Sunteți pe pagina 1din 304

FIONA BARTON

VĂDUVA
Original: The Widow (2016)

Traducere din limba engleză și note de:


ALEXA!"# $#%$A&

'irtualro*ect+eu

2016
VP - 2
VP - ,
!ragă cititorule-

Am etrecut mult tim ob.er'/nd oamenii+ u doar n caenele și n


.taii de metrou- ci datorită me.eriei+ 3n calitate de *urnali.t- .unt ceea ce
.e numește un ob.er'ator 4roe.ioni.t5  un 4ob.er'ator in.truit5- cum
ne lace nouă .ă glumim  al limba*ului cororal și al ticurilor 'erbale
care ne ac iine unice și intere.ante entru ceilali+

!ea lungul
oameni .imli- timului amdeinter'ie'at
inluenai 'ictime-
tragedii .au călăi-!ar-
de noroc+ oameni aimoși
n mod ciudat-șinu
ntotdeauna cei alai .ub lumina relectoarelor miau răma. n minte+
!rama celor de e margine- a micilor *ucători- e.te cea care continuă .ă
mă b/ntuie+
3n timul marilor roce.e  crime notorii și teribile care ocuă rima
agină a ziarelor - mam trezit ob.er'/ndo cu atenie e .oia celui alat
n bo7a acuzailor și mam ntrebat ce știa ea cu ade'ărat .au c/t și
ngăduia .ă știe+
8u .igurană ai 'ăzuto și tu- la știri+ Trebuie .ă ri'ești cu atenie- dar
e.te acolo- .tă tăcută n .atele .oului ei- e .cările tribunalului+ !ă din
ca și i .tr/nge m/na n tim ce el și declară ne'ino'ăia- ntruc/t ea
crede n el+
!ar ce .e nt/mlă atunci c/nd camerele de luat 'ederi di.ar- iar
ublicul ncetează .ă mai ri'ea.că9
%ă cinuie imaginea unui culu care măn/ncă o lăcintă- un culu ca
oricare altul- dar incaabil .ă comunice+ ;ingurul .unet e care l aud e.te
.cr/șnetul cuitului e aruria din orelan- n tim ce .unt răm/ntai de
ndoielile care i a.altează n ca.a lor din .uburbie+
A.ta entru că- ără martori .au e'enimente care .ă di.tragă atenia-
măștile nu ot dec/t .ă cadă+
3mi doream  a'eam ne'oie- mai degrabă  .ă știu cum ace aă
acea.tă emeie ideii că .oul ei  bărbatul e care la ale.  ar utea i un
mon.tru+
&i așa a aărut <ean Ta=lor+ Ea e.te emeia tăcută e care am 'ăzuto
at/t de de. e tretele tribunalului- .oia e care am identiicato- e care
am ob.er'ato- acea emeie li.ită de e7re.ie care i e.te alături .oului
n tim ce el deune mărturie+
VP - >
3n acea.tă carte- rimul meu roman- <ean și rezintă 'er.iunea ei
ublică- dar și e cea ri'ată a .oului mult adorat și a unei că.nicii
ericite- zdruncinate de di.ariia unui coil și de .o.irea ulterioară a
oliiei la ușa ca.ei .ale+
;er că i 'a lăcea acea.tă carte+ Eu am o.t ericită .ă o .criu și n
am cu'inte .ă le mulume.c ndea*un. lui <ean Ta=lor și emeilor care m
au in.irat+

?iona $arton

VP - @
1.

Miercuri, 9 iunie 2010

Văduva

Aud .unetul așilor ei .cr/șnind e aleea cu ietriș din aa ca.ei+ ași
greoi- tocuri+ E.te aroae de ușă- ezită și și dă ărul de e aă+ !răgue
aineB <acetă cu na.turi mari- rocie decentă e dede.ubt și ocelari
așezai e ca+ u are a i 'reun martor deal lui Ceo'a .au 'reo
rerezentantă a artidului Laburi.t+ Trebuie .ă ie 'reo reorteriă- dar nu
dintre cele obișnuite+ E a doua e ziua de azi  a atra n acea.tă
.ătăm/nă- și e abia miercuri+ un ariu că 'a .une: 43mi cer .cuze că 'ă
deran*ez
atitudineantrun moment !e
aia ro.tea.că+ at/t de lear
arcă diicil5+
ă.a+Toi .un a.ta și adotă
Am .ă aștet .ă 'ăd dacă .ună de două ori+ $ărbatul de dimineaă na
ăcuto+ #nii .unt licti.ii de moarte și nu mai ncearcă+ leacă ndată ce
șiau luat degetul de e .onerie- ndret/ndu.e reede .re mașina lor- și
di.ar+ Așa i ot .une șeului că au .unat- dar că indi'ida nu era aca.ă+
enibil+
Ea .ună de două ori+ Aoi bate la ușă cu utere: ciocciocciocciocB 8a
un olii.t+ %ă 'ede ri'ind de duă draerie și mi z/mbește larg+
4D/mbet de oll=Food5- obișnuia mama .ă .ună+ Aoi bate din nou+
8/nd de.cid ușa- mi ntinde .ticla cu late luată de e rag șimi
.une:
G ar trebui .o lă.ai aară- o .ă .e .trice+ ot .ă intru9 Ai u. ibricul
e oc9
u ot re.ira- darămite .ă 'orbe.c+ D/mbește din nou- cu caul
alecat ntro arte+
G ;unt Hate- mi .une+ Hate Iater.- reorter la Daily Post.
— Eu .untJ
$ru.c- mi dau .eama că nici măcar nu ma ntrebat+
VP - 6
G &tiu cine .untei- doamnă Ta=lor- mi ră.unde+
8u alte cu'inte: 4!umnea'oa.tră .untei știrea5+
G ;ă nu .tăm aiciB mi .une+
&i cum'a- n tim ce 'orbește- reușește .ă intre+
%ă .imt coleșită de modul n care decurge totul- iar ea roită de
tăcerea mea ca .ămi ceară ermi.iunea de a merge la bucătărie .ă
regătea.că un ceai+ O urmez  nu e o bucătărie oarte mare- moti'

entru
de.cidecare .untem
toate un icnnge.uite-
.ertarele- dar ea și
căutarea ceștilor și aace loc- umle
zaărului+ ;tauibricul
ur șiși
.imlu nemișcată- aștet/nd ca totul .ă .e nt/mle+
3mi 'orbește de.re mobila de bucătărie+
G 8e bucătărie la modăB %iar lăcea ca și a mea .ă arate la el+
!umnea'oa.tră ai decorato9
Am .enzaia că 'orbe.c cu un rieten+ u așa miam imaginat că .e
nt/mlă atunci c/nd 'orbești cu un reorter+ %ă g/ndeam că e ca și cum
ai 'orbi cu un olii.t+ 3mi .uneam că 'a i un cal'ar- un interogatoriu+ 8el
uin- a.ta e ceea ce mia .u. .oul meu- Klen+ !ar nu e așa+
G !a- eu și .oul meu am ale. ușile albe și m/nerele roșii entru că
arată oarte curat- i ră.und+
;tau n roriami bucătărie și di.cut de.re mobilă cu o reorteriă+
Klen ar i ăcut o criză+
G e aici- nu9 mi zice- iar eu de.cid ușa .re camera de zi+
u .unt .igură că o 'reau n ca.a mea  nu știu cum mă .imt+ u mi
.e are n regulă .ă rote.tez n momentul ă.ta  .tă ur și .imlu și
di.cută- cu o ceașcă de ceai n m/nă+ E amuzant- ciar mă bucur de
atenia care mi .e acordă+ %ă .imt oarte .ingură n ca.ă de c/nd Klen
nu mai e.te+
Car ea are .tă/nă e lucruri+ E ciar un .entiment lăcut .ă am din
nou e cine'a care .ă .e ocue de mine+ 3nceu.e .ă mi ie rică de
ideea că 'a trebui .ă mă ocu .ingură de toate- dar Hate Iater. mi
.une că 'a rezol'a ea totul+
u trebuie dec/t .ăi o'e.te.c 'iaa mea+
iaa mea9 u cred co intere.ează cu ade'ărat 'iaa mea+ a 'enit la
ușa mea ca .ă ale de.re <ean Ta=lor+ rea .ă știe ade'ărul de.re el+
!e.re Klen+ ;oul meu+
VP - M
edei- .oul meu a murit cu trei .ătăm/ni n urmă+ Lo'it de autobuz-
ciar la ieșirea din ;ain.bur=+ 8u o cliă nainte era acolo- 'orbindumi
de.re ce tiuri de cereale ar i trebuit .ă cumăr- iar n clia următoare
era mort e șo.ea+ Traumati.me craniene- mi .a .u.+ %ort- oricum+
;tăteam acolo șil ri'eam- ntin. e *o.+ Oamenii .e mbulzeau- căut/nd
ături .ăl acoere- și o d/ră de ./nge curgea e trotuar+ u oarte mult
./nge+ El ar i o.t bucuro.+ ui lăcea deloc mizeria+

amToi
ututerau
.ă amabili
le .un șicăncercau .ă măcămiedice
eram ericită .ăi era+
Klen nu mai 'ăd corul- dar eu cu
;e termina.e n
aiurelile lui+

VP - N
2.

Miercuri, 9 iunie 2010

Văduva

oliia a 'enit la .ital- binenele.+ /nă și in.ectorul $ob ;are. a


aărut n direct la APE .ă di.cute de.re Klen+
u leam .u. nimic nici lui și nici celorlali+ Leam .u. că nu am
nimic de adăugat și că .unt mult rea necă*ită ca .ă ot 'orbi+ Am l/n.
uin+
Cn.ectorul $ob ;are. a ăcut arte din 'iaa mea multă 'reme 
mai mult de trei ani - dar cred că 'a di.ărea odată cu tine- Klen+
ui din
otoliu .un nimic de
camera de.re a.ta
zi- ine lui Hate
ceașca de Iater.+ ;tă așezată
ceai cu ambele m/inieșicelălalt
dă din
icior+
G <ean- mi .une  ob.er' că nu mi .e mai adre.ează cu 4doamnă
Ta=lor5 - re.uun că .ătăm/na a.ta a o.t groaznică entru tine+ &i-
in/nd cont de toate rin c/te ai trecutJ
ui ră.und- ri'e.c ur și .imlu la ceașca mea+ abar nare rin ce
am trecut+ !e at- nimeni nu știe cu ade'ărat+ am utut .une nimănui+
Klen mi zicea că așa e cel mai bine+
Aștetăm n tăcere- aoi ea ncearcă o altă tactică+ ;e ridică și ia o
otograie cu noi doi de e șemineu  o otograie n care am/ndoi r/dem
de ce'a+
G ari at/t de t/nărăB mi .une+ oza e ăcută nainte .ă te mării9
3ncu'iinez din ca+
G ă știai de multă 'reme9 ai cuno.cut la școală9
G u- nu la școală+ eam cuno.cut n .taia de autobuz+ El arăta
oarte bine și mă ăcea .ă r/d+ A'eam șate.rezece ani și eram ucenică
la o coaeză din KreenFic- iar el lucra ntro bancă+ Era mai n '/r.tă și
urta co.tum și antoi de irmă+ Era altel+
VP - Q
o'e.te.c de arcă ar i 'orba de.re 'reun roman de drago.te- iar
Hate Iater. și notează ideile n caiet- ncu'iin/nd din ca ca și cum ar
nelege+ !ar nu mă ro.tește ea e mine+
!e at- Klen nu ărea oarte romantic la nceut+ e nt/lneam- de
obicei- n localuri ntunecoa.e  la cinema- e .caunul din .atele
?ordului E.cort e care l conducea- n arc - nu a'eam rea mult tim la
di.oziie entru 'orbit+ !ar mi aminte.c rima dată c/nd mia .u. că

mă iubește+
iele+ entru%am
rima z'/rcolit de arcă
dată n 'iaă mi .imeam
.imeam că trăie.c+iecare milimetru
Cam .u. că și de
eu l
iube.c+ 8u ardoare+ 8ă nu ot m/nca și nici dormi entru că mă g/nde.c
tot timul la el+
%ama mia .u. că ceea ce mi .e nt/mlă .e numește 4a.cinaie5-
a.ta entru că mă 'edea năucă rin ca.ă+ u cred că nelegeam ce 'rea
.ă .ună rin 4a.cinaie5- știu doar că 'oiam .ă iu cu Klen tot timul- iar
e 'remea aceea el mi .unea că .imte la el+ 8red că mama era uin
geloa.ă+ ;e baza e mine+
G ;e bazează rea mult e tine- <eanie- mi .unea Klen+ u e .ănăto.
.ă umbli e.te tot n.oită de iica ta+
Am ncercat .ăi e7lic că mama .e temea .ă ia.ă .ingură- dar Klen
mia .u. că era doar egoi.tă+
Era oarte rotector- alegea c/te un loc entru mine dearte de bar 
4u 'reau .ă te deran*eze zgomotul5- mi .unea  și comanda n
re.taurante n așa el nc/t .ă ncerc lucruri noi: 4A.ta o .ăi lacă la
nebunie- <eanie+ Ku.tăB5 obișnuia .ămi .ună+ 3l a.cultam- și- de cele mai
multe ori- lucrurile noi e care le ncercam erau minunate+ &i- ciar dacă
nu erau- nui .uneam nimic- ca .ă nui răne.c .entimentele+ Tăcea dacăi
reroșam ce'a+ #ram a.ta+ ;imeam căl dezamăge.c+
u mai u.e.em niciodată cu cine'a ca Klen- cine'a care .ă știe ce
'rea de la 'iaă+ 8eilali bărbai nu erau dec/tJ băiei+
!oi ani mai t/rziu- c/nd Klen ma cerut de ne'a.tă- na ngenunceat n
aa mea+ ;a aroiat de mine și mia .u.:
G Ești a mea- <eanie+ ;untem menii .ă im mreunăJ ai .ă ne
că.ătorimB
%ama era de*a de artea lui- oricum+ enea de.eori cu lori șii .unea:
4#n mic cadou entru cealaltă emeie din 'iaa mea5+ %ama .e .imea
VP - 10
bine- iar el i 'orbea de.re Coronation Street1 .au amilia regală- și
mamei i lăcea enorm+ ;unea că .unt o emeie norocoa.ă+ 8ă el ma
a*utat .ă mă de.coăr+ 8ă 'oi i cine'a mulumită lui+ Era con'in.ă că 'a
a'ea gri*ă de mine+ &i a a'ut+
G 8e el de om era el9 mă ntreabă Hat= Iater.- alec/ndu.e .re
mine ca .ă mă ncura*eze+
AaB rea .ă știe cum era nainte .ă nceaă lucrurile ur/te+

G A-
ace era minunatB
.uicient ?oarte-
de multe oarte
entru iubitor-
mine+ 3mi a'ea tot lori
aducea timulși .enzaia
cadouri+ că
3minu
.unea că eu .unt alea.a lui+ Eram imre.ionată+ a'eam dec/t
șate.rezece ani+
Ei i lace oarte tare ce aude+ otează totul cu atenie- aoi ridică
ri'irea din caiet+ %ă abin .ă nu r/d+ ;imt că mă curinde i.teria- dar nu
.unt caabilă dec/t de un .u.in- iar ea ntinde m/na ca .o atingă e a
mea+
G u i tri.tăB mi .une+ Totul .a terminat acum+
Așa e+ Adio- oliie- adio- KlenB Adio tuturor aiurelilor luiB
umi aminte.c c/nd am nceut .ă g/nde.c așa+ Oricum- cu mult
nainte de a con.idera toate a.tea niște aiureli+ Eram rea reocuată .ă
regăte.c că.nicia erectă- nce/nd ciar cu nunta de la 8arlton
ou.e+
%ama și tata credeau că .unt rea t/nără la nouă.rezece ani- dar am
reușit .ăi con'ingem+ !e at- Klen ia con'in.+ Era at/t de otăr/t- at/t
de de'otat mie- nc/t tata a .u. 4da5- și am .ărbătorit momentul cu o
.ticlă de Lambru.co+
?iind .ingură la ărini- au lătit o a'ere entru nunta mea- iar eu mi
etreceam tot timul ră.oind re'i.te entru mire.e- 'i./nd la ziua cea
mare+ Diua mea cea mare+ 8um mă mai agăam de g/ndul ace.ta șimi
umleam 'iaa cu elB Klen nu .e băga niciodată+
G R.ta e domeniul tău- mi .unea r/z/nd+
O .unea de arcă și el ar i a'ut un domeniu al lui+ %ă g/ndeam că ar
i locul lui de muncăS .unea că el aduce banii n ca.ă+

1 ;erial britanic de mare .ucce.- care a a'ut remiera n decembrie 1Q60 și care .e diuzează și n
rezent+
VP - 11
G &tiu că are de modă 'ece- <eanie- dar 'reau .ă am gri*ă de tine+
Ești ncă oarte t/nără- și a'em toată 'iaa nainte+
A'ea tot timul idei măree- care ăreau oarte intere.ante atunci c/nd
'orbea de.re ele+ #rma .ă ie directorul unui deartament- entru ca mai
aoi .ăși nceaă roria aacere+ ;ă ie roriul lui șe și .ă c/știge
oarte muli bani+ %il imaginam ntrun co.tum elegant- cu o .ecretară
er.onală- ntro mașină de lu7+

G ;ă nuam
Așadar- te .cimbi niciodată-
cumărat ca.a cu<eanieB
numărulTe12iube.c așamutat
și neam cum ești+
imediat duă
nuntă+ ;untem ncă aici duă at/ia ani+
8a.a a'ea o grădină n curtea din aă- dar am acoerito cu ietriș ca
4.ă economi.im cu tun.ul5+ %ie mi lăcea iarba- dar Klen 'oia ordine și
curăenie+ A o.t greu la nceut- imediat duă ce neam mutat- entru că
eu u.e.em dintotdeauna un ic dezordonată+ %ama gă.ea tot timul
arurii murdare și șo.ete .ub atul meu de aca.ă+ Klen ar i turbat dacă
ar i 'ăzut așa ce'a+
3l 'ăd și acum .cr/șnind din dini și mi*ind ocii n .eara c/nd ma rin.
d/nd cu m/na irimiturile de /ine de e ma.ă e *o.- duă ce bău.erăm
un ceai- la nceuturile noa.tre+ Eu nici numi dădu.em .eama ce ac 
cred că ăcu.em același lucru de .ute de ori ără .ă mă g/nde.c- dar de
atunci nici că .a mai nt/mlat+ 3n ri'ina a.ta- mi ăcea bine- mă n'ăa
cum .ă ac lucrurile entru ca .aiul n care locuiam- ca.a noa.tră- .ă ie
rumo.+ Așa i lăcea lui .ă ie+
La nceut- mi o'e.tea totul de.re .lu*ba lui de la bancă  de.re
re.on.abilităile e care le a'ea- de.re cum .ubalternii lui .e bazau e
el- de.re ar.ele e care și le *ucau unul altuia- de.re șeul e care nu l
utea .ueri  4<eanie- .e crede mai bun dec/t toi5  și de.re oamenii
cu care lucra: <o= și Liz n biroul din .ateS ;cott- unul dintre receioneri-
care .uerea de o boală de iele din cauza căreia .e nroșea din orice
leacS %a=- .tagiara care greșea ntruna+ 3mi lăcea .ăl aud o'e.tind- mi
lăcea .ă alu c/t mai multe de.re lumea lui+
8red că și eu i o'e.team de.re munca mea- dar- de cele mai multe
ori- ne ntorceam de.tul de reede la o'eștile lui+
G A i coaeză nu e cea mai intere.antă me.erie- mi .unea- dar tu o
aci oarte bine- <eanie+ ;unt oarte m/ndru de tine+
VP - 12
3ncerca .ă mă acă .ă mă .imt mai bine n ielea mea+ &i reușea+ %ă
.imeam n .igurană iind iubită de Klen+
Hate Iater. mă ri'ește și ncu'iinează iar din ca+ ;e ricee- nam
ce .ăi reroșez+ am mai 'orbit niciodată cu un *urnali.t  n aară de
momentele n care iam gonit - cu at/t mai uin nam lă.at 'reunul .ă
mi calce n ca.ă+ ;unt ani de zile de c/nd mi tot bat la ușă- dar niciunul n
a intrat /nă azi+ Klen a a'ut gri*ă de a.ta+

că !ar
noi el nu mai
două e.te aici+
am a'ea Car Hate.ecială5+
o 4legătură Iater. are altel+
8ă n %ia zi.
rea*ma meacă.ei .e are
.imte
ca și cum neam cunoaște de multă 'reme+ O neleg+
G 8red că moartea lui a o.t un șoc- mi .une- .tr/ng/ndumi m/na
din nou+
3ncu'iinez din ca ca o aiurită+
u ot .ăi mărturi.e.c c/t miam dorit ca Klen .ă moară+ %ă rog- nu
ciar .ă moară+ u 'oiam .ăl doară .au .ă .uere- ur și .imlu nul mai
'oiam l/ngă mine+ i.am la momentul n care oliia urma .ă mă .une+
G !oamnă Ta=lor- miar i .u. agentul cu o 'oce gra'ă- mi are rău-
dar a'em 'ești roa.te+
Anticiarea următoarei raze aroae că mă ăcea .ă tre.ar de
bucurie+
G !oamnă Ta=lor- mă tem că .oul dumnea'oa.tră a murit ntrun
accident de mașină+
Aoi mă nciuiam  mă 'edeam cu ade'ărat  .u.in/nd și ridic/nd
recetorul ca .o .un e .oacra mea+
G %ar=- aș i .u.- mi are rău- am 'ești roa.te+ E 'orba de Klen+ A
murit+
;imeam că i aud eecti' icnetul+ 3i .imeam durerea- .imeam trăirile
rietenilor aă de ierderea mea- 'edeam amilia adunată n *urul meu+
Aoi .imeam bucuria .ecretă+
Eu- 'ădu'a ndureratăB ;ă im .erioșiB
!e.igur- n momentul n care ciar .a nt/mlat- nu mi .a mai ărut
at/t de real+ entru o cliă- mama lui a ărut la el de ușurată ca și mine
că totul .e termina.e- aoi a u. recetorul *o. și a nceut .ăși l/ngă
băiatul+ u rea am rieteni cărora .ă le i dat 'e.tea- iar amilia mea nu e
rea numeroa.ă+
VP - 1,
Hate Iater. mi .une că ar a'ea ne'oie .ă meargă la toaletă și .ă
mai bea o ceașcă de ceaiS i ntind și ceașca mea și i indic drumul .re
toaletă+ !uă ce ie.e- mă uit rin cameră n mare grabă- ncerc/nd .ă mă
a.igur că nu e7i.tă rin rea*mă obiecte deale lui Klen+ icio amintire e
care ea .o oată ura+ Klen ma a'ertizat+ %ia .u. toate o'eștile
de.re re.ă+ Aud cum trage aa și o 'ăd re'enind- aoi ncee .ămi
.ună din nou ce emeie remarcabilă .unt și c/t .unt de idelă+

at/t%ă
detot uit lanc/t
tineri- otograia
ai uteadecrede
nuntăcăat/rnată dea.uranșemineului+
eram mbrăcai ărem
ainele ărinilor
noștri+ Hate Iater. mă 'ede ri'ind otograia și o dă *o. de e erete+
;e .ri*ină de .caunul meu și o ri'im mreună+ 6 .etembrie 1QNQ+
Diua n care neam legat unul de celălalt+ u știu de ce- dar mă umlă
l/n.ul  rimele mele lacrimi ade'ărate de la moartea lui Klen - iar
Hate Iater. mă mbrăișează+

VP - 1>
3.

Miercuri, 9 iunie 2010

Reporterița

Hate Iater. .e mișcă n .caunul .ău+ ar i trebuit .ă bea mai


de'reme caeaua aia  care- n combinaie cu rima ceașcă de ceai- a'ea
eecte de'a.tatoare a.ura 'ezicii ei- ceea ce n.emna că era ne'oită .o
la.e e <ean Ta=lor .ingură cu roriilei g/nduri+ u ărea o idee rea
bună e moment- in/nd cont că <ean de'eni.e tăcută n tim ceși
.orbea ceaiul- cu o ri'ire ierdută+ Hate .e temea oarte tare .ă nu .trice
relaia e care nceu.e .o con.truia.că+ Erau ntrun moment delicat+
ierderea
O dată- contactului
c/nd ncerca'izual ar inn.emnat
.ă ia.ă e'idenă ola.cimbare
o etrecerebru.că de .tare+
unde bău.e rea
multe aare de 'in "io*a- ;te'e- .oul ei- i comara.e .lu*ba cu
urmărirea unei răzi+
G ;e aroie din ce n ce mai mult- le rănește cu ăr/me de bunătate
și bună di.oziie- le momește cu bani- le oeră șan.a de ași .une
o'e.tea din er.ecti'a lor- /nă c/nd a*ung .ăi măn/nce din almă+ E
o artă- le .u.e.e in'itailor+
Erau colegii lui de la deartamentul de oncologie- iar Hate .tătu.e
acolo- cu z/mbetul ei roe.ioni.t e buze- șotindui:
G Dău- dragul meu- credeam că mă cunoști mai bine+
Cn'itaii r/.e.eră ner'o. șiși mai turna.eră niște 'in+ Ea u.e.e oarte
ner'oa.ă duă lecarea lor- c/nd .ăla.e 'a.ele d/nd clăbuci e *o. și
tr/ntind aruriile n ciu'etă- dar ;te'e o lua.e n brae și o .ăruta.e n
.emn de măcare+
G &tii c/t de mult te admir- Hate- i .u.e.e+ Ești oarte bună n ceea ce
aci+
3l .ăruta.e și ea- dar el a'ea dretate+ Era un lirt- un *oc care o a*uta .ă
.tabilea.că o legătură cu un .trăin .u.icio.- oate ciar o.til+ 3i lăcea
VP - 1@
a.ta la nebunie+ 3i lăcea adrenalina  .ă .une rima la ușă și .ă audă
zgomotele 'ieii dinăuntru- .ă 'adă rin geamul tran.lucid al ușii cum .e
aroie er.oana 'enită .ăi de.cidă- și- ndată ce intra- i lăcea .ă .e
dea n .ectacol+
"eorterii au dierite tenici e care le utilizează atunci c/nd .ună la
ușăS un rieten alături de care articia.e la un cur. olo.ea ri'irea
4ultimului căeluș din coșule5 (e7re.ia lui) entru a atrage .imatia- o

altă reorteriă
de rea i reroșa
multe ori- redactorului
iar o a treia și uneadeoștiri
ernăcă e
o trimite
burtă- .ă .une la ușă
reăc/ndu.e
că e gra'idă și are ne'oie la toaletă+
Hate n.ă adota un alt .til+ A'ea roriile reguli: z/mbea tot timul- nu
.tătea oarte aroae de ușă- nuși cerea .cuze la nceut de di.cur. și
ncerca .ă di.tragă atenia gazdei de la atul că o intere.ează- de at-
o'e.tea ei+ Obișnuia .ă olo.ea.că șmeceria cu .ticla de late- dar
lătarii erau o .ecie e cale de di.ariie+ Acum era oarte mulumită de
ea că reuși.e .ă intre cu at/ta le*eritate+
!e at- nici măcar nu 'oi.e .ă 'ină+ A'u.e.e doar ne'oie .ă meargă la
birou ca .ă termine de comletat ormularul de celtuieli nainte ca
actura cardului de credit .ăi ngită toi banii din cont+ !ar redactorul nu
acceta.e nicio .cuză+
G !ute și bate la ușa 'ădu'ei- ie n drumB i .triga.e Terr= !eacon la
teleon- .trăduindu.e .ă acoere știrile zilei la radio care bubuiau n
undal+ u .e știe niciodată+ oate e ziua ta norocoa.ă+
Hate .u.ina.e+ 3nele.e.e ndată la ce .e reerea Terr=+ u e7i.ta
dec/t o .ingură 'ădu'ă e care toată lumea .ăși dorea.că .o
inter'ie'eze- dar Hate știa de a.emenea că drumul u.e.e de*a bătătorit+
Trei dintre colegii ei de la Post și ncerca.eră /nă atunci norocul- și ea
era robabil ultimul reorter din ară care ncă nu bătu.e la acea.tă ușă+
%ă rog- aroae ultimul+
3ndată ce a*un.e e .trada lui <ean Ta=lor- 'eriică dacă nu cum'a mai
e7i.tau și ali ageni de re.ă și l zări imediat e tiul de la The Times
l/ngă o mașină+ 8ra'ată banală- coate eticite și cărare ntro arte+
8la.ic+ Hate și tra.e mașina l/ngă bordură entru că .trada era
aglomerată- dar răma.e cu ri'irea aintită a.ura ri'alului+ a trebui .ă

VP - 16
dea c/te'a ture și .ă .ere că dușmanul 'a i lecat de*a la momentul
ntoarcerii ei+
4La naibaB5 și .u.e- .emnaliz/nd și trăg/nd e o .trăduă lăturalnică
.ă arceze+
8inci.rezece minute mai t/rziu- duă o mică recaitulare a lucrurilor
e care le a'ea de rezol'at e ziua aceea- și u.e centura de .igurană și
reorni mașina+ 3i .ună teleonul și .cotoci duă el rin geantă+ 3l gă.i

/nă la urmă- 'ăzu


G ;alutare- numele
$ob- ce aci9 lui
8e$ob
mai ;are.
e nou9 e ecran și ori motorul+
Cn.ectorul $ob ;are. 'oia ce'a- n mod clar+ u era genul care .ă
.une entru o mică b/ră- și Hate era con'in.ă că aelul nu 'a dura mai
mult de un minut+
G ;alut- HateB ;unt bine- mulume.c+ !e.tul de ocuat  știi și tu cum
e+ Am c/te'a cazuri n lucru- dar nimic intere.ant+ ?ii atentă- te mai ocui
cum'a de cazul lui Klen Ta=lor9
G !umnezeule- $ob- mă urmărești cu camerele de luat 'ederi9 Tocmai
urma .ă bat la ușa lui <ean Ta=lor+
;are. r/.e+
G ui ace gri*i- nu ești e li.ta celor .ura'egeai- din c/te știu eu+
G E ce'a ce ar trebui .ă știu nainte .o nt/lne.c9 ntrebă Hate+ 8e'a
nou de la moartea lui Ta=lor9
G u- nu rea+
Hate i .imi dezamăgirea din gla.+
G %ă ntrebam dacă ai ce'a noutăi+ Oricum- iaș i recuno.cător dacă
miai aduce la cunoștină cei .une <ean+
G Te .un duă- .u.e ea+ !ar robabil cămi 'a tr/nti ușa n na.+ Așa a
rocedat cu ceilali reorteri+
G 3n regulă- 'orbim mai t/rziu+
At/t+ Hate ri'i teleonul și z/mbi+ atruzeci și una de .ecunde+ #n nou
record+ a trebui .ăl tacineze e tema a.ta e $ob data 'iitoare c/nd .e
'or nt/lni+
8inci minute mai t/rziu- trecu din nou e .trada lui <ean Ta=lor și
con.tată că re.a nu mai era acolo+ 8obor și o luă e aleea din aa
ca.ei+
A'ea ne'oie de o .cuză+
VP - 1M
4entru numele lui !umnezeu- cum .ă ac .ă mă concentrez95 și
.u.e- zg/riindu.e e m/nă cu ungiile entru ași di.trage atenia+ ?ără
olo.+
G ;cuzămă- <ean- aș utea merge la toaletă9 ntrebă ea acum-
z/mbind n .emn de .cuză+ 8eaiul trece raid rin .tomac- nui așa9 ot
.ă mai ac unul entru am/ndouă- dacă 'rei+
<ean ncu'iină din ca și .e ridică de e .caun .ăi arate drumul+

G .re
Hate e aici- .u.e
toaleta dinea- d/ndu.e
*o.ul .cărilor+deoarte a.tel nc/t .ăi acă loc lui
3n tim ceși .ăla m/inile cu .ăunul arumat entru oa.ei- Hate
ridică ri'irea șiși ob.er'ă ciul n oglindă+ ;e g/ndi că arată obo.ită- și
netezi ărul șiși tamonă cearcănele cu degetele- așa cum o n'ăa.e
e.teticiana carei alica uneori tratamentele aciale+
;ingură- n bucătărie- citi cu atenie notiele și magneii de e rigider n
tim ce așteta ca aa din ibric .ă iarbă+ Li.te de cumărături și
.u'enire de 'acanăS nimic de care .ă .e lege+ O otograie a .oilor Ta=lor
ăcută ntrun re.taurant- e la*ă- ce năișa culul z/mbind- n tim ce
ncina un aar n aa aaratului de otograiat+ Klen Ta=lor- brunet-
aiș/nd un z/mbet de 'acană- și <ean- cu ărul blondnci.- coaat
otri'it ocaziei și dat cu gri*ă duă ureci- cu macia*ul ușor e.tomat din
cauza căldurii și ri'irea iezișă ndretată .re .oul ei+
4Cubire .au 'eneraie95 .e ntrebă Hate+
#ltimii doi ani cu .igurană și lă.a.eră amrenta a.ura emeii din
otograie+ <ean o așteta n camera de zi mbrăcată n antaloni de ca.ă-
un tricou lăbărat și ulo'er- cu ărul rin. ntro coadă de cal+ ;te'e i
reroșa tot timul lui Hate că e oarte atentă la micile detalii- dar a.ta
ăcea arte din .lu*ba ei+ 4;unt un ob.er'ator in.truit5- obișnuia ea .ă
glumea.că- nc/ntată .ă de.coere amănunte .emniicati'e+ Ob.er'a.e
imediat ca <ean are m/inile u.cate și crăate  4m/ini de coaeză5- și
.u.e ea  și că ielea din *urul ungiilor i era co*ită din cauza atului că
și le rodea la ner'i+
"idurile din *urul ocilor 'ădu'ei .uneau și ele roria o'e.te+
Hate și .coa.e teleonul și ăcu o oză otograiei de 'acană+
Ob.er'ă că totul era imaculat n bucătărie  nicidecum ca la ea aca.ă-
unde cu .igurană băieii ei adole.ceni lă.a.eră urme la micul de*un 
VP - 1N
căni ătate de caea- re.turi de late- elii de /ine ră*ită e *umătate
m/ncate- 'reun borcan de gem ără caac cu un cuit nit n el+ &i-
binenele.- eciamentul murdar de otbal aruncat e *o.+
Cbricul iui- g/ndurile de aca.ă ncetară- Hate regăti ceaiul și- n drum
.re camera de zi- luă și cănile e o ta'ă+
<ean ri'ea n gol- cu degetul n gură+
G Acum e mult mai bine- .u.e Hate și .e tr/nti e .caun- mi cer

.cuze+ #nde.ăși
3nceea rămă.e.erăm9
acă gri*i+ etrecu.e aroae o oră cu <ean Ta=lor și nuși
nota.e n caiet dec/t r/nturi din coilăria 'ădu'ei și din 'iaa de la
nceutul că.niciei+ !e iecare dată c/nd .e aroia de o'e.te- <ean
.cimba imediat .ubiectul+ A'ură la un moment dat o di.cuie de.re
diicultatea de a crește coii- aoi luară o mică auză- tim n care Hate
reluă un ael in.i.tent de la birou+
Terr= nuși mai ncău n iele de bucurie c/nd ală unde era Hate+
G ;uerB iă el n teleon+ $ună treabăB 8e .une9 8/nd oi .crie
articolul9
ăz/nd că <ean Ta=lor no .caă din oci- Hate murmură n teleon:
G ;tai uin- Terr=B ;emnalul e oarte ro.t aici+
;e .trecură n grădină- reăc/ndu.e ener'ată de aelul e carel
rimea+
G entru numele lui !umnezeu- Terr=- eram ciar l/ngă eaB u ot
'orbi acum+ %erge greu- dar ncee .ă aibă ncredere n mine+ La.ămă
.ămi 'ăd de treabăB
G Cai rou. un contract cu noi9 ntrebă Terr=+ uneo .ă .emneze- și
e urmă 'a i tim .ă ne ocuăm de toate+
G u 'reau .o .erii or/nd lucrurile- Terr=+ O .ămi dau .ilina+
orbim mai t/rziu+
Hate u.e caăt con'orbirii aă./nd cu utere butonul teleonului și .e
g/ndi la următoarea mișcare+ oate că era ne'oie .ă aducă 'orba c/t mai
cur/nd de.re bani+ 3i arăta.e de*a .imatie- regăti.e ceaiul- oate era
momentul .ă treacă la aciune+
La urma urmei- .e utea ca <ean .ă i .ărăcit de la moartea .oului+
El nu mai era acolo .ă o a*ute+ &i nici .o miedice .ă 'orbea.că+

VP - 1Q
4.

Miercuri, 9 iunie 2010

Văduva

A trecut o oră- și ea e ncă aici+ 3nainte- iaș i cerut .ă lece+ /nă


acum nu mia o.t niciodată greu .ăi gone.c e reorterii care miau
bătut la ușă+ E ciar ușor- mai ale. atunci c/nd .unt neoliticoși+ 4$ună
ziuaB5 și aoi trec direct la ntrebări+ 3ntrebări oribile- ntrebări care
atentează la intimitatea omului+ Hate Iater. nu mia u. nicio ntrebare
diicilă+ 3ncă+
Am 'orbit de.re o groază de lucruri: c/nd am cumărat ca.a
mreună
adu. ca.ei-cureul
Klen- 'o.elei
reul imobiliarelor dinam
- 'ecinii- unde zonă- modiicările
cre.cut și undee
amcare leam
terminat
școala- genul ă.ta de di.cuii+ "ezonează la tot cei .un+
G A- și eu am o.t la o școală ca a ta+ 3mi uram roe.orii+ Tu nu9
8am așa+ 3mi dă imre.ia că 'orbe.c cu un rieten+ %ă ace .ă cred că
e la el ca mine+ E i.teaă- dar robabil așa rocedează la iecare inter'iu+
u e ciar at/t de rea+ 8red că ncee .ămi lacă+ E amuzantă- are
.imatică- dar oate că .e reace+ 3mi 'orbește de.re .oul ei  4al
meu5- cum l numește ea  și de.re cum trebuie .ăi dea un teleon ca
.ăi .ună că a*unge t/rziu aca.ă+ u știu de ce crede că 'a nt/rzia 
nici măcar nu e ora r/nzului- iar ea locuiește la doar o *umătate de oră
de ;out 8ircular - n.ă eu i .un .ă .une- altel .oul .e 'a ngri*ora+
Klen cu .igurană ar i o.t ngri*orat+ %iar i ăcut un .candal mon.tru
dacaș i nt/rziat ără .ăl anun+
G u e corect aă de mine- <eanie- miar i .u.+
!ar lui Hate nui .un așa ce'a+ Ea r/de șimi zice că .oul ei .a
obișnuit de*a- dar .e 'a l/nge entru că 'a trebui .ă .e ocue de coii+
3mi .une că are doi adole.ceni- <ae și ?reddie- li.ii de bune maniere
și re.ect+
VP - 20
G 3n lu.- 'a trebui .ă gătea.că cina+ 3n.ă un ariu că 'a comanda
izza+ $ăieii 'or i .uernc/ntai+
8ei doi coii i nnebune.c e ea și e .oul ei entru că nu 'or .ă acă
curăenie n camerele lor+
G <ean- trăie.c ntro cocină de orci- mi .une+ o .ăi 'ină .ă crezi
c/te ca.troane cu cereale am gă.it n camera lui <aeB #n ntreg .er'iciu
de 'a.eB &i și ierd .ătăm/nal șo.etele+ 8a.a noa.tră e.te un Triungi

al $ermudelor
"/de din nouentru
entrușo.ete+
căi iubește- cu .au ără cocină+
u ot .ă mă g/nde.c dec/t: 4<ae și ?reddie- ce nume rumoa.eB5 Le
ă.trez n minte entru mai t/rziu- entru colecia mea- și ncu'iinez din
ca ca și cum aș nelegeo ce .imte+ !ar nu neleg- nui așa9 %iaș i
dorit enorm .ă am și eu roblemele ei+ ;ă am un adole.cent e care .ăl
cert+
G Klen de'enea oarte diicil atunci c/nd lă.am .ă .e .tr/ngă mizerie
n ca.ă- mă treze.c .un/ndui lui Hate+
Am 'rut doar .ăi arăt că am și eu roblemele mele- că .unt la el ca
ea+ O ro.tie- binenele.+ 8um aș utea i ca ea9 ;au ca oricine
altcine'a9 EuB
Klen mi reeta tot timul că .unt altel+ ;e lăuda cu mine rietenilor lui
c/nd ieșeam mreună și le .unea că .unt .ecială+ u riceeam de
ce+ Lucram ntrun coaor numit air Toda= 2  gluma lui Le.le=-
rorietara  șimi etreceam timul șamon/nd ărul emeilor la
menoauză și regătindule caele+ 8rezu.em că e o me.erie intere.antă
 ciar șic+ %ă g/ndeam că 'oi crea coauri noi- dar la '/r.ta de
șate.rezece ani eram abia e treata cea mai de *o.+
G <ean- oi .o .eli e clienta mea și aoi .ă dai cu mătura e l/ngă
.caune9 mi .e adre.a Le.lie+
ici măcar 4te rog5 .au 4mulume.c5+ 8lientele erau de treabă+ Le
lăcea .ămi mărtășea.că o'eștilor lor de 'iaă- entru că știam .ă
a.cult și nu le dădeam .aturi- așa cum obișnuia .ă acă Le.le=+
3ncu'iinam din ca- z/mbeam și 'i.am n tim ce ele trăncăneau de.re
neotul care mrăștia.e liici e.te tot .au de.re 'ecinul care arunca

2 <oc de cu'inte- aluzie la e7re.ia englezea.că here today, gone tomorrow (aro7imati'- 4azi aici-
m/ine n groaă)+ Here .e ronună oarte a.emănător cuhair.
VP - 21
raatul de c/ine e.te gard+ #neori- zile ntregi nu .uneam dec/t: 48e
drăguB5 .au in'entam lanuri de 'acană imaginare entru a .u.ine
con'er.aia+ !ar am er.e'erat+ Am ăcut cur.uri- n'ă/nd cum .ă
coaez și .ă 'o.e.c- și- ușorușor- am a*un. .ă am roriile cliente+ u
eram oarte bine lătită- dar oricum nu eram caabilă .ă ac altce'a+ La
școală nu mă de.curca.em+ %ama le .unea oamenilor că .unt
di.le7ică- dar ade'ărul e că numi ă.a.e+

Aoi a aărut
La .er'iciu nuKlen- care mianimic+
.a .cimbat .u. că
!ar.unt
nici.ecială+
nam .ocializat cu celelalte
trei colege- entru că lui Klen nui lăcea .ă știe că ie. .ă mă di.trez de
caul meu+ ;unea că e celelalte ete nu le intere.ează dec/t .e7ul și
băutura entru că .unt nemăritate+ robabil că a'ea dretate- in/nd cont
de ce o'e.teau luni dimineaa- dar eu tot am gă.it .cuze ca .ă nu ie. cu
ele- nc/t au ncetat .ă mă mai in'ite+
3mi lăcea munca entru că uteam e'ada n mintea mea și nu a'eam
niciun .tre.+ %ă ăcea .ă mă .imt n .igurană  miro.ul cimicalelor și
al ărului ncin. de la drot- .unetul b/relor și al aei care curgea- 'uietul
u.cătoarelor de ăr și .enzaia că totul e .tabil și re'izibil+ Dilele mele .e
călăuzeau duă caietul cu rogramări- n care notam cu un creion bont+
Totul era bine .tabilit- /nă și uniorma cu antaloni negri și bluză albă
 cu e7ceia zilei de ./mbătă- c/nd toate trebuia .ă urtăm blugi+
G E n*o.itor entru o emeie cu e7eriena ta+ Ești coaeză- <eanie- nu
nceătoare- a'ea .ămi .ună Klen mai t/rziu+
Oricum- n.emna că- n ma*oritatea zilelor- nu trebuia .ă decid ce aine
.ă ort  .au ce .ă ac+ 8u at/t mai bineB
Toate etele l iubeau e Klen+ 3ntro ./mbătă a 'enit .ă mă ia de la
.er'iciu și .a .ri*init de te*gea .ă .tea de 'orbă cu Le.le=+ &tia at/t de
multe Klen al meuB &tia totul de.re aaceri+ &i utea .ăi acă e oameni
.ă r/dă ciar și atunci c/nd 'orbea de.re lucruri .erioa.e+
G ;oul tău e at/t de inteligentB .unea Le.le=+ &i arată at/t de bineB
Ești o ată norocoa.ă- <eanB
&tiam că nui 'ine .ă creadă că Klen mă ale.e.e e mine+ #neori- nici
mie numi 'enea a crede+ El r/dea c/nd i .uneam a.ta și mă trăgea mai
aroae+
G Ești tot ce miaș utea dori- mi .unea+
VP - 22
%a a*utat .ă 'ăd lucrurile așa cum .unt+ %a a*utat .ă mă dez'olt-
cred+
u știam nimic de.re bani și de.re ce n.eamnă .ă ai gri*ă de un
cămin duă nuntă- așa că mi dădea .arcini .ătăm/nale n go.odărie și
un caiet n care .ă notez tot ce celtuiam+ Aoi .tăteam mreună și
ăceam bilanul+ Am n'ăat multe de la el+
Hate 'orbește din nou- dar am ratat rimele relici+ 8e'a de.re un

aran*ament și de.re
G ;cuzămă- bani+
i .un- re de un minut g/ndurile miau zburat dearteJ
D/mbește cu calm și .e aroie iar de mine+
G <ean- știu c/t e.te de diicil entru tine+ ;ă ai toată ziua la ușă e
cine'a+ !ar credemă e cu'/nt- .ingurul mod de a .căa de ei e.te .ă
dai un inter'iu+ 3și 'or ierde intere.ul și te 'or lă.a n ace+
3ncu'iinez din ca ca .ăi arăt că o a.cult- dar ea crede că .unt de
acord cu ce .une și .e agită de bucurie+
G ;tai uinB i .un eu- ntrun acce. de anică+ u .un nici da- nici
nu+ Trebuie .ă mă mai g/nde.c+
G 3i utem ace o lată  ca o comen.aie entru timul e care ni l
ai acordat și ca .ă te a*utăm n ace.te momente diicile- mi .une ea
reede+
Amuzant modul n care macetează ei lucrurile entru a le ace .ă
ară rumoa.e+ 8omen.aieB rea .ă mă lătea.că .ă dau din ca.ă- dar
nu 'rea .ă riște .ă mă *ignea.că+
Am rimit multe oerte dea lungul timului  genul de bani e care iai
c/știga la loterie+ !acă ai 'edea toate .cri.orile care miau o.t nde.ate
n cutia oștală de către reorteriB ;unt at/t de al.e nc/t i .e ace
rușine+ Totuși- le reer e a.tea .cri.orilor line de ură+
#neori- oamenii decuează articole cu oza lui Klen din ziare și .criu
e ele %O;T"#- cu ma*u.cule+ #neori .ubliniază cu'/ntul cu at/ta urie-
nc/t mina i7ului .trăunge oaia de /rtie+
"eorterii ac e7act in'er.+ !ar .unt ab.olut la el de dezgu.tători-
.erio.+
4!ragă doamnă Ta=lor5  .au- ur și .imlu- 4dragă <ean5 - 4.er că nu
'ă deran*ează că 'ă .criu n a.emenea momente diicile- bla bla bla+ ;au
.cri. at/t de multe de.re dumnea'oa.tră- dar miar lăcea .ă 'ă oer
VP - 2,
șan.a .ă .unei o'e.tea din unctul dumnea'oa.tră de 'edere+ $la-
bla- bla5+
Klen obișnuia .ă le citea.că el cu 'oce tare- aoi r/deam mreună și
le nde.am ntrun .ertar+ !ar a.ta .e nt/mla c/nd el ncă era n 'iaă+ 3n
ri'ina oertei de acum nam cu cine .ă mă con.ult+
%ă uit la cana cu ceai+ ;a răcit- și ob.er' o o*giă dea.ura+ E de la
latele acela gra. e care Klen tot in.i.tă .ăl cumărăm+ Cn.i.ta+ Acum

otHate-
și eucare
.ă cumăr late
și laudă degre.at+
ziarul  c/t eD/mbe.c+
de decent și de re.on.abil și alte
aiureli - interretează z/mbetul meu ca e un .emnal oziti'+ ;e oeră
.ămi lătea.că o cameră de otel entru c/te'a noi+
G <ean- o ac ca .ă te in dearte de reorteri și de toată re.iunea+ ;ă
iei o auză+
8red că am ne'oie de o auză+
$ru.c- .ună .oneria+ Hate .e urișează la ușă și ri'ește e duă
draerie+
G La naiba- <ean- e un ti de la o.tul T local+ u ace zgomotB O .ă
lece+
?ac ce mi .e .une+ 8a de obicei+ !e at- ea reia mi.iunea lui Klen+
!eine controlul+ %ă rote*ează de re.a de aară+ At/ta că și ea ace
arte tot din rerezentanii re.ei+ !umnezeule- am dușmanul n ca.ăB
!au .ăi .un ce'a- dar .oneria .e aude din nou- iar claeta entru
core.ondenă .e de.cide+
G !oamnă Ta=lorB ră.ună o 'oce de e olul gol+ !oamnă Ta=lorB ;unt
<im Iil.on de la 8aital T+ u 'ă răe.c dec/t un minut+ reau .ă
.cimbăm două 'orbe+ ;untei aca.ă9
%ă uit la Hate- și ea la mine+ E oarte ncordată+ E ciudat .ă 'ezi e
altcine'a trec/nd rin ceea ce trec eu de două .au trei ori e zi+ 3mi 'ine
.ăi .un că am n'ăat cum .ă ă.trez tăcerea+ Am n'ăat ciar și .ămi
in re.iraia entru ca ei .ă nuși dea .eama că e cine'a n ca.ă+ !ar
Hate nu oate .ta nemișcată+ 3și .coate teleonul mobil+
G 3i .uni 'reun rieten9 o ntreb- ncerc/nd .ă diminuez ten.iunea- dar
binenele. că reorterul T mă aude+

VP - 2>
G !oamnă Ta=lor- știu că .untei aca.ă+ !e.cidei- 'ă rogB romit că
nu durează dec/t o cliă+ Trebuie .ă 'ă 'orbe.c+ rem .ă 'ă oerim
ocaziaJ
G !ute draculuiB urlă Hate- iar eu mă olbez la ea+
Klen nu iar i ermi. .ă ronune a.emenea cu'inte n ca.a noa.tră+
;e uită la mine și și cere .cuze- aoi și duce degetul la buze ca .ă ac
liniște+ Tiul de la T ciar că .e duce dracului+

G
G ăd că dar
;cuze- uncionează+
e .ingurul limba* inteligibil entru ei- .une ea și ncee
.ă r/dă+
E o 'e.elie .imatică- are .inceră- iar eu nu rea am mai auzit r/.ete
n ultima 'reme+
G Acum ai .ă 'edem cum acem cu otelul- nainte .ă mai aară
'reun reorter+
3ncu'iinez din ca+ #ltima oară c/nd am .tat ntrun otel a o.t c/nd
eu și Klen neam du. la Iit.table la un ./rșit de .ătăm/nă- cu c/i'a
ani n urmă+ 200>+ 8u ocazia celei dea cinci.rezecea ani'er.ări a
că.ătoriei noa.tre+ Klen a .u. atunci că cinci.rezece ani .unt o iatră
de otar și că .unt ciar mai mult dec/t .entina e care o rime.c
inractorii entru *a armat+
Oricum- Iit.table e la numai o oră di.tană de ca.ă- dar noi neam
cazat ntrun loc minunat- o cameră cu 'edere la mare- am m/ncat ește
cu cartoi ră*ii și neam limbat dea lungul la*ei line de ietre+ Eu
culegeam ietre cu ormă lată- iar Klen le arunca n 'aluri- și aoi
număram de c/te ori lo'eau aa+ ;e auzea zăngănitul 'elelor de e
catargele bărcuelor și '/ntul mi ăcea ărul '/l'oi- dar cred că eram cu
ade'ărat ericită+ Klen na .u. rea multe n momentele acelea+ oia ur
și .imlu .ă .e limbe- iar eu eram bucuroa.ă cămi acordă uină
atenie+
entru că- de at- Klen di.ărea ușorușor din 'iaa mea+ Era rezent
și nu era- dacă nelegei ce 'reau .ă .un+ 8alculatorul i era .oie mai
mult dec/t i eram eu+ 3n toate elurile o.ibile- duă cum urma .ă alu+
A'ea o cameră micuă de luat 'ederi rin care oamenii l uteau 'edea- iar
el i 'edea la r/ndul lui- n tim ce 'orbeau+ Lumina din ea i ăcea e

VP - 2@
interlocutori .ă ară mori+ 8a niște zombi+ 3l lă.am n ace cu aiurelile
lui+
G 8e tot aci acolo .eară de .eară9 l ntrebam+
G orbe.c cu rietenii- nimic intere.ant- mi ră.undea el ridic/nd din
umeri+
!ar utea etrece ore ntregi n aa ecranului+ Ore ntregi+ #neori- .e
trezea noatea și leca de l/ngă mine+ 3i auzeam 'ocea n camera

alăturată- dar nu
.ă .tau l/ngă 'oiamlucra
el c/nd .ăl la
deran*ez- știam
calculator+ că ei mai
8/nd bine oașa+
duceam canăui
culăcea
caea-
trebuia .ă bat la ușă mai nt/i+ 3mi .unea căl .erii dacă intru n cameră
ără .ăl re'in+ rin urmare- băteam la ușă- el și ncidea calculatorul și
lua cana+
G %ulume.cB mi .unea+
G 8e'a intere.ant e calculator9
G u+ Aceleași lucruri+
unct+
Eu nam olo.it niciodată calculatorul+ Era domeniul lui+
!ar cred că am știut dintotdeauna că .e nt/mlă ce'a acolo+ &i atunci
am nceut .ă .un că ceea ce ăcea el e o aiureală+ Adică am nceut .ă
'orbe.c cu 'oce tare de.re a.ta+ Lui nui lăcea .ă mă audă- dar nu
utea ace nimic- cear i utut .ă acă9 ?olo.eam un cu'/nt inoen.i'+
4Aiureli5+ %ai nimic+ !ar nu era ciar nimic+ Era o mizerie+ Lucruri e care
nimeni nar trebui .ă le 'adă- darămite .ă și lătea.că entru a.ta+
8/nd oliia a gă.it do'ezi n calculatorul lui- Klen mia .u. că nu era
el de 'ină+
G Au gă.it lucruri e care nu eu leam de.cărcat  ce.tii oribile care
i intră n calculator atunci c/nd te uii la ce'a+
Eu nu mă rice la internet și ardFare+ C .e oate nt/mla oricui- nu9
G <eanie- știi bine că o groază de oameni .unt acuzai e nedret+
E7i.tă .ătăm/nal știri de genul ă.ta n ziare+ Oamenii ură carduri de
credit și le olo.e.c ca .ă cumere așa ce'a+ ;unt ne'ino'at+ Am .u.
de*a la oliie+ &i- cum eu nu a'eam nicio reacie- a adăugat: abar nai
cum e .ă ii acuzat de așa ce'a c/nd nu ești 'ino'at cu nimic+ E o
e7erienă cumlită+
Lam m/ng/iat ușor e bra- iar el ma luat de m/nă+
VP - 26
G <eanie- ai .ă bem un ceaiB
eam du. n bucătărie .ă unem ibricul e oc+ 3n tim ce .coteam
latele din rigider- mam orit și am ri'it otograiile de e ușă  noi doi
de "e'elion- mbrăcai elegant- noi doi 'o.ind ta'anul camerei din aă-
noi doi n mi*locul magnoliilor- noi doi n 'acană- noi doi la t/rgul din oraș+
oi doi+ Eram o eciă+
G ui ace gri*i- <eanie- mă ai e mine- obișnuia el .ă mă ncura*eze

de
miiecare
.unea+dată c/nd 'eneam aca.ă duă o zi roa.tă+ ;untem o eciă-
&i ciar eram+ Erau rea multe la mi*loc ca .ă ne utem de.ări+
Car eu eram de*a rea imlicată- nu uteam .ă lec+ %ini.em entru el+
u era rima dată+ %inciunile nceu.eră atunci c/nd .una.em entru
rima oară la bancă ca .ă anun că Klen e bolna'- n tim ce el na'ea
ce .ă .e ducă+ Au urmat minciunile de.re cardul de credit ierdut- n
momentul n care mia .u. că a'em robleme inanciare- entru ca
banca .ă anuleze o .erie de retrageri de numerar+
G u acem rău nimănui- <eanie- .erio.+ ai- te rog- doar de data a.taB
$inenele. că nu .a nt/mlat doar o dată+
3mi imaginez că a.ta 'rea Hate Iater. .ă ale+
O aud ronun/ndumi numele e ol și- c/nd mă duc .ă 'ăd ce ace- o
'ăd 'orbind cu cine'a la teleon- .un/ndui .ă 'ină .ă ne .al'eze+
Klen obișnuia .ămi .ună că .unt rine.a lui- dar .unt .igură că
acum nu 'a 'eni nimeni călare e un cal alb .ă mă .al'eze+ %ă ntorc n
camera de zi- mă așez și aștet .ă 'ăd ce .e nt/mlă+

VP - 2M
5.

Luni, 2 octombrie 2006

o!iți"tu!

$ob ;are. z/mbi rima dată c/nd auzi numele $ella Elliott+
%ătușica lui reerată  una din turma de .urori mai tinere ale mamei lui
 .e numea $ellaS era *oerul din acetul de cări de *oc+ Trecu.eră
multe .ătăm/ni de c/nd ;are. nu mai z/mbi.e+
Aelul e numărul de urgenă u.e.e rimit la ora 1@+,N+ ocea emeii
din recetor era .uocată de durere+
G ?etia mea a o.t răită- .u.e.e ea+ are dec/t doi ani+ %ia răito
cine'aJ
e nregi.trare- care u.e.e a.cultată de nenumărate ori n zilele ce
urmară- 'ocea liniștitoare a teleoni.tului contra.ta uternic cu ietele de
.orană ale mamei+
G 8um o ceamă e etia dumnea'oa.tră9
G $ella+ O ceamă $ella+
G &i cu cine 'orbe.c9
G ;unt mama ei+ !aFn Elliott+ Era n grădină- n aa ca.ei+ 8a.a
noa.tră+ %anor "oad numărul >>A- Ie.tland+ ă rog- a*utaimăB
G O .ă te a*utăm- !aFn+ &tiu că ie greu- dar a'em ne'oie de c/te'a
detalii ca .o utem gă.i e $ella+ 8/nd ai 'ăzuto ultima dată9 Era
.ingură n grădină9
G ;e *uca .ingură cu i.ica+ Abia .e trezi.e+ u ieși.e de mult+ !e
c/te'a minute doar+ %am du. duă ea .o aduc n ca.ă- și e la 1@+,0
de*a nu mai era+ Am căutat e.te tot+ ă rog- a*utaimă .o gă.e.cB
G 3n regulă+ u ncide- !aFnB O oi de.crie e $ella9 8um e
mbrăcată9
G Are ărul blond- rin. n coadă+ E oarte mică+ #n coilașJ umi
aminte.c ce urta+ #n tricou și antalonași- cred+ !umnezeule- nu mai ot
VP - 2N
.ă g/nde.c+ &tiu că a'ea ocelarii+ %ici- rotunzi- cu rame roz  .ueră de
.trabi.m+ Kă.iio- 'ă rogB
U
<umătate de oră mai t/rziu- duă ce doi oliiști de la orele de ordine
din am.ire 'eriica.eră o'e.tea lui !aFn Elliott și in'e.tiga.eră
ca.ă- numele $ellei a*un.e la urecile in.ectorului ;are.+
G ?etiă de doi ani dată di.ărută- $ob- .u.e .ubin.ectorul d/nd

buzna
*uca n ngrădina
biroul din
lui+ aa
$ellaca.ei-
Elliott+aoi
aao.t 'ăzută!en e
di.ărut+ ultimele două ore+
o rorietate ;e
.ituată
la marginea ;outamtonului+ %ama e terminată  e medicul cu ea+
;ubin.ectorul Can %atteF. u.e un do.ar .ubire e biroul șeului
.ău+ umele $ellei Elliott era .cri. cu marer negru e coertă- iar
otograia etiei era rin.ă cu o agraă+ ;are. luă otograia nainte de
a de.cide do.arul+
G 8e acem9 #nde căutăm9 #nde e tatăl9
%atteF. .e așeză e .caun+
G Am cercetat ca.ă- odul- grădina+ ;ituaia narată rea bine+ ici
urmă de etiă+ %aică.a crede că tatăl e.te din %idland.  o a'entură
.curtă+ A lecat nainte de nașterea $ellei+ 3ncercăm .ă dăm de el- dar
mama nu ne e de niciun a*utor+ ;une că nui ne'oie .ă ie inormat+
G &i ea9 8um e9 8e ăcea c/nd etia ei de doi ani .e *uca eaară9
ntrebă ;are.+
G 3i regătea ceaiul+ $ucătăria dă n curtea din .ate- așa că na'ea
cum .o 'adă+ 3n aa ca.ei nu e dec/t un zid nu rea nalt- nici măcar zid
nu .e oate numi+
G %i .e are un ic ire.on.abil .ă lași o etiă așa mică
ne.ura'egeată- .u.e ;are. ncerc/nd .ăși amintea.că de coiii lui
la aceeași '/r.tă+
<ame. are acum treizeci de ani- e contabil- iar ;amanta are douăzeci
și șa.e și e roa.ăt logodită+ Oare el și Eileen și lă.a.eră 'reodată coiii
mici ne.ura'egeai n grădină9 uși utea aminti+ robabil că nici nu
rea era rin rea*mă la 'remea aia- iind tot timul la muncă+ O .o
ntrebe e Eileen c/nd a*unge aca.ă  dacă 'a a*unge aca.ă di.eară+
3și luă aina de e cuierul din .atele lui și .coa.e ceile de la mașină
din buzunar+
VP - 2Q
G %atteF.- mai bine mă duc la aa locului .ă 'ăd de.re ce e 'orba+
eriic terenul- 'orbe.c cu mama+ Tu răm/i aici și une totul n ordine n
caz că 'om a'ea ne'oie de o cameră entru cercetări+ Te .un nainte de
șate+
3n mașină- n drum .re Ie.tland- dădu drumul la radio ca .ă a.culte
știrile locale+ $ella era știrea zilei- dar reorterul nu știa mai multe dec/t
;are.+

4;la'ă 8eruluiB5eșicare
;entimentele .u.e el+ aă de re.a locală erau ame.tecate+
le a'ea
#ltima dată c/nd di.ăru.e un coil- lucrurile lua.eră o turnură roa.tă
entru că re.a inter'eni.e cu roria in'e.tigaie- călc/nd n icioare
do'ezile+ Laura ;im.on- o etiă n '/r.tă de cinci ani din Ko.ort- u.e.e
gă.ită- murdară și .eriată- a.cun.ă n dulaul unciului .ău 'itreg+
G Era una dintre amiliile alea care alcătuie.c *umătate din oulaia
orășelului- i .u.e.e ;are. lui Eileen+
!in neericire- unul dintre reorteri lua.e albumul cu otograii al
amiliei din ca.a mamei- așa nc/t oliia nu 'ăzu.e otograia unciului
<im  cuno.cut ca agre.or .e7ual  și nici nu ăcu.e legătura ntre el și
coila di.ărută+
Agre.orul ncerca.e .ă acă .e7 cu etia- dar nu reuși.e- iar ;are.
u.e.e con'in. că ar i uci.o- n tim ce oliiștii .e n'/rteau n cerc-
uneori la doar c/i'a metri de locul n care coilul era inut cu ora- dacă-
/nă la urmă- un membru al amiliei nar i .unat- beat- la oliie și nu lar
i dat de gol e unciul <im+ Laura .căa.e cu c/te'a '/nătăi și cu ce'a
traume .iice+ ;are. ncă și amintea ri'irea ei din momentul n care
de.ci.e.e dulaul+ Teroare  nu e7i.tă alt cu'/nt+ Teroarea și .aima că
.al'atorul ar utea i ca unciul <im+ 8ema.e o olii.tă .o ia e Laura
n brae+ 3n ./rșit- coila era n .igurană+ Toi a'u.e.eră lacrimi n oci 
cu e7ceia Laurei+ ri'irea ei era goală+
;are. crezu.e tot timul că- ntrun el- nu ăcu.e de.tul entru ea+
Ar i trebuit .ă dei.teze legătura cu unciul <im de la nceut+ Ar i
trebuit .ă ună alte ntrebări+ ;o gă.ea.că mai reede+ &eul .ău și re.a
con.idera.eră e'enimentul un trium- dar el nu utu.e .ărbători așa ce'a+
u duă cei 'ăzu.e ri'irea+
4#nde o i Laura acum95 .e ntrebă ;are.+ 4#nde o i unciul <im95
VP - ,0
U
%anor "oad era m/nzit de reorteri- 'ecini și oliiști- careși uneau
ntrebări unii altora ntro ade'ărată orgie 'erbală+ ;are. și croi drum
rin mulime și a*un.e la oarta cu numărul >>A- .alut/ndui din ca e
*urnaliștii e care i recunoștea+
G $obB .e auzi 'ocea unei emei+ ;alutB 8e'a noutăi9 reo i.tă
romiătoare9

Hate
dată cu Iater. .e băgă
ocazia unei n niorătoare
crime aă și z/mbi
n ironicobo.it+
eF ?ore.t șiOde'ăzu.e ultima
'reo două ori
.tătu.eră la un aar și o b/ră n cele c/te'a .ătăm/ni care
receda.eră are.tarea .oului+
A'eau o lungă i.torie comună: .e nt/lneau de.eori n timul
in'e.tigaiilor- relu/nd de iecare dată legătura de unde o lă.a.eră+ u
ciar o rietenie- .e g/ndi ;are.+ Era o relaie rile*uită de munca lor- iar
Hate era de treabă+ 3n lu.- ;are. i rămă.e.e dator entru că- ultima
dată- Hate lua.e decizia de a nu ublica o inormaie /nă c/nd el nu
u.e.e regătit .o di'ulge re.ei+
G $ună- HateB Abia am a*un.- dar .ar utea .ă am inormaii mai
t/rziu- ră.un.e ;are. și .e .trecură .re oliiștii care ăzeau ca.a+
;imi miro. de i.ici și igări n camera din aă+ !aFn Elliott era
circită e canaea și inea n m/nă- cu degete tremur/nde- o ăușă și
teleonul mobil+ A'ea ărul blond rin. n coadă- ceea ce o ăcea .ă ară
și mai t/nără+ ri'i la bărbatul nalt și .erio. care .tătea n ușă- și ciul i
.e contor.ionă+
G Ai gă.ito9 reuși .ă ntrebe+
G !oamnă Elliott- .unt in.ectorul $ob ;are.+ ;unt aici ca .ă 'ă a*ut
.o gă.ii e $ella- n.ă am și eu ne'oie de a*utorul dumnea'oa.tră+
!aFn l ri'i+
G !ar am .u. totul oliiștilorB 8e .en. are .ămi unei aceleași
ntrebări la ne./rșit9 Kă.iioB Kă.iimi coilulB urlă ea+
El ncu'iină din ca și .e așeză alături+
G !aFn- ai .ă reluăm mreună ce .a nt/mlatB i .u.e cu bl/ndee+
oate i amintești 'reun detaliu nou+
Așa că ea i .u.e o'e.tea- rintre lacrimi și .u.ine care i năbușeau
cu'intele+ $ella era .ingurul ei coil- rezultatul unei relaii neericite e
VP - ,1
care o a'u.e.e cu un bărbat că.ătorit nt/lnit ntrun clubS $ella era o
dulceaă de etiă căreia i lăcea .ă .e uite la de.ene animate !i.ne= și
.ă dan.eze+ !aFn nu rea a'ea treabă cu 'ecinii+
G %ă ri'e.c toi de .u.- ca și cum aș i o roitoare doar entru că
.unt mamă .ingură și beneiciez de niște a*utoare- i .u.e ea lui ;are.+
!ar- n tim ce 'orbeau- ecia lui de oliiști și 'oluntari locali-
ma*oritatea mbrăcai ncă n ainele de .er'iciu- o căutau e etiă rin

curi-
como.tubele- oduri-
din toată zonabeciuri- magazii- Lumina
ncon*urătoare+ mașini-nceea
cotee .ă
și .cadă
maldăre de
aară-
și bru.c .e auzi o 'oce care .triga:
G $ellaB $ellaB #nde ești- draga mea9
!aFn .ări de e canaea și ri'i e erea.tră+
G ;tai *o.- te rogB i .u.e ;are.+ reau .ă te ntreb dacă $ella a o.t
cuminte azi+
Ea ncu'iină din ca+
G Ai certato entru ce'a anume9 #neori cei mici 'or .ă ne ună la
ncercare- nui așa9 Ai lo'ito9
?emeia de.luși cu nt/rziere intenia din .atele ntrebărilor și și .trigă
ne'ino'ăia:
G u- binenele. că nuB o lo'e.c niciodată+ %ă rog- nu oarte de.+
!oar c/nd e nea.cultătoare+ u iam ăcut niciun rău+ 8ine'a a răitoJ
;are. i luă m/na și o ncura*ă- aoi i ceru agentului de oliie din
ca.ă .ă regătea.că ncă o ceașcă de ceai+
#n olii.t t/năr .e .ri*ini de ușa camerei de zi și i ăcu șeului .emn
din ca- ca .ăi atragă atenia că are ce'a de .u.+
G 8ine'a a 'ăzut un ti oinărind n *urul ca.ei mai de'reme- zi.e el+ L
a zărit un 'ecin+ u la recuno.cut+
G A'em o de.criere9
G #n ti cu ărul lung și cu un aer dur+ ecinul .une că in.ecta
mașinile+
;are. și .coa.e teleonul din buzunar șil .ună e %atteF.+
G ;e are că a'em ce'a+ imic de.re coil- dar am rimit de.crierea
unui ti ciudat care .e n'/rtea e .tradă+ Tran.mite ecieiB Eu merg .ă
'orbe.c cu martorul+ ai .ă batem și la ușile tuturor agre.orilor .e7uali
din zonă- adăugă el și .imi un nod n .tomac imagin/ndușio e etiă n
VP - ,2
gearele 'reunuia dintre cei douăzeci și doi de agre.ori cuno.cui din
Ie.tland+
?orele de oliie din am.ire a'eau nregi.trai aroae trei .ute de
agre.ori .e7uali- o minioulaie comu.ă din e7ibiioniști- 'o=euri-
urmăritori- edoili și 'iolatori degizai n 'ecini rietenoși e care nu iar
i .u.ectat nimeni+
U

e e.te drum- de
in.ectorul ri'ind e erea.tra
la oliie+ ;are.micii .alecă'ile-
ala.e tiul;tan ;encer
iniia.e l așteta
n urmă cu
c/i'a ani un el de miliie ci'ilă- iindcă na'etiștii i urau n mod con.tant
locul de arcare la care credea că are dretul entru mașina .a ol'o+
en.ia nu le oerea rea multe acti'ităi lui și .oiei .ale- ;u.an- așa că .e
mbăta cu iluzia uterii e care io dădea atrula de noate+
;are. i .tr/n.e m/na- și .e așezară la ma.a din .uragerie+
ecinul și luă caietul cu notie+
G Ace.tea .unt notie .imultane- domnule in.ector- i .u.e el lui
;are.- care z/mbi ușor+ O aștetam e ne'a.tămea .ă 'ină de la
cumărături- duă ora r/nzului- c/nd am 'ăzut un bărbat limb/ndu.e
dea lungul .trăzii+ ărea un ti dur  nengri*it- așaJ știi ce 'reau .ă zic
- și mam temut .ă nu .argă mașina 'reunui 'ecin+ Trebuie .ă im
ateni+ Trecea e l/ngă duba lui eter TredFell+
;are. ridică din .r/ncene+
G ;cuze- domnule in.ector+ !omnul TredFell e.te un in.talator care
locuiește la noi e .tradă și căruia mașina ia o.t .artă de mai multe
ori+ Am reușit .ă ore.c la tim ultima .argere+ Așadar- am ieșit din ca.ă
.ă 'ăd ce ace indi'idul- dar era de.tul de dearte e .tradă+ !in
neericire- nu lam 'ăzut dec/t din .ate+ ăr lung murdar- blugi și o geacă
neagră cum oartă oamenii de genul ă.ta+ Aoi mia .unat teleonul din
ca.ă- și- c/nd mam ntor.- omul de*a di.ăru.e+
!omnul ;encer ăru oarte mulumit de el n.uși 'ăz/ndul e
;are. cum și lua notie+
G Ai 'ăzuto e $ella c/nd ai ieșit e .tradă9
;encer ezită- dar .cutură din ca+
G u- nam 'ăzuto+ am 'ăzuto n ultimele zile+ !raga de eaB
U
VP - ,,
8inci minute mai t/rziu- ;are. .e așeză e un .caun n olul lui
!aFn Elliott și imro'iză e o oaie o declaraie de re.ă- aoi .e ntoar.e
la ea e canaea+
G A'ei noutăi9 l ntrebă !aFn+
G imic nou entru moment- dar 'oi nștiina re.a că a'em ne'oie de
a*utorul lor+ &iJ
G &i ce9

G &i căduăamiază+
acea.tă 'rem .ă dămOameni
de urmacare
tuturor celor care
au trecut auori
e *o. trecut rin zonă
cu mașina e n
%anor "oad+ !aFn- ai 'ăzut 'reun bărbat e .tradă n acea.tă duă
amiază9 !omnul ;encer care locuiește mai .u. de tine mia .u. că a
ob.er'at un ti cu ărul lung- mbrăcat n negru- e care nu la mai 'ăzut
/nă acum+ oate .ă nu n.emne nimicJ
?emeia .cutură din ca- și c/te'a lacrimi i .e relin.eră e aă+
G Tiul ă.ta a răito9 .u.e ea+ El mia luat coilul9

VP - ,>
#.

Miercuri, 9 iunie 2010

Văduva

;e aud și mai muli ași e .tradă+ Teleonul lui Hate .ună de două ori
și .e orește+ Trebuie .ă ie 'reun .emnal- ce'a- entru că ea .e ridică
imediat și de.cide ușa- lă./nd .ă intre un ti cu un ruc.ac mare n
.ate+
G El e %ic- mi .une+ ?otograul meu+
%ic mi z/mbește șimi ntinde m/na+
G $ună ziua- doamnă Ta=lorB mi .une+
A
G 'enit .ăloc
3ntrun ne drăgu
ducă lașiun otel+.une el- deși eu mă oun rounerii lor+
liniștit-
Totul .e nt/mlă oarte reede+
G Aștetai uinB le .un+
!ar nu mă a.cultă niciunul+
Hate și %ic di.cută de.re cum .ă trecem de reorterii .tr/nși la
oartă+ robabil tiul de la tele'izor lea .u. oamenilor că am e cine'a
n ca.ă- și acum toi bat cu r/ndul la ușa mea șimi 'orbe.c rin
de.cizătura de la cutia oștală+ E groaznic- e ca un coșmar+ 8a la
nceut+
8a atunci c/nd urlau la Klen- acuz/ndul de toate groză'iile+
G 8eai ăcut- domnule Ta=lor9 răcnea unul dintre reorteri+
G Ai ./nge e m/ini- er'er.ule9 ia .trigat reorterul de la The Sun
c/nd Klen a du. gunoiul aară+
8iar de aă cu oamenii care treceau e .tradă+ Klen mia .u. că
unul dintre ei .cuia.e e trotuar+
Tremura c/nd a intrat n ca.ă+

VP - ,@
;ărmanul meu KlenB At/ta că atunci mă a'ea e mine .ăl a*ut  eu i
.tr/ngeam m/na șii .uneam .ă nui ia n .eamă+ !ar acum nu mai .unt
dec/t eu- și nu știu dacă ot ace aă .ingură+
O 'oce urlă de dincolo de ușă:
G &tiu că .untei acolo- doamnă Ta=lor+ ă lăte.c ca .ă 'orbii9 8e
credei că 'or .une oamenii dacă 'ei acceta banii aceștia murdari de
./nge9

%ă șimi
m/nă .imt .une
de arcă
.ăimar
ignor-i entru
lo'it cucăce'a+ Hate ace
ea oate .e ntoarce-
ca totul mă ine de
.ă di.ară+
Aș 'rea .ă am ncredere n ea- dar mie greu .ă iu lucidă+ 8e n.eamnă
că 'a ace ca totul .ă di.ară9 ;ă ne a.cundem era .ingura .oluie de a
ace aă- credea Klen+
G Trebuie .ă aștetăm /nă .e .atură- obișnuia el .ă .ună+
!ar metoda lui Hate e.te conruntarea directă+ Ar trebui .ă mă ridic n
icioare și .ă le tr/nte.c c/te'a 'orbe ur/te ca .ăi ac .ă tacă+ Aș 'rea
.ăi ac .ă tacă- dar a.ta ar n.emna .ă ie. e .cenă+ K/ndul ace.ta mă
aralizează- abia dacă mă ot mișca+
G ai- <eanB mi .une Hate- 'ăz/ndumă blocată e .caun+ O .o
acem mreună+ #șor- ușorB O .ă .e termine totul n cinci minute- și
nimeni no .ă te mai gă.ea.că+
8u e7ceia ei- binenele.+
u ot .ă mai .uort urletele animalelor de aară- așa că nce .ămi
adun lucrurile+ 3mi iau geanta și bag n ea niște ciloi luai din u.cătorul
din bucătărie+ #rc la eta* .ămi caut eriua de dini+ #ndemi .unt ceile9
G Ca doar lucrurile e.enialeB mi .une Hate+
O .ămi cumere ea tot cemi trebuie c/nd a*ungem acolo+ 4#nde
acolo95 'reau .o ntreb- dar .e ntoarce din nou cu .atele+ E ocuată-
'orbește la teleon cu biroul de re.ă+
Are o 'oce dierită atunci c/nd di.cută cu cei de la birou+ E agitată+
"e.iră .acadat- ca și cum ar i urcat .cările+
G 3n regulă- Terr=- .une ea+ u- <ean e cu noiJ Te .un mai t/rziu+
u 'rea .ă 'orbea.că n aa mea+ %ă ntreb ce 'rea .ă știe șeul ei+
8/i bani mia romi.9 8um 'oi arăta n otograii9

VP - ,6
un ariu că ar 'rea .ă .ună că .unt terminată- dar că 'a ace n așa
el nc/t .ă arăt rezentabil+ Cntru n anică și mi 'ine .ă .un că mam
răzg/ndit- dar totul .e nt/mlă mult rea reede+
Ea mi .une că le 'a di.trage atenia 4celorlali5+ a ieși e ușa din
aă și .e 'a reace că regătește mașina entru noi- n tim ce eu și
%ic ne 'om .trecura rin grădină și 'om .ări e.te gardul din .ate+ u
mi 'ine .ă cred că ac așa ce'a+

G ;tai uinB.ă
O aștetăm i .un
ia.ă+lui Hate- dar
;unetul e.te-eadintrodată-
mă mingea.urzitor+
.re ușă+8a un .tol de
ă.ări careși ia zborul de la ușa mea+
G Ai naibiiB .une %ic+
8red că .e reeră la otograi+ Aoi mi une *aceta lui n ca- mă
aucă de m/nă și mă trage duă el /nă la ușa din .ate- din.re
grădină+ u 'ăd rea mult din cauza *acetei și .unt ncălată și cu niște
antoi inconortabili+ 3mi ie. icioarele din ei- dar ncerc totuși .ă ug+ E
ridicol+ <aceta tot alunecă+ !umnezeule- o 'ăd e Li.a- 'ecina de alături-
ri'ește de la erea.tra de .u.- cu gura de.ci.ăB 3i ac cu m/na+
!umnezeu știe de ce+ u neam 'orbit de .ecole+
A*unși la gardul din .ate- %ic mă a*ută .ăl .ar+ u e oarte nalt+ %ai
mult de decor dec/t de rotecie+ Am antaloni e mine- dar tot e diicil+
3mi .une că are mașina arcată ciar duă col- și ne urișăm ncet e
aleea din .atele ca.elor- n caz că 'reunul din reorteri e acolo+ $ru.c-
.imt ne'oia .ă l/ng+ ;unt e cale .ă mă urc n mașină cu niște oameni
e care nui cuno.c și .ă mă ndret !umnezeu știe unde+ robabil că e
cel mai nebune.c lucru e care lam ăcut 'reodată+
Klen ar i ăcut o criză+ 8iar și nainte de roblemele cu oliia- i
lăcea .ă ie di.cret+ Am trăit n ca.a acea.ta ani de zile  e toată
durata că.niciei noa.tre - dar- duă cum au o.t bucuroși .ă declare
'ecinii- nea lăcut ntotdeauna .ă ne ă.trăm intimitatea+ u a.ta .un
ntotdeauna 'ecinii c/nd .unt de.coerite cada're .au coii agre.ai n
ca.a de alături9 !ar n cazul no.tru ciar era ade'ărat+ #nul dintre ei 
oate doamna Krange de 'iza'i  la de.cri. e Klen unui reorter
.un/ndui că a'ea 4oci maleici5+ A'ea oci rumoși- de at+ Albaștri cu
gene lungi+ Oci de băieel+ Ocii lui mă toeau+

VP - ,M
Obișnuia .ămi .ună că e doar treaba noa.tră și că nu trebuie .ă
intere.eze e nimeni+ !in cauza a.ta a o.t cu at/t mai greu c/nd 'iaa
noa.tră a de'enit reocuarea tuturor+
!uba otograului %ic e murdară+ ;unt cutiue de amburgeri e *o.-
ungi de ci.uri și ziare 'eci+ #n aarat de ra. electric e conectat la
.uortul entru bricetă și o .ticlă mare de cola .e ro.togolește e *o.+
G 3mi cer .cuze entru dezordine- .une el+ Eu- ractic- aici trăie.c+

Oricum- nu.une-
G Aici- mi mă urcaoi
n aă+
mi %ic mă și
ia m/na conduce n .ate3șișiașază
mă gidează+ de.cide
m/naușa+
e
caul meu și mă aa.ă cu gri*ă- .ă nu mă lo'e.c+ ;tai așa /nă
demarăm- șii .un eu c/nd totul e n regulă+
G !arJ e tot ce reușe.c .ă .un- n tim ce el tr/ntește ușile dubei- iar
eu răm/n aroae n beznă l/ngă eciamentele de ilmare și .acii de
gunoi+

VP - ,N
$.

Joi, 5 octombrie 2006

o!iți"tu!

