca parohii in cadrul Bisericii Ortodoxe Romane.

Programul functioneaza ca un sistem integrat in care operatiile de gestiune genereaza operatii contabile,
inregistrate in baza documentelor justificative, asigurand integritatea, protectia si confidentialitatea informatiilor
din baza de date.

Programul ASCONT parohii este structurat în urmatoarele cinci module:

1. Contabilitate
2. Gestiune
3. Rapoarte
4. Registre
5. Nomenclatoare

Pentru detalii legate de implementare si modul de utilizare consultati viziunea de ansamblu a aplicatiei
Viziune de ansamblu

ASCONT parohii este un produs-program destinat gestiunii si contabilitatii in partida simpla orientat catre unitati constituite ca
parohii in cadrul Bisericii Ortodoxe Romane.

Programul a fost conceput avand in vedere :

l temeiul Patriarhiei Romane, Cancelaria Sfantului Sinod nr. 4577/2002 privind obligativitatea evidentei contabile in partida
simpla la parohiile, manastirile si schiturile din cuprinsul Patriarhiei Romane;
l prevederile O.M.F. nr. 2329/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii
in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ;
l prevederile O.M.F. nr. 1829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop lucrativ;
l adaptarile modului de organizare al contabilitatii, registrele, situatiile de raportare potrivit specificului de activitate a cultelor
religioase.

Programul functioneaza ca un sistem integrat in care operatiile de gestiune genereaza operatii contabile, inregistrate in baza
documentelor justificative, asigurand integritatea, protectia si confidentialitatea informatiilor din baza de date.

La baza definirii functiilor programului sta operatia contabila si nu documentul justificativ. Pentru o intelegere rapida a acestei
afirmatii recurgem in loc de definitie la cateva exemple de operatii. Astfel, constituie operatii contabile urmatoarele: încasari si
plati cu numerar, încasari si plati prin banca, intrari de bunuri stocabile în gestiunea pangar, iesiri de bunuri din gestiunea pangar
etc. Aceasta organizare asigura însusirea rapida a programului (utilizatorul nu este bulversat cu notiuni si proceduri noi) si
stabilitate în timp la modificari legislative în sensul ca operatiile ramân neschimbate în timp ce continutul si formatul documentelor
poate fi modificat prin legi si ordonante.

Apelarea functiilor programului se face printr-un meniu arborescent extrem de prietenos. In partea superioara a ecranului vom gasi
cinci butoane corespunzatoare celor cinci module ale programului: CASA, BANCA, GESTIUNE, RAPOARTE, REGISTRE. Prin
activarea fiecarui buton se deschde un meniu care descrie functiile modulului respectiv.

Exploatarea curenta a produsului impune ca modulele programului sa fie activate în ordinea impusa de logica operatiilor
executate si anume:

1. Actualizare nomenclatoare
2. Operatii de gestiune
3. Operatii de casa si banca
4. Elaborarea rapoartelor
Preluare solduri initiale

Dupa instalarea programului ASCONT parohii utilizatorul trebuie sa preia soldurile la casa si la banca la data de la care doreste sa
inceapa tinerea contabilitatii cu acest program. De asemenea mai trebuiesc preluate, in modulul de gestiune, stocul de marfuri la
pangar, stocul de materiale si mijloacele fixe din patrimoniul parohiei.

Pentru a face acest lucru se urmeaza urmatorii pasi:

1. Se introduce in nomenclatorul de furnizori (Nomenclatoare -> Furnizori) un furnizor cu datele de identificare ale parohiei.
2. Se introduc in nomenclatorul de marfuri (Nomenclatoare -> Marfuri) toate marfurile pangar care sunt pe stoc.
3. Se introduc in nomenclatorul de produse (Nomenclatoare -> Produse) toate mijloacele fixe din patrimoniul parohiei si
materialele care sunt pe stoc.
4. Se adauga o intrare la pangar (Gestiune->Pangar->Borderou intrari->Adaug) cu toate marfurile pangar care sunt pe
stoc, generand automat o operatie da plata prin casa. Vom nota valoarea totala de cumparare a acestor marfuri cu VP.
5. Se adauga o intrare la mijloace fixe (Gestiune->Mijloace Fixe->Borderou intrari->Adaug) cu toate mijloacele fixe care sunt
in patrimoniul parohiei, generand automat o operatie da plata prin casa pentru intreaga valoare a documentului. Pentru
aceasta intrare se va selecta ca partener parohia dumneavoastra pa care ati introdus-o in nomenclatorul de parteneri la
punctul 1. Vom nota valoarea totala de cumparare a acestor mijloace fixe cu VMF.
6. Se adauga o intrare la materiale (Gestiune->Materiale->Borderou intrari->Adaug) cu toate materialele care sunt pe stoc,
generand automat o operatie da plata prin casa pentru intreaga valoare a documentului. Pentru aceasta intrare se va selecta
ca partener parohia dumneavoastra pa care ati introdus-o in nomenclatorul de parteneri la punctul 1. Vom nota valoarea
totala de cumparare a acestor materiale cu VM.
7. Se adauga un document fictiv la Registrul de incasari si plati (Contabilitate-Registrul de incasari si plati -> Adaug)
completand la Valoare Incasare valoarea soldului initial la banca la data de la care se doreste inceperea folosirii programului
(se bifeaza "prin banca").
8. Se adauga un document fictiv la Registrul de incasari si plati (Banca-Preluare date->Adaug) completand la Valoare
Incasare valoarea soldului initial la casa la data de la care se doreste inceperea folosirii programului la care se adauga
valoarea totala a documentelor introduse in modulul de gestiune la punctele 4,5,6. (Valoarea acestei inregistrari va fi prin
urmare sold casa + VP + VMF + VM) (se bifeaza "prin casa").

NOTA:

l Toate documentele care se introduc la punctele 4,5,6,7,8, inclusiv cele generate automat din modulul de gestiune, se fac la
o data din luna decembrie a anului anterior datei la care se incepe folosirea programului.
l Pentru inregistrarile introduse la casa si banca (punctele 7 si 8) se va selecta contul 7399.9 - Venituri din alte surse
Versiunea 3.0

Versiunea 3.0 aduce, pe langa modificarile legate de interfata MDI, concept grafic, migrare pe Microsoft .NET
Framework 2.0, si urmatoarele noi functionalitati:

1. Comasarea modulelor Casa si Banca intr-unul singur - Contabilitate . In acest modul, registrele de casa si
banca sunt tratate in cadrul Registrului de incasari si plati , utilizatorul avand posibilitatea sa preia date si sa
vada rapoartele in continuare separat pe casa si pe banca, dar si impreuna, toate inregistrarile cumulate.
2. In cadrul modulului Contabilitate, s-a adaugat functia de preluare a proiectului de buget.
3. In modulul Rapoarte, s-au adaugat functiile Contul executiei bugetare si Fisa partizi. Contul executiei
bugetare se genereaza trimestrial si compara realizarile cu previziunile pe fiecare cont in parte, dar si pe
total. Fisa partizi grupeaza intr-un singur raport fisele tuturor conturilor pentru care au existat operatiuni intr-
un interval specificat.
4. Modulul Registre a fost impartit in doua module, Registre si Nomenclatoare. In modulul registre, pe langa
registrele de botezuri, cununii si inmormantari, s-a adaugat si Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor
culturale.
5. Meniul contextul din versiunea 2.0 se poate accesa acum din meniul principal, la sectiunea Aplicatie .
6. In meniul Aplicatie, s-a adaugat functia de Export date pentru protopopiat, care scuteste preotul paroh de a
mai trimite documente pe hartie la unitatile ierarhic superioare.
7. In meniul Aplicatie s-a adaugat de asemenea functia de conversie a bazei de date de la versiunea 2.0 la
versiunea 3.0. Aceasta functie trebuie apelata OBLIGATORIU imediat dupa instalarea versiunii 3.0 si
restaurarii bazei de date din versiunea 2.0.
Contabilitate

Modulul “Contabilitate ” permite automatizarea operatiilor de incasari si plati. Inregistrarea in contabilitate a


operatiunilor financiare in lei sau valuta se efectueaza cu respectarea Regulamentului operatiilor de casa
(Decretul nr. 209/1976) si a altor reglementari emise in acest scop. Modulul “Contabilitate ” permite:

l preluarea rapida,sigura si facila a datelor cu posibilitatea permanenta de control asupra soldului;


l vizualizarea cu usurinta a datelor preluate si editarea rapoartelor necesare casierului, contabilului si
conducatorului unitatii;
l controlul permanent privind corectitudinea inregistrarii datelor in baza de date.

