Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

I.Date personale:
1. Numele şi prenumele:
2. Locul şi data naşterii
3. Domiciliul:
4. Şcoala şi clasa în care învaţă:

II.Date familiale:
Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:
Tatăl: taximetrist
Mama: asistent maternal profesionist
structura şi componenta familiei
Tipul familiei
◊ normală
◊ tatăl/mama decedat
◊ părinţi despărţiţi
◊ părinţi vitregi
Fraţi /surori mai mici/mai mari

Nr. crt Vârsta Ocupaţia


1. 5 ani preşcolar
Alte situaţii: ……………………………………………………

Alte persoane (rude) apropiate în familie: minori în asistenţă maternală


Atmosfera şi climatul educativ:
◊ raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi între părinţi şi copii;
◊ raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare;
◊ familie destrămată sau pe cale de destrămare.

Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului:


◊ foarte precare ◊ la limită ◊ acceptabile ◊ bune ◊ foarte bune
Influenţe din afara familiei (vecini, prieteni, colegi):
◊ reduse ◊ ample ◊ frecvente ◊ întâmplătoare
III. Dezvoltarea fizică şi starea de sănătate:
1. Caracteristici ale dezvoltării fizice: normale
2. Îmbolnăviri:
a. anterioare: NU
b. pe parcursul şcolarităţii: NU

3. Deficienţe,handicapuri(senzoriale, motorii): NU
IV. Particularităţi ale debutului şcolarităţii
Pregătirea copilului pentru a deveni şcolar:
Dezvoltarea motivelor şi a intereselor de cunoaştere: este motivat şi îşi arată interesul pentru şcoală
capacitatea de a efectua acţiuni practice şi mentale: îşi însuşeşte în parametri normali scris/cititul
şi socotitul capacitatea verbalizării reprezentărilor: se exprimă cu uşurinţă, elaborând propoziţii şi
fraze logice gradul de independenţă al proceselor intelectuale: devine independent destul de
repede, cerând ajutor din când în când.
Simptomatologii ale conduitei:
◊ pozitivă, adecvată începerii şcolii
◊ negativă,neadecvată începerii şcolii
Inserţia în fluxul solicitărilor şcolare:
caracteristici favorabile de integrare a copilului în activitatea şcolară: este activ la ore,
interacţionează pozitiv cu alţi elevi şi cu cadrul didactic,este receptiv la nou
caracteristici nefavorabile de integrare a copilului în activitatea şcolară: se acomodează greu cu
programul de 50 minute pentru o activitate şi cu pauzele, întârziind mai mereu la ore
V. Rezultate obţinute de elev
1.Rezultate la învăţătură(grafic global pe clase)

Disciplina Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a


Limba română 8 8 9 8
Matematica 9 8 9 7

Religie 10 10 10 10
Chimie 9 10
Biologie 8 10 10 9
Engleză 9 8 8 8
Muzică 10 10 10 10
Istorie 9 8 8 8.5
Gegrafie 7 8 8 9
Educaţie plastică 10 10 10 10

Educaţie fizică 10 10 10 10
Educatie tehnologica 10 10 10 10
Franceza 8 8.5 9 7.5
Latina 9
Cultura civica 9 10
Fizica 7,5 8 8

2. Cercuri frecventate de elev: nu sunt în şcoală


3. Participarea la concursuri şcolare şi extra şcolare: a participat la olimpiade,
serbări,concursuri sportive, etc.
4. Activitatea independentă a elevului
◊ citeşte suplimentar din manual
◊ citeşte şi alte cărţi
◊ rezolvă probleme în plus
◊ alte ocupaţii(plastice, muzicale, sportive, coregrafice): plastice şi coregrafice
VI. Procesele cognitive şi stilul de muncă intelectuală:
Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive
◊ predomină modalitatea vizuală de recepţie a informaţiei
◊ predomină modalitatea auditivă de recepţie a informaţiei
◊ percepţia difuză, superficială a materialului de învăţat
◊ percepţia complexă(spirit de observaţie)
Nivelul de inteligenţă
◊ Inteligenţă foarte bună ◊ Inteligenţă bună ◊ Inteligenţă medie ◊
Inteligentă scăzută ◊ Inteligenţă sub limită
Memoria :
◊ Foarte bună ◊ Bună ◊ Medie ◊ Slabă
◊ Foarte slabă
Imaginaţia
◊ Săracă ◊ Reproductivă ◊ Bogată
◊Reproductiv creativă ◊ Pentru activităţi tehnice ◊ Pentru activităţi artistice
Limbajul