$ob ;are. că.că zgomoto.- și ntin.e m/inile dea.ura caului șiși
arcui .atele e .ătarul .caunului+ 3ncercă .ă nu .e uite la cea.ul de e
birou- dar ace.ta i tot ăcu cu ociul /nă c/nd $ob mi*i ocii+ Era 2
dimineaa+ A treia zi duă răirea $ellei- și el nu a'an.a.e deloc+
Deci de aeluri de.re bărbai cu ărul lung- recum și alte i.te erau
'eriicate con.tant- dar era o treabă meticuloa.ă- rea nceată+
3ncerca .ă nu .e g/ndea.că la ce i .e nt/mlă $ellei Elliott  .au- ca
.ă G
ie#nde
.incer- la tu-
ești ce $ella9
i .e nt/mla.e de*a+
ntrebă $ob Trebuia
ri'ind .o gă.ea.că+
otograia de e birou+
edea ciul etiei e.te tot  n camera de cercetări erau zeci de
otograii din care ărea că le z/mbește oliiștilor- ca o icoană carei
binecu'/nta- iar aginile ziarelor erau și ele line de oze+
;are. și trecu m/na rin ăr- con.tat/nd ncă o dată c/t de tare
celi.e+
4ai- g/ndeșteB5 și .u.e și .e alecă .re monitorul comuterului+
8iti.e de mai multe ori declaraiile și raoartele agre.orilor locali- entru a
de.coeri ciar și cele mai mici neconcordane ntre o'eștile lor- dar nu
dibui.e nicio i.tă+ 3i 'eriică entru ultima dată: iine *alnice- cei mai
muli dintre ei  bărbai .inguratici- ur/t miro.itori- cu dini .tricai- care
trăiau n uni'er.ul antezi.t online și care- ocazional- ăceau un a. n
realitate entru ași ncerca norocul+
Erau aoi agre.orii care er.i.tau n inraciuni+ oliiștii lui ;are.
u.e.eră aca.ă la aul ;il'er  tiul și abuza.e coiii tim de ani de zile
și ăcu.e și ușcărie entru a.ta - dar ne'a.ta lui  4A treia95 .e ntrebă
;are.+ 4;au .ă ie tot !iane95  conirmă obo.ită că .oul ei era la
nci.oare- condamnat la cinci ani entru oie+
VP - ,Q
G 3și di'er.iică e7eriena- i .u.e.e ;are. ad*unctului+
$inenele. că- n rimele atruzeci și ot de ore- aăru.eră mărturii din
toată ara otri'it cărora $ella u.e.e 'ăzută e unde'a+ oliiștii .e
grăbi.eră .ă 'eriice- iar o .erie de aeluri ăcu.eră ca inima lui ;are.
.ă bată mai tare+
O emeie de l/ngă orașul eFar .una.e .ă anune că una din 'ecinele
ei .e *oacă n grădină cu un coil+

G E o etiă
8redeam blondă+
că nare coii+am mai 'ăzut niciodată un coil n grădina ei+
;are. trimi.e.e imediat orele de ordine și așteta.e la birou
teleonul agenilor+
G eoata 'ecinului- 'enită n 'izită din ;coia- i .u.e.e oierul local-
dezamăgit+ 3mi are rău+ oate data 'iitoare+
oate+ roblema era că ma*oritatea celor care .unau o ăceau entru a
atrage atenia- entru că erau di.erai .ă acă arte din drama $ellei+
!e at- ultima er.oană care o 'ăzu.e e $ella- cu e7ceia mamei-
era '/nzătoarea de ziare din caul .trăzii+ rorietara cioșcului- o bunică
gurali'ă- și amintea că !aFn intra.e mreună cu etia ei n *ur de 11+,0+
enea de. acolo- de obicei .ă cumere igări- iar acea.tă ultimă 'izită la
care articia.e și $ella u.e.e nregi.trată de camera ietină de luat
'ederi de care di.unea cioșcul+
3n nregi.trare- micua $ella și inea mama de m/nă l/ngă te*geaS
ciul nu i .e 'edea oarte clar- ca și cum urma .ă di.ară- și etia inea
n m/nă o ungă de /rtieS n a doua .ec'enă- ușa cioșcului .e ncidea
n urma lor+
%ama lui !aFn .una.e duă r/nz  la ora 2+1M- conorm
nregi.trărilor teleonice  și .u.e.e oliiei că și auzi.e neoata
.trig/nd 4$ob 8on.tructorul5 și că ceru.e .ăi 'orbea.că+ !aFn o
cema.e e $ella- dar .e are că acea.ta leca.e .ăși ia o *ucărie+
#rmătoarele șaizeci și ot de minute u.e.eră de cometena lui
!aFn+ !e.crierea ei era 'agă- unctată de acti'ităi ca.nice+ oliiștii o
a*uta.eră .ă recon.tituie gătitul- .ălatul 'a.elor și măturitul ainelor
$ellei .coa.e din u.cător- ca .ăși acă o idee de.re ce .e etrecu.e n
minutele de duă ce !aFn și 'ăzu.e iica ieșind n grădină .ă .e *oace-
imediat duă ora ,+
VP - >0
%argaret Emer.on- care locuia n ca.a alăturată- .e du.e.e .ă ia ce'a
din mașină e la ,+2@ și era con'in.ă că la momentul acela nu era nimeni
n grădina din aă+
G $ella .triga de multe ori la mine 4eeo5+ Așa .e *uca ea- dulceaa+ 3i
lăcea .ă ie centrul ateniei+ e maică.a no intere.a tot timul ce ăcea
etia- .u.e.e doamna Emer.on cu gri*ă+ $ella obișnuia .ă .e *oace
.ingură- limb/nduși ăușa cu căruciorul și alerg/ndul e Timm=-

motanul+ &tii de.9


G l/ngea și dumnea'oa.tră cum .unt coiii+
ntreba.e ;are.+
!oamna Emer.on .e g/ndi.e uin- dar aoi dădu.e din ca și
.u.e.e:
G u- nu- era un coil ericit+
%edicul de amilie și a.i.tentul .ocial u.e.eră de acord+
G #n coil minunatJ o ăușică- .u.e.eră la uni.on+
G %ama nu .e de.curca groza'  e greu .ă ai gri*ă de un coil .ingură
iind- nui așa9 ntreba.e doctorul- iar ;are. ncu'iina.e ca și cum ar i
nele.+
Toate ace.te mărturii erau acum nregi.trate și u.e n ișiere- do'adă
a eortului deu. de oliiști- dar ;are. știa că nu .unt dec/t 'orbărie
de .uraaă+ u rogre.au deloc+
Tra.e concluzia că bărbatul cu ărul lung era ceia mi.terului- aoi
nci.e comuterul și și aran*ă /rtiile e birou nainte de a leca aca.ă
entru un .omn de cinci ore+
G oate că m/ine am .o gă.e.c- i șoti .oiei adormite+
U
O .ătăm/nă mai t/rziu- nerimind nicio 'e.te- Hate Iater. l .ună+
G $ună- $obB "edactorul no.tru a deci. .ă oere o recomen.ă entru
orice inormaie care ar utea duce la gă.irea $ellei+ !ouăzeci de mii de
lire+ O .umă deloc de negli*at+
;are. otă n .inea lui+
G Ale naibii recomen.eB a'ea .ăi .ună el lui %atteF. mai t/rziu+
Diarele au arte de toată ublicitatea- iar noi rimim aelurile tuturor
nebunilor din ară+
G ?oarte genero. din artea 'oa.tră- Hate+ !ar crezi că e momentul
otri'it9 Lucrăm la o .erie deJ
VP - >1
G a i e rima agină m/ine- l ntreru.e ea+ #ite cei- $ob- știu că
oliia urăște ideea de recomen.ă- dar cei care 'ăd .au aud ce'a și .e
tem de oliie 'or une m/na e teleon .ă ne .une e noi entru
recomen.ă+
;are. otă+
G %ă duc .o inormez e !aFn Elliott- .u.e el+ Trebuie .o
regăte.c+

cu G!aFn9
Ai dretate- zi.e Hate+
$iata emeie abia8are
dacăcrezi că 'orbi
utea ar i șan.ele .ă obin
la conerina de un inter'iu
re.ă 
acum ar a'ea o șan.ă .ă .ună mai multe de.re $ella+ oi i bl/ndă cu
ea+ 8e ărere ai9
$ob .e g/ndi că ar i o.t mai bine .ă nu ră.undă la aelul lui Hate+ 3i
lăcea de ea  nu erau muli reorteri de.re care .ă oată .une a.ta -
dar știa că e recum un c/ine care aleargă duă un o. și care 'a ace
totul entru al rimi+ a'ea .ă renune /nă c/nd nu căăta ceea ce
'oi.e- dar in.ectorul nu credea că el și !aFn erau regătii entru un
interogatoriu+
Erau multe necuno.cute n ri'ina eiS din unct de 'edere emoional
era di.tru.ă- coleșită de teroare și incaabilă .ă .e concentreze mai
mult de treizeci de .ecunde+ $ob ;are. etrecu.e ore bune cu ea și
a'ea .entimentul că no cunoaște dec/t oarte uin+ ;ăi ermită lui Hate
Iater. .o bombardeze cu ntrebări9
G %ă g/nde.c că iar utea i de a*utor .ă .e cone.eze cui'a care nu
e olii.t+ oate și amintește ce'a+
G Hate- am .o ntreb+ !ar nu .unt .igur că e n .tare de așa ce'a+ E
.ub eectul calmantelor și al a.tilelor de dormit și i 'ine oarte greu .ă
.e concentreze+
G ;uer+ %ulume.c- $obB
ăzu arcă z/mbetul din 'ocea lui Hate+
G ;tai așa- nam .tabilit nimicB La.ămă .ă 'orbe.c cu ea- și te .un mai
ncolo+
U
8/nd a*un.e la !aFn- o gă.i n e7act același loc n care o nt/lni.e
rima dată- e canaeaua care i de'eni.e adăo.t- rintre *ucăriile $ellei-
ncon*urată de mucuri de igară și de agini rute din ziare- de bileele de
VP - >2
ncura*are și de .cri.ori e oi liniate rimite de la indi'izi urioși și
.uărai+
G Ai dormit- draga mea9 o ntrebă el+
;ue $lacman- o t/nără emeie mbrăcată n uniormă- agentul de
legătură dintre amilie și oliie- dădu din ca și ridică din .r/ncene+
G u ot .ă dorm- ră.un.e !aFn+ Trebuie .ă iu trează c/nd $ella .e
ntoarce aca.ă+

;are. o luăde
G Are ne'oie eodină-
;ue $lacman
altel 'ae ol+ n .ital- i șoti el+
a*unge
G &tiu- domnule+ Aiește e canaea n timul zilei- dar nui lace
c/nd .e ntunecă+ ;une că $ellei ie rică de ntuneric+

VP - >,
%.

Miercuri, 11 octombrie 2006

Reporterița

Hate Iater. a*un.e la ca.a lui !aFn Elliott la ora r/nzului- n.oită de
un otogra și in/nd n m/nă un bucet o.tentati' de crini cumărai de
la .uermaret+ arcă mai dearte e .tradă- la di.tană de gloata de
reorteri- ca .ă oată leca aoi ără a i ob.er'ată+ 3l .ună e $ob
;are. .ăl nștiineze că a*un.e.eră și .e .trecură e l/ngă *urnaliștii
care .tăteau n aa ca.ei n mașinile er.onale- cu amburgeri n m/ini+
/nă .ă .e dea ei *o.- Hate era de*a n ca.ă+ Auzi un culu de reorteri
n*ur/ndo și .ăși
și .e .trădui atenion/ndu.e unul e celălalt că u.e.eră trași e .oară
ngită z/mbetul+
%erg/nd n urma lui $ob ;are.- adulmecă atmo.era- toată
dezordinea și ncremenirea create de durere: e ol- anoracul $ellei cu o
glugă mblănită și cu ur.uleul de luș at/rn/nd de balu.tradăS cizmuliele
ei roșii așezate l/ngă ușă+
G %ic- ă o oză cizmelorB i .u.e ea otograului n tim ce .e
ndretau .re camera din aă+
e.te tot erau *ucării și otograii cu $ella bebelușS ri'eliștea o du.e
e Hate cu g/ndul la rimii ani de maternitate- c/nd .e luta cu ao.ul
inerent+ 3n ziua c/nd l adu.e.e aca.ă e iul ei <ae de la .ital- .tătu.e
și l/n.e.e- coleșită de e7lozia ormonală o.tnatală și de .imul
re.on.abilităii care i .e trezi.e bru.c+ 3și amintea cum- n dimineaa de
duă naștere- o ntreba.e e a.i.tentă dacă oate .ăl ia n brae- ca și
cum <ae ar i aarinut .italului+
!aFn Elliott ri'i .re Hate cu aa mbătr/nită de .uerină- și Hate i
z/mbi și i luă m/na+ ;e g/ndi .ă io .cuture- dar /nă la urmă io .tr/n.e
numai+

VP - >>
G $ună- !aFnB .u.e ea+ 3i mulume.c că ai accetat .ă 'orbești cu
mine+ &tiu c/t de greu trebuie .ăi ie- dar cu toii .erăm că oliia o 'a
gă.i e $ella+
!aFn ncu'iină ușor din ca+
4La naibaB5 și .u.e Hate+ $ob ciar a'u.e.e dretate+
Luă o *ucărie de e canaea+
G E o9 $ăieii mei i reerau e oFer "anger.- .u.e ea+

!aFn
G $ellao eri'i- intere.atădedeo-
ndrăgo.tită ntrebare+
.u.e ea+ 3i lace .ă acă baloane de
.ăun- .ă ugă duă ele+
Hate ob.er'ă o otograie e ma.ă n care etia alerga duă baloane și
io adu.e+
G #iteoB .u.e ea- și !aFn luă otograia n m/ini+ E rumușică+ un
ariu că e o nea.t/mărată+
!aFn i z/mbi recuno.cătoare+ !e.coeri.eră un intere. comun 
maternitatea - și !aFn nceu .ă 'orbea.că de.re coilul ei+
$ob .e g/ndi că era entru rima oară c/nd !aFn ărea caabilă .ă
'orbea.că de.re $ella ca de.re un coil- nu o 'ictimă+
G Hate .e ricee- nai ce .une+ Are un talent nnă.cut+ 8itește
oamenii mai reede dec/t muli dintre agenii mei- i .u.e el .oiei mai
t/rziu+
Eileen ridică din umeri și continuă .ă rezol'e rebu.ul din ziarul
Telegraph. %unca de olii.t i .e ărea de e altă lume+
Hate adu.e mai multe otograii și *ucării entru a ntreine con'er.aia-
lă./ndo e !aFn .ă deene o'e.tea iecăreia- ără .ă ie ne'oită .ăi
ună ntrebări+ ?olo.ea un mic reortoon e care l .trecura.e reede
ntre ernele canaelei- entru ai nregi.tra iecare cu'/nt+ 8aietul cu
notie era o idee roa.tă n a.emenea momente  ar i .emănat cu un
interogatoriu al oliiei+ u 'oia dec/t ca !aFn .ă 'orbea.că- .o audă
o'e.tind de.re lăcerea și greutăile me.eriei de mamă- zi cu zi- de.re
cum o regătea e $ella .ă meargă la creșă- de.re cum .e *ucau la baia
de .eară- de.re bucuria etiei c/nd și ale.e.e cizmuliele+
G 3i lac mult animalele+ Am o.t o dată la grădina zoologică- și na
'rut dec/t .ă .tea .ă .e uite la maimue+ "/dea ntruna- .u.e !aFn-
gă.induși re de c/te'a momente reugiu n amintirile 'ieii trecute+
VP - >@
Hate și dădea .eama că r/nturile ace.tea din 'iaa $ellei și a lui !aFn
a'eau .ăl tran.ună e cititor direct n coșmarul e carel trăia t/năra
mamă+ ;cria de*a introducerea n minte+
43n olul din ca.a lui !aFn Elliott așteată o erece de cizmulie roșii+
?iica ei- $ella- le ale.e.e n urmă cu două .ătăm/ni și na aucat .ă le
oarteJ5
A.ta e.te ceea ce ublicul 'rea .ă citea.că entru ca mai aoi .ă

tremure de teamă-
utut nt/mla n caot- n aa cănii de ceai- .un/nd: 4A.ta ni .ar i
și nouă5+
Car redactorului iar lăcea cu .igurană un a.emenea articol+ 4O
o'e.te numai bună de ./șiat inima mamelor5- ar .une- eliber/nd rima
agină și aoi alte două la mi*locul ziarului entru el+
!ouăzeci de minute mai t/rziu- !aFn dădea .emne de obo.eală+
8almantele nuși mai ăceau eectul- și teroarea ătrun.e din nou n
cameră+ Hate ri'i către %ic- care .e ridică- oziionă aaratul de
otograiat și .u.e cu bl/ndee:
G !aFn- ai .ă acem o oză cu tine și otograia aceea rumoa.ă n
care $ella .arge baloane de .ăunB
!aFn u de acord- ca un coil+
G am .ă mio iert niciodată- i .u.e ea lui %ic n tim ce el aciona
bliul+ u trebuia .o la. aară+ oiam doar .ăi regăte.c ceaiul+ Am
ierduto din 'edere numai un minut+ Aș ace orice .ă dau timul naoiB
Aoi nceu .ă l/ngă- zguduită de .u.ine+ Hate o inea de m/nă- și
lumea .e .tr/n.e din nou n *urul canaelei+
Hate u.e.e dintotdeauna a.cinată de uterea inter'iurilor+
G Atunci c/nd 'orbești cu oameni ade'ărai  oameni li.ii de orgolii
.au care nu au nimic .ăi '/ndă - .e oate a*unge la o dezgolire
comletă n aa celuilalt- la o intimitate inten.ă care e7clude e oricine
altcine'a- i .u.e.e ea cui'a la un moment dat+
8ui9 robabil cui'a e care ncerca.e .ăl imre.ioneze- dar ade'ărul e
că și amintea cu'/nt cu cu'/nt toate inter'iurile care o mișca.eră la el
de tare ca ace.ta+
G Ai o.t oarte cura*oa.ă- !aFn- .u.e ea- și i .tr/n.e din nou m/na+
3i mulume.c că ai 'orbit cu mine și miai acordat din timul tău+ Am .ăl

VP - >6
.un e domnul ;are. .ăl anun c/nd 'a aărea articolul+ 3i la. și
cartea mea de 'izităS oi .ă mă contactezi oric/nd .imi ne'oia+
Hate și .tr/n.e reede lucrurile- .trecură reortoonul n geantă și
cedă locul de e canaea oierului de legătură+ ;are. i condu.e e ea
și e %ic la ușă+
G A o.t minunat+ %ulume.c- $obB i șoti ea la urece+ Te .un duă
ce .criu articolul+

Ceși nrăma.e
mașină- ugă dinc/te'a
ca.ă- momente
ncerc/ndrememor/nd
.ăși e'ite colegii de e
notiele brea.lă
care leurioși+
lua.e 3n
n
minte și ncercă .ă ună ca la ca o'e.tea+ Cnten.itatea nt/lnirii cu
!aFn o goli.e de energie și o zdruncina.e ntruc/t'a+ ru .ăși arindă o
igară- dar a*un.e .ăl .une e ;te'e+ 3i ră.un.e me.ageria 'ocală 
robabil era ocuat - dar Hate i lă.ă un me.a*: 4Totul a decur. erect+
$iata emeieB u 'a utea trece niciodată e.te nenorocirea a.ta+ Am
.co. o la.agna de la congelator entru di.eară+ orbim mai t/rziu5+
3n tim ce ro.tea cu'intele- și dădu .eama că 'ocea i era uin
.cimbată+
4entru numele lui !umnezeu- Hate- trebuie .ăi re'iiB u e dec/t
.lu*ba ta5- și .u.e ea și orni motorul- cu g/nd .ă caute un loc liniștit
unde .ă oată arca și .ă .e auce de .cri.+ 48red că mbătr/ne.c și
de'in .entimentală5+
U
!aFn Elliott nceu .o .une e Hate Iater. a doua zi- c/nd aăru
articolul+ O aela de e mobil- din cadă- dearte de ri'irile i.coditoare ale
lui ;ue $lacman+ u știa rea bine de ce .ună n .ecret- dar a'ea ne'oie
de ce'a numai al ei+ oliiștii i di.ecau toată 'iaa- și 'oia doar uină
normalitate+ O di.cuie banală la teleon+
Hate u nc/ntată  o linie teleonică directă cu mama era remiul la
care .era.e- dar nu .e culcă eo urece și ncercă .ă culti'e relaia cu
multă gri*ă+ a'ea .ă ună ntrebări legate de ancetă- .ă oreze- .ă
in.i.te+ u 'oia .o .erie e !aFn+ ;tătu de 'orbă cu ea ca și cum iar i
o.t rietenă- mărtășindui detaliile roriei 'iei  'orbiră de.re băieii
ei- de.re traicul aglomerat- de.re aine și celebrităi+ !aFn i ră.un.e
e7act așa cum .e așteta- i o'e.ti de.re temerile ei și de.re ultimele
i.te ale oliiei+
VP - >M
G Au rimit un teleon din .trăinătate+ !e l/ngă %alaga- arcă+ 8ine'a
care .e ală n 'acană .une că a 'ăzut o etiă ntrun arc și i .a ărut
că e $ella+ 8redei că ar utea i acolo9
Hate murmură ce'a .o liniștea.că n tim ceși nota inormaiile șii
trimi.e un me.a* core.ondentului care .e ocua de criminalitate- un ti
care bea din greu și care rata.e c/te'a cazuri n ultima 'reme+ 3nc/ntat .ă
ie inclu. e li.ta de contacte a lui Hate- indi'idul .ună ndată o relaie e

care o a'ea
un zbor .rela;ania+
oliie și ceru redactoruluișe .ăi rezer'e c/t mai reede
u u 'orba de.re $ella+ !ar ziarul roită de ncă un inter'iu mișcător
luat unor oameni n 'acană și .e olo.i de el ca rete7t entru a mai
ublica o .erie de otograii+
G A meritat in'e.tiia- comentă redactorul biroului de știri și- c/nd
trecu e l/ngă biroul lui Hate- i .u.e ace.teia că .e de.curca.e de
minune+ ?aci o treabă e7celentăB
Hate a'ea acce. direct la !aFn- dar trebuia .ă ie atentă+ !acă $ob
;are. ar ala de teleoanele lor .ecrete- nar i tocmai nc/ntat+
Hate l lăcea e ;are.+ ;e a*uta.eră de.eori unul e celălalt cu
rile*ul unor cazuri la care ace.ta lucra.e  el i dădea inormaii care .o
a*ute .ăși .crie articolele- iar ea i oerea la r/ndul ei noi i.te e care
olii.tul .ă le oată e7lora+ Era un el de rietenie- și .u.e Hate- de e
urma căreia am/ndoi a'eau de c/știgat+ &i .e alau n relaii bune+ !ar nu
era nimic mai mult ntre ei+ Hate aroae că roși c/nd și aminti că la un
moment dat ăcu.e o mică a.iune adole.centină entru $ob- rin anii
VQ0+ ?u.e.e atra.ă de elul lui tăcut de a i și de ocii lui cărui și .e
.imi.e latată c/nd el o in'ita.e de 'reo două ori la un aar+
8ore.ondentul e robleme de criminalitate de la ziarul unde lucra.e
nainte o tacina entru relaia ei aroiată cu $ob ;are.- dar am/ndoi
știau că in.ectorul nu era un iubăre- așa cum erau unii dintre colegii lui+
Era renumit entru idelitatea aă de .oie- iar Hate nu a'ea nici timul și
nici roen.iunea entru relaii e7tracon*ugale+
G E un bărbat ade'ărat- i .u.e.e core.ondentul lui Hate+ #nul dintre
ultimii+

VP - >N
Hate știa că ri.ca oarte tare .ăși .trice relaia cu ;are. entru
.imlul moti' că lucra e la .atele lui cu !aFn- dar atul că a'ea acce.
direct la o'e.tea emeii merita reul lătit+ utea i articolul 'ieii ei+
3n drum .re muncă- și re'izui argumentele: 4Trăim ntro ară liberă- și
!aFn oate 'orbi cu cine doreșteJ o ot ori .ă mă .uneJ u eu o
caut+ ui un nicio ntrebare reeritoare la ancetă+ ur și .imlu mi
o'e.tește di'er.e ce.tii5+

&tia că
n 'iaa luinu iar Elliott+
!aFn i mer. cu ;are.+ !e at- el era cel care o introdu.e.e
43n ine- nui nicio roblemă5- și .u.e ea- romi/nduși .ăi comunice
lui $ob tot ceea ce lar i utut a*uta n ancetă- n același tim- .era ca
norocul .ă ină cu ea+
u dură n.ă mult /nă c/nd rimi un ael de la ;are.+
U
Teleonul .ună- Hate ră.un.e și ieși n coridor entru mai multă
intimitate+
G $ună- $obB 8e mai aci9
olii.tul i .u.e că era .tre.at+ #ltima con'er.aie e care !aFn o
a'u.e.e cu Hate u.e.e auzită de oierul de legătură- și ;are. era
dezamăgit+ 8um'a- era mai rău dec/t dacă ar i o.t urio.+
G ;tai uin- $obB !aFn Elliott e o emeie n toată irea  oate 'orbi cu
cine 'rea+ Ea ma .unat+
G ;unt con'in.+ Hate- nu a.ta a o.t nelegerea noa.tră+ Team
rezentat lui !aFn Elliott entru un rim inter'iu- și tu ai lucrat e la
.atele meu+ A.ta oate a'ea urmări a.ura ancetei  i dai .eama- nu9
G $ob- emeia ma .unat entru că 'oia .ă .tea de 'orbă cu cine'a- n
are nicio legătură cu anceta ta+ ;imte ne'oia .ă e'adeze- ciar și numai
entru c/te'a minute+
G Car tu .imi ne'oia de o'ești+ u ace e buna .amariteană cu mine-
HateB Te cuno.c+
Ea .e .imi rușinată+ 3ntrade'ăr- el o cunoștea+
G 3mi are rău că teai .uărat- $ob+ ai .ă bem un aar mreună și
.ă 'orbim e ndelete- ce zici9
G ;unt oarte ocuat- oate .ătăm/na 'iitoare+ &i- HateJ

VP - >Q
G !a- da+ 8u .igurană iai .u. .ă nu mă mai .une- dar eu nam .ăi
ncid teleonul dacă mă caută+
G 3neleg+ Ai .ă aci ce trebuie .ă aci- Hate+ ;er atunci că !aFn o .ă
și 'ină n ire+ 8ine'a trebuie .ă .e comorte ca un adult+
G $ob- eu mi ac treaba mea- iar tu io aci e a ta+ u ericlitez
cercetările 'oa.tre- din contră- le oularizez n ziare+
G ;er .ă ai dretate- Hate+ Trebuie .ă ncid+

Hate .eei-
'er.iunea rezemă
ea ar ideicat
erete+
bine-A'u.e.e
iar $ob oiar
cuitotul
o.taltă di.cuie n minte+ 3n
recuno.cător+
3și .u.e că $ob a'ea .ă re'ină n cele din urmă- duă ce .e 'a i
calmat+ 3i trimi.e un .m. lui !aFn- cer/nduși .cuze dacă i ăcu.e
robleme+ rimi imediat un me.a*: 4orbim mai ncolo5+ Era clar- ncă .e
nelegeau bine+ D/mbi către ecranul teleonului și otăr .ăși
.ărbătorea.că 'ictoria cu o caea și o brioșă+
G entru micile triumuri ale 'ieiiB .u.e ea c/nd ridică aarul de
la.tic cu caea de la cantină+
%/ine a'ea .ă .e ducă la ;outamton și .ă măn/nce un .and'iș cu
!aFn la centrul comercial+

VP - @0
&.

Miercuri, 9 iunie 2010

Văduva

Hate .e urcă n mașina lui %ic c/te'a zeci de metri mai ncolo- n
arcarea unui .uermaret+ "/de și .une că 4aita5 .a reezit e alee
.ă 'adă dacă mai .unt n ca.ă c/nd ea a lecat .ingură cu mașina+
G iște idioiB .une+ Au mușcat momeala+
;e ră.ucește .re mine e .caunul din aă- ca .ăi ot 'edea ciul+
G Ești n regulă- <ean9
ocea ia rede'enit calmă și bl/ndă+ !ar nu mă ro.tește ea+ ui a.ă
de 3n
mine+
timrea .ă .crie articolul-
ce mergem- at/ta tot+
Hate 'orbește cu 3ncu'iinez
%ic de.redin4birou5+
ca și ;e
tac+are că
șeul ei e genul care n*ură și .trigă la ei+
G 3n*ură at/t de de.- nc/t colegii nume.c conerinele de re.ă de
dimineaa 4%onoloagele 'aginului5- mi .une Hate- și nce am/ndoi .ă
r/dă+
u știu ce e.te acela un monolog al 'aginului- dar zău dacămi a.ă+
E ca și cum Hate și %ic ar trăi n altă lume+ Hate i .une că redactorul
de știri  acel Terr= cu care a 'orbit ea la teleon  e oarte ericit+
robabil ericit că 'a ublica n ./rșit o'e.tea 'ădu'ei+
G a ace otecă azi /nă la biroul redactoruluișe- amăr/tulB 8eea ce
nu e rău- entru că no .ă mai urle at/t la reorteri+ E un ti amuzant  du
l ntrun bar- și de'ine .uletul etrecerii+ !ar la birou lucrează și c/te
două.rezece ore e zi- cu ocii n monitor+ 3i ridică doar c/nd trebuie .ă
ie la cine'a+ E ca un zombi+
%ic r/de+
%ă ntind e .acul de dormit+ E un ic murdar- dar nu miroa.e rea rău-
așa că ncerc .ă aie.c- și 'ocile lor .e e.tomează+ La trezire- con.tat
că am a*un. de*a+
VP - @1
otelul e mare și lu7o.+ Kenul de otel cu culoarele line de lori și cu
mere ade'ărate e biroul de la receie+ umi dau .eama niciodată dacă
lorile .unt reale- dar merele .igur .unt+ ;e ot m/nca+
Hate .e ocuă de tot+
G $ună ziua- am rezer'at trei camere e numele %urra=- o inormează
e receioneră- care o ri'ește și aoi .e uită n calculator+ 3n urmă cu
c/te'a ore- adaugă ea nerăbdătoare+

G
;e!a- ră.unde
are că %icreceioneră
e.te %urra=+n3i ntinde
cele dinreceionerei
urmă+ cardul de credit- și
acea.ta .e uită la mine+ $ru.c- mi dau .eama cum trebuie .ă arăt+
%inunată ri'elișteB ărul mie zb/rlit n toate direciile duă *aceta e
care %ic mia u.o e ca și duă .omnul din dubă- abia dacă .unt
mbrăcată de mer. la cumărături- nici e dearte entru un otel de lu7+
;tau așa- ntro erece de antaloni n'ecii și un tricou- și mă uit n *o.-
la .aboii ietini e care i ort- n tim ce Hate comletează ormularele
de cazare+ ;unt nregi.trată .ub numele de Elizabet Turner și ri'e.c
.re Hate+ Ea z/mbește șimi .une:
G Așa nu te 'a gă.i nimeni+ O .ă ne caute n zadar+
%ă ntreb cineo i Elizabet Turner și ceo ace n duăamiaza a.ta+
un ariu că .e duce la cumărături ără .ă .e a.cundă de re.ă+
G $aga*e9 ntrebă receioneră- și Hate i .une că .unt n mașină- dar
că le 'om recuera mai t/rziu+
3n lit- mă uit la ea și ridic din .r/nceană+ 3mi ră.unde tot cu un
z/mbet+ u 'orbim- entru că .untem n.oii de un litier+ E inutil- de
altel- căci nu a'em baga*e- dar 'rea .ă ne arate camerele+ &i .ă
rimea.că un bacșiș- bănuie.c+ A mea e.te camera 1>2- alături de 1>>-
camera lui Hate+ Litierul de.cide ușa și mă otește năuntru+ "ăm/n
locului și ri'e.c+ %inunată camerăB Cmen.ă și luminată de un
candelabru+ O canaea și o mă.uă de caea- lamadare și mere- iar
mere+ robabil au .emnat un contract cu 'reun .uermaret de au at/tea
ructe e.te tot+
G E totul n regulă9 mă ntrebă Hate+
G O- daB ră.und eu și mă așez e canaea ca .ă mă uit iar+
ici otelul din luna noa.tră de miere na o.t at/t de lu7o.+ Am .tat
ntro en.iune de amilie din ;ania+ Oricum- ciar și acolo a o.t
VP - @2
minunat+ Am r/. o grămadă+ 8/nd am a*un. acolo ncă mai a'eam
conetti n ăr- iar anga*aii .au agitat oarte tare entru noi+ eau
aștetat cu o .ticlă de șamanie  șamanie .aniolă- ușor greoa.ă -
iar celneriele tot 'eneau și ne uau+ eam etrecut zilele l/ngă
i.cină- ri'indune unul e celălalt+ Cubindune+ A trecut at/ta tim de
atunciJ
Hate mi .une că otelul di.une de o i.cină+ &i de un centru .a+

ici măcar
ntreabă ce nam co.tum
mă.ură ort șide.ebaie
duce .ămi
de at- nam4niște
aducă mai nimic - dar ea mă
lucruri5+
G Diarul lătește totul- mi .une+
3mi rezer'ă o ședină de ma.a* entru timul n care ea 'a i lecată+
G 8a .ă te rela7ezi- mi zice+ a i minunat+ ?olo.e.c uleiuri e.eniale 
ia.omie- la'andă- ce.tii din a.tea - și oi dormi e ma.ă+ Ai ne'oie de
uin ră.ă- <ean+
u .unt con'in.ă- dar mă conormez+ u iam ntrebat c/t tim mă 'or
ine aici+ am de.ci. .ubiectul- iar ei .e comortă de arcă ar i o mini
'acană la ./rșit de .ătăm/nă+
U
O oră mai t/rziu- .unt lungită e at- mbrăcată ntrun alat de la otel-
și arcă lute.c- at/t de rela7ată mă .imt+ Klen miar i .u. că miro. a
bordel- dar nu mă deran*ează+ %iro. a .cum+ Aoi Hate bate la ușă- și eu
re'in cu icioarele e ăm/nt+ %ă ntorc la realitate+
Cntră e ușă cu o grămadă de .acoșe+
G #ite- <eanB ncearcă a.tea și 'ezi dacăi 'inB
8iudat cum mi tot .une e nume+ 8a o a.i.tentă medicală+ ;au un
e.croc+
A ale. lucruri minunate+ O bluză alba.tră din cașmir e care nu miaș i
ermi.o niciodată- un tricou alb- o u.tă 'aoroa.ă și o erece de
antaloni gri de .toă- ciloi- antoi- un co.tum de baie- .umă de baie
de lu7 și o cămașă de noate oarte rumoa.ă+ !e.acetez totul n tim
ce ea mă ri'ește+
G <ean- mi lace culoarea a.ta+ Wie nu9 mi .une ea- ridic/nd bluza+ O
nuană .uerbă de alba.tru+
&tie că mi lace și mie mult- dar ncerc .ă nui arăt+

VP - @,
G %ulume.c- i ră.und+ 8iar nu era ne'oie de toate a.tea+ O .ă
etrec doar o noate aici+ oate ar i mai bine .ă returnezi unele lucruri+
u zice nimic- .tr/nge ungile goale șimi z/mbește+
E trecut de ora r/nzului- iar ei decid .ă m/ncăm la Hate n cameră+ Eu
nu 'reau dec/t un .and'iș- dar %ic comandă ritură și o .ticlă de 'in+
8on.tat că .ticla a co.tat ,2 de lire+ La reul ă.ta oi lua ot .ticle de
8ardonna= de la .uermaret+ %ic a .u. că e 4.ublim5+ 3n*ură de.tul

de
mea+mult- dar Hate are că nu ob.er'ă+ Toată atenia ei e ndretată a.ura
!uă ce terminăm de m/ncat și .coatem aruriile din cameră- %ic .e
duce n camera lui .ăși ună n ordine aaratura- iar Hate .e așază
conortabil ntrun otoliu și ncee .ămi 'orbea.că+ O di.cuie normală-
genul de di.cuie e care l urtam cu 'reo clientă c/nd o .ălam e ca+
!ar știu că nu 'a dura mult+
G 8red că ești oarte aectată de c/nd a murit Klen- ncee ea+
3ncu'iinez din ca și ar aectată+ u ot .ăi .un că nui așa+
Ade'ărul e că liniștea de duă moartea lui e minunată+
G 8um ai ăcut aă- <ean9
G A o.t groaznic- i ră.und eu cu durere n 'oce și rede'in dintrodată
<eanie- emeia care obișnuiam .ă iu la nceut- c/nd mam măritat+
<eanie ma .al'at+ &ia 'ăzut conștiincioa.ă de 'iaa ei- regătind
ceaiuri- .ăl/nduși clientele e ca- mătur/nd și ăc/nd atul+ &tia că
Klen era 'ictima unei intrigi olii.te+ A .tat alături de bărbatul cu care .a
că.ătorit+ Alături de bărbatul e care la ale.+
Cniial- <eanie na aărut din nou dec/t atunci c/nd oliia ori amilia
uneau ntrebări- dar- e mă.ură ce e .ub ușa noa.tră au nceut .ă .e
.trecoare lucruri din ce n ce mai ur/te- <eanie a re'enit n ca.ă entru ca
eu și Klen .ă utem trăi mai dearte mreună+
G A o.t un șoc teribil- i .un lui Hate+ Autobuzul la lo'it ciar n aa
mea+ ici nam a'ut tim .ă .un duă a*utor+ %uri.e de*a+ Aoi oamenii
care erau de aă au dat nă'ală și .au ocuat de tot+ Eu eram rea șocată
ca .ă mă mișc și mau du. la .ital .ă .e a.igure că eram n regulă+ Toată
lumea a o.t at/t de amabilăB
/nă c/nd șiau dat .eama cine era+
edei- oliia .une că Klen a răito e $ella+
VP - @>
8/nd iau ronunat numele- c/nd au 'enit la noi aca.ă- nu mă uteam
g/ndi dec/t la otograia ei- la ciul ei micu- la ocelarii mici și rotunzi și
la la.turele liit e un oci+ ;emăna cu un coilirat+ At/t de dulce era-
cămi 'enea .o măn/nc+ imeni nu mai 'orbea de.re altce'a  la
.alonul de coaură- la magazin- n autobuz+ %icua $ella+ ;e *uca n curtea
ca.ei din ;outamton- și cine'a o răi.e+
$inenele. că eu naș i lă.at un coil .ă .e *oace .ingur n curte+ A'ea

doar
trebuitdoi
.ăani
aibăși mai
*umătate-
multă entru
gri*ă denumele
ea+ unlui !umnezeuB
ariu că .e uita%ama ei ar ila
la tele'izor
tot .oiul de ro.tii+ Klen mi .unea că ntotdeauna lucrurile de genul ă.ta
li .e nt/mlă unor a.emenea oameni+ Oameni negli*eniB
Au .u. că Klen o răi.e+ &i că o omor/.e+ %i .a orit inima n iet
c/nd iam auzit+ oliiștii au o.t cei care au .u.o rimii+ 8eilali au
nceut mai t/rziu+
Am răma. acolo e ol cu gurile că.cate+ %ă rog- .un cu 4gurile5+
Klen de at .e albi.e la aă+ u mai arăta a Klen+
oliiștii nau ăcut mare zar'ă c/nd au 'enit la noi+ au dat cu
umnul n ușă .au mai știu eu ce- cum 'ezi la tele'izor+ Au bătut ur și
.imlu la ușă: ciocciocB Klen tocmai u.e.e .ă .ele mașina+ A de.ci.
ușa- iar eu mam uitat din bucătărie .ă 'ăd cine 'eni.e+ Erau doi tii- care
cereau 'oie .ă intre+ #nul .emăna cu roe.orul meu de geograie de la
școală- domnul arri.+ A'ea o *acetă de .toă la el+
G !omnul Klen Ta=lor9 a ntrebat oarte calm+
G !a- a ră.un. Klen și la ntrebat dacă 'inde ce'a+
La nceut nam auzit oarte bine- dar aoi au intrat+ !oi oliiști 
in.ectorul $ob ;are. și ad*unctul lui+
G !omnule Ta=lor- aș 'rea .ă 'orbe.c cu dumnea'oa.tră de.re
di.ariia $ellei Elliott- a .u. in.ectorul ;are.+
Am de.ci. gura .ă zic și eu ce'a ca .ăl miedic .ă continue- dar n
am utut+ Car aa lui Klen .a albit+ u ma ri'it nici măcar o .ecundă+ u
ma luat n brae și nici nu mia atin. m/na+ %ai t/rziu mia .u. că
u.e.e n .tare de șoc+ A continuat .ă di.cute cu olii.tul- dar numi
aminte.c .ă i auzit ce .uneau+ 3i 'edeam mișc/nduși buzele- dar nu
riceeam ceși .un+ 8e treabă a'ea Klen cu $ella9 El nar ace rău nici
unui coil+ Adoră coiii+
VP - @@
Aoi Klen a lecat mreună cu oliiștii+ %ai t/rziu mia .u. căși
lua.e la re'edere de la mine și mă ruga.e .ă nu mă ngri*orez- entru că
era ără ndoială 'orba de.re o ncurcătură e care urma .o
lămurea.că+ !ar eu nu in minte a.ta+ 8elălalt olii.t a răma. cu mine
aca.ă .ămi ună ntrebări- .ă .e bage n 'ieile noa.tre- dar- n tot timul
ă.ta- n ca nu mia .tăruit dec/t ciul lui Klen și cum entru o .ecundă
nul recuno.cu.em+

Klen mia
aroae .u. din
de locul maicare
t/rziuu.e.e
că cine'a .u.inu.
răită e căcăela.ta
$ella- dar ar i nu
ăcut o li'rare
n.emna
nimic+ ură coincidenă+ robabil erau .ute de oameni n zonă n ziua
re.ecti'ă+
u u.e.e aroae de locul răirii- li'ra.e unde'a la ilometri di.tană-
mia .u.+ !ar oliiștii ntrebau e toată lumea- entru a 'eriica dacă
cine'a 'ăzu.e ce'a+
Klen nceu.e .ă lucreze ca șoer de li'rări duă ce a u.e.e concediat
de la bancă+ i.a.e dintotdeauna .ă aibă ocazia .ăși con.truia.că
roria aacere- .ă ie roriul lui șe+
Ade'ăratul moti' .a nt/mlat .ăl de.coăr ntro .eară de miercuri+
?u.e.em la aerobic și am luat ma.a t/rziu+ A urlat la mine ntreb/ndumă
de ce nt/rzia.em- din gură iau ieșit cu'inte oribile și murdare+ 8u'inte e
care nu a'ea obiceiul .ă le olo.ea.că+ Era un coșmar+ ?uria și acuzaiile
lui umleau bucătăria+ Ocii i erau goi- ca și cum nici nu mar i cuno.cut+
%am temut că o .ă mă lo'ea.că+ Cam 'ăzut umnii ncleșt/ndu.e și
de.cleșt/ndu.e- iar eu ncremeni.em l/ngă aragaz- cu .atula n m/nă+
$ucătăria mea- regulile mele- obișnuiam noi .ă glumim+ !ar n ziua
aceea nam glumit+ 8oilul nă.cut miercurea 'a i lin de .uerine+
;candalul .a terminat cu o ușă tr/ntită- iar Klen .a du. .ă .e culce n
camera oa.eilor- dearte de mine+ 3mi aminte.c că rămă.e.em *o.- la
baza .cărilor- comlet năucă+ 8e .e nt/mla.e9 8are era roblema9 u
'oiam .ă mă g/nde.c la ce ar i utut n.emna .cena aceea entru noi+
43nceteazăB5 mi .uneam+ 4Totul 'a i n regulă+ oate că a a'ut o zi
roa.tă+ La.ăl .ă .e liniștea.că și .ă doarmăB5
Am nceut .ă ac uină ordine- .ă iau ularul și *aceta e care le
at/rna.e de balu.trada .cărilor și .ă le așez n cuierul de l/ngă ușă+ Am
.imit ce'a ntrunul din buzunare- o .cri.oare+ #n lic alb cu numele și
VP - @6
adre.a lui+ #n lic de la bancă+ 8u'intele olo.ite erau oarte rotocolare
 4cerere5- 4comortament necore.unzător5- 4rezilierea contractului5-
4imediat5J %ă ierdu.em rintre cu'inte- dar știam ce n.eamnă+
;/rșitul 'i.urilor noa.tre+ Al 'iitorului no.tru+ 8u .cri.oarea mototolită n
m/ini- am urcat n grabă la eta*+ Am intrat n cameră și am arin. lumina+
%ă auzi.e 'enind- entru că .e reăcea că doarme+
G 8e e.te a.ta9

%ă ri'eaconcediat-
G %au de arcă naș
miai ră.un.
e7i.tat+ și .a ntor. e artea cealaltă-
reăc/ndu.e că doarme+
3n dimineaa următoare- a 'enit la mine n cameră și mia .er'it ceaiul
n ceașca mea reerată+ ărea că nu dormi.e deloc și șia cerut .cuze+
;a așezat e at și mia .u. că trăia .ub re.iune- că totul era o
nenelegere și că niciodată nu .e nele.e.e cu șeul lui+ %ia .u. că i .e
n.cena.e ce'a și că era acuzat+ O greșeală- a .u.- el nu ăcu.e nimic-
dar șeul lui l in'idia+ %ia .u. și că a'ea lanuri mari de 'iitor- dar că nu
mai contau dacă nu răm/neam l/ngă el+
G Ești centrul uni'er.ului meu- <eanie- mia .u. și ma .tr/n. la iet-
iar eu lam mbrăișat și miam alungat rica+
%ie- un rieten e care l cuno.cu.e e internet- ia 'orbit de.re o
.lu*bă de șoer+
G E o .lu*bă care .ă ne ermită .ă ne de.curcăm /nă mă lămure.c ce
aacere 'reau .ă nce+
%ai nt/i a o.t lătit cu ora- dar aoi lau anga*at ermanent+ A ncetat
.ă mai 'orbea.că de.re cum 'oia .ă ie roriul lui șe+ Trebuia .ă
oarte o uniormă de.tul de elegantă: bluză alba.trude.ci. cu logoul
comaniei e buzunar și antaloni bleumarin+ Klen nu .uorta .ă oarte
uniormă  mi .unea că e n*o.itor- că .e .imea ca la școală - dar .a
obișnuit reede și ărea ericit+ ;e trezea dimineaa- mi ăcea cu m/na-
aoi leca  n călătorie- duă cum obișnuia .ă .ună+
u lam n.oit dec/t o .ingură dată+ O mi.iune .ecială din artea
șeului- n duminica dinainte de 8răciun+ 8red că a o.t 8răciunul de
dinainte .ă ie are.tat+ #rma .ă li'reze n 8anterbur=- și mia .ur/. ideea
unei limbări+ u neam 'orbit deloc e drum+ Cam cotrobăit rin
toredou+ Tot elul de leacuri+ iște dulciuri+ Am luat o bomboană și iam
VP - @M
oerit și lui Klen una- ca .ăi ridic moralul+ a 'rut .o ia și mia cerut .ă le
un la loc+
!uba e care o conducea era oarte drăguă și curată+ Cmecabilă+ u
io 'ăzu.em /nă atunci+ O inea la deozit- iar dimineaa lua mașina
/nă la .er'iciu+
G ?oarte drăguă duba- iam .u.- iar el mia z/mbit+ 8e e n .ate9
G imic- mia ră.un. și a ornit radioul+

A'eacurată+
oarte dretate+
%ă Am
rog-aruncat
aroae+o O
ri'ire
bucatăn tim
rutăcedintrun
'orbeaacet
cu un client+ Era
de dulciuri
.e iea de .ub un caăt al co'orașului+ Am tra.o cu ungia+ Era ușor
liicioa.ă și răuită- dar am u.o n buzunarul altonului+ 8a .ă ie totul
curat+
Toate ar acum at/t de ndeărtateB O limbare obișnuită cu mașina-
ca doi oameni normali+

G Klen Ta=lor9 mă ntreabă a.i.tenta- ăc/ndumă .ă tre.ar din
g/nduri și ncrunt/ndu.e n tim ce notează numele e ormular+
arcă și amintește ce'a+ Aștet ine'itabilul+
3i ică i.a+
G Klen Ta=lor9 8el acuzat de răirea etiei aceleia9 i .une ea ncet
unuia dintre aramedici- iar eu mă reac că nu aud+ 8/nd și ntoarce
ri'irea .re mine- con.tat că aa i .a nă.rit+ Am nele.- .une și .e
ndeărtează+
8red că a teleonat cui'a- entru că- *umătate de oră mai t/rziu- o
mulime de *urnaliști .e n'/rte.c n *urul intrării de la #rgene- ncerc/nd
.ă .e comorte ca niște acieni+ 3i miro. de la o oștă+
;tau cu caul lecat și reuz .ă le 'orbe.c+ 8e el de oameni .unt
aceștia care agre.ează o emeie al cărei .o tocmai a murit9
Au 'enit și oliiști+ !in cauza accidentului+ u .unt cei e care i
'edem de obicei+ ;unt cei de la oliia locală- legiștii- nu agenii din
am.ire+ 3și ac treaba de rutină- iau declaraii de la martori- de la mine-
de la șoerul de autobuz+ E și el aici+ ;e are că are o lo'itură ur/tă la ca+
!eclară că nu la ob.er'at e Klen c/nd ace.ta ia aărut n aă+
robabil așa e- totul .a etrecut oarte reede+

VP - @N
8ur/nd și ace aariia in.ectorul $ob ;are.+ &tiam că 'a .o.i la un
moment dat- dar cred că a condu. ca un nebun de a reușit .ă a*ungă din
;outamton /nă aici at/t de reede+ are tri.t și mi rezintă
condoleane- n.ă e și mai tri.t entru el n.uși+ 8u .igurană nuși dorea
ca Klen .ă moară+ !in cauza morii lui- cazul 'a răm/ne de.ci.+ ;ăracul
$obB a răm/ne cu ace.t eșec e conștiină toată 'iaa+
;e așază l/ngă mine e un .caun de la.tic șimi ntinde m/na+ ;unt

at/t
8a șide rușinată-
cum nc/t
iar ă.a de nui
mine+.un
3mi nimic+ u .a
ine m/na mai
șimi urtat niciodată
'orbește ncet+ &tiuașa+
ce
mi .une- dar nul aud- dacă nelegei ce 'reau .ă .un+ %ă ntreabă
dacă știu ce ia ăcut Klen $ellei+ %io .une cu bl/ndee- mi zice că
acum ot di'ulga .ecretul+ 8ă ot mărturi.i totul+ 8ă și eu am o.t o
'ictimă- ca și $ella+
G u știu nimic de.re $ella+ ici Klen nu știa nimic- .un eu șimi trag
m/na- reăc/ndumă cămi șterg o lacrimă+
uin mai t/rziu- mă treze.c că 'omit n toaleta .italului+ %ă .ăl și
mă așez e 'eceu- cu caul .ri*init de aiana rece de e erei+

VP - @Q
1'.

Joi, 12 octombrie 2006

o!iți"tu!

Cn.ectorul $ob ;are. .tătea n camera de cercetări- .crut/nd


anourile n căutarea oricărei o.ibile i.te și cone7iuni+ 3și dădu *o.
ocelarii și mi*i ocii cu .erana că .cimbarea de er.ecti'ă iar utea
aduce 'reo re'elaie+
Era multă agitaie n *urul ca.ei lui !aFn Elliott- dar $ella- miezul
roblemei- ncă nu u.e.e de.coerită+
4At/tea inormaii și nimic de.re ea5- și .u.e $ob+ 4E e aici e
unde'a+ 8e'a nelua.eră
8riminaliștii .caă5+robe de e iecare centimetru al gardului de
cărămidă din curte și al gardului metalic 'o.itS oliiștii căuta.eră
amrente n toată curtea- naint/nd ncet- n genunci- și tot elul de ibre
te7tile din ainele $ellei- ire de ăr blond- bucăi de *ucării dezmembrate-
șer'eele olo.ite u.e.eră adunate n ungi de la.tic recum .intele
moaște+ !ar nimic care .ă aarină răitorului+
G 8red că nemernicul .a alecat e.te gard și a .ăltato direct n
mașină- .u.e ;are.+ 8red că nu ia luat mai mult de c/te'a .ecunde+
?etia era n curte- și n clia următoare a di.ărut+
8riminaliștii gă.iră o bomboană molăită l/ngă gard+
G Co i căzut $ellei din gură c/nd a .ăltato răitorul9 ntrebă ;ie.+ E
o ;martie9
G u .unt e7ert n bomboane- dar 'oi une e cine'a .ă 'eriice-
ră.un.e .ubin.ectorul %atteF.+
$omboana u identiicată de criminaliști dret ;ittle.+ e ea era .ali'a
$ellei  u.e.e identiicată duă A!ul de e .uzeta e care o olo.ea
noatea+
G u iam luat niciodată ;ittle.- .u.e !aFn+
VP - 60
4Co i dato indi'idul ca .o acă .ă tacă5- și .u.e ;are.+ 4Tactică de
modă 'ece5+ 3și aminti de mama lui care obișnuia .ăi .ună- n coilărie:
4;ă nu iei niciodată dulciuri de la .trăiniB5 A.ta și ncă ce'a de.re bărbaii
cu căeluși+
e mă.ură ce analiza li.ta do'ezilor- energia i .cădea+ Treaba nu arăta
rea bine+ u e7i.tau camere de luat 'ederi care .ă dea n .tradă  doar
un magazin de rearaii oto - iar n imaginile cule.e de e camerele din

aroiere
G oatenucăe7i.ta
ur șiniciun
.imlubărbat
a a'utnengri*it+
noroc- .u.e ;are.+
G Al naibii norocB
G %atteF.- .ună și ală c/nd utem intra la Crimewatch3. ;unele că
e urgentB
8elor de la Crimewatch le trebuiră ot zile entru a recon.titui
o'e.tea  o eternitate+ Trebuiră .ă aducă o .o.ie a $ellei de la o creșă
dintrun alt oraș entru că niciun ărinte care locuia n aroiere de
Ie.tland nu 'ru .ă ia arte la așa ce'a+
G ai cum .ăi n'inuiești- i .u.e ;are. regizorului e7a.erat+ u
'or .ăși 'adă coilul n rol de 'ictimă+ ?ie și al.ă+
Aștetau la caătul lui %anor "oad ca ecia de ilmări .ă ună totul
la unct- di.cut/nd de.re aelul e care ;are. urma .ăl adre.eze
oiniei ublice+
G ei 'orbi n direct din .tudio- $ob- i .u.e regizorul- așa că ai gri*ă .ă
ai totul clar n minte nainte .ă ncei+ &tii ce ntrebări ai .ă rimești+
;are. era cu minile rea mrăștiate entru al a.culta cu atenie+
Tocmai o .uia e !aFn Elliott n mașina oliiei ca .o ducă aca.ă la
mama ei- c/nd .o.i.e actria care urma .o interreteze e ea+
G ;eamănă cu mine- i .u.e.e !aFn lui ;are.+
3i u.e.e imo.ibil .ă .e uite la etia care o *uca e $ella+ 3ntin.e.e e
canaea niște ăinue ale iicei .ale- o bentiă și ocelarii de rezer'ă ai
coilei- m/ng/ind iecare obiect și ronun/nd numele $ellei+ ;are. o
a*uta.e .ă .e ridice și- cu ocii .ecătuii de l/n.- emeia mer.e.e /nă la
mașină in/ndul de m/nă+ ;e așeza.e l/ngă ;ue $lacman și nu ri'i.e
naoi+

3 Emi.iune $$8 care recon.tituie crime nerezol'ate cu .coul de a obine inormaii noi de la
ublic+
VP - 61
;trada era acum goală- tăcută- e7act așa cum trebuie .ă i o.t n ziua
răirii+ ;are. .e uită cum răirea era u.ă n .cenă- iar regizorul o
ndruma cu bl/ndee e 4$ella5 .ă alerge duă o i.ică gri- mrumutată-
rin grădină+ %ama etiei .tătea l/ngă cameră- cu bomboane de
ciocolată n caz de urgenă- z/mbindui iicei .ale și .tă/nindu.e cu
greu .ă nu l/ngă+
!oamna Emer.on .e oeri .ăși *oace roriul rol- merg/nd cu a.

eaăn rin grădină-.trigătelor


și aoi ră.unz/nd retinz/ndde
căa*utor
o caută
alee
luimicua
!aFn+ ei rietenă
e.te drum-dedomnul
alături
;encer .imulă momentul n care l ob.er'a e răitor- un actor cu o
erucă lungă- n tim ce trecea e l/ngă ca.a lui+ Krima.ele domnului
;encer ură ilmate de către un cameraman in.talat n .tratul cu
margarete al doamnei ;encer+
4"ăirea5 urma .ă dureze doar c/te'a minute- dar abia duă trei ore de
ilmări regizorul u mulumit- și toată ecia urmări 'er.iunea inală e
ecranul din camionul cu eciament+ imeni nu .coa.e un cu'/nt n tim
ce .e uitau cum 4$ella5 .e *uca n grădină+ umai domnul ;encer
răma.e .ă di.cute e'enimentele cu ecia de ilmare+
Aoi- unul dintre oliiștii mai n '/r.tă l luă e ;are. deoarte+
G Ai ob.er'at că domnul ;encer .e tot in.inuează n in'e.tigaie și
oeră inter'iuri reorterilor9 Le .une că la 'ăzut e bărbatul care a răit
o e etiă+ Am imre.ia că e nnebunit .ă ie n centrul ateniei+
;are. z/mbi cu ngăduină+
G Tot timul e7i.tă c/te unul din ăștia- nu9 robabil e .ingur și licti.it+
Am .ăi .un lui %atteF. .ă ie cu ocii e el+
!uă cum .e aștetau- la douăzeci și trei de zile de la di.ariia $ellei-
diuzarea ilmului generă .ute de aeluri adre.ate realizatorilor de
tele'iziune și agenilor care .e ocuau de caz- inlamă emoiile ublicului
și .t/rni o a'alanșă de me.a*e e .iteul oicial al emi.iunii- ma*oritatea
'ariaii e tema: 4K/ndurile noa.tre .e ndreată cătreJ5 .au: 4!e ce-
!umnezeule- de ce95
%ai bine de zece er.oane teleonară entru a .u.ine că o 'ăzu.eră
e $ella- muli dintre ei n 'reo caenea- n autobuz .au e 'reun teren de
*oacă+ ?iecare ael u imediat 'eriicat- dar otimi.mul lui ;are. nceu
.ă .e diminueze de iecare dată c/nd ră.undea la aeluri n .tudio+
VP - 62
U
;ătăm/na următoare- c/te'a 'oci a*un.eră la urecile lui ;are. e
coridoarele oliiei din camera de cercetări+
G A'em un e7ibiioni.t e un teren de *oacă- i .u.e oierul de
.er'iciu+ La 'reo douăzeci și cinci de minute de ca.a lui !aFn Elliott+
G 8ine e9 l cunoaștem9
Lee 8amber. era un șoer de ta7i de '/r.tă mi*locie- di'orat- care

u.e.e interogat
doua cliente+ cu șa.eatunci
;u.inu.e luni ncăurmă entrudec/t
nu ăcu.e că .e.ădezbrăca.e
urineze- iarnemeile
aa a l
'ăzu.eră c/nd și ncidea șliul+ eintenionat+ 8lientele nu 'oi.eră .ă
deună l/ngere entru a e'ita comlicaiile- iar oliia u.e.e ne'oită .ă
l elibereze+
A.tăzi u.e.e 'ăzut n tuișuri l/ngă leagănele din "o=al ar- aroae
de locul unde .e *ucau coiii+
G ur și .imlu mă ușuram- i .u.e.e el olii.tului cemat de o
mamă oriilată+
G A'ei de obicei erecii n tim ce urinai- domnule9 Trebuie .ă ie
oarte nelăcut- i zi.e.e agentul care l condu.e .re mașină+
8amber. a*un.e.e la .ecia de oliie din ;outamton și u.e.e
nci. ntro cameră de interogatoriu+
ri'ind năuntru rin anelul de .ticlă .ecurizată al ușii- ;are. 'ăzu
un bărbat .lab- cu ărul lung rin. n coadă- negli*ent- ntro bluză cu
ecia de otbal din ;outamton+
G ăr lung și murdar- .u.e %atteF.+
4Tu ai răito e $ella95 .e ntrebă ;are. n mod in'oluntar+ 4Ai du.o
unde'a95
;u.ectul ridică ri'irea ntrebător c/nd ;are. și %atteF. intrară+
G E o nenelegere- .u.e el+
G !acă aș i rimit o liră de iecare dată c/ndJ ăi- ce ar i .ă ne .ui
atunci de.re ce e 'orba9 ntrebă %atteF.- și oliiștii și tra.eră
.caunele mai aroae de ma.ă+
8amber. .u.e numai minciuni- și ceilali a.cultară+ ?ăcu.e doar un
ii+ u 'ăzu.e că e un teren de *oacă+ u ob.er'a.e coiii+ ici măcar
nu le 'orbi.e+ O greșeală ne'ino'ată+

VP - 6,
G ;unemi- domnule 8amber.- unde erai luni- e 2 octombrie9
ntrebă ;are.+
G u știu+ Lucram- robabil+ Lunea e una dintre zilele n care n mod
normal lucrez+ &ea de tură ar trebui .ă aibă ace.te inormaii+ !e ce mă
ntrebai9
3ntrebarea at/rnă greu n aer- iar 8amber. ăru căși dă .eama+
;are. a'u .enzaia că aude ciar un clic+

G E ziua
legătura n care
cu a.ta- nu9a !umnezeule-
di.ărut etia-
nunu9 !oar
utei nu credei
crede că am 'reo
așa ce'aB
oliiștii l lă.ară .ă iarbă uin n .uc roriu c/t tim ei .e du.eră
mreună cu colegii care i identiica.eră adre.a: o gar.onieră ntro ca.ă
'ictoriană tran.ormată din cartierul .ărăcăcio. al ro.tituatelor- .ituat n
aroiere de docuri+ 8otrobăind rintre re'i.tele orno de l/ngă atul lui
8amber.- %atteF. otă:
G Tiul ă.ta urăște emeile- nu 'rea .ă acă .e7 cu coii+ Tu ce ai
gă.it9
;are. nu .u.e nimic+ %ai multe otograii cu !aFn și $ella- tăiate
din ziare- zăceau ntro olie de la.tic e undul șionierului+
U
&ea de tură a ta7iurilor era o emeie licti.ită la 'reo cincizeci de ani-
baricadată n biroul ei nencălzit- mbrăcată ntrun ulo'er tricotat și
mănuși ără degete+
G Lee 8amber.9 8ea mai ăcut9 &ia arătato iar- din greșeală9 r/.e
și dădu e g/t un "ed $ull+ E un mic er'er.- .u.e ea- și căută rin
ișiere+ Toată lumea e de aceeași ărere- dar tiul l cunoaște e un
rieten deal șeului+
?u ntrerută de b/z/itul .taiei și de o 'oce care .una robotizată n
căștile de e urecile ei+ ?emeia dădu niște in.truciuni de nenele.+
G $un- unde rămă.e.erăm9
G Luni- 2 octombrie+ CatăB Lee a o.t dimineaă n ?aream- la .ital- cu
un client regulat+ icio cur.ă /nă la r/nz- aoi a luat un culu de la
aeroortul Ea.tleig și ia du. la ort.mout+ Ca lă.at n *urul orei 1>+ A
o.t ultima cur.ă e ziua re.ecti'ă+
Le tiări de.ășurătorul și .e ntoar.e la microon+ oliiștii lecară ără
.ăși ia la re'edere+
VP - 6>
G 3n cluburile de noate- irma e oreclită 4Ta7i de 'iolatori5- .u.e
%atteF.+ Leam zi. etelor mele .ă nu comande de la ei niciodată+
Ecia de in'e.tigaii ntorcea toată 'iaa lui 8amber. e do.+ ?o.ta
lui .oie u.e.e de*a rogramată entru o di.cuie cu ;are. și
%atteF.- iar colegii lui și rorietarul gar.onierei n care locuia ură
interogai+
!onna 8amber.- cu un ci a.ru și ărul n șu'ie late- 'o.ite n

ca.ă-
coil+ și ura o.tul .o- dar nu credea că ace.ta ar utea ace rău unui
G E doar un labagiu incaabil .ă șio ină n antaloni- .u.e ea+
iciunul dintre oliiști nu ndrăzni .ă ri'ea.că n ocii celuilalt+
G #n el de "omeo- deci9
Li.ta u lungă  imre.ionantă ciar  c/nd emeia le detalie cum Lee
8amber. i lua.e la r/nd toate rietenele- colegele de muncă- ciar și
coaeza+
G 3mi .unea de iecare dată că nu .e 'a mai nt/mla din nou- o'e.ti
emeia+ 8ă are un aetit .e7ual e.te medie+ Oricum- .a ener'at c/nd l
am ără.it și ma ameninat că .e 'a lua de orice ti cu care aș ncee o
relaieS dar nu .a nt/mlat nimic+ !oar 'orbărie+ E un mincino. nnă.cut+
u e caabil .ă .ună ade'ărul+
G !ar e7ibiioni.mul9 E ce'a nou9
!oamna 8amber. dădu din umeri+
G a ăcut a.ta niciodată c/tă 'reme am o.t că.ătorii+ oate o i
răma. ără emei e care .ă le ăcălea.că+ ;ună a di.erare- nu9 E oribil
ce ace- dar e.te un om oribil+
rorietarul nu știa rea multe de.re el+ 8amber. lătea ciria la
tim- nu deran*a e nimeni și și ducea gunoiul+ 8iriașul erect+ !ar
ceilali șoeri a'ură o'ești de .u.+ #nul dintre ei le o'e.ti oliiștilor
de.re re'i.tele e care Lee 8amber. le 'indea .au le dădea la .cimb+
G 3și in.tala o mă.uă l/ngă benzinăriile de e șo.ea- entru
camionagii și ali indi'izi care .unt amatori de așa ce'a+ &tii
dumnea'oa.tră- otograii cu .e7 'iolent- 'ioluri și răiri+ 8e.tii dea.tea+
;unea că ace bani rumoși+
G Toată lumea are de acord că Lee 8amber. e o iină ab*ectă- dar
a.ta nul ace un răitor de coii- i .u.e ;are. ad*unctului .ău+
VP - 6@
3n timul celei dea doua ntre'ederi e care o a'ură cu el n duă
amiaza aceea- 8amber. mărturi.i că ă.tra.e ozele din ziare entru că
o lăcea e !aFn Elliott+
G !ecuez otograii cu emeile de care .unt atra.+ E mai ietin dec/t
.ă cumăr re'i.te orno- .u.e el+ Am un aetit .e7ual e.te medie+
G #nde teai du. duă ce ai terminat cur.a din ort.mout- domnule
8amber.9

G
G Aca.ă- ră.un.e
E7i.tă cine'a careace.ta+
.ă oată conirma ceea ce .ui9
G u- toată lumea era la muncă- iar eu locuie.c .ingur+ 8/nd nu lucrez-
mă uit la tele'izor și aștet următorul ael+
G 8ine'a .une că ar i 'ăzut un bărbat cu ărul lung aroae de locul
n care .e *uca $ella Elliott+
G am o.t eu+ Eu eram aca.ă- .u.e 8amber.- *uc/ndu.e agitat cu
ărul rin. n coadă la .ate+
;are. .e .imi murdar c/nd ieși entru o .curtă auză din camera
de interogatoriu+
G %erită .ă ie nci. numai și entru că re.iră- .u.e %atteF.-
'enind alături de șeul .ău e coridor+ Am 'orbit cu culul de la aeroort-
care nea .u. că tiul ia a*utat cu baga*ele- iar ei .au oerit .ăi
lătea.că un .uc rece- dar 8amber. a lecat imediat+ u e7i.tă martori
care .ă ne oată conirma ce a ăcut duă aceea+
3n tim ce 'orbeau- 8amber. trecu e l/ngă ei n.oit de un agent+
G #nde te duci9 .e .troși la el ;are.+
G La budă+ 8/nd mi dai drumul9
G Taci din gură și ntoarcete n camera de interogatoriuB
8ei doi bărbai răma.eră un moment e coridor- aoi intrară din nou n
ncăere+
G ai .ă 'eriicăm camerele de luat 'ederi- oate aare n nregi.trări+
Trebuie .ăi gă.im și e cei cărora le 'inde re'i.te orno+ ;unt toi niște
er'erși care cutreieră șo.elele din zonă+ 8ine .unt9 oate că lau 'ăzut
e 2 octombrie+ ;ă 'eriicăm la deartamentul de traic dacă au 'reun
nume romiător n baza de date+
3n camera de interogare- 8amber. le .u.e- mi*ind ocii:
G Tiii numi .un cum i ceamă- binenele.+ ;unt oarte di.crei+
VP - 66
;are. .e așteta ca indi'idul .ă retindă că ăcea un .er'iciu
comunităii in/ndui e er'erși n r/u- iar 8amber. nul dezamăgi+
G Cai recunoaște9
G u cred+ u dă bine .ă mă olbez la ei+
oliiștii nceură .ă .e de.cura*eze- iar la auza următoare ;are.
otăr .ă orea.că inter'iul+
G om trăi și 'om 'edea- dar a.igurăte că e acuzat de e7ibiioni.m+

&i .unele
uină celor de la re.a locală .ăl otograieze la tribunalB %erită
ublicitate+
8amber. r/n*i c/nd auzi că interogatoriul .e nceia.e+ !ar nu a'u
arte dec/t de o cliă de trium nainte de a i reluat de oierul de
.er'iciu+
G !umnezeule- un e7ibiioni.tB A.tai tot ce am gă.it /nă acum-
.u.e ;are.+
G ;untem abia la nceut- șeuV- murmură %atteF.+

VP - 6M
11.

Joi, 2 noiembrie 2006

o!iți"tu!

%atteF. inea n m/nă caietul cu n.emnări al lui ;tan ;encer și


ărea nemulumit+
G %ă tot uit și recite.c ob.er'aiile domnului ;encer- șeuV+ ?oarte
detaliate+ remea de aară- numerele mașinilor arcate e .tradă- numele
celor care intră și ie. din ca.ă+ Cnclu.i' !aFn+
;are. .e n'ioră+
G 3i urmărește aroae zilnic intrările și ieșirile+
G
G 8rezi că o urmărește
u neaărat+ Aar toie'ecinii+
ea n .ecial9
!ar e ce'a de.re care ar trebui .ăl
ntrebăm+ 3n.emnările .e termină la *umătatea unei rooziii e ziua de
duminică și trec direct la ziua de luni- 2 octombrie- și la o'e.tea de.re
bărbatul cu ărul lung+ E ca și cum ar li.i o agină+ &i a notat data
e7actă n ntregime n artea de .u. a aginii+ u ace a.ta n mod
normal+
;are. luă caietul și analiză+ ;imi cum i .e .tr/nge un nod n .tomac+
G !umnezeule- crezi că a in'entat totul9
%atteF. ăcu o grima.ă+
G u neaărat+ oate că a o.t ntrerut duminică de cine'a și na mai
re'enit+ !arJ
G 8e9
G e coerta caietului .crie că are treizeci și două de agini+ Acum nu
.unt dec/t treizeci+
;are. și trecu m/inile rin ăr+
G !e ce ar ace a.ta9 ;ă ie el 'ino'atul9 El e oare cel e care l
căutăm9 ;a a.cun. n 'ăzul tuturor9
U
VP - 6N
;tan ;encer era mbrăcat entru grădinărit c/nd ră.un.e la ușă+
antaloni 'eci- e. și mănuși+
G $ună ziua- domnule in.ectorB $ună ziua- domnule %atteF.B %ă
bucur .ă 'ă 'ăd+ 8e'a noutăi9
3i condu.e e bărbai- rin ca.ă- .re .eră- unde ne'a.ta lui- ;u.an-
citea un ziar+
G #ite cine nea 'enit n 'izităB .u.e ;encer+ Adule domnilor ce'a de

băut- draga meaB


G !omnule ;encer- ncercă ;are. .ă dea o notă oicială nt/lnirii-
am dori .ă di.cutăm ce'a cu dumnea'oa.tră de.re caietul cu
n.emnări+
G $inenele.- 'ă a.cult+
G ;e are că li.ește o agină+
G u neleg ce 'rei .ă .unei+
%atteF. u.e e ma.ă aginile din caiet+
G Diua de duminică .e termină aici- n mi*locul notielor de.re gunoiul
din aa ca.ei lui !aFn+ #rmătoarea agină .e reeră la ziua de luni și la
bărbatul e care retindei că lai 'ăzut+
G 8iar lam 'ăzut- răbuni ;encer+ Am rut agina entru că
greși.em ce'a- at/ta tot+
La ma.ă .e ăcu tăcere+
G #nde e.te agina li.ă- domnule ;encer9 Ai ă.trato9 ntrebă cu
bl/ndee ;are.+
;encer .e .cimbă la aă+ e'a.ta lui intră cu un latou cu căni și
bi.cuii de ca.ă delicioși+
G ;er'ii'ăB le .u.e ea și ob.er'ă tăcerea grea de la ma.ă+ 8e .e
nt/mlă9
G !oamnă ;encer- am dori .ă 'orbim o cliă numai cu .oul
dumnea'oa.tră+
?emeia l ri'i e ;tan- aoi ieși cu latoul ncă n m/nă+ ;are. u.e
din nou ntrebarea+
G 8red că am mototolito și am aruncato n .ertarul de la birou- .u.e
;encer și intră n ca.ă .o caute+

VP - 6Q
"e'eni cu o /rtie ăcută gem+ "e.tul zilei de duminică era acolo- și
e cea dea doua *umătate a aginii nceeau n.emnările entru ziua de
luni+
;are. citi cu 'oce tare:
G reme călduă entru ace.t anotim+ %așini arcate legal n timul
zilei: dimineaa: A.tra de la nr+ >>- mașina moașei la numărul 6NS duă
amiază: duba lui eter+ %așini arcate ilegal: dimineaa: ca de obicei-

șate mașini
atenionări .ub ale na'etiștilorS
ștergătoare+ duăamiaza:
;trada liniștită+ idem+ Lă.at liante cu
G !omnule ;encer- lai 'ăzut cu ade'ărat e bărbatul acela n ziua n
care a o.t răită $ella9
G uJ nu .unt .igur+
G u .untei .igur9
G Lam 'ăzut- dar .ar utea .ăl i 'ăzut n altă zi+ ;ar utea .ă mă i
nșelat+
G &i n.emnările dumnea'oa.tră .imultane9
;encer roși+
G Am comi. o greșeală- .u.e ace.ta ncet+ ;au nt/mlat at/t de
multe n ziua aiaB Am 'rut doar .ă a*ut la gă.irea $ellei+
Lui ;are. i 'enea .ăi ruă g/tul- dar și ă.tră calmul și tonul
roe.ioni.t+
G !omnule ;encer- 'i .e are că o a*utai e $ella oerindune i.te
greșite9
$ărbatul .e lă.ă moale n .caun+
G am 'rut dec/t .ă a*ut+
G !omnule ;encer- roblema e.te că oamenii care mint de obicei au
ce'a de a.cun.+
G am nimic de a.cun.+ <urB ;unt un om decent+ %iam etrecut
timul rote*/ndumi 'ecinii de inractori+ Am orit urturi din mașini e
.trada a.ta+ !e unul .ingur+ 3ntrebail e eter TredFellB O .ă 'ă .ună+
$ru.c- și ori di.cur.ul+ a ala toată lumea că mam nșelat9 ntrebă el-
cu oci imloratori+
G %omentan- a.ta nu e o rioritate entru noi- .u.e ;are.+ a
trebui .ă 'ă erceziionăm ca.a+

VP - M0
%embrii eciei de in'e.tigaii nceură .ă cotrobăie rin ca.a lui
;encer- iar %atteF. și ;are. ieșiră- lă./ndui e cei doi .oi .ăși
rumege noul rol n lumina relectoarelor+
%atteF. .e .cărină e bărbie+
G &euV- o .ă 'orbe.c cu 'ecinii de.re el+
U
Aca.ă la TredFell- nu auziră dec/t laude la adre.a lui 4;tan cel mai

tare5 și a atrulărilor
G Anul lui+ e ugă e un uligan care mia .art duba+ Altel
trecut la u.
răm/neam ără .cule+ 8in.te luiB .u.e domnul TredFell+ Acum in
mașina ntro arcare+ E mai n .igurană+
G !ar mașina dumnea'oa.tră era arcată e %anor "oad n ziua c/nd
$ella a o.t răită+ !omnul ;encer așa șia notat+
G u- nu era+ Am olo.ito la .er'iciu- aoi am du.o n arcare+ ?ac la
el n iecare zi+
%atteF. și n.emnă reede detaliile și lecă+
U
;are. ncă era n aa ca.ei lui ;encer+
G O dubă alba.tră cu rorietar necuno.cut era e .tradă la momentul
răirii+ u era a domnului TredFell+
G entru numele lui !umnezeuB 3n ce ri'ină .o mai i nșelat domnul
;encer9 ntrebă ;are.+ une ecia .ă re'adă declaraiile martorilor și
.ă 'eriice din nou camerele de luat 'ederi din zonă+ &i 'ezi dacă 'reunul
dintre er'erșii din baza noa.tră de date deine o dubă alba.tră+
u mai .u.eră nimic+ u era ne'oie+ ;e g/ndeau la același lucru+
ierdu.eră o lună de zile inutil+ Diarele a'eau .ăi linșeze+
;are. și .coa.e teleonul și .ună la $iroul de re.ă entru a ncerca
.ă limiteze e c/t o.ibil daunele+
G Le .unem reorterilor că a'em o i.tă nouă+ Le di.trăgea atenia
de la bărbatul cu ărul lung+ u in.i.tăm oarte tare a.ura lui- ne
concentrăm a.ura dubei alba.tre- bine9
re.a- a'idă duă orice detaliu- u.e știrea e rima agină+ !e data
acea.ta n.ă- nu mai rimiră citate de la .ur.a lor reerată+ !omnul
;encer ncetă .ă mai ră.undă la .onerie+

VP - M1
12.

Sâmbătă, 7 aprilie 2007

o!iți"tu!

?u ne'oie de alte cinci luni de muncă a.iduă și de urmărit iecare dubă


alba.tră din ară ca .ă aară o nouă de.coerire+ Totul .e etrecu n a*un
de aște- c/nd oliia rimi aelul unei irme de li'rări din .udul Londrei+
#na dintre mașinile lor- o dubă alba.tră- ăcu.e li'rări e 8oa.ta de ;ud n
ziua c/nd di.ăru.e $ella+
#n agent cu e7erienă reluă aelul și .e du.e aoi direct la ;are.+
G 8red că e entru dumnea'oa.tră- domnule- .u.e- un/ndui oaia
de ;are.
receie e birou+
.ună imediat la irma YFi !eli'er= entru a conirma
detaliile+ Alan <on.tone- directorul- nceu rin ași cere .cuze că
iro.ește timul oliiei- dar le e7lică atul că era nou n comanie și că
ne'a.ta lui l bătu.e la ca .ă .une+
G orbește tot timul de.re $ella+ &i- c/nd iam o'e.tit zilele trecute
de.re co.turile re'o.irii mașinilor- ma ntrebat de culoare a'eau
nainte+ Aroae că a urlat c/nd iam .u. că iniial erau alba.tre+ Acum
.unt argintii+ 3n ine- ma ntrebat dacă au o.t 'eriicate de oliie+ A
in.i.tat at/ta- nc/t am ră.oit do.arele comaniei și am de.coerit că-
ntrade'ăr- una dintre mașinile noa.tre a o.t n am.ire n ziua aceea+
a a*un. la ;outamton- robabil de aceea nu 'a teleonat directorul
de dinainte  .o i g/ndit că na'ea .en. .ă 'ă deran*eze+ 3mi cer .cuze-
dar .oia mea mia cerut .ă romit că 'ă teleonez+
G u 'ă acei gri*i- domnule <on.toneB icio inormaie nouă nu e.te
o ierdere de tim+ ă .untem recuno.cători că neai .unat+ ;uneim i-
'ă rog- numele șoerului care conducea mașina și tra.eul arcur.+
G &oerul .e numește %ie !oonan- lucrează mult cu noi+ %ă rog-
acum a lecat din irmă  urma .ă .e en.ioneze e.te 'reo doi ani- dar
VP - M2
a'ea robleme cu .atele și abia mai mergea- darămite .ă conducă și .ă
care colete+ 3n orice caz- e 2 octombrie- %ie a ăcut li'rări n
or.tmout și Iince.ter+ ie.e de rezer'ă entru un lan de .er'iceuri+
;are. nota totul- cu teleonul rotit n bărbie- și introducea numele
și detaliile cu m/na .t/ngă n calculator+ &oerul .e ala.e la o di.tană de
'reo treizeci de ilometri de %anor "oad- iar ora .e otri'ea cu inter'alul
de tim n care u.e.e răită $ella+

G %ie
două dacă a%2@
ără.it .ediul
e liberă- nainte
.u.e de r/nz
domnul  ace cam o oră *umătate
<on.tone+
G La ce oră a li'rat coletul9 ntrebă ;are.+
G ;tai uinB ă .un eu naoi- ndată ce am /rtiile n aă+
!uă ce nci.e- ;are. .trigă la %atteF.:
G ino aiciB și i dădu acce. la comuter n tim ce teleonul .ună din
nou+
G A li'rat rimul colet la 2+0@- .u.e <on.tone+ Are .emnătură și tot
ce trebuie+ Ora entru a doua li'rare nu aare n ace.t do.ar+ u știu de
ce+ Oricum- na o.t 'ăzut ntorc/ndu.e- duă c/te .e are+ Anga*aii și
nceie rogramul la ora @ și- conorm nregi.trărilor- mașina re.ecti'ă a
o.t lă.ată n curtea irmei- curăată și regătită entru li'rările de a doua
zi+
G 3n regulă- mulume.c+ a i ne'oie .ă di.cutăm cu el- entru orice
e'entualitate+ oate a 'ăzut ce'a util+ #nde locuiește șoerul
dumnea'oa.tră9 ntrebă ;are.- ncerc/nd .ăși rerime nota de bucurie
din 'oce+ 3și notă adre.a din .ude.tul Londrei e tabletă+ eai o.t de
mare a*utor- domnule <on.tone+ ă mulume.c entru ael+
;are. nci.e teleonul+
O oră mai t/rziu- el și %atteF. erau e auto.trada %,+
U
La rima 'edere- otri'it datelor din comuterul olii.tului- roilul
șoerului nu coninea nimic remarcabil+ %ie !oonan a'ea mult e.te @0
de ani- locuia .ingur- u.e.e șoer ani de zile și nu reași lătea amenzile
de arcare+ 3n.ă 'eriicarea ăcută de %atteF. n baza de date a oliiei
.coa.e la i'eală atul că tiul era 4er.oană de intere.5 entru ecia
Oeraiunii Aur+ 4er.oană de intere.5 n.emna că ar i utut e7i.ta o
legătură ntre !oonan și Feb.iteurile dedicate ornograiei inantile+
VP - M,
Oeraiunea Aur 'eriica un ortooliu de .ute de bărbai din Anglia ale
căror carduri de credit u.e.eră utilizate la lată e .iteurile re.ecti'e+ 3i
'eriicau nainte de toate e cei care .e alau n contact direct cu coiii 
roe.ori- a.i.teni .ociali- ngri*itori - aoi treceau la re.tul+ u
a*un.e.eră ncă la !oonan (data nașterii 0>Z0@Z1Q@2S roe.ie: șoerS
.tatut .ocial: ciriaș la .tat- di'orat- trei coii)- iar- n ritmul n care
mergeau lucrurile- oliiștii ar i a*un. la el abia e.te un an de zile+

G Amu.e.e
Totul o re.imire bună-
aran*at+ i .u.e
Agenii ;are.
oliiei ad*unctului
metroolitane .ău+ oziionai
u.e.eră
di.cret .ă urmărea.că acti'itatea din ca.a lui !oonan- dar nimeni nu
trebuia .ă inter'ină nainte de .o.irea oierilor din am.ire+
%obilul in.ectorului 'ibră+
G ;ăi dăm drumulB !oonan e aca.ă- .u.e el- și nci.e+
U
%ie !oonan și 'eriica ariurile la cur.e n ziarul Daily Star c/nd auzi
.oneria+
;e alecă .ă .e ridice de e .caun și gemu+ !urerea de .ate i
araliză re de c/te'a momente iciorul .t/ng- și el .e ori .ă re.ire
ad/nc+
G in imediatB .trigă+
!e.ci.e ușa și ob.er'ă că nu era bunul 'ecin cu /inea și berea e
care obișnuia .ă i le cumere n iecare ./mbătă- ci doi bărbai n co.tum+
G 3n caz că .untei mormoni- .ă știi că am de*a .uiciente o.te
ne'e.te- le .u.e el și 'ru .ă ncidă ușa+
G !omnul %icael !oonan9 ntrebă ;are.+ ;untem oliiști și am
dori .ă di.cutăm uin cu dumnea'oa.tră+
G La naiba- .er că nu e iar 'orba de.re o amendă de arcare+
8redeam că miam acitat toate datoriile+ CntraiB
3n micua cameră de zi din aartamentul nciriat- .e așeză ușor e
.caun+
G Am .atele deect- .u.e el- și trădă un .a.m de durere+
La auzul numelui $ella Elliot- ncetă .ă mai aibă .a.me+
G ;ăraca etiăB Eram n ort.mout atunci- entru o li'rare+ !eaia
.untei aici9 Cam .u. șeului că ar trebui .ă 'ă .une c/nd am citit n
ziare de.re duba alba.tră  și eu am condu. una de aceeași culoare -
VP - M>
dar mia zi. că nu 'rea ca oliiștii .ăși bage na.ul n aacerea lui+ u știu
de ce  'a trebui .ăl ntrebai+ Oricum- nu eram deloc aroae de zona
din care a o.t răită etia+ %iam ăcut doar treaba- aoi am lecat+
!oonan continuă .ă .e arate oarte .ăritor- e7rim/nduși g/ndurile
de.re ce ar trebui .ă ăea.că 4nemernicul care a răito5+
G Aș da orice .ă un m/na e el+ !eși naș utea ace mare lucru n
alul n care .unt+

G
G !e
!e c/nd
ani de.untei așa- domnule
zile+ 8ur/nd !oonan9
'oi i n .caun ntrebă %atteF.+
cu rotile+
oliiștii l a.cultară cu atenie- aoi adu.eră n di.cuie re.uu.ul lui
intere. aă de ornograia inantilă online+ !oonan r/.e c/nd i auzi
'orbind de.re Oeraiunea Aur+
G ici măcar nu am calculator+ u e genul meu de obb=+ ;unt uin
tenoob- ca .ă iu .incer+ Oricum- toate in'e.tigaiile a.tea .unt niște
aiureli- nu9 &mecerași ruși care ură numerele cardurilor de credit și le
'/nd edoililor+ Așa .criu ziarele+ !acă nu mă credei e cu'/nt- utei .ă
aruncai o ri'ire la mine n ca.ă- 'ă rog+
;are. și %atteF. accetară rounerea- 'eriicară dulaurile și
cutiile de deozitare de .ub at+
G A'ei cam multe aine entru emei- domnule !oonan- ob.er'ă
%atteF.+
G !a- .unt uin tra'e.tit c/nd mă aucă- r/.e !oonan+ Klume.c-
ainele .unt ale o.tei mele .oii+ am aucat .ă le arunc+
u era nici urmă de etiă+
G A'ei coii- domnule !oonan9
G ;unt aduli de*a+ u rea i 'ăd+ Ei .unt de artea mamelor+
G 3n regulă+ om arunca o .curtă ri'ire și la toaletă+
;are. .e uită la ad*unctul .ău n tim ce cotrobăia rin coșul cu rue
murdare in/nduși re.iraia+
G Ei bine- etia nui aici- dar numi lace tiul- .u.e %atteF.+ %ult
rea rieteno.+ ;ini.tru+
G Trebuie .ă 'orbim din nou cu cei de la Oeraiunea Aur- .u.e
;are.+ &i trebuie .ăi .ăltăm și duba ca .o analizeze criminaliștii+
8/nd .e ntoar.eră n camera de zi- !oonan le z/mbi+

VP - M@
G Kata9 3mi cer .cuze entru ruele murdare din baie+ $ănuie.c că
acum 'ă ducei direct la Klen Ta=lor- nu9
G 8ine9 ntrebă ;are.+
G Ta=lor+ #nul dintre ceilali șoeri+ A a'ut o li'rare n aceeași zi n zonă-
nu știai9
;are. .e ori n tim ceși unea aina și 'eni mai aroae de
!oonan+

G u+
.unat+ !omnul
;untei <on.tone
.igur na menionat
că a mai o.t unul9 un al doilea șoer c/nd nea
G !a- urma .ă ac eu ambele li'rări- dar am a'ut o rogramare la
doctor și a trebuit .ă mă ntorc n *urul orei 16+,0+ Klen mia .u. că .e
ocuă el de a doua li'rare+ oate nu .a trecut n regi.tru+ Ar trebui .ă
'orbii cu el+
G Așa 'om ace- domnule !oonan+
;are. i ceru lui %atteF. .ăl .une e <on.tone entru a conirma
noua inormaie+ !uă ce .ubin.ectorul ieși din ca.ă- ;are. l luă tare
e !oonan:
G 8elălalt șoer e.te rietenul dumnea'oa.tră9
!oonan uni+
G u ciar+ E cam mi.terio.- ca .ă iu .incer+ #n ti deștet+ round-
aș zice+
;are. și notă+
G round9 Adică9
G Era oarte rieteno.- dar nu știai niciodată ce g/ndește+ La cantină-
c/nd colegii 'orbeau- el nu ăcea dec/t .ă a.culte cu atenie+ ?oarte
.ecreto.- cred+
%atteF. bătu la erea.tră- .eriindui e am/ndoi- iar ;are. și luă
la re'edere ără .ăi .tr/ngă m/na lui !oonan+
G e 'om re'edea- domnule !oonan+
&oerul .e .cuză că nu utea .ă .e ridice de e .caun entru al
conduce+
G ă rog .ă tr/ntii ușa la ieșire- și- binenele.- utei 'eni oric/nd+
oliiștii urcară n litul murdar și .cimbară o ri'ire+
G !omnul <on.tone .une că nu e nimic n regi.tru de.re 'reo
li'rare cu numele lui Klen Ta=lor n duăamiaza aceea- .u.e %atteF.+
VP - M6
;a uitat la conirmarea de rimire .ă 'adă a cui e.te .emnătura+ Am
obinut adre.a lui Ta=lor+
G ai .ă mergem acolo- .u.e ;are.+ &i .ă 'eriicăm dacă !oonan
ciar a a*un. la doctor n ziua aceea+
U
3n aartament- %ie !oonan aștetă cam o oră- aoi .e ndretă greoi
.re cuierul de e ol și .coa.e ceia unui lacăt din buzunarul *acetei+

;coa.e
gură de două
caeaanalgezice
rece+ ;tătuuternice
/nă c/nd dintro cutiuă
nceură albă
.ăși și eectul-
acă le ngiiaoi
cu oieși
cu ași t/rș/ii din ca.ă și .e ndretă .re dulaul e carel a'ea n
gara*ul 'ecinului și unde inea un teanc de otograii și re'i.te+
G Ai naibii oliiștiB mormăi el și .e rezemă de eretele litului+
A'ea .ă ardă otograiile+ ?u.e.e un ro.t că le ă.tra.e- dar erau tot
cei mai rămă.e.e din micul lui obb=+ o'e.tea cu calculatorul .e
nceia.e cu luni n urmă- c/nd coloana 'ertebrală nceu.e .ăl doară
in.uortabil și nu .e mai utu.e duce la internet ca[ul lui .ecial+
4;unt rea odorog entru ornograie5- r/.e n .inea lui+ Analgezicele
i dădeau o .tare de ușurătate și al. amuzament+ 4Tragic5+
!e.ci.e ușa dulaului gri din metal și .coa.e do.arul alba.tru
ono.it de e ultimul rat de .u.+ 8olurile otograiilor erau tocite și
nceu.eră .ă .e decoloreze+ Le cumăra.e de la un alt șoer- un
ta7imetri.t care și ăcea 'eacul e coa.tă și le 'indea e drum+ !oonan
știa imaginile e de ro.t+ 8iurile- oziiile- banalitatea undalului din
otograii  camere de zi- dormitoare- toalete+
;era că oliiștii a'eau .ăl .cotocea.că bine e Klen Ta=lor+ Ar i
rimit ce merita- *ego.ul+
;are. ăru.e intere.at c/nd i .u.e.e că Ta=lor era 4round5+
D/mbi+

VP - MM
13.

