Sunteți pe pagina 1din 82

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” BUCUREŞTI

Facultatea de Arhitectură

Ghidul studentului 2018-2019

Editura universitară „Ion Mincu”


Bucureşti, 2018
Tehnoredactare / machetare / grafică: Dr. ing. Elena Dinu
© 2018 Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20, 010014 Bucureşti, România

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 2


Cuvânt înainte

Ghidul studentului la Facultatea de Arhitectură cuprinde informaţii sintetice privind


programele de studii de licenţă şi master comasate în Arhitectură în limba română (6
ani) şi Arhitectură în limba engleză (6 ani) respectiv programul de studii de licenţă în
Conservare şi Restaurare de Arhitectură (3 ani), în anul universitar 2018-2019:
planurile de învăţământ, planificarea activităţilor de proiectare, cuantumul taxelor de
studii, facilităţile şi mobilităţile oferite studenţilor dar şi calendarul anului universitar
în curs. De asemenea, acesta include „Regulamentul general privind activitatea de
proiectare”, „Regulamentul privind disciplinele la alegere” şi „Regulamentul privind
examenele de finalizare a studiilor” în cadrul celor trei specializări oferite de
Facultatea de Arhitectură.

Ghidul de faţă trebuie citit în corelare cu volumul care reuneşte principalele


regulamente referitoare la activitatea studenţilor UAUIM.

Cum anumite aspecte pot suferi în timp unele schimbări, altele necesitând precizări,
vă rugăm să urmăriţi cu atenţie anunţurile care corectează diverse prevederi ale
prezentului Ghid, anunţurile catedrelor şi titularilor de discipline, precum şi
procedurile afişate de diverse servicii auxiliare (Secretariat, Contabilitate).

Alte informaţii utile pot fi găsite şi pe site-ul Universităţii - www.uauim.ro.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |3


Ghidul studentului 2018 - 2019 | 4
Cuprins

Specializări în cadrul Facultăţii de Arhitectură ................................................. 7


Scurt istoric ............................................................................................... 9
Facilităţi .................................................................................................. 10
Mobilităţi oferite studenţilor ....................................................................... 11
Planuri de învăţământ 2018-2019 ............................................................... 12
Discipline la alegere 2018-2019 .................................................................. 26
Graficele activităţilor didactice 2018-2019.................................................... 30
Taxe de studiu pentru anul universitar 2018-2019 ........................................ 49
Regulament general privind activitatea de proiectare 2018-2019 .................... 51
Regulament privind disciplinele la alegere 2018-2019 ................................... 59
Regulament privind examenele de finalizare a studiilor 2018-2019 ................. 62

Anexa 1
Precizări privind conţinutul examenului de finalizare a studiilor 2018-2019....... 69
Anexa 2
Calendarul examenelor de finalizare a studiilor 2018-2019 ............................. 79
Anexa 3
Recunoaşterea şi echivalarea certificatelor de limbi străine ............................ 81
Anexa 4
Înregistrarea rezultatelor studenților ........................................................... 82

Ghidul studentului 2018 - 2019 |5


Ghidul studentului 2018 - 2019 | 6
Facultatea de Arhitectură
DECAN

Prof. dr. arh. Georgică MITRACHE

PRODECANI

Conf. dr. arh. Radu PANĂ


probleme profesionale

Lect. dr. arh. Horia DINULESCU


probleme administrative şi relaţia cu studenţii

Specializări în cadrul Facultăţii de Arhitectură


Specializarea Arhitectură – secţia cu predare în limba română
studii de Licenţă şi Master comasate 6 ani (360 de credite)

Specializarea Arhitectură – secţia cu predare în limba engleză


studii de Licenţă şi Master comasate 6 ani (360 de credite)

Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură


studii de Licenţă 3 ani (180 de credite)

Ghidul studentului 2018 - 2019 |7


Muzeul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” - Bucureşti

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 8


Scurt istoric

Localizată în Bucureşti, Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" este principala


instituție universitară de stat dedicată formării specialiștilor în domeniul arhitecturii și
urbanismului. Având o bogată istorie care începe încă din anul 1892, odată cu înfiinţarea Şcolii de
Arhitectură sub patronajul Societăţii Arhitecţilor Români, UAUIM este totodată și cea mai veche
instituție de acest fel din România.