Vocabular bogat, cu Exprimare uşoară şi Vocabular redus, Vocabular foarte


exprimare frumoasă corectă exprimare greoaie sărac,exprimare
şi corectă incorectă
x

Stilul de muncă
Cum lucrează:
◊ Sistematic, ritmic, organizat;
◊ Inegal, cu fluctuaţii în salturi
◊ Neglijent, copiază temele de la alţii sau aşteaptă să i le facă părinţii
◊ Mari lacune în cunoştinţe, rămâneri în urmă la învăţătură şi la alte activităţi
◊ Alte menţiuni
Sârguinţa

Foarte sârguincios De obicei sârguincios Puţin sârguincios nesârguincios


X

Autonomie, creativitate:
◊ Inventiv, cu manifestări de creativitate
◊ Manifestă uneori iniţiativă, uneori independenţă
◊ Se conformează de regulă modelului
◊ Nesigur, dependent, fără iniţiativă
◊ Alte caracteristici

VII. Conduita elevului la lecţie şi în clasă


Conduita la lecţie
◊ Atent, participă activ, cu interes
◊ Atenţia şi interesul inegale, fluctuante
◊ De obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat
◊ Prezent numai fizic, cu frecvente distrageri
Purtarea în general
◊ Exemplară, ireproşabilă
◊ Corectă, cuviincioasă, bună
◊ Cu abateri comportamentale, relativ frecvente, dar nu grave
◊ Abateri comportamentale grave, deviante

VIII. Conduita în grup, integrarea socială a elevului


1.Participă la viaţa de grup
◊ Mai mult retras,rezervat, puţin comunicativ, izolat
◊ Participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat
◊ Este în contact cu grupul,se integrează, dar preferă sarcinile executive
◊ Caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, stabileşte uşor relaţii
◊ Activ, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun organizator al grupului
2.Cum este văzut de colegi:
◊ Bun coleg, sensibil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el
◊ Bun coleg, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el
◊ Preocupat mai mult de sine, individualist şi egoist

3.Colegii îl apreciază pentru:


◊ Rezultate la învăţătură
◊ Performanţe extraşcolare
◊ Pentru că este prietenos şi apropiat

IX. Trăsături de personalitate


Temperamentul:
◊ Puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori agresiv, ativ, rezistent la
solicitări, cu tendinţe de dominare a altora
◊ Exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil, vorbăreţ,guraliv şi nestatornic
◊ Calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil, rezistent la solicitări repetitive
◊ Hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios
◊ Tip combinat
Emotivitate:
◊ Foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi perturbă activitatea
◊ Emotiv, dar fără reacţii dezadaptive
◊ Neemotiv şi îndrăzneţ
Dispoziţie afectivă predominantă
◊ Vesel, optimist ◊ Mai mult trist, deprimat
Însuşiri aptitudinale:
◊Lucrează repede,rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare
◊ Rezolvă corect, dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie
◊ Lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp
Trăsături de caracter în devenire
a. Atitudini fată de muncă ◊pozitive ◊negative
b. Atitudini faţă de alţii ◊pozitive ◊negative
c. Atitudini faţă de sine ◊pozitive ◊negative

RECOMANDĂRI: Se recomandă părinţilor mai multă atenţie la nevoile copilului

CONCLUZII: Copilul evaluat este un copil normal din toate punctele de vedere.

S-ar putea să vă placă și