Acest modul trateaza operatiile de casa având urmatoarele functiuni:

1. Preluare operatii de incasari si plati;


2. Preluarea proiectului de buget pentru anul financiar urmator;
3. Vizualizare / listare rapoarte selective privind operatiile de incasari si plati;
4. Situatii sintetice privind încasarile grupate pe principalele posturi;
5. Situatii sintetice privind platile grupate pe principalele posturi;
6. Borderou de plati si încasari în care agregarea se face la nivelul fiecarei zile pe conturi
contabile;
7. Situatie sintetica a rulajelor si soldurilor casei pentru un interval de timp precizat.
Aceasta functie a programului permite tinerea la zi a registrului de incasari si plati printr-o procedura complet automatizata. In
Registrul de Incasari si Plati se introduc toate documenele de plati si incasari operate prin casa sau banca. Completarea si
imprimarea corecta si la zi a acestui registru scuteste preotul paroh de a mai completa Registru de Incasari si Plati in format tipizat.
De asemenea, tot in baza acestui registru se va genera si executia bugetara, contul executiei bugetare si fisa parizi.

Mod de utilizare:
- Selectarea datei.
Utilizatorul va selecta data la care doreste sa completeze Registrul de Incasari si Plati . Daca exista deja inregistrari in ziua
respectiva ele vor fi afisate automat.

- adaugarea unei noi inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza caracteristicile documentului. Pentru
informatii detaliate despre adaugarea in Registrul de Incasari si Plati urmati aceasta legatura.

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile documentului selectat din lista.
Utilizatorul nu poate modifica tipul, numarul, data documentului si contul. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe
inregistrarea respectiva din lista. Pentru informatii detaliate despre adaugarea in Registrul de Incasari si Plati urmati aceasta
legatura.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila.

- imprimarea Registrului de Incasari si Plati.


La apasarea acestui buton se va imprima Registrul de Casa. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini alte
optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Registrului de Incasari si Plati in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Registrul de Incasari si Plati in forma pe care acesta
o va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Registrul de Incasari si Plati.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Aceasta functie da posibilitatea utilizatorului sa introduca toate caracteristicile unui document de incasare sau
plata prin casa sau banca impreuna cu alte informatii aditionale specifice unor conturi.

Mod de utilizare:
Tip Operatiune: Se selecteaza Casa sau Banca;

Tip Document: Se selecteaza dintre CH, BF, FC, MO, DP, DI, SP daca este operatiune prin casa sau OP, FV, CEC, BO,
NC daca este operatiune prin banca;

Nr. Document: Se introduce numarul documentului;

Nr. Bon Plata: Se introduce numarul bonului de plata (daca este cazul);

Valoare incasare: Se introduce valoarea sumei incasate. Daca se preia un document de plata se introduce 0;

Valoare plata: Se introduce valoarea sumei platite. Daca se preia un document de incasare se introduce 0;

Cont: Se selecteaza contul. In cazul platilor se va alege dintr-o lista cu conturile de plati si de terti. In cazul incasarilor se va alege
un cont din nomenclatorul de venituri;

Partener: Se selecteaza o familie sau un donator pentru conturile de contributii si donatii (7311 si 7331) sau un partener din
nomenclatorul de parteneri in cazul conturilor de terti 401 si 404.
Daca s-a selectat unul din conturile de terti 401 sau 404, documentul introdus reprezinta contravaloarea unei facturi introduse in
modulul de gestiune pe ramurile Mijloace fixe, Materiale sau Servicii si programul va deschide o fereastra cu toate facturile
neachitate integral de la parenerul ales. Aici se va specifica ce facturi se achita cu documentul incarcat si ce valoare din fiecare.

An Obl. Plata: Se completeaza numai in cazul conturilor de contributii si donatii (7311 si 7331) si reprezinta anul pentru care
se plateste contributia/donatia;

Explicatii: Acest camp se genereaza automat pe baza informatiilor introduse anterior. Utilizatorul are posibilitatea sa modifice
sau sa introduca un alt text in acest camp.
Preluarea proiectului de buget se face selectand anul pentru care se doreste introducerea datelor. Dupa
selectarea anului se va incarca in lista cate o inregistrare pentru fiecare cont de venituri si cheltuieli din planul de
conturi. La fiecare astfel de inregistrare se va introduce cate o valoare in campurile Realizari anuale, Trimestrul 1,
Trimestrul 2, Trimestrul 3, Trimestrul 4.

Completarea valorilor se face apasand tasta Enter pe randul respectiv sau cu dublu click. La completarea
campului Realizari anuale valoarea respectiva se va imparti in mod egal pe fiecare trimestru. Utilizatorul are
posibilitatea sa modifice valorile trimestriale.

Navigarea prin lista se face folosind tastele Enter sau PgDown pentru a merge inainte sau PgUp pentru a merge
inapoi.

La sfarsit se apasa butonul SALVARE pentru a salva datele introduse.


Aceasta functie da posibilitatea utilizatorului sa urmareasca diverse informatii din Registrul de Incasari si Plati dupa diverse criterii
(data, tip document, nr. document, data document, nr. bon blata, cont, etc.) si crearea de rapoarte personalizate.

Utilizatorul are posibilitatea vizualizarii acestui raport separat pentru operatii de casa si operatii de banca, dar si cumulat.

Mod de utilizare:
Criteriile de filtrare:

- Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care doreste vizualizarea


inregistrarilor.

- Utilizatorul va selecta tipul documentului daca doreste vizualizarea numai a documentelor cu acel tip
din intervalul selectat. Daca nu se doreste filtrare dupa acest criteriu se va selecta "Toate".

- Utilizatorul va introduce numarul documentului daca doreste vizualizarea numai a documentelor care
au acel numar. Acest filtru foloseste daca se cauta un document cu un anumit numar. Daca nu se doreste filtrare dupa acest criteriu
se va introduce 0.

- Utilizatorul va introduce numarul bonului de plata daca doreste vizualizarea numai a documentelor
care au acel numar in campul Nr. Bun Plata.. Acest filtru foloseste daca se cauta un anumit bon de plata. Daca nu se doreste
filtrare dupa acest criteriu se va introduce 0.

- Utilizatorul va selecta contul daca doreste vizualizarea numai a documentelor inregistrate pe


acel cont. Daca nu se doreste filtrare dupa acest criteriu se va introduce 0.
Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege contul dintr-o lista cu toate conturile din planul de
conturi. Pentru a gasi mai usor un cont se poate introduce un sir de caractere inainte de a apasa butonul . Astfel se va
vizualiza o lista care va contine numai conturile ale caror nume va contine sirul respective de caractere.

- Utilizatorul va selecta familia/donatorul daca doreste vizualizarea numai a documentelor cu


incasari din contributii/donatii de la familia/donatorul respectiv. Daca nu se doreste filtrare dupa acest criteriu se va introduce 0.
Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege familia/donatorul dintr-o lista cu toate inregistrarile din
nomenclatorul de familii/donatori. Pentru a gasi mai usor o familie/donator se poate introduce un sir de caractere inainte de a
apasa butonul . Astfel se va vizualiza o lista care va contine numai familiile/donatorii al caror nume va contine sirul respective
de caractere.

- Utilizatorul va introduce anul pentru care doreste vizualizarea inregistrarilor reprezentand


ontributii sau donatii. In Registrul de Incasari si Plati acest camp se completeaza numai la conturile de contributii si donatii si
reprezinta anul pentru care se face contributia sau donatia respoectiva. Daca nu se doreste filtrare dupa acest criteriu se va
introduce 0.
- Utilizatorul va introduce un sir de caractere pentru a vizualiza toate inregistrarile din Registrul
de Incasari si Plati care contin in campul explicatii acel sir de caractere. Daca nu se doreste filtrare dupa acest criteriu se va lasa
acest camp necompletat.

Utilizatorul poate folosi aceste criterii in orice combinatie, fara nici o restrictie.

Dupa introducerea criteriilor de filtrare dorite, pentru a vizualiza inregistrarile care corespund acestor criterii se
apasa butonul .

- imprimarea Raportului personalizat.