Actuala Facultate de Arhitectură este continuatoarea directă a vechii Şcoli de Arhitectură iar, din
anul 1997, odată cu înfiinţarea Facultăţii de Urbanism şi a Facultăţii de Arhitectură de Interior,
este una din cele trei facultăţi din cadrul UAUIM.

Configurația actuală a procesului de formare a viitorilor arhitecți este rezultatul sintezei dintre
tradiția istoricei Școli de Arhitectură bucureștene și modernitatea asumată în prezent, în
consonanță cu învățământul de arhitectură contemporan din lume. În reformarea recentă a
învățământului de arhitectură din cadrul UAUIM, un rol important l-a avut colaborarea constantă
cu școlile europene de arhitectură dar și cu școli din afara spațiului european, precum și cu
organizații profesionale naționale (OAR, UAR) și internaționale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE etc).

Din anul 1998, Facultatea de Arhitectură a devenit singura instituţie de învăţământ superior de
arhitectură din România certificată RIBA (Royal Institute of British Architects), făcând parte dintr-
un grup select de doar 38 de facultăţi de arhitectură din întreaga lume.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |9


Facilităţi

În Bucureşti, Facultatea de Arhitectură îşi are sediul chiar lângă Piaţa Universităţii, pe str.
Academiei nr.18-20. Clădirea actuală, ocupând întreaga insulă dintre străzile Academiei, Edgar
Quinet şi Biserica Enei, cuprinde trei corpuri. Cel mai vechi dintre acestea, monument de
arhitectură, a fost realizat în perioada 1916-1927, după proiectul arhitectului Grigore Cerchez,
figură marcantă a arhitecturii româneşti de la cumpăna secolelor XIX-XX. 33 de ateliere, 25 de
săli de curs, laboratoare, centru de plotare-copiere, librărie de specialitate, sală de sport, sală de
expoziţii, bazin de înot acoperit – toate acestea reprezintă doar o parte din spaţiile pe care
Facultatea de Arhitectură din cadrul UAUIM le pune la dispoziţia studenţilor săi.
Căminul studenţesc este situat în Bdul Lacul Tei nr. 118A.
Biblioteca UAUIM este cea mai veche şi complexă bibliotecă de specialitate din ţară (1912),
cuprinzând cca. 200.000 de publicaţii, inclusiv colecţiile personale donate de personalităţi ale
arhitecturii româneşti precum Ion Mincu, Grigore Cerchez, Paul Smărăndescu, Ermil Pangratti.
Muzeul Universităţii, înfiinţat în 1982, expune obiecte şi documente legate de istoria arhitecturii
şi învăţământului de arhitectură din România. Este unicul muzeu de acest gen din ţară.
Editura Universitară “Ion Mincu”, înfiinţată în 2001, publică lucrări referitoare la activitatea
didactică (cursuri, breviare, sinteze) dar şi lucrări ştiinţifice semnate de cadre didactice ale
universităţii noastre.
În Sibiu, Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură îşi are sediul pe str. Dealului
nr.6, în clădirea fostului Institut Franciscan. Clădirea pune la dispoziţia studenţilor săli de curs,
ateliere, un amfiteatru, bibliotecă, laborator de informatică, laborator de machete etc.
Centrul Universitar de Studii în Arhitectură Vernaculară este găzduit de ansamblul bisericii
fortificate de la Dealu Frumos (jud. Sibiu). Aici se desfăşoară o serie de manifestări cu caracter
didactic, profesional şi cultural, workshop-uri internaţionale, tabere studenţeşti etc.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 10


Mobilităţi oferite studenţilor

Mobilităţile pentru studenţi oferite de Facultatea de Arhitectură din cadrul UAUIM reprezintă şansa
de a studia în străinătate la una din cele peste 50 de universităţi partenere din Europa, dobândind
astfel competenţe academice şi profesionale noi, necesare construirii unei cariere solide în
domeniul arhitecturii.

