Sunteți pe pagina 1din 5

Agenda controlului operativ :

„Filtrul de dimineaţă”

Termen de realizare: Executori:

Subiecţii controlului:

Obiectivul controlului:
- Verificarea şi analiza modului de primire zilnică a copiilor.

Subiecte pentru control:

 Prezenţa termometrelor conform recomandărilor normelor-sanitaro-igienice,


a spatulelor de unică folosinţă şi a soluţiei dezinfectante;
 Perfectarea registrului de filtru de dimineaţă la creşă;
 Perfectarea registrului de evidenţă a temperaturii copiilor din grupe;
 Prezenţa fitocidelor (ceapă, usturoi) în grupe.

Mijloace de investigaţie (control):


- Inspectarea grupelor;
- Discuţii cu educatorii, părinţii;
- Observarea momentului de primire a copiilor.
Notă informativă
despre rezultatele controlului operativ „Filtrul de dimineaţă”

În conformitate cu Planul anual de activitate al instituţiei preşcolare la data


de 04-09 martie s-a efectuat controlul operativ „Filtrul de dimineaţă” în 2 grupe
având drept obiectiv verificarea şi analiza organizării filtrului de dimineaţă.
În rezultatul controlului s-a constatat, că educatorii respectă programul zilei
referitor la efectuarea filtrului de dimineaţă. Unui control mai riguros s-au supus în
procesul controlului grupa mică-mijlocie , deoarece riscul de îmbolnăvire la aceşti
copii e mai mare.
Astfel, în grupa nr.2 educator Bostan Vera se respectă cerinţele faţă de
efectuarea filtrului de dimineaţă. La sosirea copilului la grădiniţă educatorul se
interesează de starea de sănătate a copiilor, discută cu părinţii despre alimentaţia
acestuia şi-i atenţionează referitor la măsurile de prevenire a infecţiilor respiratore
acute. În grupă se atestă câte un termometru pentru copii cu care se măsoară
temperatura la sosirea la grădiniţă şi în a doua jumătate a zilei .
Registrul de filtrul de dimineaţă se perfectează corect. În grupă numărul de
termometre corespunde cu nr. copiilor. Tot odată sunt prezente ceapa şi usturoiul
ca fitocide şi se dă zilnic copiilor vitamina C. S-au atestat în grupa de creşă copii
cu simptome de răceală: tuse, curge nasul şi strănut.
În grupele de grădiniţă, în antreu este determinat un loc special unde sunt
păstrate termometre, spatule şi soluţii dezinfectante pentru termometre. Aceste
ungheraşe se întreţin în ordine în grupele nr.1.2 , educator Buhna Iulia, nr.1,
educator Bosta Vera.
De menţionat că în grupele nr.1, educator Buhna Iulia sunt numai 2
termometre, nr.2, educator Bostan Vera sunt 3 termometre. Tot odată în nici o
grupă numărul de termometre nu corespunde cu nr. de copii.
Nu se perfectează caiete speciale de evidenţă a temperaturii . Educatorii din
toate grupele discută cu părinţii, se interesează de starea de sănătate a copiilor îi
atenţionează referitor la necesitatea alimentaţiei bogate în fructe şi legume în
perioada rece a anului.
În toate grupele se atestă ceapa şi usturoiul tăiate pe farfurii plasate în spaţiul
grupei pentru a nimici microbii şi copiilor le sunt asigură necesarul zilnic de
vitamina C.
Din discuţiile cu părinţii s-a constatat că aceştia sunt instruiţi referitor la
comportamentul în caz de îmbolnăvire a copiilor. Nu se atestă în grupe copii cu
simptome de răceală, iar cei ce sunt depistaţi în timpul filtrului de dimineaţă nu sunt
admişi în grupă.
La blocul alimentar ceaiul este preparat zilnic cu lămâie.
În concluzie se poate menţiona că în toate grupele se respectă cerinţele de
efectuare a filtrului de dimineaţă. Educatorii au intensificat lucrul informare a
părinţilor verbal şi prin pliante referitor la regulile de comportare în caz de gripă, la
măsurile de prevenire a bolilor respirator acute.

Reieşind din cele expuse mai sus se propune:

1. A aprecia efectuarea filtrului de dimineaţă în grupe cu calificativul


„suficient”.
2. De respectat strict regimul de termometrie în toate grupele pe perioada de
risc sporit de gripă.
Termen: perioada rece
Responsabil: educatori

3. De asigurat numărul de termometre necesar conform numărului de copii.

Termen: 01.03.2019
Responsabil: educatori

4. De continuat utilizarea lămâilor în ceai, a usturoiului şi cepei pentru


inspirarea mirosului în toate grupele. – educatori.

5. A identifica mijloace financiare pentru procurarea vitaminei C utilizată la


vitaminizarea felului III.
Termen: 01.03.2019
Responsabil: Director I.Macaru
Notă informativă a controlului operativ

„Filtrul de dimineaţă”

Prezentat:
Ascultat: Consiliu de Administraţie

Lăpușnița - 2019

S-ar putea să vă placă și