Sunteți pe pagina 1din 8

Urmărirea exploatării utilajelor şi

L4 efectuarea calculelor de fiabilitate,


mentenabilitate și disponibilitate

a) Definiţii şi aspecte teoretice


Performanţele firmelor producătoare sunt dependente, printre altele, de productivitatea
utilajelor de producţie utilizate. Aceasta depinde nu numai de caracteristicile tehnice ale
utilajelor ci şi de fiabilitatea acestora. Iată de ce, se cuvine sa se acorde importanţa cuvenită
acestei probleme. Dacă se are în vedere şi faptul că elementul central al teoriei fiabilităţii este
defectarea (căderea) şi mai ales ca acest eveniment poate fi cauzat de o exploatare neadecvată,
problema analizei fiabilităţii utilajelor este pe deplin justificabilă pentru oricine.

Este bine cunoscut faptul că utilajele de producţie nu pot funcţiona tot timpul, existând
perioade de întreţinere, de reparare sau pur şi simplu de neutilizare a lor din diverse motive.
Toate aceste perioade de stagnare trebuie reduse la minimum pentru o mai eficientă utilizare a
utilajelor.

Dacă se urmăreşte evoluţia stărilor unui utilaj, se poate trasa o diagramă ca cea prezentată în
figura 4.1. Diagrama relevă faptul că sunt posibile trei stări distincte ale unui utilaj: starea de
bună funcţionare (F), starea de reparare (R), sau starea de staţionare (S) provocată de alte
cauze decât repararea (staţionări, aşteptări, întârzieri, lipsă de comenzi, etc.).

t1 t2 t3 t4 t5 tn
F

ts2 ts3 ts4 t


S

tr1 tr2 tr3 tr4 trn
R
cf1 cf2 cf3 cf4 cfn

To

Fig. 4.1 – Evoluţia reală a stărilor unui utilaj

MM-L4 Page 1 of 8
Timpul total de observare a evoluţiei utilajului (To) este alcătuit din mai multe cicluri de
funcţionare cfi, i{1,n}, care au durată variabilă. Aceasta se explică prin faptul că timpii de
bună funcţionare (ti), timpii de reparare (tri) şi timpii de staţionare (tsi) au valori variabile.

Aceeaşi perioadă de observarea poate fi descrisă cu ajutorul a „n” cicluri de funcţionare de


aceeaşi durată (cf), pentru care timpii caracteristici se înlocuiesc cu mediile obţinute pentru
întreaga perioadă de observare (Fig. 4.2):
n n n
 ti  tri  tsi
i 1 i 1 i 1
MTBF  , MTR  , MTS  (4.1)
n n n

MTBF MTBF MTBF


F
MTBF

MTS MTS t
S

MTR MTR
R

cf cf cf

Fig. 4.2 – Evoluţia echivalentă a stărilor unui utilaj

Pe baza relaţiilor (4.1) se determină alte mărimi caracteristice privind fiabilitatea utilajelor,
respectiv intensitatea de defectare (), intensitatea reparaţiilor () sau coeficientul de
disponibilitate (Ka):
1 1 MTBF
 ,  , Ka  . (4.2)
MTBF MTR MTBF  MTR  MTS
Dacă se acceptă faptul ca majoritatea elementelor componente ale utilajelor sunt de natură
mecanică şi ca intensitatea de defectare este aproximativ constantă, atunci se poate utiliza
modelul repartiţiei exponenţiale. În conformitate cu acesta, fiabilitatea R(t) şi disponibilitatea
A(t) se pot determina cu relaţiile:
 
R(t )  e  t , A(t )    e (   )t ; (4.3)
 

în timp ce nonfiabilitatea F(t) şi indisponibilitatea U(t) se pot determina din considerente de


complementaritate statistică:

MM-L4 Page 2 of 8
F (t )  1  R(t ) , U (t )  1  A(t ) . (4.4)
Cunoaşterea mărimilor determinate cu relaţiile (4.1), (4.2), (4.3) şi (4.4) conferă informaţii
preţioase cu privire la fiabilitatea utilajelor de producţie

b) Exemplu de analiză a fiabilităţii unui utilaj de producţie


Se consideră un utilaj de producţie, care a fost urmărit pe parcursul a 10 cicluri de
funcţionare. Informaţiile despre exploatarea acestuia s-au rezumat doar la cele de natură
temporală şi sunt sintetizate în tabelul 4.1.
Tabelul 4.1 - Informaţii înregistrate
Ciclurile de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
funcţionare
Starea Timpii
F ti [h] 250 280 102 56 502 362 589 987 758 628
S tsi [h] 0 0 25 0 42 0 0 0 0 0
R tr i [h] 10 15 7 3 29 69 4 6 3 8

Pentru analiza practică a fiabilităţii utilajului considerat s-a realizat o aplicaţie MS-Excel,
prezentată în capturile de ecran din figurile 4.3, 4.4, 4.5 şi 4.6.