La apasarea acestui buton se va imprima Raportul personalizat. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Raportului personalizat in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Raportul personalizat in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Raportul personalizat.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manuarul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Borderoul incasarilor este documentul cumulativ care sta la baza intocmirii situatiilor financiare si pune in evidenta provenienta
incasarilor pe o perioada de timp precizata programului.

Utilizatorul are posibilitatea vizualizarii acestui raport separat pentru operatii de casa si operatii de banca, dar si cumulat.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza si imprima totalurile incasarilor pe o perioada determinata. Astfel se va selecta intervalul
de timp in care se vor vizualiza inregistrarile.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- imprimarea Borderoului incasarilor.


La apasarea acestui buton se va imprima Borderoul incasarilor. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Borderoului incasarilor in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Borderoul incasarilor in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Borderoul incasarilor.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Aceasta functie permite vizualizarea si listarea platilor la cele mai uzuale conturi (Salarii, Utilitati, Materiale, Pangar, etc) pe o
anumita perioada.

Utilizatorul are posibilitatea vizualizarii acestui raport separat pentru operatii de casa si operatii de banca, dar si cumulat.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza si imprima totalurile platilor pe o perioada determinata. Astfel se va selecta intervalul de
timp in care se vor vizualiza inregistrarile.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- imprimarea Borderoului platilor.


La apasarea acestui buton se va imprima Borderoul platilor. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini alte
optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Borderoului platilor in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Borderoul platilor in forma pe care acesta o va avea
pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Borderoul platilor.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Aceasta functie permite vizualizarea si listarea totalurilor inregistrate pe fiecare cont in fiecare zi in care s-au efectuat operatii pe o
perioada specificata.

De asemenea finalul raportului contine totalurile realizate in perioada specificata grupate pe fiecare cont.

Utilizatorul are posibilitatea vizualizarii acestui raport separat pentru operatii de casa si operatii de banca, dar si cumulat.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza si imprima totalurile grupate pe conturi pe o perioada determinata. Astfel se va selecta
intervalul de timp in care se vor vizualiza inregistrarile.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- imprimarea Borderoului incasarilor si platilor.


La apasarea acestui buton se va imprima Borderoul incasarilor si platilor. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de
a defini alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Borderoului incasarilor si platilor in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Borderoul incasarilor si platilor in forma pe care
acesta o va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Borderoul incasarilor si platilor.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Aceasta functie permite vizualizarea si listarea evolutiei soldurilor pe o anumita perioada.

Utilizatorul are posibilitatea vizualizarii acestui raport separat pentru casa si banca, dar si cumulat.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza si imprima evolutia soldurilor pe o perioada determinata. Astfel se va selecta intervalul
de timp in care se vor vizualiza soldurile.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza evolutia soldurilor in intervalul respectiv se apasa butonul .

- imprimarea Situatie soldurilor.


La apasarea acestui buton se va imprima Situatia soldurilor. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini alte
optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Situatie soldurilor in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Situatia soldurilor in forma pe care aceasta o va avea
pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Situatia soldurilor.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Gestiune

Acest modul priveste operatiile de gestiune. Modulul are urmatoarele functiuni:

1. Operatii pangar
2. Mijloace fixe
3. Materiale
4. Servicii
Pangar
Acest modul priveste gestiunea bunurilor stocabile, în principal lumânari, obiecte de cult si tiparituri. Modulul
are urmatoarele functiuni:
1. Receptia bunurilor stocabile
2. Iesirea din gestiune, descarcarea gestiunii
3. Inventarul bunurilor stocabile
4. Fisa de magazie
In acest modul se introduc facturile de la protopopiat cu care se achizitioneaza marfuri pangar.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- adaugarea unei noi facturi.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza toate informatiile din factura. Pentru
informatii detaliate urmati aceasta legatura .

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile facturii selectate din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista. Pentru informatii detaliate urmati aceasta legatura.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge factura curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat este
ireversibila.

- imprimarea Borderoului de Receptii.


La apasarea acestui buton se va imprima Borderoul de Receptii. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Borderoului de Receptii in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Borderoul de Receptii in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Borderoul de Receptii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Mod de utilizare:
La deschiderea acestei ferestre cursorul va fi in primul camp (Tip document). Utilizatorul va completa fiecare camp in parte si se
va deplasa in urmatorul camp cu tasta Enter .

Antetul documentului.
Utilizatorul va introduce tipul, numarul si data documentului.

- adaugarea unui produs.


La apasarea acestui buton se va insera un nou rand in lista cu produse. Utilizatorul mai poate face acest lucru si apasand tasta
Enter in campul Data Document Sursa (in cazul in care nu exista nici un rand in acel document) sau apasand tasta Enter in lista cu
produse pe coloana Adaos Total.

- stergerea unui produs.


La apasarea acestui buton se va sterge randul curent din lista cu produse.

Navigarea prin lista cu produse


In coloana Cod Produs se tasteaza codul marfii din nomenclatorul cu marfuri. Daca nu se cunoaste acest cod se va apasa Enter si
se va deschide o fereastra cu toate marfurile din nomenclator, de unde se va alege marfa dorita. De asemenea, tot in coloana Cod
Produs se poate tasta un sir de caractere, si astfel se vor vizualiza - dupa apasarea tastei Enter - numai marfurile a caror denumire
contine sirul respectiv de caractere.

Odata aleasa marfa, programul va completa automat denumirea, unitatea de masura si preturile la furnizor si la pangar din
nomenclator. Utilizatorul se va deplasa cu Enter si va completa cantitatea. Dupa introducerea cantitatii se va apasa Enter si
programul va calcula automat valoare la furnizor si la pangar. Daca marfa are un nou pret care nu corespunde cu cel din
nomenclator se vor completa noile preturi si programul va calcula noile valori in functie de cantitatea si de preturile introduse. La
salvarea documentului se vor salva si in nomenclatorul de marfuri noile preturi. De asemenea, utilizatorul poate completa in campul
adaos o valoare pentru a se calcula pretul de pangar in functie de aceasta valoare.

In campul Adaos Total se apasa Enter pentru a se insera un nou rand. Daca nu mai este necesar se apasa butonul Salvare

Generarea operatiei de plata prin casa/banca.


Daca documentul introdus este achitat integral se va bifa Generare operatie de plata si se vor compleata campurile Tip, Nr. si
Data documentului de plata. De asemenea se va selecta Casa sau Banca, in functie de modul de operare al platii.
- Salvarea documentului.
La apasarea acestui buton se va salva documentul introdus.

- deschiderea documentatiei.
La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta fara a se salva datele introduse.
In acest modul se introduc documentele de iesire (monetare) pentru marfurile pangar.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- adaugarea unei noi inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza toate informatiile din monetarul cu
marfurile vandute. Pentru informatii detaliate urmati aceasta legatura .

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile documentului selectat din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista. Pentru informatii detaliate urmati aceasta legatura.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila.

- imprimarea Borderoului de Iesiri.


La apasarea acestui buton se va imprima Borderoul de Iesiri. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini alte
optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Borderoului de Iesiri in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Borderoul de Iesiri in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Borderoul de Iesiri.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Mod de utilizare:
La deschiderea acestei ferestre cursorul va fi in primul camp (Tip document). Utilizatorul va completa fiecare camp in parte si se
va deplasa in urmatorul camp cu tasta Enter .

Antetul documentului.
Utilizatorul va introduce tipul, numarul si data documentului.

- adaugarea unui produs.


La apasarea acestui buton se va insera un nou rand in lista cu produse. Utilizatorul mai poate face acest lucru si apasand tasta
Enter in campul Data Document Sursa (in cazul in care nu exista nici un rand in acel document) sau apasand tasta Enter in lista cu
produse pe coloana Adaos Total.

- stergerea unui produs.


La apasarea acestui buton se va sterge randul curent din lista cu produse.

Navigarea prin lista cu produse


In coloana Cod Produs se tasteaza codul marfii din nomenclatorul cu marfuri. Daca nu se cunoaste acest cod se va apasa Enter si
se va deschide o fereastra cu toate marfurile din nomenclator, de unde se va alege marfa dorita. De asemenea, tot in coloana Cod
Produs se poate tasta un sir de caractere, si astfel se vor vizualiza - dupa apasarea tastei Enter - numai marfurile a caror denumire
contine sirul respectiv de caractere.