Sâmbătă, 7 aprilie 2007

o!iți"tu!

Cnima lui ;are. bătea ca un ciocan n tim ce ășea e aleea .re


ca.a .oilor Ta=lor- și toate .imurile i erau treze+ ?ăcu.e drumul ace.ta
de o .ută de ori- dar reacia lui nu ărea .ă .e diminueze niciodată+
8a.a ăcea arte dintrun dule7- era 'o.ită și ngri*ită- cu ere.tre cu
două canaturi și erdele curate de tul+
4Ești aici- $ella95 și reeta n ca și ridică m/na entru a bate la ușă+
4#șor- ușorB5 și aminti+ 4;ă nu .eriem e nimeniB5

!ar&irareori
iatălB Klen Ta=lor+
monștrii ;are.
arată și zi.e4Tot
mon.truo.+ că .eri
ăreacă
un'ei
omica oricare
caabil .ăaltul+
'ezi
răul radiind din ei  a.ta ar ace treaba oliiei mult mai ușoară5- .unea
el de.eori+ !ar răul e luneco.- nu oate i zărit dec/t uneori și atunci e cu
at/t mai teribil  știa oarte bine+
Cn.ectorul aruncă o .curtă ri'ire i.coditoare n .atele lui Ta=lor  nu
era niciun .emn că ar i 'reun coil acolo9  - dar olul și .cările erau
imaculate- nimic nu ărea nelalocul lui+
G At/t de normală nc/t riza anormalitatea- a'ea .ăi .ună el lui
Eileen ce'a mai t/rziu+ ărea o ca.ă de nciriat+
Eileen .e .imi *ignită- entru că lua.e ob.er'aia ca e o critică la
adre.a abilităilor ei dome.tice- și inu .ă .e manie.te+
G La naiba- Eileen- ce ai9 imeni na 'orbit de.re tine .au de.re ca.a
ta+ orbe.c de.re un .u.ect+ Am crezut că te intere.ează+
!ar răul u.e.e de*a ăcut+ Eileen .e du.e n bucătărie și .e aucă .ă
.ele 'a.ele cu zgomot+ 43ncă o .ătăm/nă de tăcere5- și .u.e ;are.
și orni tele'izorul+
G !omnul Klen Ta=lor9 ntrebă el ncet și olitico.+
G !a- eu .unt- ră.un.e Ta=lor+ 8u ce 'ă ot i de olo.9 indei ce'a9
VP - MN
Oierul 'eni mai aroae- urmat de Can %atteF.+
G !omnule Ta=lor- .unt in.ectorul $ob ;are. de la oliia din
am.ire+ ot .ă intru9
G oliia9 8e .ant/mlat9 ntrebă Ta=lor+
G Aș 'rea .ă .tau de 'orbă cu dumnea'oa.tră de.re cazul unei etie
date di.ărute- e care l cercetez n rezent+ E 'orba de.re $ella Elliot-
.u.e ;are.- ncerc/nd .ăși reină emoia din 'oce+

KlennTa=lor
umn aă+ .e albi la aă și .e dădu naoi de arcă ar i rimit un
;oia lui ieși din bucătărie șiși ștergea m/inile cu un ro.o c/nd auzi
numele $ellei+ 4O emeie drăguă- decentă5- .e g/ndi ;are.+ 3n aceeași
cliă- ea icni șiși acoeri aa cu m/inile+ 4E ciudat cum reacionează
oamenii+ Ace.t ge.t- de ai acoeri aa- trebuie .ă ie nrădăcinat n iina
umană- nu9 ;ă ie rușinea9 ;au reuzul de a ri'i ce'a anume95 .e ntrebă
;are.- aștet/nd .ă ie condu. n camera de zi+
48iar ciudat5- și .u.e+ 4u .a uitat nicio .ecundă la ne'a.tă.a+ 8a
și cum nar i o.t acolo+ ;ăraca emeie- are gata .ă leșine5+
Ta=lor și re'eni reede și ră.un.e ntrebărilor oliiștilor+
G Am nele. că ăceai o li'rare n zona din care a o.t răită $ella+
G !a- așa cred+
G rietenul dumnea'oa.tră- domnul !oonan- așa nea .u.+
G !oonan9 Ta=lor .tr/n.e buzele+ u .untem rieteni- dar  .tai uinB
!a- cred că am o.t n zonă+
G 3ncercai .ă ii .igur- domnule Ta=lor+ E.te ziua n care a o.t răită
$ella- in.i.tă ;are.+
G !e.igur- da+ 8red că am a'ut o li'rare imediat duă r/nz- aoi mam
du. aca.ă+ e la >- din c/te mi aminte.c+
G Ai a*un. aca.ă la ora >9 Ai a*un. oarte reede- domnule Ta=lor+
;untei .igur că era >9
Ta=lor ncu'iină din ca- cu runtea numai riduri- .imul/nd că .e
g/ndește inten.+
G !a- cu .igurană era ora >+ <ean oate conirma+
<ean Ta=lor nu .u.e nimic+ Era de arcă nar i auzit nimic și u ne'oie
ca ;are. .ă reete ntrebarea entru ca ea .ăl ri'ea.că n oci și .ă
ncu'iineze+
VP - MQ
G !a- ră.un.e ea- de arcă era e ilot automat+
;are. și ntoar.e ri'irea .re Klen Ta=lor+
G !omnule Ta=lor- roblema e.te că mașina dumnea'oa.tră .e
otri'ește cu de.crierea 'eiculului care a o.t ob.er'at n zonă- nainte
ca $ella .ă di.ară+ &tii robabil  .crie n toate ziarele - iar noi
'eriicăm toate mașinile alba.tre+
G 8redeam că .untei n căutarea unui bărbat cu ărul lung- rin. n

coadă+ Eu am
Iince.ter- ărulTa=lor+
.u.e .curt și- oricum- nu eram n ;outamton+ Eram n
G !a- dar .untei .igur că nu ai ăcut o mică limbare duă li'rare9
Ta=lor r/.e+
G u conduc mai mult dec/t e ne'oie  nu așa mă rela7ez+ 8omitei o
mare greșeală- .ă știi+
;are. ncu'iină ng/ndurat din ca+
G ;unt con'in. că 'ă dai .eama de imortana roblemei și că nu 'ă
deran*ează dacă aruncăm o ri'ire rin ca.ă+
oliiștii nceură imediat .ă caute robe n ca.a amiliei Ta=lor+ O
.trigau e $ella- cotrobăiau rin dulauri- e .ub at și e .ub canaele+
u gă.iră nimic+
!ar modul n care Ta=lor ră.un.e.e ntrebărilor a'ea ce'a dubio.- de
arcă și reeta.e o'e.tea nainte+ ;are. deci.e .ăl ducă la .ecia de
oliie entru o .erie de ntrebări mai amănunite+ Co datora $ellei+
<ean Ta=lor răma.e l/ng/nd e .cări- n tim ce oliiștii și terminau
căutarea+

VP - N0
14.

Joi, 10 iunie 2010

Văduva

%au lă.at .ă mă odine.c uin- aoi luăm cina l/ngă erea.tra din
camera lui Hate- care dă .re grădină+ 8elnerul ne aduce o ma.ă e roi
cu aă de ma.ă e ea și cu o 'ază cu lori n mi*loc+ ?aruriile .unt
acoerite cu caace din acelea argintii- elegante+ Hate și %ic au
comandat antreuri- elul nt/i și oita*e- care .e ală toate e un rat- .ub
ma.ă+
G ai .o acem latăB .une Hate+
G !a-iră.un.e
Hate .une .ă%ic+ %erităm
tacă din at/ta
gură- dar milucru+
dau .eama că .unt mulumii de
ei nșiși+ Au obinut remiul cel mare  un inter'iu cu 'ădu'a+
Eu iau niște ui șil limb uin rin arurie+ umi e rea oame și nici
nam ce .ă .ărbătore.c+ Ei dau gata .ticla de 'in și mai comandă una-
dar eu nu beau dec/t un aar+ Trebuie .ămi menin .tă/nirea de .ine+
8/nd .imt că am obo.it- mă reac că l/ng și le .un că am ne'oie .ă
.tau uin tim .ingură+ Hate și %ic .cimbă o ri'ire+ E e'ident că
lucrurile nu merg cum au lănuit eiJ
G oate bunăB le .un+ e 'edem dimineaă+
;e ridică de e .caun- mleticindu.e+ Hate mă n.oește /nă la ușa
camerei mele și are gri*ă .ă intru n .igurană+
G ;ă nu ră.unzi la teleonB mi .une+ !acă am ne'oie .ă 'orbe.c cu
tine- bat la ușă+
3ncu'iinez din ca+
La mine n cameră e oarte cald- așa că mă ntind e atul uriaș și
de.cid larg ere.trele entru a lă.a căldura de la caloriere .ă ia.ă+ Diua
de azi mi .e năișează n minte iar și iar- mă .imt ameită și am .enzaia
că mi ierd controlul- de arcă .unt uin beată+
VP - N1
%ă ridic n icioare și mă 'ăd n oglindă+
are că 'ăd e altcine'a+ O altă emeie- care .a lă.at du.ă de aca.ă
de niște .trăini+ ;trăini care- /nă azi- robabil băteau la ușa mea și
.criau minciuni de.re mine+ 3mi ma.ez aa- și la el ace și emeia din
oglindă+ entru că emeia aceea .unt eu+
%ă uit la mine n.ămi+
umi 'ine .ă cred că .unt aici+

umi
re.a+ 'inetoate
!uă .ă cred că am accetat
a'erti.mentele .ă 'in+ !uă tot ce nea ăcut
lui Klen+
Aș 'rea .ăi .un că numi aminte.c .ă i o.t de at de acord- dar el
miar .une că n mod cert a.ta am ăcut- altel nu maș i urcat cu ei n
dubă+
Ei bine- el nu mai e aici .ă .ună nimic+ ;unt .ingură acum+
Aoi i aud e Hate și %ic di.cut/nd e balconul de l/ngă camera
mea+
G ;ăraca emeieB .une Hate+ Trebuie .ă ie euizată+ 3l acem
dimineaă+
8eo i n.emn/nd 4o .ăl acem59 Cnter'iul- robabil+
%ă .imt din nou ameită+ $olna'ă e interior- entru că știu ce
urmează+ %/ine nu 'or mai e7i.ta ma.a*e și delicate.e+ Kata cu di.cuiile
de.re culoarea mobilei de bucătărieB Hate 'a 'rea .ă știe de.re Klen+ &i
de.re $ella+
%ă duc la baie și 'omit uiul e care tocmai lam m/ncat+ %ă așez e
*o. și mă g/nde.c la rimul interogatoriu care mi .a luat  la oliie- n
tim ce Klen ncă era n cu.todia lor+ Au 'enit n ziua de aște+ A doua zi
lănui.erăm .ă mergem n KreenFic ar .ă articiăm la '/nătoarea
ouălor de aște+ %ergeam n iecare an  ziua acea.ta și Diua lui Ku=
?aFe. erau .ărbătorile mele reerate+ E curio. cum i amintești
anumite lucruri+ 3mi lăcea așa de mult '/nătoarea ouălor de așteB Toate
acele ciuri micue și 'e.ele uit/ndu.e duă ouă .au n roriile e.uri-
.criinduși numele cu i7uri cu .cliici+ ;tăteam aroae de coii-
reăc/ndumă o cliă că .unt ai mei+
3n acea duminică de aște- am .tat n .cimb e canaea- n tim ce
doi oliiști mi cotrobăiau rin lucruri- iar $ob ;are. mi unea

VP - N2
ntrebări+ oia .ă știe dacă eu și Klen a'eam o 'iaă .e7uală normală+ A
.u. altel- dar la a.ta .e reerea+
am știut ce .ă ră.und+ %i .a ărut oribil ca un .trăin .ă mă ntrebe
așa ce'a+ %ă ri'ea și .e g/ndea la 'iaa mea .e7uală- iar eu na'eam
cum .ăl ore.c+
G $inenele.- am ră.un.+
u știam ce 'rea .ă .ună .au de ce mă ntreabă așa ce'a+

%ie numi
3ntrebări ră.undeau
de.re la ntrebări-
ziua n care di.ăru.econtinuau
$ella+ !e .ă
ce leeram
unăaca.ă
doar la
eale
ora >lor+
n
loc .ă iu la lucru9 La ce oră a a*un. Klen aca.ă9 !e unde știam că era
ora >9 8e .a mai nt/mlat n ziua aceea9 eriicau totul iar și iar+ oiau
.ă greșe.c- dar nam greșit+ o'e.tea mea a o.t coerentă+ u 'oiam .ăi
ac robleme lui Klen+
&i știam că Klen nar i ăcut niciodată așa ce'a+ Klen al meu+
G Ai olo.it 'reodată calculatorul e care lam luat de la .oul
dumnea'oa.tră- doamnă Ta=lor9 ma ntrebat bru.c in.ectorul ;are.+
3l lua.eră cu o zi n urmă- duă ce 'eriica.eră camerele de la eta*+
G u- iam ră.un.+
arcă .ceuna.em+ ocea mia trădat teama+
%ă du.e.eră acolo cu o zi n urmă- iar unul dintre ei .e așeza.e la
calculator și ncerca.e .ăl ornea.că+ %onitorul .e arin.e.e- dar aoi
nu .e nt/mla.e nimic- și ei mi ceru.eră arola+ Le .u.e.em că nici
măcar nu știam că e7i.tă o arolă- ncerca.eră cu numele meu- cu datele
noa.tre de naștere- cu Ar.enal  ecia reerată a lui Klen- dar /nă la
urmă l .co.e.eră din riză și l lua.eră cu ei .ăi .argă arola+
!e la erea.tră- i urmări.em lec/nd+ &tiam că 'or gă.i ce'a- dar nu
știam ce+ 3ncerca.em .ă numi imaginez+ !e at- nici naș i utut .ămi
imaginez ce uteau gă.i+ Cn.ectorul ;are. mia .u. a doua zi- c/nd a
'enit .ămi ună alte ntrebări+ 3n calculator erau otograii+ ?otograii
oribile cu coii+ Cam .u. că Klen nar i utut .ă le ună acolo+
8red că oliia a ăcut ublic numele lui Klen- entru că- n dimineaa n
care a o.t eliberat- re.a a 'enit de*a .ă ne bată la ușă+
El ăru.e ngrozitor de obo.it și de murdar c/nd intra.e e ușă cu o
.eară n urmă+ 3i ăcu.em .and'ișuri cu /ine ră*ită șimi tră.e.em
.caunul l/ngă el ca .ăl ot lua n brae+
VP - N,
G A o.t groaznic- <eanie+ ici nau 'rut .ă mă a.culte+ %ă atacau ără
ncetare+
3nceu.em .ă l/ng+ u mă utu.em abine+ ărea di.tru.+
G !raga mea- nu l/ngeB a i totul n regulă- mi .u.e.e- șterg/ndu
mi lacrimile cu degetele+ Am/ndoi știm oarte bine că naș utea ace rău
'reunui coil+
&tiam că e ade'ărat- dar mă .imi.em at/t de eliberată auzindul că

.une
unt e a.ta cu 'oce tare- nc/t l mbrăișa.em din nou- murdărindumă de
manșetă+
G &tiu că nai utea+ &i .ă știi că nu team dat de gol că ai a*un. t/rziu
aca.ă+ Leam .u. că ai 'enit e la >+
&i atunci .e uita.e la mine ieziș+
El mi ceru.e .ă mint+ e beam ceaiul ntro .eară- imediat duă ce
aăru.e știrea că oliia căuta șoerul unei dube alba.tre+ Cam .u. că
oate ar i bine .ă le teleoneze .ă le .ună că .e ala.e n am.ire
conduc/nd o dubă alba.tră n ziua n care di.ăru.e etia+ Așa nu lar
mai i con.iderat .u.ect+
Klen .a uitat lung la mine:
G <eanie- naș ace dec/t .ă dau de belea+
G 8e 'rei .ă .ui9
G Am ăcut un mic .er'iciu cui'a n aara rogramului de lucru  am
accetat o li'rare entru un rieten ca .ă c/știg niște bani n lu. - și-
dacă ală- șeul o .ă mă dea aară+
G !ar dacă șeul tău declară că erai n zonă- conduc/nd o dubă
alba.tră9
G o .ă declare- a .u. Klen+ ui lac oliiștii+ !ar- dacă totuși
declară- o .ă le .unem că la ora > eram aca.ă+ &i atunci totul 'a i n
regulă+ $ine- iubito9
Am ncu'iinat din ca+ &i- oricum- ciar mi teleona.e e la > ca .ămi
.ună că e e drum+ 3mi .u.e.e că a'ea mobilul de.cărcat și că mă
.una de la o benzinărie+
ractic era același lucru- nu9
G %ulume.c- draga mea+ u e ciar o minciună  eram e drum -
dar nu 'reau ca șeul .ă ale că ac cur.e n intere. er.onal+ u ne
trebuie comlicaii care .ă mă acă .ămi ierd .lu*ba- nui așa9
VP - N>
G u- binenele.+
Am mai u. niște /ine n toa.ter și am in.irat miro.ul lăcut+
G #nde ai o.t entru cur.a aia9
;unt curioa.ă+
G Aroae de $rigton+
Aoi am .tat n liniște c/te'a momente+
A doua zi dimineaa nea bătut la ușă rimul reorter  un ti t/năr de

la ziarul
G 3mi local+ ?oarte
cer .cuze căolitico.- nam
'ă deran*ez- ce .une+
doamnă linAș
Ta=lor+ de utea
.cuze+'orbi cu .oul
dumnea'oa.tră9
Klen a ieșit din camera de zi n momentul n care l ntrebam e ti cine
e+ 8/nd nea .u. că e reorter- Klen a ăcut .t/ngamre*ur și .a ntor.
n bucătărie+ Eu am răma. acolo- neștiind ce .ă ac+ %ă temeam că orice
aș .une 'a i interretat greșit+ /nă la urmă- Klen a .trigat din
bucătărie:
G u a'em nimic de .u.+ La re'edereB
Aoi lam dat aară și am nci. ușa+
!uă a.ta am n'ăat cum .ă ne erim de re.ă+ ;tăteam liniștii n
bucătărie /nă c/nd auzeam așii ndeărt/ndu.e+ 8redeam că o .ă .e
termine- dar binenele. că na o.t așa+ Au bătut la ușa 'ecinilor- .au du.
la cioșcul de ziare și la birtul de 'iza'i+ Totul entru a obine inormaii+
u cred că Li.a- 'ecina de alături- lea .u. ce'a la nceut+ 8eilali
'ecini nu știau rea multe- dar a.ta nu ia orit .ă 'orbea.că+ Erau
nc/ntai de ce .e nt/mlă- și- la două zile duă eliberarea lui Klen- eram
de*a 'edete n ziare+
4A "E#&CT OLCWCA ;R ?A8R 3 ;?\"&CT O !E;8OE"C"E 3 8AD#L
$ELLA ELLCOTT95 .unea un titlu de e rima agină+ e alta erau o
otograie neclară cu Klen- de e 'remea c/nd *uca n ecia de otbal- și
o .umedenie de minciuni de.re el+
Am .tat și neam uitat mreună la ziare+ Klen ărea șocat- și lam inut
de m/nă ca .ăl liniște.c+
Erau o mulime de greșeli+ /r.ta- .lu*ba- nici măcar numele nu era
.cri. corect uneori+
Klen mia z/mbit .lab+
G E n regulă- <eanie+ oate că oamenii no .ă mă recunoa.că+
VP - N@
!ar binenele. că lau recuno.cut+
ea .unat mama lui+
G 8e .e nt/mlă- <ean9
Klen na 'rut .ă ră.undă la teleon+ ;a du. .ă acă o baie+ $iata %ar=
l/ngea+
G %ar=- e o nenelegere+ Klen nare nimic dea ace cu a.ta+ 8ine'a a
'ăzut o dubă alba.tră ca a lui n ziua n care $ella a di.ărut+ At/ta tot+ O

coincidenă+
G &i atuncioliia
de ce și ace doar
a aărut treaba- 'eriică toate i.tele+
n ziar9
G u știu+ re.a e inlamată de o'e.tea $ellei+ #mblă e.te tot c/nd
cine'a zice ca 'ăzuto+ &tii cum .unt reorterii+
!ar ea nu știa- și- ca .ă iu .inceră- nici eu na'eam abar+ u la
momentul acela- oricum+
G %ar=- nui ace gri*iB oi știm ade'ărul+ ;e 'a termina totul ntro
.ătăm/nă+ Ai gri*ă de tine și tran.mitei toată drago.tea mea lui KeorgeB
!uă ce am u. recetorul *o.- am răma. năucă n ol+ Eram ncă
acolo c/nd Klen a ieșit din baie+ A'ea ărul ud- și iam .imit ielea
umedă c/nd ma .ărutat+
G 8um i .a ărut mama9 8red că era terminată+ 8e iai .u.9
Cam reetat toată con'er.aia n tim cei regăteam micul de*un+ Abia
dacă m/nca.e n ultimele două zile de c/nd 'eni.e de la .ecie+ Era rea
obo.it ca .ă măn/nce și altce'a n aară de /ine ră*ită+
G Ociuri cu șuncă9 lam ntrebat+
G !elicio.- mia ră.un.+
La ma.ă- am ncercat .ă 'orbim de.re lucruri normale- dar totul .una
al.+
La ./rșit- Klen ma ntrerut- ma .ărutat și mia .u.:
G e așteată zile grele- <eanie+ Oamenii 'or .une lucruri ur/te
de.re noi și ne 'or in.ulta+ Trebuie .ă im regătii+ E greșit de la un ca
la altul- dar nu trebuie .ăi lă.ăm .ă ne di.trugă 'iaa+ Trebuie .ă im
uternici /nă c/nd ade'ărul 'a ieși la i'eală+ 8rezi că oi ace a.ta9
Lam .ărutat+
G $inenele. că ot+ utem i uternici unul entru celălalt+ Te iube.c-
Klen+

VP - N6
El mia z/mbit și ma .tr/n. oarte tare n brae ca .ă nu 'ăd că e
emoionat+
G %ai a'em șuncă9
A'u.e.e dretate că a'eau .ă ne di.trugă 'iaa+ !uă ce Klen a o.t
interogat a trebuit .ă renun la .lu*bă+ Am ncercat .ă mă duc n
continuare- .un/ndule clientelor că e o nenelegere- dar tăceau toate n
rea*ma mea+ 8lientele regulate au ncetat .ăși mai acă rogramări și .

au du. la ntro
deoarte un alt./mbătă
coaor din
și artea cealaltă
mia .u. a localităii+
căl lace e Klen Le.le=
și căma
e.teluat
con'in.ă că ziarele .un numai minciuni- dar că trebuie .ă lec 4entru
binele .alonului5+
Am nceut .ă l/ng- entru că știam că nu .e 'a termina niciodată și
că nimic nu 'a mai i 'reodată la el+ %iam .tr/n. oarecile și eriile și
leam băgat n șorul cu care mi 'o.eam clientele- iar e ace.ta ntro
geantă- aoi am lecat+
Am ncercat .ă nu dau 'ina e Klen+ &tiam că nu e 'ina lui+ Eram
am/ndoi 'ictimele .ituaiei- .unea el și ncerca .ă mă liniștea.că+
G ui ace gri*i- <eanB Totul 'a i bine+ 3i 'ei gă.i altă .lu*bă duă ce
trece nebunia+ robabil oricum era timul .ă io .cimbi+

VP - NM
15.

Sâmbătă, 7 aprilie 2007

o!iți"tu!

rimul inter'iu cu Klen Ta=lor trebui .ă aștete /nă c/nd toată lumea
.e ntoar.e n ;outamton și .e in.tală ntro cămăruă ca o celulă- cu o
ușă 'o.ită n 'erde de .ital+
;are. ri'i rin erea.tra ușii+ 3l 'edea e Ta=lor- care .tătea ca un
școlar- cu m/inile e genunci și băt/nd cadena cu icioarele+
Cn.ectorul de.ci.e ușa și .e ndretă .re inta lui e acea.tă .cenă
minu.culă+ Totul inea de limba*ul truului- citi.e ntruna din cările de
.iologie e care
di.cuia entru a teleimune
a'ea e
n notiera din dormitor+
aa inter'ie'atului Trebuie
 .ăi .ă domini
in'adezi .aiul+
;are. .tătu n icioare mai mult dec/t era ne'oie- runzări do.arul e
care l inea n m/nă și .e așeză n cele din urmă e .caun+ Ta=lor nul
aștetă .ă .e in.taleze conortabil+
G Tot ncerc .ă 'ă .un că e o greșeală+ robabil e7i.tă mii de dube
alba.tre- .e l/n.e el- lo'ind cu almele n ma.a murdară de caea+
!e.re %ie !oonan ce zicei9 E un ti ciudat+ Trăiește .ingur- știai a.ta9
;are. re.iră round+ u .e grăbea+
G !omnule Ta=lor- aidei .ă ne concentrăm a.ura dumnea'oa.tră și
a.ura tra.eului e care lai arcur. e 2 octombrie+ Trebuie .ă ne
a.igurăm că a'em orele e7acte+
Ta=lor și dădu ocii e.te ca+
G u mai am nimic de adăugat+ Am condu. n zona aia- am lă.at
acetul- aoi am lecat aca.ă+ unct+
G Ade'ărat+ Ai declarat că ai lecat de la deozit la ora 12+20- dar nu
e7i.tă nicio nregi.trare a lecării dumnea'oa.tră+ !e ce nu ai nregi.trat
tra.eul9
Ta=lor ridică din umeri+
VP - NN
G Am ăcut treaba n locul lui !oonan+
G 8redeam că nu 'ă nelegei bine+
G 3i eram dator+ &oerii și ac tot timul a'oruri+
G #nde ai luat r/nzul n duăamiaza aceea9 ntrebă ;are.+
G r/nzul9 ră.un.e Ta=lor ntrun acce. de r/. de arcă ar i lătrat+
G !a- 'ai orit unde'a .ă m/ncai de r/nz9
G Am m/ncat robabil un baton de ciocolată- un %ar. .au ce'a+ u

măn/nc
.ă aștetrea
/nămult la r/nz-
a*ung aca.ă+ură.c .and'ișurile de la .uermaret+ reer
G &i de unde ai cumărat batonul de %arș9
G u știu+ robabil de la 'reo benzinărie+
G La du. .au la ntor.9
G u .unt .igur+
G Ai u. benzină9
G umi aminte.c+ Au trecut c/te'a luni+
G !ar ilometra*ul9 ;e nregi.trează la nceutul și la ./rșitul zilei de
lucru- nu9 ntrebă ;are.- știind oarte bine ră.un.ul+
Ta=lor clii din oci+
G !a- ră.un.e el+
G !eci- dacă eu aș i lucrat n ziua re.ecti'ă- ilometra*ul meu ar
trebui .ă ie același cu al dumnea'oa.tră- nu9 raionă ;are.+
Ta=lor clii iar+
G !a- darJ a o.t ce'a aglomeraie n traic nainte .ă a*ung la
Iince.ter și am căutat un drum ocolitor+ %am rătăcit uin /nă .ă
a*ung e auto.tradă și mam ntor. de 'reo două ori /nă .ă gă.e.c
de.tinaia+
G 3neleg- ră.un.e ;are.- și zăbo'i mai mult dec/t era ne'oie
entru ași nota totul e tabletă+
G ai ierdut și e drumul naoi .re ca.ă9
G u- binenele. că nu+ A o.t 'orba doar de bloca*ul din traic+
G a luat totuși mult tim .ă a*ungei aca.ă- nu9
Ta=lor ridică din umeri+
G u ciar+
G !e ce nu 'a 'ăzut nimeni return/nd duba dacă 'ai ntor. at/t de
de'reme9
VP - NQ
G %am du. nt/i aca.ă+ am .u.+ %iam terminat treaba și am
trecut e aca.ă- .u.e Ta=lor+
G !e ce9 3n oaia dumnea'oa.tră de onta* e.te .eciicat atul că de
obicei mergei direct la deozit- in.i.tă ;are.+
G Am 'rut .o 'ăd e <ean+
G ;oia dumnea'oa.tră- da+ ;untei un romantic- nu9 ă lace .ăi
acei .urrize .oiei9

G u- ?amilia
8ina+ 'oiam doar .ăia .un
Ta=lor .er'itcă mănu
cina- ocu eu debanală-
o ma.ă cină+ .au ceai+ 4;e are
că banca ia .ugerat anumite .tandarde de 'iaă lui Klen Ta=lor5- .e g/ndi
;are.+
G &i nu uteai .ăi teleonai9
G %i .e de.cărca.e teleonul și oricum treceam e l/ngă ca.ă+ lu. că
miera otă de un ceai+
Trei .cuze+ 4Ca luat rea mult tim .ă ună ca la ca toate detaliile5-
și .u.e ;are.+ A'ea .ăi 'eriice mobilul imediat duă inter'iu+
G 8redeam că șoerii trebuie .ă ină tot timul legătura cu deozitul+
Eu am un ncărcător de mașină+
G &i eu- dar l uita.em n mașina er.onală+
G e la ce oră 'i .a de.cărcat teleonul9
G u miam dat .eama că e de.cărcat /nă .ă ie. de e %2@- c/nd
am 'rut .o .un e <ean+ ;e oate .ă i o.t de.cărcat cinci minute .au
două ore+
G A'ei coii9 ntrebă ;are.+
Ta=lor nu .e așteta.e la o a.emenea ntrebare și .tr/n.e din buze n
tim ceși aduna g/ndurile+
G u- de ce9 bălmă*i el+ 8e treabă are una cu alta9
G ă lac coiii- domnule Ta=lor9 in.i.tă ;are.+
G $inenele.+ 8ui nui lac coiii9
3și ncrucișa.e braele+
G edei dumnea'oa.tră- domnule Ta=lor- e7i.tă oameni cărora le lac
coiii n alt el+ &tii la ce mă reer9
Ta=lor și ncrucișă și mai tare braele și nci.e ocii re de numai o
.ecundă- dar a.ta u .uicient entru ai da cura* lui ;are.+
G E7i.tă oameni cărora le lac coiii din unct de 'edere .e7ual+
VP - Q0
G iște animale- nu9 izbucni Ta=lor+
G !eci nu 'ă lac coiii n elul ă.ta9
G u ii dezgu.tătorB $inenele. că nu+ 8e el de om credei că .unt9
G A.ta ncercăm .ă .tabilim- domnule Ta=lor- ră.un.e ;are.-
alec/ndu.e entru ași imune autoritatea+ 8/nd ai nceut .ă lucrai
ca șoer9 O .cimbare ciudată de carieră  a'eai o .lu*bă oarte bună la
bancă- nu9

Ta=lor
G oiamși ncruntă .r/ncenele+
o .cimbare+ u mam nele. cu șeul și miam .u. că ar
trebui .ămi de.cid roria irmă de li'rări+ Trebuie .ă c/știg e7erienă
n domeniu- așa că am nceut .ă șoezJ
G &i roblema cu calculatoarele de la bancă9 l ntreru.e ;are.+ Am
'orbit cu o.tul dumnea'oa.tră șe+
Ta=lor roși+
G ai o.t dat aară din cauza utilizării inadec'ate a calculatoarelor9
G A o.t o n.cenare- ră.un.e Ta=lor+ &eul 'oia cu orice re .ă mă
dea aară+ 8red că .e .imea ameninat de un ti mai t/năr și mai bine
școlit dec/t el+ Oricine ar i utut olo.i comuterul acela+ ;igurana
datelor n banca aia era de tot r/.ul+ Eu am deci. .ă lec+
;tătea cu braele at/t de .tr/n. ncrucișate e iet- nc/t re.ira greu+
G 3neleg- zi.e ;are.- lă./ndu.e e .ătarul .caunului ca .ăi oere
lui Ta=lor .aiul nece.ar entru ași nrumu.ea minciuna+ &i 4utilizarea
inadec'ată a calculatoarelor5 de care ai o.t acuzat9
G ?ilme orno+ 8ine'a .e uita la ilme orno e un calculator de la
.er'iciu- n timul orelor de lucru+ #n idiot+ Ta=lor adota.e o atitudine de
indignare+ Eu naș ace niciodată ce'a at/t de ro.te.c+
G &i dumnea'oa.tră unde 'ă uitai la ilme orno9
3ntrebarea l blocă+
G Aș 'rea .ă con.ult un a'ocat- .u.e el- agit/nduși icioarele e .ub
ma.ă+
G Așa 'ei ace- domnule Ta=lor+ Aroo- .ă știi că aruncăm o ri'ire
și n calculatorul e care l olo.ii aca.ă+ 8redei că 'om gă.i ce'a e el9
E ce'a ce ai 'rea .ă ne .unei de e acum9

VP - Q1
!ar Ta=lor nu mai ră.un.e la nicio ntrebare+ ;tătea ur și .imlu ără
.ă .coată un cu'/nt- olb/ndu.e la roriile m/ini- și dădu din ca la
rounerea de a rimi ce'a de băut+
La acel ./rșit de .ătăm/nă- a'ocatul de .er'iciu era Tom a=ne+ !e
'/r.tă mi*locie- ntrun co.tum negru răuit- intră n camera de
interogatoriu o oră mai t/rziu- cu niște oi galbene n m/nă și o .er'ietă
de.ci.ă+

lui G Am ne'oie
;are.- de uin
și camera .e tim
goli+ .ă mă con.ult cu domnul Ta=lor- i .u.e el
3n tim ce leca- ;are. .e uită la Tom a=ne- mă.ur/ndul din ri'iri+
Aoi ace.ta din urmă i ntin.e m/na noului .ău client+
G aidei .ă 'edem cu ce 'ă ot a*uta- domnule Ta=lorB .u.e+
<umătate de oră mai t/rziu- oliiștii .e ntoar.eră n camera de
interogatoriu entru a analiza din nou o'e.tea lui Ta=lor- ale cărei detalii
miro.eau a al.+
G aidei .ă re'enim la demi.ia de la bancă- domnule Ta=lorB om
di.cuta din nou cu cei de acolo- deci cear i .ă ne .unei de.re ce a
o.t 'orba9 zi.e ;are.+
;u.ectul reetă aceleași .cuze- n tim ce a'ocatul .tătea l/ngă el-
ima.ibil+ Aarent- toată lumea era 'ino'ată n aară de el+ &i mai era și
alibiul lui+ oliiștii i atacară declaraiile e toate ările- dar nu reușiră .ă
l in'alideze+ $ătură la ușile 'ecinilor- dar nimeni nul 'ăzu.e 'enind aca.ă
n ziua răirii $ellei+ 8u e7ceia ne'e.tei lui+
!ouă ore mai t/rziu- lui Klen Ta=lor i .e luară mo.tre de A! și aoi u
du. n celulă- n tim ce oliia 'eriica autenticitatea o'eștii lui+ entru o
cliă- c/nd și dădu .eama că nu 'a merge aca.ă- .emănă cu un t/năr
ierdut+ %atteF. i ceru .ăși golea.că buzunarele și .ăși .coată
cureaua+
G O utei .una e <ean- .oia mea9 și ntrebă el a'ocatul cu o 'oce
'ag tremur/ndă+
3n goliciunea celulei- .e așeză e băncua din la.tic de l/ngă erete și
nci.e ocii+
Agentul de .er'iciu .e uită la el rin 'izor+
G are de.tul de calm- i .u.e el colegului- n.ă e bine .ă im ateni+
8u tiii liniștii am un re.entiment nelăcut+
VP - Q2
1#.

Joi, 10 iunie 2010

Văduva

e 'remuri mi lăceau r/nzurile e care le luam duminica+


3ntotdeauna ui la roti.or cu de toate+ 3l .imeam ca e un obicei de
amilie- iar la nceuturi 'eneau și ărinii noștri .ă măn/nce mreună cu
noi+ ;tăteau n *urul me.ei din bucătărie- a.cult/nd cu o urece ./rșitul
emi.iunii Desert sland Discs și citind ziarele de duminică- tim n care eu
uneam cartoii la cot și .er'eam caea+
Era o lăcere .ă ac arte din acea.tă lume a adulilor n care ne
uteam in'itanărinii
.imtă maturi momentulla ma.a de au
n care r/nz+ #niirima
obinut .un .lu*bă
că au nceut .ă .e la
ori .au mutat
ca.a lor- dar e mine duminicile acelea mă ăceau .ă mă .imt adultă+
e lăcea mult ca.a n care locuiam+ Dugră'i.erăm camera de zi n
culoarea magnoliei  Klen .unea că e 4.tilată5  și cumăra.erăm e
credit un .et de mobilă comu. din trei ie.e+ 8red că am lătit o .umă
zdra'ănă /nă la ./rșit- dar arăta oarte bine- așa că Klen nu .a utut
abine .o cumere+ ea luat mai mult tim .ă .tr/ngem bani entru
noua bucătărie- dar ntrun inal am reușit și neam cumărat una cu uși
albe+ eam limbat rin magazin ore ntregi- in/ndune de m/ini ca
celelalte culuri+ %ie mi lăceau dulaurile din lemn de in- dar Klen 'oia
ce'a 4care .ă arate curat5+ Așadar- leam ale. e cele albe+ Trebuie .ă
recuno.c că la nceut totul .emăna cu un .ital- dar am cumărat
m/nere roșii- 'e.elă colorată și tot elul de mărunișuri entru a n'iora
decorul+ Eram ndrăgo.tită de bucătărie  4raionul meu5- cum l numea
Klen+ El na gătit niciodată+ 3mi .unea că nar reuși dec/t .ă acă mizerie-
aoi r/deam am/ndoi+ rin urmare- eu mam ocuat tot timul de gătit+

VP - Q,
Klen unea ma.a n aa ărinilor- .e reăcea că .e ceartă cu tatăl
meu ca .ăși dea coatele de e ma.ă și o tacina e mama lui că citea
oro.coul+
G ;e anună 'reun brunet nalt și rumo. .ătăm/na a.ta- mamă9
Tatăl lui- Keorge- nu .unea rea multe- dar 'enea de iecare dată+
?otbalul era .ingura a.iune e care o a'eau n comun+ !ar nu .e uteau
une de acord nici măcar n ri'ina a.ta+ Lui Klen i lăcea .ă

urmărea.că meciurile
agrea aglomeraia- la tele'izor+
tran.iraia Keorge .edin
și n*urăturile ducea e .tadion+
mulime+ 4<ean- Klen nu
eu .unt
mai udic- mi lace .ortul- nu 'iaa .ocială5- obișnuia .ămi .ună+ Tatăl
lui l ăcea 4ătălău5+
Keorge nul nelegea deloc e Klen- și noi credeam că robabil .e
.imea ameninat de educaia .uerioară a iului+ Klen .e de.curca.e
bine la școală  mereu u.e.e rintre rimii n cla.ă  și munci.e mult-
entru că nu 'oia .ă ./rșea.că șoer de ta7i- ca tatăl lui+ E amuzant că a
./rșit totuși n aceeași brea.lă+ Cam .u. a.ta la un moment dat .ub
ormă de glumă- dar Klen ma lămurit că e o mare dierenă ntre a i șoer
de ta7i și a i șoer+
Eu nu știam ce 'reau .ă iu+ oate una dintre acele ete drăgue care
nu trebuie .ă ncerce nimic+ u ncercam nimic- oricum- iar Klen .unea
că .unt drăguă- așa că .a cam ade'erit+ ?ăceam eorturi entru el- dar
nu mă maciam oarte tare+ Lui nui lăcea- mi .unea că atrag rea mult
atenia+
3n duminicile etrecute mreună- %ar= obișnuia .ă aducă tartă cu
mere- iar mama mea aducea lori+ Ea nu gătea rea bine+ reera
legumele din con.er'ă celor roa.ete+ Era ciudat- dar tata .unea că
așa u.e.e ea cre.cută și că el .e obișnui.e+
8/nd a'eam acti'ităi ca.nice la școală- obișnuiam .ă aduc aca.ă
m/ncarea e care o ăceam+ u era rea- dar- dacă găteam ce'a 4.trăin5-
recum la.agna .au cili con carne- mama .e oia un ic /nă .ă
măn/nce+
uiul ră*it era e lacul tuturor- iar entru ea găteam mereu mazăre
din con.er'ă+
"/deam e rute- mi aminte.c+ "/deam din nimic+ ro.tioare care .e
nt/mlau la .alon .au la bancă- b/re de.re 'ecini .au de.re .erialul
VP - Q>
!ast!nders. $ucătăria .e umlea de aburi c/nd .curgeam aa din
morco'i și 'arză- iar Klen de.ena cu degetul e geam+ #neori de.ena
inimioare- și %ar= mi z/mbea+ 3și dorea oarte mult .ă aibă neoi și mă
ntreba de iecare dată c/nd .ălam 'a.ele dacă a'eam ce'a 'ești+
La nceut i .uneam:
G %ar=- a'em de.tul tim entru a.ta+ Abia neam că.ătorit+
%ai t/rziu- am nceut .ă mă ac că no aud c/nd mi unea ntrebarea

din cauză8red
ntrebe+ că băgăm 'a.ele
că șia dat la.eama
.ălat că
și- cu timul-
Klen era aroblema+
ncetat .ă Eram
mă maimai
aroiată de %ar= dec/t de mama mea la 'remea aceea și știa că iaș i
.u. dacă ar i o.t 'ina mea+ u iam dez'ăluit niciodată moti'ul- dar mi
imaginez că șia dat .eama- iar Klen a dat 'ina e mine+
G <eanie- a.ta nu ne ri'ește dec/t e noi+
r/nzurile de duminică au nceut la un moment dat .ă .e rărea.că-
entru că Klen și Keorge nu mai .uortau .ă .tea n aceeași cameră+
Tatăl lui ala.e de roblemele noa.tre de ertilitate și a ăcut o glumă
de 8răciun+ oi tocmai ala.erăm diagno.ticul de la medic+
G Ca uite- Klen- mandarina a.ta e ca tine+ are .emine+
Keorge era un bădăran- dar ciar și el șia dat .eama că mer.e.e rea
dearte cu gluma+ imeni na .u. nimic+ A urmat o tăcere groaznică+
iciunul din noi nu știa ce .ă .ună- așa că neam uitat la tele'izo r și am
mărit o cutie de bomboane+ Klen era alb ca 'arul+ ;tătea ur și .imlu
acolo- și eu .imeam că nam cura* nici .ăl ating+ ?ără .emine+
3n mașină- n drum .re ca.ă- mia .u. că no .ăl ierte niciodată e
tatăl lui+ &i nu la iertat+ am mai adu. niciodată n di.cuie momentul
acela+
Eu mi doream oarte tare un coil- dar el nu 'oia .ă 'orbea.că de.re
4roblema noa.tră5- cum trebuia .ăi .un- .au de.re adoie+ ;e
nci.e.e n el- iar eu mam nci. n mine+ O 'reme- am o.t ca doi .trăini
care măreau aceeași ca.ă+
3n timul r/nzurilor de duminică- Klen a ncetat .ă mai de.eneze e
geam și a nceut n .cimb .ă de.cidă ușa ca .ă ia.ă aburul+ &i toată
lumea a nceut .ă lece mai de'reme și toi in'entam tot elul de .cuze+
4;untem oarte ocuai Feeendul ă.ta- %ar=+ Te .ueri dacă o lă.ăm e

VP - Q@
duminica 'iitoare95 Aoi totul .e tran.orma n 4luna 'iitoare5- și ușor-
ușor- r/nzurile n amilie .au limitat la zilele de naștere și la 8răciun+
!acă am i a'ut coii- ărinii noștri ar i o.t bunici+ Totul ar i o.t
altel- dar așa- re.iunea de a *uca amilia erectă doar de dragul
ărinilor noștri de'eni.e rea mult+ u a'eam nimic care .ă ne di.tragă
atenia+ Eram doar noi doi+ Car controlul e care ei l e7ercitau a.ura 'ieii
noa.tre a o.t rea mult entru Klen+ !uă un r/nz la care cele două

mame
.u. căau.a
deci. că arcai ărinii
.ăturat o.t mai.ăbine .ă cumărnun
.e ame.tece aragaz
toate+ nou-
Cam Klen
.u. cămia
nu
'oiau dec/t .ă ne a*ute- dar am 'ăzut că de'enea tot mai ntunecat+ A
o.t oarte tăcut și ierdut n g/nduri toată ziua+
u u.e.e ntotdeauna așa+ !ar- de la un moment dat- a nceut .ă .e
.imtă *ignit de orice+ ;e .uăra de lucruri mărunte  c/te'a 'orbe
aruncate de '/nzătorul de ziare de.re meciul ierdut de Ar.enal .au un
coil n autobuz care era obraznic  și nui trecea cu zilele+ Eu ncercam
.ăl ac .ă r/dă- dar eortul ma euizat- așa că lam lă.at .ăși rezol'e
.ingur roblemele+
Am nceut .ă mă ntreb dacă nu cum'a căuta moti'e .ă ie .uărat+
8olegii de la .er'iciu cu care i lăcu.e ntotdeauna .ă lucreze i
de'eni.eră acum ne.uerii- și 'enea aca.ă bombănindui+ &tiam că l
răm/ntă ce'a oarte tare și ncercam .ăl .cot din .tarea n care era+
?u.e.e o 'reme c/nd oate că aș i o.t n .tare- atunci c/nd eram mai
tineri- dar acum lucrurile .e .cimba.eră+
#na dintre clientele de la .alon mia .u. că toate că.niciile de'in
monotone duă etaa de 4iubire nebună5+ !ar oare a.ta ni .e nt/mla9
8red că atunci a nceut el .ă urce mai de. la eta*- n camera unde .e
ala calculatorul+ ;e ncidea n el și .e n.trăina+ Alegea aiurelile lui n
locul meu+

VP - Q6
1$.

Duminică, 8 aprilie 2007

o!iți"tu!

%așina de li'rări a lui Ta=lor u demontată și 'eriicată- ie.ă cu ie.ă-


de către ecia de criminaliști din ;outamtonS la el .e nt/mlă cu
uniorma și antoii luai de aca.ă de la el- cu amrentele- .ali'a-
mo.trele de ungii- .ermă și ăr+
#n gru de .ecialiști i .cotocea rin măruntaiele calculatorului+
iaa lui Ta=lor era cercetată n cel mai mic detaliu+ ;are. 'ru atunci
.ăși ncerce norocul și cu ne'a.ta lui+
3n ./mbăta
remier de aște-
Cnn n .udul la ora;are.
Londrei- N dimineaa- duă cei lua.eră
și %atteF. bătură lamicul
ușă+de*un la
<ean Ta=lor le de.ci.e e *umătate mbrăcată cu altonul+
G !umnezeuleB ăcu ea d/nd cu ocii de ;are.+ ;a nt/mlat ce'a
cu Klen9 A'ocatul lui mia .u. că totul urma .ă .e rezol'e azi și că .e
ntoarce aca.ă+
G u- nu ciar- .u.e ;are.+ Trebuie .ă 'orbe.c cu dumnea'oa.tră-
doamnă ;are.+ E mai bine .ă di.cutăm aici dec/t la .ecia de oliie+
La auzul cu'/ntului 4.ecie5- <ean că.că ocii+ ;e dădu la o arte din
ușă șii lă.ă e oliiști .ă intre n ca.ă nainte .ă ie 'ăzui de 'ecini-
.cutur/nduși cu un ge.t obo.it m/neca altonului de e umăr+
G aidei năuntruB .u.e ea și le arătă drumul .re camera de zi+
;e așeză e braul canaelei+ ărea nedormită+ ărul i era leoștit de
euizare și și in'ită oa.eii .ă .e așeze cu o 'oce ușor răgușită+
G Am ră.un. ieri la toate ntrebările cu colegii dumnea'oa.tră+
Trebuie .ă ie 'orba de o greșeală+
Era at/t de agitată- nc/t .e ridică și .e așeză la loc- ca și cum .ar i
ierdut n roria cameră de zi+

VP - QM
G Trebuie .ă a*ung la ărinii mei+ %erg n iecare duminică .o coaez
e mama+ u ot .o la. baltă- e7lică ea+ u leam o'e.tit de.re
KlenJ
G oate i .unai și le .unei că .untei bolna'ă- doamnă Ta=lor- zi.e
;are.+ Trebuie .ă di.cutăm anumite lucruri+
<ean nci.e ocii ca și cum iar i 'enit .ă l/ngă- aoi mer.e .ă dea
teleon ca .ăși .ună minciuna+

G Amcăoodurere
mamei de t/rziu+
.un mai ca- tată- cred că o .ă .tau uin ntin.ă n at+ Dii
G $un- doamnă Ta=lor- ăcu ;are.+ orbiimi de.re dumnea'oa.tră
și Klen+
G 8um adică9
G !e c/tă 'reme .untei că.ătorii9 ;untei am/ndoi din localitate9
<eanie le .u.e o'e.tea cu .taia de autobuz- iar ;are. o a.cultă
cu atenie cum 'orbea aoi de.re nunta de o'e.te și că.nicia lor
ericită+
G Klen lucra la o bancă- nu9 ntrebă ;are.+ 8red că era o .lu*bă bună-
cu er.ecti'e de 'iitorJ
G 3ntrade'ăr+ Klen era m/ndru de ea+ !ar șia dat demi.ia ca .ăși
nceaă roria aacere+ Are multe lanuri și idei+ 3i lace .ă g/ndea.că n
er.ecti'ă+ lu. că nici nu .e nelegea cu șeul lui+ oi .untem de
ărere că tiul era in'idio.+
;are. ăcu o auză+
G &i a inter'enit roblema cu calculatorul de la birou- nui așa- doamnă
Ta=lor9
<ean .e olbă la el+
G 8e 'rei .ă .unei9 8e calculator de la birou9
4La naiba- nu știe de.re ornograie5- .e g/ndi ;are.+ 4!umnezeule-
atunci otimJ5
G Cmaginile indecente gă.ite n calculatorul din biroul lui- doamnă
Ta=lor+
8u'/ntul 4indecent5 luti n aer- <ean roși- iar ;are. in.i.tă+
G ;unt imagini gă.ite n calculatorul lui de .er'iciu+ &i n cel e care l
am luat ieri de aca.ă de la dumnea'oa.tră+ Ai olo.it 'reodată
calculatorul9
VP - QN
<ean dădu din ca+
G !oamnă Ta=lor- n ambele calculatoare au o.t gă.ite imagini
ornograice cu coii+
Ea ntin.e m/inile- cer/ndui .ă nceteze+
G u știu nimic de.re nicio imagine orno n calculator- zi.e ea- și
roșeaa din obra*i i cobor /nă e g/t+ &i .unt con'in.ă că nici Klen nu
știe+ u e genul+

G !ar ce gen
G ;inte e- doamnă
;i.oe- Ta=lor9e 8um
ce ntrebare a.ta9lai
#nde.crie9
bărbat normal- re.uun+
ormal+ %uncitor- un .o iubitorJ
G 3n ce el e un .o iubitor9 ntrebă ;are.- alec/ndu.e .re ea+
utei .une că .untei un culu ericit9
G !a- .untem oarte ericii+ "areori ne certăm+
G Ai a'ut 'reodată robleme9 ?inanciare9 3n 'iaa intimă9
;are. nu știa de ce e'ita.e .ă olo.ea.că termenul 4'iaa .e7uală5-
dar .e 'edea de la o oștă că emeia era oarte .tre.ată de a.emenea
ntrebări+
G 8e 'rei .ă .unei rin 4'iaă intimă59
G 3n at- doamnă Ta=lor- o lămuri ;are. cu delicatee+
<ean Ta=lor arăta de arcă cine'a ar i .cuiato n aă+
G u- nam a'ut robleme- reuși ea .ă ră.undă și o buni l/n.ul+
%atteF. i dădu acetul cu șer'eele de e mă.ua de .ub cotul lui+
G Luai aiciB %ă duc .ă 'ă aduc un aar cu aă+
G !oamnă Ta=lor- nu 'reau .ă 'ă .uăr- dar .unt ntrebări e care
trebuie .ă le un+ Cn'e.tigez un caz oarte .erio.- nelegei9
Ea clătină din ca+ u nelegea+
G !ar coiii- doamnă Ta=lor9 trecu ;are. la următorul .ubiect
delicat+
G u a'em+
G Așa ai deci.9
G u- ne dorim am/ndoi un coil- dar nu utem concee+
;are. aștetă uin+
G Klen are o roblemă iziologică+ Așa nea .u. doctorul+ <ean
tremura+ e lac oarte mult coiii+ Tocmai de aceea .unt con'in.ă că
Klen nu oate a'ea nimic dea ace cu di.ariia $ellei+
VP - QQ
umele etiei u.e.e acum adu. n di.cuie- iar ;are. utu .ă ună
ntrebarea e care așteta .ă o ună+
G !oamnă Ta=lor- unde era Klen n *urul orei > duăamiaza n ziua n
care a di.ărut $ella9
G Era aici- domnule ;are.- ră.un.e <ean imediat+ Aici- cu mine+
oia .ă mă 'adă+
G !e ce9 ntrebă ;are.+

G 8ade
ceașcă .ăceai-
mă .alute- ur și .re
aoi a lecat .imlu+ imic.ăși
deozit .ecial+ Am băut raid o
ia mașina+
G 8/t tim a o.t aca.ă9
G 8amJ cam atruzeci și cinci de minute- .u.e ea uin rea rar+
4Oare calculează n minte95 .e g/ndi ;are.+
G ;e ntorcea de.eori aca.ă nainte .ă returneze mașina9
G #neori+
G 8/nd a o.t ultima dată c/nd a 'enit aca.ă așa9
G u .unt .igură- numi aminte.cJ .u.e ea- și ietul i .e umlu de
ete roșii+
G ;er că nu *oacă oer- a'ea .ă .ună %atteF. duă aceea+ Are
mai muli ași n m/necă dec/t am 'ăzut 'reodată+
G !oamnă Ta=lor- de unde știi că era ora >9 ntrebă ;are.+
G Am a'ut liber n duăamiaza aceea entru că lucra.em duminică de
dimineaă și am auzit la radio știrile de la ora >+
G E.te o.ibil .ă i o.t și știrile de la ora @+ ;unt din oră n oră+ !e
unde știi că erau cele de la ora >9
G 3mi aminte.c că iam auzit .un/nd: 4E.te ora >- a.cultai știrile
$$85+
<ean .e ori și luă o gură de aă+
;are. o ntrebă cum reaciona.e Klen la auzul știrii de.re di.ariia
$ellei- iar <ean i .u.e că u.e.e la el de șocat ca și ea+
G 8e a .u.9 ntrebă ;are.+
G 4;ăraca etiăB ;er .o gă.ea.că5- ră.un.e ea- un/nd cu gri*ă
aarul e ma.ă+ A .u. că robabil e 'orba de.re un culu care șia
ierdut coilul și care a răito și a lecat cu ea n .trăinătate+
;are. l aștetă e %atteF. .ăși noteze totul n carnet- aoi .e
ntoar.e din nou .re <ean Ta=lor+
VP - 100
G Ai mer. 'reodată cu duba lui Klen9
G O .ingură dată+ El reeră .ă conducă .ingur ca .ă .e oată
concentra- dar anul trecut de 8răciun am ăcut o mică limbare+ eam
du. la 8anterbur=+
G !oamnă Ta=lor- n momentul de aă in.ectăm cu mare atenie
duba+ ;untei de acord .ă 'enii la .ecie entru amrente9 8a .ă le
.coatem din calcul+

<ean
G Klenșiși
șter.e din nou
ă.trează o lacrimă+
mașina curată lună+ 3i lace ca totul .ă ie erect
curat+ O .o gă.ea.că- nui așa9 adăugă ea n tim ce %atteF. o a*uta
.ăși ună altonul și de.cidea ușa de la intrare+

VP - 101
1%.

Sâmbătă, 8 aprilie 2007

o!iți"tu!

Klen Ta=lor .e do'edea un om care a'ea ră.un. la orice+ Era oarte


inteligent și- duă ce șocul are.tării trecu- ărea că .e bucură ciar de
ro'ocare- i .u.e ;are. .oiei+
G #n idiot arogant+ 3n locul lui- nu știu dacaș i la el de ncrezător+
Eileen i .tr/n.e m/na șii dădu obișnuitul aar cu 'in roșu+
G u- tu ai mărturi.i imediat+ Ai i un inractor enibil+ 8e 'rei n .eara
a.ta- co.tie .au ește9
;are.Eileen
in.i.ta.e .e așeză e c/nd
e 'remea unul barurile
dintre .caunele nalte la
n ca.ă u.e.eră a.ura
modă cărora
și luă
c/te'a bucăele de morco' crud din cratia de e blat+ 3i z/mbi lui Eileen
și .a'ură atmo.era lăcută din bucătărie din .eara aceea+ 8ă.nicia lor
a'u.e.e .uișurile și cobor/șurile obișnuite- dar- deși nici unuia nui lăcea
.ă recunoa.că- lecarea coiilor de aca.ă leo cam zdruncina.e+
orbi.eră ncă dinainte ce 'or ace- ce locuri 'or 'izita- cum 'or celtui
banii- dar- c/nd .e trezi.eră .inguri- nou c/știgată libertate i .ili.e .ă .e
'adă cu ade'ărat entru rima dată duă muli ani+ Car $ob bănuia că
Eileen i gă.ea cam multe deecte+
Eileen u.e.e ntotdeauna ambiioa.ă entru el ncă de la nceutul
relaiei și aoi duă ce .e că.ători.eră- ming/ndul .ă .tudieze entru
e7amenul de oier și aduc/ndui nenumărate caele și .and'ișuri entru
ai .ori uterea de concentrare+
Car $ob mer.e.e ncet nainte- mărtășind cu .oia lui toate reușitele și
eșecurile de e.te zi e mă.ură ce anii treceau+ !ar acum .u.ecta că
.oia lui e7amina cu ociul glacial al '/r.tei mi*locii reușitele lui și .e
ntreba: 4Oare a.ta .ă ie tot95

VP - 102
Eileen .e .trecură e l/ngă el cu niște co.tie congelate șii .u.e .ă
la.e n ace legumele+
G Ai a'ut o zi grea- iubire9 ntrebă ea+
?u.e.e o zi obo.itoare- n care ;are. e7amina.e cu atenie
declaraiile lui Ta=lor entru a identiica 'reo neconcordană+ ?otograiile
cu coii abuzai .e7ual gă.ite e calculator erau- conorm .u.ectului-
4.al'ate din greșeală  din 'ina internetului5 .au ără știrea luiS cardul de

credit olo.it
i clona.e entru
datele a cumăra ilme orno u.e.e utilizat de cine'a care
bancare+
G &tii și dumnea'oa.tră c/te raude .e nt/mlă- .u.e.e el e un ton
di.reuitor+ <ean a declarat anul trecut urtul cardului+ oate .ă 'ă
conirme+ E7i.tă și un raort al oliiei+
&i- ntrade'ăr- e7i.ta+
4Cntere.ant că a.ta .a etrecut ciar n erioada n care ziarele 'uiau
de.re legătura dintre raudele bancare și edoilia online5- .e g/ndi
;are. n tim ce citea tran.crierea interogatoriului luat lui Klen Ta=lor+
!ar era o coincidenă+
4C .e are că o .coate la caăt5- și .u.e ;are. n timul unei auze
de caea+ 4Are imre.ia că o'e.tea lui .tă n icioare- dar ncă nam
terminat5+
imic nu ărea .ăl atingă e Ta=lor /nă c/nd nul interogară din nou
șii arătară un caiet cu otograii cu minori decuate din ziare și re'i.te-
gă.it n .atele dulaului din debara+
!e data a.ta nu .e mai reăcu+ Era clar că nu 'ăzu.e niciodată
caietulS răma.e cu gura că.cată c/nd 'ăzu imaginile cu ngerașii
mbrăcai n ăinue de ocazie+
G 8ei a.ta9
G eam g/ndit că neai utea .une tu- Klen+
A*un.e.eră de*a .ă .e tutuia.că+ Klen nu rote.ta.e- dar continua .ă i
.e adre.eze in.ectorului cu 4domnule ;are.5 entru a ă.tra di.tana
dintre ei+
G ui al meu- .u.e el+ ;igur lai gă.it la mine aca.ă9
;are. ncu'iină din ca+

VP - 10,
G robabil aarine 'ecilor rorietari- .u.e Klen+ 3și ncrucișă
braele și bătu din icioare n tim ce ;are. nci.e caietul șil u.e
deoarte+
G Klen- e greu de crezut+ !e c/i ani locuiești acolo9 ă aarine ie
.au lui <ean+
G Al meu nu e+
G 3n.eamnă că trebuie .ă ie al lui <ean+ !e ce ar ine ea așa ce'a9

&tiiGbine
8e știu eu9nuntreabo
că noi e eaB
utem a'ea- iar.eea.troși
l/ngeaTa=lor+
nainteE tot
ob.edată
timul de
dincoii+
cauza
a.ta+ A trebuit .ăi .un .ă nceteze- entru că ne ăcea 'iaa un coșmar+
&i oricum- ne a'em unul e altul+ 3ntrun el- .untem norocoși+
;are. ncu'iină- g/ndindu.e c/t de norocoa.ă era de at <ean
Ta=lor .ă aibă așa un .o+
4;ăraca emeieB5 și .u.e+
#n .iolog criminali.t e care l con.ultau entru ace.t caz i
a'ertiza.e de*a că era uin robabil ca imaginile acelea .ă aarină unui
edoil+
G A.ta nu e oera unui edoil- le .u.e.e+ u e7i.tă nimic .e7ual n
ace.te otograii  e o colecie de antezii- dar nu e n*gebată de cine'a
care are etișuri cu coii+ E mai degrabă o li.tă a dorinelor- cum și ac
etele n adole.cenă+
4;au emeile ără coii5- .e g/ndi.e ;are.+
iaa .ecretă a lui <ean l zgudui.e ntruc/t'a e Ta=lor+ Era clar+ ;e
ierdu n g/nduri- ntreb/ndu.e robabil ce altce'a nu mai știa de.re
ne'a.ta lui+ ;are. și %atteF. căzură de acord duă aceea că i
zdruncina.e uin certitudinea că și inea .oia .ub control+ ;ecretele
erau ericuloa.e+
!ar- la nt/lnirea la care di.cută cazul cu șeii lui- n tim ce termenul
ceie de treizeci și șa.e de ore .e aroia ameninător- ;are. .e .imi
nr/nt+ E7amina.eră totul+ u reuși.eră .ă gă.ea.că nimic n dubă și nu
a'eau nicio do'adă motri'a lui Ta=lor cu e7ceia ilmelor orno- dar
a.ta nu era .uicient ca .ăl ină .ub are.t+
!ouă ore mai t/rziu- Klen Ta=lor ieșea e cauiune din .ecia de oliie-
de*a cu m/na e teleon+ $ob ;are. l ri'i e erea.tra de e coridor+

VP - 10>
G u te rela7a rea tare aca.ăB om re'eni- .e adre.ă el .iluetei ce .e
ndeărta+
U
A doua zi- Ta=lor .e ntoar.e la muncă- otri'it eciei n.ărcinate .ăl
urmărea.că+
;are. .e ntrebă ce ărere a'ea șeul lui Ta=lor de.re toate a.tea+
G un ariu căl dau aară /nă la ./rșitul lunii- i .u.e lui %atteF.+

?oarte
;igur o bine+ a a'ea tim
.o zb/rcea.că .ă acă greșeli dacă .tă mult tim e aca.ă+
e unde'a+
8ei doi oliiști .e uitară unul la celălalt+
G 8ear i .ă luăm legătura cu Alan <on.tone și .ăl rugăm .ă mai
aruncăm o ri'ire n regi.tru- la li'rările lui Ta=lor9 .u.e %atteF.+ oate
i dăm o .uge.tie+
U
!omnul <on.tone le ură bun'enit n biroul lui- mătur/nd cu m/na
.caunele roa.e- ncărcate cu /rtii și do.are+
G $ună ziua- domnule in.ectorB 8ărui at datorăm re'enirea
dumnea'oa.tră9 Klen nea .u. că totul .a rezol'at+
oliiștii cercetară atent oaia de onta* și și notară din nou
ilometra*ele- n tim ce <on.tone i ri'ea neliniștit+
G ;unt ai dumnea'oa.tră9 ntrebă ;are.- ridic/nd de e birou
otograia a doi băiei mbrăcai n tricouri de otbal+ 8e coii rumoșiB
Lă.ă 'orbele .ă lutea.că n aer n tim ce <on.tone și luă naoi
otograia+
G e cur/ndB .u.e %atteF. cu gla. 'e.el+
U
Lui Klen Ta=lor i .e ceru .ă ără.ea.că irma n aceeași .ătăm/nă+
Alan <on.tone l .ună e ;are. .ăl nștiineze+
G 8eilali șoeri .au .eriat oarte tare+ %a*oritatea a'em coii+ Tiul
na ăcut .candal c/nd iam lătit licidareaS a ridicat din umeri și șia
golit dulaul+
%atteF. z/mbi .ardonic+
G ;ăl 'edem ce ace acum+

VP - 10@
1&.

Sâmbătă, 21 aprilie 2007

Văduva

ărinii lui Klen au 'enit n 'izită la ./rșitul .ătăm/nii n care a o.t


are.tat+ ui 'ăzu.erăm de ce'a 'reme- și- c/t au .tat la ușă- reorterii au
ncercat .ă le 'orbea.că și iau tot otograiat+ Keorge era urio. și a
nceut .ăi n*ure- iar %ar= l/ngea c/nd am de.ci. ușa+ Am luato n
brae n ol și am condu.o n bucătărie+
Keorge și Klen .au du. n camera de zi+ oi două neam așezat la
ma.ă- și %ar= nu .e utea ori din l/n.+
G <ean-
caabil ce .e nt/mlă9
de a.emenea 8um
lucruri9 At/tarde
utea credeAcine'a
bolna'e+ o.t uncăbăiat
Klenminunat+
al meu eO
dulceaă- și oarte deștet+
Am ncercat .o liniște.c și .ăi e7lic- dar ea o inea cu 4nu Klen al
meu5+ /nă la urmă- miam ăcut un ceai ca .ă mi gă.e.c o ocuaie și
leam du. și bărbailor o ta'ă+
Atmo.era era ncărcată+ Keorge .tătea n aa șemineului și .e uita la
Klen- roșu de .uărare+ Klen .tătea e otoliul lui- ri'induși m/inile+
G 8e mai aci- Keorge9 lam ntrebat- ntinz/ndui o cană cu ceai+
G Aș ace uin mai bine dacă idiotul ă.ta nu .ar i ncurcat cu oliia+
%ulume.c- <ean+ Diariștii ne bat la ușă și ne .ună zi și noate+ A trebuit
.ă deconectăm teleonul ca .ă a'em uină liniște+ La el a ăit și .oră
ta- Klen+ E un coșmar- lualar naibaB
Klen nu .unea nimic+ oate că totul u.e.e .u. nainte .ă intru eu+
!ar eu nu mam utut abine+
G Keorge- .ă știi că și entru Klen e un coșmar+ entru noi toi+ E
ne'ino'at și șia ierdut .lu*ba+ E nedret ce .e nt/mlă+
%ar= și Keorge au lecat la uin tim duă+

VP - 106
G !ucă.e n'/rtindu.eB a .u. Klen- dar nu știu dacă a.ta 'oia .ă
.ună- de at+
Erau totuși ărinii lui+
U
Aoi au 'enit ărinii mei+ Cam .u. tatei la teleon .ă .e ducă rin
curtea Li.ei- 'ecina noa.tră- și .ă olo.ea.că oarta dintre grădini- ca .ă
nui deran*eze reorterii+ ;ăraca mama- a de.ci. ușa din .ate și a dat

buzna
%ama n ca.ă de arcă ar
e o er.oană i alergato
minunată- daruni c/ine+
e greu .ă acă aă anumitor
.ituaii+ ;ituaii banale+ !e e7emlu- nu ia niciodată autobuzul corect c/nd
merge la doctor și nici nu .e .imte n largul ei c/nd nt/lnește oameni noi+
Tata reacionează oarte bine+ u ace caz de micile ei 4atacuri de
anică5- așa cum .unt numite+ ur și .imlu o une .ă .tea *o.- o
m/ng/ie e m/nă șii 'orbește ncet /nă .e liniștește+ ;e iube.c cu
ade'ărat  ntotdeauna au o.t așa+ &i mă iube.c și e mine- dar mama
are ne'oie de toată atenia tatei+
G Oricum- tu l ai e Klen- obișnuia .ămi .ună+
8/nd .a așezat n bucătărie- alidă și cu re.iraia tăiată- tata a .tat
e .caun l/ngă ea și a inuto de m/nă+
G ui nimic- E'el=n+
G O .ămi re'in imediat- ?ran+
G %ama ta are ne'oie doar de ncura*are- <ean- mia .u. tata atunci
c/nd leam .ugerat rima oară .ă 'adă un doctor+
Așadar- am ncura*ato și eu+
G Totul .e 'a aran*a- mamă+ Lucrurile o .ă .e lămurea.că- ai .ă 'ezi+ E
o greșeală oribilă+ Klen lea .u. oliiștilor unde .e ala n ziua răirii- și
ei o .ă regleze totul+
Ea ma ri'it cu a.rime- ca și cum mar i te.tat+
G Ești .igură- <ean9
Eram+
!uă a.ta nau mai 'enit n 'izită+ Am nceut .ă merg eu la ei+
G E rea mult entru mama ta- mia .u. tata la teleon+
O coaam n iecare .ătăm/nă+ 3nainte i lăcea .ă mai 4acă o ieșire5
la .alon o dată e lună- dar- duă are.tarea lui Klen- a ieșit din ce n ce

VP - 10M
mai rar din ca.ă+ u era 'ina lui- dar uneori miera greu ciar și .ăl mai
lac+
!e e7emlu- n ziua n care mia .u. cămi 'ăzu.e caietele cu
otograii+ La 'reo două zile duă ce ieși.e e cauiune+ &tia ncă de la
ntoarcerea aca.ă- dar a aștetat+ Eram con'in.ă că regătește ce'a+ 3mi
dădeam .eama+
&i- c/nd ma 'ăzut cum mă uitam ntro re'i.tă la o otograie cu un

bebeluș- a e7lodat+
%ia .u. că aeciunea mea entru bebeluși e ob.e.i'ă+ Era urio.
entru că oliia gă.i.e caietul cu otograii n dulaul din debara- n
.atele boilerului+ u erau dec/t otograii+ 8u ce ar i utut dăuna9
Klen a iat atunci la mine+ u .e nt/mla rea de.+ !e obicei- c/nd
era ner'o.- .e ncidea n el și nu mai 'orbea+ ui lăcea .ăși arate
.entimentele+ 8/nd ne uitam am/ndoi la un ilm- iar e mine mă bunea
l/n.ul- el ur și .imlu .tătea nemișcat+ La nceut mi .e ărea că e
uternic- ca un bărbat ade'ărat- dar acum nu știu ce .ă zic+ oate că nu
.imte lucrurile așa cum o ac ceilali+
!ar n ziua aceea a urlat la mine+ Erau trei caiete e care le umlu.em
cu oze decuate din ziare- re'i.te și elicitări+ Am .cri. 48oiii mei5 e
coerta iecăruia- entru că a.ta erau+ O mulime de coii+ A'eam și
a'orii- binenele.+ $ec=- cu ăinuele n dungi și bentia a.ortată- și
Teo- un băieel gră.u cu un z/mbet care mă ăcea .ă lăcrimez+
8oiii mei+
$ănuie.c că știam că Klen .e 'a .imi atacat entru că nu utea a'ea
coii- de aceea le și a.cun.e.em- dar nu mă uteam abine+
G Ești bolna'ăB a urlat la mine+
%a ăcut .ă mă .imt rușinată+ oate că eram bolna'ă+
8e.tia e că el nu 'oia .ă 'orbim de.re ceea ce numea 4roblema
noa.tră5+
u 'oiam eu .ă ie o roblemă+ ur și .imlu- un coil era tot cemi
doream mai mult n 'iaă+ Li.a- 'ecina de alături- era la el+
;a mutat l/ngă noi cu iubitul ei- And=- la două luni duă .o.irea
noa.tră+ Era .imatică  nu oarte băgăcioa.ă- dar intere.ată de
er.oana mea+ Era n.ărcinată c/nd .au mutat- iar eu și Klen ncercam la
'remea aceea- așa că di.cutam o grămadă- ăceam lanuri  cum ne
VP - 10N
'om crește coiii- ce culoare 'or a'ea camerele lor- ce nume .ă le dăm- la
ce școli 'or merge- m/ncarea cu cimicale etc+ Tot elul de lucruri+
Li.a nu .emăna cu mine+ A'ea ărul negru .curt- eo.- cu '/rurile
o7igenate- și urta trei cercei ntro urece+ Arăta ca un otomodel din
re'i.tele de la .alonul de coaură+ Era oarte rumoa.ă+ !ar Klen na'ea o
ărere rea bună+
G <eanie- Li.a nu are genul no.tru+ are cam ușuratică+ !e ce o tot

in'ii
8redla noi9
că era gelo. entru că trebuia .ă mă martă cu Li.a- iar el și
And= nu a'eau nimic n comun+ And= monta .cele și era tot timul
lecat+ O dată a o.t ciar și n Ctalia+ 3n ine- /nă la urmă a ugit cu o tiă
e care o cuno.cu.e ntro călătorie- iar Li.a a răma. .ingură- cinuindu
.e .ă trăia.că din alocaii și ncerc/nd .ă obină tot ce utea de la el
entru coii+
;e .imea oarte .ingură și ne nelegeam oarte bine- așa că mergeam
de cele mai multe ori la ea- n .ecial ca .ă nul deran*ez e Klen+
3i .uneam o'eștile e care le auzeam la coaor- iar ea r/dea e rute+
3i lăcea .ă b/rea.că la o ceașcă de caea+ ;unea că așa mai .caă de
coii+ A'ea doi  un băiat și o etiă- Hane și !ai.= - n tim ce eu mi
aștetam ncă r/ndul+
!uă cea dea doua ani'er.are a nunii noa.tre- am o.t .ingură la
doctor ca .ă di.cut de.re moti'ele entru care nu răm/neam
n.ărcinată+
G ;untei oarte t/nără- doamnă Ta=lor- mia .u. doctorul Iilliam.+
"ela7ai'ă și ncercai .ă nu 'ă g/ndii la a.taB E cel mai bun lucru+
Am ncercat+ !ar- duă ncă un an ără coii- lam con'in. e Klen .ă
'ină cu mine+ Cam .u. că trebuie .ă ie ce'a n neregulă cu mine și a
accetat .ă mă n.oea.că și .ă mă .u.ină+
!octorul Iilliam. nea a.cultat- a ncu'iinat din ca și a z/mbit+
G aidei .ă acem niște te.teB nea .u.+
&i așa au nceut 'izitele la .ital+
3nt/i miau ăcut mie+ Eram di.u.ă la orice ca .ă răm/n gra'idă și am
o.t de acord cu toate e7lorările 'aginale- cu e7aminările- ultra.unetele-
'eșnicele neături entru analize+

VP - 10Q
G Tromele uterine .unt curate ca un luier- mia .u. ginecologul la
inalul te.telor+ ;untei erect .ănătoa.ă+
A urmat Klen+ u cred căși dorea- dar- duă ce eu ăcu.em toate
analizele- nu mai era cale de ntor.+ %ia .u. că u.e.e groaznic+ 8ăl
ăcu.eră .ă .e .imtă ca o bucată de carne+ %o.tre de .ermă- borcănele
de la.tic- re'i.te orno zdrenuite+ Tot tac/mul+ Am ncercat .ăl ac .ă
.e .imtă mai bine .un/ndui c/t i eram de recuno.cătoare- dar na

mer.+ &i aoideam


umărul aștetat+ era aroae zero+ &i a.ta a o.t tot+ ;ăracul
.ermatozoizi
KlenB La nceut a o.t de'a.tat+ A'ea imre.ia că u.e.e .ocotit un ratat-
nu ndea*un. de bărbat- și era at/t de orbit de ceea ce .imea- nc/t
robabil na utut .ă neleagă ce n.emna rezultatul analizelor entru
mine+ 3n.emna că nu uteam a'ea coii+ a'ea .ă e7i.te nimeni care .ă
mi .ună 4mami5- na'eam .ă iu mamă- .ă am neoi+ A ncercat el .ă
mă liniștea.că la nceut- c/nd l/ngeam- dar cred că a a*un. .ă .e
licti.ea.că și e urmă a nceut .ă .e di.taneze+ ;unea că e .re
binele meu+ 8ă trebuie .ă merg mai dearte+
Li.a ma .ri*init oarte mult- și ncercam .ă no ură.c entru norocul
ei- iindcămi lăcea de ea- dar era greu și ea nelegea oarte bine c/t mi
e de greu- așa că mia .u. că uteam .ă iu 4a doua mamă5 entru coiii
ei  cred că a o.t o glumă- dar am mbrăișato și am ncercat .ă nu
l/ng+ Eram arte din 'iaa lor- și ei au de'enit arte din 'iaa mea+
Lam con'in. e Klen .ă con.truia.că o oartă n gardul dintre cele
două grădini- entru ca Li.a și coiii .ă oată 'eni n 'izită oric/nd- și am
cumărat ciar și o i.cină gonlabilă ntro 'ară+ Klen .e urta rumo. cu
ei- dar nu .e imlica așa cum o ăceam eu+ 3i ri'ea uneori de la erea.tră
și le ăcea cu m/na+ u ncerca .ăi miedice .ă ne 'iziteze- și uneori-
c/nd Li.a .e ducea la 'reo nt/lnire  și ăcu.e cont e .iteuri acelea e
care i gă.ești bărbatul erect - coiii dormeau n camera oa.eilor-
dea curmezișul+ Le ăceam crocete de ește cu mazăre și .o. de roșii-
iar aoi ne uitam la un ilm !i.ne=+
Aoi- duă ce .e băgau n at- .tăteam l/ngă ei și i ri'eam cum
adorm+ 3i .orbeam din oci+ Lui Klen nui lăcea a.ta+ 3mi .unea că .unt
bizară+ !ar iecare cliă etrecută cu ei era .ecială+ 8iar și .cimbatul
.cutecelor c/nd erau mici+ 8/nd au mai cre.cut- au nceut .ămi .ună
VP - 110
4<i*i5 entru că nu reușeau .ă ronune 4<ean5- și iecare mi .e agăa de
un icior- și trebuia .ă merg cu ei așa- at/rnai+ 4$obiele mele dulci de
mazăre5 le .uneam+ Car ei r/deau+
Klen mergea la el n birou c/nd *oaca noa.tră .e nteea  .unea că
acem rea mult zgomot - dar e mine nu mă deran*a+ reeram .ă mă
bucur .ingură de ei+
%am g/ndit ciar .ă renun la .lu*bă și .ă am gri*ă de ei toată ziua

entru ca Li.a
G A'em .ă oată
ne'oie munci-
de bani- <ean+dar
&i-Klen nanu
n lu.- o.t de coiii
.unt acord+tăi+
Aoi a ncetat .ăși mai ceară .cuze că era inertil și a nceut .ămi
.ună:
G 8el uin ne a'em unul e celălalt- <ean+ ;untem oarte norocoși+
Am ncercat .ă mă .imt norocoa.ă- dar nu reușeam+
3ntotdeauna am crezut n noroc+ 3mi lace că oamenii și ot .cimba
'iaa dintrodată+ #itai'ă la concur.ul "rei s# $ii milionar 9 ;au la loterie+
Ești o emeie banală de e .tradă- iar ntro cliă de'ii milionară+ 3mi
cumăr .ătăm/nal un bilet la loterie și 'i.ez c/te o *umătate de zi că 'oi
c/știga+ &tiu de*a ce aș ace cu banii+ %iaș cumăra o 'ilă la mare  ntr
un loc n.orit- robabil n .trăinătate  și aș adota coii orani+ Klen nu
ace arte din ace.te lanuri+ ar i de acord și naș 'rea ca aa lui
ncruntată .ămi di.trugă 'i.ele+ Klen e doar arte din realitate+
Ade'ărul e că entru mine nu era .uicient .ă im doar noi doi- dar el .e
.imea rănit că a'eam ne'oie de altcine'a+
robabil deaia nici nu lua n calcul ideea adoiei  4<eanie- nu 'reau
.ă la. e nimeni .ă intre n 'iaa noa.tră+ u e treaba nimănui5 ca .ă nu
mai 'orbim de.re roceduri 4e7treme5 recum in.eminarea artiicială
.au mama.urogat+ Am di.cutat de.re a.ta ntro .eară cu Li.a la un
aar de 'in și mi .a ărut o.ibil+ Am ncercat e urmă .ă abordez
.ubiectul n di.cuiile cu Klen+
G !ezgu.tător- duă ărerea mea- a .u.+
&i cu a.ta ba.ta+
Așa că am ncetat .ă mai l/ng n aa lui- dar- de iecare dată c/nd un
rieten .au o rudă mi .unea că așteată un coil- .imeam cum mi .e
./șie inima+ i.am tot timul bebeluși- bebeluși ierdui- căutări
ne./rșite- iar uneori ciar mă trezeam .imind greutatea unuia n brae+
VP - 111
Am nceut .ă am in.omnii și .ă ierd n greutate+ %am du. iar la
doctor- și mia dat niște a.tile care ar i trebuit .ă mă acă .ă mă .imt
mai bine+ u iam .u. lui Klen+ u 'oiam .ăi ie rușine cu mine+
&i am nceut .ă colecionez otograiile  le rueam ncet și le
.trecuram n oșetă+ e urmă- c/nd au o.t rea multe- am nceut .ă le
a.cund rin cările mele+ Aștetam .ă iu .ingură- mă așezam e *o. și
.coteam iecare otograie- m/ng/indo și ronun/ndui numele+

;tăteam c/teodată
oliiștii au .u. ore ntregi
că Klen imagin/ndumi
a ăcut că e
același lucru erau coiii mei+
calculator+
3n ziua n care a iat la mine entru caietele cu otograii- mia .u. că
eu l ăcu.em .ă caute ilme orno e internet+ Era o acuzaie oarte
ur/tă- dar ia .căat la ner'i+
%ia .u. că mă deărta.em de el din cauza ob.e.iei mele de a a'ea
coii+ &i că trebui.e .ăși caute o .uaă de eliberare n altă arte+
G u .unt ilme orno- mia .u. n momentul n care șia dat .eama
că mer.e.e rea dearte+ Tuturor bărbailor le lace .ă .e uite din c/nd n
c/nd la ele- nui așa- <eanie9 u ace rău nimănui+ !oar entru uină
rela7are+
am știut ce .ăi ră.und+ u știam că tuturor bărbailor le lac
ilmele orno+ La coaor nu .e di.cuta.e niciodată de.re așa ce'a+
Am nceut .ă l/ng- și el mia .u. că nu era 'ina lui+ 8ă u.e.e atra.
de ornograia online și că nar trebui .ă le ermită .ă ună așa ce'a e
internet+ Era o cur.ă entru bărbai inoceni+ !e'eni.e deendent  e o
boală- <eanie- o deendenă - nu .e utea abine- dar nu .e uita
niciodată la coii+ Cmaginile re.ecti'e a*un.e.eră ur și .imlu
nt/mlător e calculatorul lui  ca un 'iru.+
am mai 'rut .ă mă g/nde.c la a.ta+ %iera oarte greu .ă .ear cele
două imagini+ Klen al meu și celălalt bărbat de.re care 'orbea oliia+
Trebuia .ă ă.trez lucrurile clare+
oiam .ă cred n el+ 3l iubeam+ Klen era lumea mea+ &i eu eram lumea
lui- mi .unea+ Aarineam unul altuia+
Cdeea că eu aș i o.t 'ino'ată entru căl min.e.em .ă .e uite la
imaginile alea oribile a cre.cut n mintea mea- nlătur/nd ntrebările e
care mi le uneam de.re el+ !e.igur- nam alat de deendena lui dec/t

VP - 112
n momentul n care oliiștii miau bătut la ușă- n duminica aceea de
aște- și atunci era rea t/rziu .ă mai .un .au .ă ac ce'a+
A trebuit .ă ă.trez și .ecretele lui- și e ale mele+

VP - 11,
2'.

