Sunteți pe pagina 1din 2

Fenomene si procese economice

În literatura economică sunt larg utilizate noţiunile de fenomen economic, proces economic, categorie
economică şi lege economică.

Fenomenul economic reprezintă forma exterioară a activităţii economice, respectiv acele aspecte şi acte
economice, care apar şi se manifestă la suprafaţa acestei activităţi şi pot fi cunoscute de oameni în mod
direct (de ex., privatizarea).

Procesul economic exprimă transformările cantitative, structurale şi calitative în starea activităţii


economice, care evidenţiază desfăşurarea acestuia în timp şi spaţiu (de ex., creşterea preţurilor,
modificarea cererii sau a ofertei, creşterea productivităţii muncii etc).

Categoria economică reprezintă o abstracţie ştiinţifică, care reflectă una din componentele relaţiilor
economice. Teoria economică utilizează astfel de categorii economice cum ar fi: marfă, valoare, capital,
inflaţie, şomaj, salariu, preţ, profit, bani etc.

Legea economică reflectă legăturile generale, esenţiale, necesare, repetabile şi relativ stabile ale
fenomenelor şi proceselor economice.

Legile economice se deosebesc şi de legile naturii:

a) legile economice funcţionează numai prin intermediul activităţii oamenilo;

b) legile economice au caracter istoric.pe cind legile naturii au caracter universal si etern.

Legile economice se deosebesc de legile juridice cu caracter economic. Legile economice au caracter
obiectiv, iar cele juridice – subiectiv.

Legile economice si studierea lor stau la baza politicii economice.

1. Economia de piata reprezinta tipul modern de economie

A fost creata începând cu secolul al XIX - lea, prima tara în care s-au pus bazele acesteia fiind Anglia.

Productia, repartitia, schimbul si consumul se pot realiza pe baza liberei initiative

Libera initiativa

· fiecare individ este liber sa întreprinda, sa organizeze, sa gestioneze si sa conduca o activitate


economica

· fiecare individ este liber sa produca, sa obtina un venit si sa-l cheltuiasca dupa propria vointa

· fiecare individ este liber sa economiseasca o parte din venit; sa-ti urmareasca propriile interese tinând
cont de necesitatea armonizarii acesteia cu interesele generale ale societatii

Limite în ceea ce priveste exercitarea dreptului de libertate fiind introduse de:

→ regulile juridice→ regulile sanitare→ regulile de functionate, etc.

În mod curent se foloseste o definitie mai restrânsa afirmând ca economia de piata desemneaza:
sistemul economic în care preturile si cantitatile produse depind de confruntarea dintre cerere si oferta.

S-ar putea să vă placă și