Erasmus+ este programul finanţat de Comisia Europeană prin EACEA (Educational, Audivisual &
Culture Executive Agency).
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
https://www.uauim.ro/universitatea/relatii_internationale/erasmus/

Burse SEE – Proiecte de mobilitate se realizează pe baza unor acorduri inter-instituţionale


încheiate între UAUIM şi universităţi partenere europene, având la bază finanţări oferite de
Norvegia, Islanda şi Lichtenstein.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
https://www.uauim.ro/universitatea/relatii_internationale/burse-see/

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
Biroul pentru practică profesională internațională gestionează activitățile aferente schimburilor
internaționale de studenți în scopul desfășurării unor stagii de practică profesională în domeniul
de studiu, ca activitate integrată educației universitare.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
https://www.uauim.ro/universitatea/relatii_internationale/practica/

Ghidul studentului 2018 - 2019 |11


Plan de învăţământ 2018-2019, anul I (sem. 1 şi 2)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani / Secţia cu predare în limba română

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 12


Plan de învăţământ 2018-2019, anul II (sem. 3 şi 4)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani / Secţia cu predare în limba română

Ghidul studentului 2018 - 2019 |13


Plan de învăţământ 2018-2019, anul III (sem. 5 şi 6)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani / Secţia cu predare în limba română

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 14


Plan de învăţământ 2018-2019, anul IV (sem. 7 şi 8)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani / Secţia cu predare în limba română

Ghidul studentului 2018 - 2019 |15


Plan de învăţământ 2018-2019, anul V (sem. 9 şi 10)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani / Secţia cu predare în limba română

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 16


Plan de învăţământ 2018-2019, anul VI (sem. 11 şi 12)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani / Secţia cu predare în limba română

Ghidul studentului 2018 - 2019 |17


Curriculum 2018-2019, 1st year (sem. 1 and 2)
Architecture - Master's Degree, 6 years / English Programme

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 18


Curriculum 2018-2019, 2nd year (sem. 3 and 4)
Architecture - Master's Degree, 6 years / English Programme

Ghidul studentului 2018 - 2019 |19


Curriculum 2018-2019, 3rd year (sem. 5 and 6)
Architecture - Master's Degree, 6 years / English Programme

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 20


Curriculum 2018-2019, 4th year (sem. 7 and 8)
Architecture - Master's Degree, 6 years / English Programme

Ghidul studentului 2018 - 2019 |21


Curriculum 2018-2019, 5th year (sem. 9 and 10)
Architecture - Master's Degree, 6 years / English Programme

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 22


Plan de învăţământ 2018-2019, anul I (sem. 1 şi 2)
Conservare şi Restaurare de Arhitectură – studii de Licenţă, 3 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 |23


Plan de învăţământ 2018-2019, anul II (sem. 3 şi 4)
Conservare şi Restaurare de Arhitectură – studii de Licenţă, 3 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 24


Plan de învăţământ 2018-2019, anul III (sem. 5 şi 6)
Conservare şi Restaurare de Arhitectură – studii de Licenţă, 3 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 |25


Muzeul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” - Bucureşti

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 26


Discipline la alegere 2018-2019 (semestru IARNĂ – semestrul 1)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Număr
Nr. Dept. Cod Curs Titular
de locuri

AN IV
PACHET 1
1 ITACP IT-13 Concept – limbaj – discurs Augustin Ioan 120
2 ST ST-21 Structuri performante Dragoș Marcu 120
3 ITACP IT-51 Istoria artei Celia Ghyka 120
PACHET 2
1 ITACP CP-39 Arhitectură și arheologie Ștefan Bâlici 130
Produse și subansambluri tehnologice în
2 ST ST-83 Ana Maria Dabija 130
arhitectura contemporană
3 SFA SFA-117 Arhitectură parametrică Ionuț Anton 60

AN V
PACHET 1
1 ST ST-82 Exigenţe şi performanţe în construcţii Gabriel Negoescu 120
2 ST ST-60 Tendințe actuale în domeniul structurilor Dragoș Marcu 120
3 UP UP-6 Peisagistică Cerasella Crăciun 120
PACHET 2
Sergiu Nistor +
CP-9 Inserții în zone construite protejate
Valeriu E. Drăgan
1 ITACP 120
Petru Mortu +
CP-28 PROIECT Inserții în zone construite protejate
Irina Tulbure
ST-54 Reabilitarea fondului construit Rodica Crișan
2 ST Rodica Crișan + 120
ST-81 PROIECT Reabilitarea fondului construit
Zina Macri
UP-178 Design Urban Tiberiu Florescu
3 UP 120
UP-179 PROIECT Design Urban Tiberiu Florescu

ATENŢIE! DISCIPLINELE GRUPATE ÎNTR-UN PACHET SE VOR PROGRAMA SIMULTAN ÎN ORAR.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |27