Vineri, 11 iunie 2010

Văduva

La micul de*un a'em croa.ani și .alată de ructe+ &er'ete mari de in și


o caetieră cu caea ade'ărată+
Hate nu mă la.ă .ă măn/nc .ingură+
G 3i in comanie- mi .une și .e tr/ntește e .caun+ Ca o ceașcă de
e ta'a de .ub tele'izor și și toarnă caea+ Are un aer de emeie de
aaceri+ <ean- trebuie neaărat .ă rezol'ăm roblema contractului+ Diarul
'rea .ă .căăm de ormalităi entru a utea grăbi inter'iul+ Azi e 'ineri-
iar ei 'or E.ăl
.emnezi+ ublice
oarte clar+m/ine+ Am tiărit
;tiulează că eștiodecoie
acorda .ă
contractului
ne oeri uncainter'iu
.o
e7clu.i' contra unei .ume .tabilite n realabil+
umi aminte.c c/nd am .u. da+ oate că nam .u.+
G !arJ ncerc .ă reacionez+
umai că ea mi une n aă un teanc de /rtii- e care nce .ă le
cite.c- entru că nu știu ce altce'a .ă ac+ O mulime de clauze și 4ările
la contract5+
G abar nam ce n.eamnă toate a.tea- i .un eu+
Klen era cel care .e ocua de /rtii și .emna totul+
Hate are nerăbdătoare și ncearcă .ămi e7lice termenii legali+
G E oarte .imlu- mi .une+
rea cu tot dinadin.ul .ă .emnez+ robabil șeul ei ace re.iuni- dar
eu un contractul e ma.ă și clatin din caS ea otează+
G rei .ă .e uite la el un a'ocat n locul tău9 mă ntreabă+
3ncu'iinez din ca+
G 8unoști 'reunul9

VP - 11>
3ncu'iinez din nou din ca+ 3l .un e Tom a=ne- a'ocatul lui Klen+ A
trecut ce'a tim  robabil 'reo doi ani - dar mai am numărul lui n
teleon+
G <ean- ce mai aci9 %ia ărut rău .ă alu de.re accidentul lui Klen-
mi .une el duă ce .ecretara mil dă la teleon+
G %ulume.c- Tom- rumo. din artea ta+ Am ne'oie de a*utorul tău+
8ei de la ziarul Daily Post 'or .ă le acord un inter'iu e7clu.i' și mi cer .ă

.emnez
Tace- un contract+
și mi 8rezi
imaginez că teai
uimirea deutea uita
e aa lui+e.te el9
G #n inter'iu9 Ești .igură că aci ceea ce trebuie9 Teai g/ndit bine9
u mia u. ntrebările e.eniale- și i .unt recuno.cătoare entru a.ta+
3i .un că mam g/ndit și că era .ingura modalitate de a .căa de
*urnaliștii care .e tot adunau la ușa mea+ 3nce .ă 'orbe.c aidoma lui
Hate+ u am neaărată ne'oie de bani+ Klen a rimit un .ert de milion
comen.aie entru o'e.tea n care la ame.tecat oliia  bani murdari
e care iam in'e.tit am/ndoi ntro .ocietate de con.trucii  și mai .unt
și banii din a.igurarea lui de 'iaă+ !ar cele @0+000 de lire e care 'rea .ă
mi le lătea.că ziarul nu miar .trica+
Tom nu are con'in.- dar e de acord .ă citea.că contractul- iar Hate il
trimite e email+ Aștetăm ră.un.ul- iar ea ncearcă .ă mă con'ingă .ă
merg la .a entru un tratament acial+ u 'reau .ă iu mane'rată din nou
de alii- așa că reuz și aștet+
!e c/nd .a nceiat cazul lui Klen- ntre mine și Tom .a ormat o
legătură .ecială+
;tăteam mreună aștet/nd ca Klen .ă ie eliberat- iar Tom nu .e
utea uita la mine+ 8red că .e temea de ceea ce ar i 'ăzut n ocii mei+
%ă 'ăd .t/nd acolo cu el+ ?inalul cal'arului  deși nu tocmai inalul+
?u.e.em recuno.cătoare entru ordinea e care tribunalul o dădu.e 'ieii
mele+ ?iecare zi- laniicată+ 3n iecare zi lecam de aca.ă la N dimineaa-
mbrăcată rumo.- ca și cum maș i du. la .er'iciu la birou+ 3n iecare zi
'eneam naoi aca.ă la 1M+,0+ Treaba mea era .ăl .ri*in e Klen și .ă
nu .un nimic+
Tribunalul era ca un .anctuar+ 3mi lăceau olurile zgomotoa.e și
aeri.ite- curentul care mișca anunurile de e a'iziere și 'ocile de la
cantină+
VP - 11@
Tom mă du.e.e acolo nainte ca Klen .ăși acă aariia- la roce.- ca
.ă mă obișnuie.c cu .ala de tribunal+ ăzu.em Old $aile= > la tele'izor 
la știri- reorterii 'orbeau de e trotuarul din aa lui de.re crime- .au
atentate terori.te- .au mai știu eu ce- iar interiorul l știam din .eriale
olii.te+ !ar nimic nu .e comara cu ceea ce am 'ăzut aie'ea+ ;ălile
.unt ntunecoa.e- mai mici dec/t arată la tele'izor- miro. a ra- ca o
cla.ă lină de cretă- și ar de modă 'ece- cu mobilă și lambriuri din lemn

nci.
Era la culoare+
liniște și oarte lăcut c/nd am dat o raită e acolo nainte .ă
nceaă ziua de lucru+ am 'ăzut mai e nimeni+ A o.t un ic altel n
momentul n care Klen a aărut la tribunal ca .ă i .e .tabilea.că data
năișării la roce.+ Atunci .ala gemea de lume+ Oamenii au ăcut coadă
ca .ăl 'adă+ 3și adu.e.eră .and'ișuri și .ticle cu aă de arcă era t/rg
.au ce'a+ Car reorterii .e ngrămădeau e .caunele re.ei din .atele
meu+ Am .tat cu caul lecat- reăc/ndumă că mi caut ce'a n geantă-
/nă n momentul n care Klen a o.t adu. de gardieni și in.talat n bo7a
acuzailor+ ărea mic+ 3i adu.e.em cel mai rumo. co.tum- .e bărbieri.e-
dar tot mic ărea+ ;a uitat .re mine și mia ăcut cu ociul+ !e arcă nu
.e nt/mla nimic gra'+ Am ncercat .ăi z/mbe.c- dar gura miera u.cată-
buzele mi .e lii.eră de dini+
Totul .a terminat at/t de reede- că abia dacă am a'ut tim .ă mă uit
la el nainte .ă di.ară e .cări+ %iau dat 'oie .ăl 'ăd ce'a mai t/rziu+
;e .cimba.e n uniorma de ușcăriaș- a.emănătoare cu un trening- șiși
.co.e.e din icioare antoii cei buni+
G $ună- <eanie- iubirea meaB Ei bine- ce mai ar.ă- nu crezi9 A'ocatul
mia zi. că e o ar.ă- ur și .imlu+
Am 'rut .ăi .un că era normal .ăi zică așa ce'a- doar entru a.ta
era lătit+
!ata roce.ului u.e.e .tabilită entru luna ebruarie- atru luni mai
t/rziu- iar Klen era con'in. că do.arul 'a i re.in. nainte de termen+
G E o ro.tie- <eanie- știi oarte bine+ oliiștii .un numai minciuni ca
.ă ia.ă ei cu aa curată+ Au ne'oie .ă are.teze e cine'a- și eu .unt unul
dintre raierii care conducea o mașină alba.tră n ziua aia n zonă+

4 ;ediul Tribunalului enal 8entral al Angliei și Wării Kalilor- la Londra+


VP - 116
%a .tr/n. de m/nă și la el am ăcut și eu+ A'ea dretate+ umai
ro.tii+
%am du. aca.ă și mam reăcut că totul era n regulă+
Cnteriorul ca.ei ciar era+ %icul meu uni'er. rămă.e.e neatin. 
aceiași erei- aceleași cești- aceeași mobilă+ !ar aară- totul .e
.cimba.e+ Trotuarul din aa ca.ei era lin de oameni care 'eneau-
lecau .au .e uitau la ca.a mea+ ;erau .ă 'adă o r/ntură din mine+

!in c/nd
anonim- n c/nd trebuia
acoerindumă .ă ie.-
comlet- și și
miatunci
ăceammăcura*
mbrăcam c/t mai.ă ie.
n ol nainte
reede și .ubit+ u uteam .ă e'it bliurile- dar .eram .ă .e .ature de
aceleași imagini cu mine merg/nd e alee+ &i am n'ăat .ă redonez un
c/ntec n minte ca .ă nu le mai aud remarcile și ntrebările+
izitele la enitenciar erau cele mai rele+ Trebuia .ă iau un autobuz- și
ziariștii mă urmăreau /nă n .taie și mă otograiau e mine și e
ceilali a.ageri n tim ce aștetam+ Toată lumea .e .uăra  e ei și
aoi e mine+ u era 'ina mea- dar eu icam ro.t+ entru că eram .oia
celui acuzat+
Am ncercat .ă mă duc n alte .taii de autobuz- dar la un moment dat
mam .ăturat de *ocurile lor și- /nă la urmă- am accetat .ituaia și iam
aștetat .ă .e licti.ea.că+
#rcam n autobuzul ,N0 .re $elmar. și .tăteam cu o .acoșă de
la.tic e genunci- ncerc/nd .ă la. imre.ia că mă duceam la
cumărături+ Aștetam .ă 'ăd dacă aă.a altcine'a e butonul de orire
nainte de .taia unde trebuia .ă cobor și mă dădeam reede *o.+ %ai
erau emei care coborau acolo- cu coii l/ngăcioși și cu cărucioare- iar
eu mergeam mult n .atele lor- entru ca lumea .ă nu creadă că eram ca
ele+
Klen era n are.t re'enti'- așa că nu erau rea multe reguli entru
'izite- dar cel mai mult mi lăcea că nu a'eam 'oie .ă ort tocuri- u.te
.curte .au aine tran.arente+ %ă ăcea .ă r/d+ rima dată mam
mbrăcat n antaloni și un ulo'er+ 8onortabil și .igur+
Lui Klen nu ia lăcut+
G <ean- .er că nu de'ii delă.ătoare- mia .u. el- așa că la
următoarea 'izită mam ru*at+

VP - 11M
A'ea dretul la trei 'izite e .ătăm/nă- dar am con'enit .ăl 'izitez de
două ori- ca .ă nu am dea ace rea de. cu reorterii+ Lunea și 'inerea+
G 3n elul ă.ta mi nce șimi termin .ătăm/na cu bine- mia .u. el+
3n .ala de 'izite era rea multă gălăgie- iar lumina uternică mă deran*a
la oci+ ;tăteam unul n aa celuilalt și ăceam .cimb de noutăi- aoi
a.cultam con'er.aiile celorlali și 'orbeam de.re ele+
8redeam că mi.iunea mea era .ăl liniște.c și .ăl a.igur că .unt

alături de el- dar


G <eanie- o .ăeltrecem
ărea .ă
noiștie de*atoate+
e.te a.ta+ &tim am/ndoi ade'ărul- și c/t
de cur/nd o .ăl ale și lumea+ ui ace gri*iB mi .unea cel uin o dată
e arcur.ul iecărei 'izite+
3ncercam- dar .imeam că 'iaa ni .e .curge rintre degete+
G &i dacă ade'ărul nu ie.e la i'eală9 lam ntrebat o dată- și el a ărut
dezamăgit ciar și numai iindcă .ugera.em așa ce'a+
G a ieși- a in.i.tat+ A'ocatul zice că oliia a ăcut greșeli gra'e+
!o.arul lui na o.t re.in.- și atunci el a declarat că oliiștii 4'or .ă .e
dea n .ectacol5+ La iecare nt/lnire mi ărea mai mic- ca și cum .e
circea năuntrul lui+
G ui ace gri*i- iubirea meaB mă trezeam .un/nd+ 8ur/nd .e 'a
termina totul+
Car el mă ri'ea recuno.cător+

VP - 11N
21.

Luni, 1 iunie 2007

o!iți"tu!

;are. reanaliza .ituaia+ Trecu.eră două luni de c/nd bătu.e entru


rima dată la ușa lui Klen Ta=lor- și anceta nu rogre.a n niciun el+ u
din cauză că nar i ăcut cercetări+ 8olegii lui e7amina.eră toate detaliile
'ieii lui Klen  ca și ale 'ieii lui %ie !oonan și Lee 8amber. dar nu
de.coeri.eră rea multe+
!oonan ărea a duce o e7i.tenă banală- n care nici măcar cele două
di'oruri nu adu.e.eră o ată de culoare+ ;ingurul lucru intere.ant era că
o.tele lui ne'e.te
e cealaltă de'eni.eră
c/nd 'orbeau de.rerietene oarte
deectele bune și .e comletau una
lui %ie+
G 8red că e un ic egoi.t- .unea %arie !oonan+
G !a- egoi.t- conirma ;ara !oonan+ e e mai bine ără el+
ici măcar coiii lui nu erau intere.ai de roblemele lui cu oliia+
G u ne 'edem niciodată- .u.e cel mare+ A lecat nainte .ămi dau
.eama măcar că e7i.tă+
%atteF. continua cercetările- er.e'erent+ 3i cre.cu ten.iunea c/nd
de.coeri că !oonan nu a*un.e.e la medic n ziua n care di.ăru.e $ella-
dar ace.ta declară că .atele l duru.e at/t de tare- nc/t nu utu.e
ără.i aartamentul+ Car medicul de amilie u de acord cu el+
G Abia dacă .e oate ine e icioare de multe ori- .u.e ace.ta+
$ietul omB
!oonan nu utea i ncă eliminat cu totul ca .u.ect- dar ;are. și
cam ierdu.e răbdarea și in.i.ta ca %atteF. .ăși ndrete atenia .re
Klen Ta=lor+
G !oonan e aroae andicaat- abia merge- cum ar utea răi un
coil9 ntreba el+ a'em nicio do'adă n aara atului că era ntro dubă
alba.tră la momentul acela- nu9
VP - 11Q
%atteF. dădu din ca+
G u- șeule- dar mai e și o'e.tea din Oeraiunea Aur+
G &i cum do'edești tu că .a uitat la otograiile acelea9 ai cum+
Ta=lor are otograii orno cu coii e calculator+ A.ura lui ar trebui .ă
ne concentrăm+ Am ne'oie .ă te ocui de a.ta- %atteF.+
;ubin.ectorul nu era con'in. că ar i trebuit .ă orea.că anceta n
ri'ina lui !oonan- dar știa că șeul lui și orma.e o altă ărere+

roblema
intuiie- că ei reală entru
gă.i.eră de*a;are. erașică.enutemea
'ino'atul- .e utea
că- ndetașa decare
cazul n rima
nullui
'or ori la tim- 'a răi o altă etiă+
3nceu.e .ă ie atent la iecare coil de '/r.ta $ellei carei ieșea n cale
 e .tradă- n magazine- n mașini .au n caenele  și aoi .ă .cruteze
eele din *ur- căut/nd o.ibili răitori+ 3nceu.e .ăși iardă aetitul- dar
nu și concentrarea+ &tia că in'e.tigaia i acaara 'iaa- dar nu utea ace
nimic+
G Ești ob.edat de ace.t caz- i .u.e.e Eileen ntro .eară- nu demult+
u utem .ă .tăm și noi la un aar ără ca tu .ă ii cu g/ndurile du.e9
"ela7eazăteB
Lui i 'eni.e .ă urle la ea: 4rei .ă mai ie răit 'reun coil n tim ce eu
.tau la un aar de 'in95 !ar no ăcu.e+ u era 'ina lui Eillen+ Ea nu
nelegea+ ;are. știa că nu oate a'ea gri*ă de iecare etiă din oraș-
dar nu utea renuna .ă ncerce+
A'u.e.e multe cazuri a.emănătoare n cariera lui  micua Laura
;im.onS bebelușul I- e care tatăl lui 'itreg l .cutura.e at/t de tare
nc/t l omor/.eS băieelul amiliei oule.- necat n i.cina din arc
rintre ali coiiS accidente rutiere și coii ugii de aca.ă - dar e
niciunul din ei nul cuno.cu.e at/t de bine ca e $ella+
3și aminti .enzaia de neutină carel curin.e.e c/nd l inu.e entru
rima oară e <ame.- băiatul lui- n brae- g/ndul că doar el era
re.on.abil de bună.tarea și .igurana coilului ntro lume lină de
ericole și oameni răi+ La el .imea și n ri'ina $ellei+
3nceu.e .o 'i.eze+ A.ta nu era niciodată .emn bun+
;e ntrebă dacă nu cum'a mașina alba.tră le di.trăgea atenia de la
alte i.te+ !ar atunci de ce șoerul mașinii alba.tre nu 'eni.e .ingur .ă .e
identiice9 Toată lumea și dorea .ăi a*ute e oliiști n cazul ă.ta+ !acă
VP - 120
tiul ar i 'enit doar n 'izită ntro ca.ă- ar i .unat duă aceea la oliie-
nu9
!oar dacă nu u.e.e Klen Ta=lor- .e g/ndi ;are.+
8ăutările u.e.eră amănunite- .e lua.e la uricat iecare centimetru+
#n tricou aruncat ntrun tuiș- un anto de.ereceat- o etiă blondă
zărită ntrun mall n tim ce ncerca .ă .cae de un adult+ oliiștii erau
cu ner'ii ntinși la ma7imum e mă.ură ce orele- aoi zilele- aoi

.ătăm/nile
nu renuna+ treceau ără niciun rezultat+ Erau cu toii euizai- dar nimeni
&edinele inormati'e de dimineaa de'eniră din ce n ce mai .curte și
mai .umbre+ Tricoul gă.it aarinea unui coil de ot ani- antoul nu era
al $ellei- iar etia blondă din mall a'u.e.e un acce. de urie+ i.tele erau
eliminate e mă.ură ce .e ăceau 'eriicări+
;are. nuși arăta di.erarea+ !acă ar i .co. la i'eală ce .imte-
ecia lui .ar i de.cura*at+ 3n iecare dimineaă și inea un di.cur. de
mbărbătare la birou- uneori n aa oglinzii de la toaletă- a'/nd gri*ă ca
nimeni .ă nui oată citi eșecul n ocii tot mai ncercănai+ Aoi intra n
birou- lin de energie- tran.mi/ndo și colegilor- bărbai și emei+
G ;ă re'enim la atele undamentale- .u.e el n acea dimineaă+
&i așa ăcură- re'ăzură otograii- ări- nume și li.te+
G 8e ne .caă9 i ro'ocă el e ceilali .ă g/ndea.că+
Era ncon*urat de ri'iri obo.ite+
G 8ine ar răi un coil9 8e știm din alte cazuri .imilare9
G #n edoil+
G O reea de edoili+
G #n răitor care 'rea recomen.ă+
G ;au răzbunare+
G O emeie care șia ierdut coilul+
G ;au care nu oate a'ea coii+
G #n etiși.t care are ne'oie de un coil entru ași mlini anteziile+
;are. ncu'iină din ca+
G aidei .ă ne mărim n ecie de c/te doi  ardon- doi .au două
 și .ă luăm din nou iecare martor și er.oană otenial intere.antă- ca
.ă 'edem dacă .e ncadrează n 'reuna din ace.te categorii+

VP - 121
8amera .e umlu de murmurul con'er.aiilor- și ;are. lecă șil lă.ă
e Can %atteF. .ă conducă di.cuiile+
;e ntreba c/t de reede 'a aărea numele lui <ean Ta=lor și 'oia .ă
aibă tim .ă .e g/ndea.că bine el n.uși la a.ta+ <ean Ta=lor era o
ciudată+ 3și aminti de rima dată c/nd o 'ăzu.e- de șocul de e aa ei- de
interogatoriile line de ntrebăricacană- de ră.un.urile ei erme+
;are. era con'in. că <ean și acoeră .oul și u.e.e comortamentul

ei e .eama
imlicată unei loialităi
n 'reun el9 oarbe- dar era oare din cauză că și ea era
?emeile care ucid coii .unt rare și- otri'it .tati.ticilor- și ucid de
obicei roriile odra.le+ 3n.ă- uneori- răe.c coii+
;are. știa că inertilitatea utea i un moti' oarte uternic+ %ulte
emei .uereau cumlit din cauza ei- aroae nnebuneau de durere+
ecina și colegele de la .alon declara.eră că <ean u.e.e de'a.tată
al/nd că nu utea a'ea coii+ l/ngea n camera din .ate c/nd o clientă
anuna că e gra'idă+ !ar nimeni nu o 'ăzu.e e <ean n ;outamton n
ziua di.ariiei $ellei+
3n tim .e g/ndea- ;are. m/zgălea niște ăian*eni e blocnote.ul
din aa lui+
!acă iubește coiii at/t de mult- de ce ar .ta <ean l/ngă un bărbat care
.e uită la ornograie inantilă e calculator9 !e ce iar i loială unui
a.emenea bărbat9 Era con'in. că- n locul ei- Eileen lar ără.i imediat+ &i
nar i o.t de condamnat+ Așadar- cu ce și .tă/nește Klen .oia9
4oate că am ri'it lucrurile dintrun ungi greșit5- .e g/ndi el n tim
ce .e .ăla e m/ini n toaleta bărbailor+ 4oate că ea l .tă/nește e
Klen+ Oare ea .ăl i ndemnat la răire95
3ntrade'ăr- c/nd .e ntoar.e- numele lui <ean aărea e tabla din
camera de cercetări+ Agenii care 'eriicau 4emeile ce nu ot a'ea coii5
di.cutau cazuri mai 'eci+
G Cdeea e că emeile acionează de obicei .ingure- domnule- .u.e
unul dintre ei- și nu .unt intere.ate de coii mai mărișori+ #nele .e reac
n aa artenerilor .au a amiliei că .unt n.ărcinate- oartă ce.tii ca .ă
ară umlate și mbracă aine entru gra'ide și aoi răe.c bebeluși din
maternităi .au din cărucioare ne.ura'egeate din aa magazinelor- ca
.ă *u.tiice nșelătoria+ "ăirea unui coil de c/i'a ani re.uune un ri.c
VP - 122
ma*or+ oate .ă .e zbată dacă .e .erie- iar un coil care l/nge atrage
atenia+
!an ?r=- unul dintre roa.eii ab.ol'eni- ridică m/na- iar %atteF. i
ăcu .emn că oate .ă inter'ină+ Era t/năr- abia 'enit de e băncile
academiei- și .e ridică n icioare entru a .e adre.a colegilor- neștiind că
obiceiul era .ă .e .tea e .caun și .ă 'orbea.că n aa ecranului de
calculator+

3și dre.ee 'ocea+


G Aoi oarte diicil .ă ii a.cun. un coil de '/r.tă mai mare+ &i e
mult mai greu .ă e7lici amiliei și rietenilor aariia bru.că a unui coil
de doitrei ani+ !acă ai răi un a.emenea coil ca .ăl dai dret al tău- ar
trebui .ă di.ari și tu+ Car .oii Ta=lor nu .au mutat+
G Ai dretateJ ?r=- arcă așa te ceamă- nu9 ntrebă ;are.- ăc/ndu
i .emn .ă .e așeze+
8elelalte ecie elimina.eră 'arianta răirii entru recomen.ă .au din
răzbunare+ !aFn Elliott nu a'ea bani- și oliiștii mer.e.eră naoi /nă n
adole.cena ei- căut/nd oști iubii .au do'ezi că .e droga.e ori .e
ro.titua.e- n ideea că ar i utut a'ea 'reo legătură cu crima organizată+
!ar nu gă.i.eră nimic+ Era o ată din ro'incie care lucra.e ntrun birou
/nă c/nd .e ndrăgo.ti.e de un bărbat că.ătorit cu care a'u.e.e un
coil+
3ncă nul gă.i.eră e tatăl $ellei  numele e care il dădu.e !aFn
ărea al.- iar numărul de teleon mobil nu mai era 'alabil+
G #n noroco.- .u.e %atteF.+ uină di.tracie e7tracon*ugală și
aoi di.are+ iaa ma*orităii comi.'oia*orilor+ 8/te o artidă de .e7 n
iecare oraș+
4edoili5 era tot ce rămă.e.e e tabla de in'e.tigaii+
;ala ărea .ă .e golea.că de energie+
G aidei- ntre tim- .ă ne ntoarcem la KlenB .u.e ;are.+
G &i la %ie !oonan- adăugă %atteF.+ 8e acem cu Oeraiunea Aur9
!ar ;are. ărea că nul aude+ Era atent la roriile temeri+
Era con'in. că Klen Ta=lor .e g/ndea de*a la următoarea 'ictimă+ &i și
alimenta g/ndurile cu ornograie online+ 8on.ultarea ace.tor imagini
de'eni.e o deendenă  la el de greu de combătut ca deendena de
droguri- otri'it .iologilor+
VP - 12,
Lui ;are. i u.e.eră e7licate moti'ele entru care bărbaii de'in
deendeni de ornograia online  dere.ie- an7ietate- robleme cu
banii- robleme la .er'iciu  și o .erie de teorii de.re 4recomen.a
cimică5  e7citaia rodu.ă de adrenalină- doamină și .erotonină+ 3ntr
unul din .tudiile e care le citi.e era e'ideniată a.emănarea ornograiei
cu 4adrenalina rimei e7eriene .e7uale5 și .e e7lica atul că ne'oia de
ornograie e.te .tr/n. legată de ne'oia de a 4reeta5 acea rimă

e7erienă
deendena olo.ind imagini.e e7treme+
de ornograie in.talează ;tudiul reciza
cam la el și atuldecă
ca deendena
eroină+ a'igarea e internet era o antezie .igură ce roducea lăcere-
o manieră de a crea un .aiu ri'at ără a deran*a e nimeni+
G E intere.ant- i .u.e ;are. lui %atteF. ce'a mai t/rziu la
cantină- că nu toi deendenii de ilme orno au erecii+
Can %atteF. ridică o .r/nceană și și u.e .and'ișul cu c/rnat e
ma.ă+
G &eule- măn/ncJ utem .cimba di.cuia9 8e citii acolo9 ;unt
numai ro.tii+
G %ulume.c- domnule roe.orB .e .troși ;are.+ 3ncerc .ă ătrund
n uni'er.ul minii murdare a lui Ta=lor- ce .ă ac9
8u interogatoriile nu rezol'ăm nimic- dar la un moment dat tot 'a
.ucomba n aa 'eciului obicei- iar eu l aștet+ O .ăl gă.im și o .ăl
rindem+
;ubin.ectorul .e lă.ă greoi e .ate și me.tecă mai dearte+
G $ine- .uneimi cumB
G ?r=- unul dintre băieii ăștia i.tei e care ni iau trimi. n ultima
'reme n eciă ca .ă im mai n ormă- a trecut ieri e la mine+ %ia .u.
că noi am omi. o șmecerie e.enială+ 8aturile de e internet+ Acolo și
caută 'iolatorii și deendenii de ornograie rieteni- acolo .caă de
inibiii+
Agentul ?r= i ăcu.e o 'izită lui ;are. n biroul lui- și tră.e.e un
.caun ără .ă ie in'itat și orni.e con'er.aia de arcă ar i o.t un
.eminar la acultate+
G roblema- din unctul meu de 'edere- e că a'em ne'oie de o
dez'ăluire din artea lui Klen Ta=lor+
4u zău- ;erlocB5 .e g/ndi.e ;are.+ 48ontinuăB5
VP - 12>
G Ei bine- oate ar i bine .ă intrăm n lumea lui și .ăl rindem atunci
c/nd e 'ulnerabil+
G ?r=- .cuzămă- ai .ă trecem la .ubiectB La ce te reeri c/nd .ui
4lumea lui59
G ;unt con'in. că e la /ndă n camere de 'ideocat  robabil caută
noi 'ictime  și cred că ar utea .ă ne oere niște indicii dacă ne acem și
noi conturi+ Am utea olo.i o ;#CA+

;are.
G otim9ridica.e din .r/nceană+
G O .ur.ă umană de inormaii- care acionează .ub acoerire-
domnule- ca .ăl .ura'egem n tim ce și de.ășoară acti'itatea+ Am
n'ăat de.re a.ta la acultate și cred că merită .ă ncercăm- termina.e
el di.cur.ul și .e aleca.e .re biroul lui ;are.+ /nă atunci .tătu.e
icior e.te icior+
;arle. .e dădu.e naoi aroae automat  at/t izic- c/t și mintal+
u entru că ?r= ar i o.t mai deștet dec/t el- ci din cauza ncrederii n
.ine e care o aișa t/nărul+ 4A.ta ace uni'er.itatea din tine5- .e g/ndi.e
;are.+
4La naiba cu acultateaB5 șil aminti.e e tatăl lui .un/nd+ 4ierdere de
tim+ E entru ăia care au bani și nimic de ăcut5+
4Tu nu ești unul din ăia5- u.e.e me.a*ul e care l rimi.e uștiul n
'/r.tă de 1M ani cu un ormular de n.criere la acultate n m/nă+
;ubiectul u.e.e nci. deiniti'+ Tatăl lui ;are. era uncionar la
8on.iliul Local și reera .ă trăia.că ntrun uni'er. ngu.t și .tabil+
4;igurana5 era cu'/ntul lui ceie șiși ndemna iul .ă g/ndea.că n
aceleași tiare ale cla.ei de mi*loc+
G Trecei e7amenele și aoi cautăi o .lu*bă de birou- "obertB O .lu*bă
e 'iaă+
$ob le a.cun.e.e ărinilor atul că .e n.cri.e.e la e7amenul la
oliie  ciudat- tot timul .e g/ndea la ărinii lui ca la o .ingură
er.oană- 4mamașitata5  și i u.e.e n aa atului mlinit duă ce
u.e.e accetat+ u olo.i.e e7re.ia 4at mlinit5+ ărinii lui nu erau
amatori de 'orbărie intelectuală+

VP - 12@
;e de.curca.e la oliie- dar nu ăcu.e o carieră e7lozi'ă+ u așa .e
ăcea e 'remea luiS e'aluările și .cri.orile lui de recomandare includeau
mai degrabă cu'inte recum 4dedicat5- 4atent5- 4metodic5+
4oile generaii de ab.ol'eni e bandă rulantă .ar cri.a dacă ar i
*udecai așa5- .e g/ndi.e ;are.+
G o'e.teștemi de.re catul de e internet- zi.e.e ;are.- iar ?r=-
care nu ărea .ă .e i bărbierit- darămite .ă i căutat 'reodată ilme orno

e G
internet- i .u.e.e
roe.oara că .iologie
mea de .cri.e.e o .tudiază
di.ertaieeectele
e acea.tă temă+ a.ura
ornograiei
er.onalităii+ ;unt con'in. că near a*uta- .u.e.e t/nărul+
U
La ./rșit de .ătăm/nă- ;are.- %atteF. și ?r= .e ndretau de*a
.re uni'er.itatea ab.ol'ită de noul agent- unde'a n %idland.+ ?leur
<one. i .alută din ușa litului și ărea at/t de t/nără- nc/t ;are. crezu
că e.te .tudentă+
G Am 'rea .ă di.cutăm cu doamna roe.oară <one.- .u.e
%atteF.- și ?leur r/.e- căci era obișnuită  și ciar .e bucura n .ecret 
.ă nedumerea.că oamenii cu ărul ei 'o.it roșu- na.ul cu iercing și
u.ta .curtă+
G Eu .unt+ !umnea'oa.tră trebuie .ă ii in.ectorul ;are. și
.ubin.ectorul %atteF.+ 3nc/ntată de cunoștină+ $ună- !anB
8ei trei bărbai .e .trecurară n cămărua e care ?leur <one. o utiliza
e o.t de birou- iar ;are. și %atteF. nceură .ă analizeze cu
atenie ereii- așa cum ăceau de obicei+ A'izierul era lin de de.ene
coilărești- dar- duă ce ri'iră cu atenie- și dădură .eama că .e uitau-
de at- la imagini ornograice+
G !umnezeuleB .u.e $ob ;are.+ 8ine naiba a ăcut așa ce'a9
$ănuie.c că nu .unt de.ene de la grădiniă+
?leur <one. z/mbi- iar ?r= r/n*i+
G ?ac arte din cercetările mele+ Le cer utilizatorilor de ornograie
online .ă de.eneze ceea ce 'ăd e internet și a.ta mă a*ută .ă de.coăr
tră.ături de er.onalitate- iar ei caătă o er.ecti'ă dierită a.ura
lucrurilor+ oate reușe.c .ă 'adă iinele umane din .atele obiectelor
.e7uale e care le caută+

VP - 126
G 8orect- .u.e ;are.- ntreb/ndu.e ce ar ieși de .ub m/na
'iolatorilor din e'idena lui dacă li .ar da creioane colorate+ !oamnă
roe.oară- nu 'rem .ă 'ă răim oarte mult tim- așa că 'om trece direct
la obiect+
.iologul u.e icior e.te icior și dădu concentrată din ca-
ri'indui ără .ă cliea.că+ ;are. ncercă .ăi imite limba*ul corului-
dar nu reuși .ăși ncrucișeze icioarele ără al lo'i e %atteF.- și

nceu
?leur.ăi ie cald+
<one. .e ridică și de.ci.e erea.tra+
G E aer cam nci. aici+ 3mi are rău- e un birou micu+
;are. nceu:
G Cn'e.tigăm di.ariia $ellei Elliott- duă cum 'a .u. agentul ?r=+
A'em de*a un .u.ect- dar căutăm noi abordări entru a ne da .eama
dacă el e.te cu ade'ărat 'ino'atul+ %anie.tă un intere. deo.ebit aă de
imagini orno cu coii și aduli mbrăcai n coii+ Au o.t de.coerite
otograii e calculatorul lui+ El .une că nu lea de.cărcat n mod
intenionat+
?leur <one. z/mbi 'ag- ca și cum nele.e.e unde bate ;are.+
G E un oarte bun maniulator și tran.ormă interogatoriile n
ade'ărate lecii de.re cum .ă e'ii ade'ărul+
G !eendenii .unt mincinoși nnă.cui- domnule in.ector+ ;e mint e
ei nșiși și aoi i mint și e ceilali+ 3și neagă roblemele și .unt e7eri n
.cuze și ai i.ășitori+ !an mia .u. că a'ei de g/nd .ă interacionai
cu .u.ectul n camere de Febcat- așa e.te9
4u cred .ă aibă mai mult de ,0 de ani5- .e g/ndi ;are.+
.iologul .e.iză auza și z/mbi cu .ubnele.+
G m- da- da- așa e.te+ !ar trebuie .ă știm mai multe de.re ace.te
camere de Febcat și de.re cum .ăl abordăm e .u.ect- ră.un.e el
reede+
#rmă un di.cur. de.re gă.irea artenerilor .e7uali Online- e care
oliiștii l urmăriră cu greu+ u entru că ar i o.t comlet aoni n
materie de calculatoare- ci entru că ro7imitatea icioarelor neliniștite
ale doamnei roe.oare nu le ermitea .ă .e concentreze+ La inal- !an
?r= reluă iniiati'a- olo.ind comuterul .iologului entru ai introduce
e ;are. și %atteF. ntro lume 'irtuală anta.tică+
VP - 12M
G &tii de*a- .unt con'in.- atul că e.te 'orba ractic de.re
me.agerie in.tant- .u.e ?r=+ ă logai ntro cameră de Febcat care
retinde că e dedicată er.oanelor .ingure- .ă .unem- .au
adole.cenilor- 'ă luai un nume icti' de utilizator entru a 'ă a.cunde
ade'ărata identitate- aoi utei comunica cu toată lumea din 4cameră5
.au doar cu o .ingură er.oană+ ur și .imlu nceei o .e.iune de cat
ta.t/nd me.a*e+

aiciGși#tilizatorii nu .e
atracia care 'ăd ntre
ace.te ei- decio nai
4camere5 de unde
e7ercită .ă știi
a.ura cine .unt+
er'erșilor+ 3și!e
ot
a.uma o nouă identitate- un alt .e7 .au o altă '/r.tă+ Lui n aine de
oaie- .u.e ?r=+
3ndată ce .tabilea contactul cu o er.oană de intere.  o adole.centă-
.ă zicem - er'er.ul o utea con'inge .ăi dea adre.a er.onală de e
mail entru a continua di.cuia n ri'at+
G Odată ce are loc comunicarea n ri'at- orice de'ine o.ibil+ entru
indi'izii ma*ori- a.ta nu e o roblemă- dar .unt minori care au o.t nșelai
și maniulai entru a oza n io.taze indecente- olo.ind o cameră Feb+
Aoi .unt șanta*ai entru a comite alte acte+ iei di.tru.e- adăugă ?r=+
8/nd lecia .e nceie- ;are. intră ntro 4cameră5 dedicată tinerilor
e.te ot.rezece ani+ %atteF. i .ugeră 4;uer.tud @5 ca nume de
utilizator și mu.tăci c/nd șeul .ău otăr .ă olo.ea.că 4!omnul !arc= 65
 a'oritul lui Eileen+ !ar 4!omnul !arc=5 u nt/minat cu un oto de
me.a*e romantice de la retendente la rolul lui Elizabet $ennet- care
'irară raid .re rouneri de.ci. .e7uale+
G La naibaB ăcu el n tim ce me.a*ele indecente curgeau e ecran+
uin cam tare entru <ane Au.ten- nu9
?leur <one. r/.e n .atele lui+ ;are. .e delogă și și ntoar.e
ri'irea .re ea+
G !ar cum l gă.im e Klen Ta=lor9 ntrebă el+ Trebuie .ă ie .ute de
a.tel de .iteuri+
?r= a'ea lanul gata regătit+

5 4;uerarmă.arul+
6 Eroul ma.culin
.cliitor-alarogant
romanului %&ndrie 'i pre(udecat# de <ane Au.ten- rototiul t/nărului
ari.tocrat și di.tant+ A*unge .ă .e ndrăgo.tea.că /nă la urmă de rotagoni.ta
Elizabet $ennet+
VP - 12N
G !a- dar a'em comuterul lui și știm ce .iteuri rec'entează+ Ta=lor e
un ti inteligent- iar c/nd au intrat e ir cei de la Oeraiunea Aur robabil
a șter. ișierele- dar totul a răma. acolo- e ard di.- de negă.it entru
el- dar ușor de dei.tat de .ecialiștii oliiei+ Au gă.it tot elul de
inormaii și știm e ce .iteuri na'igează+
;are. ncu'iină din ca șiși aminti aa lui Klen Ta=lor n momentul
are.tării+ Aroae că .imi din nou miro.ul de 'ino'ăie+ 3ncercă .ă .e

concentreze
G 8/nd .uia.ura
4noi5-detaliilor
la cine teractice+
reeri mai e7act9
G Eu și ?leur utem crea un er.ona* 'irtual cu o o'e.te .eciică și
un .cenariu n care .ă olo.im niște cu'inteceie care .ăl incite- .u.e
?r=- mbu*orat la g/ndul unei munci de in'e.tigaie reale- iar doamna
roe.or conirmă+
G Ar utea i un caz e7trem de util cercetării mele- .u.e ea+
Totul ărea erect- dar %atteF. .e trezi .ă ună ntrebarea e care
no u.e.e nimeni:
G E legal9
Toi cei din cameră .e uitară la el+
G utem olo.i a.ta ca do'adă la tribunal- domnule9 ar i
con.iderată o n.cenare9 in.i.tă el+
;are. .e ntrebă dacă nu cum'a %atteF. reaciona la șmeceriile
inteligente ale t/nărului olii.t+ u știa ră.un.ul la ntrebare- dar ?r= i
oeri o .căare+
G u a'em un caz .olid- din c/te am 'ăzut+ aidei .ă 'edem c/t de
dearte utem a*unge- mai nt/i+ Aoi 'om rezol'a și roblema legalităii+
%atteF. nu ăru rea nc/ntat- dar ;are. conirmă din ca că era
de acord+

VP - 12Q
22.

Mari, 12 iunie 2007

Văduva

8iudată ce.tie- zilele de naștere+ Toată lumea are .ă ie ndrăgo.tită


de ele- dar eu le dete.t  agitaia dinainte- obligaia de a i ericit- de a
etrece- dezamăgirea c/nd nu .e nt/mlă așa+ Azi am mlinit treizeci și
șate de ani- iar Klen e *o.- aran*ează totul e o ta'ă entru micul de*un+ E
ncă de'reme și nu mie oame- așa că 'oi .imi m/ncarea ca și cum aș
a'ea ra n gură- dar 'a trebui .ăi .un cămi lace oarte tare+ 8ă l
iube.c+ !a- l iube.c+ El e.te lumea mea- dar- la iecare ani'er.are- mă
ntreb dacă nu cum'a anul ace.ta .e 'a nt/mla un miracol și 'om a'ea
un coil+
3ncerc .ă nu mă g/nde.c la a.ta- dar ani'er.ările .unt diicile+ ;unt
momente n care i dai .eama că a mai trecut un an- nui așa9 &tiu că .e
nt/mlă at/tea altele- dar nu mă ot abine+
Am utea adota un coil din .trăinătate+ Am citit articole de.re
coiii din 8ina- dar nui ot .une nimic lui Klen ără .ăl .uăr+
Catăl că 'ine+ Aud ceștile și aruriile zăngănind e ta'ă+ E numai un
z/mbet și a u. un trandair roșu n 'aza de l/ngă ouăle ierte+ 3mi c/ntă
4La muli aniB5 n tim ce .e aroie de at și adotă o 'oce amuzantă ca
.ă mă acă .ă r/d+
G La muli ani- dragă <eanie- la muli aniB mormăie și mă .ărută e
runte- e na. și e gură+
3nce .ă l/ng- și el mi ia ta'a din oală ca .ă mă oată mbrăișa+
G Cartămă- iubire- nu știu ce .e nt/mlă cu mine- i .un- ncerc/nd .ă
z/mbe.c+
El mi ace .emn .ă tac și .e duce .ă ia elicitarea și cadoul din dula+
E o cămașă de noate+ 8u broderie englezea.că și undie roz+ 8a entru
etie+
VP - 1,0
G E oarte rumoa.ă- i .un șil .ărut+ %ulume.c- iubitule+
G uneo e tineB mi .une+
G %ai t/rziu+ Trebuie .ă mă duc la toaletă+
u 'reau .o un e mine+ %ă duc la toaletă și iau un calmant+ #ră.c
ani'er.ările+
3nainte de ziua de naștere a $ellei- n arilie- rima duă di.ariia ei-
mam du. .ăi cumăr un cadou și o elicitare+ Am etrecut ore ntregi

uit/ndumă la otograii
baloane de .ăun și me.a*e
și o in.ignă și am
 4Am ale. /nă
, anișori5 la urmăcăo *ucărie
- entru citi.emcu
n
ziare că a.tea i lac cel mai mult+
am știut ce .ă .criu e elicitare- așa că mam du. .ă .tau e o
bancă n arc ca .ă mă g/nde.c la ea+ u .unt tri.tă- entru că știu că
e.te n 'iaă+ &i eu- și mama ei .untem .igure că e ncă n 'iaă+ &i Klen
crede a.ta+ ;untem de ărere că un culu căruia ia murit coilul a urato
și a du.o n .trăinătate+ %ă ntreb dacă oliiștii .au g/ndit la a.ta+
robabil Klen lea mărtășit teoria lui+
Așadar- .criu: 4!ragă $ella+ La muli aniB ;er că te 'ei ntoarce cur/nd
aca.ă+ 3i tran.mit .ărutări5+ Co adre.ez ei- domnișoarei $ella Elliott+ u
știu numărul ca.ei- dar cred că l știe oștașul+ %ama ei .une că
rimește zeci de .cri.ori zilnic+ A mărturi.it la tele'izor că unele i .unt
trimi.e de 4nebuni5 carei .un că merita .ăși iardă coilul+ #na .igur e
a mea+
Cam .cri. la nceut- atunci c/nd am o.t oarte .uărată că o lă.a.e
e $ella .ingură- c/nd eu nici măcar nu ot a'ea coii+ Am 'rut .ă știe c/t
de mult greși.e+ am .emnato nici e aceea+
Am u. un timbru e elicitare și am luato .re ca.ă e .trada unde e
cutia oștală+
3n ziua aceea- e 2N arilie- !aFn lua micul de*un la tele'izor- cu un tort
micu cu trei lum/nări n aă+ urta in.igna e care io trimi.e.em alături
de in.igna cu 4Kă.iio e $ellaB5 A mulumit tuturor entru minunatele
elicitări rimite și entru cadouri și a .u. că nu le 'a de.cide /nă ce
$ella nu .e 'a ntoarce+ e emeia care i luă inter'iul a necato l/n.ul+
Am de.acetat cadoul e care il cumăra.em  o ăușă cu ăr
blond și rociă albrozalie  și lam u. e at+ uteam ace a.ta entru

VP - 1,1
că Klen nu era aca.ă+ leca.e la o limbare+ Dăbo'ea mult- așa că a'eam
tim .uicient de etrecut cu $ella+
Am otograii cu ea cule.e din ziare și unele ciar colorate- decuate
din re'i.te+ Am deci. .ă nu le un n caietele mele entru că ea e.te reală
și .ecială și .er .o nt/lne.c ntro zi+ 8/nd .e 'a ntoarce aca.ă+
3mi ac lanuri+ 8um ne 'om nt/lni n arc- și 'a ști că .unt eu și 'a
'eni alerg/nd la mine- r/z/nd și miedic/ndu.e n ugă+ %/nuele ei mă

'orEauca de icioare-
'i.ul meu reeratiarcueuocii
mă 'oi alecadar
de.ciși- .oncee
ridic și .ămi
.o n'/rte.c n aer+
acaareze
'iaa de zi cu zi+ #neori mă treze.c că .tau e .caun n bucătărie și
cea.ul mi arată că a trecut o oră și mai bine- dar ără ca eu .ămi i dat
.eama+ #neori mă treze.c l/ng/nd- dar nu știu e7act de ce+ Am o.t la
doctor .ă 'orbe.c cu el+ u iam omenit de.re $ella- dar cunoștea
4.ituaia5 lui Klen- cum a numito el- și mia dat o nouă reetă+
G A'ei ne'oie de uină liniște .uletea.că- doamnă Ta=lor- mia .u.-
ru/nd oaia din agendă+ ai g/ndit .ă luai o auză9
Era bine intenionat- dar nu ot .ă iau nicio auză+ umi ot ori
g/ndurile dacă iau un a'ion și di.ar+ u le mai ot controla  și nici
nimic altce'a+ 3mi 'ine .ăi .un că .unt un a.ager- nu șoerul+ Oricum-
a.tilele mă a*ută .ă iu n continuare <eanie atunci c/nd e ne'oie+
%ama $ellei aare tot timul la tele'izor+ !ă inter'iuri la toate tal
.oFurile- ronună aceleași cu'inte de*a n'ecite de.re 4ngerașul5 ei
și de.re cum l/nge noate de noate+ u ratează niciun rile*+ %ă
ntreb dacă e lătită entru a.ta+
3ntro .eară un ntrebarea a.ta la radio+ 8ri. din 8atord intră e ir
.ă mă .u.ină+
G 8e el de mamă e.te9
%ă bucur că .unt și ali oameni care i 'ăd ade'ărata aă+
!e c/nd mam 4en.ionat5- cum zice Klen- mi etrec zilele uit/ndumă
la tele'izor și rezol'/nd rebu.uri .au artici/nd la emi.iuni radio+ E
ciudat- obișnuiam .ămi .un că radioul e entru oameni inteligeni 
toată 'orbăria de acolo+ !ar am nceut .ă a.cult o.tul local ca .ămi
ină comanie și ușor- ușor mam obișnuit+ E7i.tă o .erie de oameni care
teleonează con.tant  aceleași 'oci- .ătăm/nă de .ătăm/nă+ $ătr/nul
care 'rea ca toi imigranii .ă ie e7ulzai- emeia care nu oate ronuna
VP - 1,2
.unetul 4r5 și care crede că toi oliticienii 4al tlebui băgai la nci.oale5
.au t/nărul care con.ideră că emeile .unt 'ino'ate de creșterea
numărului de abuzuri .e7uale+ 3nce aelul ner'oși- și 'ocile lor de'in ce
n ce mai agre.i'e e mă.ură ce .e ambalează+ u contează .ubiectul-
.unt tot timul re'oltai- iar eu am de'enit deendentă de inter'eniile lor+
/nă la urmă am u. și eu m/na e teleon- n ziua n care .e di.cuta
dacă edoilii .e ot 'indeca .au nu+ Am retin. că mă ceamă <o= și i

am .u.arezentatorului
!i.cuia că eu
decur. oarte bine- cred
mai ale.căcăedoilii ar trebui
muli dintre ./nzurai+
cei care .unau erau
de acord cu mine+ &i a.ta a o.t tot+ !e'eni.em și eu dea lor+ 3mi
.cimbam numele .ătăm/nal+ Ann- Herr=- ;ue- <o=- <enn=- Liz+ Era
minunat .ă iu altcine'a- ciar și entru două minute- .ă iu altcine'a și .ă
iu a.cultată ără .ă .e știe cine .unt- cu cine .unt că.ătorită- și ără .ă
iu *udecată+
Am de.coerit că am o mulime de idei și uncte de 'edere+ Aș utea
i 4!oamna urioa.ă5 .au 4o inimă liberală ndurerată5- așa cum mi .une
Klen+ Aș utea i oricine aș 'rea+
Car inter'eniile la radio mau a*utat .ă nu mai iu .ingură+ !e.igur- Li.a
a di.ărut odată cu ntreaga mea 'iaă anterioară+ La nceut- ma tot
.unat- in'it/ndumă la ea+ oia .ă știe totul de.re ce .e nt/mla și era
oarte drăguă+ %ia .u. că nu crede nimic din ce .e .une- dar nuși
mai lă.a coiii .ă 'ină la mine+ Kă.ea tot timul c/te o .cuză: ba Hane
era răcit- ba !ai.= reeta entru e7amenul de balet- ba .ora ei 'enea n
'izită+ Aoi a neenit cu un cui oarta dintre ca.ele noa.tre+ A bătut un
.ingur cui- .u.+
G %ă tem de oi- mia .u.+ %ă nelegi- <eanie- nu9
Am ncercat .o neleg+

VP - 1,,
23.

Luni, 18 iunie 2007

o!iți"tu!

/nă luni- !an ?r= și ?leur ale.e.eră numele <odie ;mit+ <odie entru
că li .e ărea că te duce cu g/ndul la o etiă și ;mit entru caracterul
anonim+ <odie era o emeie din %ance.ter n '/r.tă de 2M de ani-
.ecretară ntrun birou al 8on.iliului Local și care u.e.e abuzată n
coilărie de către tatăl ei- moti' entru care o e7cita .ă .e mbrace n
aine ca de coii+
G u e rea .ubtil- .u.e.e ;are. c/nd i .e rezenta.e rima
'er.iune
.ă acemalucrurile
ace.tui .cenariu
uin mai.ordid+ Ta=lor
normale9 .e 'a urmei-
La urma rinde de
imediat+ udori
ce șiar utem
o
emeie adultă .ă retrăia.că e7eriena traumatizantă din coilărie9
?r= otă+ Era nerăbdător .ă nceaă cu ade'ărat munca de olii.t n
loc .ă acă e băiatul de mingi n camera de cercetări- dar .imi că
atmo.era .e .cimbaS ;are. bătea n retragere+
G O ntrebare ertinentă- domnule- ră.un.e el- olo.induși tenica
reerată de g/dilare a orgoliului+
;are. l con.idera un muco. arogant- dar deci.e .ăl a.culte+
T/nărul olii.t in.i.tă a.ura atului că <odie ;mit era in.irată
dintrun caz real și i nșiră o analiză .iologică detaliată de.re
moti'aii- .tre. o.ttraumatic- dramatizare și latura ntunecată a
.e7ualităii umane+ ;are. ăru imre.ionat și intere.at- iar .cruulele i
.e domoliră momentan+
G 8e are de .u. doamna <one.9 E de acord9 ntrebă ;are.+
G !a- aroae- ră.un.e ?r=+ Cam citit raortul inal azidimineaă- la
teleon- și a ărut mulumită+ Cl trimit imediat e email entru comentarii+
G 3n regulă+ !uă ce a'em arobarea ei- i utem rezenta .trategia
in.ectorului rincial+
VP - 1,>
U
Cn.ectorul rincial $rae.eare adora ideile noi+ 4Cno'aie5 era
cu'/ntul lui ceie- e l/ngă o .erie de alte clișee de management  și-
at e.enial- era la el de otăr/t ca ;are. .ă ună m/na e Ta=lor+
G eam utea .coate cu a.ta- zi.e el- rec/nduși m/inile n tim cei
a.culta+ ai .ă io năișăm ce.toruluișeB
!eci.eră .ă aducă ntreaga eciă naintea comi.aruluișe arer+

3nt/lnirea
n ce'a ceu.emăna
de marecuan'ergură+
o i*ama- !oamna roe.or
cu un ierce <one. 'eni
cu diamant mbrăcată
ntro nară- n
tim ce arer .tătea la biroul lui de ;tă/n al #ni'er.ului n uniormă de
gală și cu ărul dat cu gel+
3l a.cultă n tăcere e $rae.eare rezent/ndui lanul și ri.curile lui
și cit/nd legi.laia ri'itoare la munca .ub acoerire- aoi și .ulă na.ul
și .u.e:
G A'em 'reo do'adă că 'a unciona9 A mai ncercat cine'a9 %ie mi
.ună a n.cenare+
$rae.eare- ;are. și ?r= ră.un.eră e r/nd- iar ?leur <one.
inter'eni cu detalii știiniice și etal/nduși armecele+ /nă la urmă-
arer ronună .entina+
G ai .ă ncercămB !acă nu obinem do'ezi- e uin robabil că 'om
reuși .ăl aducem 'reodată e Ta=lor n aa *urailor+ ;ă ne a.igurăm că
lucrăm curat  ără ndemnuri .au du. de na.+ Totul trebuie ăcut ca la
carte+ Obinem robele și aoi 'edem dacă *udecătoarea le accetă+ ;ă
im .erioși- dacă Ta=lor ne duce la un cada'ru- nici nu 'a mai conta cum
am obinut do'ezile+
3l cemă e ;are. șii u.e ntrebări de.re ?leur <one.+
G $ob- e nebună9 Dici că .a mbrăcat e ntuneric- iar noi o
con.iderăm e7ertul no.tru numărul unu+ 8um 'a ace aă la roce.
c/nd 'a i interogată de a'ocatul aărării9
;are. .e așeză din nou+
G ?oarte bine- domnule+ 3și cunoaște me.eria  are dilome și articole
știiniice c/t ncae+
arer nu ărea con'in.+
G E.te e7ertă n comortamente .e7uale de'iante și lucrează de. cu
inractori- continuă .o laude ;are.+ &i a.ta doar n cadrul uni'er.ităii+
VP - 1,@
Kluma lui nu u gu.tată+
G 3neleg+ 3n regulă- e caliicată- dar de ce ea- și nu oamenii noștri9
G entru că are de*a o relaie oarte bună de lucru cu ?r=  el are
ncredere n ea+ lu. că 'a da bine n aa unui *uriu+
G Tu ești re.on.abil- $ob+ ;ă 'edem cum .e de.curcă- dar ii l/ngă ei
a. cu a.B
;are. nci.e ncet ușa+

un 3nturlaboratorul de criminali.tică-
al lumii 'irtuale ăcuKlen
n care acti'a mreună
Ta=lor+cuu?leur
u o<one. și ceilali
e7erienă
ediicatoare- dar ?leur <one. nu ăru aectată+ ;tătură n .atele
tenicianului n tim ce ace.ta trecea n re'i.tă Feb.iteurile și camerele
de 'ideocat care u.e.eră gă.ite e calculatorul lui Ta=lor n timul
rimelor căutări- ob.er'/nd .iteurile a'orite- numărul de acce.ări- durata
utilizării și alte obiceiuri bune de știut+ Lolita XXX ărea a i e rimul loc
n toul .iteurilor orno rec'entate de Ta=lor- care și etrecea timul n
camerele de cat de e Teen ?un și Kirl. Lounge- olo.ind cinci nume de
M
utilizator dierite- rintre care 4Io.tedadd=5 și 4$ig$ear5 +
%atteF. mu.tăci+
G &euV- niciun 4!omnul !arc=5- deci+
8aturile ublice ale lui Ta=lor erau relati' inoen.i'e- un .oi de lirturi
glumee  genul de di.cuii banale e care le auzi la o etrecere de
adole.ceni+ !i.cuiile mai de.ci. .e7uale .e etreceau n aara
camerelor de cat+ O adre.ă de email olo.ită doar entru 4.e7cur.ii5-
așa cum le numea Klen Ta=lor n me.a*e- oeri oliiștilor o 'er.iune mult
mai .ini.tră a lumii lui .ecrete+ Aici i coota e alii+ rimi.e otograii și
de la adole.ceni- și de la aduli- dar toi arătau ca niște coii+
;are. ceru .ă ie tiărite toate con'er.aiile de e cat și toate e
mailurile er.onale- iar ?r= le luă ca .ă le analizeze cu ?leur <one.+
G O .ă .e de.curce9 ntrebă %atteF.+ Abia a 'enit la noi și nu are
nicio e7erienă de lucru+
G &tiu- dar are cunoștine n domeniuJ și i 'om urmări iecare a.+ ai
.ăi dăm o șan.ăB .u.e ;are.+

7 48ine e tatăl tău5 și %arele ur.5+


VP - 1,6
G O .ă 'ă numii 4Koldiloc.5N9 ;untei .igur9 r/.e %atteF. c/nd ?r=
și roe.oara lui reaărură n birou+
?r= ncu'iină din ca+
G 8redem că i 'a .t/rni intere.ul aă de coii și lumea o'eștilor-
e7lică el+
G La naibaB ariez că no .ă ice n la.ă+
!ar %atteF. .e nșela+ Koldiloc. ăcu imediat cunoștină cu $ig$ear

și
n lirtară di.cret tim de
aa calculatorului- o .ătăm/nă+
limit/nduși munca?r=lași mica
%atteF.
.ală a.tătură ore ntregi
laboratorului de
criminali.tică- luminată de un .ingur neon care /l/ia- cu 'iaa lui <odie
;mit liită n aa lor e un erete+ ?r= gă.i e ?aceboo otograia unei
ete e care o admira.e n liceu și o mări- aoi o u.e ciar dea.ura
ecranului+
G $ună- KoldieB
G 8e mai aci9
G 8um te .imi n .eara a.ta9
;are.- care ri'ea din c/nd n c/nd di.cuia- .imea un ame.tec de
emoie și greaă e mă.ură ce dialogul nocturn cu Klen Ta=lor e'olua+
?leur <one. l antrena.e inten.i' e !an ?r= și era tot timul di.onibilă la
teleon n caz de ne'oie- dar- ciar și cu %atteF. n .ală- ;are. .e
temea că t/nărul recrut .e .imte oarte .ingur+
"i.ca.e mult șiși dădu .eama că o ăcu.e entru a utea romo'a+
!ar știa și că- dacă lucrurile mergeau ro.t- cariera lui ar i utut lua
./rșit+
G O .ă meargă- .unea ?r= c/nd .tarea de .irit ărea .ă .e
leoștea.că+
!in c/nd n c/nd- c/te un alt membru al eciei și băga na.ul n .ală+
G Lai rin.9 l ntrebă un olii.t e ?r=+
G Tea ntrebat ce culoare au ocii tăi9 .u.e un altul+
%atteF. ră.e.e  i lăcu.e gluma - dar ;are. și dădu .eama că
t/nărul agent de'eni.e .ubiect de glume+ 3ntro .eară 'ăzu relecia lui ?r=
n erea.tra din .atele biroului+ 3și deărta.e .caunul de ta.tatură și .e
tolăni.e- cu icioarele rășcirate și .inarea curbată+ !/nduși oate

8 4$ucle aurii5- eroina unui cuno.cut ba.m oular engleze.c+


VP - 1,M
.eama că imaginea lui era .imilară cu a celui e care l '/na- ?r= și
ndretă in.tincti' o.tura+
Era ne'oit .ă con'er.eze și cu ali tii din camera de cat entru ca
Ta=lor .ă nu .e .imtă a'orizat- iar umorul ueril și in.inuările continue
nceură .ăl obo.ea.că+ &ii imagina- .u.e+ Tricouri de rocer și etice
de celie e creștet+
;are. nceu .ăși acă gri*i că mi.iunea de momeală era rea mult

entru
ui el+
utea reroșa t/nărului li.a de de'otament: l gă.i runzărind
re'i.te entru emei ca .ă intre n ielea er.ona*ului și di.cut/nd de.re
.indromul remen.trual- .re dezgu.tul lui %atteF.+
&i totul dura rea mult+ !uă cinci.rezece noi etrecute n camera
de cat- %atteF. și ierdu răbdarea șii .u.e șeului că era o ierdere
de tim+
G 8e ărere ai- !aniel9 ntrebă ;are.+
Era rima dată c/nd i olo.ea renumele- și ?r= nele.e că i dădea
ultimul cu'/nt+
G 8on.truim o relaie cu el entru că nu 'rem ca totul .ă .e rezume la
o a'entură .e7uală de o noate+ rem .ăl acem .ă 'orbea.că+ ai .ăi
mai dăm o .ătăm/năB
;are. u de acord și ?r=- radiind de bucurie- o .ună e ?leur <one. ca
.ăl a*ute .ă grăbea.că lucrurile+ roe.oara u .cetică la nceut- dar
aoi a*un.eră am/ndoi la concluzia că cel mai bine ar i o.t ca <odie .ă
.e reacă greu de cucerit- .ă di.ară entru c/te'a zile- aoi .ăi dea lui
Klen o lo'itură otăr/toare+
G #nde ai o.t9 o ntrebă $ig$ear e Koldiloc. c/nd acea.ta și ăcu
din nou aariia+ Am crezut că teai rătăcit rin ădure+
G Tata mia reroșat că .tau rea mult la calculator- ră.un.e
Koldiloc.+ %a ede.it+
&tiau am/ndoi că ata a'ea douăzeci și șate de ani- dar *ocul
continuă+
G 8um tea ede.it9
G u 'reau .ă .un+ Aș utea intra iar n belea+
G ai- .uneB

VP - 1,N
&i ea i .u.e+ $$- așa cum a*un.e.e .ăi .ună Koldiloc.- mușca.e
momeala+
G 8ear i .ă ne nt/lnim unde'a online unde tatăl tău .ă nu ne oată
gă.i9 i .ugeră el+

VP - 1,Q
24.

Mari, 10 iulie 2007

o!iți"tu!

Klen Ta=lor i .u.e noii .ale rietene că aa.ă e ta.te ncet- entru
că toată lumea dormea la el aca.ă+
Koldie- cum i .unea el- i trimi.e.e /nă la urmă o otograie cu ea
mbrăcată n i*amale de ăușă- iar Klen ncerca acum .ă o con'ingă .ă
și le dea *o.+
;are. i ceru.e lui ?leur <one. .ă ie rezentă n timul tuturor
di.cuiilor ri'ate rin email cu Ta=lor- și .tăteau acum n .atele lui !an
?r=-GalEști
cărui
așaci abiaKoldie-
dulce- dacă era luminat
etia de monitorul calculatorului+
mea dragă+
G ?etia ta cea rea+ &tii că am .ă ac tot cemi ceri+
G Așa e+ ?etia mea dulce și rea+
#rmară o .erie de in.truciuni de la $$- e care Koldie i .cri.e că le
urmează și le .a'urează+ Aoi !an ?r= trecu la a.ul următor+ u era ceea
ce .cri.e.e ?leur <one. n lan- dar ?r= și ierdea n mod 'izibil răbdarea+
G Ai mai a'ut 'reodată o etiă rea9 ntrebă el+
;are. o 'ăzu n geam e ?leur ăc/ndui .emn .ă ie recaut+
G !a+
G Era o etiă ade'ărată .au era ca mine9
G 3mi lac ambele- Koldie+
?leur <one. i ăcu .emn lui ?r= .ă .e ntoarcă la .cenariul agreat+
Lucrurile naintau rea reede- dar Ta=lor ărea gata .ă .e cone.eze+
G ;unemi de.re celelalteB 8eai ăcut cu ele9
&i Klen i .u.e+ 3i o'e.ti de.re a'enturile .ale nocturne e internet-
de.re nt/lniri- dezamăgiri și reușite+
G !ar nai ăcuto niciodată e bune9 3n 'iaa reală9 ntrebă !an- și cei
trei și inură re.iraia+
VP - 1>0
G Wiar lăcea- Koldie9
;are. dădu .ăl orea.că rintrun ge.t- dar ?r= ta.ta de*a+
G !a- miar lăcea oarte mult+
A'u.e.e de*a- .u.e.e Ta=lor+ Kă.i.e o dată o etiă+ ;are. șo'ăi+
Totul .e nt/mla rea reede ca el .ă mai oată g/ndi lucid+ ;e uită la
?leur <one. care .e ridică de e .caun și .e așeză n .atele rote*at ului
ei+

?r= abiaoarte
G ;unt dacă mai uteao'e.teștemi
e7citată+ .ă ta.teze- tremura
de.retot+
etia taB
G umele ei ncee cu $- ca și al meu- .u.e el+ Kicești9
G u+ ;unemi tuB
Liniștea i .uocă n .ecundele n care aștetară ultima arte a
cone.iunii+
G Cartămă- Koldie- trebuie .ă ie.+ $ate cine'a la ușă+ orbim mai
t/rziuJ
G )a nai*aB .u.e ?r= și și u.e caul e birou+
G 8red că e ncă al no.tru- .u.e ;are. uit/ndu.e la ?leur <one.- iar
ea ncu'iină erm din ca+
G !in unctul meu de 'edere- a .u. .uicient+
G ai .ă rezentăm rezultatele șeilorB .u.e ;are.+ E7celentă
treabă- ?r=B $ra'oB
U
Ot ore mai t/rziu- cei trei .tăteau n biroul in.ectorului rincial cu
do.arul entru are.tarea și acuzarea lui Klen Ta=lor+
$rae.eare i a.cultă cu atenie- citi tran.crierile con'er.aiilor de e
internet și și luă notie nainte de a .e lă.a e .ate .ă tragă concluziile+
G u a olo.it numele $ella- .u.e el+
G u- darJ nceu ;are.+
G ?r= a mer. cum'a rea dearte cu .uge.tiile9
G !i.cutăm cu .ecialiștii n dret- dar- la rima 'edere- ei nuși ac
robleme+ Krania e ntotdeauna oarte .ubire- nu9
G !ar- inter'eni $rae.eare- a'em do'ada că a .u. că ar i a'ut o
etiă al cărei nume ncee cu litera $+ ai .ăl aducem din nou n are.t și
.ăl conruntăm cu acea.tă airmaie- i .unem că a'em mărturia lui
Koldiloc.+
VP - 1>1
Toi ncu'iinară din ca+
G Am a'ut moti'e .olide .ă urmărim acea.tă i.tă: știm că .e ala ntr
o mașină alba.tră n ziua aceea- a'em do'ezile ornograice de e
calculatorul lui- di.cuiile din camerele de cat și un alibi dubio. oerit de
.oie+ &i roblema rincială e.te că ri.căm .ă acă o nouă 'ictimă+
Toi ncu'iinară din nou+
G $ob- crezi că el e cel e carel căutăm9 ntrebă $rae.eare n inal+

G
G !a- cred
&i eu+ !arcăa'em
da- bălmă*i
ne'oie ;are. cu gura
de mai multe u.cată+
do'ezi ca .ăl utem rinde+ Ai
ăcut treabă bună- $ob+ ?acei la el și c/nd o .ă ie aici+ Trebuie .ă ie
ce'a care .ăl lege de momentul răirii+
U
Ecia u din nou trimi.ă n .uburbia din .udul Londrei entru a
rencee căutările+
G Aduceimi toate ainele luiB .u.e ;are.+ Totul+ Kolii dulaurileB
!in nt/mlare- oliiștii luară și geaca neagră a lui <ean Ta=lor+ Era
nde.ată ntre altonul de iarnă al .oului ei și o cămașă elegantă și u
u.ă ntro cutie eticetată- ca toate celelalte aine+
Tenicianul care rimi .acii i așeză duă dimen.iuni și nceu te.tele
cu ainele urtate e dea.ura- căci ace.tea a'eau cele mai multe șan.e
.ă i 'enit n contact cu corul 'ictimei+
$uzunarele *acetei ură golite- iar coninutul u ambalat n ungi+ u
e7i.ta dec/t un .ingur obiect  o bucăică de /rtie roșie- cam c/t ungia
degetului mare+ 3n liniștea laboratorului- tenicianul o cercetă de
amrente și ibre- dezliind orice robă cu bandă adezi'ă și catalog/ndo
meticulo.+
u gă.i amrente- doar articule de murdărie și ce'a ce ărea a i ăr
de animal+ Era mai .ubire dec/t irul de ăr uman- dar a'ea ne'oie .ăl
e7amineze la micro.co entru a obine detalii de.re culoare și .ecia
de la care ro'enea+
3și .coa.e mănușile și luă teleonul de e erete+
G 8u in.ectorul ;are.- 'ă rog+
U
;are. .e nău.ti e .cări- .ărind tretele două c/te două+
Tenicianul i .u.e.e că nu era cazul .ă 'ină ncă+
VP - 1>2
G E.te rea de'reme .ă im .iguri de ce'a- domnule+
!ar ;are. 'oia neaărat .ă 'adă bucata de /rtie+ ;ă .e a.igure că e
reală și că nu 'a di.ărea ntrun nor de um+
G 8omarăm articulele de mizerie cu cele gă.ite n duba lui Klen
Ta=lor n timul in'e.tigaiei iniiale- i .u.e tenicianul calm+ !acă .e
otri'e.c- a'em certitudinea că /rtia .e ala n mașină+ &i aoi 'om
utea .une ce ti de /rtie e.te+

G unaide-
culoareB ariu că e de la
omuleB Aioidee
unguă
de lade
ce;ittle.- .u.e ro'ine
el de animal ;are.+ărul9
#ităteArla
utea i o i.ică9
Tenicianul ridică m/na n .emn de aărare+
G ă ot .une a.ta imediat+ %ă uit la micro.co+ !ar nu ot .ă airm
că ro'ine de la un animal anume+ u e ca la oameni+ 8iar dacă am a'ea
alte ire de ăr cu care .ă le comarăm- nu am utea .une cu certitudine
că ro'ine de la un anumit animal+ !acă a'em noroc- utem cel uin ala
dacă ro'ine de la aceeași .ecie+
;are. și trecu m/inile rin ăr+
G Ca raid robe de la Timm= Elliott și .ă 'edemB
ărea că 'rea .ă mai răm/nă- dar tenicianul i ăcu .emn .ă lece+
G Lă.aine uinB ă .unăm imediat ce alăm ce'a+
U
3n biroul in.ectorului- ;are. și %atteF. de.enară o diagramă
enn- un/nd toate otenialele noi do'ezi n cercuri care .e inter.ectau
entru a 'edea cum e'olua.eră+
G !acă /rtia gă.ită e de la un acet de ;ittle.- iar ărul ro'ine de
la o i.ică din aceeași .ecie cu Timm=- <ean Ta=lor intră n .cenă- .u.e
%atteF.+ E geaca ei+ are cum .ă ie a lui Klen+ E rea mică+
G %ă duc .o aduc- .u.e ;are.+

VP - 1>,
25.

Joi, 12 iulie 2007

Văduva

!e.igur- oliiștii nu renună+ &iau nit colii n Klen din cauza dubei- a
ornograiei inantile la care cică .ar uita și a 4abaterilor5 .ale+ o .ăl
la.e niciodată n ace+ A'ocatul mia .u. că o .ă ncerce .ăl ună .ub
acuzaie entru imaginile acelea- dacă nu gă.e.c altce'a+
izitele și teleoanele lui $ob ;are. au de'enit arte integrantă din
'iaa noa.tră+ oliia și con.truiește cazul- iar noi ri'im de e margine+
Cam .u. lui Klen că ar i bine .ă declare la oliie de.re 4cur.a
ri'ată5 din ziua
nrăutăea.că re.ecti'ă-
lucrurile- entru dar
că eiel'or
in.i.tă
credecăcă nar ace ncă
ia minit dec/tde.ăla
nceut+
%ie groază că aș utea .ă ac ce'a care .ă nrăutăea.că lucrurile- .ă
.un ce'a greșit+ !ar- /nă la urmă- Klen e cel care a ăcuto de oaie- nu
eu+
oliia a 'enit iar azi- .ăi ună noi ntrebări+ Lau du. naoi n
;outamton+ La lecare- ma uat e obraz și mia .u. .ă numi ac
gri*i+
G O .ă ie bine- mia .u.- iar eu am ncu'iinat din ca+
&i am aștetat+
oliiștii au luat și mai multe lucruri deale lui Klen+ Toate ainele și toi
antoii e care nui lua.eră iniial+ Au luat lucruri e care abia le
cumăra.e+ Am ncercat .ă le .un- dar miau zi. că iau totul+ %iau luat
/nă și geaca mea- din greșeală+ O nde.a.em n *umătatea lui de dula
entru că al meu era lin+
U

VP - 1>>
A doua zi- $ob ;are. a 'enit și mia cerut .ă merg cu el n
;outamton ca .ă ră.und la c/te'a ntrebări+ u mia .u. nimic n
mașină- doar că 'rea .ăi dau o m/nă de a*utor n ancetă+
!ar- c/nd am a*un. la .ecia de oliie- ma du. ntro cameră de
interogatoriu și mia citit dreturile+ Aoi ma ntrebat dacă am răito e
$ella+ ;au dacă lam a*utat e Klen .ă o răea.că e $ella+
u mia 'enit .ămi cred urecilor+

G
!aru-
el binenele. că nu-
nu mă a.culta- de iam
at+tot reetat+
Trecea de*a&ilanici
altăKlen na răito+
ntrebare+
A .co. o ungă de la.tic ca un magician- și la nceut nam 'ăzut
nimic n ea- dar e undul ungii era o bucăică de /rtie roșie+
G Am gă.it a.ta n buzunarul gecii dumnea'oa.tră- doamnă Ta=lor+
E.te de la o unguă de ;ittle.+ %/ncai multe bomboane ;ittle.9
e moment nu miam dat .eama la ce .e reeră- dar aoi miam
amintit+ robabil era bucăica de ambala* e care o gă.i.em .ub
co'orașul din dubă+
robabil ;are. a 'ăzut că mam .cimbat la aă și a continuat .ă
mă re.eze+ A continuat .ă ronune numele $ellei+ Cam .u. că numi
aminte.c- dar știa că nu e așa+
/nă la urmă iam .u.- ca .ă nceteze .ă mă mai ntrebe+ Cam .u.
că e o.ibil .ă ie o bucăică de /rtie e care o gă.i.em n dubă+ #n mic
gunoi+ 8ă o u.e.em n buzunar ca .o arunc mai t/rziu- dar că nam
ăcuto+
Cam .u. că e doar o bucată de /rtie- dar domnul ;are. mia zi. că
a de.coerit ăr de i.ică liit de ea+ !e la o i.ică de culoare gri+ 8um
era cea din curtea $ellei+ Cam .u. că a.ta nu do'edește nimic+ ărul
utea ro'eni de oriunde altunde'a+ !ar a trebuit .ă dau o declaraie+
Am .erat că nui 'or .une nimic lui Klen nainte .ă am ocazia .ăi
e7lic+ %ă g/ndeam că am .ăi .un ndată ce a*ungeam am/ndoi aca.ă
că oliiștii mă .ili.eră .ă le mărturi.e.c+ 8ă nu conta+ !ar nam mai a'ut
ocazia .ă 'orbe.c cu el+ Klen na mai a*un. aca.ă+
;e are că a intrat e internet .ă .e uite la imagini ornograice+ 8/nd
mia .u. Tom a=ne- a'ocatul- nu mia 'enit .ă cred că utu.e .ă ie
at/t de raier+ Klen a o.t ntotdeauna deștetul amiliei+

VP - 1>@
oliia i lua.e calculatorul- binenele.- dar el șia cumărat un lato
ietin și un router Fii  4entru .er'iciu- <eanie5  și .tătea n camera
oa.eilor entru a na'iga e internet și a .e conecta la camere de cat
.e7ual .au cum li .o i .un/nd+
oliiștii au acionat cu ca  lau u. e unul dintre ei .ă .e dea dret
o t/nără de e internet și .ăl ia la di.cuii+ 3și lua.e numele Koldiloc.+
8ine !umnezeu nu .ar i rin.9 Ei bine- .e are că Klen+

a o.t
entru ce ar'orba
uteadoar de oncon'er.aie+
aărea ziare- așa căTom
miaao'e.tit
'rut .ă că
măKlen
regătea.că
a ăcut
.e7 'irtual cu Koldiloc.+ 8/nd am o.t .ăl 'izitez rima oară- Klen mia
.u. că n.eamnă .e7 ără atingere+ !oar cu'inte .cri.e e cat+
G u neam 'orbit și nici măcar nu neam 'ăzut+ A o.t ca și cum .e
nt/mla n caul meu+ !oar o antezie+ 3nelegi- nu9 Toate ace.te acuzaii
mă .tre.ează teribil+ u mă ot abine+
3ncerc .ă neleg+ 8iar ncerc+ E deendent- mi tot reet+ u e 'ina lui+
Trebuie .ă ne concentrăm a.ura ade'ărailor ticăloși+ &i eu- și Klen
.untem oarte urioși din cauza a ceea ce lea dat rin minte oliiștilor+
u mia 'enit .ă cred că cine'a ar utea ace așa ce'a la .er'iciu+ E ca
și cum ar ractica ro.tituia+ A.ta a .u. și Klen+ 3nainte .ă ale că
Koldiloc. era un bărbat+ Ca 'enit greu .ă accete a.ta  .a g/ndit că
oliia 'rea .ăl acă .ă ară omo.e7ual .au ce'a de genul+ Eu nu am
.u. nimic  nu rea riceeam treaba cu .e7ul 'irtual- darămite .ă mă
ntreb cu cine ntreinea a.emenea relaii+ Oricum- nu a.ta era nici e
dearte cea mai mare roblemă+
3i .u.e.e rea multe lui Koldiloc.+ %ia .u. că i mărturi.i.e că știa
c/te ce'a de.re un caz aimo. la care lucrează oliia- ca .o
imre.ioneze+ 4Ea5 ractic l ăcu.e .ă .ună+
!e data a.ta- $ob ;are. la acuzat e Klen că o răi.e e $ella+ Au
.u. că o răi.e și o omor/.e+ !ar nu lau acuzat și de crimă+ Tom a=ne
mia .u. că așteată .ă aară cada'rul+ Lam ur/t că 'orbea așa de.re
$ella- dar nu iam .u. nimic+
Am lecat aca.ă .ingură- și aoi .au ntor. *urnaliștii+
U
u rea cite.c ziarele- de at+ reer re'i.tele+ 3mi lac o'eștile de
'iaă  emeia care a adăo.tit o .ută de coii- emeia care a reuzat
VP - 1>6
tratamentul entru cancer ca .ăși .al'eze coilul- emeia care a urtat n
/ntece coilul .urorii ei+ Diarele au o.t tot timul mai mult domeniul lui
Klen+ 3i lace ziarul %ail  oate rezol'a rebu.ul de e ultima agină- și e
genul de ziar e care l citea o.tul lui șe de la bancă+
G 3n elul ă.ta a'em ce'a n comun- mia .u. o dată+
!ar- n momentul de aă- toate ziarele și canalele T  ciar și
o.turile de radio  'orbe.c de.re noi+ Klen e .ubiect la modă- iar

reorterii au nceut
dorm n mașină n iar
aa.ăca.ei
bată lanușă+ Am alat
.erana că că
ar unii dintre
utea ei ciar
obine 'reo
declaraie de la mine+
;tau n dormitorul de .u. și mă uit e duă erdea la ei+ Toi ac
același lucru+ E ciar amuzant+ %ai nt/i trec cu mașina rin aa ca.ei-
'eriică .ă 'adă cine e aca.ă și cine e de*a aară+ Aoi arcează și 'in e
*o. /nă la oartă- cu agenda n m/nă+ 8eilali .ar din mașină și le taie
calea nainte .ă oată a*unge la ușă+ 8a o aită carei miroa.e e nou
'enii+
!uă c/te'a zile- .e mrietene.c cu toii  l trimit e c/te unul .ă
aducă .and'ișuri cu șuncă și caele de la caeneaua de la oalele
dealului+
G Daăr9 8ine 'rea .o. e .and'iș9
8aeneaua are robabil roituri uriașe de e urma lor+ Am ob.er'at că
reorterii ormează o eciă și otograii o alta+ %ă ntreb de ce nu .e
ame.tecă+ 3i oi da .eama care .unt unii și care .unt ceilali- entru că
otograii .e mbracă altel  .unt mai n a. cu moda- au geci mai
zdrenuite și șeci+ 8ei mai muli dintre ei ar că nu .au mai bărbierit de
zile ntregi  mă reer la bărbai+ ?emeileotogra .e mbracă la el ca
bărbaii- n antaloni și tricouri largi+ &i otograii .unt oarte gălăgioși+ La
nceut mia ărut rău de 'ecinii ne'oii .ă le a.culte r/.etele și b/rele+
!ar mai aoi au nceut .ă le aducă tă'i cu băutură- .ă .tea de 'orbă cu
ei- și unii ciar .ăi la.e .ă olo.ea.că toaletele+ 8red că e ca un mic
carna'al entru ei+
"eorterii .unt mai liniștii+ 3și etrec cea mai mare arte a timului la
teleon .au a.cult/nd știrile la radio n mașini+ %uli dintre ei .unt tinerei
care mbracă entru rima dată un co.tum+

VP - 1>M
!ar- duă c/te'a zile n care nam .co. o 'orbă- ziarele șiau trimi.
ar.enalul greu+ $ărbai .olizi și emei cu ee .erioa.e- mbrăcai la atru
ace+ Au 'enit la ușa mea cu mașini .cume și .e oartă de arcă ar i de
la ca.a regală+ ici otograii nu ndrăzne.c .ă .e ună cu ei+ #n bărbat
care arată ca un manecin .co. din 'itrina unui magazin și ace loc rin
mulime și naintează .re ușa mea+ ;ună la ușă și mă .trigă+
G !oamnă Ta=lor- cum e .ă ii .oia unui ucigaș de coii9

;tau
cum+ %ăe.imt
at e7u.ă+
arz/nd de rușine+ %ă .imt de arcă toi mă 'ăd- deși nu au
Oricum- nu e rimul care mă ntreabă așa ce'a+ #n reorter mia .trigat
același lucru duă ce Klen a o.t are.tat din nou- n tim ce mă duceam
la magazin+ %ia aărut ur și .imlu n aă- robabil mă urmări.e
dearte de ceilali *urnaliști+ A ncercat .ă mă ener'eze- .ă mă acă .ă
.un ce'a- orice- entru a obine un 4inter'iu5 cu .oia acuzatului- dar nu
mam lă.at ăcălită+ Klen di.cuta.e cu mine de.re .ituaii de genul ă.ta+
G <eanie- ur și .imlu taci din gurăB mi .u.e.e c/nd mă .una.e de
la .ecia de oliie+ ui lă.a .ăi intre e .ub ieleB u lă.a .ă .e 'adă
nimicB u trebuie .ă 'orbești cu ei+ ;unt niște licele+ u ot .ă .crie
de.re nimic+
!ar binenele. că au .cri.+ Car ce a aărut n ziare era oribil+
Erau și alte emei care au .u. că au ăcut .e7 'irtual cu el și care
.tăteau la coadă .ăși '/ndă o'e.tea+ u uteam .ă cred că era ce'a
ade'ărat+ 8ică Klen și .unea 4$ig$ear5 .au olo.ea alte orecle ridicole
n camerele de cat+ %ă uitam la el uneori n timul 'izitelor la nci.oare
și ncercam .ămi imaginez cum ar i o.t .ăi .un 4$ig$ear5+ %i .e
ăcea rău+
&i mai erau tot elul de inormaii de.re 4obb=ul5 lui  otograiile
cumărate de e internet+ !in 4.ur.e bine inormate5- un ziar airma că
Klen olo.i.e un card de credit ca .ă le cumere- și- c/nd oliia a ăcut o
'eriicare e7ten.i'ă rintre edoili- urmărindule acti'itatea rin
intermediul cardurilor de credit- Klen .e anica.e+ 8red că deaia mia
cerut .ăi declar cardul ierdut  dar de unde obin ziarele a.emenea
inormaii9 %am g/ndit .ă un ntrebarea unuia dintre reorteri- dar naș
utea .o ac ără .ă .un mai multe dec/t ar trebui+
8/nd lam ntrebat e Klen la următoarea 'izită- a negat totul+
VP - 1>N
G ;unt doar in'enii- draga mea+ Diariștii in'entează+ &tii oarte bine-
mia .u. el- in/ndumă de m/nă+ Te iube.c+
u iam ră.un. nimic+
am .u. nimic nici *urnaliștilor+ Am nceut .ă mă duc la alte
magazine ca .ă nu iu gă.ită și am nceut .ă ort ălării caremi
a.cundeau aa entru ca lumea .ă nu mă recunoa.că+ La el ca
%adonna- miar i .u. Li.a dacă ar i o.t ncă rietena mea+ !ar nu mai

era+
multeimeni
de.renunoi+
mai 'oia .ă ne cunoa.că acum+ oiau doar .ă ale c/t mai

VP - 1>Q
2#.

Luni, 11 !ebruarie 2008

o!iți"tu!