Odata aleasa marfa, programul va completa automat denumirea, unitatea de masura si preturile la furnizor si la pangar din
nomenclator. Utilizatorul se va deplasa cu Enter si va completa cantitatea. Dupa introducerea cantitatii se va apasa Enter si
programul va calcula automat valoare la furnizor si la pangar. Daca marfa are un nou pret care nu corespunde cu cel din
nomenclator se vor completa noile preturi si programul va calcula noile valori in functie de cantitatea si de preturile introduse. La
salvarea documentului se vor salva si in nomenclatorul de marfuri noile preturi. De asemenea, utilizatorul poate completa in campul
adaos o valoare pentru a se calcula pretul de pangar in functie de aceasta valoare.

In campul Adaos Total se apasa Enter pentru a se insera un nou rand. Daca nu mai este necesar se apasa butonul Salvare

Generarea operatiei de incasare prin casa/banca.


Daca documentul introdus este achitat integral se va bifa Generare operatie de incasare si se vor compleata campurile Tip, Nr.
si Data documentului de incasare. De asemenea se va selecta Casa sau Banca, in functie de modul de operare al platii.
- Salvarea documentului.
La apasarea acestui buton se va salva documentul introdus.

- deschiderea documentatiei.
La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta fara a se salva datele introduse.
Acest modul permite vizualizarea si listarea evolutiei cantitative si valorice in pangar a fiecarui produs din
nomenclatorul de marfuri pe o anumita perioada.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza evolutia stocurilor pe o perioada determinata. Astfel se va selecta intervalul de timp in
care se vor vizualiza investitiile.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- imprimarea Stocului de Marfuri.


La apasarea acestui buton se va imprima Stocul de Marfuri. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini alte
optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Stocului de Marfuri in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Stocul de Marfuri in forma pe care acesta o va avea
pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Stocul de Marfuri.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Acest modul permite vizualizarea si listarea evolutiei cantitative in pangar a unui produs din nomenclatorul de
marfuri pe o anumita perioada (impreuna cu documentele care s-au operat pentru marfa respectiva).

Mod de utilizare:
- Selectarea intervalului de timp.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

- Selectarea marfii.
Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege marfa dintr-o lista cu toate inregistrarile din
nomenclatorul de marfuri. Pentru a gasi mai usor o marfa se poate introduce in campul Marfa un sir de caractere inainte de a
apasa butonul . Astfel se va vizualiza o lista care va contine numai marfurile ale caror denumire va contine sirul respective de
caractere.

- imprimarea Fisei de Magazie.


La apasarea acestui buton se va imprima Fisa de Magazie. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini alte
optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Fisei de Magazie in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Fisa de Magazie in forma pe care aceasta o va avea
pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Fisa de Magazie.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Mijloace fixe
Acest modul priveste gestiunea mijloacelor fixe. Modulul are urmatoarele functiuni:

1. Receptia mijloacelor fixe


2. Vizualizarea registrului numerelor de inventar
In acest modul se introduc facturile de la furnizorii de mijloace fixe (cladiri, terenuri, masini, etc).

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- adaugarea unei noi facturi.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza toate informatiile din factura. Pentru
informatii detaliate urmati aceasta legatura .

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile facturii selectate din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista. Pentru informatii detaliate urmati aceasta legatura.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge factura curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat este
ireversibila.

- imprimarea Borderoului de Receptii.


La apasarea acestui buton se va imprima Borderoul de Receptii. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Borderoului de Receptii in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Borderoul de Receptii in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Borderoul de Receptii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Mod de utilizare:
La deschiderea acestei ferestre cursorul va fi in primul camp (Tip document). Utilizatorul va completa fiecare camp in parte si se
va deplasa in urmatorul camp cu tasta Enter .

Antetul documentului.
Utilizatorul va introduce tipul, numarul si data documentului.

Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege partenerul dintr-o lista cu toate inregistrarile din
nomenclatorul de parteneri. Pentru a gasi mai usor un partener se poate introduce in campul Partener un sir de caractere inainte
de a apasa butonul . Astfel se va vizualiza o lista care va contine numai partenerii a caror denumire va contine sirul respective
de caractere.

- adaugarea unui produs.


La apasarea acestui buton se va insera un nou rand in lista cu produse. Utilizatorul mai poate face acest lucru si apasand tasta
Enter in campul Data Document Sursa (in cazul in care nu exista nici un rand in acel document) sau apasand tasta Enter in lista cu
produse pe coloana TVA.

- stergerea unui produs.


La apasarea acestui buton se va sterge randul curent din lista cu produse.

Navigarea prin lista cu produse


In coloana Cod Produs se tasteaza codul mijlocului fix din nomenclatorul de produse. Daca nu se cunoaste acest cod se va apasa
Enter si se va deschide o fereastra cu toate mijloacele fixe din nomenclator, de unde se va alege mijlocul fix dorit. De asemenea,
tot in coloana Cod Produs se poate tasta un sir de caractere, si astfel se vor vizualiza - dupa apasarea tastei Enter -
numai mijloacele fixe a caror denumire contine sirul respectiv de caractere.

Odata ales mijlocul fix, programul va completa automat denumirea, unitatea de masura si pretul din nomenclator. Utilizatorul se va
deplasa cu Enter si va completa cantitatea. Dupa introducerea cantitatii se va apasa Enter si programul va calcula automat
valoare la furnizor si TVA. Daca mijlocul fix are un nou pret care nu corespunde cu cel din nomenclator se va completa noul
pret si programul va calcula valoarea si TVA. La salvarea documentului se va salva si in nomenclatorul de produse noul pret. .

In campul TVA se apasa Enter pentru a se insera un nou rand. Daca nu mai este necesar se apasa butonul Salvare
Generarea operatiei de plata prin casa/banca.
Se va bifa Generare operatie de plata si se vor compleata campurile Tip, Nr. si Data documentului de plata. Se va introduce
valoarea plaita in campul Valoare (care poate fi si partiala). De asemenea se va selecta Casa sau Banca, in functie de modul de
operare al platii.

- Salvarea documentului.
La apasarea acestui buton se va salva documentul introdus.

- deschiderea documentatiei.
La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta fara a se salva datele introduse.
Acest modul permite vizualizarea si listarea facturilor neachitate sau achitate doar partial in momentul de fata.

Mod de utilizare:
- imprimarea Registrului numerelor de inventar.
La apasarea acestui buton se va imprima Registrului numerelor de inventar. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si
de a defini alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Registrului numerelor de inventar in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Registrul numerelor de inventar in forma pe care
acesta o va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Registrul numerelor de inventar.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Materiale
Acest modul priveste gestiunea materialelor. Modulul are urmatoarele functiuni:
1. Receptia materialelor
2. Iesirea din gestiune a materialelor, preluarea bonurilor de consum
3. Stocul de materiale
4. Fisa de magazie
In acest modul se introduc facturile de la furnizorii de maeriale (materiale de constructii, consumabile, etc).

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- adaugarea unei noi facturi.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza toate informatiile din factura. Pentru
informatii detaliate urmati aceasta legatura .

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile facturii selectate din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista. Pentru informatii detaliate urmati aceasta legatura.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge factura curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat este
ireversibila.

- imprimarea Borderoului de Receptii.


La apasarea acestui buton se va imprima Borderoul de Receptii. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Borderoului de Receptii in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Borderoul de Receptii in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Borderoul de Receptii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Mod de utilizare:
La deschiderea acestei ferestre cursorul va fi in primul camp (Tip document). Utilizatorul va completa fiecare camp in parte si se
va deplasa in urmatorul camp cu tasta Enter .

Antetul documentului.
Utilizatorul va introduce tipul, numarul si data documentului.

Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege partenerul dintr-o lista cu toate inregistrarile din
nomenclatorul de parteneri. Pentru a gasi mai usor un partener se poate introduce in campul Partener un sir de caractere inainte
de a apasa butonul . Astfel se va vizualiza o lista care va contine numai partenerii a caror denumire va contine sirul respective
de caractere.

- adaugarea unui produs.


La apasarea acestui buton se va insera un nou rand in lista cu produse. Utilizatorul mai poate face acest lucru si apasand tasta
Enter in campul Data Document Sursa (in cazul in care nu exista nici un rand in acel document) sau apasand tasta Enter in lista cu
produse pe coloana TVA.

- stergerea unui produs.


