Sunteți pe pagina 1din 7

PROF. ÎNV. PREȘC.

MATEVICI LUMINIȚA
GRĂD. P.P. NR. 2 , PAȘCANI

Nivel I
Grupa: mijlocie („Gărgărițele”)
DOMENIUL ŞTIINŢĂ
Categoria de activitate: Activitate matematică
Mijloc de realizare: joc didactic
Tema : „Cifre și culori”

Subiectul:
Tipul activităţii: consolidare
Scopul: consolidarea cunoştinţelor matematice privind culorile ,cifrele și numerele 1,2,3 .
Obiective operaţionale:
O1 - să alcătuiască mulțimi (grupe ) de frunze după o însușire găsită de ei ( culoare , formă) ;
O2- să așeze obiectele în diferite poziţii în spaţiu, denumind corect locul ocupat prin asociere după criteriul culorii ;
O3 să folosească corect numeralul cardinal asociindu-l cu cifra corespunzătoare ;
O4- să numere corect în limitele 1-3 și să determine locul fiecărui număr în şirul numeric, folosind limbajul matematic adecvat .
O5- să meargă pe urmele din șotron recunoscând cifrele;
O6 -să lipească tot atâte fructe câte indică cifra corespunzătoare echipei ;
Sarcina didactică : -grupare după culoare și formă ;
- recunoașterea cifrelor 1,2,3 și a locului acestora în șirul numeric(exersarea numeralului ordinal și cardinal) ;
-asociere cifră-culoare( 1-galben, 2-roșu , 3-maro).
Regulile jocului: Copiii răspund cerinţelor, rezolvă sarcinile
primite, îşi încurajează colegii , suflă imitând vântul spunând:„-
Zboară,frunzuliță ghidușă , zboară!”, aplaudă răspunsurile și acțiunile
corecte .
Elemente de joc: aplauze, surpriza,închiderea şi deschidera
ochilor,aşteptarea, întrecerea .
PROF. ÎNV. PREȘC. MATEVICI LUMINIȚA
GRĂD. P.P. NR. 2 , PAȘCANI
Strategie stimulativ-evaluativă: aprecieri, recompense de la
Crăiasa Frunzelor :poster „Garda Felină”,carte de colorat

Stabilirea detaliilor practice şi logistice:


*locaţia-curtea grădiniţei
*preconizarea condiţiilor climatice, echipament: -în cazul în care plouă, copiii vor purta pelerine şi cizme de cauciuc
Strategii didactice
*resurse materiale : șotron pictat pe ciment cu vopsea spray , frunze , poster, coșuri, coșulețe, plicuri cu cifre(1-3), siluete de fructe din hârtie
autocolantă ,pufi de burete , poster cu „Garda Felină” , cărți de colorat.
*resurse umane : preşcolarii grupei mijlocii împreună cu educatoarea.
*metode şi procedee: explicaţia,observația , exerciţiul, jocul, problematizarea, conversaţia ,surpriza.
Forme de organizare: frontal,pe grupe,individual
Timp alocat: 20 min.-25 min.
Identificarea riscurilor:
Stabilirea de măsuri preventive (instrumente necesare): trusa de prim ajutor .
Reguli de comunicat copiilor: se vor comunica reguli de securitate personală şi de grup (să nu se îndepărteze de grup, să asculte indicaţiile
educatoarei).
Activităţi premergatoare: - activităţi de observare a copacilor și frunzelor pe parcursul mai multor etape începând din septembrie , strângere de
frunze din curtea grădiniței , jocuri cu frunzele adunate . Activitate de pictare a două șotroane pe cimentul din fața grădiniței .
Sugestii pentru activităţi ulterioare: -desfăşurarea altor activităţi de acest tip în aer liber (“Curtea noastră ce curată ” , “ Comoara Crăiesei
Frunzelor” )
Bibliografie:
1. ,,Jocuri matematice în grădiniţă” – Îndrumător metodologic ediţia 2005 –Mihaela Neagu, Georgeta Beraru;
2. ,,Jocuri didactice mmatematice”-Îndrumător metodic-grupa pregătitoare, ediţia 2000,Editura EMIA.
PROF. ÎNV. PREȘC. MATEVICI LUMINIȚA
GRĂD. P.P. NR. 2 , PAȘCANI
Secvențele Ob Strategii didactice Evaluare
activității . Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forma ( instrumente şi
procedee învăţământ de indicatori )
op. organiza
re