Fig. 4.3 – Colectarea datelor de intrare

MM-L4 Page 3 of 8
Fig. 4.4 – Zona de calcul

Fig. 4.5 – Reprezentarea grafică a funcţiilor fiabilitate şi nonfiabilitate

MM-L4 Page 4 of 8
Fig. 4.6 – Reprezentarea grafică a funcţiilor disponibilitate şi indisponibilitate

Aplicaţia realizată în MS-Excel permite colectarea datelor referitoare la exploatarea unui


utilaj, pentru o perioadă de 50 cicluri de funcţionare. Ea calculează automat indicatorii de
fiabilitate definiţi de relaţiile (4.1) şi (4.2) şi trasează graficele funcţiilor definite cu relaţiile
(4.3) şi (4.4), prin 20 de puncte distincte. Capturile de ecran sunt realizate pentru cazul
utilajului de producţie urmărit pe un număr de 10 cicluri de funcţionare, aşa cum se prezintă
în tabelul 4.1.

Valorile obţinute pot fi deosebit de utile şi pentru efectuarea unor calcule economice. Astfel,
cu ajutorul lor de poate calcula, de exemplu, costul total al reparaţiilor pentru „n” cicluri de
funcţionare (CR):
C R  n  (MTR  x  s  N  C N ) , (4.5)
în care: x reprezintă numărul mediu de muncitori utilizaţi la o reparaţie;
s – salariul tarifar orar mediu, plătit celor care efectuează reparaţia;
N – numărul mediu de piese de schimb înlocuite la o reparare;
CN – costul mediu al unui reper înlocuit.

MM-L4 Page 5 of 8
De asemenea, se pot face calcule mai obiective privind capacitatea de producţie a fiecărui
utilaj, deoarece acestea se bazează pe date reale obţinute din urmărirea fiecărui utilaj în parte.
Capacitatea de producţie a unui utilaj (Cpt) se poate corecta (Cp) cu ajutorul coeficientului de
disponibilitate (Ka):
Cp  Cp t  K a , (4.6)
iar pierderile suferite ca urmare a staţionării şi reparării utilajelor pe durata celor „n” cicluri
de funcţionare (P) se pot estima cu relaţia:
P  CR  Ph  (MTR  MTS )  n , (4.7)
unde Ph reprezintă valoarea pierderilor pentru o oră de nefuncţionare a utilajului.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu o aplicaţie MS-Excel ca cea prezentată este uşor de


implementat şi de utilizat. Ea furnizează date relevante privind fiabilitatea utilajelor şi
permite identificarea unor măsuri de îmbunătăţire a fiabilităţii şi disponibilităţii utilajelor de
producţie.

Aplicaţia prezentată se poate dezvolta, fiind perfectibilă. Se pot introduce facilităţi


suplimentare de stocare şi a altor informaţii ce ţin de observaţiile care se pot realiza pe
parcursul timpului de observaţie (evidenţierea reperelor înlocuite, a costurilor lor, a cauzelor
care au dus la defectare, personalul care a realizat repararea, motivele de staţionare, etc.) şi de
prelucrare a rezultatelor (efectuarea unor calcule de tipul celor realizate cu ajutorul rel. (4.5),
(4.6), (4.7) sau alte calcule de factură asemănătoare).

Cu ajutorul informaţiilor obţinute se fundamentează apoi, pe considerente obiective, unele


dintre deciziile manageriale din domeniul mentenanţei. Se pot adopta astfel noi strategii de
mentenanţă, se pot face propuneri de achiziţie de noi utilaje, sau se poate reorganiza
compartimentul de mentenanţă.