La apasarea acestui buton se va sterge randul curent din lista cu produse.

Navigarea prin lista cu produse


In coloana Cod Produs se tasteaza codul materialului din nomenclatorul de produse. Daca nu se cunoaste acest cod se va apasa
Enter si se va deschide o fereastra cu toate materialele din nomenclator, de unde se va alege materialul dorit. De asemenea, tot in
coloana Cod Produs se poate tasta un sir de caractere, si astfel se vor vizualiza - dupa apasarea tastei Enter - numai materialele a
caror denumire contine sirul respectiv de caractere.

Odata ales materialul, programul va completa automat denumirea, unitatea de masura si pretul din nomenclator. Utilizatorul se va
deplasa cu Enter si va completa cantitatea. Dupa introducerea cantitatii se va apasa Enter si programul va calcula automat
valoare la furnizor si TVA. Daca materialul are un nou pret care nu corespunde cu cel din nomenclator se va completa noul pret si
programul va calcula valoarea si TVA. La salvarea documentului se va salva si in nomenclatorul de produse noul pret. .

In campul TVA se apasa Enter pentru a se insera un nou rand. Daca nu mai este necesar se apasa butonul Salvare
Generarea operatiei de plata prin casa/banca.
Se va bifa Generare operatie de plata si se vor compleata campurile Tip, Nr. si Data documentului de plata. Se va introduce
valoarea plaita in campul Valoare (care poate fi si partiala). De asemenea se va selecta Casa sau Banca, in functie de modul de
operare al platii.

- Salvarea documentului.
La apasarea acestui buton se va salva documentul introdus.

- deschiderea documentatiei.
La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta fara a se salva datele introduse.
In acest modul se introduc bonurile de consum pentru materialele folosite.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- adaugarea unei noi facturi.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza toate informatiile din bonul de consum.
Pentru informatii detaliate urmati aceasta legatura .

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile bonului de consum selectat din
lista. Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe
inregistrarea respectiva din lista. Pentru informatii detaliate urmati aceasta legatura.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge bonul de consum selectat din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data,
intrucat este ireversibila.

- imprimarea Borderoului Bonurilor de Consum .


La apasarea acestui buton se va imprima Borderoul Bonurilor de Consum. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si
de a defini alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Borderoului Bonurilor de Consum in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Borderoul Bonurilor de Consum in forma pe care
acesta o va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Borderoul Bonurilor de Consum.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Mod de utilizare:
La deschiderea acestei ferestre cursorul va fi in primul camp (Tip document). Utilizatorul va completa fiecare camp in parte si se
va deplasa in urmatorul camp cu tasta Enter .

Antetul documentului.
Utilizatorul va introduce tipul, numarul si data documentului.

- adaugarea unui produs.


La apasarea acestui buton se va insera un nou rand in lista cu produse. Utilizatorul mai poate face acest lucru si apasand tasta
Enter in campul Data Document Sursa (in cazul in care nu exista nici un rand in acel document) sau apasand tasta Enter in lista cu
produse pe coloana TVA.

- stergerea unui produs.


La apasarea acestui buton se va sterge randul curent din lista cu produse.

Navigarea prin lista cu produse


In coloana Cod Produs se tasteaza codul materialului din nomenclatorul de produse. Daca nu se cunoaste acest cod se va apasa
Enter si se va deschide o fereastra cu toate materialele din nomenclator, de unde se va alege materialul dorit. De asemenea, tot in
coloana Cod Produs se poate tasta un sir de caractere, si astfel se vor vizualiza - dupa apasarea tastei Enter - numai materialele a
caror denumire contine sirul respectiv de caractere.

Odata ales materialul, programul va completa automat denumirea, unitatea de masura si pretul din nomenclator. Utilizatorul se va
deplasa cu Enter si va completa cantitatea. Dupa introducerea cantitatii se va apasa Enter si programul va calcula automat
valoarea. Daca materialul are un nou pret care nu corespunde cu cel din nomenclator se va completa noul pret si programul va
calcula valoarea si TVA. La salvarea documentului se va salva si in nomenclatorul de produse noul pret. .

In campul TVA se apasa Enter pentru a se insera un nou rand. Daca nu mai este necesar se apasa butonul Salvare

- Salvarea documentului.
La apasarea acestui buton se va salva documentul introdus.

- deschiderea documentatiei.
La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.
- inchiderea ferestrei curente.
La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta fara a se salva datele introduse.
Acest modul permite vizualizarea si listarea evolutiei cantitative si valorice a fiecarui material din nomenclatorul
de produse pe o anumita perioada.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza evolutia stocurilor pe o perioada determinata. Astfel se va selecta intervalul de timp in
care se vor vizualiza investitiile.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- imprimarea Stocului de Materiale.


La apasarea acestui buton se va imprima Stocul de Materiale. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Stocului de Materiale in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Stocul de Materiale in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Stocul de Materiale.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Acest modul permite vizualizarea si listarea evolutiei cantitative a unui material din nomenclatorul de produse pe
o anumita perioada (impreuna cu documentele care s-au operat pentru materialul respectiva).

Mod de utilizare:
- Selectarea intervalului de timp.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

- Selectarea materialului.
Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege materialul dintr-o lista cu toate materialele din
nomenclatorul de produse. Pentru a gasi mai usor un material se poate introduce in campul Material un sir de caractere inainte
de a apasa butonul . Astfel se va vizualiza o lista care va contine numai materialele a caror denumire va contine sirul
respective de caractere.

- imprimarea Fisei de Magazie.


La apasarea acestui buton se va imprima Fisa de Magazie. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini alte
optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Fisei de Magazie in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Fisa de Magazie in forma pe care aceasta o va avea
pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Fisa de Magazie.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Servicii
Acest modul priveste receptia serviciilor prestate de catre terti parohiei.
In acest modul se introduc facturile de la furnizorii de servicii (utilitati, telefonie, etc).

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- adaugarea unei noi facturi.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza toate informatiile din factura. Pentru
informatii detaliate urmati aceasta legatura .

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile facturii selectate din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista. Pentru informatii detaliate urmati aceasta legatura.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge factura curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat este
ireversibila.

- imprimarea Borderoului de Receptii.


La apasarea acestui buton se va imprima Borderoul de Receptii. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Borderoului de Receptii in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Borderoul de Receptii in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Borderoul de Receptii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Mod de utilizare:
La deschiderea acestei ferestre cursorul va fi in primul camp (Tip document). Utilizatorul va completa fiecare camp in parte si se
va deplasa in urmatorul camp cu tasta Enter .

Antetul documentului.
Utilizatorul va introduce tipul, numarul si data documentului.

Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege partenerul dintr-o lista cu toate inregistrarile din
nomenclatorul de parteneri. Pentru a gasi mai usor un partener se poate introduce in campul Partener un sir de caractere inainte
de a apasa butonul . Astfel se va vizualiza o lista care va contine numai partenerii a caror denumire va contine sirul respective
de caractere.

- adaugarea unui produs.


La apasarea acestui buton se va insera un nou rand in lista cu produse. Utilizatorul mai poate face acest lucru si apasand tasta
Enter in campul Data Document Sursa (in cazul in care nu exista nici un rand in acel document) sau apasand tasta Enter in lista cu
produse pe coloana TVA.

- stergerea unui produs.


La apasarea acestui buton se va sterge randul curent din lista cu produse.

Navigarea prin lista cu produse


In coloana Cod Produs se tasteaza codul serviciul din nomenclatorul de produse. Daca nu se cunoaste acest cod se va apasa
Enter si se va deschide o fereastra cu toate serviciile din nomenclator, de unde se va alege serviciul dorit. De asemenea, tot in
coloana Cod Produs se poate tasta un sir de caractere, si astfel se vor vizualiza - dupa apasarea tastei Enter - numai serviciile a
caror denumire contine sirul respectiv de caractere.

Odata ales serviciul, programul va completa automat denumirea, unitatea de masura si pretul din nomenclator. Utilizatorul se va
deplasa cu Enter si va completa cantitatea. Dupa introducerea cantitatii se va apasa Enter si programul va calcula automat
valoare la furnizor si TVA. Daca serviciul are un nou pret care nu corespunde cu cel din nomenclator se va completa noul pret si
programul va calcula valoarea si TVA. La salvarea documentului se va salva si in nomenclatorul de produse noul pret. .