Captarea şi Copiii vor repeta poezia „Doamna surpriza -frunze galbene -observarea
orientarea Toamnă”(Anexa 1) apoi vor primi frunze explicaţia cu cifra 1 comportamentului
atenţiei ( cadou de la Crăiasa Frunzelor) alegându-și conversaţia -frunze roșii cu frontal iniţial
copiilor culoarea preferată: maro, galbene și roșii . Astăzi cifra 2 -interesul ,
vor fi „Grupa frunzulițelor ghidușe” ca și -frunze maro întrebările și
„DoamnaToamnă ”din poezie și vor ieși afară să cu cifra 3 răspunsurile
se joace cu surprizele de la Crăiasă. copiilor
„Frunzulițele ghidușe /Ies afară jucăușe”
Afară sunt pregătite materialele cu care vor lucra
astăzi .
Introducerea Copii vor găsi toate surprizele: frunze , coșuri ,
în joc șotron , pufii pe care vor sta etc. și vor trece pe
rând pe la cele două zone de lucru : zona
șotronului și se vor opri la zona de iarbă și
copaci din curtea grădiniței noastre .
Sub copacul din curtea grădiniței de unde au surpriza șotronul -observarea
strâns cu o zi înainte frunzele , descoperă că pe observația coșuri frontal comportamentului
iarbă s-au așezat iarăși frunze . conversația frunze non-verbal și a
explicaţia pufi acțiunilor

-Ne vom juca cu frunze dar și cu cifre și culori ,


le vom recunoaşte, și le vom ajuta să meargă
fiecare la locul ei şi jucându-ne , vom învăța și explicaţia frontal
ne vom bucura! Iar la final, dacă vom duce la conversaţia
îndeplinire toate sarcinile ,Crăiasa Frunzelor
v-a trimis cadouri și surpriza( o poză cu ea) .
Anunţarea -Vom descoperi tot ce ne-a lăsat Crăiasa și vom
temei rezolva toate sarcinile. Dacă sunteți harnici ,
atenți ,sigur veți reuși și la final veți primi
cadourile și o s-o vedem pe Crăiasă .
- Sunteți curioși să vedeți cum arată ?
Jocul nostru se numește ”Jocul frunzulițelor
ghidușe” pentru că astăzi voi sunteți frunzulițe
ghidușe dar și frunzele și cifrele sunt jucăușe ca
voi.
PROF. ÎNV. PREȘC. MATEVICI LUMINIȚA
GRĂD. P.P. NR. 2 , PAȘCANI

-Hai la joacă , „Frunzulițe ghidușe ” !