Tot ce .e ala n camera de in'e.tigaii u.e.e .tr/n. cu atru luni


nainte de roce.S otograiile și ările de e erei și a'izier u.e.eră
dezliite și u.e n cutii- entru rocurori+
!uă ce u .coa.ă și ultima cutie- ;are. zăbo'i o 'reme- ri'ind
etele dretungiulare răma.e ici și colo e erei+
G ici nai zice că aici a a'ut loc o ancetă- .u.e el+
3n momentul acela- cel uin- totul .emăna mai degrabă cu tri.teea
o.tcoulatorie- i .u.e
G o.tce9 ntrebă ea+ el o dată- mai t/rziu- lui Eileen+
G &tii- .entimentul acela de duă o artidă de .e7- tri.teea că .a
terminat- i e7lică el și adăugă .io.: Am citit ntro re'i.tă+
G 8red că e o ce.tie ma.culină- ră.un.e ea+
#ltimul inter'iu cu Ta=lor u.e.e lung și- n cele din urmă-
neconcludent+ Klen conte.ta.e /rtiua roșie ca robă- de.iin/ndo ca
e o ură coincidenă+
G !e unde știi că <ean nu .a nșelat9 Ar i utut .o gă.ea.că e
.tradă .au n 'reo caenea+
G Ea .une că a gă.ito n mașina ta+ !e ce ar .une așa ce'a dacă n
ar i ade'ărat9
Ta=lor .tr/n.e.e buzele+
G E oarte .tre.ată+
G &i ărul de i.ică de e /rtiuă9 !e același ti cu al i.icii cu care
.e *uca $ella9
G entru numele lui !umnezeuB 8/te i.ici gri .unt n ara a.ta9 E
ridicolB Ta=lor și ntoar.e ri'irea .re a'ocatul lui+ ărul ăla utea luti
ur și .imlu rin aer- nui așa- Tom9
VP - 1@0
;are. ăcu.e o auză- .a'ur/nd neaștetata notă de teamă din
'ocea lui Ta=lor+ Aoi trecu.e la ceea ce anticia el a i 4lo'itura de
graie5+ %omentul n care Ta=lor și dădu.e .eama că ica.e n la.a
oliiei+
G +ig+ear, deci- domnule Ta=lor- .u.e.e ;are.+
Ta=lor rămă.e.e gurăca.că- aoi izbucni.e:
G u știu de.re ce 'orbești+

că G
amTeai cam limbat
cuno.cuto și e rin ădure n căutare de rieteni- nui așa9 ;ă știi
Koldiloc.+
Ta=lor nceu.e .ă dea agitat din icioare și .e olba.e n oală+ Era
o.tura lui de reugiu+
Alături de el- Tom a=ne ăru.e uimit de turnura e care o lua.e
interogatoriul și l ntreru.e.e e ;are.:
G Am ne'oie de c/te'a momente cu clientul meu- 'ă rog+
8inci minute mai t/rziu- cei doi u.e.eră o'e.tea ca la ca+
G A o.t 'orba de.re o antezie er.onală a doi aduli re.on.abili-
.u.e.e Klen Ta=lor+ Eram oarte .tre.at+
G 8ine era etia al cărei nume ncee cu litera 4$59
G A o.t 'orba de.re o antezie er.onală a doi aduli re.on.abili+
G $ella9
G A o.t 'orba de.re o antezie er.onalăJ
G 8eai ăcut cu $ella9
G A o.t o 'orbă de.re o antezie er.onalăJ
!uă ce u.e.e acuzat oicial- Klen nceta.e .ă bălmă*ea.că de.re
antezia er.onală și l ri'i.e e olii.t n oci+
G ?aci o greșeală uriașă- domnule ;are.B
?u.e.e ultimul lucru e care l .u.e.e nainte .ă ie nci. n
aștetarea roce.ului+
U
Are.tul re'enti' e tim de iarnă nul ăcu e Klen Ta=lor mai
cooerant- iar n data de 11 ebruarie 200N comăru n aa *urailor n
clădirea Old $aile= și declară cu 'oce tare și ermă că e.te 4ne'ino'at5 de
răirea $ellei Elliott+

VP - 1@1
;e așeză e .caun aroae ără .ă dea 'reo atenie gardienilor carel
lancau șiși ainti ocii a.ura lui ;are.- care și croia drum .re bo7a
martorilor+
;are. .imi inten.itatea ri'irii lui Ta=lor n ceaă și ncercă .ă .e
adune ca .ă deună *urăm/ntul+ ocea i tremură ușor- dar rezentă
do'ezile cu de.ă'/rșită cometenă- n ră.un.uri .curte- .imle și clare+
Lunile de alergătură- urmăriri- 'eriicări- interogatorii și colectare de

do'ezi
și a unuiură conden.ate
regiment ntro .curtă rezentare n aa unui ublic .elect
de critici+
8el mai imortant dintre ei era a'ocatul lui Klen Ta=lor- un 'eteran al
roce.elor- trecut rin ciur și rin d/rmon- cu un aer nobil- erucă și robă-
care .e ridică .ăl interogeze e ;are.+
<uraii  ot bărbai și atru emei- aleși cu gri*ă de aărare n așa el
nc/t .ăși a.igure .imatiile și .en.ibilităile ma.culine  și ră.uciră
caetele duă el recum talerele de loarea.oarelui+
A'ocatul aărării- 8arle. ;ander.on- .tătea cu o m/nă n buzunar- iar
cu cealaltă și inea carnetul de notie+ "adia ncredere n .ine și .e
.trădui de la bun nceut .ă .ubmineze o arte dintre do'ezi și .ă inducă
n conștiina colecti'ă a comletului de *udecată o .tare de ndoială+
G 8are e.te momentul reci. n care martorul- domnul ;encer- a
ob.er'at duba alba.tră9 3nainte .ăl in'enteze e bărbatul cu ărul lung9
G !omnul ;encer .a nșelat n ri'ina bărbatului cu ărul lung+ A
recuno.cut de*a ace.t lucru- .u.e ;are. cu 'oce egală+
G Am nele.+
G !o'ada .a .unt notiele n care meniona că 'ăzu.e- n duăamiaza
zilei de 2 octombrie- ceea ce el a crezut a i duba alba.tră a lui eter
TredFell+
G &i e.te .igur că na in'entat  ardon- că nu .a nșelat  n ri'ina
dubei alba.tre9
G !a- e .igur+ ă 'a conirma el n.uși atunci c/nd 'a deune mărturie+
G Am nele.+
G 8/t de dearte era martorul n momentul n care .une că a 'ăzut
mașina9
G !omnul ;encer oartă ocelari9
G Am nele.+
VP - 1@2
G &i c/te dube alba.tre circulă e .trăzile %arii $ritanii- domnule
in.ector9
G Am nele.+
Ace.te nenumărate 4am nele.5 erau cele mai ernicioa.e- entru că
n.emnau- de at: 4O- !oamneB ncă un unct entru noi5+
;are. ara lo'iturile cu răbdare+ A'u.e.e dea ace cu muli indi'izi
de genul lui ;ander.on dea lungul anilor  rerezentaii date de 4'uli

bătr/ne5
*urailor+  și știa oarte bine că ace.t ti de atitudine nu lăcea mereu
A*un.eră la de.coerirea ambala*ului de bomboane- și ;ander.on
adotă .trategia re'izibilă- in.i.t/nd a.ura șan.elor de contaminare a
do'ezilor+
G !omnule in.ector- c/t tim a .tat bucata de ambala* n geaca lui
<ean Ta=lor9
;are. 'orbi cu gla. erm și ri'i dret .re *urai ca .ăși .ublinieze
.u.ele+
G 8redem că e 'orba de șate luni+ !oamna Ta=lor a declarat că a
gă.ito n dubă e data de 1M decembrie+ 3și amintește bine- entru că a
o.t .ingura ocazie n care la n.oit e .oul dumneaei c/nd eectua o
li'rare+
G &ate luni9 ;uicient tim entru ca de ambala* .ă .e liea.că ire
de ăr și alte mizerii- nu9
G ăr de la o corcitură de ra.ă birmaneză recum cea a amiliei Elliott-
nu9 om aduce un e7ert care .ă demon.treze că- .tati.tic 'orbind- e
oarte uin robabil+ Car o.ibilitatea unei coincidene de'ine și mai
ne'ero.imilă dacă ne g/ndim că irul de ăr a o.t gă.it e un acet de
;ittle.+ 3n locul din care a o.t răită $ella Elliot au e7i.tat at/t o i.ică
birmaneză corcită- c/t și o bomboană ;ittle.+
;are. ob.er'ă că *uraii și iau notie- iar ;ander.on trecu raid mai
dearte+ Cn.ectorul bău o gură de aă din aarul de l/ngă el+ &tia că
ad'er.arul lui și aduna orele ca .ă nceie triumal- aduc/nd n di.cuie
con'er.aiile cu Koldiloc.+
;e regăti.e entru ace.t moment mreună cu a'ocaii- ca .ă ie .igur
că nu e rin. e icior greșit+ &tia e de ro.t toată legi.laia de.re
rotecia er.oanei- toi așii nece.ari entru obinerea autorizaiilor- tot
VP - 1@,
roce.ul atent de regătire a .ur.elor umane de inormaii- care acionau
.ub acoerire- și totul de.re ă.trarea do'ezilor obinute+
Ecia lui etrecu.e mult tim n'ă/ndul cum .ă .ublinieze obiceiul
lui Ta=lor de a etrece tim n camerele de cat și intere.ul lui aă de
ornograie+
G <uraii nu 'or i intere.ai de nu știu ce clauze legale .au de cine a
autorizat rocedurile și de ce+ Trebuie .ă le 'orbim de.re ri.cul e care l

rezintă aetitul
;are. și dădu.elui .eama
Klen Ta=lor
că areentru etie- .u.e.e șeul de eciă- iar
dretate+
;e .imea regătit atunci c/nd a'ocatul de.ci.e .ubiectul diicil al
deendenei de ornograie- un/nd la ndoială iecare aciune ntrerin.ă
de oliiști+ ;coul lui ;ander.on era .ăl oreze .ă accete că Klen
Ta=lor ar i utut de.cărca din neatenie o arte din imaginile cele mai
4deoceate5 gă.ite e calculatorul lui+
G Cmaginile cu coii abuzai .e7ual9 ntrebă ;are.+ oi credem că le
a de.cărcat n mod deliberat  nar i a'ut cum .o acă din greșeală - și
a'em e7eri care ot deune mărturie n ace.t .en.+
G &i noi a'em e7eri care 'or demon.tra că de.cărcarea a utut i
accidentală+
;are. știa că aărarea a'ea de c/știgat de e urma atului că Klen
Ta=lor nu arăta ca er'erșii care ocuau de obicei bo7a acuzailor+ Ecia
acuzării i .u.e că ;ander.on le arăta.e a'ocailor din biroul
*udecătore.c o otograie cu clientul lui- iar e7re.ia cea mai de. olo.ită
entru al de.crie u.e.e 4re.ectabil5+
Odată roblema imaginilor dată la o arte din drum- ;ander.on. l
ro'ocă e in.ector la o di.cuie de.re di.ariia $ellei Elliott+
G !omnule ;are.- e ade'ărat că $ella Elliott na o.t gă.ită9
G !a- e ade'ărat+
G &i că ecia dumnea'oa.tră na izbutit .ă gă.ea.că niciun indiciu
de.re locul unde .e ală9
G u- a.ta nu e ade'ărat+ Anceta nea condu. la acuzat+
G 8azul .e bazează e .u.iciuni- re.uuneri și robe incidentale- nu
e ate- nui așa9
G A'em do'ezi clare care l leagă e acuzat de di.ariia $ellei Elliott+

VP - 1@>
G A- do'ezileB $ănuieli ale legiștilor și martori nedemni de ncredere+
icio do'adă nu e tocmai .olidă și a.ta- aș zice- entru că ai urmărit de
la nceut e cine nu trebuia+ Ai o.t at/t de di.erai- nc/t lai min.
e clientul meu ntro relaie icti'ă și contraăcută+
<uraii nu ăreau la curent cu ce n.emna o relaie 4icti'ă și
contraăcută5- dar ăreau intere.ai de .ectacol+ 4atru .tele și ]o
e'oluie remarcabilă^  a.ta .ar utea .ă .crie m/ine n Telegraph5- .e

g/ndi ;are.la locul


ntorc/ndu.e c/nd .ău
cobor n cele din urmă din bo7a martorilor-
din .ală+
!ar aogeul .ectacolului nu u atin. dec/t duăamiază+ leoștii de
r/nzul luat n re.taurantul tribunalului- *uraii intrară n șir indian și .e
tr/ntiră licti.ii e .caunele lor n'ecite+ !ar nu răma.eră așa mult
tim+
%ama etiei intră n bo7a martorilor- mbrăcată .imlu n negru și
urt/nd e iet o in.ignă roșie cu me.a*ul 4Kă.iio e $ellaB5
;are. i z/mbi ncura*ator- dar era nemulumit că emeia ale.e.e .ă
oarte in.igna și .e temea de ntrebările e care lear i utut declanșa+
rocurora- o emeie .lăbuă n comaraie cu namila de ;ander.on- o
călăuzi e !aFn Elliott rintre do'ezi- lă./ndo .ăși .ună o'e.tea n
cu'inte .imle și de eect+
8/nd !aFn izbucni n lacrimi de.criind momentul n care și dădu.e
.eama că iica ei nu mai era n curte- *uraii o ri'eau ab.orbii- iar unii
dintre ei aroae nceură .ă l/ngă ei nșiși+ <udecătoarea o ntrebă
dacă nu 'rea un aar cu aă- și ușierul il adu.e- n tim ce a'ocaii
runzăreau do.arele- gata .o ia de la caăt+
Era r/ndul lui ;ander.on+
G !oamnă Elliott- $ella ieșea de.eori aară .ă .e *oace9 n curtea din
aă- acolo unde no uteai 'edea9
G #neori- dar numai entru c/te'a minute+
G %inutele trec oarte reede- nu 'i .e are9 8a mamă- a'ei robabil
at/tea de ăcutJ
?emeia z/mbi la acea.tă ăr/mă de .imatie+
G !a- uneori .unt oarte ocuată- dar știu că am .căato din ri'iri
doar c/te'a minute+
G !e unde știi9
VP - 1@@
G Kăteam niște a.te- așa cum am mai .u.+ A.ta nu durează oarte
mult+
G Altce'a9
G Ei bine- am .ălat și 'a.ele ntre tim+ &i am măturit niște ăinue
deale $ellei .coa.e din u.cător- ca .ă nu trebuia.că .ă le calc+
G are a i o.t o duăamiază ncărcată+ &i ai mai a'ut și 'reo două
aeluri e mobil+ robabil a o.t oarte ușor .ă uitai că $ella e aară+

!aFn
G &tiunceu
că 'ă e.ăgreu-
l/ngă din nou-
doamnă dar ;ander.on
Elliott- nici nu .ă
dar 'reau numai clii+
.tabile.c
inter'alul de tim n care a di.ărut $ella+ 3nelegei c/t e de imortant-
nu9
!aFn ncu'iină din ca șiși .ulă na.ul+
G &i contăm e dumnea'oa.tră .ă ii c/t mai clară- entru că $ella a
o.t 'ăzută ultima oară n *urul orei 11+,@- la cioșcul de ziare+ E.te
corect9
G Am cumărat niște dulciuri+
G !a- ;martie.- conorm citanei+ !ar a.ta n.eamnă că inter'alul de
tim n care $ella ar i utut di.ărea e 11+,@  1@+,0+ Aroae atru ore+
entru că nimeni na mai 'ăzuto n ace.t inter'al+
8u 'ocea .căzută- !aFn aucă .tr/n. balu.trada din bo7a martorilor+
G u- nam mai ieșit duă aceea+ !ar mama a auzito e $ella n duă
amiaza aceea- c/nd nea .unat+ %ia .u. .o .ărut+
G !oamnă Elliott- utei 'orbi uin mai tare entru ca onoraii *urai și
*udecătoarea .ă audă ce .unei9
!aFn și dre.e 'ocea și i ceru .cuze *udecătoarei+
G %ama dumnea'oa.tră a auzit 'ocea unui coil n teleon- dar nu
credei că e7i.tă o.ibilitatea ca 'ocea .ă i ro'enit de la tele'izor9
%ama dumnea'oa.tră a declarat la oliie că na 'orbit cu $ella+
G $ella na 'rut .ă 'ină la teleon- a ugit .ă ia ce'a+
G Am nele.+ Aoi .a du. aară- duă 'reo oră+
G Am .căato din 'edere doar c/te'a minute+
G !a- mulume.c- doamnă Elliott+
!aFn 'ru .ă ia.ă din bo7a martorilor- dar ;ander.on o ori+
G 3ncă nam terminat- doamnă Elliott+ Ob.er' că urtai o in.ignă cu
me.a*ul 4Kă.iio e $ellaB5
VP - 1@6
!aFn atin.e in.igna cu un ge.t mecanic+
G 8redei că $ella e.te n 'iaă- nu9 ntrebă a'ocatul+
!aFn Elliott ncu'iină din ca- neștiind unde ar i ututo duce
ntrebarea+
G 3ntrade'ăr- ai dat inter'iuri- contra co.t- ziarelor și re'i.telor n care
ai declarat e7act ace.t lucru+
Acuzaia că !aFn ăcea bani din di.ariia etiei .t/rni rumoare e

băncile *urnaliștilor- și i7urile .e oriră din .cri. n aștetarea


ră.un.ului+
!aFn de'eni deen.i'ă și .trigă:
G !a- .er că e.te n 'iaăB !ar a o.t răită- bărbatul acela a răito+
Arătă cu degetul .re Ta=lor- care ri'i n *o. și nceu .ă noteze ntrun
carnet+
G Car banii .unt entru ondul 4Kă.iio e $ellaB5- adăugă ea ncet+
G Am nele.- .u.e a'ocatul și .e așeză+
U
%ai trecu o .ătăm/nă lină de declaraii ale 'ecinilor și e7erilor- de
*urai bolna'i și di.ute legale /nă c/nd !an ?r= u cemat n bo7a
martorilor .ă deună mărturie+
Era un moment otăr/tor entru el- și icioarele i tremurau de emoie-
n ciuda tuturor reetiiilor ăcute n realabil cu șeii lui+
rocurorul l rezentă ca e un t/năr olii.t de'otat- .u.inut de
.ueriorii lui și de rocedurile legale- și oarte otăr/t .ă re'ină răirea
unui alt coil+ Dăbo'i uin a.ura cu'intelor olo.ite de Klen Ta=lor n
con'er.aiile online- ndret/nduși ri'irea a.ura *urailor entru a
.ublinia imortana do'ezilor- nc/t aceștia aruncară ri'iri tot mai de.e
.re acuzat+ Totul decurgea conorm lanului+
8/nd ;ander.on .e ridică .ă ia cu'/ntul- nuși mai inea m/inile n
buzunar și nici nu mai 'orbea rela7atS era un moment deci.i'+ T/nărul
oier u u. .ă reia con'er.aiile a'ute .ub .eudonimul Koldiloc.-
cu'/nt cu cu'/nt+ ?u.e.e regătit de ecia de acuzare entru re.iunea
la care urma .ă ie .uu.- dar u mai rău dec/t șiar i utut imagina
cine'a+
C .e ceru .ăși citea.că relicile la 'orbăria ob.cenă a lui $ig$ear- și- n
lumina rece a .ălii de tribunal- cu'intele lui a'ură un eect ireal- ridicol+
VP - 1@M
G 48um ești mbrăcată n .eara a.ta59 ntrebă a'ocatul- cu aa lui
ătată de mare băutor și cu umerii lini de mătreaă+
G 4i*ama de ăușică5- ră.un.e găliganul ?r=- oarte .erio.+
4antalonașii mei albaștri cu dantelă5+
8ine'a din bo7a re.ei r/.e nundat- dar ?r= ncercă .ăși ă.treze
cumătul și citi mai dearte:
G 4%ie cam cald+ 8red că 'a trebui .ă mii dau *o.5+

G 4!a- 8am
.ingurăB5 dăii ueril-
*o.B5 relică a'ocatul
nu9 adăugă el+ cu
3mi'oce licti.ită+
imaginez că n4Acum m/ng/iete
momentul acela
nu urtai i*ama alba.tră de ăușică- nu- domnule ?r=9
"/.etele din ublic l de.cumăniră o cliă e olii.t- care tra.e n.ă
aer n iet și ră.un.e:
G u+
Ordinea u reede re.tabilită- dar răul u.e.e de*a ăcut+ !o'ada
crucială rezentată de ?r= ri.ca .ă ie redu.ă la o glumă ob.cenă+
A'ocatul și .a'ură 'ictoria- aoi ătrun.e e teritoriul cel mai
ericulo. al interogatoriului: ultima con'er.aie rin email cu Klen Ta=lor+
G !omnule ?r=- 'a .u. cum'a Klen Ta=lor- adică $ig$ear- că a răito
e $ella Elliott9
G A .u. că a'u.e.e o etiă ade'ărată+
G u a.ta 'am ntrebat+ Car ră.un.ul ace.ta a 'enit duă ce
dumnea'oa.tră- Koldiloc.- iai cerut .ă 'ă .ună a.ta9
G u- domnule+
G a ntrebat: 4Wiar lăcea a.ta- Koldie95- iar dumnea'oa.tră iai
ră.un. că 'ar lăcea oarte mult+ 8ă 'ă e7cită rounerea+
G Ar i utut .une 4nu5 n orice moment- ră.un.e ?r=+ !ar na .u.+ A
.u. că a mai a'ut c/nd'a o etiă și că numele ei nceea cu 4$5+
G A olo.it numele 4$ella5 n di.cuii9
G u+
G !omnule ?r=- a'em dea ace cu o con'er.aie antezi.tă ntre doi
aduli re.on.abili- nu cu o cone.iune+
G A .u. că a gă.it o etiă al cărei nume nceea cu 4$5- in.i.tă ?r=-
nemaiut/nd .ăși .tă/nea.că rea bine emoiile+ 8/te etie răite
recent al căror nume ncee cu 4$5 e7i.tă9
A'ocatul ignoră ntrebarea șiși 'eriică notiele+
VP - 1@N
$ob ;are. .e uită la <ean Ta=lor- așezată e marginea unei bănci- n
dretul .oului ei cu anteziile lui adulte și re.on.abile- și o 'ăzu
amorită+ ;e g/ndi că era robabil rima oară c/nd auzea o'e.tea
comletă+
;e ntrebă cine .e .imea mai rău  el n.uși- care 'edea cazul
năruindu.e n aa lui- .au ea- care 'edea do'ezile nce/nd .ă .e adune+
?r= nceu.e de*a .ă .e b/lb/ie- și ;are. l ndemnă n g/nd .ă .e

adune+ !arorat
G Lai ;ander.on
e KleniTa=lor
continuă
.ă atacul+
acă ace.te remarci- nui așa- domnule
?r=9 Ai acionat ca un agent ro'ocator- retinz/nd a i o emeie care
'oia .ă acă .e7 cu el+ Erai otăr/t .ăl acei .ă declare lucruri
incriminatorii+ Ai i ăcut orice entru a.ta+ 8iar și .e7 'irtual cu el+ Cntră
așa ce'a n atribuiile unui olii.t9 Ai uitat de rudenă și de dretul lui la
un a'ocat9
;ander.on- care .e .imea n largul lui- ăru aroae curin. de milă
c/nd 'ictima ieși n cele din urmă din bo7a martorilor- circită și euizată+
Aărarea .olicită imediat am/narea roce.ului și- c/nd *uraii
di.ărură n camera lor- ceru .ă ie orit+
G 8azul .e ntemeiază e7clu.i' e do'ezi incidentale și e o n.cenare+
u .e oate continua așa- .u.e ;ander.on+ !o'ezile lui Koldiloc. nu
ot i accetate+
<udecătoarea bătu ușor cu creionul n ma.ă n tim ce a.culta
ră.un.ul rocurorului+
G oliiștii au acionat erect legal n toate mre*urările+ Au urmat
toate rocedurile oarte .trict+ Au a'ut certitudinea că au un caz ntemeiat
și că acea.ta era .ingura modalitate de a obine do'ezile inale- adăugă
rocurora și .e așeză+
<udecătoarea u.e creionul e ma.ă și și ri'i n.emnările n tăcere+
G %ă 'oi retrage- .u.e n cele din urmă- și toată .ala .e ridică n tim
ce ea cobor de e odium+
U
!ouăzeci de minute mai t/rziu- greierul .trigă:
G Toată lumea n icioareB

VP - 1@Q
<udecătoarea dădu 'erdictul: re.in.e robele adu.e de Koldiloc.-
critic/nd ndemnurile și .uge.tiile ăcute de ?r= și atul că un oier at/t
de t/năr u.e.e n.ărcinat cu o mi.iune at/t de diicilă+
G robele nu .unt .igure și nu ot i olo.ite entru .u.inerea cazului-
.u.e ea+
;are. știu că entru acuzare era numai o ormalitate .ă accete
nr/ngerea și .ă nu mai rezinte do'ezi- așa că nceu .ăși .tr/ngă

/rtiile+
3n bo7a acuzailor- Ta=lor o a.cultă atent e *udecătoare și ăru .ă
neleagă ncetncet că urma .ă ie eliberat+ %ai *o.- e .caunul ei- <ean
Ta=lor ărea uluită+
G %ă ntreb la ce .e g/ndește- i șoti ;are. lui %atteF.+ Trebuie
.ă .e ntoarcă aca.ă cu un deendent de ilme orno care ace .e7 'irtual
cu .trăini mbrăcai n coii+ &i care e și un ucigaș de coii+
$ru.c- totul .e termină+ <udecătoarea ceru *urailor .ă ormuleze
'erdictul oicial de 4ne'ino'at5- iar Ta=lor u condu. .re celulă ca .ă ie
regătit n 'ederea eliberării+ 3n .ala de tribunal ziariștii orniră o
arababură generală- '/n/ndo n rimul r/nd e <ean Ta=lor+
Ea .e ridică e *umătate- ncon*urată de reorteri- mută și albă la aă-
n tim ce Tom a=ne .e .trăduia .o .trecoare aară de e r/nd n
inter'alul dintre .caune+ /nă la urmă- *urnaliștii .e dădură la o arte- iar
ea .e cinui .ă ia.ă- naint/nd ieziș- ca un crab n retragere- lo'ind cu
icioarele .caunele din aă și agă/nduși geanta n colurile .ătarelor+

VP - 160
2$.

Luni, 11 !ebruarie 2008

Văduva

!eune mărturie- binenele.+ 8ele cinci minute de glorie n lumina


relectoarelor+ oartă o rocie neagră și o in.ignă cu in.criia 4Kă.iio
e $ellaB 43ncerc .ăi e'it ri'irea- dar e otăr/tă- și /nă la urmă ri'irile
ni .e nt/lne.c+ %ie cald și mă nroșe.c la aă- așa că ncerc .ă mă uit n
altă arte+ A doua oară nu .e mai nt/mlă+ Ea continuă .ă .e olbeze la
Klen- dar el nui ace *ocul și ri'ește dret nainte+
3mi ierd concentrarea c/nd ncee .ă .ună o'e.tea e care am
citito
r/nz- și*oaca
auzito de zeci
n curte de oricedeeac/nd
n tim șia ierdut
regătește coilul
ceaiul- $ellacare
.omnul
r/dede
și
aleargă rin curte duă i.ica Timm=+ Aoi cum și dă .eama că no mai
aude+ Tăcerea+
Tăcere și n .ală+ Auzim cu toii tăcerea+ %omentul di.ariiei $ellei+
Aoi o bunește l/n.ul și .e așază .ă bea un aar cu aă+
Cmre.ionant+ <uraii ar ngri*orai- iar 'reo două emei mai n '/r.tă din
comlet ar gata .ă lăcrimeze și ele+ E comlet aiurea+ Toată lumea ar
trebui .ăși dea .eama că e 'ina ei+ &i eu- și Klen credem a.ta+ &ia lă.at
etia .ingură+ u ia ă.at ndea*un. de ea+
Klen .tă tăcut și la.ă totul .ă treacă e dea.ura lui- ca și cum i .ar
nt/mla altcui'a+ 8/nd mama și re'ine- *uriul o la.ă .ă răm/nă așezată
ca .ăși termine de rezentat do'ezile- iar Klen și nală caul și o a.cultă
cum a dat uga la 'ecini- cum a .unat oliia și cum a aștetat 'ești c/t
tim au durat căutările+
rocurora i 'orbește e un ton aarte- de arcă ar i ăcută din .ticlă+
G ă mulume.c- doamnă Elliot+ Ai o.t oarte cura*oa.ă+
%ie mi 'ine .ă urlu: 4Ai o.t o mamă oarte reaB5 !ar știu că nu ot- nu
aici+
VP - 161
A'ocatul no.tru- un bătr/n cam .ini.tru care mia .tr/n. m/na la
iecare nt/lnire- dar altel na dat niciun .emn că ar ști cine .unt- ia n
./rșit cu'/ntul+
%ama ncee .ă l/ngă c/nd ntrebările de'in diicile- dar a'ocatul
no.tru nu adotă un ton nelegător al 'ocii+
!aFn Elliott o ine langa că șia .căat etia din oci doar c/te'a
minute+ !ar știm cu toii că nui așa+

<uraii nce
G 8redei că .o ri'ea.că
$ella e.te ncăuin mai nu9
n 'iaă- dur+ntreabă
Era și cazul+
a'ocatul+
;e aud oșnete n .ală- și mama ncee .ă .u.ine din nou+ A'ocatul
.coate n e'idenă atul că ea a ăcut bani d/nd inter'iuri re.ei- iar ea
are oarte ner'oa.ă și .une că banii .unt entru ondul $ellei+
#nul dintre reorteri .e ridică și ie.e reede- .tr/ng/nd la iet
carnetul cu notie+
G ;igur o .ă includă di.cuia a.ta n următoarea știre- mi șotește
Tom șimi ace cu ociul+
rea .ă .ună că e un unct n lu. entru noi+
U
8/nd totul .e ./rșește- iar oliia e mu.trată că ia n.cenat lui Klen
di.cuia 'irtuală și el e eliberat- mă .imt comlet amorită+ E r/ndul meu
.ă .imt că totul i .e nt/mlă altcui'a+
Tom a=ne mi dă n ./rșit drumul la m/nă c/nd intrăm ntruna din
.ălile de aștetare- și .tăm .ă ne tragem .uletul+ O cliă- niciunul din noi
nu .coate un cu'/nt+
G oate .ă 'ină aca.ă9 ntreb eu- și 'ocea mea .ună bizară și lată
duă tot 'uietul din .ala de tribunal+
Tom ncu'iinează din ca șiși ace de lucru cu .er'ieta lui+ Aoi mă
duce *o.- la celulă- .ăl 'ăd e Klen+ e Klen al meu+
G 3ntotdeauna am .u. că ade'ărul 'a ieși la i'ealăB mi .une el
triumător de cum mă 'ede+ Am reușit- <eanieB La naiba- ciar am reușitB
3l mbrăișez+ A trecut ce'a 'reme de c/nd lam .tr/n. n brae ultima
oară- și nu .un nimic entru că nu știu ce .ă .un+ E at/t de ericit 
are un băieel+ E rumen n obra*i și r/de+ &ia ierdut uin controlul+ u
mă g/nde.c dec/t la atul că trebuie .ă merg aca.ă cu el+ ;ă iu .ingură

VP - 162
cu el+ 8um 'a i duă ce 'om ncide ușa9 &tiu rea multe de.re ace.t
alt bărbat cu care .unt că.ătorită ca .ă mai oată i ce'a ca nainte+
El ncearcă .ă mă ridice și .ă mă n'/rtă ca atunci c/nd eram mai
tineri- dar .unt rea muli oameni n *urul no.tru: a'ocai- gardieni+ ;unt
toi n *urul meu și .imt că nu ot re.ira+ Tom ob.er'ă și mă conduce e
un ol răcoro.- aoi mi .une .ă mă așez și mi aduce un aar cu aă+
G ;au nt/mlat multe- <ean- mi .une el cu delicatee+ uin rea

bru.c-
moment+dar e ceea ce .eram cu toii- nu9 Ai aștetat de multă 'reme ace.t
"idic caul .re el- dar el nu mă ri'ește n oci+ u ne mai 'orbim+
%ă tot g/nde.c la t/nărul olii.t și la cum a trebuit .ă .e dea dret
emeie entru a obine ade'ărul+ 8/nd Tom nea o'e.tit cum .tătea
treaba cu do'ezile- miam .u. că .e comorta.e ca o ro.tituată- dar-
duă ce lam 'ăzut n bo7a martorilor- cum toată lumea r/dea de el- mi .a
ăcut milă+ Ar i ăcut orice ca .o gă.ea.că e $ella+
La ieșire- Tom i .tr/nge m/na lui Klen+ e trotuar- !aFn Elliott bocește
n aa camerelor+
G Trebuie .ă aibă gri*ă ce zice- mi .une Tom n tim ce aștetăm la
ieșirea din .atele mulimii+
Toate camerele .unt ndretate .re !aFn- și reorterii .e miedică
de cabluri ncerc/nd .ă a*ungă mai aroae de ea+ ;une că nu 'a
renuna niciodată .ăși caute etia- că e con'in.ă că .e ală unde'a și că
'a ala ade'ărul de.re ce .a nt/mlat cu ea+ La inal- rietenii o conduc
.re o mașină care o așteată- și ea leacă+
Aoi 'ine r/ndul no.tru+ Klen a deci. .ăl la.e e Tom .ă citea.că
declaraia de re.ă+ !e at- așa la .ătuit Tom+ El a .cri.o+ Cntrăm n
lumina relectoarelor- iar eu aud un 'acarm care mă zguduie /nă n
ad/ncul .uletului+ acarmul ăcut de o .ută de 'oci care un ntrebări
deodată- ără .ă aștete ră.un.uri- care cer atenie+
G Aici- <eanB aud o 'oce care mă .trigă+
%ă ntorc .ă 'ăd cine e- și bliul camerei de otograiat mă orbește+
G 3mbrăișeazălB mi .une altcine'a+
e unii i recuno.c- .unt dintre cei care .tăteau e trotuarul din aa
ca.ei mele+ Le z/mbe.c- dar aoi mi dau .eama că numi .unt rieteni+
;unt altce'a+ ;unt ziariști+
VP - 16,
Tom e oarte .erio. și reușește .ă acă liniște+
G ă 'oi citi declaraia domnului Ta=lor+ u 'a ră.unde la nicio
ntrebare+
O .umedenie de reortooane aar n aer+
G ;unt un bărbat ne'ino'at care a o.t '/nat de oliie și nci. entru
o crimă e care na comi.o+ %ulume.c tribunalului entru 'erdictul
ronunat+ !ar a.tăzi numi .ărbătore.c acitarea+ $ella Elliott e ncă dată

di.ărută- iar er.oana


;er că oliia care a răito
.e 'a concentra a.uratrăiește
gă.iriin'ino'atului+
continuareAș
rintre
'rea noi+

mulume.c amiliei entru că mia o.t alături și i .unt round
recuno.cător minunatei mele .oii- <eanie+ ă mulume.c entru atenie+
ă cer .ă ne re.ectai intimitatea- acum- c/nd 'om ncee .ă ne
recon.truim 'ieile+
%ă uit n tot timul ace.ta n ăm/nt și ncerc .ă umlu golurile din
caul meu+ 4%inunata .oie5+ oul meu rol+ %inunata .oie care ia o.t
alături .oului+
!uă un .curt moment de liniște- zgomotul mă a.urzește din nou+
G 8ine credei că a răito e $ella9
G 8e ărere a'ei de.re .trategiile oliiei- domnule Ta=lor9
Aoi un trecător .trigă:
G $ine lucrat- amiceB iar Klen i z/mbește cu gura /nă la ureci+
E.te imaginea e care toată lumea o olo.ește a doua zi+
O m/nă și ace loc rintre cameramani și mi oeră o carte de 'izită+
;crie 4?elicităriB5 e ea și are oza unei .ticle de șamanie cu un do care
.are+ 3ncerc .ămi dau .eama a cui e m/na- dar degeaba- di.are n
mulime- așa că bag cartea de 'izită n buzunar și .unt condu.ă nainte-
mreună cu Klen- Tom și c/i'a bod=guarzi+ <urnaliștii 'in duă noi+ 8a
un roi de albine din de.enele animate+
!rumul .re ca.ă ne oeră o imagine a ceea ce 'a urma+ "eorterii și
otograii au blocat trecerea .re ta7iul comandat de Tom- și nu mai
utem merge+ Oamenii .e ming- ne ming și e noi- ne .trigă ntrebările
lor cretine n obraz șiși ndea.ă e.te tot aaratele de otograiat+ Klen
mă ine de m/nă și- la un moment dat- o ia la ugă- trăg/ndumă duă el+
Tom de.cide ușa ta7iului- și ne aruncăm cu toii e banceta din .ate+

VP - 16>
Aaratele oto .e lie.c de geamurile ta7iului și aud zgomotul
metalului ciocnit+ ;tăm ur și .imlu n ta7i- ca eștii n ac'ariu+ &oerul
tran.iră- dar .e 'ede de la o oștă că i con'ine .ituaia+
G La naibaB zice el+ 8e circB
<urnaliștii ncă .trigă:
G 8um 'ă .imii acum că .untei liber- domnule Ta=lor9
G A'ei ce'a .ăi tran.mitei lui !aFn Elliott9

G 8on.iderai
$inenele. că că
așaoliia e de 'ină9
con.ideră+ 3i urăște- entru că a o.t umilit și entru
i*amaua de ăușică+ E ciudat că .e g/ndește la a.ta c/nd a o.t acuzat
că a omor/t o etiă- dar ai ace e oliiști .ă lătea.că de'ine noua lui
deendenă+

VP - 16@
2%.

Miercuri, 2 aprilie 2008

Văduva

3ntotdeauna mam ntrebat cum ar i .ă mărturi.e.c .ecretul+ #neori


'i.ez la a.ta și mă aud .un/nd: 4;oul meu a 'ăzuto e $ella n ziua
răirii5+ &i .imt ușurarea din cor ca e un lu7 de ./nge n creier+
!ar nu ot mărturi.i- nui așa9 ;unt la el de 'ino'ată ca și el+ E un
.entiment ciudat .ă ii un .ecret+ E ca o iatră n .tomac care mi
zdrobește măruntaiele și mi ro'oacă o .tare de greaă de iecare dată
c/nd mă g/nde.c la el+ rietena mea- Li.a- obișnuia .ămi .ună că așa
.e .imea
calea c/nd
lui- iar era gra'idă
i coleșit  ca;ecretul
corul+ și cum bebelușul ar i min.
meu are același eect+totul
8/nddin
de'ine o o'ară rea mare- rede'in <eanie entru un tim și mă reac că
aarine altcui'a+
!ar a.ta nu ma a*utat n timul ancetei- c/nd ma interogat $ob
;are.+ ;imeam cum ierbineala mi .e ridică n cor- cum aa mi .e
nroșește- iar ielea caului mi tran.iră+
Cn.ectorul a intrat cu ora e teritoriul minciunilor mele+ rima dată
atunci c/nd ma ntrebat:
G 8e .uneai că ai ăcut n ziua n care a di.ărut $ella9
%iam ierdut .ulul- deși am ncercat .ă mă controlez+ !ar 'ocea ma
trădat+ A de'enit un șuierat li.it de aer- ca un el de ngiitură n .ec+
%ineam- iar corul meu trădător tran.mitea a.ta+
G A- dimineaa am o.t la lucru+ Am 'o.it 'reo două cliente n șu'ie-
am .u. eu- .er/nd că ade'ărurile .trecurate n minciuni a'eau .ăl
con'ingă+
?u.e.em la .er'iciu- la urma urmelor+ <u.tiicăte- *u.tiicăte și neagă-
neagăB Am crezut că 'a de'eni mai ușor- dar na o.t așa+ ?iecare

VP - 166
minciună ărea mai acră- mai a.tringentă- ca un măr necot+
endulecată- .treezindumi dinii+
Amuzant e atul că minciunile .imle .unt cele mai grele+ 8ele mari
ur și .imlu i ie. e gură:
G Klen9 A- Klen șia dat demi.ia de la bancă entru că a'ea alte
ambiii+ rea .ăși de.cidă roria comanie de tran.orturi+ ;ă ie
roriul lui șe+

E!ar
ușor+
minciunile miciJ
G u ot .ă ie. la o caea entru că trebuie .ă merg la mamaJ
%inciunile mici mă ac .ă mă b/lb/i- .ă mă miedic- .ă tran.ir+ La
nceut- Li.a na ărut .ăși dea .eama- iar dacă șia dat- a știut .ă .e
a.cundă+ Trăiam acum cu toii n minciuna mea+
3n coilărie nam minit niciodată+ %ama și tata .ar i rin. imediat- și
nu a'eam un rate .au o .oră cărora .ă le mărtășe.c un .ecret+ 8u Klen
.a do'edit ușor+ ;untem o eciă- mia .u. duă ce a 'enit rima oară
oliia+
E curio.+ u mă mai g/ndi.em de multă 'reme la noi ca la o eciă
nainte de a.ta+ !ar di.ariiei $ellei nea adu. mreună+ ea
tran.ormat ntrun culu ade'ărat+ 3ntotdeauna am .u. că a'em ne'oie
de un coil+
8ulmea ironiei+ entru că- 'edei- a'eam de g/nd .ăl ără.e.c e
Klen+ !uă eliberarea din nci.oare+ !uă ce am alat de toate mizeriile
lui online+ !e 4.e7cur.iile5 lui din camerele de cat+ Lucrurile e care el
a'ea de g/nd .ă le la.e n urmă+
Lui Klen i lace .ă la.e lucrurile n urmă+ 8/nd .une a.ta- n.eamnă
că nu trebuie .ă mai 'orbim niciodată de.re ele+ El e n .tare de așa
ce'a- .ă taie ur și .imlu o arte din e7i.tena lui și .o la.e .ă .e iardă
n neant+
G <eanie- trebuie .ă ne g/ndim la 'iitor- nu la trecut- mi e7lica el
răbdător- .tr/ng/ndumă n brae și .ărut/ndumă e runte+
ărea logic c/nd o .unea așa- și cu timul am n'ăat și eu .ă nu mă
mai ntorc la lucrurile din trecut+ u n.emna că nu mă mai g/ndeam la
ele- dar era cum'a de la .ine nele. că nu le mai omeneam+

VP - 16M
eutina de a a'ea un coil era unul din ele+ &i atul că Klen și
ierdu.e .lu*ba+ La el camerele de cat și toate roblemele oribile e
care le a'u.e.e cu oliia+
G ai .ă le lă.ăm n urmă- draga meaB mia .u. n ziua n care .a
terminat roce.ul+
;tăteam ntinși e atS era at/t de de'reme- nc/t luminile de e .tradă
erau ncă arin.e- .trăluceau rintro de.cizătură a erdelelor+ iciunul

dinGnoi nu multe
rea dormi.e rea .u.e.e
emoii- mult+ Klen+
%ia zi. căși ăcu.e niște lanuri+ !eci.e.e .ă re'ină la o 'iaă
normală  la 'iaa noa.tră  c/t mai reede cu utină- entru ca lucrurile
.ă ie iar ca nainte+
A ărut at/t de .imlu c/nd a .u.o el- și eu am ncercat .ămi șterg
toate roblemele din minte- dar ele nu 'oiau .ă di.ară+ ;e a.cundeau
rin cotloane și r/n*eau la mine+ Am .tat așa 'reo c/te'a .ătăm/ni
nainte de a lua o decizie+ /nă la urmă- otograiile cu coii au o.t cele
care mau con'in. .ămi ac baga*ele+
;tătu.em alături de el ncă din ziua n care u.e.e acuzat de uciderea
$ellei deoarece crezu.em n el+ &tiam că Klen al meu nar ace așa ce'a+
!ar acum totul .e termina.e- .la'ă !omnuluiB ?u.e.e gă.it ne'ino'at+
Acum trebuia .ă iau n calcul celelalte lucruri e care le ăcu.e+
8/nd iam .u. că nu ot trăi cu un bărbat care .e uită la a.emenea
oze- a negat totul+
G u .unt reale- <eanie+ E7erii au .u. la roce. că nu .unt coii
reali n acele oze+ ;unt emei care ar oarte tinere și .e mbracă n
aine de coii ca .ă acă bani+ #nele au aroae treizeci de ani+
G !ar arată ca niște coiiB am .trigat eu+ O ac entru oameni care 'or
.ă 'adă coii și entru bărbai care ac toate ce.tiile alea+
A nceut .ă l/ngă+
G <eanie- nu mă oi ără.iB Am ne'oie de tine+
Am dat din ca și mam du. .ămi ac baga*ele+ Tremuram- entru că
nul 'ăzu.em niciodată e Klen n alul ă.ta+ El u.e.e ntotdeauna cel
care deinea controlul+ 8el uternic+
Car c/nd am cobor/t .cările- mă așteta ca .ă mă rindă n cacană cu
o mărturi.ire+
VP - 16N
%ia .u. că ăcu.e ce'a entru mine+ 8ă mă iubea+ &tia c/t de mult
mi dore.c un coil și c/t mă cinuie a.ta- și a.ta l cinuia e el+ &i că-
atunci c/nd o 'ăzu.e- știu.e că mar utea ace ericită+ O ăcu.e entru
mine+
%ia .u. că u.e.e ca un 'i.+ ;e ori.e .ă măn/nce r/nzul și .ă
citea.că ziarul și o 'ăzu.e cum l ri'ea de dincolo de gard+ Era .ingură+
u .e utu.e abine+ 8/nd mia mărturi.it- ma .tr/n. n brae- iar eu nu

mam
G Amutut
'rutmișca+
.o aduc aca.ă entru tine+ ;tătea acolo- și eu iam z/mbit-
și ea a ntin. m/inile .re mine+ oia .o iau n brae+ %am dat *o. din
mașină- dar numi aminte.c nimic altce'a+ Tot cemi mai aminte.c e că
eram n mașină și conduceam .re ca.ă+ ;ă știi că nam rănito+ A o.t ca
un 'i.+ <eanie- crezi că a o.t un 'i.9
;unt at/t de șocată- nc/t .imt că mă .uoc+
;untem n olul ca.ei- și 'ăd imaginea noa.tră n oglindă+ E ca și cum
maș uita la un ilm+ Klen .e aleacă .re mine- și caetele ni .e ating- mi
l/nge e umăr- iar eu .unt alidă- i m/ng/i ărul și ncerc .ăl liniște.c +
!ar nu 'reau .ă .e orea.că din l/n.+ %ie rică de liniștea care
urmează+ ;unt at/t de multe ntrebări e care aș 'rea .ă i le un- dar .unt
tot at/t de multe lucruri e care nu 'reau .ă le știu+
Klen .e orește duă un tim- și ne așezăm am/ndoi e canaea+
G ar trebui .ă .unem la oliie9 ;ă le .unem că ai 'ăzuto n ziua
aia9 l ntreb+
Trebuie .o .un cu 'oce tare- altel .imt cămi e7lodează caul+ Klen
.e ncordează n .atele meu:
G or .une că am răito și că am uci.o- <eanie+ &i știi că nui așa+
umai atul că am 'ăzuto o .ă mă incrimineze- o .ă *u.tiice atul că
mau aruncat n nci.oare+ u utem .une nimic+ imănui+
;tau acolo și nu ot .ă 'orbe.c+ !ar Klen are dretate+ ?atul că a
'ăzuto e $ella ar i- entru $ob ;are.- totuna cu răirea+
3mi tot .un că nu .e oate ca Klen .o i răit e $ella+
A 'ăzuto doar- at/t+ a ăcut altce'a dec/t .o 'adă+ a ăcut nimic
rău+
El ncă ngite n .ec- .u.in/nd- iar aa i e roșie și umedă+

VP - 16Q
G %ă tot g/nde.c că oate am 'i.at+ Totul mi .e are ireal- și tu știi că
naș utea răni un coil- mi .une el- iar eu ncu'iinez din ca+
8red că știu- dar .incer nu mai știu nimic de.re bărbatul cu care am
trăit at/ia ani+ E un .trăin- deși .untem mai legai ca niciodată+ %ă
cunoaște+ 3mi cunoaște .lăbiciunile+
&tie că aș i 'rut .o ia și .ă mio aducă aca.ă+
&tiu că eu .unt de 'ină entru toate- din cauza ob.e.iei mele+

%ai aoi- n tim ce i regăte.c unU ceai n bucătărie- mi dau .eama că
na olo.it numele $ellei- ca și cum ea nar i reală entru el+ 3mi duc
baga*ele naoi .u. și le de.acetez- n tim ce Klen .tă e canaea și
.e uită la tele'izor la un meci de otbal+ 8a și cum totul ar i n regulă+ 8a
și cum nimic nu .ar i nt/mlat+
u mai 'orbim de.re $ella+ Klen e oarte atent cu mine- mi .une tot
timul că mă iubește și mă .ună .ă 'eriice dacă .unt bine+ ;ă mă
'eriice+
G 8e mai aci- <eanie9
&i 'iaa noa.tră merge nainte+
!ar $ella e tot timul cu noi+ u 'orbim de.re ea- nui menionăm
numele+ %ergem nainte- n tim ce .ecretul crește n mine- mi .tri'ește
inima și .tomacul- mă ace .ă 'omit n iecare dimineaă la trezire- c/nd
mil aminte.c+
A o.t atra. de $ella din cauza mea+ A 'rut .ămi gă.ea.că un coil+ &i
mă ntreb ceaș i ăcut dacă miar i adu.o aca.ă+
Aș i iubito+ A.ta aș i ăcut+ Aș i iubito+ Ar i o.t a mea- și eu aș i
iubito+
Aroae că a o.t a mea+
U
Am continuat .ă mart atul cu Klen+ %amei nui 'enea .ă creadă+
G 8um l oi .uorta l/ngă tine duă tot ce a ăcut cu emeile și cu
bărbatul acela9
Eu și mama nam 'orbit niciodată de.re .e7 n mod ire.c+ 8ea mai
bună rietenă a mea de la școală a o.t er.oana care mia e7licat cum
.e ac coiii și ce e.te men.truaia+ %amei nu ia 'enit niciodată ușor .ă
'orbea.că de.re a.ta+ 8a și cum ar i o.t ce'a murdar+ !ar acum- că
VP - 1M0
'iaa .e7uală a lui Klen era .ubiect de .candal- a utut .ă abordeze mai
le.ne .ubiectul+ /nă la urmă- toată ara știa detaliile+ Era ca și cum ar i
'orbit de.re o er.oană necuno.cută+
G a o.t nimic real- mami+ Totul e o lă.muire- iam .u. eu ără .o
ri'e.c n oci+ .iologul zice că toi bărbaii și imaginează lucruri din
a.tea+
G Tatăl tău nuși imaginează+

G
%a3n ri'it
ine- am deci. .ă
de arcă ar ilă.ăm totul
'rut .ă n urmă
.ună ce'așiimortant-
.ă ri'im .re 'iitor+
dar aoi șia luat
.eama+
G E 'iaa ta- <ean+ ?aci ce crezi că e mai bine entru tine+
G iaa noastr#, mamă+ A mea și a lui Klen+
U
Klen mia .u. că ar trebui .ă nce .ămi caut ce'a de lucru- măcar cu
*umătate de normă+ #nde'a n altă arte- nu n orășelul no.tru+
Cam .u. că mie rică .ă am dea ace cu necuno.cui- dar am
con'enit că mi trebuia o ocuaie+ 8e'a n aara ca.ei+
Klen a zi. că re'eni.e la ideea de ași de.cide roria aacere+ !ar nu
o irmă de tran.ort+ 8e'a e internet+ #n el de .er'icii+
G Toată lumea .e ocuă cu așa ce'a- <eanie+ ;e ac bani ușor- și am
a*un. .ă mă rice+
%ia 'enit .ă .un at/tea lucruri- dar cel mai bine ărea .ă tac din
gură+
3ncercarea noa.tră de a ri'i .re 'iitor na durat dec/t o lună+ Eu am
nceut .ă lucrez la un .alon mare de coaură din oraș- 'inerea și
./mbăta+ ;uicient de mare ca .ă răm/n anonimă- cu multe cliente și
uine ntrebări indi.crete+ Era mai de ie dec/t air Toda=- cu rodu.e
de ăr oarte .cume- i uteai da .eama c/t co.tă duă atul că
miro.eau a migdale+ 3n zilele c/nd mă duceam la .er'iciu luam metroul-
aoi mergeam e *o. e $ond ;treet+ %ă .imeam bine- mai bine dec/t
mă așteta.em+
Klen .tătea aca.ă n aa monitorului- și 4con.truia imeriul5- cum i
.unea el+ 8umăra și 'indea ce.tii e eba=+ ie.e auto+ rimeam tot
timul colete care umleau olul- dar măcar a'ea o ocuaie+ 3l a*utam și

VP - 1M1
eu c/te uin- ăc/nd acete și duc/ndumă la oștă entru el+ Am intrat
e un ăgaș zilnic+
!ar niciunul din noi na reușit .ă la.e roce.ul n urmă+ u uteam .ă
nu mă g/nde.c la $ella+ ?u.e.e aroae etia mea+ %ă treze.c
.un/ndumi că ar trebui .ă ie cu noi+ ;ă ie coilul no.tru+ #neori mi
dore.c ca el .o i răit n ziua aceea+
!ar Klen nu .e g/ndește la $ella+ u oate .ă uite de n.cenarea lui

?r=+
c/nd3llaaa.ă+ 3l 'ăd
tele'izor .e cum .e cinuie-
'orbește de.recum .e .e
oliie- răm/ntă-
nurie șiși-.une
de iecare dată
că oliiștii
iau di.tru. 'iaa+ Am ncercat .ăl con'ing .ă renune la ob.e.ia a.ta- .ă
ri'ea.că .re 'iitor- dar nu are .ă mă audă+
8red că a dat un teleon- entru că Tom a=ne a 'enit .ă ne 'adă ntro
*oi dimineaă .ă ne e7lice cum utem .ă dăm n *udecată oliia din
am.ire+ ea .u. că am rimi o comen.aie entru tot ce a a'ut de
ndurat Klen+
G Așa le trebuieB Am .tat nci. luni de zile din cauza șmeceriilor lor-
a .u. Klen- iar eu mam du. .ă regăte.c ceaiul+
8/nd mam ntor.- ăceau calcule e biroul lui Klen+ Klen .a riceut
tot timul la numere+ E at/t de inteligentB La inalul .ocotelilor- Tom a
.u.:
G 8red că ai utea obine cam un .ert de milion de lire- iar Klen a .ărit
de arcă ar i c/știgat la loterie+
Am 'rut .ăi .un că na'eam ne'oie de bani  că nu 'oiam banii lor
murdari+ !ar nam ăcut dec/t .ă z/mbe.c și lam luat de m/nă+
U
E un roce. lung- dar i dă lui Klen ce'a nou de ăcut+ 8oletele eba=
ncetează .ă mai .o.ea.că- și acum el .tă la ma.a din bucătărie cu
/rtiile lui- citește raoarte și taie aragrae- .ubliniază a.a*e imortante
cu carioci colorate noi- erorează documente și le aran*ează n do.are+
#neori mi citește și mie- .ă 'adă ce ărere am+
G Eectele e care lea a'ut roce.ul și .tigmatul cu care e ne'oit .ă
trăia.că domnul Ta=lor i cauzează de.eori atacuri de anică atunci c/nd
și ără.ește domiciliul+
G Așa i .e nt/mlă9 l ntreb eu+

VP - 1M2
am ob.er'at+ ;au- oricum- nu .eamănă cu atacurile de anică e
care le are mama+
G !a- .imt că mă roade .tomacul- mi .une+ 8rezi că 'or cere
e7ertiza unui medic9
Oricum nu rea ieșim din ca.ă+ %ergem doar la magazine și am o.t o
dată la cinema+ lecăm oarte de'reme la cumărături și numai n
.uermareturi mari- unde nu trebuie .ă 'orbim cu nimeni- dar aroae

tot timul
aărut l recunoaște
zilnic cine'a+roce.ului-
n ziare e durata ui de mirare- de ca.ieriele
și toate at+ ?otograia lui ae+ C
știu cine
am .u. că ot merge .ingură la cumărături- dar nici na 'rut .ă audă+
u 'rea .ă nrunt lumea de una .ingură+ %ă ine de m/nă și ace e
cura*o.ul- iar eu am n'ăat .ă le arunc o ri'ire tuturor celor care .e uită
la noi nc/t .ăi ac .ă tacă din gură+
E mai diicil c/nd nt/lne.c oameni e care i cuno.c+ 8/nd mă 'ăd-
unii tra'er.ează .trada- reăc/ndu.e că nu mau ob.er'at+ Alii 'or .ă
știe tot+ %ă treze.c reet/nd la ne./rșit același lucru: 4;untem bine+ Am
știut tot timul că ade'ărul 'a ieși la i'eală  că Klen e ne'ino'at+ oliia
are de dat .ocoteală5+
!e cele mai multe ori- oamenii ar .ă .e bucure entru noi- dar nu toi+
#na dintre 'ecile mele cliente de la .alon mia .u.:
G !ar nimeni nu e comlet ne'ino'at- nu9
Cam ră.un. că mă bucuram .o re'ăd- dar că trebuie .ă mă grăbe.c
aca.ă .ăl a*ut e Klen+
G A.ta n.eamnă .ă mergem iar la tribunal- miam ăcut cura* .ăi
.un ntro zi lui Klen+ O .ă .coată iar la i'eală totul și o .ă ră.colea.că
rin 'iaa noa.tră+ u știu dacăJ
Klen .e ridică n icioare și mă ia n brae+
G &tiu că ie greu- iubito- dar a.ta 'a i răzbunarea mea+ umai așa 'or
ala și oamenii rin ce am trecut+ 8/t am ătimit mreună+
3neleg ce 'rea .ă .ună și ncerc .ăi iu de a*utor- .ămi aminte.c
date e7acte și nt/lniri nelăcute cu oamenii e .tradă ca .ă le adăugăm
la do'ezi+
G 3l ii minte e tiul de la cinematogra9 A .u. că nu .tă n .ală
alături de un edoil+ A .trigat tare și a arătat cu degetul .re tine+

VP - 1M,
$inenele. că Klen ine minte+ A trebuit .ă im e.cortai aară din .ală
de doi ageni de .ecuritate 4entru .igurana dumnea'oa.tră5- nea .u.
directorul+ Tiul continua .ă urle și .ă ntrebe ce .a nt/mlat cu $ella- iar
emeia care era cu el ncerca .ăl acă .ă .e așeze+
Am 'rut atunci .ă .un ce'a  că .oul meu e ne'ino'at - dar Klen m
a luat de bra și mia .u. .ă tac- entru că naș ace dec/t mai rău 
indi'idul e nebun- .e 'ede+

ui lace .ășidraga


G %ulume.c- reamintea.că
mea+ .cena- dar o notează n declaraie+
oliia re.inge cererea de comen.aie /nă n ultima cliă+ Tom
.une că e normal- entru că ar trebui .ă lătea.că din banii
contribuabililor+ Tocmai mă mbrac .ă mergem la tribunal- iar Klen și
une co.tumul cel bun și antoii- c/nd rimește un teleon de la Tom+
G ;a ./rșit- <eanieB urlă el din caul .cărilor+ Au lătit+ #n .ert de
milion+
Diarele și !aFn Elliott .un că e 'orba de.re bani n./ngerai ăcui
e .eama bietei etie+ "eorterii .criu din nou lucruri odioa.e de.re
Klen și 'in din nou la ușa noa.tră+ Aș 'rea .ăi .un lui Klen că am a'ut
dretate- dar la ce bun9
Klen amuește din nou- iar eu renun la .lu*bă nainte .ă iu concediată+
Am a*un. de unde am lecat+

VP - 1M>
2&.

Luni, 21 iulie 2008

o!iți"tu!

!uă eșecul de la roce.- $ob ;are. u curin. de un alt el de


tri.tee+ &i de urie+ 3n rimul r/nd aă de el n.uși+ ;e lă.a.e antrenat
ntro .trategie deza.truoa.ă+
8e !umnezeu u.e.e n caul lui9 3l auzi.e e unul dintre oieri
numindul 4atiat duă glorie5 n tim ce trecea e l/ngă o ușă de la
ultimul eta* și .e cri.a.e+ 8redea că .e g/ndi.e la binele $ellei- dar oate
că nu .e g/ndi.e dec/t la el n.uși+
4Oricum-
"aortul nu deuglorie
care mamlaumlut5-
redactat cinci lunișiduă
.u.e+
nceierea roce.ului era
.cri. n limba*ul a.etic al ace.tor documente și concluziona că decizia
de a olo.i un agent .ub acoerire entru a obine do'ezi motri'a
.u.ectului u.e.e luată 4e baza oiniilor ormulate de un .eciali.t și a
con.ultărilor e7ten.i'e cu oierii .ueriori- dar- n cele din urmă- .trategia
nu unciona.e din cauza atului că agentul li.it de e7erienă care
u.e.e n.ărcinat cu mi.iunea obinerii de do'ezi nu u.e.e gidat n mod
core.unzător5+
G 4Am dat ci75- a.ta reieșea- de at- i zi.e ;are. lui Eileen la
teleon duă o nt/lnire ten.ionată cu in.ectorul rincial+
A doua zi- ;are. u numit și ăcut de rușine alături de șeii lui n ziare
ca unul dintre 4maeștrii oliiști5 care 4di.tru.e. eră5 cazul $ellei Elliott+ O
.erie de oliticieni și de 'oci din ublic cerură 4.ă cadă caete5S ;are.
răma.e cu caul lecat c/t tim acuzele tiice cur.eră și ncercă .ă .e
regătea.că entru 'iaa de duă ce a'ea .ă ie concediat+
Eileen ăru aroae mulumită la g/ndul că .oul ei ar utea .ă nu mai
lucreze la oliieS i .ugeră .ă .e acă agent de .ecuritate unde'a ntro
cororaie+ 4O me.erie curată5- .e g/ndi el+ 8oiii lui erau minunai- l
VP - 1M@
.unau zilnic și ncercau .ăi aducă un z/mbet cu noutăi din 'iaa lor- dar
;are. nu utea 'edea mai dearte de ziua rezentă+
3nceu .ă alerge iar- amintinduși c/t de mult l a*uta.e ace.t lucru e
'remea c/nd u.e.e roa.ăt tătic- c/nd lă.a ritmul .acadat al
*oggingului .ăi umle mintea cel uin o oră+ !ar .e ntoar.e aca.ă alid
la aă și tran.irat tot- entru că- la cincizeci de ani- l omorau genuncii+
Eileen i .u.e .ă nceteze- .e mbolnă'ea+ Alergatul și toate celelalte l

mbolnă'eau+
/nă la urmă- ședina di.cilinară .e do'edi decentă- ntrebările i ură
u.e olitico.- dar cu ermitate+ "ă.un.urile erau de*a știute- dar
rocedurile trebuiau urmate+ ?u trimi. n concediu /nă la rimirea
deciziei- e care ;are. o ală la teleon- n i*ama- con'in. de*a că urma
.ă ie concediat+ !ar .indicali.tul care l .ună i .u.e că- otri'it deciziei
inale- 'ina u.e.e u.ă e .eama .ueriorilor- iar el urma .ă rimea.că o
mu.trare di.cilinară- dar nu .ă ie eliberat din uncie+ ;are. nu știu
dacă .ă r/dă .au .ă l/ngă+
Eileen l/n.e și l .tr/n.e tare n brae+
G A- $ob- gata- .a terminatB .u.e ea+ ;la'ă 8erului că lea 'enit
mintea la caB
A doua zi ;are. .e ntoar.e la lucru și rimi noi mi.iuni+
U
G #n nou nceut entru noi toi- i .u.e 8loe Iellington- noul
in.ector rincial care l nlocui.e e $rae.eare- la un .oi de nt/lnire
de reeducare+ &tiu că tentaia e mare- dar trebuie .ăl lași e Klen Ta=lor
n .eama altcui'a+ u oi re'eni a.ura ace.tui caz- nu duă at/ta
ublicitate+ Ar ărea că te 'ictimizezi- și ziarele ar .crie numai de.re
a.ta+
;are. ncu'iină din ca și 'orbi cu con'ingere de.re noile cazuri
care i u.e.eră atribuite- de.re bugete- ordine de .er'iciu și b/re de
.er'iciu+ !ar- ndată ce intră n biroul .ău- l trecu e Klen Ta=lor e rimul
loc n li.ta riorităilorS de at- era .ingurul nume e li.tă+
%atteF. l aștetă- și nci.eră ușa ca .ă di.cute .trategiile+
G or i cu ocii e noi ca .ă ie .iguri că nu ne aroiem de Ta=lor+ Au
adu. un oier cu e7erienă din $a.ing.toe care .ă re'adă cazul și .ă

VP - 1M6
tra.eze așii de urmat  e emeie- dar e o tiă e cin.te+ <ude !oFning+ O
cunoaștei9 ntrebă %atteF.+
<ude !oFning bătu la ușa lui n aceeași duăamiază și l in'ită la o
caea+ ;labă și roșcată- .e așeză n aa lui n caeneaua de e .tradă+
G La cantină e ca și cum am i n gura luului- .u.e ea+ ai .ă
comandăm un latt[B
;tătură am/ndoi ără .ă .ună nimic+ <ude așteta+

G
G E&incă liber- <ude- .u.e ;are.+
$ella9
G u știu+ %ă b/ntuie+
G A.ta n.eamnă că e moartă9 ntrebă <ude- iar ;are. nu știu ce .ăi
ră.undă+
!acă g/ndea ca un olii.t- știa că e moartă+ !ar nu utea .ă accete
așa ce'a+
Lui !aFn ncă i .e luau inter'iuri- iar ciul ei de coil ri'ea acuzator
din ziare+ ;are. continua.e .o .une .ătăm/nal+
G am noutăi- !aFn+ oiam doar .ă 'ăd ce mai aci+ 8um te mai
.imi9
Car ea i .unea+ 3nt/lni.e un bărbat carei lăcea n timul camaniei
4Kă.iio e $ellaB5 și reușea .ă meargă nainte+
G ;untem trei n acea.tă că.nicie- i .u.e la un moment dat Eileen lui
$ob și nceu .ă r/dă- dar cu r/.ul al. și u.cat cu care l ede.ea de
obicei+
$ob na'u nicio reacie- dar ncetă .o mai menioneze e $ella aca.ă
și romi.e că 'a termina de zugră'it dormitorul+
<ude !oFning i .u.e că analiza iecare robă ca .ă 'adă dacă nu
cum'a omi.e.eră ce'a+
G Toi am trecut rin a.ta- $ob+ #n caz ca ă.ta i intră n .ulet- nc/t
nu mai 'ezi clar+ u te critic- ur și .imlu așa .tau lucrurile+
;are. .e uită la .uma din latt[+ $armania de.ena.e n ea o
inimioară de ciocolată+
G Ai dretate- <ude+ E ne'oie de o abordare nouă- dar te ot a*uta+
G E mai bine dacă .tai deoarte- $ob- deocamdată+ u te .uăra- dar
trebuie .o luăm de la caăt și .ă ne urmărim roriile i.te+

VP - 1MM
G 3n regulă- mulume.c entru caea+ 8red că e timul .ă ne
ntoarcem+
%ai t/rziu n .eara aceea- Eileen l a.cultă răbdătoare n tim cei turna
o bere+ ;are. era urio.+
G !ragul meu- la.ăi .ă .e de.curce .inguriB Ai .ă te trezești cu un
ulcer+ ?ă e7erciiile de re.iraie e care i lea recomandat doctorulB
;are. și .orbi berea și ncercă .ă nu .e mai g/ndea.că- dar .e

.imea ca și cum
;e .trădui lă.a
.ă .e lucrurile
imlice .ăi .cae
n noile cazuri-rintre degete+
dar era doar o reocuare
.uericială+ O lună mai t/rziu- Can %atteF. și anună tran.erul din
oliie+
G Am ne'oie de o .cimbare- $ob+ Toi a'em+
etrecerea lui de răma.bun u n .til tradiional+ !i.cur.uri din artea
colegilor- aoi o orgie de alcool și 'orbărie ără ./rșit- lu. amintiri
.irooa.e din cazuri mai 'eci+
G ;a ./rșit o eocă- Can- i zi.e ;are. duă ce i dădu o mbrăișare+
Ai o.t minunat+
;e g/ndi că- n aară de Klen Ta=lor- doar el rămă.e.e din 'ecea
gardă+
;o.i aoi noul lui .ubordonat- o ată ericulo. de i.teaă- la 'reo
treizeci și cinci de ani+
G O emeie- $ob- nu o ată- l corectă Eileen+ ?etele și rind ărul n
codie+
oul .ubin.ector na'ea codie+ 3și inea ărul șaten .trălucitor rin.
ntrun coc oarte .tr/n.- nc/t ielea de .ub zuluii de la t/mle i .e
ncreea+ Era o emeie robu.tă- cu .tudii .uerioare și cu o carieră
robabil n.cri.ă n codul ei genetic+
;ubin.ectorul Dara ;almond  4robabil că maică.a a'ea o a.iune
entru monarie5- .e g/ndi ;are.  u.e.e tran.erată de la
deartamentul antidroguri și mărturi.i că .e ala acolo ca .ăi ușureze
'iaa lui $ob+
8azurile intrau și ieșeau e ușa lui  un t/năr mort n urma unei
.uradoze- *auri cu ugă de la aa locului- o n*ungiere ntrun club de
noate - ;are. trecea rin ele- dar niciunul nui di.trăgea atenia de la
bărbatul care mărea biroul cu el+
VP - 1MN
Cmaginea lui Klen Ta=lor r/n*ind ca o maimuă e tretele din aa
tribunalului .e in.inua n g/ndurile lui la ./rșitul iecărei zile+
4Trebuie .ă ie e aici e unde'a5 de'eni mottoul lui ;are.- care
'eriica din nou iecare raort al oliiei din ziua n care $ella di.ăru.e-
șterg/nd tretat literele de e ta.tatura calculatorului+
Auzi la cantină că Lee 8amber. u.e.e cemat iar la oliie entru a i
interogat+ 3și e7ecuta.e cele trei luni de nci.oare entru e7unere

indecentă-
abandona.e șișiierdu.e .lu*ba și trebui.e .ă .e mute- dar- aarent- nuși
ndeletnicirile+
;e are că 8amber. rote.ta.e și in.i.ta.e a.ura ne'ino'ăiei .ale-
dar dădu.e noi detalii de.re negoul cu ornograie n .cimbul
romi.iunii că a'ea .ă ie lă.at n ace e 'iitor n cadrul ancetei+
4Trebuie .ă im cu ocii e el5 concluziona.e noua eciă- dar nimeni
nu credea că el era 'ino'atul+ ?u.e.e eliberat- dar inormaiile obinute
dădură un nou imul. erceziiilor din benzinării- iar camerele de luat
'ederi din oraș .coa.eră n ine la i'eală c/i'a dintre clienii lui
8amber.+ ;are. aștetă .ă 'adă dacă Klen Ta=lor .e număra rintre
ei+
G iciun .emn- domnule- i .u.e ;almond+ !ar căutările continuă+
&i ciar continuară+
Era a.cinant- ca și cum ar i urmărit dramatizarea ancetei .ale- cu
actori carei interretau e oliiști+
G %ă .imt de arcă aș .ta n ublic la teatru- i .u.e lui Hate c/nd ea
l .ună+
G &i e tine cine te interretează9 "obert de iro9 A- nu- .cuze- am
uitatB ellen %irren+
&i r/.e+
!ar rolul de .ectator i oeri lui ;are. o nouă 'iziune a.ura
lucrurilor- e care nu o a'u.e.e nainte- c/nd .e ala.e n miezul lucrurilor+
utea ob.er'a '/nătoarea de la mare nălime- recum un zeu atotștiutor-
și ace.ta u momentul n care nceu .ă 'adă .căările și al.ele .tarturi+
G eam concentrat atenia rea reede numai a.ura lui Klen Ta=lor-
i .u.e .ubin.ectorului ;almond+
3l co.ta.e mult .ă recunoa.că a.ta aă de .ine n.uși- dar trebui .o
acă+
VP - 1MQ
G ai .ă analizăm din nou ziua n care a di.ărut $ellaB ?ără gălăgie+
3n .ecret- nceură .ă recon.truia.că ziua de 2 octombrie 2006 din
momentul n care etia .e trezi.e- olo.ind interiorul unui 'eci dula de
metal din biroul lui ;are. e o.t de cameră de ancetă+
G are un roiect de artă- glumi ;almond+ u ne mai li.ește doar
uină la.tilină ca .ă rimim un remiu entru cea mai bună creaie
tridimen.ională+

oi.e .e
;are. .ătemu
.cieze
.ă nuo ie
cronologie a e'enimentelor
de.coerit e calculator- dar
n reeaua internă+
G e a.ta- la ne'oie- utem .o aruncăm ără .ă lă.ăm nicio urmă+
u știu.e rea bine ce .ă creadă c/nd ;almond .e oeri.e .ăl a*ute+
ul tacina ca %atteF.  i li.eau intimitatea și rela7area e care i le
oerea o glumă mărtășită - dar cu o emeie i .ar i ărut neotri'it+ Ar
i ărut mai degrabă că lirtează dec/t că .unt colegi+ Oricum- nui li.eau
.and'ișurile dezgu.tătoare cu c/rnai ale lui %atteF.- m/n*ite de
etcu- și nici burta care i .e i'ea din tim n tim c/nd i .e de.ăcea
cămașa+
;almond era deșteată- dar ;are. nu o cunoștea cu ade'ărat și nu
știa dacă .ă aibă ncredere n ea+ a trebui .ă aibă+ A'ea ne'oie de
g/ndirea ei lucidă și neimlicată emoional- carel a*uta .ă nu .e abată de
la ate+
$ella .e trezi.e la M+1@- conorm .u.elor lui !aFn+ #n ic mai t/rziu
dec/t de obicei- dar .e culca.e t/rziu n noatea dinainte+
G !e ce .a culcat t/rziu9 ntrebă ;almond- și căutară ră.un.ul rintre
declaraiile lui !aFn+
G ;au du. la %c!onaldV. și au trebuit .ă aștete autobuzul naoi-
.u.e ;are.+
G !e ce9 Era 'reo ocazie .ecială9 ntrebă ;almond+
G u era ziua ei de naștere  e n arilie- dacă nu mă nșel+ 8redeam
că !aFn no ducea rea bine cu banii+ A'ea datorii de .ute de lire e
cardul de credit și nu rea ieșea n oraș- duă .u.ele unui 'ecin+
G !in documente nu reie.e că ar i ntrebato cine'a cu ce ocazie a
du.o la %c!onaldV.- .u.e ;are.+
;almond trecu și a.ta e li.tă+
4O ată căreia i lac li.tele5- .e g/ndi ;are.+ 4ardon- o emeie5+
VP - 1N0
G &i aoi au cumărat dulciuri de la cioșcul de ziare+ Car bunătăi+ %ă
ntreb ce .e etrecea n 'iaa lor+
;almond notă ;%A"TCE; e o /rtiuă și o lii e dulaul de metal+
;almond .tătea e .caunul directorial- iar ;are. e latura ou.ă a
biroului+ 3ntre ei trona do.arul comlet al cazului- un cadou de de.ărire
din artea lui %atteF.+ ;are. nceu .ă .e .imtă ca la interogatoriu-
dar noul lui ad*unct uncta ntrebările care nu u.e.eră u.e n anceta

iniială-
G A'ea și ;are. ncercă8e
'reun iubit9 .ă .e concentreze+
știm de.re ace.t %att care a lă.ato
n.ărcinată9 La ce.tionat cine'a9
Li.urile din in'e.tigaie nceură .ă aară- acuzatoare+
G ai .ă acem a.ta acumB .u.e reede ;almond- ob.er'/nd
mooreala de e ciul șeului .ău+
3n certiicatul de naștere al $ellei nu era menionat numele tatălui 
neiind că.ătorită- !aFn nu a'u.e.e dretul .ăl n.crie dacă ace.ta nu
era rezent n momentul nregi.trării coilului - dar mama declara.e la
oliie că ace.ta .e numește %att Iite- că locuiește n regiunea
$irmingam și că lucrează la o comanie armaceutică+
G oate .ă acă ro.t de iagra ori de c/te ori are ne'oie- comentă
;almond+
rimele căutări nu dădu.eră de niciun %att Iite n $irmingam- iar-
odată ce numele lui Klen Ta=lor aăru.e n in'e.tigaie- toate celelalte
i.te u.e.eră abandonate+
G E o.ibil ca %att .ă ie o re.curtare+ &i mă ntreb dacă nu cum'a el
nu ia dat un nume al.+ $ărbaii că.ătorii ac de.eori a.ta  și miedică
a.tel amantele .ă le acă robleme ulterior- mai ale. duă terminarea
a'enturii- .u.e ;almond+
;e ocua de noile ntrebări- e l/ngă munca ei obișnuită- cu un calm și
o eicienă care l ăceau e ;are. .ă .e .imtă liniștit- dar uin e
dinaară+ A'ea un talent de a intra și de a ieși din biroul lui cu
documentele otri'ite- cu ră.un.urile gata și cu iniiati'ele de*a arobate
aroae ără .ăl deran*eze+
;are. nceu .ă creadă că 'or de.coeri o nouă i.tă+ !ar acea.tă
.erană i di.tra.e atenia- l ăcu negli*ent și nere'ăzător+ !e.coerirea
ancetei lor .ecrete u robabil ine'itabilă+
VP - 1N1
;e auca.e .ă dea un teleon lă./nd ușa dulaului de.ci.ă- moment
n care <ude !oFning băgă caul n biroul lui ără .ă mai bată+ Cn'itaia la
un .and'iș mreună nu .e mai materializă+ <ude dădu cu ocii de
'er.iunea alternati'ă a cazului $ella Elliot liită n dulaul lui ;are. ca
n dulaul unui criminal n .erie+
G <ude- .unt rămășie de la cazul iniial- .u.e el- ob.er'/nd ri'irea
de'enită dintrodată dură a colegei .ale+

Eraentru
ace o .cuză *alnică
a e'ita /nă și entru el- și ;are. știu că nu mai a'ea ce
deza.trul+
"eacia u mai degrabă de comătimire dec/t de m/nie- și a.ta i ăcu
ntrun el mai rău+
U
G Ai ne'oie de tim .ăi re'ii- $ob- i .u.e arer erm la nt/lnirea
oicială de a doua zi+ &i de cine'a care .ă te a*ute- i recomand con.iliere
.iologică+ A'em niște .ecialiști e7ceionali+
;are. .e abinu .ă nu r/dă+ Luă li.ta cu numele de .iologi și
cererea de concediu arobată entru două .ătăm/ni- aoi o .ună e
;almond .o anune+
G Abandonează comlet cazul $ellei ElliottB i .u.e el+ &eii știu că nu
ești nebună și nu 'or mai i la el de bl/nzi data 'iitoare+ Trebuie .ă lă.ăm
totul n .eama noii ecie+
G Am nele.- ră.un.e ea .curt+
4;igur e cu 'reun .uerior5- și .u.e ;are.+
G ;unămă c/nd oi 'orbiB o rugă+

VP - 1N2
3'.

Mari, 16 "eptembrie 2008

(a)a

!aFn .e .trădui.e+ 3și cumăra.e un .acou .cum și o erece de


antoi cu toc- o u.tă și colani+ "edactorul ăcu mare tamtam cu ocazia
.o.irii ei- o nt/mină la lit și o condu.e rin .ala de știri rintre toi
reorterii+ Aceștia i z/mbiră și dădură din ca din .atele monitoarelor-
iar bărbatul care .tătu.e la tribunal zi de zi lă.ă teleonul *o. și 'eni .ăi
.tr/ngă m/na+
;ecretara redactorului- o emeie oarte elegantă- maciată și coaată
ca G
n 8eai-
re'i.te-
'ă irog+
urmă n birou
?ără zaăr+și o ntrebă dacă 'rea ceai .au caea+
;o.i ta'a- și mica di.cuie banală ncetă+ "edactorul era un om ocuat+
G !oamnă Elliott- aidei .ă 'orbim de.re camania noa.tră de al
aduce e Klen Ta=lor n aa *u.tiieiB A'em ne'oie de un inter'iu ma*or cu
dumnea'oa.tră ca .o demarăm+ &i de o nouă er.ecti'ă a.ura
lucrurilor+
!aFn Elliot și dădu .eama ce 'oia redactorul+ !oi ani de e7unere n
ma..media o ntări.eră+ O nouă er.ecti'ă a.ura lucrurilor n.emna
mai mult .aiu e rima agină- articole aoi n toate ziarele- inter'iuri la
matinalele de la tele'iziune- la "adio @ Li'e- la emi.iunile entru emei-
aariii n re'i.te+ Era un caru.el euizant- dar trebuia .ă continue entru
că- n ma*oritatea timului .imea- știa n ad/ncul ei că $ella e.te ncă n
'iaă+ Car n re.tul timului nu nceta .ă .ere+
!ar- așezată e un cub din .umă alba.tră  tentati'a de.ignerului de
a umaniza .aiul ntrun birou liniștitor- cu aer condiionat- !aFn știa de
a.emenea că ziarul 'oia ca ea .ă admită entru rima dată că $ella
u.e.e uci.ă+ Ar i o.t 4elementulșoc5 de care redactorul a'ea ne'oie
entru a lan.a camania motri'a lui Klen Ta=lor+
VP - 1N,
G %ar- nam .ă .un că $ella e moartă- zi.e !aFn+ entru că nu e.te+
%ar err= ncu'iină din ca- cu o al.ă ematie carei rigidiza obrazul-
și continuă .ă in.i.te+
G 3neleg erect- dar- !aFn- e diicil .ă acuzi e cine'a de crimă dacă
toată lumea .une că 'ictima e ncă n 'iaă+ &tiu c/t de greu trebuie .ă
ie entru tine- dar și oliia crede că $ella e moartă- nu9
G $ob ;are. nu crede+

G
3n $a da- !aFn+
tăcerea Toată !aFn
care urmă- lumea.e crede+
.imi ./șiată ntre cele două oiuni: .ă
le acă e lac ziarelor .au .ă continue de una .ingură+ !i.cuta.e ce'a
mai de'reme cu re.on.abilul de " al camaniei- care o a*uta 'oluntar-
și ace.ta o a'ertiza.e că 'a i ne'oită .ă ia o decizie grea- recum
4alegerea ;oiei5Q:
G 3ndată ce 'ei .une că $ella e moartă- nu mai ai cale de ntoarcere-
și e7i.tă ericolul ca oliia .ă nceteze căutările+
Așa ce'a nu trebuia .ă .e nt/mle+
G 8red că trebuie .ă lă.ăm ce.tiunea de.ci.ă- .u.e !aFn+ !e ce
nu răm/nem la acuzaia de răire9 ;un a.ta entru că- atunci c/nd o
'om gă.i e !aFn- nu cred cai .ă 'rei .ă .e .ună că ziarul tău a o.t cel
care a .cri. de.re moartea ei- nui așa9 Toată lumea 'a .une că 'oi
.untei de 'ină că iai con'in. e oameni .ă no mai caute+
err= .e du.e la biroul lui și re'eni cu una dintre colile de /rtie A, de
dea.ura+ u.e ta'a cu ceai e un alt cub și așeză coala e ma.ă+ Era o
.ciă de rima agină  una dintre cele c/te'a rou.e entru numărul
.ecial din Herald. u coninea niciun articol- doar o rooziie .cri.ă
acuzator cu ma*u.cule: A8E;TA E;TE $R"$AT#L 8A"E A "RCTO E
$ELLA și o otograie cu Klen Ta=lor+
err= ar i reerat titlul 4CATR A;A;C#LB5- dar ace.ta urma .ă răm/nă
entru ziua n care Ta=lor a'ea .ă ie n'inuit cu robe+
G 8e ărere ai9 ntrebă el- și !aFn ridică oaia și o e7amină cu un oci
roe.ioni.t+
La nceut- abia dacă reușea .ă .e uite la ciul lui Klen Ta=lor- care
aărea alături de al etiei ei n toate ziarele- dar și imu.e.e .o acă+ 3l

9 Trimitere la celebrul roman cu același nume de Iilliam ;t=ron- n care rotagoni.ta e ne'oită .ă
și .acriice un coil entru al .al'a e celălalt+
VP - 1N>
ri'ea n oci- căut/nd 'inaS .e uita la gura lui- 'r/nd .ă de.coere acolo
.lăbiciunile și dorina+ !ar nu 'edea nimic+ ărea un bărbat banal- de tiul
celor l/ngă care .tai n autobuz .au la coadă la .uermaret- și .e ntreba
dacă nu cum'a a.ta .e nt/mla.e c/nd'a+ Oare de aceea i răi.e
coilul9
Era ntrebarea care o măcina n iecare cliă+ $ella era rezentă n
toate 'i.ele ei: i 'edea .ilueta di.ăr/nd n ultima cliăS era incaabilă .ă

.e miște
trezea era.au
ca .ă aroie
și cum șiardei coilul ei oric/t
dat .eama abia ar i alergat-
atunci iar atunci c/nd .e
că di.ăru.e+
La nceut- i u.e.e imo.ibil .ă ducă 'reun el de 'iaă- at/t .e .imea
de coleșită și de li.ită de utere+ !ar- c/nd eectul .edati'elor
di.ăru.e- mama ei o con'in.e.e .ăși ocue ziua cu ndeletniciri
ractice+
G Trebuie .ă ieși din ca.ă- .ă te mbraci și .ă aci c/te ce'a n iecare
zi+ ?ie și mărunișuri+
Era același .at e care il dădu.e la nașterea $ellei- atunci c/nd !aFn
.e luta cu li.a de .omn și cu urletele etiei cinuite de colici+
Așadar- .e dădu.e *o. din at și .e mbrăca.e+ ăși.e e cărarea .re
oarta ca.ei+ ;tătu.e n curte așa cum ăcu.e $ella și ri'i.e lumea de
aară+
8amania 4Kă.iioe $ellaB5 nceu.e e agina ei de ?aceboo cu
o.tări aroae zilnice de.re $ella .au de.re trăirile ei+ rimi.e un
noian de comentarii- care nt/i o coleși.eră- dar aoi o .co.e.eră la
.uraaă+ Aduna.e mii- aoi .ute de mii de rieteni și lieuri- mame și
tătici din lumea ntreagă care doreau .ăi 'orbea.că+ A'ea acum o
reocuare- și n clia c/nd dierite er.oane i oeriră a*utor inanciar ca
.o gă.ea.că e $ella- nu le reuză+
$ob ;are. recuno.cu.e că a'ea ce'a dubii n legătură cu e'oluia
camaniei- dar .u.e.e că era n regulă c/tă 'reme nui miedica e
agenii lui .ăși 'adă de treabă+
G u .e știe niciodată- .u. e.e el+ E o.ibil ca .candalul ă.ta .ă acă
e cine'a .ă mărturi.ea.că+
4Hate o .o ia razna c/nd o .ă 'adă că am dat inter'iu la Herald 
]!ușmanul^5- și .u.e.e !aFn c/nd u.e.e abordată rima oară+ 4!ar
oerta ei a o.t mult .ub ceea ce am rimit+ a nelege cu .igurană5+
VP - 1N@
!e at- !aFn șiar i dorit .ă continue cu Hate și Terr=- dar ziarul Daily
Post rata.e șan.a+
Era greu- entru că n ultimele luni .e aroia.e de Hate+ orbeau
aroae .ătăm/nal și luau r/nzul mreună la o mică b/ră+ #neori-
ziarul trimitea o mașină care .o aducă e !aFn la Londra+ Car n
.cimbul ace.tei limbări- !aFn i .unea mai nt/i lui Hate toate
noutăile+

!ar- n ultima
G ai 'reme-
licti.it DailyoPost
de mine9 .e retră.e.e
ntreba.e eHate
!aFn e ne.imite+
la ultima nt/lnire-
c/nd ăcu.eră un inter'iu care nu mai u ublicat+
G u 'orbi ro.tii- !aFnB ur și .imlu .e nt/mlă o mulime de
lucruri n ace.t moment+
!ar Hate no utu.e ri'i n oci+
!aFn nu mai era emeia t/nără și di.erată de e canaea+ &i ea
nelegea+
Așa că- atunci c/nd ziarul Herald o .una.e .ăi roună o camanie
motri'a lui Klen Ta=lor și .ăi oere o .umă generoa.ă de bani entru
ondul $ellei- !aFn acceta.e ndată+
O .una.e e Hate ca .ăi comunice decizia ei  i datora a.ta+
"eorteria .e anică+
G !umnezeule- !aFn- 'orbești .erio.9 Ai .emnat ce'a9
G u- urmează- n duăamiaza a.ta+
G 3n regulă- la.ămă un .ert de orăB
G ăiJ
G Te rogB
8/nd ziari.ta o .ună din nou- !aFn și dădu .eama imediat că nu a'ea
o contraoertă+
G 3mi are rău- !aFn+ u 'or+ Li .e are oarte ri.cant .ăl acuze e
Ta=lor+ &i au dretate+ E o știre ericuloa.ă și .e oate ntoarce motri'a
ta+ u ace a.taB
!aFn otă+
G 3mi are rău- Hate+ &tii că nu e nimic er.onal  ai o.t minunată -
dar nu mă ot ori acum doar entru că un ziar șia ierdut intere.ul aă
de mine+ %ai 'orbim+

VP - 1N6
Așa că acum .e ala n redacia Herald, citea contractul cu atenie și
'eriica toate clauzele- ca .ă .e a.igure că totul e n regulă+ A'ocatul ei l
citi.e de*a- dar o .ătui.e .ă mai arunce o ri'ire e.te el n caz că ziarul
modiica.e 'reo clauză n ultima cliă+
%ar err= o ri'ea și ncu'iina din ca de iecare dată c/nd ea
.unea ce'a- și z/mbi larg c/nd !aFn .emnă și dată documentul+
G 3n regulă- .ă nceemB .u.e el- ridic/ndu.e și conduc/ndo .re

redactorul carede*a
Diarul a'ea urmamii.ăde.crie marele
cu'inte inter'iu+
.cri.e- regătite entru momentul n
care urma .ă ie dat 'erdictul de 'ino'ăie+ 3nainte de roce.ul lui Klen
Ta=lor- *urnaliștii de la Herald i inter'ie'a.eră e oștii lui colegi de bancă
și de la irma de li'rări- .tr/n.e.eră o'eștile .ordide ale emeilor din
camerele de cat și u.e.eră m/na e otograiile ornograice rin
intermediul unui detecti' din ecia de in'e.tigaii+ 8umăra.eră de
a.emenea de la o 'ecină o otograie n care Ta=lor .tătea alături de coiii
ace.teia  ntre care o etiă blondă+
ecina le o'e.ti.e cum Ta=lor obișnuia .ăi ri'ea.că e coii de la
erea.tră și cum ea bătu.e n cuie oarta dintre cele două ca.e+
Toate ace.te inormaii a'eau .ă ie olo.ite acum+
G u accetă titlul cu 4ucigașul5- dar am a'ut o rimă zi oarte reușită-
i .u.e %ar err= ad*unctului .ău- n tim ce și așeza *aceta e
.ătarul .caunului și și .uleca m/necile+ ai .ă ne aucăm de editorialB
&i trimite a'ocaii ncoaceB ;ă nu im ncă așa de .iguri căl trimitem e
Ta=lor la zduB
Diarul Herald umlu rimele nouă agini cu o'e.tea $ellei- led/nd
entru ca Klen Ta=lor .ă ie deerit *u.tiiei și ca .ecretarul de .tat .ă
ceară rede.ciderea roce.ului+
Era *urnali.m de cea mai mare oră- care și tran.mitea me.a*ul n
mod brutal- .t/rnind reacii- și cititorii ră.un.eră+ 8omentariile de e
agina online a ziarului ură line de 'enin- de oinii in*urioa.e și de
aeluri la rein.tituirea ede.ei caitale+
G ebunii obișnuii- .u.e redactorul de știri la ședina de dimineaă+
!ar .unt muli+
G aidei .ă dăm do'adă de uin re.ect entru cititorii noștriB zi.e și
redactorulșe+
VP - 1NM
Toată lumea r/.e+
G $un- ce noutăi a'em e ziua de azi9

VP - 1NN
31.

