Sunteți pe pagina 1din 4

Gama Do major pe claviatură, şi digitaţia.

Pentru a putea cînta gama Do major pe claviatură,va trebui să respectăm


ordinea celor cinci degete, deoarece gama este compusă din 7 sunete
diferite plus a opta care se repetă, iar cele cinci degete nu ne sînt suficiente
pentru a cuprinde cele opt note. Din acest motiv va trebui să ne folosim
de o anumită ordine a degetelor cu care vom cînta cele opt note din gamă.
Digitaţia pentru mîna dreaptă:
Vom cînta nota Do cu degetul 1, nota Re nu degetul 2, nota Mi cu degetul
3, apoi nota Fa cu degetul 1, care va trece pe sub degetul 3,apoi nota Sol
cu degetul 2, nota La cu degetul 3, nota Si cu degetul 4, şi în final nota Do
cu degetul 5, şi am obţinut gama Do major în urcare şi coborîre pentru
mîna dreaptă.
Deci digitaţia acestei game,mai pe scurt este - 1,2,3, - 1,2,3,4,5.
În coborîre digitaţia gamei Do major este - 5,4,3,2,1, - 3,2,1 în ordinea
inversă faţă de cea din în urcare.
Priviţi această imagine.

Gama Do major pe claviatură pentru mîna stîngă.

1
Cheia muzicală
Cheia muzicală este un semn grafic care se găseşte la începutul
portativului. Numai în funcţie de aceasta se pot atribui notelor înălţimi
specifice. Cheia Sol este cea mai folosită cheie muzicală. Ea se foloseşte
pentru reprezentarea notelor din registrul mediu-acut (mâna dreaptă la
pian). Cheia Fa se foloseşte pentru redarea notelor din registrul grav (mâna
stângă la pian).

Cheia Sol

Cheia Fa

Portativele pentru pian se scriu în ambele chei.Cheia Sol şi cheia Fa.

Gama Do major pe portativ

Temă: scrieţi o pagina cu nota Do central.

2
Acordul Do major
Memoraţi gama Do major în limbaj internaţional.

C D E F G A B C
Do Re Mi Fa Sol La Si Do

I II III IV V VI VII VIII

Pentru a putea acompania o piesă muzicală, va trebui să învăţăm


acordurile.Un acord se compune din minim 3 note.Acordul compus din 3
note se numeşte trison. Trisonul este o selecţie de 3 note din gamă.
Acordul Do major este format din nota Do care se află pe treapta I,
nota Mi care se află pe treapta a -III- a, şi nota Sol care se află pe
treapta a-V-a, aşa ca în imagine.

Cîntaţi acordul Do major apăsînd de 4 ori toate cele 3 note,


în acelaşi timp, numărînd de la unu pînă la patru,de patru ori.
Exemplu: 1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3,4.

Degetele cu care vom cînta acest acord sînt:


Degetul 1 nota Do, Degetul 3 nota Mi, iar degetul 5, nota Sol.
Priviţi digitaţia în această imagine.

3
Acum să cîntăm acest exerciţiu şi cu mîna stîngă.
Priviţi acordul şi digitaţia acestuia în imaginea de mai jos.

S-ar putea să vă placă și