Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de înstalaţii

Proiect
Instalaţii Electrice II

ILEA PAUL EMIL

1
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de înstalaţii

Grupa 3344
- 2015 -

Fişa proiectului
Titlul proiectului: Instalaţii electrice de iluminat si de forţă pentru un
supermarket
Beneficiar: SC. Market SRL.

Proiectant general: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Proiectant de specialitate: SC. Instal SA


Ing. Ilea Paul Emil

Faza: Proiect tehnic

Data predării:

Lista de semnături
Proiectant de arhitectură: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Responsabil proiect: Ing. Ionescu Adrian

Verificat: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Responsabil: Ing. Ciugudean Călin

Proiect instalaţii electrice: SC. Instal SA.


Responsabil : Ing. Ilea Paul
2
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de înstalaţii

Borderou
Piese scrise
Tema de proiectare ................................................................................................ 4
Memoriu tehnic ..................................................................................................... 5
Breviar de calcul ................................................................................................... 6
Listă de cantităţi .................................................................................................... 8
Piese desenate

Plan de situaţie

Plan instalaţii de iluminat

Plan instalaţii de prize si circuit de forţă

Schema prizei de pamant si a PDA

Schema monofilara

3
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de înstalaţii

Tema de proiectare
Să se proiecteze instalaţia electrică şi de forţă pentru o hala, cunoscându-
se următoarele date tehnice:
- Puterea electrică a circuitului de iluminat pe fiecare încăpere:
- Birou 1 P=317.5 [W];
- Birou 2 P=317.5 [W];
- Birou 3 P=317.5 [W];
- WC B=156 [W]; - WC F=156 [W];
- Antreu+Hol=271.5 [W];
- Depozit 1 P=845.5 [W];
- Depozit 2 P=565.5 [W];
- Depozit 3 P=425.5 [W];
- Vestiar 2 P=159.5 [W];

- Puterea electrică a unui circuit de priză: P=2000 [W];


- Puterea electrică a consumatorilor de forţă:
- un chiller P=11200 [W];
- 2 chillere fiecare cu P=6700 [W].

4
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de înstalaţii

Memoriu tehnic

Prezenta lucrare are ca obiect proiectarea instalaţiilor electrice interioare


aferente unuie hale cu 3 depozite, 2 bai, un vestiar si birouri anexe.
Proiectul a fost elaborat pe baza planurilor de arhitectură precum şi pe
baza următoarelor normative şi standarde în vigoare: I 7/2011 si I 7/02
("Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni
până la 1000 V c.a şi 1500 V c.c.").
Secţiunile conductoarelor de fază, nul si a conductorului de protecţie s-au
dimensionat astfel încât să fie îndeplinită condiţia de stabilitate termică în regim
permanet sau intermitent şi să fie asigurată respectarea condiţiilor de protecţie la
supracurenţi a conductoarelor şi a condiţiilor de protecţie la electrocutare.
Având în vedere că alimentarea consumatorului nu se face dintr-un post
de transformare propriu, conform art. 5.1.18 din I7/02 valorile pierderilor de
tensiune faţă de tensiunea nominală a acestora trebuie să fie de cel mult:
- 3% în instalaţii electrice de lumină;
- 5% în restul instalaţiilor.
Circuitele aferente instalaţiei electrice de iluminat vor fi realizate cu
conductori de cupru cu izolaţie din PVC, tip FY, trase în tuburi de protecţie.
Întrerupătoarele se vor monta la 0,80 m sau la cererea beneficiarului. Comanda
iluminatului se va face prin intermediul comutatoarelor sau întreruptoarelor.
Circuitele electrice aferente prizelor monofazate se vor executa cu
conductori din cupru cu izolaţie din PVC, tip FY , trase în tuburi de protecţie
rigide.
Prizele se vor monta la 0,5m faţă de pardoseala finită şi toate vor fi cu
contact de protecţie.
Instalaţia electrică va avea 3 tablouri secundare, din care unul e pentru
circuitele de forţă, şi un tablou electric general in exteriorul clădirii.
Priza de pământ va avea 21 de electrozi verticali si 20 orizontali şi Rp
normata va fi de 1 Ω.
Instalatia de protectie la trasnet va fi PDA montat pe catarg la 2 metri in
cel mai inalt punct al clădirii cu raza de acţiune de 31 metri.

5
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de înstalaţii

Breviar de calcul
Circuitele pentru alimentarea corpurilor de iluminat vor fi monofazate. Pe
fiecare circuit se vor conecta un număr de corpuri de iluminat care să nu
determine o putere instalata mai mare de decat rezistenta cablului.
Aceste circuite se vor dimensiona la stabilitate termică în regimul
permanent şi se vor verifica la rezistenţa mecanică şi la pierderile de tensiune în
funcţie de curentul nominal de calcul, stabilit cu formula:

Pi
In 
U f  cos 

În mod analog cu circuitele de iluminat se vor calcula şi circuitele de


prize monofazate, pentru care puterea instalată se consideră maxim 2 kW.
Conductele electrice vor fi de de secţiune corespunzătoare puterii
instalate iar disjunctorul pentru protecţie la suprasarcină şi la scurtcircuit va fi
ales la curentul nominal calculat .
Circuitele de prize monofazate se vor dimensiona la stabilitate termică în
regimul intermitent de funcţionare şi se vor verifica la rezistenţa mecanică şi la
pierderile de tensiune în funcţie de curentul nominal de calcul, stabilit cu
formula:

Pi
In 
U f  cos 

Circuitul trifazat se va dimensiona la stabilitate termică în regimul


intermitent de funcţionare şi se vor verifica la rezistenţa mecanică şi la
pierderile de tensiune în funcţie de curentul nominal de calcul, stabilit cu
formula:

Pi
In 
3 U l  cos n

6
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de înstalaţii

Calculul încărcărilor pe faze:

Alegerea secţiunilor şi dijunctoarelor pe fiecare circuit:

7
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de înstalaţii

Listă de cantităţi

Nr. Denumire U.M. Cantitate


Crt.
1 Tablou electric general Buc. 1
2 Tablou electric secundar Buc. 2
3 Tablou electric forţă Buc. 1
4 Cablu 1.5 [mm2] [m] 1400
5 Cablu 2.5 [mm2] [m] 1500
6 Cablu 4 [mm2] [m] 600
7 Cablu 10 [mm2] [m] 350
8 Cablu 35 [mm2] [m] 150
9 Prize Buc. 86
10 Întrerupătoare duble Buc. 10
11 Întrerupătoare cap-scară Buc. 0
12 Chiller 6700 [W] Buc. 2
13 Chiller 11200 [W] Buc. 1