Mari, 17 "eptembrie 2008

Reporterița

Hate Iater. .umega de urie n tim ceși lua micul de*un la birou+
G Am i utut i noi cei care .ă .criem a.ta- .unea ea tuturor n tim
ce runzărea aginile ziarului Herald.
Terr= !eacon o auzi- dar continuă .ăși redacteze li.ta de știri+ Hate nu
termină micul de*un și .e du.e la el+
G Am i utut i noi- i reetă ea+
G $inenele.- Hate- dar 'oia rea muli bani- și de*a am ăcut trei
inter'iuri mari
Terr= și cu.caunul
dădu ea+ la o arte și ăru ndurerat+
G ;incer- ce e nou n toată o'e.tea a.ta9 u near i .tricat .ă a'em
otograiile etiei din 'ecini- dar 'eninul de e internet și ozele orno cu
minori au o.t e.te tot+
G u e 'orba de.re a.ta- Terr=+ Acum Herald e n mod oicial ziarul
cazului $ella Elliot+ !acă Ta=lor 'a i declarat 'ino'at- 'or utea .ă .ună
că ei lau adu. e răitorul $ellei n aa *u.tiiei+ Car noi9 oi ceo .ă
.unem9 O .ă .tăm e .cări .ă ne uităm la ei de *o. n .u.+
G Atunci gă.ește o o'e.te mai bună- HateB .u.e redactorul care .e
.trecură n .atele lor+ ui mai ierde timul cu 'eciturile a.teaB %ă
duc la o nt/lnire comercială- dar di.cutăm mai t/rziu+
G 3n regulă- ;imon- .u.e ea+
G La naiba- ai o.t con'ocată la directorB r/.e Terr= ndată ce șeul lui
ără.i biroul+
Hate .e ntoar.e la locul ei și nceu .ă caute acea nedeinită o'e.te
mai bună+
3n condiii normale- nar i ăcut dec/t .ăi .une e !aFn Elliott .au e
$ob ;are.- dar oiunile ace.tea erau e cale de di.ariie+ !aFn o
VP - 1NQ
trăda.e- iar $ob di.ăru.e .ubit din ei.a*  nu mai a'ea noutăi de la el
de ce'a .ătăm/ni+ Tiul care .e ocua de criminalitate i .u.e.e că
$ob a'ea ce'a robleme din cauza ame.tecului n ancetă- iar teleonul i
era tot timul nci.+
3ncercă ncă o dată și tre.ări de bucurie c/nd l auzi că .ună+
G ;alut- $obB zi.e ea+ 8e mai aci9 Teai ntor. la muncă9 $ănuie.c că
ai 'ăzut ultimul număr din Herald.
— ;alut-
a'ocai Hate-
buni+ da+ !e.tul
Oricum- de ri.cant-
mă bucur .ă am in/nd
'ești decont de 'erdict+
la tine+ ;unt n ;er că%i
regulă+ au
am luat o mică 'acană- dar am re'enit la muncă+ ;unt n oraș- lucrez cu
oliia metroolitană- ncerc .ă rezol' c/te'a o'e.tioare neterminate+ !e
at- .unt aroae de tine+
G 8e aci la r/nz- atunci9
U
;are. o așteta n re.taurantul ranuze.c- mic și .cum- iar ea .o.i
mbrăcată n co.tum negru și ntro di.oziie .umbră c/t .e oate de
'izibilă e undalul eelor de ma.ă albe+
G Arăi bine- $ob- mini ea+ ;cuze de nt/rziere+ Traicul e de 'ină+
El .e ridică șii .tr/n.e m/na e.te ma.ă+
G &i eu abia am a*un.+
!i.cuia banală ncetă și renceu n tim ce celnerul adu.e meniurile-
le ăcu .uge.tii și le rou.e aă- luă comanda și le turnă 'in n aare+
/nă la urmă- duă ce am/ndoi u.e.eră .er'ii cu magret de canard,
Hate trecu la .ubiect+
G Aș 'rea .ă 'ă dau o m/nă de a*utor- $ob- .u.e ea- lu/nd urculia de
e ma.ă+ Trebuie .ă e7i.te o i.tă e care am omi.o+
El nui ră.un.e- ci .e luta cu ritura din arurie+ Hate aștetă+
G Hate- uite cei- am ăcut o greșeală- și no utem de.ace+ ;ă
aștetăm .ă 'edem unde duce camania din Herald. 8rezi că i 'a da n
*udecată9
G E de.tul de ericulo. .ăi dai n *udecată entru calomnie- .u.e ea+
Am trecut rin a.ta+ !acă o 'a ace- 'a trebui .ă intre n bo7a martorilor și
.ă rezinte robe+ 8rezi co .ă 'rea .ă acă a.ta9
G E un ti inteligent- Hate+ iclean+ $ob netezea ntre degete mărgelușe
de cocă+ u mai știu ce .ă cred+
VP - 1Q0
G entru numele lui !umnezeu- $obB Ești un olii.t e7ceional  de
ce renuni9
El ridică ri'irea și .e uită la ea+
G ;cuze- nam 'rut .ă iu indi.cretă+ !ar numi lace .ă te 'ăd așa-
.u.e ea+
;e in.tală liniștea- și- n tim ce am/ndoi .orbeau din aare- Hate și
ble.temă reezeala+ 4La.ă omul n aceB5 și zi.e+

!ar nu utea+
G !eci ui azi
ceai ăcut .tătea n ire+metroolitană9
la oliia
G iște o'e.tioare nerezol'ate- duă cum iam .u.- ră.un.e el+
Am re'izuit niște ce.tii reeritoare la c/te'a in'e.tigaii n cur.  urturi
de mașini- ce.tii de genul ă.ta+ !e at- au o.t și c/te'a mărunișuri
răma.e de la cazul $ellei Elliott+ Lucruri de la nceut- de c/nd abia
dădu.em e.te Ta=lor+
G 8e'a intere.ant9
G u- nu ciar+ 8ei de la oliia londoneză .au du. .ă .e a.igure că
celălalt șoer al irmei de li'rări YFi !eli'er= a o.t aca.ă n momentul n
care noi 'eneam din ;outamton+
G 8are celălalt șoer9
G Erau doi șoeri n am.ire n ziua aceea  știi a.ta+
Hate nu știa  .au nuși amintea+
G e celălalt șoer l ceamă %ie !oonan+ La el neam du. mai nt/i+
oate că numele lui nu ia trecut e la urece+ Oricum- e aroae
aralizat- are coloana 'ertebrală ăcută ra  abia .e mișcă - și nam
gă.it de at nicio i.tă legată de el+
G Lai interogat9
G !a+ El e cel care nea .u. că și Ta=lor ăcea o li'rare n zonă n ziua
aceea+ u știu dacă am i alat ără a*utorul lui+ Ta=lor ia ăcut de at o
a'oare lui !oonan- deci nu e7i.tă o nregi.trare oicială a ieșirii lui+ &i
ecia care re'ede cazul ia ăcut o 'izită+ Aarent- na gă.it nimic n lu.+
Hate .e .cuză și .e du.e la toaletă- unde și notă reede numele
celuilalt șoer și și .ună un coleg ca .ă ale adre.a lui !oonan+ entru
mai t/rziu+
3ntoar.ă la ma.ă- ob.er'ă că ;are. băga cardul de credit n ortoel+
G $ob- eu team in'itat- .u.e ea+
VP - 1Q1
El ăcu un .emn din m/na și z/mbi+
G A o.t lăcerea mea+ %ia ărut bine .ă te re'ăd+ %ulume.c entru
con'er.aie+
4Am meritat5- .e g/ndi ea n tim ce ieșeau din re.taurant+ e trotuar-
și .tr/n.eră m/na și .e ndretară iecare .re biroul .ău+
Teleonul lui Hate nceu .ă 'ibreze ciar c/nd ea orea un ta7i- așa că
i ăcu .emn șoerului că oate .ă .e ndeărteze+

i Gtrimit
E7i.tăununme.a*
%icaelcu!oonan
adre.an șiecam-
numele conorm
'ecinilor-li.tei de alegători
i .u.e 
colegul
re.on.abil de criminalitate+
G Ești genial- mulume.c- .u.e ea- ăc/nd .emn unui alt ta7i+
Teleonul i .ună din nou aroae imediat+
G Hate- unde naiba ești9 Am rimit ră.un. de la o.ta .oie a
otbali.tului+ ;tă l/ngă Leed.- așa că ia rimul tren șii trimit inormaiile
e email+ ;unămă c/nd ești la garăB

VP - 1Q2
32.

Miercuri, 17 "eptembrie 2008

Văduva

8ine'a nea .trecurat a.tăzi ziarul Herald e .ub ușă  l acuză e Klen
din nou dar el la aruncat direct la gunoi+ Lam .co. și lam a.cun. n
.atele .ticlei cu nălbitor de .ub ciu'etă ca .ăl cite.c mai t/rziu+ &tiam
am/ndoi ce 'ine- entru că cei de la Herald neau bătut la ușă ieri- i/nd
tot elul de ntrebări și nde./nd me.a*e și licuri n cutia de .cri.ori+ ;un
că nce o camanie entru rede.ciderea roce.ului- entru ca $ellei .ă
i .e acă dretate+
G
E o!ar dretatea
aiureală- dar entru mine9
Tom nea macantrebat
.unat Klen+ că ziarul 'a a'ea de
.ă ne .ună
lătit la greu și- ce e mai imortant- nare nicio do'adă+ ea .u. că
4trebuie .ă le ncidem gura5- orice ar n.emna a.ta+
G Herald ne bombardează cu artileria grea- dar e doar goana duă
.enzaional și b/ră- ia .u. lui Klen- care mia reetat di.cuia rooziie
cu rooziie+
G orbește de arcă am i la război- i .un eu- aoi tac din gură+
Tom reconizează că aștetarea 'a i mai rea dec/t realitatea- și .er
că are dretate+
G Trebuie .ă ă.trăm tăcerea- mi e7lică Klen+ Tom 'a ncee
rocedurile legale motri'a ziarului și ne .ugerează .ă lecăm ntro
mică 'acană- ca .ă di.ărem din ei.a* /nă c/nd .e termină totul+ O .ă
intru e internet .ă rezer' ce'a+
u ma ntrebat unde 'reau .ă merg- și- ca .ă iu .inceră- numi a.ă+
a.tilele e care le iau nu mă mai a*ută- iar eu mă .imt at/t de obo.ită-
nc/t mi 'ine .ă l/ng+

VP - 1Q,
/nă la urmă- Klen alege o de.tinaie din ?rana+ 3n cealaltă 'iaă aș i
o.t nc/ntată- dar acum- c/nd mi .une că a gă.it o micuă cabană la
ară- oarte retra.ă- nu mai știu ce .imt+
G <eanie- zborul e m/inedimineaă la ora M- rin urmare trebuie .ă
lecăm de aca.ă la >+ ai .ă acem baga*ele- și o .ă mergem cu mașina+
u 'reau .ă luăm ta7iul- entru că ri.căm .ă anune re.a+
Klen știe at/t de multeB ;la'ă !omnului că mie alături și are gri*ă de

mineB
răm/nemLa aroae
aeroort-ultimii
inemla caul lecat-
cecin+ urtăm
?emeia ocelari
care ne de .oare
controlează și
biletele
abia dacă ne aruncă o ri'ire și une 'aliza e banda rulantă nainte .ă ne
ntrebe dacă neam ăcut .inguri baga*ele- darămite .ă mai aștete
ră.un.ul+
Am uitat c/t de mult .e .tă la coadă n aeroorturi și .untem at/t de
.tre.ai /nă c/nd a*ungem la oarta de mbarcare- nc/t mie aroae că
mi 'ine .ă mă ntorc aca.ă+
G aide- draga meaB mi .une Klen- in/ndumă de m/nă n tim ce ne
ndretăm .re a'ion+ Aroae am a*un.+
La $ergerac- .e duce .ă ncirieze o mașină- n tim ce eu aștet .ă iau
geanta de e caru.el- uimită de baga*ele care trec e l/ngă mine+ "atez
'aliza noa.tră  a trecut multă 'reme de c/nd am olo.ito ultima dată-
nc/t am uitat ce culoare are și trebuie .ă aștet /nă c/nd toată lumea
și recuerează baga*ele+ /nă la urmă ie. din aeroort n .oarele
.trălucitor de aară șil 'ăd e Klen ntro mașinuă roșie+
G u cred că ne trebuie una mai mare- mi .une+ o .ă conducem
rea mult- nui așa9
E ciudat- dar a i .inguri n ?rana e altel dec/t a i .inguri la noi aca.ă+
?ără rutina zilnică- nu rea știm ce .ă ne .unem+ rin urmare- nu ne
.unem nimic+ Tăcerea ar trebui .ă ie odinitoare duă at/ta zgomot și
bătăi n ușă- dar nui așa+ E ciar mai rău- ntrun el+ Eu aleg .ă ac
limbări lungi rin ădurea din *urul cabanei- n tim ce Klen .tă la .oare
și citește romane olii.te+ %ia 'enit .ă urlu la el c/nd am 'ăzut ce cări
șia adu.+ !e arcă nam i a'ut .uicient dea ace cu oliia+
!ecid .ăl la. cu crimele lui erecte și .ă .tau n cealaltă arte a
tera.ei cu niște re'i.te n brae+ %ă treze.c că mă uit la el- l ri'e.c și mă

VP - 1Q>
g/nde.c la el+ !acă ridică ri'irea și mă 'ede- mă reac că mă uit la ce'a
de dincolo de el+ 8iar așa și e- cred+
u știu e7act duă ce mă uit+ 8aut un .emn- ce'a  inocena lui-
urmele lă.ate de cal'arul rin care a trecut- ade'ăratul bărbat din el-
oate+ abar nam+
ără.im cabana numai ca .ă mergem la .uermaret duă m/ncare și
/rtie igienică+ am niciun ce .ă cumăr ce'a de gătit+ u mă .imt n

.tare .ă mă
cu șuncă auc .ă ac
și cașca'al- iar m/ncare locală-
.eara un ui așa căcula.alată
la roti.or r/nz de
m/ncăm /ine
'arză .au tot
șuncă+ Oricum nu rea ne e oame+ E doar ce'a cu care .ă ne umlem
aruriile+
;untem de atru zile aici c/nd mi .e are că zăre.c e cine'a e aleea
de la caătul curii+ rima er.oană e care am 'ăzuto rin zonă+ &i o
mașină e o aariie rară+
ui acord rea mare imortană- dar a doua zi 'ăd un bărbat care .e
aroie de cabană+
G KlenB .trig eu+ ine cine'a ncoace+
G Cntră n ca.ă- <eanB șuieră el- și eu mă reugiez năuntru- n tim ce el
ncide ușa și trage erdelele+
Aștetăm .ă bată la ușă+
8ei de la ziarul Herald neau gă.it+ eau gă.it și neau otograiat:
4"ăitorul și .oia lui .e bronzează ntrun loc de 'acană e7clu.i'i.t din
!ordogne n tim ce !aFn Elliott și caută cu di.erare coilul5+ A doua zi-
Tom ne citește titlurile la teleon+
G ;untem aici entru că .untem '/nai+ Car Klen a o.t de*a acitat de
tribunal+
G &tiu- <ean- dar ziarele au imro'izat roriul lor tribunal+ o .ă
treacă mult și .e 'or intere.a de un alt .ubiect  .unt recum coiii- ușor
de di.tra.+
e .une că ziariștii de la Herald au 'eriicat robabil tranzaciile de e
cardul lui Klen și așa neau de.coerit+
G Au 'oie .ă acă a.ta9 ntreb eu+
G u+ !ar a.ta nui orește+
3ncid teleonul și nce .ă ac baga*ele+ ;untem din nou eroii negati'i+
U
VP - 1Q@
8/nd a*ungem aca.ă- re.a ne așteată de*a- iar Klen l .ună e Tom
ca .ă di.cute de.re modul cum ot .ăi orea.că .ă mai .crie așa ce'a
de.re noi+
G A.ta e calomnie- <eanie+ Tom .une .ăi dăm n *udecată  .au .ăi
ameninăm că i dăm n *udecată+ Altel o .ă continue .ă .cotocea.că
rin 'iaa noa.tră și .ă ne ună e rima agină+
reau ca totul .ă nceteze- așa că .unt de acord+ Klen știe cel mai bine

ce !urează
e de ăcut+
ce'a /nă c/nd a'ocaii redactează .cri.oarea de re.ingere
a acuzaiilor+ Trebuie .ă e7lice de ce toate o'eștile din ziare .unt al.e-
iar a.ta nece.ită tim+ Eu și Klen mergem din nou la olborn și luăm
același tren e care l luam eu n timul roce.ului+ 4Diua c/rtiei5 10- mi
.une el+ 3ncearcă .ă mă bine di.ună- și mie drag de el entru a.ta+
!e data a.ta- a'ocatul aărării nu e 8arle. ;ander.on- e un er.ona*
oarte .tilat+ ;unt con'in.ă că eruca lui nu .e de.tramă+ are bogat- de
arcă ar conduce o mașină de ie și ar a'ea o ca.ă la ară- iar clădirea n
care lucrează e din metal și .ticlă+ 8alomnia e n mod e'ident metoda cea
mai bună de a ace ro.t de bani+ %ă ntreb dacă domnul ;ander.on știe
a.ta+
Tiul ă.ta e oarte eicient+ E la el de rău ca rocurorul- une aceleași
ntrebări ără orire+ 3l .tr/ng e Klen de m/nă ca .ăi arăt că .unt de
artea lui- iar el mi ră.unde cu același ge.t+
A'ocatul in.i.tă a.ura iecărui detaliu+
G Trebuie .ă neleg cazul- domnule Ta=lor- entru că e 'orba- de at-
de.re o reluare a acuzaiei de răire+ !ata trecută a o.t rezol'ată
a'orabil din cauza rocedurilor oliiei- dar ziarul Herald .u.ine că ai
răito e etiă+ oi airmăm că e.te o minciună și o deăimare+ !ar cei
de la Herald 'or utiliza tot ar.enalul de care di.un  cazul ca atare- dar și
do'ezile care nau o.t admi.e la tribunal+ 3nelegei9
robabil am/ndoi am ărut cam e dinaară- entru că Tom a nceut
.ă ne e7lice ntrun limba* .imlu- n tim ce a'ocatul cel .tilat .e uita
aară e erea.tră+

10 8uno.cut ilm american din 1QQ, n care er.ona*ele .unt condamnate .ă retrăia.că aceeași
zi la ne./rșit+
VP - 1Q6
G O .ă .coată la i'eală multe mizerii- Klen+ &i o .ă te mroaște cu ele
ca .ă c/știge comletul de *udecată de artea lor+ Trebuie .ă le arătăm că
ești ne'ino'at ca .ăi utem con'inge e *urai .ă 'oteze motri'a celor
de la Herald.
— Sunt ne'ino'at- .une Klen cu nlăcărare+
G &tim+ !ar trebuie .ă do'edim a.ta și .ă im .iguri că nu .e 'or
roduce .urrize+ Trebuie .ă ncei luta a.ta cu ocii de.ciși- entru că

e 'orba de.re
Klen mă mii deșilire
ri'ește- n *oc+
ncerc .ă ar cura*oa.ă- dar n .inea mea mi 'ine
.ă ug+ $ănuie.c că utem olo.i banii murdari e care iam rimit+
G u 'or i .urrize- domnule Ta=lor- nui așa9 ntreabă a'ocatul cel
.tilat+
G iciuna- .une Klen+
3mi la. ocii n ăm/nt+
;cri.oarea aare a doua zi- iar Herald iă e toate aginile .ale- la
radio și la tele'iziune+
4TA_LO" 38EA"8R ;R E #R 8RL#&5 .ună titlul+ #ră.c e7re.ia
4.ă ne ună căluș5+

VP - 1QM
33.

Vineri, 26 "eptembrie 2008

(a)a

?otograiile cu amilia Ta=lor n ?rana o ener'ară e !aFn+


4E urioa.ă5- și ale.e ea .tatutul e ?aceboo și o.tă un lin la
otograia lui Klen n bermude și la bu.tul gol- ntin. e un șezlong și
citind un triller numit Cartea morilor.
ăz/nd atitudinea acea.ta re'oltătoare- .imea căi 'ine .ă .e ducă .ă
l .cuture /nă c/nd ar i mărturi.it tot ade'ărul+ Cdeea o cinui toată
dimineaaS și imagina la ne./rșit .cena n care l ăcea e Klen Ta=lor .ă
.e
că așeze n genunci
'a reuși- n aa
nc/t l .ună e ei%ar
și .ăi imlore
err= de laiertarea+
ziarul Era at/tșidei .igură
Herald ceru o
conruntare cu răitorul+
G Aș utea .ă mă duc la el aca.ă+ Aș 'rea .ăl ri'e.c n oci- și oate
că ar mărturi.i- .u.e ea- e7altată de ideea nt/lnirii cu răitorul $ellei+
err= ezită+ u entru că a'ea 'reun .cruul .ăl acuze e Ta=lor 
.cria de*a titlul articolului n minte n tim ce a.culta - dar 'oia .ă aibă
acce. e7clu.i' la acea.tă dramă- iar conruntarea e tretele ca.ei ar i
o.t un e'eniment ublic+
G ;ar utea .ă nici nui de.cidă ușa- !aFn- .u.e el+ &i atunci o .ă
răm/nem ca raierii cu coada ntre icioare+ Trebuie .o acem ntrun loc
unde .ă nu .e oată a.cunde+ !e e7emlu- e .tradă- ntrun moment
c/nd nu .e așteată+ O .ă alăm c/nd are următoarea nt/lnire cu
a'ocaii șil .urrindem c/nd intră+ !oar noi- !aFn+
Ea nele.e șiși inu gura+ &tia că mama ei ar i ncercat .o con'ingă
.ă renune+
G E un gunoi- !aFn+ o .ă mărturi.ea.că n lină .tradă+ ui 'a ace
dec/t mai mult rău- ai .ă cazi iar n dere.ie+ La.ă tribunalul .ă .coată
ade'ărul la i'eală+
VP - 1QN
!ar !aFn nu 'oia .ă a.culte de bunul.im- na'ea ne'oie de .aturi+
oia .ă acioneze+ ;ă acă ce'a entru $ella+
u trebui .ă aștete rea mult+
G o .ăi 'ină .ă crezi- !aFnB Are o nt/lnire matinală *oia 'iitoare 
ciar n ziua c/nd .e mline.c doi ani de la di.ariia $ellei- i .u.e
err= la teleon+ a i erect+
e moment- !aFn răma.e ără cu'inte+ u era nimic erect n

ani'er.area
nmuli.eră+ acea.ta+
;e trezeaO retrăind
așteta.e cu care
zilele teamă- și coșmarurile
receda.eră data ide.e2
octombrie: cumărăturile- mer.ul la creșă- 'izionarea ilmelor de e !!
cu $ella+ !oi ani ără etia ei ăreau o eternitate+
err= era ncă la teleon c/nd !aFn re'eni cu icioarele e ăm/nt și
ncercă .ăși regă.ea.că uria+
G Lui Ta=lor i lace- .e are- .ă ia.ă c/nd nu e nimeni n *ur- deci nu ne
'a deran*a nimeni+
G ai cu mine- !aFn- trebuie .ă lănuim modus operandi.
— 8e e modus operandi-
— E n latină- n.eamnă cum o .ăl rindem e Ta=lor+
Toate .ituaiile o.ibile ură luate n calcul n timul ședinei din biroul
redactorului: .o.irea cu ta7iul- .o.irea cu tran.ortul ublic- intrările din
.ate- .incronizarea- locul n care urma .ă .e a.cundă !aFn+
Ea .tătu .ă a.culte și rimi indicaiile+ #rma .ă aștete ntrun ta7i
negru e .trada e care .e ala biroul a'ocatului și .ă ia.ă din mașină la
un .emnal al reorterului: două biuri+
G !aFn- no .ă ai tim dec/t entru două ntrebări cel mult- i .u.e
Tim- reorterulșe+ ?ii .curtă și la obiectB
G u 'reau .ăl ntreb dec/t unde e.te iica mea+ At/t+
"edactorul și *urnaliștii .cimbară o ri'ire+ A'ea .ă ie un moment de
e7ceie+

3n ziua re.ecti'ă- !aFn nu .e mbrăcă rea elegant- așa cum i .e
.ugera.e+
G u trebuie .ă arăi ca o ziari.tă n oze- i .u.e Tim+ Trebuie .ă arăi
ca o mamă ndurerată+ Trebuie .ă arăi ca tine- !aFn- adăugă el reede+

VP - 1QQ
&oerul de la redacie o luă cu mașina și o du.e la unctul de nt/lnire-
o caenea din cartierul ig olborn+ Tim- ali doi reorteri- doi otograi și
un 'ideo*urnali.t o aștetau de*a- cu un teanc de arurii murdare n
mi*locul me.ei+
G Ești regătită9 o ntrebă Tim- ncerc/nd .ă nuși arate rea tare
entuzia.mul+
G !a- Tim+ ;unt gata+

uin mai
continuă .ăi t/rziu- n mașină-
'orbea.că de.re!aFn .imi ntrein/ndui
camanie- căi iere cura*ul-
uria+dar Tim
Teleonul
mobil .ună de două ori+
G aide- !aFnB .u.e el lu/nd un e7emlar din ziarul Herald e care
emeia urma .ă il arunce n aă lui Ta=lor și ntrede.ciz/nd ușa mașinii+
!aFn i 'ăzu 'enind e Klen Ta=lor și .oia lui cu z/mbetul ei t/m și
.e deărtă de ta7i- cu icioarele tremur/ndui+
;trada era goalăS la ora aceea- cei care urmau .ă ocue birourile din
clădirile dimre*ur erau ncă nge.uii n aglomeraia din metrou+ !aFn
.tătu n mi*locul trotuarului aștet/ndui .ă .e aroie- cu inima .tr/n.ă-
dar culul no zări dec/t atunci c/nd u la 'reo .ută de metri de ea+ <ean
Ta=lor tocmai .e muncea cu .er'ieta .oului- ncerc/nd .ă nde.e niște
documente- c/nd ridică ri'irea și nlemni+
G KlenB .u.e ea cu 'oce tare+ E mama $ellei+
Klen Ta=lor și i7ă ri'irea a.ura emeii din .tradă+
G !umnezeule- <eanB E o ambu.cadă+ u .ui nimic- indierent ce zice
ea- i șoti el și o luă de m/nă ca .o grăbea.că .re intrare+
!ar era rea t/rziu .ă .cae+
G #nde mie coilul9 #nde e $ella9 i urlă !aFn n aă- mroșc/ndul
cu .troi de .ali'ă+
Ta=lor o ri'i intă o raciune de .ecundă- aoi ocii i de'eniră .ticloși-
că ai unui ește mort+
G #nde e etia mea- Klen9 reetă !aFn- ncerc/nd .ăl rindă de bra
și .ăl .cuture+
8ameramanii aăru.eră și ilmau iecare .ecundă- mișc/ndu.e de *ur
mre*urul lor entru a gă.i cele mai bune oziii- iar reorterii uneau
ntrebări- .ear/ndo e <ean Ta=lor de .oul ei și lă./ndo deoarte ca e
o oaie rătăcită din turmă+
VP - 200
!aFn și ndretă bru.c atenia .re ea+
G 8ea ăcut cu etia mea- doamnă Ta=lor9 8ea ăcut .oul
dumnea'oa.tră cu ea9
G imic+ E.te ne'ino'at+ Așa a .tabilit tribunalulB .trigă <ean- șocată
de 'iolena atacului motri'a ei+
G #nde mie coilul9 .trigă !aFn din nou- incaabilă .ă .e mai
g/ndea.că la altce'a+

G u
A.ta știm- ră.un.e
ar trebui <ean+
.ă .e ntrebe !e ceai lă.ato .ingură- e7u.ă ericolului9
lumea+
G Kata- <ean- a*ungeB .u.e Ta=lor șii min.e e cameramani-
trăg/nduși .oia duă el- n tim ce Tim ncerca .o liniștea.că e !aFn+
G A .u. că e 'ina mea- g//i mama- alidă ca ceara+
G E o nemernică- !aFn+ umai ea și nebunii ca ea cred că tu ești
'ino'ată+ ai .ă ne ntoarcem la ziar entru inter'iuB
4O .ă arate genial5- .e g/ndi Tim n tim ce .e ndretau .re 'e.tul
Londrei+
U
!aFn .tătea rezemată de un .t/l și .e uita la otograii care etalau
ozele n redacie entru ca toată lumea .ă le oată 'edea+
G Keniale imaginile cu Klen Ta=lorB ri'irea e care ia aruncato lui
!aFn i dă iori- .u.e editorul oto- lăud/nduși mara+
G O unem e rima agină- .u.e err=+ Car e agina trei- !aFn n
lacrimi și <ean Ta=lor .trig/nd la ea ca o de.creierată+ u e tocmai
.miorcăita ne'ino'ată e care o știe lumea+ #ite c/tă urie are n ri'iriB
$un acum- ce cu'inte olo.im9
"RCTO"#L &C %A%A urla rima agină a doua zi de dimineaă n
metrouri- autobuze și la me.ele de mic de*un din toată Anglia+
Tim- reorterulșe- o .ună e !aFn ca .o elicite+
G $ra'oB %iar lăcea .ă iu o mu.că e erete aca.ă la Klen Ta=lor n
dimineaa a.ta+ 3n redacie toată lumea e nc/ntată+
8eea ce nui .u.e.e era că '/nzările Herald cre.cu.eră 'ertigino.  și
la el și bonu.ul anual al redactorului+

VP - 201
34.

Joi, 2 octombrie 2008

Văduva

Tremuram c/nd am a*un. n biroul a'ocatului+ u știu .igur dacă de


urie .au de ner'i  am/ndouă- robabil și /nă și domnul linde;til mi
u.e un bra e duă umeri+
G Traicani de tragedii- i .u.e el lui Tom a=ne+ Ar trebui .ăi
raortăm la 8on.iliul re.ei+
"e'edeam ntruna .cena n caul meu- din momentul n care mi
dădu.em .eama că era ea+ Trebuia .o i recuno.cut ncă de la nceut-
am 'ăzuto
cine'a de.eori
e .tradă la tele'izor
c/nd și la u
nu te aștei+ tribunal+ !aruiie la
rea te altce'a c/nd
ciurile 'ezi e
oamenilor-
cred- te uii doar la contururi+ !e.igur- ndată ce mam uitat la ea cu
atenie am știut cine era+ !aFn Elliott+ %ama+ ;tătea acolo cu idioii de la
Herald, care i c/ntau n .trună șil acuzau e Klen al meu ciar dacă a
o.t declarat ne'ino'at+ u e corect+ u e dret+
8red că șocul ma ăcut .ă urlu așa la ea+
Klen .a .uărat căi .u.e.em ce g/ndeam+
G <ean- nu aci dec/t .ă ui gaz e oc+ O .ă .imtă că trebuie .ă .e
aere și 'a continua .ă dea inter'iuri+ Wiam zi. .ă nu .ui nimic+
Cam .u. că mi are rău- deși nu regret nimic+ Tot ce am .u. e
ade'ărat+ O .ă .un di.eară la radio și o .ă .un același lucru+ %am .imit
bine c/nd am 'orbit cu 'oce tare- n ublic+ Oameni i ar trebui .ă știe că e
numai 'ina ei+ Ea era re.on.abilă de etia noa.tră și na a'ut gri*ă de ea-
a lă.ato .ă ie răită+
%au condu. ntro .ală și miau oerit un ceai ierbinte- iar ei .au
adunat .ă di.cute+ Oricum na'eam di.oziia nece.ară .ă a.cult
con'er.aii e teme *uridice- așa că am .tat liniștită ntrun col- relu/nd n

VP - 202
minte .cena din .tradă și a.cult/nd cu o urece trăncăneala .ecretarelor+
Cn'izibilă- din nou+
&edina a durat oarte mult și aoi a trebuit .ă di.cutăm cum .ă ieșim
din clădire ără .ă im 'ăzui de re.ă+ /nă la urmă am ieșit rin .ate-
e o alee e care .e un tomberoanele de gunoi și bicicletele+
G robabil nu mai dau t/rcoale- dar nare ro.t .ă ri.căm- a .u. Tom+
Herald o i ublicat de*a totul e .ite- iar m/ine 'a aărea și n ziar+ ui

nimic- nu ac dec/t


'ă n termeni .ă ne a*ute .ă cerem daune morale mai mari+ K/ndii
de baniB
Klen ia .tr/n. m/na- eu am ăcut doar un ge.t 'ag+ u 'reau banii+
reau ca totul .ă .e termine+
Klen a o.t oarte drăgu cu mine c/nd am intrat- mia luat aina- ma
a*utat .ă mă așez cu icioarele n .u. și a u. el ceainicul e oc+
Azi .e mline.c doi ani+ Am marcat ziua n agenda meu cu un mic
unct+ #n mic unct care oate ărea doar o ată ăcută cu i7ul- din
neatenie- nc/t nimeni nu șiar da .eama+ !oi ani de la răirea $ellei+ o
.o mai gă.ea.că acum  cei care au răito robabil au con'in. de*a e
toată lumea că e iica lor- iar ea cu .igurană crede că ei i .unt ărini+ E
mică- așa că nu cred că șio amintește rea bine e mama ei ade'ărată+
;er că e ericită și că ei o iube.c c/t aș i iubito eu dacă ar i o.t cu
mine+
re de o cliă- o 'ăd .t/nd e .cările noa.tre- .ărind n undule și
r/z/nd+ O aud cem/ndumă și cer/ndumi .ă mă uit la ea+ Ar i utut .ă
ie aici dacă Klen miar i adu.o mie+
Klen na .u. mare lucru de c/nd neam ntor. aca.ă+ ;tă cu
calculatorul e genunci și l ncide reede c/nd mă aroii de el+
G La ce te uii- dragule9 l ntreb+
G 8ite.c știrile din .ort- mi .une și aoi leacă .ă ună benzină+
Cau calculatorul și ncerc .ăl de.cid+ E blocat cu arolă- iar eu .tau și
mă olbez la ecran- la otograia cu mine- e care Klen a .etato+ ;unt și
eu blocată recum calculatorul+
8/nd re'ine aca.ă- ncerc .ăi 'orbe.c de.re 'iitor+
G 8ear i .ă ne mutăm9 Am utea .o luăm de la caăt- așa cum ne
am tot rou.+ o .ă .căăm niciodată de o'e.tea a.ta dacă nu ne
mutăm+
VP - 20,
G u ne mutăm- <eanB .e .troșește el la mine+ E ca.a noa.tră- și nu
'oi lă.a e nimeni .ă ne alunge din ea+ O .ă trecem e.te toate+
3mreună+ <urnaliștii o .ă ne la.e n ace /nă la urmă și o .ăși ndrete
atenia .re 'reun alt amăr/t+
4$a nu5- mi 'ine .ăi ră.und+ La iecare comemorare a di.ariiei
$ellei- de iecare dată c/nd 'a di.ărea un coil- c/nd nu 'or mai a'ea
alte .ubiecte- .e 'or ntoarce+ Car nouă nu ne 'a răm/ne dec/t .ă .tăm și

.ăiGaștetăm+
;unt at/tea locuri rumoa.e unde am utea trăi- Klen+ &tii că
'orbeam de.re cum ar i .ă a'em o ca.ă la mare ntro zi+ Am utea .o
cumărăm acum+ Am utea ciar .ă ne mutăm n .trăinătate+
G 3n .trăinătate9 !e.re ce naiba 'orbești9 u 'reau .ă trăie.c ntrun
loc unde nu cuno.c limba+ Eu răm/n aici+
Așa că răm/nem+ Am i utut la el de bine .ă ne mutăm e o in.ulă
u.tie- /nă la urmă- entru că aici .untem comlet izolai+ !oar recinii
ne mai dau t/rcoale din c/nd n c/nd+ e inem unul altuia comanie-
dezlegăm rebu.uri n bucătărie  Klen citește deiniiile și comletează
de*a că.uele libere n tim ce eu ncă mă g/nde.c- ne uităm la ilme
mreună n camera de zi- eu n'ă .ă tricotez- iar el și roade ungiile+ 8a
o erece de boșorogi+ &i nam nici măcar atruzeci de ani+
G 8red că udelul amiliei %anning a murit+ Au trecut c/te'a
.ătăm/ni bune de c/nd na mai lă.at raat e .cări- mi .une Klen la un
moment dat+ Era oarte bătr/n+
Kraitiurile n.ă er.i.tă+ o.eaua .e curăă greu- și niciunul din noi
nu 'rea .ă ia.ă .ă rece zidurile n 'ăzul tuturor- așa că in.criiile răm/n
acolo+ 4;8\"RCE5 și 4E!O?CL5 .cri. cu litere roșii e gardul grădinii+
G 8oii- mi .une Klen+ robabil de la școala locală- dacă e .ă ne
luăm duă .cri.+
rimim .ătăm/nal .cri.ori de la tot elul de nebuni- dar am nceut .ă
le aruncăm direct la gunoi+ Le miro.im de*a de la o oștă+ am 'ăzut
niciodată la magazine licurile alea mici .au i7urile 'erzi cu care .unt
.cri.e  robabil că oamenii ăștia au roriii urnizori- ca și entru oile
dictando gro.olane e care le olo.e.c+ robabil .unt ietine+
3nainte obișnuiam .ă mă uit la caligraie și .ă gice.c ce el de om a
trimi. .cri.oarea re.ecti'ă+ #nele .unt line de nlorituri  ca niște
VP - 20>
in'itaii de nuntă  și cred că autorii lor .unt oameni n '/r.tă+ imeni nu
mai .crie așa n ziua de azi+
u toate .unt anonime+ #nii și .criu adre.a .u.- cu litere gotice 
nume drăgue- gen ose Cottage .au The Willows 11 - și aoi și 'ar.ă
ierea dede.ubt+ ;unt oarte tentată .ă le .criu și eu și .ă le .un ce cred
de.re ei  .ă le ră.und cu aceeași monedă+ "eet n minte atunci c/nd
mă reac că mă uit la tele'izor- dar nu un nimic n alicare+ ear ace

numai rău+bolna'i- <eanie- mi .une Klen de iecare dată c/nd cine'a ne
G ;unt
'/ră o .cri.oare e .ub ușă+ Ar trebui .ă ne ie milă de ei- .erio.+
#neori mă ntreb cine .unt și aoi mă g/nde.c că robabil .unt
oameni ca mine și Klen+ Oameni .inguri+ Oameni alai la limită+ rizonieri
n roriile ca.e+
8umăr un uzzle de la un magazin local de reduceri+ Cmaginea unei
la*e cu .t/nci și e.căruși+ O .ă am cu ce .ămi ocu duăamiezile+ a
i o iarnă lungă+

11 3n traducere- 48ă.ua cu trandairi și 4La .ălcii5+


VP - 20@
35.

Vineri, 18 #ecembrie 2009

Reporterița

?u.e.e o .ătăm/nă liniștită  8răciunul- care .e aroia n 'iteză-


umlu.e ziarul cu ro.tioare e.ti'e și o'ești ncura*atoare de.re
ob.tacole deășite+ Hate și runzări agenda- mai degrabă din obișnuină
dec/t cu .erană- dar nu gă.i nimic de care .ă .e ocue+ Diarul era de*a
lin cu lecturi de Feeend  articole interminabile- coloane i.terice-
agini ntregi cu reete de 8răciun și dietele de duă+ Terr= ărea ericit-
oricum+
;rebiroul
l/ngă deo.ebire den*urnali.tul
lui Hate drum .re.ecializat
toaletă și n
.ecriminalitate- caremanie.te
ori o cliă .ăși trecu e
uria:
G Articolul meu de 8răciun a o.t eliminat- .u.e el+
G $ietul de tineB 8are din ele9 ntrebă Hate+
Tiul era renumit entru caacitatea de a recicla știrile  4Tomberonul
ecologic al știrilor5- o numea el 'e.el+
G $ella+ entru !aFn e al treilea 8răciun ără iica ei+ 8eai zice .ă bem
un ăărel la r/nz9
G $ella- !umnezeuleB Am uitat de tine- .u.e Hate- ri'ind otograia
cu $ella de e biroul ei+ 3mi are ne.u. de răuB
8amania iniiată de ziarul Herald .e domoli.e ndată ce acuzaia de
calomnie de'eni.e realitate- și ambele ări .e retră.e.eră n .atele
liniilor de aărare+
Hate auzi.e o b/ră otri'it căreia directorul ziarului .e certa.e rău cu
redactorul din cauza rimului articol și- curioa.ă- l con'in.e.e e Tim-
eci'alentul ei de la Herald și un 'eci rieten- .ăi o'e.tea.că totul la
c/te'a aare de 'in+ Cniial- el u.e.e oarte atent .ă nu .cae rea multe
detalii- dar știrea era rea bună ca .ă no o'e.tea.că așa cum trebuia+
VP - 206
;e muta.eră ntrun ub 'iza'i de tribunal- și i .u.e.e lui Hate cum
a'ocatul ziarului l acuza.e e %ar err= că i ignora.e .aturile și
olo.i.e n articol 4e7re.ii .candaloa.e5 și airmaii greu de .u.inut+
G 3mi imaginez că 4ocii ucigași ai lui Ta=lor5 e una dintre- ră.e.e Hate+
%i .a ărut că .untei e teren mlăștino.+
G !a- a o.t una dintre ormulările dragi lui err=+ Oricum- a'ocatul
.unea că %ar nu ace dec/t .ă .orea.că .uma daunelor morale cu

iecare
G Car.camatorie
Ta=lor are de genul ă.ta+
.uicieni bani .ă de.cidă roce.+ A rimit de la
oliie- .u.e.e Hate+
G "edactorul a o.t de acord .ă renune la acuzaii directe și ăruire+
A lă.ato mai moale c/t tim roce.ul de calomnie e n de.ășurare+
G !ar no .ă renune la camanie- nu9 ntreba.e Hate+ 8lar 'a trebui .ă
lătea.că daune n cazul ă.ta+ Ar i ca și cum ar admite că .a nșelat+
Tim ăcu.e o grima.ă șiși ri'i.e aarul cu %erlot+
G u e rea ericit+ A dat cu umnul n monitor- aoi a dat buzna n
redacie și a urlat la toată lumea că .untem niște amatori+ 3i lace .ăși
martă .uerinele+ 8ică e o .trategie de eciă+
Hate l bătu.e rietenește e umăr- aoi leca.e aca.ă+
U
Așa cum rezi.e.e Tim- ziariș tii de la Herald .e liniști.eră- iar roce.ul
de calomnie ăru .ă .e motmolea.că de ambele ări+
!ar Hate era regătită .ă ncerce din nou+ Trebuia .ăși gă.ea.că
agenda de anul trecut- n care m/zgăli.e adre.a din ecam a unui ti
e nume %ie !oonan+
G Ce. uin .ă 'eriic o inormaie- i .u.e lui Terr=+ %ă gă.ești la
teleon dacă ai ne'oie de mine+
!ură o eternitate .ă tra'er.eze odul Ie.tmin.ter și .ă .e t/ra.că e
Old Hent "oad- dar șoerul de ta7i ori n cele din urmă n umbra unei
clădiri *alnice- cu aritectură tiică entru anii V60+ O cutie gri de beton-
me.triată de geamuri murdare și de aruriile antenelor de cablu+
Hate a*un.e la ușă și .ună+ &tia ce 'rea .ă .ună  a'u.e.e tim
.uicient n ta7i .ă laniice totul - dar nui ră.un.e nimeni+ ;oneria
ră.ună n aartament- dar ace.ta u .ingurul .unet+
G E lecat- .e auzi o 'oce din aartamentul de l/ngă+
VP - 20M
O 'oce de emeie+
G La naiba- .eram .ăl rind aca.ăB nele.e.em că nu .e oate
mișca- ră.un.e ea+
#n ca .e i'i de duă ușă+ O emeie bătr/nă- cu ărul ăcut ermanent
și un șor de bucătărie la br/u+
G ;a du. /nă *o.- la agentul de ariuri+ u ie.e rea mult n ultima
'reme- din cauza durerilor de .ate- .ăracul %ieB !ar ncearcă .ă lece

zilnic
Hatedeiaca.ă+
z/mbi A'eai
'ecinei+nt/lnire cu el9
G u ciar+ Am zi. .ă ncerc- oate l gă.e.c+ Lucrez la un articol
de.re un bărbat cu care domnul !oonan a lucrat la un moment dat+ Klen
Ta=lor+ 8azul $ella+
ecina de.ci.e ușa mai larg+
G 8azul $ella9 A lucrat cu tiul ăla9 u mia .u. niciodată+ rei .ă
intrai și .ăl aștetai9
3n cinci minute- doamna %eaden i o'e.ti.e de*a lui Hate de.re
roblemele medicale ale lui !oonan  o.teoartrita degenerati'ă- care .e
agra'a e zi ce trecea - de.re atima lui entru ariuri- o.tele ne'e.te
și regimul lui alimentar+
G %ăn/ncă a.ole toată ziua- nui bine+ Eu mă duc la cumărături
entru el .ătăm/nal- iar coiii din 'ecini i mai ac comi.ioane+
G ;untei oarte amabilă+ Are noroc .ă aibă 'ecini ca dumnea'oa.tră+
!oamna %eaden ăru mulumită+
G Așa rocedează orice bun creștin+ rei un ceai9
Hate u.e ceșcua cu lori și arurioara e braul otoliului și gu.tă o
bucăică de lăcintă cumărată din comer+
G E ciudat că na menionat nimic de.re atul că l cunoaște e
ace.t Klen Ta=lor- nui așa9 .u.e doamna %eaden- .cutur/nduși
irimiturile de e șor+
G Lucrau mreună+ La YFi !eli'er=- .u.e Hate+
G %ie a o.t șoer ani de zile+ Dice că a.ta ia di.tru. .atele+ u rea
are rieteni+ u ceea ce nume.c eu rieteni- adică oameni care .ă 'ină
.ăl 'adă+ Obișnuia .ă meargă la un internetca[ din aroiere  .unea
că e un el de club+ ;e ducea n mod regulat nainte de en.ionare+ %i .a

VP - 20N
ărut ntotdeauna ciudat entru un bărbat de '/r.ta lui+ E totuși .ingur-
mă g/nde.c că .e licti.ește teribil+
G u știam că e7i.tă un internetca[ eaici+ A'ei idee cum .e
numește9
G %i .e are că e e rince.. ;treet+ E un local ono.it- cu geamuri
umurii+ A- uitail e %ieB
Auziră .unetul icioarelor t/rș/ite și ciocănitul ba.tonului cu care

lo'ea cimentul+
G $ună- %ieB .u.e doamna %eaden duă ce de.ci.e ușa+ E o
doamnă de la ziar care 'rea .ă .tea de 'orbă cu tine+
!oonan ăcu o grima.ă c/nd o 'ăzu e Hate+
G ;cuze- drăguoB %ă doare .atele+ oi 'eni altă dată9
Hate .e aroie de el șil luă de m/nă+
G Lă.aimă măcar .ă 'ă a*utB
&i intră+ %iro.ul din aartamentul lui !oonan nu era izul de 'arză și
dezinectant din aartamentul 'ecin+ La !oonan miro.ea a bărbat+ A
tran.iraie- a bere- a igări 'eci și a icioare+
G 8e 'rei .ă 'orbești cu mine9 Am .u. totul oliiei- zi.e !oonan n
tim ce Hate .e așeză e un .caun de lemn n aa lui+
G Klen Ta=lor- .u.e ea+
G A- de.re el e 'orba+
G Ai lucrat mreună- nu9
!oonan ncu'iină din ca+
G ;criu un articol de.re el+ 3ncerc .ă alu cine e cu ade'ărat+
G Atunci nai nimerit er.oana otri'ită+ u mia o.t rieten+ Am .u.
de*a la oliie+ #n nemernic- dacă 'rei .ă știi+
/"reau .ă știu5- .e g/ndi ea+
G ;e credea tot timul mai bun dec/t noi+ ;e anga*a.e ro.t- zicea-
/nă c/nd gă.ea o .lu*bă mai bună+
Hate i gă.i unctul .lab și in.i.tă+
G !a- am auzit că era cam arogant+
G Arogant9 E uin .u.+ e muia caul la cantină cu o'ești din
erioada n care conducea o bancă+ Aoi .a luat de mine cu durerea mea
de .ate+ Ca .u. șeului că i ăcăleam și că nu era at/t de gra'+ 8ă mă
reăceam+
VP - 20Q
G 8red că a.ta 'a creat robleme+
!oonan z/mbi amar+
G Cronia e că eu lam a*utat .ă rimea.că .lu*ba la YFi !eli'er=+
Hate ridică bru.c ocii+
G ;erio.9 !eci l știai de dinainte+ #nde l nt/lni.erăi9
G e internet+ e un orum .au ce'a+
!oonan ărea mai ne.igur e el+

G &i la internetca[ul
!oonan de oeri'ire
i aruncă lui Hate rince.. ;treet9
ugară+
G 8e internetca[9 .u.e el+ Kata- trebuie .ămi iau a.tilele+ u mai
ot .ă 'ă iu de olo.+
Hate i lă.ă cartea ei de 'izită șii .tr/n.e m/na+
G ă mulume.c că ai .tat de 'orbă cu mine+ u e ne'oie .ă mă
conducei+
U
;e ndretă direct .re rince.. ;treet+ ;igla 4Cnternet Cnc5+ Era micuă
și arcă imro'izată- erea.tra era 'o.ită n negru e interior și o cameră
'ideo .e ala dea.ura ușii+ Hate și .u.e că ărea mai degrabă un .e7
.o+
#șa era nci.ă- iar orarul nu u.e.e aișat+ Ea .e ntoar.e la magazinul
alimentar din caătul .trăzii și aștetă /nă c/nd un '/nzător co.tumat
n %oș 8răciun 'eni .o .er'ea.că+
G $ună- am ne'oie de o cone7iune la internet- dar internetca[ul de
mai *o. e nci.+ Ai idee la c/t de.cide9
T/nărul r/.e+
G u cred că ar i bine .ă mergei acolo+ E numai entru bărbai+
G 8um adică9
G E un local dedicat ornograiei+ ublicul larg nare acce.+ E un el de
club entru boșorogi er'erși+
G A- n regulă+ 8ine e rorietarul9
G abar nam+ Admini.tratorul e un ti e nume Lenn=- dar n general e
de.ci. noatea- deci nul 'edem rea de.+
G %ulume.c+ !aimi și mie atru mereB
A'ea .ă .e ntoarcă+
U
VP - 210
e ntuneric- Cnternet Cnc+ Arăta și mai oribil+ Hate etrecu două ore și
*umătate ntrun ub mizerabil- b/nd c/te'a .ucuri calde de ructe și
a.cult/ndul e err= 8omo cu 0rosty the Snowman. a'ea ce .ă ie
trimi.ă la limbare+
La ntoarcere- con.tată că ușa era tot nci.ă- dar bătu n geam și auzi
o 'oce din interior+
G $ună ziuaB 8ine e9

G Așcu'rea
'ederi .ă 'orbe.c
un z/mbet larg+cu Lenn=- .u.e Hate și .e uită n camera de luat
Tăcere+
#șa .e de.ci.e- și n rag aăru un bărbat nalt și mu.culo. n bluză
de trening și blugi+
G e cunoaștem9 o ntrebă el+
G $ună- tu ești robabil Lenn=+ umele meu e Hate+ Am utea di.cuta
uin9
G !e.re ce9
G !e.re o știre la care lucrez acum+
G Ești *urnali.tă9 Lenn= .e dădu naoi+ ?uncionăm legal- cu
autorizaie+ u e nicio știre aici+
G u- nu de.re 'oi era 'orba+ 8i de.re $ella Elliott+
umele era ca un tali.man magic+ 3i a.cina e oameni+
3i ăcea .ă reacioneze+
G $ella Elliott9 %icua $ella9 .u.e el+ ai la mine n birouB
Cntrară ntro .ală ngu.tă și ntunecată- luminată doar de ecranele
monitoarelor LE!+ ?iecare .e ala ntro cabină cu un .caun+ u e7i.ta
altă mobilă- dar- otri'it .ezonului- o mică beteală at/rna de becul central+
G 8lienii nau .o.it ncă+ !e obicei 'in mai t/rziu- e7lică Lenn= n tim
ce o conducea .re biroul lui minu.cul- e l/ngă ereii căruia zăceau
grămezi de !!uri și re'i.te+ u le băga n .eamăB i .u.e el 'ăz/ndo
că .e uită la titluri+
G $ine- .u.e ea- și .e așeză+
G Ai 'enit aici .ă ali c/te ce'a de.re Klen Ta=lor- nu9
e moment- Hate răma.e ără relică+ El trecu.e la .ubiect nainte ca
ea .ă auce .ăi ună rima ntrebare+
G !a+
VP - 211
G %am tot ntrebat c/nd o .ă 'ină- /nă la urmă- cine'a .ămi bată la
ușă+ 8redeam că o .ă ie oliia+ !ar iată că ești tu+
G enea aici9 Era membru al clubului9
Lenn= analiză ntrebările+
G #ite cum .tă treaba- eu nu di'ulg niciodată inormaii de.re
membrii clubului  altel nu miar mai 'eni nimeni+ !ar am coiiJ
Hate ncu'iină din ca+

oiGa*uta9
3neleg-
Tedar
rogBnu mă intere.ează nimeni altcine'a n aară de el+ %ă
Admini.tratorul o.cilă tim de c/te'a .ecunde n tăcere ntre legea
tăcerii e care io imunea .e7.oul .ău și dorina de a ace bine+ 3și
rodea o ungie- și Hate l lă.ă .ă .e răm/nte+
/nă la urmă- Lenn= ridică ri'irea și .u.e:
G !a- 'enea aici din c/nd n c/nd+ rima dată a o.t n urmă cu doi .au
trei ani+ %am uitat duă cardu l lui de membru duă ce iam 'ăzut aa la
tele'izor+ Aici nu olo.im nume reale  membrii reeră așa+ !ar iam
recuno.cut ciul+ A nceut .ă 'ină n 2006+ La adu. cine'a- un alt
membru+
G %ie !oonan9
G Ai zi. că nu mă mai ntrebi de.re nimeni altcine'a+ Oricum- așa
cum am .u.- ără nume reale- dar cred că lucrau mreună+
Hate i z/mbi+
G E o inormaie oarte utilă- mulume.c+ 3i amintești c/nd a 'enit
ultima dată9 E7i.tă 'reun regi.tru9
G ;tai uinB .u.e Lenn= și de.ci.e un dulăior 'eci+ ;a nregi.trat
cu .eudonimul 00M+ #n ti oarte ci'ilizat+ u mai am trecute 'izite de e
6 .etembrie 2006 /nă n luna augu.t a ace.tui an+
G Anul ace.ta9 A 'enit din nou9
G !a- doar de c/te'a ori+
G &i ce ace atunci c/nd 'ine9 &tii cum'a9
G Kata cu ntrebărileB E o treabă conidenială+ !ar nu trebuie .ă ii un
geniu ca .ăi dai .eama+ u monitorizăm .iteurile e care le 'izitează
membrii noștri  am deci. că e mai bine așa+ !ar- de obicei- umblă e
.iteuri entru aduli+
G ;cuzămi ranceea- te reeri la .iteuri orno9
VP - 212
Lenn= ncu'iină din ca+
G ai o.t curio. .ă 'eriici duă ce ai alat cine e9
G %iam dat .eama că era el abia la c/te'a luni duă ce u.e.e ultima
oară- și nu .e conecta de iecare dată la același calculator+ Ar i o.t mult
de muncă- și .untem oarte ocuai+
G !e ce nai .unat la oliie duă ce ai alat de Klen Ta=lor9
Lenn= și eri ri'irea entru o cliă+

G %am
entru că nug/ndit
.unt la a.ta- darAștuiainci.
deran*ai+ cemașandramaua
oliia aici9 dacă
Oamenii 'in oliia
'enea tocmai
aici+ Oricum- lau are.tat- deci na mai o.t ne'oie+
8on'er.aia u ntrerută de niște bătăi n ușă+
G Trebuie .ă leci+ Am un client+
G 3n regulă- mulume.c entru inormaii+ #ite cartea mea de 'izită n
caz că 'rei .ămi mai .ui ce'a+ ot .ă merg la toaletă nainte .ă lec9
Lenn= i arătă o ușă n colul biroului+
G u e rea curat- dar te rogB
O lă.ă .ingură- și- ndată ce Lenn= ieși- Hate și .coa.e teleonul și ăcu
o otograie a cardului de membru de e birou- aoi de.ci.e ușa la
toaletă- și inu re.iraia și tra.e aa+
Lenn= o așteta+ !e.ci.e ușa și l acoeri e client ca .ăl erea.că de
ri'irile indi.crete ale lui Hate+
A*un.ă aară- ea l .ună e $ob ;are.+
G $ob9 Hate la teleon+ 8red că Klen .a aucat din nou de ro.tii+

VP - 21,
3#.

Vineri, 18 #ecembrie 2009

o!iți"tu!

;are. o a.cultă e Hate n tăcere- not/nduși din c/nd n c/nd


adre.ele și numele- dar neut/nd .ă acă 'reun comentariu .au .ă ună
'reo ntrebare+ L/ngă el- noul șe și continua treaba- .ort/nd 'ictimele
*aurilor de e .trăzi duă gen- '/r.tă și ra.ă+
G 3n regulă- .u.e el c/nd Hate și tra.e ră.ularea+ ;unt uin ocuat
acum+ oi .ămi trimii documentul de.re care miai 'orbit9 oate ne
'edem m/ine- ce zici9
Hate
G %/inenele.e
la 10codul+
la intrarea n ubul din caătul .trăzii+ 3i trimit e email
otograia e care am ăcuto+
;are. .e ntoar.e la monitorul lui- .imul/nd entru colegul lui
regretul de a i o.t deran*at- și aștetă /nă și terminară treaba ca .ă .e
uite n teleon+
C .e ăcu rău 'ăz/nd cardul de membru+ #ltima 'izită a lui Ta=lor
a'u.e.e loc cu trei .ătăm/ni n urmă+
3i teleonă Darei ;almond n tim ce .e ndreta .re .taia de metrou+
G $ună ziua- domnuleB 8e mai acei9
G ;unt bine- ;almond+ Trebuie .ă reluăm cazul+
u u ne'oie .ă .ună la ce .e reerea+
G Trebuie .ă luăm din nou iecare detaliu și .ă gă.im o metodă de al
rinde+
G 3n regulă+ 3mi utei .une de ce9
;are. și nciuia grima.a de e aa .ubordonatei .ale+
G E comlicat- ;almond- dar am rimit inormaii otri'it cărora Ta=lor
.a ntor. la ornograie+ am mai multe detalii- dar te .un de ndată ce
alu ce'a nou+
VP - 21>
;almond otă+ ;are. o auzea arcă .un/nduși: 4u din nouB5- și n
ar i utut .o n'inuia.că+
G Am concediu de 8răciun- domnule+ %ă ntorc e 2 ianuarie+ u oate
așteta /nă atunci9
G $a da- mi cer .cuze că team deran*at+ 8răciun ericitB
3și u.e teleonul n buzunarul de la *acetă și cobor .cările cu ași
greoi și cu un nod n .tomac+

oliia rezenta.e
!oFning redu.e.e cercetările n n
un raort lung cazul
care $ellei
recizaElliott- duă i.te
că nu e7i.tă ce <ude
noi-
dube noi și nici ali .u.eci+ !oFning și ăcu.e ordine e birou și .e
ntor.e.e la ade'ărata ei .lu*bă- iar oliia din am.ire dădu.e o
declaraie de re.ă că anceta a'ea .ă continue+ 3n realitate- a.ta
n.emna că de caz .e ocua- doar c/t .ă nu moară- o eciă ormată din
doi ageni- care 'eriicau aelurile  de'enite cu totul nt/mlătoare acum
 celor care retindeau că o 'ăzu.eră e $ella și le a.au mai dearte+
imeni no .unea n ublic- dar anceta .e motmoli.e+
8iar și intere.ul entru camania emoională a lui !aFn Elliott
nceu.e .ă .cadă+ u uteai .ă .ui la ne./rșit că i 'rei iica naoi-
re.uunea ;are.+ Car ziarul Herald tăcu.e de tot duă uraganul
motri'a lui Ta=lor de la nceut+
Car lecarea lui ;are. le .tin.e.e colegilor lui moti'aia '/nătoarei
tenace- de zi cu zi+ 3n lu.- Iellington a'u.e.e gri*ă ca ;almond .ă ie mai
mereu ocuată ca .ă nu mai aibă iniiati'e er.onale+ ;ubin.ectorul
ala.e că ;are. .e ntor.e.e din concediu- dar ncă nu u.e.e iciorul
n biroul ei+ Teleonul ace.ta nainte de 8răciun i zg/ndări.e tot .oiul de
.entimente+
Lui ;almond i li.eau umorul .ec și otăr/rea de care dădea do'adă
;are. mai mult dec/t i lăcea .ă recunoa.că n aa colegilor+
G am 'oie .ă iu rea .entimentală dacă 'reau .ă a'an.ez n oliie-
i .u.e.e ea lui ;are.+
3n ziua n care .e ntoar.e la muncă- luă roriul ei do.ar al cazului- cu
toate detaliile care nu u.e.eră lămurite- și ăcu o li.tă n tim ce așteta
aelul lui ;are.+
?runzărind do.arul- gă.i n.emnarea de.re %att Iite+ O treabă care
nu u.e.e du.ă la bun ./rșit+ O trecu.e iniial la 4riorităi5- dar u.e.e
VP - 21@
di.tra.ă de ultima idee a lui ;are.+ !e data a.ta n.ă na'ea .ă .e mai
nt/mle+ Trebuia .ă ale cine e %att Iite+ eriică e internet li.ta de la
alegeri- căut/nd duă nume+ Erau zeci de %atteF Iite- dar niciunul nu
core.undea inormaiilor oerite de !aFn cu ri'ire la '/r.tă- .tatut
.ocial .au zona n care locuia+
A'ea ne'oie .ă de.coere ade'ărata identitate a domnului Iite și
re'eni la inormaiile .umare oerite de !aFn de.re relaia cu el+ ;e

con.uma.e
otel+ n clubul de noate Troicana și- o dată- ntro cameră de
G #nde șiar i utut olo.i numele ade'ărat9 .e ntrebă Dara cu 'oce
tare+ Acolo unde a utilizat cardul de credit+ un ariu că a lătit cu cardul
entru camera de otel n care a du.o e !aFn+
otelul ăcea arte dintrun lan otelier- și ;almond și inu umnii
c/nd i .ună ca .ăi ntrebe dacă mai dein regi.trele de la data nt/lnirii
lui !aFn cu %atteF Iite+
8inci zile mai t/rziu- a'ea o altă li.tă+ Admini.tratorul otelului era o
emeie la el de eicientă ca .ubin.ectorul ;almond și i trimi.e.e e e
mail toate inormaiile rele'ante+
G %att Iite e aici- domnule- i .u.e ea cu ncredere lui ;are. ntro
.curtă con'orbire la teleon și nu mai 'orbi cu nimeni tot re.tul zilei+
;are. lă.ă teleonul din m/nă și răma.e c/te'a clie .ă cerceteze
o.ibilităile+ oul lui șe era o er.oană nerăbdătoare- și el a'ea de
terminat o lucrare de.re inluena etniei și .e7ului a.ura eicienei
oliticilor comunitare  orice ar i n.emnat a.ta+
#ltimele cinci luni u.e.eră ireale+
3ndemnat de .ueriorul ieraric și la .atul rerezentantului .indical-
;are. lua.e legătura cu un .iiatru și etrecu.e o oră cinuitoare cu o
emeie .uraonderală- dar .ubcaliicată- care nui 'orbi.e dec/t de.re
luta motri'a demonilor interiori+
G 3i .ulă n ceaă- nui așa- $ob9 3i .imi9 l ntreba.e cu toată
.eriozitatea indi'ida- care ărea mai degrabă o .iriti.tă dec/t un
.iiatru roe.ioni.t+
;are. o a.culta.e olitico.- dar a*un.e.e la concluzia că ea a'ea
mai muli demoni dec/t el și nu mai re'eni.e+ Eileen i era .uicientă+

VP - 216
8oncediul i u relungit de mai multe ori și- tot aștet/nd .ă ie
recemat la muncă- cocetă cu ideea de a .e n.crie la un cur. de
.iologie la Oen #ni'er.it= 12S și tiări li.ta de lecturi și nceu .ă
.tudieze liniștit n .urageria de aca.ă+
8/nd u n ./rșit recemat la muncă- i .e dădură mai multe .arcini n
dierite deartamente- unde trebuia .ă umle niște goluri și .ă redacteze
niște raoarte /nă c/nd șeii din am.ire otărau ce era de ăcut cu

el+
gata3l .ocoteau comromi.
.ă .e en.ioneze așancă
cumentru .ecia
.era.eră de3ncă
toi+ criminali.tică-
nu utea .ădar nu era
renune+
%ai a'ea lucruri de ăcut+
Lui ;almond i luă o .ătăm/nă .ă 'eriice toate numele și datele- .ă
acă și .ă reacă li.te con.ult/nd regi.trul electoral- nregi.trările oliiei
și .iteurile de .ocializare+ 3i lăcea mult genul ă.ta de muncă  goana
duă date cu con'ingerea că- dacă inormaia e7i.ta- ea a'ea .o
gă.ea.că și .ă aibă micul ei moment de trium c/nd numele ieșea la
i'eală+
3l de.coeri ntro duăamiază de *oi+ !omnul %atteF E'an. locuia
mreună cu .oia .a ;an n Ial.all și u.e.e n ;outamton la datele
menionate de !aFn+ /r.ta și .lu*ba .e otri'eau+
;almond .e du.e imediat la otel șii ceru admini.tratorului careo mai
a*uta.e .ă 'eriice din nou numele n baza de date- ca .ă ale dacă
indi'idul u.e.e n oraș n ziua răirii $ellei+
G u- na'em nicio rezer'are e numele %atteF E'an. duă iulie
200,+ A .tat atunci ntro noate ntro cameră dublă de lu7 și a .olicitat
roomser2ice, adăugă admini.tratorul+
G %inunat- mulume.c- .u.e Hate și i trimi.e imediat un me.a* lui
$ob- comunic/ndui noutăile+
"ă.ulă ușurată și urcă .cările /nă la biroul in.ectorului rincial ca
.o anune de.re noua i.tă+ Iellington nui acorda.e /nă acum rea
multă atenie Darei ;almond dec/t n conte7tul roblemei cu $ob
;are.- dar lucrurile a'eau .ă .e .cimbe+ Dara ;almond urma .ă ocue
locul e care l merita+

12 #ni'er.itate de renume din %area $ritanie- care roune rograme de licenă și ma.ter la
di.tană+
VP - 21M
!ar- dacă așteta .ă ia.ă cu .urle și tr/mbie- .e nșela+ Iellington o
a.cultă cu atenie+
G $ra'o- ;almondB mormăi ea+ "edactează raortul și adumil imediatB
&i ai .ă trimitem o eciă din Ie.t %idland. .ăl 'eriice e ace.t
E'an.B
;almond .e ntoar.e la birou cobor/nd dezamăgită tretele+

VP - 21N
3$.

Sâmbătă, 16 ianuarie 2010

o!iți"tu!

%atteF E'an. nu era rea ericit+ oliia 'eni.e .ăi bată la ușă e
neaștetate- și .oia lui- cu un coilaș e șold și cu altul- de 'reo c/i'a
ani- agăat de iciorul ei- de.ci.e.e ără .ă bănuia.că nimic+
$ob ;are. z/mbea olitico.- cu ;almond- neliniștită- alături+ T/năra
olii.tă acceta.e .ăși n.oea.că o.tul șe- deși era conștientă de
ri.cul e care șil a.uma+ Ar i ăito gra' dacă .ueriorii ei ar i alat- dar
;are. o con'in.e.e că ăceau ce trebuia+
G &tiuo.t
G a că nu mădomnule+
luat- mai ocu de caz+
G !a- mulume.c că miai amintit+ !ar trebuie .ă iu aici+ &tiu cazul e
de ro.t și .unt caabil .ă miro. minciunile- .u.e.e el+
Ea știa că el are dretate și .ună la oliia din Ie.t %idland. ca .ă le
.ună că a'ea .ă ie e teritoriul lor- dar- de ndată ce u.e recetorul *o.-
.imi o aă.are și o .enzaie de rău+
U
;almond 'eni.e cu mașina- dar ;are. lua.e trenul .re nord ca .ă
nu ie 'ăzut de oștii colegi+ O zări.e e ;almond aștet/ndul la ieșirea
din gară- abătută și .tre.ată+
G aide- ;almondB O .ă ie bine- .u.e.e el ncet+ imeni nare .ă ale
că .unt aici+ ;unt omul in'izibil- romit+
Ea i z/mbi.e cura*o.- aoi o orni.eră cu ași mari .re nt/lnirea cu
%att E'an.+
U
G %att- .unt doi oliiști la ușă care 'or .ăi 'orbea.că- .triga.e la el
.oia lui+ !e.re ce e 'orba9 i ntreba.e ea e cei doi oliiști- dar

VP - 21Q
;are. și ;almond așteta.eră ără .ă .ună nimic /nă ce .oul și
ăcu.e aariia+ 4%ai bine așa5- .e g/ndi ;are.+
E'an. a'ea idee de ce l caută oliiștii+ !e c/nd le 'ăzu.e rima dată
e !aFn și e $ella la tele'izor și ăcu.e calculele- știu.e că oliia i 'a
bate ntro zi la ușă+ !ar- e mă.ură ce .ătăm/nile- lunile și aoi anii
trecu.eră- nceu.e .ă .ere+
4oate no i iica mea5- și .u.e.e la nceut+ 4un ariu că !aFn .e

culca
mai deșincredere
cu ali bărbai5+ !ar unde'a
dec/t inima  știa n
cămăruntaie  o arte
$ella era etia a corului
lui+ ;emăna mult
at/t de
mult cu iica lui 4ade'ărată5- nc/t nuși e7lica cum de lumea nu
ob.er'a.e ncă și nu .una.e la emi.iunea Crimewatch.
!ar nu  și el și continua.e 'iaa- cre.c/nd numărul membrilor amiliei
și agă/nd și alte !aFn dea lungul timului+ !ar- de atunci- nu mai ăcu.e
.e7 ără rezer'ati'+
;are. i rou.e o con'er.aie retra.ă- și %att i condu.e
recuno.cător n .urageria e care oricum no olo.eau+
G !omnule E'an.- cunoaștei o anumită !aFn Elliot9 ntrebă
;almond+
E'an. .e g/ndi.e .ă mintă  .e riceea oarte bine la a.ta - dar și
dădu.e .eama că !aFn lar i identiicat dacă era ne'oie+
G !a- o cuno.c+ Am a'ut o a'entură acum ce'a ani- c/nd mergeam n
delegaii e 8oa.ta de ;ud+ &tii și dumnea'oa.tră cum e c/nd lucrezi ore
.ulimentare- ai ne'oie de uină di.tracie- de rela7areJ
;almond l ri'i cu răceală- nregi.tr/nd bretonul căzut- ocii mari-
cărui- și z/mbetul .educător- și trecu mai dearte+
G &tiai că n urma a'enturii !aFn a răma. n.ărcinată9 a contactat9
E'an. ngii n .ec+
G u- nam știut nimic de.re coil+ %iam .cimbat numărul de
teleon entru că de'eni.e in.i.tentă șiJ
G Jși nai 'rut .ă ale .oia- termină ;are. raza n locul lui+
%att luă o mutră recuno.cătoare și adotă atitudinea ca de la bărbat
la bărbat+
G #itai cum .tă treaba: ;an- .oia mea- nu trebuie .ă ale nimic din
toate a.tea- de acord9

VP - 220
#ltima oară c/nd u.e.e contactată de una dintre amantele .oului-
;an E'an. i .u.e.e ace.tuia că na'ea .ăi mai dea alte șan.e și i
ceru.e .ă mai acă un coil- al treilea+ 4#n coil ne 'a aroia- %att5+
!ar nu .e nt/mla.e așa+ oile ără .omn și dere.ia o.tartum a
.oiei l min.e.eră din nou .re di.tracie și rela7are+ e moment a'ea o
.ecretară din Londra+ u .e utea abine+
G A.ta deinde doar de dumnea'oa.tră- i ră.un.e ;are.+ Ai mai

a'utG 'reun
u- amcontact cude
di.ărut !aFn
tot+ de c/nd 'ai.ă.cimbat
E ericulo. numărul
le caui duă+ deare
Li .e teleon9
că te
ai ntor. ca .ă te n.ori cu ele+
4emernic ără inimă5- și .u.e Dara ;almond- m/zgălind 4ni5 e
marginea blocnote.ului+ Adăugă aoi și un deget indecent n .u.+
A'u.e.e și ea n adole.cenă nt/lniri cu bărbai că.ătorii care '/nau e
de lături+
E'an. .e oia e .caunul de lemn+
G !e at- e ciudat- am gă.ito la un moment dat ntro cameră de cat
e internet+ ur și .imlu na'igam- ca toată lumea- și era și ea acolo+ Am
imre.ia că olo.ea numele Little %i.. ;un.ine  ca n cartea aia entru
coii- o are și iul meu cel mare - dar și ncărca.e oza ei+ !aFn nu e
cea mai i.teaă emeie+
G Cai .u. lui Little %i.. ;un.ine cine erai9
G u- binenele. că nu+ Toată ideea camerelor de cat e .ă ii anonim+
E mai amuzant așa+
;almond și notă totul- cer/ndui lui %att .ăi .ună e litere numele
camerelor de cat e care le rec'enta și numele de utilizator olo.ite+
!uă douăzeci și cinci de minute- E'an. dădu .ă .e ridice .ăi conducă-
dar ;are. nu termina.e+
G A'em ne'oie de robe A! de la dumnea'oa.tră+
G entru ce9 ;unt con'in. că $ella e iica mea  .eamănă cu ceilali
coii ai mei+
G OH- e bine de știut+ !ar trebuie .ă im .iguri și .ă 'ă eliminăm de e
li.ta de .u.eci a cazului+
E'an. ăru uimit+
G Li.ta de .u.eci9 am nimic dea ace cu di.ariia etiei+
G ?etia dumnea2oastr#.
VP - 221
— Ei bine- da- dar de ce aș răi un coil9 Am trei de*a+ ;unt zile c/nd aș
lăti e cine'a .ă mii răea.că+
G ;unt con'in.- .u.e ;are.+ !ar trebuie .ă acem totul ca la carte+
Luai'ă aina și .uneii .oiei că trebuie .ă lecai uinB
U
oliiștii aștetară aară+
;almond arăta gata .ă e7lodeze de ericire- at/t era de mulumită de

ea G
n.ăși+
A 'ăzuto e !aFn ntro cameră de cat dedicată adulilor+ Era o
*ucătoare  amatoare- e dret- dar tot o *ucătoare+
;are. ncercă .ă răm/nă calm- dar .e .imea și el lin de adrenalină+
G A.ta ar utea i legătura- ;almond+ Legătura ntre ea și Klen Ta=lor-
r/.e el ără .ă 'rea+
iciunul dintre ei nu auzi.e .cimbul de relici din culul E'an.- dar
;almond .imi că %att are ce'a robleme c/nd intră cu ei n mașină+
G ai .ă terminăm toată te'atura a.taB .u.e el- aoi tăcu+
La .ecia de oliie locală- lui E'an. i .e recoltară robele A!+ 3ncercă
.ă lirteze cu olii.tele mai tinere- dar niciuna nu .e arătă ermecată+
4%ai diicile dec/t etele licti.ite din di.coteci5- .e g/ndi ;are. c/nd
;almond aă.ă degetul lui E'an. uin mai tare dec/t era .trict nece.ar
n cerneala entru amrente+
G 3mi cer .cuze- trebuie .ă aă. tare ca .ă .e 'adă bine+
Dara ;almond i .u.e lui ;are. că .e duce la birou .o ună la
curent cu .ituaia e noua ei șeă- aă n aă+ A'ea ne'oie de tim .ă
coaeze o'e.tea n așa el nc/t .ă nul ame.tece e ;are.  și nici e
ea n.ăși+
G Am .ă .un că oliia din Ie.t %idland. nu a'ea oameni di.onibili-
așa că mam du. eu .ă ac cercetările nece.are și lam de.coerit e
tatăl $ellei+ ?u.tangiu notoriu din $rum- e7act așa cum nil imaginam  un
anume %atteF E'an.+ Lucrează ntro cororaie- e că.ătorit și are trei
coii+ 8e ărere a'ei9
;are. i z/mbi ncura*ator și adăugă:
G 3n lu.- ne oate da inormaii care .ăl lege e Klen de $ella+
4;ă curgă șamaniaB5 .e g/ndi ;are.- mai mult .er/nd dec/t
aștet/nd+
VP - 222
U
/nă la urmă- i .u.e ;almond ce'a mai t/rziu- imortana
de.coeririi dădu.e la o arte orice ntrebare de.re moti'ul entru care
.e auca.e .ăl caute e E'an. .ingură+
G O .ă 'orbim mai ncolo de.re a.ta- ;almond- i .u.e.e Iellington
ridic/nd recetorul .ăl .une e comi.arulșe arer ca .ăși n.ușea.că
artea ei de glorie+

atru.curt
i 'orbi zile mai
și la t/rziu-
obiect:;are. u recemat n ecia am.ire+ arer
G $ob- a'em o nouă i.tă n cazul $ellei+ 8u .igurană ai auzit+ rem .ă
reiei tu cazul+ Am 'orbit cu oliia metroolitană și e n regulă+ 3n c/t
tim oi re'eni9
G ;unt e drum- domnule+
U
3ntoarcerea lui u di.cretă- n .tilui obișnuit+
G $ună- ;almondB ai .ă 'edem cum .tăm cu %atteF E'an.B .u.e
el n tim ceși .cotea aina+
Aoi intră n birou- de arcă ieși.e doar entru c/te'a momente+
;almond și legiștii nu a'eau știri mbucurătoare+ 3ncerca.eră .ă dea de
Little %i.. ;un.ine rintre datele recuerate de e calculatorul lui Klen
Ta=lor- dar nu gă.i.eră nimic+
G iciun cat- niciun email+ Am ăcut toate 'eriicările o.ibile- dar
nici urmă de ea+
;are.- ;almond și !an ?r=- care u.e.e adu. naoi n eciă-
.tăteau n .emicerc n .atele inormaticianului și .e olbau la li.ta de
nume care curgea e monitor- n .erana că numele lui !aFn 'a aărea
/nă la urmă+ Era a atra oară- și atmo.era din ncăere nu era tocmai
'e.elă+
;are. .e ntoar.e n biroul lui și u.e m/na e teleon:
G $ună- !aFn- .unt $ob ;are.+ u- nu am roriuzi. noutăi- dar am
c/te'a ntrebări+ Trebuie .ă 'orbe.c cu tine+ ot 'eni acum9
%erita .ă .e oarte cu atenie cu ea- in/nd cont de toate rin c/te
trecu.e- dar trebuiau .ă lămurea.că ace.t a.ect n mod direct+

VP - 22,
3%.

Joi, 1$ iulie 2006

(a)a

Lui !aFn Elliott i lăcea .ă ia.ă n oraș+ 3i lăceau băile ierbini


arumate- i lăcea .ăși nmoaie ărul cu bal.am și aoi .ăl u.uce cu
oenul n aa oglinzii+ ;ăși dea cu rimel n tim ce a.culta muzică de
dan. cu 'olumul la ma7imum- i lăcea .ă arunce o ultimă ri'ire n
oglinda de e ușa dulaului- aoi .ă ăcăne .re ta7i e tocuri- cu un 'al
de adrenalină cre.c/ndui n iet+ Atunci c/nd ieșea n oraș .imea că
are din nou șate.rezece ani+
entru
genul ă.taode
'reme-
'iaă+aariia
?u.e.e$ellei o miedica.e
o ro.tie .ă răm/năen.ărcinată-
!aFn .ă mai dar ducă
era
numai 'ina ei+ ?u.e.e rea dornică .ă lacă+ El era at/t de .e7= 
dan.a.e aroae de ea rima dată c/nd u.e.eră ocii unul e altul+ O
lua.e de m/nă și o n'/rti.e e loc /nă c/nd ea amei.e și nceu.e .ă
r/dă+ 3și lua.eră aarele aară- l/ngă umători- ca .ă ia o gură de aer+ El
.e numea %att și nu era liber- dar ei nui ă.a.e+ enea n delegaii n
;outamton doar o dată e lună- dar la nceut o .una.e și i trimi.e.e
me.a*e zilnic- atunci c/nd .oia lui credea că .e duce .ă ia ce'a din
mașină .au .ă limbe c/inele+
"elaia dura.e șa.e luni- /nă c/nd %att i .u.e.e lui !aFn că irma l
muta.e de e 8oa.ta de ;ud e cea de norde.t+ #ltima lor nt/lnire
u.e.e at/t de inten.ă- nc/t !aFn .e .imi.e aoi ca beată+ El o
imlora.e .ă acă .e7 ără rezer'ati'+
G !aFn- 'a i o e7erienă aarte+
&i ciar așa u.e.e- dar el nu mai zăbo'i.e .ă ale urmările+ %ama lui
!aFn- urioa.ă e nai'itatea iicei ei- i .u.e.e ace.teia că bărbaii
că.ătorii nu rea .tau l/ngă amantele lor+

VP - 22>
G Au ne'e.te și coii- !aFn+ or doar .ă acă .e7 cu ete roa.te ca
tine+ 8eai .ă aci cu coilul9
La nceut !aFn nu știu.e și am/na.e orice decizie entru că .e
g/ndea că oate %att .e 'a ntoarce duă ea ca un ca'aler e un cal alb-
roun/ndui .ă nceaă o nouă 'iaă+ 8um a.ta nu .e nt/mla.e-
nceu.e .ă citea.că re'i.te dedicate mămicilor și intra.e ca o
.omnambulă n uni'er.ul maternităii+

doaruatunci
regreta.e
c/nddecizia detrezea
$ella .e a ă.tra coilul oră
n iecare  nunce/nd
rea de.-
cun, orice caz:
dimineaa-
.au c/nd l/ngea entru că i dădeau dinii- .au c/nd umlea amer.ul+
Anii care urma.eră nu .emănau deloc cu ceea ce citi.e !aFn n re'i.te-
dar .ura'ieui.eră mreună- și lucrurile .e ameliora.eră atunci c/nd
$ella cre.cu.e și nceu.e .ăi ină comanie lui !aFn+
Ea i mărturi.ea etiei toate g/ndurile și .ecretele- .imindu.e n
.igurană entru că $ella no *udeca+ 8oila r/dea c/nd !aFn era ericită
și i .e gemuia n brae c/nd acea.ta l/ngea+
!ar orele etrecute la tele'izor- urmărind emi.iuni entru coii- și
*ocurile e teleon nui umleau 'iaa+ !aFn era .ingură+ a'ea dec/t
douăzeci și șa.e de ani+ Ar i trebuit .ă aibă un artener- dar e cine
intere.a o mamă .ingură9
O atrăgeau bărbaii n.urai  citi.e unde'a că bărbaii mai n '/r.tă
rerezintă o igură aternă și a.cinaia ructului interzi.+ u riceu.e
aluzia biblică- dar nelegea oarte bine ame.tecul de ericol și .igurană
al unei relaii cu un bărbat mai cot+ oia .ă gă.ea.că un alt %att- dar nu
și ermitea .ă anga*eze o bonă- iar mama ei nu era de acord ca !aFn .ă
ia.ă n oraș /nă noatea t/rziu+
G 8e n.eamnă a.ta9 8luburi de noate9 entru numele lui !umnezeu-
!aFn- uite unde teau adu. e7erienele de genul ă.taB Ești mamă acum+
!e ce nu ieși .ă iei r/nzul cu 'reuna din rietene9
Așa că !aFn ieși.e+ 3mări.e o izza aFaiană cu 8arole- o rietenă
cu care .e cunoștea din școală+ 3nt/lnirea u.e.e lăcută- dar !aFn nu .e
ntor.e.e aca.ă miro.ind a 'otcă și cu urecile iuind de muzică+
U
Kă.i.e camera de cat ntro re'i.tă din .ala de aștetare de la doctor+
La un moment dat- $ella a'u.e.e temeratură și i aăru.e o iritaie- iar
VP - 22@
!aFn știa că doctorul <on a'ea .ăi 'orbea.că și .ăi acorde atenie 
4mă lace nieluș5- și .u.e ea- otăr/nd .ă .e macieze e ultima .ută
de metri+ A'ea ne'oie .ă ie ri'ită cu admiraie+ Toate emeile au+
?runzărind aginile unei re'i.te entru adole.ceni- lină de urme de
degete- citi.e de.re noua .cenă matrimonială  camerele de cat
online+ ?u.e.e at/t de ab.orbită- nc/t nuși auzi.e numărul de ordine
.trigat+ Trebui.e ca receionera .ăi .trige numele- și atunci .e ridica.e

bru.c- o tră.e.e
nde.a.e egeantă
re'i.ta n $ella din .aiul
ca .o de *oacă
citea.că .ecial amena*at și și
mai t/rziu+
Latoul ei era 'eci și uzat- lu. că l inu.e e dula- dearte de
degeelele liicioa.e ale $ellei+ #n coleg de la .er'iciu il oeri.e c/nd și
cumăra.e unul nou+ La nceut l olo.i.e- dar- duă ce i .e .trica.e
ncărcătorul și ea nu a'u.e.e bani .ă cumere altul- !aFn și ierdu.e
intere.ul+
Acum- n drum .re ca.ă de la doctor- și olo.i.e cardul de credit de
urgenă ca .ă cumere un nou ncărcător+
8amera de cat era minunată+ 3i lăcea enorm ca ceilali .ăi acorde
atenie: bărbaii care 'oiau .ă știe totul de.re ea- care i uneau ntrebări
de.re 'iaa și 'i.urile ei și carei cereau oze cu ea- ără a i deran*ai de
atul că a'ea un coil+ #nii ciar și doreau .ă ale detalii de.re etia ei+
!aFn nu .u.e.e nimănui+ imănui din aara latoului+ Era .ecretul
ei+

VP - 226
3&.