In campul TVA se apasa Enter pentru a se insera un nou rand. Daca nu mai este necesar se apasa butonul Salvare
Generarea operatiei de plata prin casa/banca.
Se va bifa Generare operatie de plata si se vor compleata campurile Tip, Nr. si Data documentului de plata. Se va introduce
valoarea plaita in campul Valoare (care poate fi si partiala). De asemenea se va selecta Casa sau Banca, in functie de modul de
operare al platii.

- Salvarea documentului.
La apasarea acestui buton se va salva documentul introdus.

- deschiderea documentatiei.
La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta fara a se salva datele introduse.
Rapoarte

Acest modul valorifica informatiile preluate în modulele anterioare în urmatoarele situatii si rapoarte:

1. Executia bugetara
2. Contul executiei bugetare
3. Fisa contului pentru operatiuni diverse
4. Fisa partizi
5. Fisa contribuabilului
6. Fisa donatorului
7. Topul contributiilor / donatiilor
8. Situatia investitiilor
9. Situatia datoriilor
Acest modul permite vizualizarea si listarea Filei Executiei Bugetare. Aceasta este generata automat pe baza
inregistrarilor din registrul de incasari si plati. Pentru ca informatiile sa reflecte realitatea trebuiesc introduse
in aceste registre toate documentele operate in luna respectiva.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.

Utilizatorul va selecta luna si anul pentru care doreste vizualizarea executiei bugetare, dupa care va apasa butonul .

- imprimarea Filei Executiei Bugetare.


La apasarea acestui buton se va imprima Fila Executiei Bugetare. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Filei Executiei Bugetare in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Fila Executiei Bugetare in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Fila Executiei Bugetare.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Acest modul permite vizualizarea si listarea Contului Executiei Bugetare. Aceasta este generata automat pe baza inregistrarilor
din registrul de incasari si plati. Pentru ca informatiile sa reflecte realitatea trebuiesc introduse in aceste registre toate documentele
operate in luna respectiva.

Contul executiei bugetare este executia bugetara comparata cu previziunile privind executia bugetara facute la inceputul anului
financiar. Raportul evidentiaza stadiul realizarilor raportat la ce s-a previzionat pentru anul respectiv. Orizontul de timp pentru care
se solicita raportul este trimestrul si anul calendaristic.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul va selecta trimestrul si anul pentru care doreste vizualizarea contului executiei bugetare, dupa care va apasa butonul
.

- imprimarea Contului Executiei Bugetare.


La apasarea acestui buton se va imprima Contul Executiei Bugetare. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a
defini alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Contului Executiei Bugetare in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Contul Executiei Bugetare in forma pe care acesta o
va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Contul Executiei Bugetare.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Acest modul permite vizualizarea si listarea evolutiei operatiilor efectuate pe un anumit cont din planul de
conturi pe o anumita perioada (impreuna cu documentele care s-au operat pentru contul respectiv).

Mod de utilizare:
- Selectarea intervalului de timp.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

- Selectarea contului.
Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege contul dintr-o lista cu toate conturile din Planul de
conturi . Pentru a gasi mai usor un cont se poate introduce in campul Cont un sir de caractere inainte de a apasa butonul .
Astfel se va vizualiza o lista care va contine numai conturile a caror denumire va contine sirul respective de caractere.

- imprimarea Fisei Contului.


La apasarea acestui buton se va imprima Fisa Contului. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini alte
optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Fisei Contului in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Fisa Contului in forma pe care acesta o va avea pe
hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Fisa Contului.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Acest modul permite vizualizarea si listarea fisei contului pentru toate conturile din planul de conturi pentru care au
existat operatiuni pe o anumita perioada (impreuna cu documentele care s-au operat pentru contul
respectiv). Acest raport scuteste utilizatorul de operatiunea de imprimare a fisei contului pentru fiecare cont in
parte.

Mod de utilizare:
- Selectarea intervalului de timp.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

- imprimarea Fisei Partizi.


La apasarea acestui buton se va imprima Fisa Partizi. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini alte optiuni
specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Fisei Partizi in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Fisa Partizi in forma pe care acesta o va avea pe
hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Fisa Partizi.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Acest modul permite vizualizarea si listarea evolutiei incasarilor efectuate in contul de contributii de la un anumit
partener din nomenclatorul de familii pe o anumita perioada (impreuna cu documentele care s-au operat donatia
respectiva).

Mod de utilizare:
- Selectarea intervalului de timp.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

- Selectarea familiei.
Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege contribuabilul dintr-o lista cu toate familiile din
nomenclatorul de familii/donatori. Pentru a gasi mai usor o familie se poate introduce in campul Contribuabil un sir de
caractere inainte de a apasa butonul . Astfel se va vizualiza o lista care va contine numai familiile al caror nume va contine sirul
respective de caractere.

- imprimarea Fisei Contribuabilului.


La apasarea acestui buton se va imprima Fisa Contribuabilului. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Fisei Contribuabilului in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Fisa Contribuabilului in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Fisa Contribuabilului.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Acest modul permite vizualizarea si listarea evolutiei incasarilor efectuate in contul de donatii de la un anumit
partener din nomenclatorul de donatori pe o anumita perioada (impreuna cu documentele care s-au
operat donatia respectiva).

Mod de utilizare:
- Selectarea intervalului de timp.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

- Selectarea donatorului.
Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege donatorul dintr-o lista cu toate inregistrarile din
nomenclatorul de familii/donatori. Pentru a gasi mai usor un donator se poate introduce in campul Donator un sir de caractere
inainte de a apasa butonul . Astfel se va vizualiza o lista care va contine numai donatorii al caror nume va contine sirul
respective de caractere.

- imprimarea Fisei Donatorului.


La apasarea acestui buton se va imprima Fisa Donatorului. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini alte
optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Fisei Donatorului in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Fisa Donatorului in forma pe care acesta o va avea
pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Fisa Donatorului.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Acest modul permite vizualizarea si listarea celor mai consistente incasari efectuate in conturile de contributii si
donatii grupate pe partenerii din nomenclatorul de familii si donatori pe o anumita perioada.

Mod de utilizare:
- Selectarea intervalului de timp.
Utilizatorul va selecta intervalul de timp pentru care se vor vizualiza inregistrarile. Astfel el va alege data initiala si cea finala.

Utilizatorul va selecta daca doreste sa vada contributiile, donatiile saun pe amandoua.

In campul TOP se va introduce un numar daca se doreste vizualizarea in ordine descrescatoare a celor mai mari incasari de la
numarul respectiv de contribuabili / donatori.

- imprimarea Topului Contribuabililor/Donatorilor.


La apasarea acestui buton se va imprima Topul Contribuabililor/Donatorilor. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta
si de a defini alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Topului Contribuabililor/Donatorilor in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Topul Contribuabililor/Donatorilor in forma pe care
acesta o va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Topul Contribuabililor/Donatorilor.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Acest modul permite vizualizarea si listarea facturilor constituite ca investitii, ajutand la recuperarea TVA.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza si imprima facturile constituite ca investitii pe o perioada determinata. Astfel se va selecta
intervalul de timp in care se vor vizualiza investitiile.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- imprimarea Intrarilor Destinate Investitiilor.


La apasarea acestui buton se va imprima Situatia Intrarilor Destinate Investitiilor . Utilizatorul are posibilitatea de a selecta
imprimanta si de a defini alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Intrarilor Destinate Investitiilor in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Situatia Intrarilor Destinate Investitiilor in
forma pe care acesta o va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Situatia Intrarilor Destinate Investitiilor.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Acest modul permite vizualizarea si listarea facturilor neachitate sau achitate doar partial in momentul de fata.

Mod de utilizare:
- imprimarea Facturilor Neachitate.
La apasarea acestui buton se va imprima Situatia Facturilor Neachitate. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si
de a defini alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Facturilor Neachitate in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Situatia Facturilor Neachitate in forma pe care
acesta o va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Situatia Facturilor Neachitate.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Registre

In acest modul sunt dezvoltate urmatoarele functii:

1. Registrul de Inmormantari
2. Registrul de Cununii
3. Registrul de Botezuri
4. Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale
In Registrul de Inmormantari se introduc inmormantarile pe care le oficiaza preotul paroh. Posibilitatea de imprimare a acestui
registru face sa nu mai fie necesara completarea manuala a registrului de decese clasic. De asemenea, completarea acestui registru
ofera posibilitatea generarii automate a unei inregistrari in Registrul de Casa cu suma incasata de paroh pentru inmormantarea
respectiva.