Desfășurarea Explicarea si demonstrarea jocului explicaţia


jocului Se formează echipele și își aleg coșurile după conversaţia
culoare și cifră .
Este prezentată și explicată sarcina didactică: coșuri frontal -aprecierea
1.formarea de mulțimi de frunze după culoare și frunze întrebărilor,
formă răspunsurilor
2.așezarea coșului de frunze în dreptul și a interesului
culoarului șotronului de aceeași culoarea și pentru
același număr cu frunzele din coș activitate
3.căutarea și găsirea cifrei de pe frunza lor
4.mers pe urmele cu cifra corespunzătoare
Echipa câștigătoare este cea care reușește să
rezolve sarcinile și să nu greșească.
Pe parcursul jocului toți copiii trebuie să
colaboreze.
Se execută jocul de proba -executarea de
Se verifică dacă s-au înţeles explicaţiile probă
educatoarei și regulile executând jocul de explicația frunze munca în
probă . galbene,roșii și echipă - aprecieri asupra
Câte un copil din fiecare echipă culege și pune în maro și executării
coșul corespunzător câteva frunze de forma și exercițiul individu sarcinilor și a
culoarea corespunzătoare frunzei din piept . conversația al comportamentului
O1 -corectarea
Executarea jocului greșelilor
Crăiasa Frunzelor a amestecat iar frunzele și
prima sarcină este să formeze mulțimi de frunze -conducerea
Etapa 1 după criteriul culorii și formei ,așezându-le în indirectă de către
Simțind coșuri . copii
(experiența „Frunzulițele răzlețe vor să stea în coșulețe!”
concretă) Copiii vor aduna frunze sortându-le după
culoarea și formă .
V-a urma o scurtă conversație :
-Ați observant ce s-a întâmplat cu frunzele?
(și-au schimbat culoarea , s-au amestecat)
-De ce s-a întâmplat asta?(își schimbă culoarea
PROF. ÎNV. PREȘC. MATEVICI LUMINIȚA
GRĂD. P.P. NR. 2 , PAȘCANI
Etapa 2 când se usucă, se amestecă atunci când cad duse
Privind de vânt) Plicuri cu
(observare -Se întâmpla asta și cu cifrele?(da , pot fi de cifre din carton
reflexivă) diferite culori și se pot amesteca ) 1-galben
-Când pot avea diferite culori?(când sunt scrise 2-roșu
cu diferite culori) 3-maro
-Când sunt amestecate , cum le așezăm în
ordine?(începem cu prima și continuăm în șir coșulețe
crescător sau descrescător)
Coșurile vor fi duse la locul lor pe rând , în surpriza
O2 ordinea numerică folosind numeralul ordinal și demonstrația
cardinal (primul coș în dreptul culoarului galben explicația
O3 al cifrei 1, al doilea roșu-cifra 2, al treilea maro- exercițiul
Etapa 3 cifra 3). conversația
O4
Gândind Descoperă mai departe că în dreptul fiecărui
(generalizare culoar se află plicuri cu cifre. Se așează pe pufi
abstractizată tot după culori
sau ( echipa frunzelor galbene pe pufi galbeni ,cea a
conceptualizare) frunzelor roșii , pe pufi roșii și cea maro , pe
pufii maro ) pentru a se odihni. Le voi explica ce
au de făcut mai departe.
Complicarea jocului
Vor sta cu mâinile la ochi , iar eu voi amesteca
cifrele cu frunzele.
Regulile și sarcinile următoare: vor căuta printre
frunzele din coș cifra (aceeși cu cea de pe frunza
din piept) , vor călca numai pe urmele cu
aceeași cifră și vor duce cifra în coșulețul
corespunzător culorii . După ce au găsit cifra
printre frunze, toți ceilalți suflă și strigă:
-Zboară, frunzuliță ghidușă!
Trebuie să recunoască cifrele și să nu calce pe
alte cifre.
PROF. ÎNV. PREȘC. MATEVICI LUMINIȚA
GRĂD. P.P. NR. 2 , PAȘCANI
Etapa 4 Copiii vor executa sarcinile pe rând la auzul -aprecierea
Făcând (testarea cuvintelor : răspunsurilor
în noi situații O4 „-Zboară, frunzuliță ghidușă,zboară!” exercițiul cifre din carton copiilor și a
sau O5 Voi urmări să recunoască cifrele și să nu executării jocului
Experimentarea greșească. șotron -corectarea
activă) Ordinea va fi cea numerică și vor folosi coșulețe greșelilor
numeralul cardinal: primul din echipa frunzelor -conducerea
galbene cu cifra 1, al doilea din echipa roșie cu indirectă de către
cifra 2 și al treilea din echipa maro cu cifra 3. copii
Echipa care nu greșește este câștigătoare .
Obţinerea După ce toți au executat jocul , vor ajunge la surpriza -poster -evaluarea
performanţei ultima etapă . Vor descoperi un plic cu o explicaţia -plic de la
scrisoare de la Crăiasa Frunzelor (Anexa 2) . Vor problematizarea Crăiasa
descoperi posterul cu Crăiasa Frunzelor . În plic Frunzelor
O6 vor fi și fructe pe care le vor lipi tot după exercițiul -siluete de
criteriul culorii și vor respecta numărul . fructe din
Copiii vor lipi fructele din poezie în copacii hârtie
corespunzători după culoare și număr. autocolantă
pere galbene,
mere roșii,
nuci
Încheierea Voi stabili echipa câștigătoare și voi face -aprecierea
Jocului aprecieri referitoare la participarea copiilor la postere modului de lucru
activitate şi asupra comportamentului lor în cărți de colorat -premierea copiilor
timpul activităţii . Vor fi premiați cu câte un
poster „Garda Felină ”și o carte de colorat.
Se va purta o scurtă conversație :
Moment de -Ce au învățat din aceasta activitate ?
reflecție -Cum s-au simtit în timpul jocului ?
-Ce au înțeles din joc ?
-Ce au simțit când au reușit ?
Ce au învățat din această activitate ?
-Cum v-ați simțit astăzi , jucându-ne afară,
în natură ?
PROF. ÎNV. PREȘC. MATEVICI LUMINIȚA
GRĂD. P.P. NR. 2 , PAȘCANI
Anexa I Anexa II
Doamna Toamnă
Doamna Toamnă cea ghidușă Bună ziua , dragi frunzulițe ghidușe!
Ne îmbie jucăușă Sunt Crăiasa Frunzelor ! Vă felicit pentru
Din carele încărcate activitatea de astăzi !
Să alegem pe gustate Sper că v-au plăcut surprizele trimise de mine .
Mere cu obraji de soare Și ca să-mi dovediți că ați învățat astăzi și mai
Struguri, pere gălbioare bine culorile și cifrele ,v-am mai trimis niște
Și gutui amărui fructe să le lipiți și pe acestea la locul lor .
Cu puf galben ca de pui. D-na educ vă v-a arăta fotografia pe care v-am
Doamna Toamnă ni le-adună trimis-o .
Fiincă-i harnică și bună -Succes !
-Vă îmbrățișez cu drag !