Joi, 21 ianuarie 2010

o!iți"tu!

8a.a de e %anor "oad ărea mai curată și mai uin dezordonată+


<ucăriile $ellei erau deozitate ntro cutie l/ngă tele'izor- iar camera din
aă u.e.e tran.ormată n .ediul camaniei 4Kă.iio e $ellaB5
oluntarii .tăteau la ma.ă și citeau core.ondena  4rimim .ute de
.cri.ori zilnic5- .u.e !aFn cu m/ndrie  și le .ortau n trei categorii: cele
n care .e o'e.tea că $ella ar i o.t 'ăzută- cele cu urări de bine și cele
trimi.e de nebuni+ Krămada cu .cri.ori de la nebuni ărea mult mai mare
dec/t
G Ocelelalte-
groază de daroameni
;are.nenutrimit
comentă+
bani ca .ă ne a*ute .o căutăm e
$ella- .u.e !aFn+
?undaia dădea anunuri n ziare din toată lumea și lătea uneori
detecti'i ri'ai care .ă 'eriice i.te noi+
G ai .ă mergem unde'a .ă 'orbim n linișteB i .u.e ;are. lui
!aFn și o condu.e de cot .re bucătărie- nciz/nd ușa n .atele lor+
8/nd ;are. ronună numele lui %att- !aFn izbucni n lacrimi+
G 8um lai gă.it9 8e .une de.re mine9 !ar de.re $ella9
G ea .u. că bănuiește că e tatăl ei+ Aștetăm rezultatele A!+
G Are ali coii9
G !a- !aFn+
G &i .eamănă cu $ella9
G !a+
Ea nceu .ă l/ngă și mai tare+
G !aFn- trebuie .ă 'orbim de.re ce'a ce nea .u. %att+ !e.re
atul că tea 'ăzut ntro cameră de cat+
Lacrimile .e oriră+
G %a 'ăzut ntro cameră de cat9 Eu nu lam 'ăzut e el+
VP - 22M
G !ar teai conectat la a.emenea camere9
G !a+ !ar nu din cele de.re care ai 'orbit la roce.+ u erau de.re
lucruri ur/te .au de.re .e7+
;are. tăcu c/te'a clie+
G !e ce nu neai .u. că obișnuiai .ă rec'entezi a.emenea camere9
!aFn .e nroși+
G %iera rușine+ am .u. nimănui entru că mam g/ndit că lumea o


a.tacreadă că le olo.eam
mă conectam+ ur șica .ămimă
.imlu gă.e.c arteneri
.imeam de .e7+
.ingură+ !oar!ar nu de
di.cutam-
nimic mai mult+ !e.re ce .e mai nt/mla n .eriale și emi.iuni de tiul
!ast!nders .au m a cele*rity4 u miam dat nt/lnire cu nimeni n 'iaa
reală+ ici nu mam g/ndit că merita menionat+
;are. .e alecă .re ea și o .tr/n.e de m/nă+
G Ai 'orbit de.re $ella e cat9
!aFn l ri'i și .e .trădui .ăși gă.ea.că cu'intele+
G u+ %ă rog- da- uin+ 8elorlalte emei+ !ar lucruri banale de genul
ce.tiilor amuzante e care le ăcea .au cum nu mă lă.a .ă dorm+
;tăteam de 'orbă- ur și .imlu+
G !ar ot 'edea și alii di.cuiile- nu9
!aFn arăta de arcă urma .ă leșine- și ;are. 'eni l/ngă ea- e
cealaltă arte a me.ei- lă./ndui .caunul e .ate și ming/ndui ușor
caul n oală entru o cliă+ Era ncă alidă c/nd .e ridică- duă c/te'a
.ecunde+
G ă reerii la el- nu9 A citit di.cuiile de.re $ella9 Așa a gă.ito9
u u ne'oie de nume- am/ndoi știau cine e.te 4el5+
G u știm cu certitudine- dar trebuie .ă te ntorci n trecut și .ă ncerci
.ăi amintești cu cine ai di.cutat Online+ e 'om uita și e latoul tău-
binenele.+
#n 'oluntar 'eni .o ntrebe ce'a e !aFn- dar- 'ăz/ndui aa lină de
lacrimi- dădu .ă acă .t/nga mre*ur+
G u- răm/i aici- te rogB .u.e ;are.+ oi .ta cu !aFn c/te'a
minute9 A a'ut un șoc- și o ceașcă de ceai ar utea .o a*ute .ă .e
liniștea.că+
;are. ieși din bucătărie și o .ună e Dara ;almond+
U
VP - 22N
u.e ntro geantă latoul ono.it al lui !aFn șil du.e la .ediu n
tim ce ;almond i luă o declaraie mamei de'a.tate+ ;are. 'oia .ă
articie la 'eriicarea latoului și a .iteurilor+ oia .ă ie acolo n
momentul n care $ig$ear- .au orice alt .eudonim er'er. ar i olo.it
Klen Ta=lor- a'ea .ă aară e ecran+
%iro.ul din laborator era nelăcut- ame.tec de 'e.tiar și re.turi de
izza- iar tenicienii ăreau euizai n momentul n care luară la uricat

calculatorul
comle7- darluitot!aFn+
a'eauErau mulumii
ne'oie de tim că i.toricul
entru online
a crea nudeera
o li.tă oartede
camere
cat și de nume+
Li.ta- c/nd u alcătuită- era obișnuitul talmeșbalmeș de antezii și
er'er.ităi- iar ;are. le arcur.e reede entru a elimina a'atarurile
cuno.cute ale lui Klen Ta=lor+
G robabil a olo.it alt nume- i .u.e lui ?r=+
G A'em toate numele de utilizator din calculatorul lui+
G &tim .igur că na olo.it dec/t un .ingur lato9
G au o.t gă.ite altele- dar rec'enta cel uin un internet ca[+ oate
și altele n timul călătoriilor+
Tenicianul otă+
G a trebui .ă le eliminăm e cele e care utem și .ă reducem uin
aria de căutare+
;are. luă li.ta și .e ntoar.e n bucătăria lui !aFn Elliott+
!aFn ncă l/ngea+ ;almond o inea de m/nă șii 'orbea ncet+
G ai .ă continuăm- !aFnB Te de.curci de minune+ !omnule ;are.-
!aFn .e de.curcă de minune+
%ama l ri'i cum .tătea n ragul ușii ca n ziua n care di.ăru.e
$ella+ ;enzaia de d[*` 'u era nelăcută+
G Am li.ta celor e care iai nt/lnit n camerele de cat+ ai .ă ne
uităm la ea și .ă 'edem dacăi amintești ce'a+
3n re.tul ca.ei era liniște+ oluntarii leca.eră de ce'a 'reme- alungai
de .enzaia de ericol iminent și de .tarea n care .e ala !aFn+
!aFn urmări li.ta cu degetul- agină cu agină+
G u miam imaginat că am 'orbit cu at/ta lume- .u.e ea+
G robabil nici nai ăcuto+ Oamenii .e conectează la o a.tel de
cameră- .alută- aoi a.cultă+
VP - 22Q
!aFn .e ori de c/te'a ori- ăc/nd ul.ul lui ;are. .ă .ară-
mărturi.indui Darei ;almond c/te un detaliu  4;eagull 1,J locuia la
$rigton și 'oia .ă știe reurile ca.elor e aici+ $illie<ean era an %icael
<ac.on  ne 'orbea tot timul de.re elJ "edead100 căuta drago.te+
%ă ntreb dacă a gă.ito5 - dar ma*oritatea di.cuiilor u.e.eră at/t de
banale- nc/t !aFn nuși amintea rea multe+
8/nd a*un.e la Tall!ar;tranger1> .e ori+

G e
8red că ace.ta mil aminte.c+
neam trimi. unul .au &tiu
douăcăemailuri
ma amuzat numele
n aara lui+ #nimic
camerei+ clișeu+
romantic+ %ia ăcut lăcere .ă 'orbe.c cu el ntrun moment n care mă
.imeam cam derimată- dar nam ă.trat legătura+
;are. ieși și l .ună e ?r=+
G 8autăl e Tall!ar;tranger- e o.ibil .ă ie el+ &iau trimi. emailuri
n aara camerei de cat+ Trimitemi un me.a* dacă ali ce'aB
!ură ce'a 'reme- dar- n cele din urmă- teleonul i .ună+ 4Lam gă.it5-
.cria e ecran+
U
#n membru al eciei de legiști l aștetă e ;are. la .o.ire+
G Am gă.it emailurile dintre !aFn Elliott și Tall!ar;tranger  doar
trei me.a*e- dar o menionează e $ella+
;are. nu era genul care .ăși manie.te bucuria- dar n momentul
acela .imi că aroae nu .e oate .tă/ni+
G #rmătorul a. e .ă acem legătura ntre adre.a de email și Klen
Ta=lor+
eriicară și contul de ?aceboo al lui !aFn+ Erau .ute de otograii cu
$ella- dar !an ?r= .e ocua de gă.irea otograiilor de dinainte de răire și
'eriica li.ta de rieteni a lui !aFn ca .ă ncerce .ă dea de
Tall!ar;tranger+
4O nouă 'er.iune a mer.ului de melc5- .e g/ndi ;are. 'ăz/nd ecia
la lucru+
#n tenician obo.it 'eni .ăl 'adă ce'a mai t/rziu+
G A'em o roblemă+ !aFn Elliott na ăcut modiicări la arametrii de
.ecuritate ai contului ?aceboo dec/t duă di.ariia $ellei- așa că

13 e.cărușul+
14 ;trăinul nalt și brunet+
VP - 2,0
oricine iar i utut acce.a contul și con.ulta otograiile ără .ă ie n li.ta
de rieteni+
G La naibaB Ai 'eriicat- totuși9
G !e.igur+ ici Klen Ta=lor și niciunul dintre numele lui de utilizator n
au aărut+ 8iudat e că e li.ta de rieteni a lui !aFn .e ală <ean Ta=lor+ E
rietena aginii de camanie 4Kă.iio e $ellaB5
G <ean9 Ești .igur9

G !a- arametrii
rietenă+ u numai de
că a.ecuritate
dat 4lie5erau de*adar
aginii- acti'i
a și la 'remea
o.tat c/nd
niște a de'enit
me.a*e+
G %e.a*e9
G !a+ Ca .u. lui !aFn că .e roagă entru ca $ella .ă .e ntoarcă
aca.ă teaără și mai t/rziu ia trimi. $ellei un me.a*- c/nd ar i trebuit .ă
mlinea.că atru ani+
;are. era uluit+
G !e ce .ar mrieteni <ean Ta=lor cu !aFn Elliott9 Ești .igur că e ea-
și nu cine'a care .e dă dret ea9
G Adre.a de email e cea e care o olo.ește doamna Ta=lor- iar Cul
core.unde zonei din Londra n care locuiește+ u utem i .iguri .ută la
.ută- dar n mod cert șan.ele .unt .ă ie așa+
;are. analiză 'ariantele+ utea i .oul ei care .e dădea dret <ean-
dar a.ta .e nt/mla duă răire+ oate că 'oia doar .ă ie .igur că e la
curent cu toate noutăile ancetei+
G $ra'oB ;ă continuăm .ăăturileB i .u.e el tenicianului și nci.e
ușa biroului ca .ă răm/nă .ingur+
Trebuia .ă 'orbea.că cu Klen și <ean+ ;earat+

VP - 2,1
4'.

Vineri, 22 ianuarie 2010

Văduva

8/nd $ob ;are. mia bătut la ușă- .ălam ce'a de m/nă la ciu'etă+
%iam u. m/inile .ub robinet ca .ă mă clăte.c de .ăun și aoi leam
.cuturat n tim ce mă ndretam .re ușă+ u aștetam nicio 'izită- dar
Klen in.tala.e o cameră de luat 'ederi la e7terior ca .ă 'adă e un ecran
cine ne bate la ușă+
G Așa nu mai ierdem tim de.ciz/nd *urnaliștilor- mi .u.e.e-
i7/nd ultimul șurub+
%ie di.tor.ionat
ciul numi lăcea+ cae ecranul
și cum .aracela toi arătau
i oglindit ca niște/nă
ntro lingură- criminali-
și mamacu
lui+ !ar el a in.i.tat+ %am uitat și lam 'ăzut e $ob ;are.+ a.ul i
umlea ecranul+ Am aă.at butonul interonului și am ntrebat cine e+ 
a'eam de g/nd .ăi ușurez 'izita+ %ia z/mbit+ &tia că e un *oc și mia
.u.:
G ;unt $ob ;are.- doamnă Ta=lor+ utem 'orbi uin9
Am de.ci. ușa și lam 'ăzut+ 8iul lui re'eni.e la roorii normale 
ciar drăgu- ca .ă iu .inceră+
G u mă aștetam .ă 'ă re'ăd duă roce. și toate celelalte- iam
.u. eu+
G Ei bine- am 'enit totuși+ A trecut ce'a 'reme+ !umnea'oa.tră ceai
mai ăcut9 ntrebă el cu ndrăzneală+
G ;untem bine- nu 'ă mulume.c- n.ă mă tem că Klen nu e aici+ oate
ar i util ca data 'iitoare .ă .unai nainte de a 'eni+
G u- e n regulă+ reau doar .ă 'ă un c/te'a ntrebări+
G %ie9 8eai utea .ă mă ntrebai e mine9 8azul motri'a lui Klen e
nci.+
G &tiu- <ean- dar e ce'a ce trebuie .ă 'ă ntreb+
VP - 2,2
Cntimitatea e care a creato adre.area acea.ta e numele meu mic m
a luat rin .urrindere- și iam .u. .ăși șteargă icioarele de co'oraș+
!uă ce a intrat- .a du. direct n camera de zi  de arcă ar i ăcut
arte din amilie+ ;a așezat e locul e care .e așeza de obicei- dar eu
am răma. n ragul ușii+ a'eam de g/nd .ăl ac .ă .e .imtă rea
conortabil+ ar i trebuit .ă 'ină+ u era n regulă+
u ărea .ăi ară rău că ne 'izita și ne ăruia- n ciuda deciziei

tribunalului+ 8uCar
Cnterogatoriile+ el mie
n ca.ă- a'eam
miera rică+ .enzaia
%ă temeamcă totul ncee
că gă.i.e dincunou+
ce'a care .ă
ne acuze din nou+
G <ean- 'reau .ă te ntreb de ce ai de'enit rietena lui !aFn Elliott e
?aceboo+
u mă aștetam la o a.emenea ntrebare+ am știut ce .ă .un+
3nceu.em .ă olo.e.c internetul duă ce Klen u.e.e acuzat și băgat la
nci.oare+ oiam .ă neleg cum uncionează  .ă mă un n ielea lui
Klen- oate - așa cămi cumăra.em un lato micu- iar '/nzătorul mă
a*uta.e cu .etările și .ămi creez un cont e ?aceboo+ 3mi lua.e o 'reme
.ă mă obișnuie.c- dar cumăra.em un gid de utilizare entru nceători
și a'u.e.em tim de.tul .ă mă obișnuie.c+ 3mi umlea .erile- și era o
.cimbare- n locul uitatului la tele'izor+ ui .u.e.em lui Klen c/nd era
la nci.oarea $elmar.+ %ă temu.em că 'a crede că ncerc .ăl rind
a.ura atului+ 8ăl trădez+
Oricum- nul olo.i.em rea de.- iar c/nd ieși.e de la nci.oare- el
u.e.e .urrin.- dar nu ner'o.+ 8red că a'ea rea multe e ca- așa că
nimic din ceea ce aș i ăcut eu nu rea mai conta+
!ar .igur nu știa că .unt rietenă e ?aceboo cu !aFn- iar acum $ob
;are. 'eni.e .ămi acă robleme+ ?u.e.e o ro.tie din artea mea  o
4necibzuină5- miar i .u. Klen dacă ar i alat+ %ă mrieteni.em ntro
.eară- duă ce o 'ăzu.em e !aFn Elliott la știri+ oiam doar .ă ac arte
din camanie- .ă contribui cu ce'a- entru că eu credeam că e n 'iaă+
u crezu.em că oliia mă 'a reera rintre toate acele .ute de nume-
dar binenele. că ei de.coeră tot+ !acă Klen ar i aici- miar .une că
niciodată nu g/nde.c nainte .ă ac ce'a+ u trebuia .ă mă mrietene.c
cu !aFn- entru că oliia o .ăși ndrete iar ri'irile .re noi+ O .ăi ac
robleme lui Klen+ ;are. .e uită la mine- dar cred că nar trebui .ă .un
VP - 2,,
nimic- .ă ac e roa.ta și .ăl la. .ă continue cu ntrebările+ &i
binenele. că așa ace+
G Teai n.cri. n camanie- <ean- .au altcine'a a olo.it contul tău9
;e reeră la Klen- cred+
G 8um aș utea .ă știu- domnule in.ector9
Trebuie .ă ă.trez di.tana+ u 'reau .ăi .un e numele mic+ #nde e
Klen9 A .u. că ie.e doar entru zece minute+ 3n cele din urmă- aud ceia

n ușă+
G ;untem aici- Klen+ !omnul in.ector ;are. e aici+
Klen .e uită la noi- are aina ncă e el- și ncu'iinează din ca+ $ob
;are. .e ridică și .e duce e ol .ă 'orbea.că doar cu Klen+ "ăm/n e
canaea- mietrită- tem/ndumă că Klen .e 'a nuria entru o'e.tea cu
?acebooul- dar nu aud 'oci ner'oa.e- ci ușa care .e ncide+
G A lecat- .une Klen din ol+ u trebuia .ă 'ină+ Cam .u. că e
ăruire și a lecat+ 8e tea ntrebat9
G imic+ oia .ă știe c/nd te ntorci+
8iar a 'rut+
%ă duc .u. n cameră șimi un cioraii la u.cat e u.cătorul din baie-
aoi mi .cot latoul ca .ă 'ăd dacă mă ot șterge de e agina de
?aceboo a $ellei+ Oarecum inutil- dacă mă g/nde.c că oliia a alat
de*a+ !ar Klen nu știe+ u cred că in.ectorul ia .u. ce'a+ ?rumo. din
artea lui+
!ar .unt aroae .igură co .ă .e ntoarcă+
U
8/nd cobor- Klen cotrobăie rin rigider ca .ăși acă un .and'iș+ 3l
ming la o arte n glumă ca .ă il regăte.c eu+
G 8um l 'rei9 8u ton .au cașca'al9
G 8u ton+ Ai și ce'a ci.uri e l/ngă9
Cl un e o arurie a.ezonată cu .alată și roșii+ Trebuie .ă con.ume
mai multe legume roa.ete+ E cam alid și .a și ngrășat+
G #nde ai o.t9 l ntreb și i dau aruria+ Adineauri9
Klen ace aa aia a lui din momentele c/nd l ener'ez+
G Am o.t /nă *o. .ă cumăr un ziar+ u mă mai tot 'eriicaB
G ;unt curioa.ă- at/ta tot+ 8um e .and'ișul9 ot .ă cite.c ziarul9
G Am uitat .ăl cumăr+ Acum la.ămă .ă măn/nc n linișteB
VP - 2,>
%ă duc n cealaltă cameră și ncerc .ă nu mă ngri*orez- dar am
imre.ia că o ia de la caăt+ 8u aiurelile lui+ A nceut iar .ă di.ară+ u n
ca.ă- entru că aș ști+ !ar uneori ie.e c/te o oră .au două și .e ntoarce
incaabil .ămi .ună unde a o.t- și .e ener'ează dacă i un rea multe
ntrebări+
u 'reau cu ade'ărat .ă știu ce ace- dar am ne'oie .ă știu+ ;inceră .ă
iu- am crezut că din cauza a.ta a 'enit azi $ob ;are. e la noi+ %am

g/ndit că at/t
3ncerc lau de
rin. iar .ă
mult ăc/nd
nu măce'a e calculator+
ndoie.c de el- dar n unele zile  ca azi 
mie oarte greu+ 3nce .ămi imaginez ce .ar utea nt/mla+ are .en.
.ă te g/ndești la ce e mai rău- așa i .une tata mamei mele- dar e greu
.ă te controlezi+ E greu c/nd ce e mai rău .e ală la doi ași+ !incolo de
ușă+
Trebuie .ă ac ce'a ca .ăl ore.c+ !acă nu- .untem am/ndoi ierdui+

VP - 2,@
41.

Vineri, 11 iunie 2010

Văduva

Tom a=ne mă .ună la otel+ 8ontractul e OH- mi .une- dar .e teme
de ceea ce 'a .crie ziarul+ %ie greu .ă 'orbe.c la teleon cu Hate l/ngă
mine- așa că mă duc la baie ca .ă iu .ingură+
G Diariștii nui .unt rieteni- <ean- mi .une el+ or .crie o'e.tea e
care 'or .o .crie+ u e .tiulat nicăieri n contract că ai control a.ura
te7tului inal- deci- dacă ei ră.tălmăce.c atele- no .ă ai ce ace+ ;unt
ngri*orat că ai intrat n o'e.tea a.ta .ingură+ rei .ă 'in acolo9

știuuce'reau+
am deTom o .ă
ăcut+ ncerce
;unt .ă mă con'ingă .ă mă răzg/nde.c- dar eu
regătită+
G ;unt n regulă- Tom- mulume.c+ Te .un duă .ăi .un cum a o.t+
Hate .a ntor. n camera mea și mi arată din nou contractul+
G aide- <eanB ;ă terminăm odată cu .emnarea contractului și .ă
nceem inter'iulB
E oarte otăr/tă- iar eu nu 'reau dec/t .ă a*ung aca.ă- așa că iau
contractul și .emnez e linia unctată+ Hate mi z/mbește- .e rela7ează și
.e așază e un .caun+
G Kata cu ormalităile- <eanB mi .une ea și .coate un reortoon din
geantă+ u te deran*ează dacă nregi.trez inter'iul- nu9 mă ntreabă șimi
une aaratul n aă+ 3n caz că ac .curtă la m/nă de la notie- adaugă ea-
z/mbind+
3ncu'iinez din ca și ncerc .ămi dau .eama cum .ă nce- dar nu e
ne'oie .ă mă cinui rea tare+ Hate deine controlul+
G <ean- c/nd ai auzit rima data de.re di.ariia $ellei9
E o ntrebare normală+ 3mi aminte.c de ziua din octombrie 2006 c/nd
știrea a o.t tran.mi.ă la radio- iar eu eram n bucătărie+

VP - 2,6
G 3n dimineaa aceea u.e.em la muncă+ !ar duăamiaza am a'uto
liberă- entru că lucra.em n duminica de dinainte+ %ă n'/rteam rin
ca.ă- ăceam ordine+ Am curăat cartoii entru .uă+ Klen a 'enit aca.ă
.ă bea o ceașcă de ceai- iar eu mam regătit .ă merg la .ala de .ort+
Cmediat ce mam ntor. aca.ă și am ornit aragazul- am auzit știrea la
radio+ ;uneau că e n cur. o oeraiune de amloare entru gă.irea unei
etie din ;outamton care di.ăru.e din curtea ca.ei+ Am nceut .ă

tremur
ici nu și mi .a ăcut
ndrăzneam .ărig
mă g/nde.c+
era o etiă așa de mică- aroae un bebeluș+
Acum iar mie rig+ A o.t un șoc c/nd am 'ăzut aa aceea mică-
an.amentul și buclele+ Hate are neliniștită- așa că mi continui
o'e.tirea+
G A doua zi- toate ziarele au .cri. de.re a.ta+ O groază de otograii și
c/te'a cu'inte ale bunicii- care .unea ce etiă minunată e.te+ Wi .e
ruea inima+ Toată lumea a 'orbit de.re a.ta la .alon+ Eram .uărate și
intere.ate n același tim  știi cum .unt oamenii+
G &i Klen9 mă ntreabă Hate+ 8are a o.t reacia lui9
G A o.t șocat+ A'u.e.e o li'rare n ziua aia n am.ire  de.igur-
știi de*a a.ta  și arcă nu utea .ăși 'ină n ire+ Am/ndurora ne
lăceau coiii+ Eram oarte necă*ii+
Ade'ărul e că nu di.cuta.erăm rea mult de.re răire+ ?u.e.e 'orba
doar de atul că- rintro coincidenă- și el u.e.e n am.ire n ziua
aia+ $ău.em ceaiul- ne uita.erăm la tele'izor- aoi el urca.e n cameră la
calculator+ 3mi aminte.c că .u.e.em că .er ca etia .ă ie gă.ită+ u
in minte ca Klen .ă i .u. mare br/nză+ u mi .e ăru.e ciudat n
momentul acela  așa era elul lui dea i- nimic mai mult+
G Aoi a 'enit oliia- .une Hate- alec/ndu.e .re carneelul ei și
ri'indumă cu atenie+ 8red că a o.t groaznic+
3i o'e.te.c cum am o.t rea șocată ca .ă mai ot 'orbi și cum am
răma. nemișcată e ol tim de o oră duă lecarea oliiștilor- ca o
.tatuie+
G Lai .u.ectat 'reodată că ar i o.t imlicat n răire9 mă ntreabă
Hate+

VP - 2,M
%ai iau o gură de caea și .cutur din ca+ Am aștetat acea.tă
ntrebare  oliiștii miau u.o de nenumărate ori  și am de*a
ră.un.ul regătit+
G 8um aș i utut crede că u.e.e imlicat n ce'a at/t de oribil9 i
lăceau coiii+ Am/ndurora ne lăceau+
!ar nu n același el- .a do'edit+
Hate mă ri'ește- robabil entru că am tăcut iar+

G <ean-.ăi
reau la ce te g/ndești9
ră.und că mă g/nde.c la momentul n care Klen mia .u.
că a 'ăzuto e $ella- dar nui ot .une așa ce'a+ E un .ecret rea mare+
G La di'er.e lucruri- i ră.und+ %ă g/nde.c la Klen și la atul că nu
știu dacă lam cuno.cut cu ade'ărat- adaug+
G 8e 'rei .ă .ui9 mă ntreabă ea- și eu i o'e.te.c de.re mutra e
care a ăcuto Klen n ziua are.tării+
G ?aa i .a albit comlet+ ici nu lam recuno.cut re de c/te'a
.ecunde+ Am o.t ngrozită+
3și notează n caiet- ncu'iinează din ca și mă ri'ește n oci+ %ă
la.ă .ă 'orbe.c- entru că am a*un. la caitolul ornograie+ Hate .tă e
.caun și .crie cu reeziciune- dar nuși ia ocii de la mine+ 3ncu'iinează
din ca- mă ncura*ează din ri'iri- e toată numai .imatie și nelegere+
Ani de zile am accetat 'ina entru ce a ăcut Klen- .un/ndumi că
ob.e.ia mea entru coii la min. la lucrurile acelea oribile- dar azi el nu
mai e aici ca .ămi arunce ri'irea lui acuzatoare+ ot .ă mă .imt
urioa.ă și rănită de ceea ce ăcea n camera de oa.ei+ 3n tim ce eu
.tăteam n at n odaia 'ecină- el lă.a a.emenea mizerii .ă ne intre n
ca.ă+
G 8e el de bărbat .e uită la a.emenea otograii- Hate9 ntreb+
Ea ridică de.cura*ată din umeri+ ;oul ei nu .e uită la minori abuzai
.e7ual+ E o norocoa.ă+
G 3mi .unea că nu .unt lucruri reale- că erau emei adulte mbrăcate
n coii+ !ar nu era așa+ %ă rog- nu toate erau așa+ oliiștii au .u. că
erau reale+ Klen zicea că e deendent- că nu .e oate abine+ 8ă nceu.e
cu ilme orno 4normale5+ u știu ce e 4normal5 n materie de ilme orno+
Tu știi9
Hate dă iar din ca+
VP - 2,N
G u- <ean- nu știu+ ?emei dezbrăcate- cred+
3ncu'iinez din ca- căci la a.ta mam g/ndit și eu+ Kenul acela de oze
e care le 'ezi n re'i.tele .au ilmele entru aduli+
G !ar ce ăcea el nu era normal+ 3mi .unea că gă.ea tot timul lucruri
noi la care .ă .e uite- că nu .e utea abine+ 3mi .unea că dădea e.te
otograiile alea din greșeală- dar așa ce'a nu .e oate- nu9
Hate dă din umeri- aoi clatină din ca+

G Trebuie
adre.a+ Toate.ădetaliile
lătești-dei .un eu+ u
contact+ ;ă dai
oinumărul cardului-
ur și .imlu .ă numele
dai din și
nt/mlare e.te un a.emenea .ite+ E un act deliberat ce nece.ită tim și
concentrare  a.ta a .u. martorul oliiei la roce.+ &i că Klen al meu
intra e .iteuri noate de noate- căut/nd ce.tii din ce n ce mai oribile+
oze și ilme noi- cu .utele- a .u. olii.tul+ 8u .uteleB ici nai crede că
.unt at/tea e internet+ Klen mi .unea că ura .ă .e uite la ele- dar că era
ce'a n el care l ora .ă continue+ 8ă e ca o boală și că nu .e utea
abine+ &i dădea 'ina e mine+
Hate mă ri'ește- ndemn/ndumă arcă .ă continui- iar acum e rea
t/rziu .ă mă mai ore.c+
G 3mi .unea că eu l adu.e.em n .tarea a.ta+ !ar ma trădat+ ;e
reăcea că e un bărbat normal- mergea la muncă- ieșea la bere cu
rietenii și mă a*uta .ă .ăl 'a.ele- dar n iecare noate- n camera de
oa.ei- .e tran.orma ntrun mon.tru+ u mai era Klen+ El era bolna'- nu
eu+ !acă ăcea a.ta- cred că era caabil de orice+
%ă ore.c bru.c- șocată de .unetul 'ocii mele+ Car ea .e uită la mine+
3ncetează .ă mai noteze- .e aleacă .re mine și și une m/na e.te a
mea+ A ei e caldă și u.cată- și mi ntorc alma n .u.- ca .o in+
G <ean- știu c/t de greu trebuie .ă ie- mi .une ea și are că 'orbește
.erio.+
reau .ă mă ore.c din o'e.tit- dar mă .tr/nge din nou de m/nă+
G E așa o ușurare .ă ot .une toate a.teaB i .un eu- și lacrimile
nce .ămi curgă+
3mi dă un șer'eel- și mi .ulu tare na.ul+ !eși l/ng- continui .ă
o'e.te.c+
G u știam că ace a.ta- ciar nu știam+ Laș i ără.it dacă aș i știut+
aș i utut .ta l/ngă un a.emenea mon.tru+
VP - 2,Q
G !ar ai .tat și duă ce ai alat+
G A trebuit .ă .tau+ %ia e7licat lucrurile n așa el nc/t nici nu mai
știam ce e n regulă și ce nu+ %a ăcut .ă mă .imt 'ino'ată entru
deendena lui+ Totul era in'entat de oliie- de banca la care a lucrat .au
de irmele de internet+ Aoi ma n'inuit e mine+ %a ăcut .ă cred că era
'ina mea+ Era oarte con'ingător c/nd mi .unea toate a.tea+ A*ungeam
.ăl cred+

.ă 8iar așa
cred ce a o.t+ !ar acum el nu mai e aici și nu mai oate .ă mă acă
'rea+
G &i $ella9 mă ntreabă Hate- așa cum știam co .o acă+ 8e crezi
de.re $ella9 El a răito9
Am a*un. rea dearte ca .ă mă mai ot ori+
G !a+ 8red că el a răito+
3n cameră .e ace liniște- și ncid ocii+
G Wia .u. el că a răito9 8e crezi că a ăcut cu ea9 #nde a a.cun.
o9
3ntrebările ei mă agre.ează- 'in una e.te alta+ u mai ot g/ndi+ u
mai am 'oie .ă .un nimic- altel 'oi ierde totul+
G u știu- Hate- .un+
Eortul de a mă .tă/ni .ă nu .un mai mult mă coleșește șimi
roduce ri.oane- așa că mă .tr/ng n brae+ Hate .e ridică de e .caun-
.e așază e braul otoliului meu și și une o m/nă e duă umerii mei+
;enzaia e minunată- ca atunci c/nd mama mă inea la iet ca .ă mă
n'e.elea.că- n coilărie+
G u l/nge- mititicoB mi .unea și mă .tr/ngea n brae- ca .ă mă
.imt n .igurană+
imic numi mai utea ace rău atunci+ ;igur că acum e altce'a+ Hate
Iater. nu mă oate rote*a de ceea ce urmează- dar mi odine.c caul
e ea re de c/te'a momente+
3ncee iar- ncet:
G Klen ia .u. ce'a de.re $ella9 nainte .ă moară9
G u- șote.c eu+
Aoi aud o bătaie n ușă+ E .emnalul .ecret+ Trebuie .ă ie %ic+ Hate
murmură ce'a și o .imt că nu știe dacă .ăi .ună lui %ic .ă .e ducă
naibii .au .ăl la.e .ă intre+ 3și ia braul de e mine- ridică din .r/ncene
VP - 2>0
n .emn de 4otograii naibiiB5- aoi .e duce la ușă+ 8on'er.aia dintre ei e
ten.ionată șiși 'orbe.c n șoată+ 3mi trec e la urece cu'intele 4nu
acum5- dar %ic nu 'rea .ă lece+ 3i .une că trebuie .ă acă niște
otograii ciar n clia a.ta entru că redactorul oto 4ace ur/t5+ %ă ridic
și mă duc la baie .ă mă aran*ez uin nainte ca el .ă intre+
%ă uit n oglindă: aa mie roșie- ocii- obo.ii și ncercănai+
G !oamne- cum arăt9 mi .un cu 'oce tare+

uit ;un a.ta de.eori


n oglindă+  nșiultima
Arăt oribil- 'reme-
nam ce aroae
.ă ac- așa cădedecid
iecare datăo c/nd
.ă ac baie+ mă
u
aud ce .e nt/mlă n cameră /nă c/nd nu ncid robinetul+ Hate iă-
%ic urlă și el+
G #nde e9 .trigă el+
G La baie- unde naiba crezi9 8retinule- tocmai atin.e.em un unct
.en.ibil n inter'iu- și a trebuit .ă aari tu+
%ă rela7ez n .uma din cada otelului- mă .troe.c cu aă și mă
g/nde.c+ !ecid .ă nu .un mai mult dec/t am .u. de*a+ oi .ta .ă ac
oze entru că leam romi.- dar imediat duă lec direct aca.ă+ Cată- o
decizie luată numai de mine+ ezi- Klen9 !ute draculuiB &i z/mbe.c+
U
#n .ert de oră mai t/rziu ie. din baie- rozalie toată de la aa caldă și
cu ărul ncreit de aburi+ Hate și %ic .unt n cameră- nu .e uită unul la
celălalt și nici nuși 'orbe.c+
G <ean- ești n regulă9 mă ntreabă Hate ridic/ndu.e de e .caun+ 3mi
ăceam gri*i+ ai auzit c/nd team .trigat9
8iar mi are rău entru ea+ 8red co zăăce.c de tot- dar trebuie .ă
mă g/nde.c la mine+
%ic ncearcă .ămi z/mbea.că+
G <ean- arăi minunat- mă minte el+ Te deran*ează dacăi ac niște
oze c/t ncă e lumina bună9
3ncu'iinez din ca și mă uit duă eria de ăr+ Hate 'ine .ă mă a*ute și
mi .une:
G 3mi are rău- dar trebuie .ă acem și a.ta+ romit că no .ă doară
rea tare+
Aoi mi .tr/nge m/na+

VP - 2>1
Trebuie .ă mergem aară- entru %ic crede că așa 'a arăta mai
natural+
4%ai natural dec/t ce95 mi 'ine .ăl ntreb- dar nu mă mai obo.e.c+ ;ă
terminăm cu a.ta- ca .ă ot leca aca.ă+
%ă une .ă mă limb rin grădina otelului- dintrun caăt ntraltul- .ă
mă aroii și .ă mă deărtez de obiecti'+
G ri'ește n zare- <eanB oi .ă te mbraci n altce'a9 O .ă am ne'oie

de %ă
maiconormez
multe otograii+
și mă ntorc n cameră .ămi un ulo'erul alba.tru cel
nou- iau un colier mrumut de la Hate și mă ntorc e .cări+ 8red că
receionera și .une că .unt o 'edetă .au așa ce'a+ !e at- bănuie.c
că .unt e cale .ă de'in+ edetă+
!uă ce %ic .e licti.ește .ă mă tot .ri*ine de coaci- .ă mă așeze
e bancă- .ă mă cocoae e gard și .ă mă limbe e cărări  4u z/mbi-
<eanB5 - intrăm cu toii n otel+
Hate .une că trebuie .ă .e auce de articol- iar %ic- .ă de.carce
ozele e calculator+ ;tăm e coridorul din aa camerelor- și Hate mi
.une .ă mă rela7ez 'reo două ore și .ă comand orice 'reau- n contul
lor+ !uă ce ea .e ntoarce n camera ei- iar eu ntra mea- nce .ămi
macetez lucrurile ntro 'aliză+ u știu dacam .ă in ainele e care mi
lea cumărat ziarul- dar .unt de*a mbrăcată cu o mare arte din ele și n
am ce .ă mă .cimb+ Aoi mă așez din nou+ entru o cliă- nu mai știu
dacă ot .ă lec+ !ar e ridicol+ Am aroae >0 de ani+ ot ace tot ce
'reau+ 3mi iau lucrurile și cobor e .cări+ "eceionera e numai un z/mbet-
robabil ncă mă crede 'reo celebritate+ 3i cer .ămi ceme un ta7i care .ă
mă ducă la cea mai aroiată gară și aștet e un otoliu n aa unui bol
cu mere+ Cau un măr și mușc cu .ete din el+

VP - 2>2
42.

Vineri, 11 iunie 2010

Reporterița

Hate .e tr/nti e .caun la biroul ei n .til "egenc= și dădu la o arte


tamonul de iele+ Latoul ei uzat și multiubit era e at- acolo unde l
lă.a.e dimineaă- duă ceși nota.e inormaiile n tim ce bea rima
ceașcă de caea a zilei+ 8ablul șeruia e.te ntinderea albă a
cearșaurilor /nă la o riză din .atele notierei+ 3l de.curcă șil băgă din
nou n riză- și dădu aina *o. și orni latoul+ A'ea n ca numai 'ocea
lui <ean Ta=lor- și o'e.tea i .e contura de*a n minte+
8/nd
c/nd .cria-
.cria- ci șiHate .e arunca
n 'iaă- a.ura
de at+ /rtiei-
#nii dintre ără niciun
colegii lan+ carneele
ei olo.eau u doar
de notie- marcau citatele cu c/te o .teluă și .ubliniau ideile imortante+
#nii ciar numerotau aragraele- ca și cum .e temeau că notiele lear
utea di.ărea .au că ar rue 'reo 'ra*ă n momentul n care .ar auca
.ă .crie+
Alii  cei cu ade'ărat talentai- duă cum con.idera Hate  .criau n
minte articolul- la o caea .au la o bere- și aoi l coiau doar e oaie- .ub
orma unui te7t curgător și intere.ant+ Hate olo.ea ambele metode- n
uncie de ce .e etrecea n *urS .cri.e uin n minte duă terminarea
inter'iului- aoi continuă o'e.tea e lato- .criind ără ncetare- edit/nd
și corect/nd e arcur.+
Era ciudat: deși toi .criau la calculator- *urnaliștii din generaia lui Hate
ncă 'orbeau de arcă ar i m/zgălit e bucăele de /rtie și șiar i dictat
articolele la teleon unor anga*ai li.ii de inimă  4%ai ai mult95 n
cabine teleonice murdare de urină+ Hate și nceu.e cariera ciar la
./rșitul erioadei de glorie a renumitei .trăzi ?leet ;treet 1@- dar i lăcu.e

15 e.tită .tradă n centrul Londrei- unde- /nă n anii VN0- șiau a'ut .ediul rincialele ziare
britanice cu acoerire naională+
VP - 2>,
enorm latura mai rimiti'ă a *urnali.mului de e 'remea aceea+ "edacia
'uia de 'ocile ziariștilor+ Acum- ncăerea era oen .ace- tăcută și
mobilată elegant de către de.igneri+ ărea mai degrabă un birou de
a.igurări dec/t .ediul unui ziar naional și- din cauza tăcerii-
comortamentele ur/te și er.ona*ele colorate de e 'remuri
di.ăru.eră+ Acum era o lume gri+
Ar i trebuit .ăi teleoneze redactorului- dar na'ea ce .ă audă iar

ntrebarea
ame.tecat- de.re cumcum
iar i .u. .tătea cu inter'iul+
.ăl .crie- 3n dec/t
deși nu știa mod .igur
c/te'aelcitate+
.ar i
Aoi a'ea .ă intre cu ași mari n biroul redactoruluișe și .ăi .ună că
obinu.e rada cea mare+ Era recomen.a lui  e care o rimea rareori
 entru toate raaturile e care trebuia .ă le ngită+ Hate nelegea a.ta-
dar 'oia .ăși .a'ureze 'ictoriaS obinu.e o mărturi.ire de la <ean de.re
Klen și $ella+ u era o dez'ăluire comletă- dar <ean i .u.e.e că- duă
ărerea ei- Klen o răi.e e etiă+ ;uicient+ rimele cu'inte re'elatorii ale
'ădu'ei+ Hate nceu .ă ta.teze+
!in c/nd n c/nd- ridica ri'irea din monitor ca .ă reormuleze 'reo
e7re.ie și de.coerea ciul unei emei relectat n uriașa oglindă de
dea.ura biroului+ Arăta ca o .trăină  .erioa.ă- reocuată de ce'a
di.tant și ntruc/t'a mai t/nără+ u arăta nici a mamă și nici a emeie+
Arăta a *urnali.tă+
Teleonul i .ună duă ce termină .eciunea cu citatele criminalului- și
ea ră.un.e imediat+
G $ună- Terr=B Tocmai am ieșit din inter'iu+ Am o rooziie genială de
la 'ădu'ă+
#n .ert de oră mai t/rziu- Terr= o .ună din nou+ 3i ăcu.eră loc n ziarul
de a doua zi e trei agini și lănuiau și artea a doua entru următorul
număr+ Hate nu trebuia dec/t .ă termine de redactat+
G !ouă mii cinci .ute de cu'inte entru interior- Hate+ ;ă lă.ăm
o'e.tea din undal și detaliile de.re că.ătoria lor entru numărul
următor+ A.tăzi montăm e7lozibilul- bine9
?emeia .erioa.ă din oglindă ncu'iina din ca+
;e ntreba ce ace <ean Ta=lor n camera de alături n tim ce ea
redactează inter'iul+ 48iudată .lu*băB5 și .u.e ea- nce/nd .ă .coată

VP - 2>>
din te7t citatele intere.ante de.re că.nicia .oilor Ta=lor și .ă le mute n
articolul entru numărul următor+
3n ciuda ărerii c'a.igenerale- bărbaii și emeile obișnuite care .e
conruntau cu tot elul de drame și intrau n 'izorul lui Hate i erau
recuno.cători entru atenia e care leo acorda și entru o'eștile e
care le .cria de.re ei+ 8elebrităile- criminalii și di'erși ali critici
con.iderau că toată lumea urăște re.a entru că ei o urau- dar multe

dintre er.oanele
duă aariia inter'ie'ate
inter'iurilor+ de Hate
Ea ăcea inu.eră
arte legătura
din 'iaa cu ea e'eniment
lor- dintrun muli ani
care le .cimba.e e7i.tena celor mai muli dintre ei+
G E o atmo.eră oarte inten.ă și intimă n momentele e care le
etrec cu ei- i .u.e.e ea lui ;te'e la nceutul relaiei lor+ 8iar și dacă e
'orba de doar c/te'a ore+ E ca atunci c/nd nt/lnești e cine'a n timul
unei călătorii lungi cu trenul șii o'e.tești totul+ entru că oi- entru că
e un moment unic+
;te'e r/.e.e de .eriozitatea ei+
;e cuno.cu.eră rin intermediul unor rieteni- la o etrecere
deza.truoa.ă din nordul Londrei- și .c/nteia dintre ei .e arin.e.e n
momentul n care am/ndoi r/.e.eră n cel mai neotri'it moment-
oen./ndule deiniti' e gazde+
3n ta7i- n drum .re ca.ă- ;te'e .e așeza.e e .caunul din aa ei ca .
o ri'ea.că- și di.cutară- bei- de.re ei nșiși+
;te'e era la momentul acela .tudent la medicină n anul terminal- lucra
cu acieni bolna'i de cancer și a'ea o ărere negati'ă de.re *urnali.m-
con.ider/ndul o roe.ie .uericială- iar Hate l nele.e.e+ Era o
re*udecată comună- și Hate ncerca.e .ăi e7lice de ce *urnali.mul era
at/t de imortant entru ea+ Aoi așteta.e .ă 'adă dacă o'e.tea lor de
drago.te rindea arii- și- c/nd așa .e etrecu.eră lucrurile- ;te'e și
.cimba.e tretat 'iziunea+
?u.e.e martorul aelurilor matinale di.erate și al noilor t/rzii e
care Hate le etrecea citind do.are de tribunal .au lec/nd cu mașina ca
.ă urmeze o i.tă entru un nou articol+ Era treabă .erioa.ă- iar do'adă
.tătea numărul mare de elicitări e care le rimea de 8răciun și care .e
alăturau celor rimite de acienii recuno.cători doctorului ;te'e+ 8ările
ei oștale erau trimi.e de ărini ai căror ii u.e.eră uciși- de 'ictime ale
VP - 2>@
'iolurilor- de .ura'ieuitori ai accidentelor a'iatice- de o.te 'ictime ale
unor răiri și de cei care reușeau .ă c/știge roce.e diicile+ Toate și
gă.eau loc rintre decora iunile de 8răciun at/rnate e girlande n ca.ă
ncă de la nceutul lunii decembrie+ Amintiri ale unor zile ericite+
!ouă ore mai t/rziu- Hate dădea ormă inală articolului: citea- recitea-
căuta .ă nu i reetat ad*ecti'e- modiica anumite ormulări e ici- e
colo- și ncerca .ăl recitea.că dintro nouă er.ecti'ă+ %ai a'ea

aro7imati' cinci
caătul celălalt al minute /nă a'ea
irului- Terr= c/nd.ă
teleonul urma
urle duă .ă .une-
o coie- și-a'ea
iar ea de la.ă
ae.e butonul 4trimite5+ !ar deocamdată nu 'oia .ă renune la o'e.te- și
dădu bru.c .eama că nu di.cuta.e cu %ic de.re artea a doua a
articolului și l .ună .ă 'eriice+
El i ră.un.e cu o 'oce oarte rela7ată  robabil că .tătea ntin. n
at- uit/ndu.e la un ilm orno e un canal ri'at+
G %ic- mi cer .cuze- dar cei de la birou 'or .ă ublice o'e.tea n
două numere+ oiam doar .ă știu dacă ești mulumit de materialul e
carel ai+
u era+
G ai .ăi cerem lui <ean .ă acă un nou .et de otograiiB .ugeră el+
Hate o .ună e <ean n camera cealaltă- regătită .ăi .olicite 'oio. un
nou .et de otograii care nar i durat mult- dar nui ră.un.e nimeni+
Auzea /r/itul teleonului rin erete+
G aide- <ean- ridică recetorulB murmură ea+
3și u.e reede antoii- .e du.e alături cu ași t/rș/ii și bătu la ușă+
G <eanB o cemă ea- aroae ating/nd lemnul cu buzele+
%ic ieși din camera lui cu o cameră 'ideo n m/ini+
G u ră.unde+ 8e naiba ace9 ntrebă Hate și bătu din nou la ușă+
G LinișteșteteB oate e la .a+ Ca lăcut mult ședina de ma.a*- .u.e
%ic+
Hate ugi .re lit- dar .e ntoar.e și o luă la goană e coridor .re
camera ei+ Trebuia .ă trimită o'e.tea nainte de toate+
G A.ta i 'a ine ocuai e cei mari c/t tim o căutăm- i .trigă ea lui
%ic+
E.teticiana de la .aul n care miro.ea a lori de =lang=lang nu le u
de niciun a*utor+ 8lătină lină de regret din caul cu ărul .tr/n. n coc n
VP - 2>6
tim ce arcurgea cu degetul li.ta de nume de e ecranul din aa ei-
ro.tind n șoată numele+ icio rezer'are+
<urnaliștii .e retra.eră și .e regruară+ %ic căută n *urul otelului și
Hate continuă .o .une e <ean+ anica o ăcu .ă .imtă un nod n .tomac
și g/ndul i ugi la .cenarii teribile: un alt ziar o gă.i.e și io răi.e de .ub
na.+ 8e a'ea .ă .ună la birou9 8um .ă le .ună9
!ouăzeci de minute mai t/rziu- cei doi ziariști erau n olul otelului-

ri'ind n golmișcare+
următoarea rin ușile3nde .ticlă de
aceeași la intrare
cliă- a douașireceioneră
lănuinduși.e
cuntoar.e
di.erare
din
auza de caea și le .u.e:
G O căutai e rietena dumnea'oa.tră9
G !a- .u.e Hate cu o 'oce răgușită+ Ai 'ăzuto9
G A lecat n urmă cu 'reo două ore- aroae trei+ Cam cemat un ta7i
care .o ducă la gară+
Teleonul lui Hate .ună+
G 8ei de la birou- i .u.e ea lui %ic+
%ic .e .tr/mbă și deci.e .ă meargă aară .ă umeze+
G $ună- Terr=B .u.e ea cu o 'oce aroae maniacală- ncerc/nd .ă .e
temereze+ u- nu- totul e n regulăJ %ă rogJ A'em o mică roblemă+
<ean a lecat+ A ieșit din otel n tim ce redactam articolul+ ;unt .igură
că .a du. aca.ă- dar .untem de*a e drumJ &tiu- știuJ mi are rău+ Te
.un ndată ce alu mai multeJ 8um i .e are articolul9

VP - 2>M
43.

Vineri, 11 iunie 2010

Văduva

8/nd a*ung aca.ă- locuina mi are mică și nerimitoare duă


e7eriena candelabrelor și co'oarelor de lu7 din otel+ %ă limb rin ea
n tăcere- de.ciz/nd ușile și arinz/nd luminile+ %ă g/nde.c .o '/nd
c/t mai reede+ Klen e e.te tot- ca un miro. .lab+ u mă duc n camera
oa.eilor+ E goală  am aruncat tot ce nu lua.e oliia+ 4entru un nou
nceut5- a .u. Klen+
8/nd mă ntorc n ol- aud un b/z/it ciudat și re de un minut numi
dau .eama
de'reme de unde
și acum 'ine+ Enteleonul+
cotrobăi Lamel+
geantă duă datLarobabil
naibaB Ee
la 4.ilenio.5 mai
undul genii-
și trebuie .ă ră.torn tot coninutul e co'or ca .ă a*ung la el+ Am zeci de
aeluri ratate+ Toate de la Hate+ Aștet .ă nceteze b/z/itul- trag aer n
iet și i teleonez+ Hate mi ră.unde arcă nainte .ă auce .ă .une+
G <ean- unde ești9 mă ntreabă+
Are o 'oce groaznică- iigăiată și a.cuită+
G ;unt aca.ă- Hate+ Am luat trenul și am 'enit aca.ă+ Am crezut că ai
terminat cu mine și am 'rut .ă mă ntorc aca.ă- mi are rău+ ar i
trebuit9
G ;unt n drum .re tine+ u ieși din ca.ăB A*ungem n aro7imati'
atruzeci de minute+ ;tai acolo /nă 'enimB mi .une ea+ Te rogB adaugă
la inal+
un ibricul e oc entru o ceașcă de ceai și aștet+ 8e mai 'rea de la
mine9 Am 'orbit cu ea două zile și mia ăcut .ute de otograii+ Are
articolul+ ădu'a a 'orbit+
o'e.tea a.ta nu .e mai termină și .imt că mă .atur n tim ce o
aștet+ reau .ă merg la magazin .ă ac ce'a cumărături+ u mai a'em
aroae nimic n rigider+ u mai am aroae nimic+
VP - 2>N
8/nd- n ./rșit- aud ciocănituri n ușă- mă duc reede .ă de.cid+ u e
Hate+ E tiul de la tele'iziunea locală+
G O- doamnă Ta=lor- .unt at/t de bucuro. .ă 'ă gă.e.c aca.ăB mi
.une el- 'izibil emoionat+
%ă ntreb cine ia .u. că .unt aca.ă+ %ă uit 'iza'i la doamna Krange
și 'ăd mișcare la erea.tră+
G ot .ă 'ă 'orbe.c un moment9 mi .une tiul și ncearcă .ă intre+

nu Aoi
.unonimic-
'ăd e Hate .ă
aștet 'enind ca o urtună .re noi- toată roșie la aă- și
mă muștruluia.că+
G $ună- <eanB mi .une ea și l minge la o arte e tiul de la
tele'izor- lu/ndumă cu ea n ca.ă+
;ăracul de el- nici nu aucă .ă .e dezmeticea.că+
G !oamnă Ta=lorB <eanB ncearcă el n tim ce ușa i .e ncide n na.+
Eu și Hate .tăm e ol și ne uităm una la cealaltă+ 3nce .ăi e7lic că
am crezut că era ea la ușă- dar mă ntrerue și 'orbește e.te mine+
G <ean- ai .emnat un contract cu noi+ Ai con'enit .ă colaborezi- dar-
rin comortamentul tău- te e7ui unui mare ri.c+ 8e !umnezeu ai a'ut n
ca c/nd ai di.ărut așa9
umi 'ine .ă cred cămi 'orbește n elul ă.ta+ 8um ndrăznește .ă mi
.e adre.eze ca unui coil n roria mea ca.ă9 8e'a cedează n interiorul
meu- și .imt că mă nroșe.c de urie  nu mă ot .tă/ni+ Klen mi
.unea că naș i niciodată o bună *ucătoare de oer+
G !acă ai de g/nd .ă ii neoliticoa.ă- oi .ă leci ciar acum- i .un
eu- e un ton cam ridicat+
ocea mea trece de dincolo de erei- și .unt con'in.ă că domnul de la
tele'iziune mă aude+
G in și lec atunci c/nd 'reau eu- nu c/nd mi .un alii+ Wiam
acordat auri.itul ăla de inter'iu- am ăcut toate ozele cu %ic+ Am ăcut
tot ce miai cerut+ Acum gata+ u .unt rorietatea 'oa.tră doar entru
că am .emnat o /rtie+
Hate mă ri'ește de arcă aș i le.nito+ %icua <eanie și aără
roriile intere.e+ 8lar e șocată+
G <ean- mi are rău dacă am o.t agre.i'ă cu tine- dar am o.t
ngri*orată c/nd miam dat .eama că ai di.ărut ur și .imlu+ ino la

VP - 2>Q
otel ncă o noate- /nă c/nd e ublicat articolul+ Toată lumea 'a i la
ușa ta duă ce aare+
G %iai .u. că- dacă i acord inter'iul- toate a.tea 'or nceta+ "ăm/n
aici+
%ă ntorc și mă ndret .re bucătărie+ Ea mă urmărește- dar acum e
tăcută+ ;e g/ndește+
G 3n regulă atunci+ "ăm/n aici cu tine+

EGultimul
!oar nlucru de care
noatea a.ta-am ne'oie-
aoi leci+dar
Amone'oie
'ăd că.ă
e terminată
iu .ingură-șiiaccet+
.un eu+
%ă ncid n toaletă n tim ce ea i .ună e %ic și e șeul ei+ Aud
iecare cu'/nt+
G a a*un. nimeni la ea+ a 'orbit cu nimeni- dar nu .e ntoarce la
otel+ Am 5ncercat. entru numele lui !umnezeu- binenele. că am
ncercat .o con'ing- dar nu 'rea+ u mai 'rea ncă un ma.a*- Terr=+ rea
.ă ie aca.ă+ %ă .imt de arcă am răito+ u- nu .e oate+ O .ă ie n
regulă+ O .ă am gri*ă .ă nu intre nimeni la ea+
O .curtă auză- și mil imaginez e Terr= url/nd la teleon+ Hate .une
că nu .e teme de el  zice că e un ătălău- dar no cred+ O 'ăd cum
ălește n tim ce tiul urlă la ea n teleon și cum .e clatină ușor+
D/mbetul .tr/mb de e aa ei ace c/t toate cu'intele+
G 8um i .e are materialul9 ntreabă ea ca .ă .cimbe .ubiectul+
;e reeră la inter'iu+ 3nce .ă n'ă limba*ul+ %ă duc .u. entru uină
liniște+
8e'a mai t/rziu- 'ine șimi bate la ușă+
G <ean- regăte.c un ceai+ rei și tu9
O luăm de la caăt+ 8iudat cum lucrurile .e n'/rt n cerc+ 3i .un că nu
a'em late șimi roune .ăl trimită e %ic la cumărături+
G ?acem o li.tă9 mă ntreabă de dincolo de ușă- aoi cobor cu ea n
camera de zi și .tăm mreună n tim ce ea și notează ce ne trebuie+
G 8eai ce .ă măn/nci n .eara a.ta9 mă ntreabă ea- și miemi 'ine
.ă r/d+
8um utem .ă di.cutăm dacă m/ncăm crocete de ește .au ui
indian- de arcă a.ta ar i o ca.ă normală9
G am reerine- alege tu- i .un+ u rea mie oame+

VP - 2@0
3mi .une că e n regulă și une e li.tă /ine- unt- ceai și caea-
detergent de 'a.e și o .ticlă de 'in+
G 3l trimit e %ic și i zic .ă intre rin .ate- mi .une ea și une
m/na e teleon+
3i citește li.ta- dar el are .ăși noteze ncet- căci Hate trebuie .ă reete
totul+ ;e ener'ează la inal și ră.ulă ușurată duă ce ncide+
G $ărbaiB .une ea și .ciează un z/mbet+ !e ce naiba .unt at/t de

nea*utorai9
3i .un că Klen nu ăcea niciodată cumărături de unul .ingur- nici
măcar cu li.tă+
G #ra așa ce'a și ntotdeauna cumăra aiurea+ u .e obo.ea .ă
citea.că eticetele și 'enea aca.ă cu gem entru diabetici .au caea
decaeinizată+ 8umăra doar o arte din ingredientele de e li.tă- aoi .e
licti.ea+ #ita de .o.ul de roșii entru .agete .au de carnea entru
mu.aca+ oate că o ăcea dinadin. ca .ă nul mai trimit la cumărături+
G &i al meu e la el+ ui dec/t o cor'oadă entru el- adaugă Hate șiși
aruncă antoii- dezmorinduși degetele de arcă ar i la ea aca.ă+
G 8e ironie atul că Klen era la cumărături c/nd a a'ut loc
accidentulB
Acum i .une 4Klen5+ /nă acum i .unea 4.oul tău5- dar acum crede
căl cunoaște+ 8ă știe de.tule c/t .ă 'orbea.că de.re el n elul ace.ta+
!ar nu știe- de at+
G ui .tătea n obicei .ă mă n.oea.că la cumărături- i .un+ !e
at- nainte de toată nebunia a.ta- nu 'enea niciodată cu mine  .e
antrena cu ecia locală de otbal c/t tim eu umblam rin magazine+
!uă ce a o.t eliberat din are.t- a nceut .ă 'ină c/teodată cu mine- ca
.ă nu nrunt lumea de una .ingură+ O ăcea ca .ă mă rote*eze- mi
.unea+ !ar- duă o 'reme- a renunat- entru că oamenii nu mai .uneau
'rute și ne'rute+ u cred că nceta.eră .ăl mai con.idere un 4criminal de
coii5- dar robabil și ierdu.eră intere.ul de a ne acuza n ublic+ 8el
uin așa cred+ 3n ziua n care a murit ciar a in.i.tat .ă 'ină cu mine+
?oarte ciudat+
G !e ce a in.i.tat9 mă ntreabă Hate+
G 8red că 'oia .ă ie cu ocii e mine+

VP - 2@1
G !e ce9 lănuiai .ă di.ari n ;ain.bur=V.169
"idic din umeri+
G Atmo.era era uin ten.ionată ntre noi n .ătăm/na aia+
4Ten.ionată5 nu e cu'/ntul cel mai otri'it+ Aerul era greu- ncărcat și
nu uteam .ă re.ir ca lumea+ %ă așezam e un taburet aară- l/ngă
bucătărie- ca .ă mă liniște.c uin- dar degeaba+ %ă .uocam n roriile
g/nduri+ %ă lutam .ă le re.ing+ 3ncideam ocii ca .ă nu le 'ăd+

!ădeam
răm/neaudrumul
acolo- la radio
duă la aștet/ndumă
col- ma7imum ca .ă .ănu
la.legarda
mai *o.+
aud- dar ele
3n lunea de dinainte .ă moară- mia adu. o cană cu caea la at+ ?ăcea
a.ta uneori+ ;a așezat e cearșa și .a uitat la mine+ Eu eram ncă e
*umătate adormită- mi aran*am ernele de .ub ca și ncercam .ă mă
așez conortabil .ămi .a'urez ceaiul+
G <ean- mia .u. el cu o 'oce lată+ %oartă+ u mă .imt bine+
G 8e .a nt/mlat9 am ntrebat eu+ Car ai durerile alea de ca9 Am
niște analgezice oarte uternice n dulaul din baie+
Klen dă din ca+
G u- nu- nu mă doare caul+ %ă .imt oarte obo.it+ u ot dormi+
&tiu a.ta+ 3l .imt erelindu.e l/ngă mine și ntorc/ndu.e de e o
arte e alta n at- iar uneori ciar .e trezește n miezul noii+
are obo.it+ 8u ade'ărat bătr/n+ ielea i e alidă și are cearcăne
rounde+ $ietul KlenB
G oate ar trebui .ă con.uli un doctor- i .ugerez eu- dar el dă iar din
ca și .e ntoarce .re ușă+
G O 'ăd de iecare dată c/nd ncid ocii- mi .une+
G e cine9 l ntreb eu- deși știu cu certitudine la cine .e reeră+ La
$ella+

16 #nul dintre cele mai mari lanuri de iermareturi din %area $ritanie+
VP - 2@2
44.

Luni, 1 !ebruarie 2010

o!iți"tu!

3n tim ce ?r= și re.tul eciei 'eriicau inormaiile de e calculator-


;are. .e ntoar.e la duba alba.tră+ Ta=lor a'u.e.e cur.e regulate e
8oa.ta de ;ud- și ;are. nceu .ă comare datele și orarele din
regi.trul irmei cu declaraiile lui Ta=lor- regi.trele de traic și camerele
'ideo de e auto.tradă+ Era a doua oară c/nd ăcea a.ta- și ar i trebuit .ă
ie o muncă licti.itoare- dar acum a'ea din nou energie+
3nainta.e cereri oiciale către oliia metroolitană- către orele de
ordine din ;urre=-
rec'entate ;u..e7
de .u.ect- și șitoi
Hent- care controlau
romi.e.em că 'ortraicul e auto.trăzile
căuta din nou numărul
mașinii lui Ta=lor n erioada răirii+ Acum trebuia .ă aștete+
!ar rimul ael e care l rimi nu u de.re Ta=lor+ Era un ael de la o
eciă dea lor care controla traicul de e auto.tradă+
G !omnul in.ector ;are.9 mi cer .cuze că 'ă deran*ez- dar am
identiicat la ?leet ;er'ice. doi indi'izi e nume %icael !oonan și Lee
8amber.+ Ambii aar nregi.trai ca er.oane de intere. n cazul $ellei
Elliott+ 3i cunoaștei9
;are. ngii n .ec+
G e am/ndoi+ La naiba- ne aștetam la Lee 8amber. .ă reaară e
unde'a+ !ar %ie !oonan9 ;untei .iguri9 oi știm că are robleme gra'e
cu .atele- nu oate ără.i aartamentul+
G A a*un.- .e are- /nă la .ediul ?leet ;er'ice. ca .ă cumere niște
otograii re'oltătoare+ Am are.tat cinci bărbai entru imlicare n
ornograie ilegală+
G #nde i ducei9
G La dumnea'oa.tră la .ecie+ A*ungem acolo n *umătate de oră+

VP - 2@,
;are. .e așeză la birou- ncerc/nd .ă roce.eze inormaiile rimite
și o.ibilele imlicaii+ !oonan- nu Ta=lor9 8inuit de g/ndul căl urmări.e
oate e bărbatul greșit tim de mai mult de trei ani- rea.cultă inter'iul
luat n aartamentul lui !oonan și ree'aluă iecare cu'/nt ro.tit de șoer+
Omi.e.e ce'a9
e $ella9
%inutele treceau audibil e cea.ul de e erete n tim ce ;are. .e

luta
o 'ocecudin
teama
aarașibiroului
n același timdin
l trezi cu .tarea
dorinade
arzăto are de
aralizie a ști-
care /nă c/nd
l curin.e.e+
;ări de e .caun și cobor n ugă n laboratorul legiștilor+
G ;almond- ?r=- %ie !oonan a o.t are.tat .ub acuzaia de
ornograie e7tremă+ 8umăra otograii de la Lee 8amber. la .ediul
?leet ;er'ice.+
8ei doi oieri răma.eră cu gura că.cată+
G 8e9 &oerul andicaat cu robleme la .ate9 ntrebă ;almond+
G ;e are că nu e at/t de imobilizat e c/t .une- zi.e ;are.- u. e
ate mari+ ai .ă 'eriicăm camerele 88T de la ?leet ;er'ice. din ziua
n care a o.t răită $ella+
Toată lumea lua.e un aer gra' n tim ce tenicienii nceură .ă acă
cercetările online+ Ten.iunea care creștea l alungă e ;are. e coridor+
8ăuta numărul lui Can %atteF.- c/nd Dara ;almond băgă caul e ușă+
G Ar i bine .ă 'enii .ă 'edei- domnule+
;are. .e uită la imaginea ștear.ă de e monitor+
G El e+ L/ngă mașina lui 8amber.- ră.oiește re'i.tele+ ;e aleacă+ ;e
are că nul mai doare așa de tare .atele- zi.e ;almond+
G ;almond- ce dată e9 Era acolo n ziua răirii $ellei9
Dara ;almond ăcu o auză+
G !a- e n ziua n care a o.t răită+
;are. aroae că /șni din .caunul e care era așezat- dar
.ubin.ectorul i ăcu .emn cu m/na+
G !ar a.ta l elimină de e li.ta .u.ecilor+
G 8e 'rei .ă .ui9 l a'em e !oonan n zona răirii- ne minte n
ri'ina drumurilor e care lea ăcut și a roblemelor cu .atele și e rin.
n lagrant delict cumăr/nd ornograie n drum .re ca.ă+

VP - 2@>
G !a- dar a o.t nregi.trat negociind cu 8amber. n tim ce $ella era
răită+ La 1@+02+ Orele nu .e otri'e.c  na'ea cum .o ia el+
;are. nci.e ocii- .er/nd că nu i .e citește e aă ușurarea+
G $ună treabăB ;ă continuămB .u.e el ără .ă ridice leoaele+
;ingur n biroul lui- lo'i cu umnul n ma.ă- aoi ieși .ă .e limbe ca
.ăși ună ordine n g/nduri+
U

La ntoarcere-
atunci in.tinctul re'eni
lui de cu g/ndul
olii.t culari'ire
rimalazi caz+
de ancetă și la cei .u.e.e
8on.idera.eră el
con.idera.e  tot timul răirea $ellei un e'eniment nt/mlător+
"ăitorul o 'ăzu.e e etiă și o lua.e+ imic altce'a nu ărea logic+ u
.e de.coeri.e nicio legătură ntre !aFn și Ta=lor și- odată ce o'e.tea
cu bărbatul cu ărul lung in'entată de ;tan ;encer u.e.e eliminată din
in'e.tigaie- nu mai e7i.ta nicio altă declaraie de.re 'reo e'entuală
er.oană care .ar i comortat ciudat e .tradă n ziua c/nd di.ăru.e
$ella+ u u.e.eră reclamaii de.re niciun e7ibiioni.t .au alte
inraciuni de natură .e7uală+
&i nu e7i.ta nici 'reun model de comortament e care răitorul .ăl i
utut urmări n tim- nainte+ 8oila mergea la grădiniă cu !aFn- dar nu
zilnic- și rareori .e *uca .ingură aară+ !acă cine'a ar i lănuit .o
răea.că- ar i ătrun. n ca.ă noatea- atunci c/nd știa .igur că etia e
acolo+ imeni nar i .tat e o .tradă rezidenială .ă aștete un e'entual
moment c/nd ea ieșea la *oacă n curte+ Ar i o.t ob.er'at+
3ntreg cazul u.e.e con.truit e un inter'al de douăzeci și cinci de
minute n care aăru.e șan.a ca etia .ă ie răită+
La 'remea aceea- cu do'ezile de care di.u.e.eră- a'u.e.eră dretate
.ă elimine o.ibilitatea unei răiri remeditate+
!ar a.tăzi- la trei ani și *umătate duă răire- ;are. .e g/ndi că
oate .e grăbi.eră .ă tragă acea.tă concluzie și otăr .ă ia n calcul și
acea.tă o.ibilitate+
G %ă duc la camera de comandă- i .u.e lui ;almond+ reau .ă cer
cui'a o a'oare+
U
!e .er'iciu era "u..ell L=ne.- cel mai bun rieten al lui din oliie 
intra.eră mreună cu muli ani n urmă+
VP - 2@@
G $ună- "u..+ Ai ce deo caea9
;e așezară la o ma.ă n cantină șiși turnară n cești licidul maro- ără
rea mare g/nd .ăl bea+
G 8um o mai duci- $ob9
G $ine+ ?atul că am re'enit la treaba .erioa.ă e oarte imortant+ &i
i.ta cea nouă mi dă .uicientă bătaie de ca+
G mmm- mai nainte tea mbolnă'it- $ob+ Ai gri*ăB

G Oun
'eriic .ălucru
am+ am
e careo.t bolna'-
cred "u..-
că lam omi.doar obo.it+
rima oară+?ii atent- 'reau .ă
G Tu ești șeul+ Oricum- de ce mi ceri mie a'oruri9 "oagă e cine'a
din eciă .ă .e ocueB
G Au de.tule de ăcut și .ar utea .ă nu reușea.că dec/t e.te
c/te'a .ătăm/ni+ !acă mă a*ui- o .ă rezol' totul n 'reo două zile+
G 3n regulă- cum ot .ă te a*ut9 ntrebă "u..ell L=ne.- d/nd caeaua la
o arte+
G %ulume.c- amice+ &tiam că ot conta e tine+
8ei doi bărbai .e așezară n biroul lui ;are.- cu li.ta li'rărilor lui
Ta=lor n aă- șii tra.ară itinerariile n ;outamton și n orașele
n'ecinate+
G eam uitat la iecare centimetru de ilm nregi.trat de camerele din
*urul ca.ei lui !aFn Elliott n ziua răirii- .u.e ;are.+ !ar .ingurul
moment n care am 'ăzut mașina lui Ta=lor a o.t la adre.a la care a
eectuat li'rarea din Iince.ter și la inter.ecia șo.elelor %, și %2@+ %i
am .co. ocii uit/ndumă la nregi.trări- dar nam gă.it nimic care .ă
lege duba lui de momentul răirii+
3și amintea limede tulburarea e care o re.imi.e de iecare dată
c/nd ri'ea o nouă bucată de eliculă- urmată de dezamăgir ea de a nu i
zărit nici urmă de duba alba.tră+
G reau .ă 'eriic și alte date- .u.e el+ Dilele n care Ta=lor a ăcut alte
li'rări n zona am.ire+ Aminteș temi- unde .unt camere de luat 'ederi
n zona lui %anor "oad9
L=ne. ncercui locaiile e artă cu o cariocă 'erde  o benzinărie- la
c/te'a .trăzi mai dearte- a'ea o cameră e terenul din aă ca .ăi
.urrindă e cei care lecau ără .ă lătea.căS mai era una la inter.ecia
dintre șo.ele- entru șoerii care treceau e roșuS și c/te'a magazine-
VP - 2@6
inclu.i' cioșcuri de ziare- in.tala.eră camere ietine- miniaturale- ca .ăi
de.cura*eze e oi+
G &i grădinia $ellei are o cameră de luat 'ederi la e7terior- dar n ziua
aia $ella na o.t la grădiniă+ eam uitat la nregi.trările tuturor
camerelor- dar nam gă.it nimic+
G ai .ă ne uităm din nouB robabil am omi. ce'a+
U

auziatru zileluimai
'ocea t/rziu-
L=ne. teleonul
că ace.ta lui ;are.acela
de.coeri.e .ună-4ce'a5+
și el știu de ndată ce
G ;unt n drum .re tine- .u.e ;are.+
G #iteoB zi.e L=ne.- arăt/nd .re 'eiculul care tra'er.a ecranul+
;are. .e olbă la monitor- ncerc/nd .ăși obișnuia.că ocii cu
imaginea neclară a nregi.trării+
Ea era+ !uba alba.tră+ 8ei doi bărbai .e uitară unul la celălalt
triumători și aoi și ndretară din nou ri'irile către monitor- .a'ur/nd
momentul+
G A'em certitudinea că e el9 ntrebă ;are.+
G ;e otri'ește cu data și ora li'rării n ?aream nregi.trate n oaia de
onta*- iar e7erii legiști au obinut un număr de nmatriculare arial cu
trei dintre literele numărului lui Ta=lor+
L=ne. aă.ă ta.ta 4ornește5+
G Acum ii atentB
%așina .e ori e7act n centrul obiecti'ului- care era ndretat .re
.trada de l/ngă grădiniă+ 8a la un .emn- $ella și !aFn aărură la oartă-
n .atele unui gru de coii și ărini+ !aFn i ncidea $ellei ermoarul
*acetei- iar etia inea n m/nă o bucată mare de /rtie+ 8ele două
trecură e l/ngă mașină și dădură colul+ Era tra.eul lor obișnuit- n
.igurană+ 8/te'a .ecunde mai t/rziu- mașina orni n aceeași direcie+
;are. știu că a.i.ta la momentul n care Ta=lor lua.e decizia atală-
și ocii i .e umlură de lacrimi+ $ălmă*i că merge .ăși ia un blocnote. și
.e du.e n biroul roriu ca .ă ie uin tim .ingur+
4;untem oarte aroae5- și .u.e el+ 4u trebuie .ăi ermii nicio
greșeală+ u trebuie .ă te grăbeștiS totul trebuie ăcut n ordine5+
;e uită la otograia lui Ta=lor de e erete- n care ace.ta r/n*ea- șii
r/n*i și el+
VP - 2@M
G ;er că nu iai rezer'at o 'acană- Klen+
U
3n laborator- L=ne. .cria e tablă+
G 3nregi.trarea e de *oi- 2N .etembrie- cu atru zile nainte de răirea
$ellei- .u.e el+
;are. nci.e ocii nainte de ași ace cura* .ă .e e7rime+
G "u..- a remeditat totul+ a o.t o răire la nimereală+ Lea '/nat+

%așina
G La lui aare și e
benzinărie alte camere
la oo- n ziuanaia9
a alimentat drum .re ca.ă+ Orele .e
otri'e.c+
G ai .ă terminăm aici cu nregi.trarea și .ă obinem c/t mai multe
detaliiB aoi mă duc .ăi bat lui Klen Ta=lor la ușă- .u.e ;are.+
8ei doi bărbai .e așezară n aa monitorului n tim ce tenicianul
relucra imaginile cu mașina- le mărea și le micșora rezoluia-
concentr/ndu.e a.ura arbrizului+
G E oarte neclar- dar .untem .iguri că e 'orba de un bărbat alb- brunet-
ără ocelari și barbă- le .u.e el+
8iul din .atele arbrizului le lutea n aa ocilor+ O igură o'ală cu
două găuri negre n loc de oci+

VP - 2@N
45.

Luni, 2 octombrie 2006

*oțu!

Klen Ta=lor o 'ăzu.e rima oară e $ella Elliott e ?aceboo duă ce o


cuno.cu.e e !aFn (Little %i.. ;un.ine) n 'ara aceea ntro cameră de
cat+ Le o'e.tea unor .trăini de.re iica ei și de.re o 'izită la grădina
zoologică+
#nul dintre rietenii 'irtuali ai lui !aFn o ntreba.e atunci dacă are o
otograie cu $ella din e7cur.ia aceea  oate una cu maimuele- care i
lăcu.eră oarte mult+ Klen urmări.e con'er.aia cu un oci și- c/nd
!aFn le arăta.eșituturor
era .ecurizată- agina
el ră.oi.e ei de ?aceboo-
otograiile .e uita.e și el+ agina nu
lui !aFn+
8/nd dădu.e cu ocii de $ella- ri'i.e ciul acela micu și ncrezător
n .ine și șil ntiări.e n minte- ca .ăl oată regă.i aoi oric/nd dorea- n
timul anteziilor .ale ntunecate+ $ella intră n galeria lui de otograii- dar
a'u alt imact dec/t ceilali coii+ Klen .e trezi căut/ndo ori de c/te ori
'edea o etiă blondă e .tradă .au n arcurile n care lua r/nzul c/nd
a'ea călătorii de ăcut+
Era entru rima dată c/nd anteziile lui ără.eau monitorul și intrau n
'iaa reală- ceea ce l .eria și l e7cita n egală mă.ură+ oia .ă acă
ce'a+ u știu ce- la nceut- dar- n timul orelor etrecute conduc/nd
mașina- nceu .ă ună la cale un lan de a o nt/lni e $ella+
Little %i.. ;un.ine era ceia- și el și crea un nou roil online- dedicat
.ecial nt/lnirilor cu ea+ Oeraiunea Aur l n'ăa.e că nu trebuie .ă la.e
urme- așa că .e orea e drumul de ntoarcere la internetca[ul de l/ngă
deozit- ca .ă ătrundă n lumea lui !aFn+ &i .o atragă e !aFn ntra lui+
3și .u.e Tall!ar;tranger și .e aroie de Little %i.. ;un.ine n
tăcere- alătur/ndu.e gruurilor de cat n care știa că .e ală și ea și
ne'orbind dec/t oarte uin+ u 'oia .ă atragă 'reo atenie neotri'ită-
VP - 2@Q
așa că i unea doar ocazional ntrebări inteligente- o lata și ușor- ușor
de'eni unul dintre obișnuiii ei+ Little %i.. ;un.ine i trimi.e rimul
me.a* ri'at lui Tall!ar;tranger abia duă două .ătăm/ni+
Little%i..;un.ine: $ună- ce aci9
Tall!ar;tranger: $ine+ Tu9 Ai treabă9
Little%i..;un.ine: Trebuie .ă .tau aca.ă cu etia mea+
Tall!ar;tranger: ;e oate și mai rău+ are un coil minunat+
Little%i..;un.ine: 8iar e.te+ ;unt oarte norocoa.ă+
Ta=lor nu era online zi de zi+ ar i a'ut cum- din cauza lui <ean și a
.lu*bei- dar reuși .ă ină legătura cu !aFn o erioadă dintrun local liniștit
unde l du.e.e %ie !oonan la un moment dat- e 'remea c/nd ncă și
'orbeau+ 8/nd ncă rec'entau aceleași camere de cat și orumuri-
nainte ca Klen .ăl re'ină e șeul .ău că inirmitatea lui %ie e o
nșelătorie+ 3l 'ăzu.e .ărind din mașină la Cnternet Cnc+ ca un tinerel și
.imi.e că era de datoria lui .ă .coată la i'eală minciuna+ Orice om de
bun.im ar i ăcut același lucru- i .u.e.e el lui <ean+ Car ea u.e.e de
acord+
Acolo- la internetca[- recon.titui.e el detaliile 'ieii lui !aFn+ 3i știa
numele ade'ărat și data nașterii $ellei de e agina de ?aceboo și- dintr
o con'er.aie urtată e cat de.re re.taurantele unde erau accetai și
coiii mici- ală că locuia n ;outamton+ !aFn reera %c!onald.
entru că 4acolo nimeni nu .e .uără c/nd coilul l/nge- lu. că e ietin5
și adu.e.e n di.cuie re.taurantul din zona ei+
8/nd li'ră duă aceea n zonă- Klen .e du.e .ă 'eriice re.taurantul+ ;e
uita doar- și .u.e n tim ce de.aceta amburgerul și urmărea
amiliile din *urul lui+
La lecare- ăcu un tur cu mașina n zonă+ ;e uita doar+
!ură ce'a 'reme- dar /nă la urmă !aFn ro.ti numele grădiniei unde
mergea iica ei n tim ce di.cuta cu o altă mamă e cat- n maniera
neatentă e care o derin.e.e online+ 8on.idera iecare .cimb de relici
o con'er.aie ri'ată  ca oamenii din autobuze care di.cută la teleon
de.re că.nicii di.tru.e .au de.re negii genitali+ Klen și .u.e un 4daB5
n .inea lui și ă.tră inormaia entru el+
VP - 260
U
8e'a mai t/rziu- .t/nd 'iza'i de <ean n aa unei arurii cu m/ncare
de ui- o ntrebă ce ăcu.e n ziua aceea+
G Le.le= mia zi. că iam aran*at .uer ărul lui E'e+ A 'rut o tun.oare
bob gen Heira Hnigtle= cu șu'ie roșcate+ &tiam că nu i .e otri'ește 
nu .eamănă deloc cu Heira Hnig tle=- mai ale. cu aa aia a ei rotundă -
dar ia lăcut rezultatul+

G $ra'o-
G %ă draga
ntreb meaB
ce io i .u. .oul ei c/nd a a*un. aca.ă+ %ai 'rei și ultima
bucată de ui9 !acă nu- o .ă a*ungă la gunoi+
G $ine- dămioB u știu de ce mie at/t de oame+ Am m/ncat un
.and'iș uriaș la r/nz- dar a.ta e delicioa.ă+ 8e e la tele'izor di.eară9
Top 6ear9 ai .ă .ălăm aruriile reede și .ă ne uitămB
G !ute și uităte tuB ;ăl eu 'a.ele+
El o .ărută e runte și .e .trecură e l/ngă ea+ /nă c/nd ciu'eta .e
umlu cu aă caldă- <ean u.e un ibric e oc+
Abia duă ce .e așeză la tele'izor- Klen ndrăzni .ă analizeze cu
minuie noile inormaii e care le a'ea+ &tia unde le oate gă.i e $ella și
e !aFn+ utea .ă le aștete la grădiniă și .ă le urmărea.că+ &i aoi9 La
ce .e g/ndea9 u 'ru .ă .e g/ndea.că la așa ce'a aca.ă- n camera de
zi- cu .oia ntin.ă l/ngă el e canaea+
;e 'a g/ndi la toate c/nd 'a i .ingur+ O .ă lănuia.că el ce'a+ u 'oia
dec/t .ă le 'adă+
;ă .e uite la ele+
ar i 'orbit cu !aFn+ ?u.e.e oarte atent .ă nui dez'ăluie detalii
de.re cum arată- dar nu utea .ă riște .ăi 'orbea.că+ Trebuia .o ină la
di.tană+ 3n .atele monitorului+
Trebui .ă aștete c/te'a .ătăm/ni /nă c/nd ăcu următoarea li'rare
e 8oa.ta de ;ud+ Era obo.it de toate răm/ntările și gri*ile legate de
detaliile anteziei .ale n tim ce aca.ă trebuia .ă ă.treze aarenele
.oului de'otat+ !ar era obligat .ă ă.treze niște limite+ ;ă nu aibă
.căări+
8u ocazia celei dea șate.rezecea ani'er.ări a că.ătoriei cu <ean- .e
dădu e.te ca .ă celebreze cu lori și cu o cină n oraș+ !ar nu u rezent

VP - 261
cu g/ndul n re.taurantul lor italian reerat+ %intea i era dearte+ <ean
nu ăru .ă ob.er'e+ 8el uin- așa .era el+
3n tim ce mergea e auto.tradă- .imi că i .e ace rău de emoie la
g/ndul a ce a'ea .ă .e nt/mle+ 8ăuta.e grădinia la internetca[ și
gă.i.e adre.a+ A'ea .ă .e orea.că e .tradă și .ă ri'ea.că+
A*un.e n momentul c/nd coiii nceeau .ă ia.ă din clădire- cu /rtii
ictate ntro m/nuă și in/nduși mamele de m/nă cu cealaltă+ ;e

ngri*oră
oată uita.ănnu cum'aretro'izoare
oglinda .ă i a*un. și
rea t/rziu-
nimeni .ă dar
nui arcă a.tel nc/t .ă .e
'adă aa+
Aroae că le rată+ !aFn ărea mai bătr/nă și mai nengri*ită dec/t n
otograiile de e ?aceboo- cu ărul rin. la .ate și cu un ulo'er 'eci-
mulat+ e $ella o recuno.cu din rima+ Woăia e trotuar+ Le urmări n
oglindă /nă c/nd trecură de mașină și le a'u entru rima dată n 'izor+
;uicient de aroae c/t .ă 'adă macia*ul ntin. de .ub ocii lui !aFn și
.trălucirea aurie a ărului $ellei+
!ădură colul- și el orni mașina+
4reau doar .ă 'ăd unde locuie.c5- și .u.e+ 4At/t+ 8e e rău n a.ta9
ici nu 'or ști că am o.t acolo5+
%erg/nd naoi .re ca.ă- ieși e dreata șo.elei- urmă un drum de
ară- și nci.e teleonul și .e ma.turbă+ 3ncercă .ă .e g/ndea.că la
!aFn- dar ea nui răm/nea n minte+ Aoi .tătu c/te'a clie- șocat de
inten.itatea e7erienei și ngrozit de cel care de'eni.e+ a nceta .ă mai
intre e net- 'a nceta .ă .e mai uite la ilme orno+ Era o boală- și el a'ea
.ă .e trateze+
U
!ar e 2 octombrie i .e ceru .ă acă o li'rare n Iince.ter- și Klen știu
că 'a trece iar e .trada $ellei+
orni radioul ca .ăși di.tragă atenia- dar nu .e g/ndea dec/t la
.trălucirea aurie a ărului ei+
4O .ă mă uit doar .ă 'ăd dacă .unt aca.ă- nimic mai mult5- și .u.e+
!ar- c/nd .e ori .ă ună benzină e auto.tradă- cumără un .ac de
dormit la reducere și dulciuri+
Era at/t de rin. n antezia lui- nc/t uită .ă acă li'rarea și trebui .ă .e
ntoarcă la benzinărie+ ;e .imea ca n 'i. c/nd *ucă n aa clientului rolul
agentului de li'rare- ăc/nd glume și un/ndui ntrebări de.re aacere-
VP - 262
ă.tr/nd .ecretul doar entru el+ Era n drum .re %anor "oad și nimic
nul utea ori+
;enzaia de ericol ăcea arte din moti'aie+ Klen Ta=lor- o.t
uncionar de bancă și .o de'otat- și dădea .eama de rușinea și
dizgraia n care ri.ca .ă cadă- dar Tall!ar;tranger 'oia .ă .tea aroae
de acea.tă .enzaie- .o atingă- .ă .e moli.ea.că de inten.itatea ei+
G e cur/nd- KlenB i .u.e unul dintre colegii lui+

G
;e!a- la re'edereB
du.e ră.un.e
.re mașină el+ n ea+ 3ncă a'ea tim .ă .e ntoarcă- .ă
și .e urcă
ornea.că .re ca.ă și .ă rede'ină el n.uși+ !ar știa ce 'rea .ă acă și
.emnaliză de lecare+
%anor "oad era u.tie+ Toată lumea era la muncă .au .tătea n ca.ă+
8ondu.e ncet- ca și cum ar i căutat adre.a- ăc/nd e șoerul neștiutor+
Aoi o 'ăzu- dincolo de gard- uit/ndu.e la o i.icuă care .e ro.togolea
n ra+ Timul .e ori n loc- și el .e trezi că ori.e mașina+ ;unetul
motorului atră.e.e atenia etiei- care l ri'ea acum- z/mbindui+
?u trezit la realitate c/nd auzi o ușă tr/ntindu.e n .atele mașinii- și
n oglinda laterală 'ăzu un bărbat n '/r.tă .t/nd n ragul ușii+ Klen .e
deărtă de bordură- 'iră imediat la .t/nga e o .trăduă laterală și dădu
un ocol+ 3l 'ăzu.e moșul9 3i 'ăzu.e aa9 &i dacă da- ce9 u ăcu.e nimic
rău+ arca.e mașina- at/t+
!ar știu că trebuie .ă .e ntoarcă+ ?etia l așteta+
Ceși cu mașina e %anor "oad și ob.er'ă că nu mai era nimeni+
;ingurele iine 'ii erau i.ica și etia- dincolo de gard+ ?etia i ăcea cu
m/na+
uși dădu .eama c/nd ieși din mașină și .e ndretă .re ea+ 3și
amintea doar că o lua.e n brae și .e ntor.e.e cu ea n mașină- leg/ndui
centura de .igurană n .caunul de l/ngă șoer+ u dura.e mai mult de un
minut- și ea nu ăcu.e deloc gălăgie+ Lua.e dulciurile și .tătu.e cuminte-
n tim ce el o ducea dearte de %anor "oad+

VP - 26,
4#.

