Sunteți pe pagina 1din 1

Test

-clasa a VI-a-

1. Analizează morfologic și sintactic substantivele subliniate în textul următor:

„Moromete se apropie de prispă tăcut. Acum se uita în altă parte, întocmai


ca și când n-ar fi auzit nimic din ceea ce i se spusese. Se rezemă liniștit de
stâlpul casei și începu să se caute prin buzunarele flanelei. Scoase din fundul
buzunarului puțin praf de tutun, amestecat cu gunoi și vru să-l toarne într-o
foiță, dar îl suflă repede și se uită urât la omul care îl însoțea pe agent. I se
adresă supărat și poruncitor:

- Dă-mi, mă, o țigare! […]


- Plătește, Moromete! strigă agentul înfuriat.”

(Marin Preda, „Moromeții”)(10x0,5=5p)

2. Construiește enunțuri după cerințele date:

a. Olga, complement indirect, dativ;

b. Soare, nume predicative, nominativ;

c. Petalele, subiect, nominativ;

d. Prieteni, complement prepozițional, acuzativ;

e. Hârtie, atribut substantival prepozițional, acuzativ;

f. Specialist, complement circumstantial de mod, acuzativ;

g. Pauză, complement circumstantial de timp, acuzativ;

h. Monica, atribut substantival genitival, genitiv.


(8x0,5=4p.)
Din oficiu:1p