Mod de utilizare:

- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a filtra, cauta si imprima rapid inregistrarile din acest registru. Astfel se va selecta intervalul de timp
in care se vor vizualiza inregistrarile.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- adaugarea unei noi inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza caracteristicile inregistrarii:

l Nume - se completeaza numele persoanei decedate;


l Ocupatia ;
l Varsta ;
l Starea civila - se alege intre june, casatorit, vaduv;
l Data mortii ;
l Data inmormantarii ;
l Nr. chitanta - numarul chitantei pe care parohul a eliberat-o;
l Valoare incasare - valoarea chitantei.

Pe baza informatiilor din campurile Data inmormantarii, Nr. chitanta,Valoare incasare, daca utilizatorul bifeaza
Generare inregistrare in registrul de casa se va genera inregistrarea in registrul de casa cu contul de servicii religioase.

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile inregistrarii selectate din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila.

- imprimarea Registrului de Decese.


La apasarea acestui buton se va imprima Registrul de Decese. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Registrului de Decese in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Registrul de Decese in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Registrul de Decese.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
In Registrul de Casatorii se introduc cununiile pe care le oficiaza preotul paroh. Posibilitatea de imprimare a acestui registru
face sa nu mai fie necesara completarea manuala a registrului de casatorii clasic. De asemenea, completarea acestui registru ofera
posibilitatea generarii automate a unei inregistrari in Registrul de Casa cu suma incasata de paroh pentru cununia respectiva.

Mod de utilizare:

- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a filtra, cauta si imprima rapid inregistrarile din acest registru. Astfel se va selecta intervalul de timp
in care se vor vizualiza inregistrarile.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- adaugarea unei noi inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza caracteristicile inregistrarii:

l Nume sot;
l Nume sotie;
l Nr. certificat de casatorie;
l Nume nas.
l Nume nasa.
l Nr. chitanta - numarul chitantei pe care parohul a eliberat-o;
l Data;
l Valoare incasare - valoarea chitantei.

Pe baza informatiilor din campurile Data, Nr. chitanta,Valoare incasare, daca utilizatorul bifeaza Generare inregistrare
in registrul de casa se va genera inregistrarea in registrul de casa cu contul de servicii religioase.

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile inregistrarii selectate din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila.

- imprimarea Registrului de Casatorii.


La apasarea acestui buton se va imprima Registrul de Casatorii. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Registrului de Casatorii in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Registrul de Casatorii in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Registrul de Casatorii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
In Registrul de Botezuri se introduc botezurile pe care le oficiaza preotul paroh. Posibilitatea de imprimare a acestui registru
face sa nu mai fie necesara completarea manuala a registrului de botezuri clasic. De asemenea, completarea acestui registru ofera
posibilitatea generarii automate a unei inregistrari in Registrul de Casa cu suma incasata de paroh pentru botezul respectiv.

Mod de utilizare:

- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a filtra, cauta si imprima rapid inregistrarile din acest registru. Astfel se va selecta intervalul de timp
in care se vor vizualiza inregistrarile.

Dupa selectarea intervalului, pentru a vizualiza inregistrarile din intervalul respectiv se apasa butonul .

- adaugarea unei noi inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza caracteristicile inregistrarii:

l Nume - numele celui botezat;


l Familie - se selecteaza familia din care face parte cel botezat sau se completeaza cu 0 daca familia respectiva nu face parte
din parohie;
l Nr. certificat de nastere;
l Nr. certificat de botez;
l Nume nas.
l Nr. chitanta - numarul chitantei pe care parohul a eliberat-o;
l Data;
l Valoare incasare - valoarea chitantei.

Pe baza informatiilor din campurile Data, Nr. chitanta,Valoare incasare, daca utilizatorul bifeaza Generare inregistrare
in registrul de casa se va genera inregistrarea in registrul de casa cu contul de servicii religioase.

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile inregistrarii selectate din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila.

- imprimarea Registrului de Botezuri.


La apasarea acestui buton se va imprima Registrul de Botezuri. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a defini
alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Registrului de Botezuri in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Registrul de Botezuri in forma pe care acesta o va
avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Registrul de Botezuri.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
In acest registru se introduc datele despre toate bunurile culturale ale parohiei. El permite, de asemenea si introducerea tuturor
mijloacelor fixe si obiectelor de inventar.

Mod de utilizare:
- adaugarea unei noi inregistrari.
La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza caracteristicile inregistrarii:

- modificarea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile inregistrarii selectate din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista.

- stergerea unei inregistrari.


La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila.

- imprimarea Registrului pentru evidenta analitica a bunurilor culturale.


La apasarea acestui buton se va imprima Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale. Utilizatorul are posibilitatea de a
selecta imprimanta si de a defini alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea Registrului pentru evidenta analitica a bunurilor culturale in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor
culturale in forma pe care acesta o va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Nomenclatoare

In acest modul sunt dezvoltate urmatoarele functii:

1. Familii / Donatori
2. Enoriasi
3. Marfuri
4. Furnizori
5. Produse
6. Planul de conturi
7. Descrierea veniturilor
In nomenclatorul de familii/donatori se introduc familiile care fac parte din parohie si donatorii de la care parohia primeste
donatii. Prin modul de concepere a programului ASCONT parohii, familiile au si calitatea de donatori, prin urmare familiile care
fac donatii trebuiesc introduse numai ca familii, nu si ca donatori.

Este foarte important ca acest nomenclator sa fie intretinut la zi, intrucat pe baza inregistrarilor introduse aici se vor efectua toate
opertiile de casa si banca pe conturile de contributii si donatii, iar in modulul Rapoarte se vor scoate Fisa donatorului si Fisa
contribuabilului.

Mod de utilizare:
- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a filtra si de a cauta rapid unul sau mai multe inregistrari din lista. Astfel se pot afisa numai familiile
sau numai donatorii, numai familiile si donatorii al caror nume contine un anumit sir de caractere, sau numai familiile sau numai
donatorii al caror nume contine un anumit sir de caractere.

Selectarea tipului : Se selecteaza din lista din campul Tip una din valorile:

l familie - pentru a vizualiza numai familiile;


l donator - pentru a vizualiza numai donatorii;
l Toate - pentru a vizualiza atat familiile cat si donatorii.

Pentru a vizualiza doar familiile/donatorii al caror nume contine un sir de caractere se va introduce sirul respectiv de caractere in
campul Nume.

Pentru a vizualiza inregistrarile care corespund criteriilor selectate dupa descrierea de mai sus se apasa butonul
.

- adaugarea unei noi familii/donator.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza caracteristicile familiei/donatorului:

l Tip - se selecteaza Familie sau Donator;


l Nume - se completeaza numele familiei sau donatorului;
l Adresa ;
l Angajament donatie - suma pe care familia/donatorul se angajeaza sa o doneze anual;
l Termen donatie - data aproximativa la care familia/donatorul se angajeaza sa plateasca donatia completata mai sus;
l Angajament contributie - suma cu care familia se angajeaza sa contribuie anual;
l Termen contributie - data aproximativa la care familia se angajeaza sa plateasca contributia completata mai sus;
l Telefon;
l Observatii.

- modificarea unei familii/donator.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile familiei/donatorului selectat din
lista. Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe
inregistrarea respectiva din lista.
- stergerea unei familii/donator.
La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila si poate cauza probleme in ale module ale aplicatiei.

- imprimarea nomenclatorului de familii/donatori.


La apasarea acestui buton se va imprima nomenclatorul de familii/donatori. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si
de a defini alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea nomenclatorului de familii/donatori in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza nomenclatorul de familii/donatori in forma pe care
acesta o va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru nomenclatorul de familii/donatori.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
In nomenclatorul de enoriasi se introduc enoriasii care fac parte din parohie. Pentru a putea folosi acest nomenclator trebuiesc
introduse familiile din parohie in nomenclatorul Familii/Donatori , deoarece pentru fiecare enorias trebuie selectata familia din
care face parte.

Intretinerea acestui nomenclator este optionala. El ofera posibilitatea ca preotul paroh sa aiba o evidenta exacta a membrilor
tuturor familiilor din parohie.

Inregistrarile introduse aici nu au nici o legatura cu operatiile contabile. Ele sunt insa folositoare, deoarece pot oferi informatii
despre situatia financiara a fiecarei familii.