Vineri, 11 iunie 2010

Văduva

!aFn continuă .ă aară la tele'izor+ 3i lace .ă le .ună tuturor că


$ella e n 'iaă+ 8ă cei care au răito au ăcuto entru că nu ot a'ea
coii și și dore.c oarte tare .ă ie ărini+ 8ă au gri*ă de ea- o iube.c și i
oeră o 'iaă rumoa.ă+ ;a că.ătorit cu unul dintre 'oluntarii camaniei-
un bărbat mai n '/r.tă care are .o atingă tot timul+ Acum are altă
etiă+ #nde e dretatea9 și ine .tr/n. coilul n brae la emi.iunile
matinale de la tele'izor- ca .ă arate ce mamă bună e.te- dar nu mă
ăcălește
3nainte ea
.ăemoară-
mine+ dacă era n cameră- Klen ncidea ntro doară
tele'izorul- reăc/ndu.e că nui a.ă- și aoi ieșea .ă .e limbe+ !ar-
dacă nu era acolo- eu mă uitam+ &i cumăram ziarele și re'i.tele n care
.e .cria de.re $ella+ 3mi lăcea .ă 'ăd otograiile și ilmuleele cu ea+
8um .e *uca- r/dea- și de.cidea cadourile de 8răciun- cum c/nta n elul
ei coilăre.c- bălmă*ind cu'intele- cum mingea căruciorul de ăuși+
Am de*a o colecie din ziarele și re'i.tele n care a aărut !aFn+ Cau
lăcut dintotdeauna atenia și ublicitatea+ 8ele cinci minute de glorie din
'iaa ei+
Acum mia 'enit și mie r/ndul+
%ic aare cu .acoșele cu cumărături și ce'a m/ncare cinezea.că+
G a'eam ce .ă găte.c- .une Hate r/z/nd+ %am g/ndit .ă ne
ră.ăăm+
%ie clar că și %ic 'a răm/ne cu noi- și ncerc .ămi aminte.c unde
am u. cearșaurile și lauma entru canaeaua e7ten.ibilă+
G <ean- nui ace gri*i entru mineB .une el cu un z/mbet
ștrengăre.c+ ot .ă dorm e *o.+ u .unt retenio.+

VP - 26>
"idic din umeri+ ;unt rea .ătulă ca .ămi mai e.e+ 8u altă ocazie- aș
i alergat .ă ac aturile- .ă un așternuturi noi- .ă .cimb .ăunul+ !ar
acum nimic nu mă mai mișcă+ ;tau cu o arurie de tăieei și ui
cineze.c e genunci și mă ntreb dacă mia mai răma. energie ca .ă
ridic urculia+ Hate și %ic .unt e canaeaua din aa mea+ %ăn/ncă și
ei tăieei- ără rea mult entuzia.m+
G E oribilă m/ncarea a.ta- .une %ic /nă la urmă și renună+

G
!auTudin
ai ale.o-
ca+ i ră.unde Hate+ ;cuze- <eanB ;ăi aduc altce'a9
G !oar o ceașcă de ceai- i .un eu+
%ic mă ntreabă dacă am ce'a con.er'e n dula- aoi .e duce șiși
regătește niște a.ole cu /ine+ Eu mă ridic .ă merg la culcare- dar Hate
dă drumul la știri- și mă așez iar l/ngă ea+ E ce'a de.re .oldaii din Cra-
și mă rela7ez e locul meu+
&tirea următoare e de.re mine+ umi 'ine .ă cred ce 'ăd+ ?aa mea
ntruna din otograiile ăcute de %ic+
G %ic- 'ino reede- ozele tale .unt la tele'izorB .trigă Hate .re
bucătărie- iar el dă buzna și .e aruncă e canaea+
G 3n ./rșit- aimo.B .une el cu un r/n*et n tim ce rezentatorul
'orbește de.re inter'iul e care lam acordat celor de la Daily Post și
de.re 4re'elaia5 mea n ri'ina 'ino'ăiei lui Klen+
3ncerc .ă .un ce'a- dar la tele'izor aare !aFn- care l/nge- cu ocii
nroșii- și e ntrebată ce crede de.re inter'iu+
G ?emeia acea.ta e un mon.tru diabolic- .une ea- și mi ia ce'a tim
.ămi dau .eama că 'orbește de.re mine+
!e.re mine+
G A știut de la nceut- .une ea+ ;igur a știut ce ia ăcut .oul ei
etiei mele+
%ă ntorc către Hate+
G 8eai .cri. n inter'iul ăla9 8eai .cri. de mai ăcut un mon.tru9 Am
a'ut ncredere n tine- iam .u. tot+
u e n .tare .ă mă ri'ea.că n oci- dar mi .une că !aFn 4a nele.
totul greșit5+
G u a.ta .crie n inter'iu- in.i.tă ea+ ;crie că și tu ești tot o 'ictimă
deale lui Klen- că oarte t/rziu iai dat .eama că el a răito+
VP - 26@
%ic ncu'iinează din ca- conirmă cele .u.e de ea- dar eu nui cred+
;unt at/t de urioa.ă- că ie. din cameră+ u ot .ă le .uort trădarea+
Aoi mă ntorc la ei+
G lecai- acumB Aară .au cem oliiaB
;e in.talează tăcerea- n tim ce Hate .e ntreabă dacă mă oate duce
cu 'orba din nou+
G !ar banii- <eanJ ncee ea- n tim ce eu i ming .re ieșire și i tai

relica+
G ă.traiiB .un eu și de.cid ușa+
Tiul de la tele'iziunea locală e ncă aară- n caătul aleii- cu ecia lui
de ilmări+
8/nd Hate ie.e e oartă- indi'idul i .une ce'a- dar ea e de*a la
teleon cu Terr=- căruia i .une că totul a mer. 4e7ecrabil5+ ?ac .emn
eciei de ilmări .ă intre+ Am ce'a .ă le .un+

VP - 266
4$.

Vineri, 1% mai 2010

o!iți"tu!

Trecu.eră zile și .ătăm/ni ără 'reo decizie n ri'ina are.tării lui


Ta=lor+ oul șe n mod cert nu 'oia .ă urmeze calea .re deza.tru a
redece.orului .ău și gă.ea tot elul de *u.tiicări .ă nu acioneze+
G #nde .unt do'ezile care .ăl lege e Ta=lor de noile nregi.trări9 ;au
de internetca[9 ntreba.e Iellington duă ce 'ăzu.e imaginile+ A'em un
număr de nmatriculare arial și declaraia imrobabilă a unui traicant
de ornograie+ u e7i.tă o identiicare clară a .u.ectului  lă./nd la o
arte in.tinctul
;are. tău-gata
u.e.e $ob+.ă renune- dar no utea abandona e $ella+
%ai a'eau e7trem de uin+ Legiștii lucrau de zor cu numărul de
nmatriculare n ncercarea de a mai obine o literă .au o ciră- și e7erii
ncercau .ă .tabilea.că legături .emantice ntre e7re.iile olo.ite de
Tall!ar;tranger și $ig$ear+ Aroae l utea miro.i e Ta=lor+
Așa că- atunci c/nd ală că Klen Ta=lor e mort- ;are. .imi un el de
umn n .tomac+
G %ort9
#n agent de la oliia metroolitană e care l cunoștea l .ună ndată
ce știrea intra.e n camera de comandă+
G %am g/ndit că o .ă 'rei .ă ali imediat+ 3mi are rău- $ob+
Acel 4mi are rău5 l dobor+ 3nci.e teleonul și și u.e caul n m/ini+
&tiau am/ndoi că nu 'a mai urma nicio cone.iune- niciun moment de
trium+ $ella na'ea .ă ie gă.ită niciodată+
$ru.c- și nălă caul+ <ean+ Era liberă acum  utea .ă 'orbea.că- .ă
.ună ade'ărul de.re ziua aceea+
;are. o cemă e ;almond și- c/nd ea băgă caul e ușă- i zi.e:
G Klen Ta=lor e mort+ Lo'it de autobuz+ %ergem n KreenFic+
VP - 26M
;almond l ri'i arcă gata .ă izbucnea.că n lacrimi- dar și luă .eama
și re'eni la .tarea de 4;ueremeie5- organiz/nd dela.area la KreenFic+
3n mașină- ;are. i urniză toate detaliile+ &tia și ea la el de multe
de.re caz ca și el- dar el .imea ne'oia .ă .ună totul cu 'oce tare- .ă
re'adă el n.uși ce știau+
G 3ntotdeauna am crezut că <ean l acoeră e Klen+ E o emeie
cum.ecade- dar e comlet dominată de el+ ;au că.ătorit de tineri  el era

.oul .trălucit- cu .tudii și .lu*bă bună- iar ea era micua și drăgua lui
ne'a.tă+
;almond și ri'i șeul+
G %icua și drăgua ne'a.tă9
;are. a'u elegana .ă z/mbea.că+
G 8e 'reau .ă .un e că <ean era at/t de t/nără c/nd .au nt/lnit-
nc/t el a cucerito comlet cu co.tumele lui lu7oa.e și lanurile de 'iitor+
a a'ut niciodată șan.a .ă ie ea n.ăși+
G 8red că mama a o.t ntruc/t'a așa- .u.e ;almond- indic/ndui .ă
ără.ea.că auto.trada+
4u și tu5- .e g/ndi ;are.+ 3i cuno.cu.e .oul+ #n ti cum.ecade care
nu ncerca .o .ubmineze .au .o domine+
G ;ună ca un el de $olie 7 deu819 zi.e ;almond g/nditoare+ 8a $radle=
și indle= .au ?red și "o.e Ie.t 1N+ Am dat de cazurile lor n tim ce
lucram entru un roiect la acultate+ #n culu mărtășește aceeași
.ioză .au delir entru că unul dintre ei e .uerdominant+ ;/rșe.c rin
a crede am/ndoi același lucru  că au dretul .ă acă ce'a- de e7emlu+
3mărtășe.c un .i.tem de 'alori care nu e accetat de nimeni din aara
arteneriatului .au relaiei lor+ u știu dacă e7lic .uicient de clar+ 3mi cer
.cuze+
$ob ;are. tăcu re de c/te'a clie- analiz/nd teoria n minte+
G !ar- dacă e 'orba de.re $olie 7 deu8, atunci <ean a știut și a arobat
răirea $ellei+
G ;a mai nt/mlat și nainte- cum am .u.- continuă ;almond ără
.ăși ia ri'irea de la drum+ Aoi- c/nd i .eari- cel dominat oate .ă

17 ebunie n doi (n limba ranceză n srcinal)+


18 8azuri celebre de culuri criminale din %area $ritanie+
VP - 26N
nceteze reede .ă mai creadă n iluzia cu ricina+ 3și re'ine cum'a din
nebunie+ 3nelegei ce 'reau .ă .un9
!ar <ean Ta=lor nuși .co.e.e ma.ca atunci c/nd Klen intra.e la
ușcărie+ Era oare o.ibil ca el .ă i deinut controlul a.ura ei ciar și din
.atele gratiilor9
G %ă g/nde.c la di.onana cogniti'ă .au la amnezia .electi'ă- .e
a'entură ;are. n e7licaii- un ic neliniștit de ideea că ncearcă .ăși

amintea.că
temea .ă nutemele
iardă de
totulla dacă
cur.urile
.unedeade'ărul9
.iologiaAm
criminalităii+ oateot
citit că traumele .e
șterge din memorie anumite lucruri care .unt rea dureroa.e .au
generatoare de .tre.+ rin urmare- e o.ibil ca ea .ăși i șter. din minte
orice detaliu care iar i zdruncinat credina că Klen era ne'ino'at+
G !ar oare ciar .e oate așa ce'a9 ;ă a*ungi .ă crezi că negrul e alb9
ntrebă ;almond+
4%intea umană e o mașinărie a.cinantă5- .e g/ndi ;are.- dar i .ună
rea mult a clișeu ca .o oată .une cu 'oce tare+
G u .unt e7ert- Dara+ Am citit c/te ce'a e aca.ă+ Trebuie .ă
con.ultăm un .eciali.t+
Era entru rima oară c/nd i .e adre.a .ubordonatei .ale e numele
mic- și ;are. .e .imi uin rușinat+ ;e g/ndi că nu .e cu'enea 
ntotdeauna lui Can %atteF. i .e adre.a.e cu numele de amilie+ 3ndrăzni
.ăi arunce o ri'ire .curtă colegei .ale+ u ărea oen.ată și oate nici
măcar nuși dădu.e .eama de .căarea lui roe.ională+
G 8u cine am utea 'orbi9 ntrebă Dara+
G &tiu e cine'a de la uni'er.itate care near utea oeri o i.tă+
!oamna roe.oară ?leur <one. nea a*utat și nainte+
;are. u mulumit că ;almond nu reacionă la nume+ u u.e.e 'ina
lui ?leur <one. că totul eșua.e+
G 8ear i .ăi dai un teleon9 .u.e el+ 3nainte .ă a*ungem+ Ar i bine
.ă știm care e cea mai bună metodă de a o aborda e <ean Ta=lor+
;almond tra.e e dreata la următoarea benzinărie și ormă numărul+
U
O oră mai t/rziu- ;are. intra n .ital- la #rgene+
G $ună ziua- <eanB .u.e el și .e așeză l/ngă ea e un .caun din
la.tic ortocaliu- ergonomie+
VP - 26Q
Ea abia și dădu .eama că era el+ ărea alidă- și ocii i erau ntunecai
de durere+
G <eanB .u.e el din nou și o luă de m/nă+
u o mai atin.e.e niciodată /nă atunci- dec/t ca .o a*ute .ă urce n
mașina oliiei- dar acum nu .e utu abine+ ărea ne.u. de 'ulnerabilă+
%/na lui <ean Ta=lor era ngeată ntre almele lui ierbini- dar el nui
dădu drumul+ 8ontinuă .ă 'orbea.că- cu 'oce .căzută- dar alertă-

roit/nd de șan.a
G 3mi oi .unecare i .e<ean+
acum- oerea+
3mi oi .une ce a ăcut Klen cu $ella-
unde a du.o+ u mai e ne'oie .ă ii .ecret+ Era .ecretul lui Klen- nu al tău+
Tu ai o.t 'ictima lui- <ean+ &i tu- și $ella+
ădu'a și ntoar.e caul și ăru .trăbătută de un ior+
G Te rog- <ean- .unemiB "enună la .ecretul ace.ta și i 'ei gă.i
liniștea+
G $ob- nu știu nimic de.re $ella- .u.e ea rar- ca și cum iar i e7licat
unui coil+
Aoi și eliberă m/na din .tr/n.oarea lui și nceu .ă l/ngă ără un
.unetS doar lacrimile i .e relingeau e obra*i+
;are. u incaabil .ă .e miște+ <ean Ta=lor .e ridică și o luă .re
toaleta emeilor+
#n .ert de oră mai t/rziu- .e ntoar.e cu un șer'eel e care l inea la
gură+ ;e ndretă direct .re ușile de .ticlă ale .eciei de urgene și
di.ăru+
!ezamăgirea l araliză e ;are.+
G Am ratat și acea.tă ultimă șan.ă- i .u.e lui ;almond- care .tătea
acum e .caunul lui <ean+ Am eșuat lamentabil+
G E n .tare de șoc- domnule+ ici nu știe e ce lume .e ală n ace.t
moment+ !aii uin tim .ăși ună g/ndurile n ordineB i acem o 'izită
e.te c/te'a zile+
G %/ine- mergem m/ine- .u.e ;are. ridic/ndu.e+
U
!ouăzeci și atru de ore mai t/rziu .e alau la ușa ei+ <ean Ta=lor era
mbrăcată n negru- ărea cu zece ani mai n '/r.tă și era regătită entru
.o.irea lor+
G 8um te mai .imi- <ean9
VP - 2M0
G &i bine- și rău+ %ama lui Klen a răma. cu mine e.te noate-
ră.un.e ea+ aidei- intraiB
;are. .e așeză l/ngă ea e canaea- n așa el nc/t .ă aibă ntreaga
ei atenie- și nceu .ăi 'orbea.că bl/nd+ Dara ;almond și ?leur <one.
di.cuta.eră de.re nt/lnire și con'eni.eră că cel mai bine era .o lateze
uin e <ean la nceutul di.cuiei- ca .o acă .ă .e .imtă imortantă și
.ă aibă ncredere că deine controlul delin a.ura roriilor decizii+

G Aielo.t
l/ngă e7trem de imortantă entru Klen- <ean+ Ai .tat tot timul
.ăl .ri*ini+
<ean clii auzind comlimentul+
G Eram .oia lui- și el .e baza e mine+
G Trebuie .ă i o.t oarte greu entru tine n anumite momente- <ean+
O o'ară greu de .uortat+
G %ia lăcut .o ac+ &tiam că el nu ăcea același lucru- reluă ea
ră.un.ul .tandard- golit aroae de orice coninut+
;almond .e ridică și nceu .ă ri'ea.că rin cameră+
G icio carte oștală deocamdată9 ntrebă ea+
G u mă aștet la niciuna  doar la me.a*ele obișnuite ale celor care
mă ură.c- .u.e <ean+
G #nde 'a a'ea loc nmorm/ntarea9 ntrebă ;are.+
%ama lui Klen Ta=lor aăru e ușă+ Era clar că tră.e.e cu urecea de
e ol+
G La crematoriu+ O .ă ie o .lu*bă .imlă- cu uini in'itai- ca .ă ne
luăm la re'edere- nui așa <ean9
<ean ncu'iină- ierdută n g/nduri+
G 8redei că 'or 'eni și ziariștii9 ntrebă ea+ u știu dacă aș utea ace
aă+
%ar= Ta=lor .e așeză e braul canaelei l/ngă nora ei și i trecu m/na
rin ăr+
G om trece noi și rin a.ta- <eanie+ Am reușit și /nă acum+ oate că
n ./rșit te 'or lă.a n ace+
"emarca i 'iza at/t e oliiștii din cameră- c/t și e *urnaliștii care
aștetau aară+

VP - 2M1
G $at la ușă de la N dimineaa+ Leam .u. că <ean e necă*ită și că nu
oate 'orbi- dar ei nu ncetează+ 8red că iar ace bine .ă 'ină cu mine-
dar 'ăd că reeră .ă răm/nă aici+
G Klen e aici- .u.e <ean- și ;are. .e ridică .ă lece+

VP - 2M2
4%.

Joi, 27 mai 2010

Văduva

Diua nmorm/ntării a 'enit at/t de reede- nc/t am lă.ato e %ar= .ă


aleagă c/ntările și elogiile+ u uteam g/ndi clar și naș i știut ce .ă
aleg+ A mer. e oiunile cla.ice: :ma;ing 6race și isus este p#storul
meu, entru că toată lumea le cunoaște  ceea ce e n regulă- entru că
oricum 'om i doar cinci.rezece er.oane care 'or c/nta n caela
crematoriului+
eam du. .ăl 'edem e Klen la 8ael o "e.t+ ărea oarte elegant-
mbrăcat
lăcea at/tn de
co.tumul lui .ălat
mult+ Cam .cumșișicălcat
cu cra'ata
cea maialba.tră cu auriu
bună cămașă- și care
arăta i
oarte bine+ Ar i o.t nc/ntat+ !e.igur- nu era Klen n .icriu+ El nu era
acolo- dacă nelegei ce 'reau .ă .un+ ărea un Klen de ceară+ %ama lui
l/ngea- și mam dat deoarte- lă./ndo o cliă .ingură cu iul ei+ %ă
uitam la m/inile lui- cu ungii rozalii erecteS m/ini ne'ino'ate+
!e la caelă- eu și %ar= neam du. la <on LeFi. .ă cumărăm ălării+
G A'ei acolo modelele- nea .u. '/nzătorul- și am .tat n aa a
treizeci de ălării negre- ncerc/nd .ă ne imaginăm cum 'om arăta la
nmorm/ntare+
Eu am ale. una cu un 'oal micu care .ămi a.cundă ocii- iar %ar=-
una cu bor+ Au co.tat o a'ere- dar niciuna dintre noi nu a'ea energie .ăi
e.e+ Am ieșit n .tradă cu .acoșele- comlet ierdute entru o cliă+
G aide- <eanie- .ă mergem aca.ă și .ă bem un ceaiB a .u. %ar=+
&i așa am ăcut+
U
A.tăzi ne unem noile ălării și ne ri'im n oglinda de e ol- nainte
.ă ne urcăm n ta7i ca .ă mergem la crematoriu+ Abia dacă o in e %ar=
de m/nă+ Tatăl lui Klen .e olbează e erea.tră la zloata de aară+
VP - 2M,
G Tot timul louă la nmorm/ntări- .u.e el+ 8e zi cumlităB
8iudată treabă și nmorm/ntările a.teaB 8am ca nunile- cred+ Adunări
de oameni e care nui 'ezi cu alte ocazii- m/ncare- l/n.ete și r/.ete+
8iar și aici- la nmorm/ntarea lui Klen- l aud e unul din uncii lui r/z/nd
ncet cu altcine'a+ La .o.ire- .untem in'itate n .ala de aștetare- eu cu
mama și tata- iar ărinii lui alături de c/i'a membri ai amiliei Ta=lor+
;unt ciar recuno.cătoare că oamenii au 'enit+

u elor+
lumea nimeni de la bancă .au de la coaor+ u mai acem arte din
Aoi aare $ob ;are.- n co.tum negru și cra'ată- arăt/nd ca un
antrerenor de ome unebre+ ;tă dearte de noi și .e reace că citește
numele de e lăcile unerare+ u nea trimi. lori- dar a.ta entru că le
am .u. noi tuturor in'itailor .ă nu trimită+
G !oar din artea amiliei- nea .u. antrerenorul- așa că nui dec/t
coroana mea de crini și crengue de dain  4cla.ic și .tilat5- mia .u.
lorărea.a cea t/nără- aroae 'oioa.ă - iar %ar= a comandat numele lui
Klen .cri. din crizanteme albe+
El ar i .tr/mbat din na.+ arcă l aud .un/nd 4c/t de banale .untB5-
dar lui %ar= i lac- și a.ta contează+
%ă tot uit duă $ob ;are.+
G 8ine la in'itat9 ntreabă %ar= .uărată+
G ui ace gri*i din cauza lui- draga meaB o bate Keorge e.te umăr+
are nicio imortană azi+
;lu*ba o ine reotul de la bi.erica lui %ar=- 'orbește de.r e Klen ca și
cum ar i o er.oană reală- nu bărbatul din ziare+ ;e tot uită la mine de
arcă miar 'orbi doar mie+ %ă a.cund n .atele 'oalului c/nd ncee .ă
'orbea.că de.re Klen de arcă lar i cuno.cut+ o'e.tește de.re
otbal și de.re c/t de deștet era la școală și de.re minunata .oie
care ia o.t alături n momente grele+ rintre cei rezeni .e .t/rnește un
murmur- iar eu mi un caul e umărul tatei și ncid ocii n tim ce
coșciugul alunecă dincolo de draerii și di.are n cutor+ Klen nu mai
e.te+
Aară- mă uit duă $ob ;are.- dar nici el nu mai e+ Toi 'or .ă mă
.ărute- .ă mă mbrăișeze și .ămi .ună c/t am o.t de minunată+
"eușe.c .ă z/mbe.c și .ăi mbrăișez și eu- aoi totul .e termină+ eam
VP - 2M>
g/ndit- eu și %ar=- .ă organizăm o mică etrecere duă- dar nam știut
dacă o .ă 'ină cine'a- și aoi- dacă ar i 'enit- ar i trebuit .ă 'orbim
de.re Klen- și cine'a ar i menionato oate e $ella+
Așa că am rocedat cum e mai .imlu+ Toi cinci mergem aca.ă la
mine- bem un ceai și m/ncăm niște .and'ișuri cu *ambon e care %ar=
lea regătit dinainte și lea u. n rigider+ 3mi un ălăria n ambala*ul
srcinal de la <on LeFi. și o așez e dula+ %ai t/rziu e .eară- n ca.ă e

liniște
noateentru
și mă rima
limb dată de la moartea
rin camere+ u e olui Klen-
ca.ă iar mare-
rea eu midar
unKlen
cămașa
e n de
iecare colișor- și mă aștet .ăl aud .trig/nd la mine:
G <eanie- unde ai u. ziarul9J lec la .er'iciu- iubire- ne 'edem mai
t/rziu+
/nă la urmă- mi ac un .uc și mă bag n at cu un teanc de cări
oștale și .cri.ori de condoleane din artea amiliei+ Leam dat oc celor
er'er.e și *ignitoare+
atul are mai mare ără el+ a dormit tot timul l/ngă mine- uneori .e
ducea e canaeaua de *o. atunci c/nd era agitat+ 3mi .unea că nu 'rea
.ămi deran*eze .omnul șiși lua erna cu el+ u mai 'oia .ă .e ducă n
camera oa.eilor- așa că am cumărat o canaea e7ten.ibilă și .e t/ra
/nă acolo n miezul noii+ 3n timul zilei ineam o ilotă n .atele ei+ u
știu dacă a ob.er'at cine'a+

VP - 2M@
4&.

Sâmbătă, 12 iunie 2010

o!iți"tu!

!uă nmorm/ntare- $ob ;are. citi.e știrile și .e uita.e la


otograiile cu <ean la crematoriu și la o imagine mărită a numelui 4Klen5
ăcut din lori+ 48um te 'om mai gă.i acum- $ella95 titrau ziarele- arcă
tacin/ndul+
3ncercă .ă .e concentreze a.ura muncii lui- dar și dădu .eama că
ri'ește n gol- ierdut- incaabil .ă continue+ !eci.e .ăși ia c/te'a zile
libere ca .ăși re'ină+

un G
locai
de.ă luăm imașina
cazare- și lui
.u.e el .ă Eileen
mergem /nă
ntro la !e'onB
./mbătă Kă.im noi acolo
dimineaă+
Eileen .e du.e la o 'ecină ca .o roage .ă le rănea.că i.ica- și $ob
.e așeză la ma.ă cu ziarul n m/nă+
Ea .e ntoar.e e oarta din .ate- cu m/inile line de ă.tăi de
mazăre+
G Leam cule. reede- altel .ar i trecut /nă .ă ne ntoarcem+ Ar i
ăcat .ă .e .trice+
Eileen era n mod clar otăr/tă ca 'iaa .ă continue ca și /nă atunci n
amilia lor- ciar dacă- momentan- .oul ei era cu mintea du.ă rin alte
locuri+ ?u.e.e ntotdeauna un ti g/nditor  a.ta era ceea cei lăcea cel
mai mult la el+ #n ti round- .uneau rietenii lui+ Ei i lăcea a.ta+
rounzimea lui+ !eși acum nu era dec/t ntuneric+
G aide- $ob- termină tu de curăat mazărea c/t tim ac baga*ulB 8/te
zile 'om i lecai9
G O .ătăm/nă9 8e zici9 Am ne'oie de aer curat și limbări lungi+
G ;ună minunat+
;are. ăcu treaba n grabă- aroae mecanic  de.ăcea ă.tăile cu
un cui și unea boabele ntrun 'a. cu .trecurătoare- lut/nd n același
VP - 2M6
tim cu roriilei .entimente+ Lua.e cazul rea er.onal- știa oarte bine+
iciodată nu mai u.e.e at/t de aectat- nu mai a*un.e.e .ă l/ngă și nici
nuși u.e.e cariera n ericol din ricina 'reunui alt caz+ Oare trebuia .ă
.e ntoarcă la .iolog9 "/.e  o izbucnire .curtă- dar Eileen l auzi și .e
grăbi e .cări .ă 'adă ce .e nt/mlă+
8ălătoria u liniștită: o zi de 'ară nainte de 'acana școlară- cu traic
redu.- de care ;are. roită ca .ă la.e cazul n urmă c/t mai reede+

Eileen era alături


;e .imeau tineri de el- uneoride
și buimăcii l bătea
at/ta e genunci .au i .tr/ngea m/na+
.ontaneitate+
Eileen i 'orbi de.re coii- de.re noutăile din amilia lor- de arcă el
tocmai ar i ieșit dintro comă+
G ;am .une că .e mărită cu ete 'ara 'iitoare+ rea .ă acă nunta e
o la*ă+
G O la*ă9 $ănuie.c că nu %argate 1Q+ %ă rog- .ă acă undei laceB
are ericită alături de ete- nu9
G ?oarte ericită- $ob+ <ame.- n .cimb- mă ngri*orează+ %uncește
rea mult+
G %ă ntreb de unde a moștenit a.ta- .u.e el- și .e uită la .oia lui ca
.ăi 'adă reacia+
3și z/mbiră și- entru rima oară n ultimele .ătăm/ni- nodul din
.tomac lui ;are. di.ăru+ 3n ultimele luni- ciar+
Era minunat .ă 'orbea.că de.re roria lui 'iaă n loc .ă di.cute
de.re a celorlali+
!eci.eră .ă .e orea.că la E7mout .ă măn/nce niște .and'ișuri cu
crab+ 3și adu.e.eră coiii- e c/nd erau mici- aici- ntro 'acană de 'ară- și
amintirea acelor momente era oarte lăcută+ arcară și gă.iră totul ca
e 'remuri  lorile alba.tre de orten.ie- .teguleele lutur/nd n *urul
turnului <ubilee- e.cărușii croncănitori- culorile a.telate ale
adăo.turilor de e la*ă+ Era de arcă .ar i ntor. n anii VQ0- și .e
limbară e romenadă ca .ăși dezmorea.că icioarele și .ă ri'ea.că
marea+

19 Orășel turi.tic e malul mării- nu dearte de Londra+ 3n anii V60VN0 a o.t aimo. entru
'iolenele dintre bandele de tineri+
VP - 2MM
G aide- draga meaB ;ă mergemB Am .unat la motel și am rezer'at o
cameră n noatea a.ta- .u.e ;are. cem/ndo l/ngă el și .ărut/nd
o+
8am ntro oră urma .ă a*ungă la !artmout- iar aoi la ;laton ;and.
entru o ciorbă de ește+
%er.eră cu ere.trele de.ci.e- lă./nd '/ntul .ă le ciuulea.că ărul+
G ;ă lă.ăm relele .ă ia.ă e geamB .u.e Eileen- așa cum $ob .e și

așteta+
A.ta era e7re.ia ei de iecare dată+ e $ob l ăcu .ă .e g/ndea.că la
Klen Ta=lor- dar nu .u.e nimic+
La motel- .e ntin.eră e băncile de aară- bucur/ndu.e de ultima rază
de .oare și lănuind oria de not de a doua zi+
G ai .ă ne trezim de'reme și .ă mergem n mareB .ugeră el+
G %ai bine nu+ ai .ă ne lăăim n at- și aoi mai 'edem ce acem+
A'em o .ătăm/nă la di.ozii e- $ob- .u.e Eileen și r/.e la g/ndul unei
.ătăm/ni ntregi mreună+
#rcară n camera lor t/rziu și- din obișnuină- ;are. dădu drumul la
tele'izor entru ultimele știri- n tim ce Eileen ăcea un duș raid+
Cmaginea lui <ean Ta=lor n camera ei de zi n tim ce dădea un inter'iu i
readu.e nodul n .tomac- și ;are. rede'eni olii.tul dintotdeauna+
G Eileen- draga mea- trebuie .ă mă ntorc- i .u.e el rin ușă+ E <ean
Ta=lor+ ;une că Klen a răito e $ella+
Eileen ieși din baie- nășurată ntrun ro.o- cu ărul rin. ntrun
turban+
G otim9 8eai .u.9 ăzu aoi eele de la tele'izor și .e răbuși e
at+ !umnezeule- $obB ;e 'or ./rși 'reodată toate a.tea9
G u- Eileen+ 3mi are rău- dar- /nă nu alu ce .a nt/mlat cu etia-
nu .e 'a ./rși nimic+ <ean știe- și trebuie .o interogez din nou+ oi .ă
ii gata ntrun .ert de oră9
Ea ncu'iină din ca- de.ășur/nd ro.oul și șterg/nduși ărul+

!rumul naoi u liniștit+ Eileen dormi n tim ce ;are. condu.e e
drumurile libere- ornind radioul din oră n oră- ca .ă 'adă dacă .unt
noutăi+

VP - 2MN
8/nd a*un.eră aca.ă- u ne'oit .o trezea.că e .oia lui- aoi .e
tr/ntiră n at ără .ă .cimbe aroae nicio 'orbă+

VP - 2MQ
5'.

Sâmbătă, 1$ iunie 2010

Reporterița

+ Cato- *urnali.ta'edetăB .trigă redactorul n camera de știri c/nd Hate


.o.i la .er'iciu a doua zi+ E7ceional inter'iul- HateB $ra'oB
#rmară o .erie de alauze din artea colegilor și .trigăte de 4bra'o-
HateB5- iar ea roși de emoie și ncercă .ă z/mbea.că ără .ă ară
ng/mată+
G %ulume.c- ;imon- .u.e ea c/nd a*un.e n ine la biroul ei și utu
.ăși dea *o. geanta și aina+
"edactorul de știri- Terr= !eacon- .e aroia.e de*a ca .ă rimea.că și
el o orie din laudele șeului+
G 8e a'em entru ziua doi- Hate9 3ncă un inter'iu9 r/n*i redactorulșe
triumător cu dinii lui ngălbenii+
Hate știa că tiul era la curent cu totul- entru că trimi.e.e articolul n
noatea de dinainte- dar ;imon ear.on 'oia .ă .e dea uin n .ectacol
n aa anga*ailor+ u rea a'u.e.e ocazia n ultima 'reme  4La naiba cu
oliticaB #nde .unt inter'iurile e7clu.i'e95 era mantra lui - iar n ziua
aceea a'ea .ă .toarcă ultima icătură de .e'ă din e'eniment+
G A'em o'e.tea că.niciei ără coii- .u.e Terr=+ 4Oare a.ta la
tran.ormat e domnul ormal ntrun mon.tru95
;imon z/mbi larg+ Hate .e .tr/mbă+ Titlul era brutal- tran.orma munca
ei .en.ibilă din timul inter'iului ntrun aiș .trident de cinema- dar ar i
trebuit .ă .e derindă cu a.ta /nă acum+ 4;ă 'indem o'e.teaB5 era o
altă mantra a redactoruluișe+ Era omul mantrelor+ ?ora brută și leciile
n'ăate e de ro.t erau maniera lui reerată de a lucra cu .ubordonaii-
ără nimic creati' și ără rea multe ntrebări+ 4Așa a grăit ;imon5-
glumeau reorterii+

VP - 2N0
"edactorul recunoștea un titlu bun c/nd l .cria și credea că merită
ntotdeauna .ă olo.ești un a.emenea titlu de mai multe ori+ oate ciar
.ătăm/nal- atunci c/nd i lăcea n mod deo.ebit- deși renuna romt
la el atunci c/nd /nă și el și dădea .eama că de'eni.e inta bat*ocurii n
cr/șmele rec'entate de *urnaliști+ Titlulntrebare 4Ace.ta .ă ie cel mai
rău om din Anglia95 era cla.ic+ !ădea naștere la ariuri- ntreba- nu
incrimina+

G Am niște relici oarte bune deale 'ădu'ei- .u.e Hate orninduși


latoul+
G "elici .enzaionale- adăugă Terr=+ Toată lumea .e zbătea .ă ină
a.ul cu noi a.eară- iar re'i.tele și re.a .trăină ne cereau de*a
otograiile+ ;untem la iecare col de .tradă+
G 3i arăi '/r.ta- Terr=- .u.e ;imon+ u mai e7i.tă colul de .tradă+
u știai că acum e un .at global9
"edactorul de știri r/n*i la mu.trarea șeului .ău- otăr/t .ă ia lucrurile
mai n glumă+ imic na'ea .ăi .trice reușita zilei  ublica.e știrea
anului și a'ea .ă .e ducă și .ă ceară mărirea de .alariu e care o merita
cu '/r și nde.at și aoi .ăși .coată ne'a .ta  .au oate amanta  la o
cină la "itz+
Hate și con.ulta de*a emailurile- lă./nd bărbaii .ăși mă.oare orele+
G Hate- cum e <ean Ta=lor9
Ea .e uită la redactorulșe și ob.er'ă curiozitatea .inceră cu carei
u.e.e ntrebarea+ Omul ace.ta ocua unul dintre cele mai inluente
o.turi din indu.tria re.ei- dar ceea ceși dorea cu ade'ărat era .ă ie din
nou reorter- .ă .e imlice n iecare o'e.te- .ă ună ntrebări- .ă
aștete n aa ușilor și .ă trimită el n.uși articole la birou- nu doar .ă le
citea.că duă alii+
G E mai inteligentă dec/t la.ă .ă .e 'adă+ <oacă rolul emeii de ca.ă 
știi tu- genul care i .tă alături .oului ei - dar n mintea ei .e etrec o
groază de lucruri+ 3i 'ine greu- iindcă eu cred că la nceut ciar a o.t
con'in.ă de ne'ino'ăia lui- dar ce'a .a .cimbat+ 8e'a .a .cimbat n
relaia lor+
Hate știa oarte bine că ar i trebuit .ă obină mai multe inormaiiS ar i
trebuit .ă obină toată o'e.tea+ 3i reroșa lui %ic atul că o
ntreru.e.e- dar 'ăzu.e totuși n ocii lui Hate că nu mai 'oia .ă
VP - 2N1
continue+ "aortul de ore din timul inter'iului .e .cimba.e con.tant
ntre cele două emei- dar nu era niciun dubiu cine deinu.e controlul la
inal+ Hate nu a'ea de g/nd .ă recunoa.că a.ta n aa colegilor+
8eilali reorteri o a.cultau acum- aroiinduși .caunele de ea ca .ă
audă mai bine con'er.aia+
G El e 'ino'atul- Hate9 ;oia lui era la curent9 ntrebă tiul care .e
ocua de criminalitate+ A.ta 'rea .ă știe toată lumea+

maiGt/rziu9
!a și da- ră.un.edin
roblema- ea+unctul
3ntrebarea c&nd
meue de șia dat
'edere- e că.eama9 Atuncia.au
<ean Ta=lor
răma. blocată ntre ceea ce știe și ceea ceși dorește .ă creadă+
Toi o ri'iră cu atenie- aștet/nd .ă audă mai mult  și- ciar la anc-
lui Hate i .ună teleonul+ Era $ob ;are.+
G ;cuze- ;imonB Trebuie .ă ră.und la ael+ E olii.tul care .e ocuă
de caz+ oate obinem și o ziua ,+
G Winemă la curent- HateB .u.e ace.ta și .e ntoar.e n biroul .ău- n
tim ce Hate ieși e ușile gli.ante care duceau la lit- ca .ă nu oată i
auzită+
G $ună- $obB Aștet teleonul tău ncă de dimineaă+
;are. .e ala de*a n aa .ediului redaciei- adăo.tindu.e de loaie
.ub .treașină clădirii+
G ai .ă bem o caea- HateB Trebuie .ă 'orbim+
U
8aeneaua italiană de duă col- .ituată e o .trăduă ntunecată- era
lină- și ere.trele .e aburi.eră de la aaratele de caea+ ;e așezară la o
mă.uă dearte de bar și .e ri'iră re de un minut+
G ?elicitări- HateB Ai .co. de la ea mai mult dec/t am reușit eu+
<urnali.ta și ma.că bucuria+ Kenerozitatea lui $ob o dezarma și o
ăcea .ăși dorea.că .ăi .ună ade'ărul+ Era riceut- nu utea .ă nu
recunoa.că+
G Ar i trebuit .ă obin mai multe inormaii+ ;igur mai a'ea ce'a de
.u.- dar .a orit c/nd a 'rut ea+ A a'ut o .tă/nire de .ine incredibilă+
3n.ăim/ntătoare- .erio.+ %ă inea de m/nă și l/ngea e umărul meu
din cauza mon.trului cu care .e mărita.e- dar n clia următoare a reluat
controlul ără .ă cliea.că+ ;a nci. n .ine și a reuzat .ă mai
'orbea.că+ Hate ame.tecă n caea+ &tie ce .a nt/mlat- nu9
VP - 2N2
;are. ncu'iină din ca+
G 8red că da+ !ar nu oate .ă mărturi.ea.că- și nu știu de ce+ La urma
urmei- el e mort+ 8e mai are de ierdut9
Hate dădu din ca n .emn de nelegere+
G 8u .igurană are ce'a+
G %am ntrebat de.eori dacă nu cum'a e imlicată n răire- .u.e
;are.- mai mult entru el n.uși+ ;ă i lănuit totul mreună9 oate au

'rut
oate.ăea
răea.că un coil entru am/ndoi și ce'a na mer. cum trebuie9
la ndemnat9
Ocii lui Hate .trăluceau imagin/nduși .cenariile+
G La naiba- $obB 8um o .o con'ingi .ă mărturi.ea.că9
48iar așa- cum95 .e g/ndi el+
G 8are e unctul ei .lab9 ntrebă Hate- *uc/ndu.e cu linguria+
G Klen- ră.un.e $ob+ !ar el nu mai e rintre noi+
G 8oiii- $ob+ 8oiii .unt unctul ei .lab+ E ob.edată de ei+ !e iecare
dată c/nd am 'orbit cu ea- ducea di.cuia n direcia coiilor+ oia .ă știe
totul de.re băieii mei+
G &tiu+ Ar trebui .ăi 'ezi caietele cu otograii+
G 8aiete9
G "ăm/ne ntre noi- Hate+
Ea u.e inormaia deoarte entru mai t/rziu șiși lă.ă caul e o
arte+ ;uunere+ ;unt o er.oană de ncredere+
!ar el nu era ușor de ro.tit+
G orbe.c .erio.- Hate+ oate ace arte dintro altă ancetă+
G 3n regulă- n regulă- .u.e ea iritată+ 8e crezi că 'a ace <ean acum9
G !acă știe ce'a- .ar utea .ă .e ntoarcă la etiă- .u.e ;are.+
G La $ella- .u.e Hate+ Oriunde ar i+
entru <ean nu mai e7i.ta nimic altce'a la care .ă .e g/ndea.că+
;are. era .igur că a'ea .ă acă un ge.t care .o trădeze+
G %ă .uni n caz că ali ce'a9 o ntrebă e Hate+
G robabil- l tacină ea mecanic+
;are. roși și- deși ără 'oie- Hate u nc/ntată .ăl 'adă că ră.unde
tonului ei de lirt+
;are. și re'eni n.ă bru.c+

VP - 2N,
G Hate- nu e de *oacă- .u.e el- ncerc/nd .ă re'ină la tonul
roe.ioni.t+ Winem legătura+
;e de.ăriră n .tradă- și el ncercă .ăi .tr/ngă m/na- dar ea .e
alecă șil .ărută e obraz+

VP - 2N>
51.

Vineri, 11 iunie 2010

Văduva

!uă lecarea eciei de ilmări- mă așez și aștet știrile .erii+ Tiul de


la o.tul de tele'iziune mia .u. co .ă ie știrea .erii și așa și e.te+ e
ecran aare titlul 4ădu'a din cazul $ellei 'orbește entru rima dată5- și
muzica mi umle camera de zi+ &i iatămăB u durează rea mult- dar le
.un că nu știu nimic de.re di.ariia $ellei- n.ă l .u.ectez e Klen că
ar i 'ino'at+ Le .un oarte clar că nu știu nimic cu certitudine- că Klen
nu mia mărturi.it nimic și că *urnaliștii au ră.tălmăcit declaraia mea+

că Leam
mi .aură.un. la ntrebări
oerit bani- dar iamcalmă-
reuzat.t/nd
atunciec/nd
canaea+ Amce
am alat recuno.cut
.cri.e.eră
de.re mine+ Au mai tran.mi. o declaraie .curtă a ziarului Post și o
otograie cu Hate și %ic lec/nd de la mine de aca.ă+ &i a.ta a o.t tot+
Aștet .ă .une teleonul+ rimul ael e de la %ar=- mama lui Klen+
G 8um ai utut .ă .ui așa ce'a- <eanie9 mă ntreabă ea+
G &tii la el de bine ca și mine- %ar=+ Te rog- nu te reace că nu lai
.u.ectat- entru că știu că nu e așa+
Tace și mi .une că o .ă mă .une m/ine+
Aoi .ună Hate+ 3mi 'orbește cu o atitudine roe.ioni.tă și mi .une
că ziarul 'a ublica declaraia mea de la tele'izor entru ca eu .ă ot
rezenta și 4'er.iunea mea5+
"/d de obrăznicia ei+
G Tu trebuia .ă ublici 'er.iunea mea- i zic+ Tot timul i mini
'ictimele9
Cgnoră ntrebarea șimi .une că o ot .una oric/nd e mobil- iar eu
ncid ără .ămi iau la re'edere+
U

VP - 2N@
Diarul mi e u. a doua zi n cutia de .cri.ori+ am abonament+ %ă
ntreb dacă Hate e cea care la adu.+ ;au 'reun 'ecin+ Titlul e .trident-
4R!#A "E8#OA&TE CA #8CKA&#L#C $ELLEC5- iar eu tremur rea
tare ca .ă de.cid ziarul+ ?otograia mea e e rima agină- cu ri'irea
ierdută așa cum mia cerut %ic+ 3l un e ma.a din bucătărie și aștet+
Teleonul .ună toată dimineaa+ re.a- tele'iziunea- radioul- amilia+
%ama mă .ună șimi reroșează rintre .u.ine rușinea e care am

adu.o e caul
a.cult atunci c/ndlor-ma
iar a'ertizat
e tata l .ă
audnuurl/nd n undal
mă mărit că ar
cu Klen+ uima
trebuit .ăl
a'ertizat
niciodată- dar cred că acum și dorește .o i ăcut+
3ncerc .o con.olez e mama- .ăi .un că ziariștii miau di.tor.ionat
declaraiile- dar e inutil- și /nă la urmă mi ncide teleonul n na.+
%ă .imt euizată- așa că .cot teleonul din riză și mă ntind e at+
%ă g/nde.c la $ella și Klen+ &i la ultimele zile de dinainte .ă moară+
3nceu.e .ă mă ntrebe cea'eam .ă ac e 'iitor+
G O .ă mă ără.ești- <eanie9 .unea+
3i .uneam că 4mă duc .ă ac un ceai5 șil lă.am .ă .tea acolo+ A'eam
rea multe e ca+ Trădări+ !ecizii+ lanuri+
&i nici nu iam mai 'orbit- dec/t c/nd era .trict ne'oie+
G E mama ta la teleon+
%inimul nece.ar+
Era ca o antomă- umbla duă mine e.te tot rin ca.ă+ 3l .urrindeam
urmărindumă cu ri'irea din .atele ziarului- l a'eam la m/nă+ u știa ce
'a ace micua lui <eanie și era .eriat de moarte+
u ma lă.at .ă ie. .ingură din ca.ă n .ătăm/na aia+ e oriunde mă
duceam- 'enea cu mine+ robabil credea că o .ă mă duc direct la $ob
;are.+ A.ta entru că nu nelegea nimic din mine+ a'eam de g/nd .ă
.un nimănui nimic+ u ca .ăl rote*ez  .ă im .erioșiB
3n ./mbăta aceea- era n .atele meu n tim ce ieșeam de la
;ain.bur=V.- și lam 'ăzut cum .e uita la o etiă ntrun cărucior+ umai o
cliă- dar am 'ăzut ce'a n ocii lui+ 8e'a mort+ &i lam min. de l/ngă
căruciorul etiei+ Lam min. numai uin- și el .a miedicat de bordură
și a căzut e .tradă+ Autobuzul a aărut n același moment+ Totul .a
nt/mlat at/t de reede- șimi aminte.c că mă uitam la el ntin. acolo e

VP - 2N6
trotuar- ntro baltă de ./nge și g/ndindumă: 4Ei- a.ta eB ;a terminat cu
aiurelile lui5+
A.ta mă ace o criminală9 %ă uit n oglindă .ă 'ăd dacă mi .e citește
ce'a n oci- dar nu cred+ Klen a murit reede și ușor+ Ar i utut .ă .uere
ani de zile- ntreb/ndu.e c/nd a'ea .ă ia.ă ade'ărul la i'eală+ Oamenii că
el nu .e ot .tă/ni- așa am auzit- rin urmare nam ăcut dec/t .ăl a*ut+
O .ă '/nd ca.a c/t ot de reede+ Trebuie .ă aștet .ă .e termine

anceta coronerului-
nci.ă ără robleme+ darTrebuie
Tom a=ne
doar e.ăde.un
ărere
că că 'a .a
Klen i de.ci.ă și și
miedicat-
totul 'a lua ./rșit+ oi utea .o iau de la caăt+
Am .unat ieri un agent imobiliar .ă alu ce .umă aș utea .ă obin
entru ca.ă+ Cam dat numele meu- dar na ărut .ăl recunoa.că  o 'a
ace la un moment- dar iam .u. că 'reau o '/nzare raidă- și o .ă 'ină
m/ine dimineaă .ă e'alueze totul+ %ă ntreb dacă notorietatea lui Klen
'a crește .au 'a .cădea reul ca.ei+ reun nebun ar utea .ă lătea.că
ciar mai mult+ u .e știe niciodată+
3ncă mă g/nde.c unde .ă mă duc- dar cu .igurană 'oi ără.i Londra+
O .ă caut online- oate n .trăinătate .au oate n .ud- .re am.ire+
8a .ă iu alături de etia mea+

VP - 2NM
52.

Joi, 1 iulie 2010

Reporterița

8oronerul era bine cuno.cut de reorteri+ Era un a'ocat mic de .tatură-


e nume ug olden- care reera aioanele colorate de măta.e și și
aran*a meticulo. mu.taa gri și căruia i lăcea .ă .e con.idere un
ade'ărat er.ona*- un gime n coa.ta autorităilor- iubitor de 'erdicte
contro'er.ate+
3n mod normal- Hate .e dădea n '/nt duă ancetele lui și tenicile
ciudate de interogare- dar n ziua aceea na'ea ce de ele+ ;e temea că
a'ea
ne'oie.ă.ăiedea
ultima aariie
declaraii ublică
și utea .ăadi.ară
lui <eanentru
Ta=lor+ a'ea .ă mai ie
totdeauna+
%ic .e n'/rtea e l/ngă clădirea tribunalului alături de ceilali
otograi- n aștetarea 'ădu'ei- entru cadrele de la intrare+
G $ună- HateB i .u.e el e.te caetele celorlali+ e 'edem mai t/rziu+
Hate ătrun.e n .ală alături de ceilali reorteri și curioși și reuși .ă
obină unul din ultimele locuri din aă- 'iza'i de bo7a martorilor+ u .e
g/ndea dec/t la <ean și o așteta .ă intre+ O rată e Dara ;almond care
.e .trecură n .atele .ălii- n.oită de c/i'a ageni de la oliia
metroolitană- care u.e.eră citai .ă deună mărturie+ ;are. o
trimi.e.e n locul lui+
G !ute tu- ;almondB Am ne'oie de ocii și de ./ngele tău rece la
.ectacolul e care o .ăl dea <ean+ u ot g/ndi lucid deocamdată+
Abia ce a*un.e.e- și la ușa rincială u anunată .o.irea 'ădu'ei+ <ean
Ta=lor ărea demnă și .tă/nă e .ituaie- mbrăcată n aceeași rocie e
care o urta.e la nmorm/ntarea lui Klen+
;e dela.ă ncet- cu a'ocatul l/ngă ea- .re .caunul ei din rimul r/nd+
uloiul ăla de Tom a=ne- .e g/ndi Hate- .alut/ndul aabil și .un/ndui
bună dimineaa n șoată+ Tom i ăcu cu m/na- și <ean ridică ri'irea .ă
VP - 2NN
'adă e cine .alută+ Ocii li .e nt/lniră- și Hate crezu un moment că <ean
a'ea .ăi 'orbea.că+ 3ncercă un z/mbet- dar <ean și ntoar.e ri'irea-
neintere.ată+
8eilali martori nu .e grăbiră .ă .e așeze- și .tr/n.eră m/na și .e
mbrăișară e inter'al- dar /nă la urmă toi și ocuară locurile și și
ndretară atenia .re coronerul care intra+
Ad*unctul lui ieși n aă ca .ă anune că tatăl decedatului identiica.e

corul ca iind
declaraia de laalinalul
lui Klen Keorge Hate
auto.iei+ Ta=lor-
noaoi medicul
.căa legi.t
e <ean dinșiri'iri-
citi
nregi.tr/ndui reacia la amănuntele di.eciei+ Klen lua.e un ultim mic
de*un coio.- .e g/ndi Hate- dacă te luai duă de.crierea aotică e care
medicul legi.t o ăcu coninutului .tomacal al decedatului+ iciun .emn
de boală+ 8ontuzii și răni la m/ini și la șolduri- cauzate de imactul cu
'eiculul+ Lo'itură letală la ca+ ?ractură craniană cauzată de imactul cu
autobuzul și ciocnirea de a.alt- traumati.m cerebral+ %oarte aroae
in.tantanee+
<ean și tra.e geanta e genunci și de.ăcu o.tentati' un aceel cu
șer'eele- șterg/nduși ocii cu unul dintre ele+ 4u l/nge5- .e g/ndi
Hate+ 4;e reace5+
#rmătorul martor u șoerul autobuzului- care 'ăr.ă lacrimi ade'ărate
n tim ce o'e.tea cum un bărbat i aăru.e bru.c n aa mașinii+
G u lam 'ăzut- na'eam ce .ă ac+ Totul .a nt/mlat ntro raciune
de .ecundă+ Am u. r/nă- dar era de*a rea t/rziu+
#n anga*at al tribunalului l a*ută .ă coboare din bo7a martorilor- aoi
u cemată <ean+
!eclaraia ei u oarte coerentă  rea coerentă+ Hate a'ea .enzaia că
iecare cu'/nt u.e.e reetat n aa oglinzii+ E7cur.ia la cumărături u
rememorată a. cu a.: umblatul rintre raturile magazinului- ieșirea e
ușile automate direct n ig ;treet+ !i.cuia de.re cereale și momentul
n care Klen .e miedica.e și căzu.e n aa autobuzului+ Totul o'e.tit
ncet- cu 'oce .erioa.ă+
Hate și notă totul și ncercă .ăi urmărea.că emoiile și e7re.iile
eei+

VP - 2NQ
G !oamnă Ta=lor- ne utei .une de ce .a miedicat .oul
dumnea'oa.tră9 oliia a 'eriicat a.altul și na de.coerit nimic care .ă
*u.tiice alunecarea- .u.e coronerul cu bl/ndee+
G u știu- domnule+ A căzut n aa autobuzului- ciar .ub ocii mei+
ici nam a'ut tim .ă .trig la el+ Era de*a mort- ră.un.e ea+
4A.ta a .u.o ără greșeală5- .e g/ndi Hate+ 4?olo.ește e7re.ii
identice5+

G ă inea
artenera meadela m/nă la momentul
cumărături- in.i.tăacela9 Eu așa rocedez c/nd ie. cu
coronerul+
G u+ ;auJ oate+ umi aminte.c- .u.e ea- mai uin .igură de .ine+
G A o.t cum'a di.tra. de ce'a anume9 Era n aele lui n ziua aceea9
G !i.tra.9 Adică9
G Adică nu .e concentra a.ura a ceea ce ăcea- doamnă Ta=lor+
G A'ea o mulime de g/nduri- .u.e <ean Ta=lor- ri'ind .re .caunele
e care .tăteau *urnaliștii+ !ar .unt con'in.ă că știi de*a a.ta+
G Tocmai- .u.e legi.tul- bucuro. de atul că de.coeri.e noi
inormaii+ Așadar- care era .tarea lui de .irit n dimineaa aceea9
G ;tarea de .irit9
Lucrurile nu decurgeau așa cum lănui.e <ean- .e g/ndi Hate+ ?atul
că reeta ntrebările era clar un .emn de agitaie și .tre.+ A.ta .e
nt/mlă c/nd 'rei .ă c/știgi tim+ ;e alecă nainte ca .ă ie .igură că
nu ratează nicio relică+
G !a- .tarea lui de .irit- doamnă Ta=lor+
<ean Ta=lor nci.e ocii și ăru .ă .e clatine n bo7a martorilor+ Tom
a=ne și coronerul .e grăbiră .o rindă și .o așeze e .caun- n tim ce
din ublic .e ridică un murmur de ngri*orare+
G ?ii atent- titluB i .u.e un *urnali.t din .atele lui Hate colegului .ău+
4ădu'a $ellei și ierde bru.c cunoștina5+ E mai bine dec/t nimic+
G u .a terminat ncă- șoti Hate e.te umăr+
<ean .tr/n.e n m/nă un aar cu aă și .e uită la coroner+
G ă .imii mai bine- doamnă Ta=lor9 ntrebă el+
G !a- mulume.c+ 3mi cer .cuze+ am m/ncat nimic de dimineaă șiJ
G E n regulă+ u trebuie .ămi e7licai+ utem re'eni la ntrebarea
mea9
<ean re.iră ad/nc+
VP - 2Q0
G u dormea bine de .ătăm/ni bune și a'ea dureri uternice de ca+
G ;e trata de in.omnie și dureri de ca9
<ean dădu din ca+
G ;unea că nu .e .imte bine- dar nu 'oia .ă meargă la medic+ u 'oia
.ă 'orbea.că de.re a.ta- cred+
G Așa+ !e ce nu 'oia9
G entru că .unea că o 'i.ează ncontinuu e $ella Elliott+

ce ug olden
el i ăcu .emnno
.ă.căa din ri'iri- iar .ala nu .coa.e un .unet n tim
continue+
G O 'edea de iecare dată c/nd ncidea ocii+ A.ta mi .unea+ 3l
mbolnă'ea+ Car el nu 'oia dec/t .ă ie cu mine tot timul+ %ă urmărea
rin ca.ă+ u știam ce .ă ac+ ;oul meu nu era deloc bine+
8oronerul nota totul cu atenie- iar *urnaliștii .criau de zor n .t/nga lui+
G Win/nd cont de .tarea lui de .irit- credei că e o.ibil ca .oul
dumnea'oa.tră .ă .e i aruncat dinadin. n aa autobuzului9
Tom a=ne .e ridică .ă obiecteze- dar <ean i ăcu .emn cu m/na+
G u știu- domnule+ u mia .u. niciodată nimic de.re atul că ar
'rea .ă .e .inucidă+ !ar nu .e .imea bine+
Legi.tul i mulumi entru mărturie- și rezentă condolea nele și dădu
'erdictul de moarte accidentală+
G oi aărea la știri n .eara a.ta- i .u.e el 'e.el ușierului n tim ce
*urnaliștii ieșeau din .ală+

VP - 2Q1
53.

Joi, 1 iulie 2010

o!iți"tu!

i.ele lui Klen Ta=lor cu $ella ocuară rimul loc n radio*urnalele


duăamiezii și de'eniră un .ubiect imortant la știrile tele'izate de
.eară+ 3n zilele de 'ară  .ezonul n care nu rea .e nt/mlă nimic n
ma..media- n care oliticienii .unt lecai n 'acană- școlile .unt
nci.e și ara are că a intrat n auză - orice noutate dă bine e ecran+
;are. ala.e totul de la ;almond imediat duă ancetă- dar citi
oricum și n ziare- analiz/nd iecare cu'/nt+

ce G.e<ean ncee
ntorcea la .ă 'orbea.că-
mașină+ i .u.e.e
Am ncercat .ă ;almond-
'orbe.c cug//ind ușorToi
ea duă+ n tim
reorterii erau acolo  și Hate Iater. a ta - dar <ean na mai .co. un
cu'/nt+ 3ncă .e abine- dar nu entru mult tim+
?atul că ceda.e n .ala de tribunal u.e.e un .emn că acum- c/nd
Klen nu mai era- .ecretul de'eni.e rea greu de du. entru ea- .e g/ndi
;are.+
G ;coate totul la i'eală n mod controlat- ca n 'remurile medie'ale-
c/nd .e lă.a ./nge+ ;caă de cor'oadă uin c/te uin- i e7lica.e el lui
;almond și .e uita.e la ea cum .tătea la comuterul lui- citind raoartele
de știri+ O 'om așteta /nă ie.e din b/rlog+ La roriu+
U
A doua zi- la @ dimineaa- erau e oziie- arcai ntrun loc a.cun.- la
c/te'a .ute de metri de ca.a lui <ean Ta=lor- și aștetau aelul eciei de
.ura'egere+
G &tiu că .unt .labe șan.e- dar trebuie .ă ncercăm+ 8e'a tot o .ă acă-
i .u.e ;are. lui ;almond+
G Cn.tinctul 'ă .une a.ta9
G u știu e7act ce e in.tinctul ă.ta- dar robabil+
VP - 2Q2
!ouă.rezece ore mai t/rziu- aerul din mașină era greu de re.iraii și
de miro.ul de a.tood+
La 10 .eara- și termina.eră de mărtășit o'eștile de 'iaă- i.toriile
inractorilor e care i rin.e.eră- nt/mlările amuzante din concedii-
rogramele T din coilărie- m/ncărurile reerate- cele mai bune ilme
de aciune și cine cu cine .e culca la birou+ ;are. și .u.e că- dacă ar
articia la concur.ul %astermind<= ar utea .ă ră.undă ără greș la

ntrebările de.reiDara
de .ura'egere .ună;almond+ Am/ndoi
.ă le .ună .e .imiră
că luminile ușurai
din ca.a c/ndTa=lor
lui <ean ecia
.e .tin.e.eră+
;are. con.ideră treaba terminată e ziua aceea+ #rma .ă .e cazeze
la otelul ietin de e .tradă- ca .ă doarmă uin nainte de ași relua
.ura'egerea+ O altă eciă i nlocuia e.te noate+
U
La > dimineaa i .ună teleonul+
G Luminile .au arin.- domnule+
;are. .e mbrăcă și o .ună e ;almond n același tim- .că/nduși
teleonul e cracul antalonului+
G !omnule ;are.- dumnea'oa.tră .untei9
G !a- da+ <ean .a trezit+ e 'edem *o. n cinci minute+
entru rima dată- Dara ;almond nu arăta erectS l așteta la intrare
cu ărul ciuulit și nemaciată+
G &i c/nd te g/ndești că iam .u. mamei că 'reau .ă iu
.teFarde.ăJ
G ai .ă mergemB e luăm zborul din .caunele mașinii- .u.e el-
.ci/nd un z/mbet 'ag+
U
<ean ieși reede e ușă+ Lama de e 'erandă .e arin.e automat- și
ea .tătu n conul ei de lumină- .crut/nd .trada .ă 'adă dacă era e
unde'a 'reun .emn de 'iaă+ Aă.ă telecomanda mașinii- și .unetul de
deblocare a ușilor ricoșă de ereii ca.ei de 'iza'i n tim ce ea
de.cidea ușa și .e urca la 'olan+ urta tot rocia de doliu+

20 8oncur. tele'izat de cultură generală- oarte areciat n %area $ritanie+


VP - 2Q,
!ouă .trăzi mai dearte- Dara ;almond orni mașina și aștetă
in.truciuni din artea eciei de .ura'egere+ ;are. .tătea ierdut n
g/nduri l/ngă ea- cu arta e genunci+
G A luato e auto.trada A2 n direcia %2@- i .u.e n teleon oierul
din duba anonimă olo.ită de agenii .ub acoerire+
8ei doi orniră n urmărirea lui <ean+
G un ariu că .e duce n am.ire- .u.e ;almond mărind 'iteza+

G
uai
mai.ă.uorta
nu acem .cenariiB
.ăși ră.un.eși;are.+
acă .erane .e mulumi .ă urmărea.că
drumul cu degetul e artă+
;oarele de dimineaă nceea .ă lumineze cerul- dar K;ul ncă nuși
.cimba.e ecranul nocturn n momentul n care 'irară e auto.trada %,
.re ;outamton+ Ecia de urmărire era mrăștiată e o di.tană de
c/i'a ilometri- cu ;are. și ;almond mai n .ate- ca .ă nu ie reerai+
G ;emnalizează că trage e dreata- la benzinărie- l inormară e
;are. cei din dubă+ #nde 'ă .unt agenii9 Trebuie .ă .cimbăm locurile
ntre noi- altel o .ă ne 'adă+
G O .ă 'ă nlocuia.că imediat+ A'em o altă mașină care așteată la
următoarea inter.ecie+ "ăm/nei aroae /nă ie.e de la benzinărie-
aoi reluăm noi- .u.e ;are.+
!uba ătrun.e n zona de arcare și .e a.cun.e ntre două mașini
unde'a n .atele intei+ #n agent ieși din mașină- .e .cărină n ca și .e
dezmori- aoi orni duă <ean Ta=lor+ Acea.ta .e du.e la toaletă- iar
olii.tul .e așeză la coadă .ă cumere un burger+ 3n tim ce o așteta .ă
ia.ă- .e reăcea că analizează coninutul nutriti' al m/ncărurilor din
meniul de e te*gea+ u dură mult- și <ean ieși .cutur/nduși aa de e
m/ini+ Agentul mușcă din dublul burger e care șil lua.e- iar <ean .e
ndretă .re magazin- de unde ale.e un bucet cu boboci roz de
trandair și crini albi- nășurat ntrun ambala* de /rtie și celoan roz+ 3l
du.e la na. .ă miroa.ă .taminele arumate și .e ndretă .re raionul
de dulciuri- de unde luă un aceel colorat+ ;ittle.- și notă olii.tul-
o.tat n celălalt caăt al magazinului gol+ Aoi <ean .e așeză la coadă
.ă lătea.că+
G A cumărat lori și dulciuri- domnule+ ;e ndreată .re mașină+ O
urmărim /nă e șo.ea- aoi 'ă lă.ăm .o reluai+
VP - 2Q>
;are. și ;almond .e uitară unul la celălalt+
G ;e duce la un morm/nt- .u.e ;are.- cu gura u.cată+ regătii
ageniiB
U
8inci minute mai t/rziu- două alte 'eicule urmăreau 'eicululintă-
deășindu.e con.tant și a'/nd gri*ă .ă răm/nă la trei mașini naoia lui+
<ean conducea con.tant- cu .uta la oră+ O șoeriă atentă+ 4robabil nu e

obișnuită
ntreb dacă.ăe conducă .ingură
entru rima datăe auto.tradă5-
c/nd .e g/ndi ;are.+ 4%ă
ace drumul5+
;are. și ;almond nuși 'orbi.eră de c/nd ieși.eră de la benzinărieS
.e concentrau a.ura con'er.aiilor e care le auzeau rin .taiile
oliiștilor+ !ar la Iince.ter- c/nd auziră că mașina lui <ean Ta=lor ieși.e
de e auto.tradă și 'ira.e .re e.t- ;are. i .u.e lui ;almond .ă calce
acceleraia+ Era ce'a traic- dar mașina lui <ean .e ala la mai uin de doi
ilometri de ei- și o altă mașină a oliiei mergea ntre 'eiculul lor și cel
al 'ădu'ei+
G ;e orește- anună oierul+ 8oaci e dreata- drum- nicio oartă+
Trebuie .ă continui- altel mă 'ede+ E a dumnea'oa.tră+
G 3ncet- ;almondB .u.e ;are.+ #șor și cu gri*ăB
?u c/t e ce .ă rateze mașina- arcată e drumul mocirlo.- dar
;are. zări niște luciri metalice rintre coaci n ultimul moment+
G E acolo- i .u.e lui ;almond- care ncetini și ntoar.e+ arcează
e.te drumB om a'ea ne'oie de acce. entru celelalte 'eicule+
8/nd .e dădură *o. din mașină- o loaie măruntă nceu .ă cadă
rintre coaci- și cei doi și .coa.eră *acetele din ortbaga*+
G robabil a auzit mașina- șoti ;are.+ u știu /nă unde .e ntind
coacii ăștia+ Așteată tu ecia- iar eu o iau nainte+ Te .un c/nd am
ne'oie de tine+
;almond ncu'iină din ca- și ocii i .e umlură bru.c de lacrimi+
;are. tra'er.ă n grabă .trada- ntorc/ndu.e și ăc/ndui .emn cu
m/na nainte .ă di.ară rintre coaci+
u era ncă .uicientă lumină n ădure- și mer.e cu gri*ă+ u auzea
nimic n aara roriei re.iraii și a ciorilor care croncăneau dea.ura-
deran*ate de rezena lui+

VP - 2Q@
$ru.c- 'ăzu mișcare unde'a nainte+ O lumină albicioa.ă- ulgurantă- n
ceaă+ ;e ori și aștetă un moment ca .ă .e regătea.că+ Trebuia .ă .e
liniștea.că uin- și .e bucură că ;almond nu era acolo .ăl 'adă
tremur/nd ca un .cuundător nainte .ă .ară+ "e.iră ad/nc și naintă cu
gri*ă+ ;e temea .ă nu .e ciocnea.că de ea+ u 'oia .o .erie+
Aoi o 'ăzu- e ăm/nt- .ub un coac+ ;tătea e un alton- cu
icioarele ntro arte- ca și cum ar i o.t la icnic+ Alături de ea- bucetul

de G
lori
Tuambalat+
ești- $ob9
El ngeă la auzul 'ocii ei+
G !a- <ean+
G %i .a ărut că aud o mașină+ Am știut că tu ești+
G !e ce ești aici- <ean9
G <eanie+ reer .ă mi .e .ună <eanie- .u.e ea- ără .ăl ri'ea.că+
G !e ce ești aici- <eanie9
G Am 'enit .o 'ăd e etia noa.tră+
;are. 'eni n .atele ei- aoi și dădu aina *o. și .e așeză e ea- ca
.ă ie l/ngă <ean Ta=lor+
G 8ine e etia ta- <eanie9
G $ella- binenele.+ E aici+ Klen a adu.o aici+

VP - 2Q6
54.

Sâmbătă, $ iulie 2010

Văduva

u mam utut .tă/ni+ A trebuit .ă mă duc .o 'ăd+ Cnter'iul și


anceta coronerului au .cimbat ce'a n mine- g/ndurile mi .e
ro.togoleau ără .ă le mai ot ori- și nici măcar calmantele nu mau
a*utat+ 8rezu.em că- duă moartea lui Klen- mă 'oi liniști- dar na o.t
așa+ Tot timul mă g/ndeam+ u uteam .ă măn/nc .au .ă dorm+ &tiam
că trebuie .ă mă duc .o 'ăd+ imic altce'a nu mai conta+
a o.t rima mea 'izită+ Klen ma du. la morm/ntul $ellei n lunea de
dinainte
mia .u..ăcămoară+
nu maiA.ta
are duă
.omn+ceA.a așezat
nceut atunci
.ămi e at- l/ngă
o'e.tea.că mine-ziua
de.re și
n care di.ăru.e $ella- circit e artea lui de at- cu .atele la mine-
ără .ă mă la.e .ăi 'ăd ciul+ Eu nu mam mișcat+ %ă temeam .ă nu
ru 'ra*a și .ă .e orea.că din o'e.tit+ Așa că lam a.cultat ără .ă .un
nimic+
%ia .u. că o răi.e e $ella entru că așa 'oi.e ea+ u 'i.a.e+ &tia
că o lă.a.e .ingură la marginea unei ădurici- n drum .re ca.ă- și știa
că ăcu.e ce'a oribil+ $ella adormi.e n .atele dubei- ntrun .ac de
dormit e care Klen l a'ea acolo+ ur și .imlu o .co.e.e din .ac- ncă
adormită- și o u.e.e l/ngă un coac ca .o gă.ea.că lumea+ 3i lă.a.e
c/te'a dulciuri .ă le măn/nce+ ;ittle.+ oi.e .ă ceme oliia- dar era n
.tare de șoc+
Aoi .a ridicat și a ieșit din cameră nainte ca eu .ă ot .une ce'a+
Am răma. ntin.ă ca și cum aș i utut ori timul n loc- dar mintea mio
lua.e nainte+ u mă uteam ntreba dec/t de ce a'ea el un .ac de dormit
n mașină+ !e undel lua.e9 u 'oiam .ă mă g/nde.c la ce .e utu.e
nt/mla n dubă+ La ce ăcu.e .oul meu+

VP - 2QM
Am 'rut .ă mă leăd de orice g/nd- așa că mam băgat la duș- lă./nd
aa .ămi curgă e.te ca și .ămi umle urecile+ !ar nimic numi utea
ori mintea+
%am du. duă el n bucătărie și iam .u. că o .o gă.im+ Klen .a
uitat ierdut la mine și mia .u.:
G <eanie- am ără.ito acolo acum aroae atru ani+
!ar eu nu uteam acceta un 4nu5+

G Trebuie .o gă.im- iam .u.+ U


e urcăm n mașină .ă mergem duă $ella+ %ă uit n *ur- .ă iu .igură
că nu ne 'ede nimeni ieșind din ca.ă- dar *urnaliștii nu mai locuie.c e
.trada noa.tră+ Am otăr/t ca- dacă ne 'ede un 'ecin- .ăi .unem că
mergem la cumărături+
Traicul e aglomerat- și nu ne 'orbim+ #rmărim indicatoarele .re %2@+
O luăm e drumul e care Klen a luato robabil n ziua aceea- din.re
Iince.ter .re ;outamton și mai dearte+ e drumurile locale e care
a mer. cu $ella n .atele dubei+ %io imaginez .t/nd ericită e odeaua
mașinii- cu m/nua lină de dulciuri- și ncerc .ă .ca de imaginea morii
ei teribile+ &tiu că na o.t așa- dar ncă nu mă ot g/ndi la a.ta+
La 'olan- Klen e tran.irat și alid+
G E o ro.tie- <ean- mi .une+
!ar știu că 'rea .ă .e ntoarcă la ziua aceea+ ;ă retrăia.că momentul+
&i l la. .ă acă a.ta entru că o 'reau e $ella+
La două ore duă ce am lecat de aca.ă- mi .une:
G Aici .a nt/mlat+
Toi coacii .eamănă ntre ei- dar el trage l/ngă unul anume+
G !e unde știi9 l ntreb+
G Am ăcut un .emn e gard- .une+
&i ntrade'ăr+ O urmă 'agă de ulei de mașină e gard+
8red că a 'rut .ă .e ntoarcă- mă g/nde.c- dar aoi dau g/ndul
deoarte+
Klen ie.e cu mașina de e șo.ea- ca .ă nu oată i 'ăzută+ robabil a
ăcut la el și n ziua aceea+ Aoi tăcem am/ndoi+ Eu ac rima mișcare+
G aideB .un+

VP - 2QN
El și de.ace centura de .igurană+ ?aa i e din nou albă- ca n ziua
aceea- n olul ca.ei+ u mai .eamănă cu Klen- dar de data a.ta nu mă
mai ngrozește+ Tremură- dar nul ating+ !uă ce ne dăm *o.- mă conduce
la rădăcina unui coac șimi arată ce'a e *o.+
G Aici- .une el+ Aici am lă.ato+
G %incino.uleB l cert eu+ #nde e9 ntreb cu o 'oce iătoare- care ne
.erie e am/ndoi+

că %ă
ar iconduce maiaici-
o.t cine'a ad/ncdarncred
ădure-
că deaoi
data.ea.ta
orește+
.uneu 'ăd niciun .emn
ade'ărul+
G Am u.o aici- e *o.- .une el și cade n genunci+
%ă așez n .atele lui și l oblig .ămi o'e.tea.că din nou+
G &ia ntin. m/nuele .re mine+ Era rumoa.ă- <eanie- și mam
alecat doar e.te gard și am luato- aoi am u.o n mașină+ 8/nd ne
am orit- am inuto aroae de mine și am m/ng/iato e ăr+ Ca lăcut
la nceut+ A r/.+ Aoi am .ărutato e obra*i+ Cam dat o bomboană și ia
lăcut+ Aoi .a du. .ă .e culce+
G Era moartă- Klen+ u adormită+ $ella era moartă- i .un eu și nce
.ă l/ng+
G u știu de ce a murit- .une el+ am omor/to eu+ Aș ști dacă aș i
omor/to- nu9
G !a- ai ști+ &tii+
u aud dec/t l/n.etele lui- dar cred că l/nge entru el n.uși- nu
entru coilul e care la uci.+
3mi .une:
G robabil am mbrăișato rea tare+ u a.ta am 'rut+ A o.t ca un 'i.-
<eanie+ Aoi am acoerito cu .acul de dormit și cu crengi de coac și
alte lucruri ca .ă ie n .igurană+
Ob.er' o bucată de material alba.tru agăată rintre rădăcinile
coacului+ ;untem n genunci l/ngă morm/ntul $ellei- iar eu m/ng/i
ăm/ntul- o liniște.c- i .un că acum e n .igurană+
G Totul e n regulă- dragul meu coil- .un eu- și- re de o .ecundă-
Klen crede căi 'orbe.c lui+
%ă ridic și mă ndret .re mașină și l la. .ă .e de.curce .ingur+
%așina e de.cuiată- și- c/nd mă urc- .etez locul ace.ta e K; dret
4aca.ă5+ u știu de ce- dar mi .e are că a.ta trebuie .ă ac+ Klen aare-
VP - 2QQ
și lecăm naoi .re ca.ă ără .ă ne 'orbim+ %ă uit e erea.tră la
decorul de ară care ușor- ușor de'ine urban și mă g/nde.c la 'iitor+
U
Klen a ăcut ce'a oribil- dar mie mi a.ă de $ella- aș utea .ă am gri*ă
de ea și .o iube.c+ Aș utea .ă iu entru totdeauna mămica ei+
A.eară am deci. .ă mă treze.c de'reme și .ă mă duc la ea+ e
ntuneric- entru ca nimeni .ă nu mă 'adă lec/nd+ am utut dormi

aștet/nd
auto.tradămomentul lecării+
- entru că Eram
Klen era cel .eriată  .eriată
care conducea .ă conduc
tot timul la drume
lung+ Era .ecialitatea lui+ !ar miam imu. .ă ac și a.ta+ entru ea+
%am orit la benzinărie iindcă am 'rut .ăi cumăr lori+ iște
bobocei de trandair entru ea+ Car i lăcut+ %icui- roz și drăgui ca ea+ &i
niște crini entru morm/nt+ u știam dacă .ăi la. acolo+ oate a'eam
.ăi aduc aca.ă .ă mă uit la ei mreună cu ea+ Am cumărat și niște
dulciuri  ;ittle.- aoi- n mașină- miam dat .eama că a.ta ale.e.e și
Klen+ Leam aruncat e erea.tră+
K;ul ma du. direct acolo+ 4Ai a*un. la de.tinaieB5 mia .u.+ &i așa
era+ 4Aca.ă5- .cria e ecran+ Am ncetinit uin ca .ă la. mașina din .ate
.ă mă deășea.că- aoi am intrat e drumul de ăm/nt+ ;e lumina.e de
ziuă- dar era ncă de'reme și nu era nimeni+ Am mer. rintre coaci și m
am uitat duă $ella+ Lă.a.em c/ra galbenă cu care Klen ștergea
arbrizul l/ngă bucata de material alba.tru de la rădăcină și am .erat .
o gă.e.c acolo+ 8oacul nu era rea mare- și adu.e.em o lanternă entru
orice e'entualitate+ a durat mult .o gă.e.c+ 8/ra era acolo- uin udă
de loaie+
laniica.em ce 'oiam .ă ac+ #rma .ă .un o rugăciune și aoi .ă
'orbe.c cu $ella- dar /nă la urmă nam mai a'ut ce dec/t .ă mă așez
și .ă .tau l/ngă ea+ %iam ntin. aina- mam u. e *o. l/ngă ea și iam
arătat lorile+ u știu c/t am .tat acolo /nă lam auzit+ &tiam că el 'a i
cel care o .ă mă gă.ea.că+ 4rede.tinare5- miar i .u. mama+
%ia 'orbit oarte bl/nd c/nd ma ntrebat ce caut acolo+ &tiam
am/ndoi- binenele.- dar a'ea ne'oie .ăi .un+ ?oarte mare ne'oie+ rin
urmare- iam .u.+
G Am 'enit .o 'ăd e etia noa.tră+

VP - ,00
A crezut că mă reer la coilul meu și al lui Klen- dar $ella e de at
iica lui $ob și a mea+ &i el o iubește la el de mult ca și mine+ Klen na
iubito niciodată+ A 'ruto doar entru el și a răito+
Am .tat uin- ără .ă ne 'orbim- aoi $ob mia o'e.tit tot ade'ărul+
Tot ceea ce Klen nu utu.e .ămi .ună+ 8um o gă.i.e și o /ndi.e
online+ 8um oliia 'iziona.e o nregi.trare cu el urmărindule e $ella și
!aFn de la grădiniă- cu atru zile nainte de răire+ 8um lănui.e totul+

G
G ;unea
A ăcutocăentru
a ăcuto entru<ean+
el n.uși- mine- am zi. eu+
G ;unea că eu lam min. la a.ta entru cămi doream oarte mult
un coil+ 8ă era 'ina mea+ 8ă a ăcuto entru că mă iubea+
$ob ma ri'it cu inten.itate și mia .u. ncet:
G Klen a răito entru el n.uși- <ean+ u e nimeni 'ino'at+ ici tu- nici
!aFn+
%ă .imeam de arcă eram .ub aă și nu uteam nici 'edea- nici auzi
nimic clar+ ;imeam că mă nec+ A'eam imre.ia că eram acolo de ore
ntregi c/nd $ob ma a*utat .ă mă ridic- mia u. aina e umeri și mia
luat m/na .ă mă conducă+ %am ntor. și iam șotit:
G La re'edere- draga meaB
Aoi am luato .re luminile alba.tre care .e zăreau rintre coaci+
U
Am 'ăzut imaginile de la nmorm/ntare la tele'izor+ #n .icriu mic cu
boboci de trandair e caac+ Au articiat .ute oameni- dar eu nam
utut .ă mă duc+ !aFn a obinut un ordin de re.tricie e numele meu+
Am deu. o cerere la tribunal- dar *udecătorul a o.t de acord cu
.iiatrul că ar i o.t rea mult entru mine+
Am o.t acolo- totuși+
$ella știa că .unt acolo- și ă.ta e .ingurul lucru care contează+

VP - ,01
(u!țu)iri

;urorii #r.ula C$%- entru că a arin. lumina+


&i celor care mau a*utat .ă nlocuie.c becul: ărinilor mei- !a'id și
<on TurloFS .urorii mele- <o Ie.tS și lui "acel $letcl=- 8arol %alone=-
<ennier ;erFood- Iend= Turner- "ic Lee și <ane %cKuinn+
;ecialiștilor: o.tului agent 8olin ;utton- entru că ma u. la curent
cu rocedurile oliiei- și lui <on 8arr- entru inormaiile reioa.e
de.re .igurana online a coiilor+
Agentului meu- %adeleine %ilburnS redactorilor !anielle erez și
?ranie Kra= și celor de la Tran.Forld ALZenguin "andon ou.e entru
ncura*ări- răbdare și otăr/rea ermă de a ublica "#du2a.

VP - ,02
'irtualro*ect+eu
VP - ,0,
VP - ,0>

S-ar putea să vă placă și