Prin utilizarea de astfel de aplicaţii electronice se înlocuiesc tradiţionalele fişe de urmărire a


funcţionării utilajelor cu mijloace de stocare şi prelucrare mai moderne, care pot fi integrat în
sisteme informatice mai cuprinzătoare. Informaţiile obţinute din utilizarea acestor instrumente
de lucru pot fi folosite şi de alte compartimente ale firmei, efectele utilizării ei putând fi astfel
amplificate. Se produc, astfel, efecte favorabile privind mai buna exploatare a utilajelor
folosite la producţie, putându-se asigura o creştere semnificativă profitul obţinut.

MM-L4 Page 6 of 8
c) Aplicaţii practice

L4.1

Se consideră un utilaj urmărit pe parcursul a 10 cicluri de funcţionare. Au fost înregistrate


informaţiile sintetizate în tabelul 4.2.
Tabelul 4.2 - Informaţii înregistrate
Ciclurile de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
funcţionare
Starea Timpii
F ti [h] 950 2802 1020 569 1502 1362 1589 987 758 628
S tsi [h] 6 2 25 8 42 4 2 3 2 1
R tri [h] 10 15 7 3 29 69 4 6 3 8
Cri
[RON/reparaţie] 750 895 349 68 670 1210 340 59 70 140
Ph = 650 lei /oră de nefuncţionare utilaj

Se cere:
a) Să se calculeze: MTBF, MTR, MTS; λ, μ, Ka;
b) Să se determine şi să se reprezinte funcţiile: R(t), F(t); A(t), U(t);
c) Să se calculeze costul total al reparaţiilor pe întreaga perioadă de urmărire (CR),
cunoscând costul reparaţiilor pe fiecare ciclu de funcţionare Cri (vezi tabelul 4.2);
d) Să se calculeze pierderile suferite ca urmare a staţionării şi reparării utilajului pe
durata celor 10 cicluri de funcţionare (P);
e) Să se analizeze şi să se comenteze rezultatele obţinute.

L4.2

Se consideră un utilaj urmărit pe parcursul a 10 cicluri de funcţionare. Au fost înregistrate


informaţiile sintetizate în tabelul 4.3.
Tabelul 4.3 - Informaţii înregistrate
Ciclurile de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
funcţionare
Starea Timpii
F ti [h] 1250 980 1025 1560 1502 1362 1589 987 1758 1628
S tsi [h] 40 30 25 20 42 10 2 2 1 1
R tri [h] 10 15 7 3 29 69 4 6 3 8
Cri
[RON/reparaţie] 750 295 449 568 670 1210 340 259 470 840
Ph = 750 lei /oră de nefuncţionare utilaj

MM-L4 Page 7 of 8
Se cere:
a) Să se calculeze: MTBF, MTR, MTS; λ, μ, Ka;
b) Să se determine şi să se reprezinte funcţiile: R(t), F(t); A(t), U(t);
c) Să se calculeze costul total al reparaţiilor pe întreaga perioadă de urmărire (CR),
cunoscând costul reparaţiilor pe fiecare ciclu de funcţionare Cri (vezi tabelul 4.3);
d) Să se calculeze pierderile suferite ca urmare a staţionării şi reparării utilajului pe
durata celor 10 cicluri de funcţionare (P);
e) Să se analizeze şi să se comenteze rezultatele obţinute.

L4.3

Se consideră un utilaj care funcționează într-o secție de producție în care se lucrează câte 2
schimburi a câte 8 ore/zi. Pentru o perioadă de urmărire (T) s-au înregistrat datele din
tabelul 4.1.
Tab. 4.1 – Date înregistrate (T = 14280 h)
Nr. ciclu ti tri Cri
de fcţ. [h] [h] [lei]
1 1572 12 365
2 1725 40 1224
3 873 9 197
4 1469 16 432
5 2313 26 562
6 1956 4 68
7 568 15 325
8 1468 5 194
9 1243 21 1300
10 934 11 832

a) Calculați MTBF, MTR, λ, μ și reprezentați ciclul mediu de funcționare. Interpretați


și comentați rezultatele obținute.

b) Determinați coeficientul de disponibilitate și estimați costul reparațiilor pentru 6 luni


calendaristice de exploatare a utilajului. Justificați estimarea realizată.

Obs.:
Pentru prelucrarea datelor utilizați fișierul „MM-L2-fiab_produs.xls”.

MM-L4 Page 8 of 8