Mod de utilizare:

- Criteriile de filtrare.
Utilizatorul are posibilitatea de a filtra si de a cauta rapid unul sau mai multi enoriasi din lista. Astfel se pot afisa numai membrii unei
anumite familii, numai enoriasii al caror nume contine un anumit sir de caractere, sau numai membrii unei anumite familii al caror
nume contine un anumit sir de caractere.

Selectarea Familiei : Se apasa butonul pentru a deschide o fereastra de unde se poate alege familia dorita dintr-o lista cu
toate familiile din nomenclatorul de familii/donatori. Pentru a gasi mai usor o familie se poate introduce in campul Familie un sir
de caractere inainte de a apasa butonul . Astfel se va vizualiza o lista care va contine numai familiile al caror nume va contine
sirul respective de caractere.

Pentru a vizualiza doar enoriasii al caror nume contine un sir de caractere se va introduce sirul respectiv de caractere in campul
Nume.

Pentru a vizualiza enoriasii care corespund criteriilor selectate dupa descrierea de mai sus se apasa butonul .

- adaugarea unui nou enorias.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza caracteristicile enoriasului:

l Nume - numele si prenumele;


l Ocupatia;
l Familia - familia din care face parte enoriasul. Se selecteaza similar cu selectarea familiei descrisa mai sus;
l Data nasterii;
l Data botezului;
l Data cununiei;
l Data inmormantarii
l Telefon;
l Observatii.

- modificarea unui enorias existent.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile enoriasului selectat din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista.

- stergerea unui enorias.


La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila.

- imprimarea nomenclatorului de marfuri.


La apasarea acestui buton se va imprima nomenclatorul de enoriasi. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a
defini alte optiuni specifice imprimantei selectate.

- vizualizarea nomenclatorului de marfuri in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza nomenclatorul de enoriasi in forma pe care acesta o
va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru nomenclatorul de enoriasi.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
In nomenclatorul de marfuri se introduc marfurile pe care parohia le vinde prin pangar.

Este foarte important ca acest nomenclator sa fie intretinut la zi, intrucat pe baza inregistrarilor introduse aici se vor efectua toate
opertiile de gestiune pe ramura Pangar.

Mod de utilizare:
- adaugarea unei noi marfi.
La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza caracteristicile marfii:

l Denumirea;
l Pret achizitie;
l Pret pangar;
l UM (unitatea de masura);
l Tipul marfii-se alege dintre Lumanari, Tamaie, Acatiste, Calendare, Resturi de lumanari si Alte marfuri .

- modificarea unei marfi existente.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile marfii selectate din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista.

- stergerea unei marfi.


La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila si poate cauza probleme in alte module ale aplicatiei.

- imprimarea nomenclatorului de marfuri.


La apasarea acestui buton se va imprima nomenclatorul de marfuri. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a
defini alte optiuni specifice imprimantei selectate..

- vizualizarea nomenclatorului de marfuri in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza nomenclatorul de marfuri in forma pe care acesta o
va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru nomenclatorul de marfuri.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
In nomenclatorul de furnizori se introduc partenerii (persoanele juridice sau fizice) de la care parohia achizitioneaza mijloace
fixe, materiale sau servicii.

Este foarte important ca acest nomenclator sa fie intretinut la zi, intrucat este obligatoriu sa se selecteze un partener din acest
nomenclator in momentul preluarii unei receptii in modulul de gestiune pe ramurile Mijloace Fixe, Materiale, si Servicii.

Mod de utilizare:
- adaugarea unui nou furnizor.
La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza caracteristicile partenerului:

l Denumirea;
l Judetul;
l Localitatea;
l Adresa;
l Codul fiscal;
l Numarul de inregistrare la Registrul Comertului;
l Banca;
l Codul IBAN (contul bancar);
l Telefon.

- modificarea unui furnizor existent.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile partenerului selectat din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista.

- stergerea unui furnizor.


La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila si poate cauza probleme in alte module ale aplicatiei.

- imprimarea nomenclatorului de furnizori.


La apasarea acestui buton se va imprima nomenclatorul de parteneri. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a
defini alte optiuni specifice imprimantei selectate..

- vizualizarea nomenclatorului de furnizori in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza nomenclatorul de parteneri in forma pe care acesta o
va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru nomenclatorul de furnizori.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
In nomenclatorul de produse se introduc mijloacele fixe, materialele si serviciile prestate de catre terti parohiei.

Este foarte important ca acest nomenclator sa fie intretinut la zi, intrucat pe baza inregistrarilor introduse aici se vor efectua toate
opertiile de gestiune pe ramurile Mijloace Fixe, Materiale, si Servicii.

Mod de utilizare:
- adaugarea unui nou produs.
La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul unde se completeaza caracteristicile produsului:

l Denumirea;
l UM - unitatea de masura;
l Pretul;
l Tipul produsului - se alege dintre Mijloace fixe, Materiale sau Servicii ;
l Cont - se alege contul contabil din lista specifica fiecarui tip de produs;
l Cota TVA.

- modificarea unui produs existent.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu formularul completat cu caracteristicile produsului selectat din lista.
Utilizatorul poate modifica aceste caracteristici fara nici o restrictie. Modificarea se poate activa si cu dublu click pe inregistrarea
respectiva din lista.

- stergerea unui produs.


La apasarea acestui buton se va sterge inregistrarea curenta din lista. Aceasta operatie va trebui confirmata inca o data, intrucat
este ireversibila si poate cauza probleme in alte module ale aplicatiei.

- imprimarea nomenclatorului de produse.


La apasarea acestui buton se va imprima nomenclatorul de produse. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta imprimanta si de a
defini alte optiuni specifice imprimantei selectate..

- vizualizarea nomenclatorului de produse in vederea imprimarii.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra unde se poate vizualiza nomenclatorul de produse in forma pe care acesta o
va avea pe hartie dupa imprimare.

- deschiderea documentatiei pentru nomenclatorul de produse.


La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra cu manualul de utilizare al programului ASCONT parohii.

- inchiderea ferestrei curente.


La apasarea acestui buton se va inchide fereastra curenta.
Aplicatie

Acest meniu ofera utilizatorului posibilitatea de a executa urmatoarele operatii:

1. Manual de utilizare - Va produce deschiderea documentatiei pentru ASCONT parohii. Acest lucru este
echivalent cu apasarea tastei F1.
2. Export date pentru protopopiat - Va produce salvarea principalelor informatii financiar - contabile in
vederea centralizarii la protopopiat.
3. Salvare baza da date - Va produce salvarea unei copii a bazei de date, intr-un format arhivat propriu
programului ASCONT parohii, in fisierul ASCONTparohiiData.apd. Utilizatorul va trebui sa selecteze
directorul in care va fi salvat acest fisier. Ulterior, se poate copia acest fisier in orice alta locatie sau pe
orice suport de stocare (discheta, cd, DVD, USB stick, etc.).
Recomandam salvarea periodica a bazei de date folosind aceasta optiune pentru a evita pierderile masive
de date in cazul unor defectiuni tehnice.
4. Restaurare baza de date - Va produce inlocuirea bazei de date actuala cu una salvata anterior cu
optiunea prezentata mai sus. Utilizatorul va trebui sa selecteze fisierul ASCONTparohiiData.apd.
Recomandam folosirea cu atentie a acestei optiuni deoarece inlocuie iremediabil baza de date actuala.
5. Restaurare baza de date goala - Va produce inlocuirea bazei de date actuala cu o baza de date goala.
Recomandam folosirea cu atentie a acestei optiuni deoarece inlocuie iremediabil baza de date actuala.
6. Inregistrare aplicatie - Va deschide fereastra unde se introduc datele de identificare ale parohiei
impreuna cu codurile de activare si inregistrare furnizate de producator. Acest lucru se mai poate face cu
dublu click pe crucea greceasca din coltul dreapta sus al ferestrei principale.
7. Despre ASCONT parohii - Va produce deschiderea unei ferestre cu informatii generale despre ASCONT
parohii si S.C. WELDART S.R.L.. Tot aici este si numarul de telefon pentru asistenta tehnica.
8. Conversie baza de date v2.0 -v3.0 - Se apeleaza imediat dupa restaurare baze de date folosita cu
Ascont parohii v2.0.