Discipline la alegere 2018-2019 (semestru VARĂ – semestrul 2)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Număr
Nr. Dept. Cod Curs Titular
de locuri

AN IV
PACHET 1
1 ITACP IT-50 Modele globale, arhitecturi locale Toader Popescu 130
2 SFA SFA-115 Discurs digital de arhitectură Andreea Iosif 90
3 ST ST-70 Tehnologia habitatului sustenabil Zina Mcri 130
PACHET 2
1 ITACP IT-40 Istoria așezărilor în România Nicolae Lascu 120
2 ST ST-99 Materiale contemporane Laura Dobrescu 120
3 ST ST-58 Metal și sticlă în arhitectură Liviu Gligor 120

AN V
PACHET 1
Resursele proiectului contemporan – arte și
1 ITACP IT-31 Celia Ghyka 120
arhitectură
2 SP SP5-10 Legislaţie Daciana Daraban 120
3 ITACP IT-30 Metode contemporane de organizare a spaţiului Augustin Ioan 120
PACHET 2
CP-10 Conservarea monumentelor istorice
1 ITACP Valeriu E. Drăgan 120
CP-49 PROIECT Conservarea monumentelor istorice
SFA-126 Spaţiu privat vs. spaţiu public Sorin Vasilescu
2 SFA 120
SFA-116 PROIECT Design-ul interior al spaţiilor publice Codina Duşoiu
ST-59 Eco-tehnologie arhitecturală Daniel Armenciu
3 ST 120
ST-84 PROIECT Arhitectură ecologică Daniel Armenciu

ATENŢIE! DISCIPLINELE GRUPATE ÎNTR-UN PACHET SE VOR PROGRAMA SIMULTAN ÎN ORAR.

SP - Sinteza Proiectării de Arhitectură ST - Științe Tehnice


UP - Proiectare Urbană și Peisagistică SFA - Studiul Formei și Ambient
ITACP - Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
Ghidul studentului 2018 - 2019 | 28
Muzeul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” - Bucureşti

Ghidul studentului 2018 - 2019 |29


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul I (sem. 1)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 30


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul I (sem. 2)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 |31


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul II (sem. 1)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 32


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul II (sem. 2)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 |33


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul III (sem. 1)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 34


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul III (sem. 2)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 |35


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul IV (sem. 1)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 36


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul IV (sem. 2)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 |37


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul V (sem. 1)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 38


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul V (sem. 2)
Arhitectură în sistem Licenţă şi Master comasate, 6 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 |39


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul I (sem. 1)
Conservare şi Restaurare de Arhitectură – studii de Licenţă, 3 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 40


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul I (sem. 2)
Conservare şi Restaurare de Arhitectură – studii de Licenţă, 3 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 |41


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul II (sem. 1)
Conservare şi Restaurare de Arhitectură – studii de Licenţă, 3 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 42


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul II (sem. 2)
Conservare şi Restaurare de Arhitectură – studii de Licenţă, 3 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 |43


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul III (sem. 1)
Conservare şi Restaurare de Arhitectură – studii de Licenţă, 3 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 44


Graficul activităţilor didactice 2018-2019, anul III (sem. 2)
Conservare şi Restaurare de Arhitectură – studii de Licenţă, 3 ani

Ghidul studentului 2018 - 2019 |45


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019
pentru programele de licență, licență și master comasate
(exceptând anii de studiu terminali)

SEMESTRUL I
01 octombrie 2018 - deschiderea festivă a anului universitar 2018-2019
01 – 10 octombrie 2018 - înscriere în anul univ.2018-2019
01 octombrie – 21 decembrie 2018 - 12 săpt. – învățământ
22 decembrie 2018 – 06 ianuarie 2019 - 2 săpt. – vacanță de Crăciun
07 – 18 ianuarie 2019 - 2 săpt. – învățământ
21 ianuarie – 9 februarie 2019 - 3 săpt. – sesiune evaluare sem. I + PV1
11 – 17 februarie 2019 - 1 săpt. – vacanță
SEMESTRUL II
18 februarie – 19 aprilie 2019 - 9 săpt. – învățământ
22 – 26 aprilie 2019 - 1 săpt. – activități practice
29 aprilie – 05 mai 2019 - 1 săpt. – vacanță de Paşti
06 mai – 07 iunie 2019 - 5 săpt. – învățământ
- 4 săpt. – sesiune evaluare sem. I - restanțe + PV1
10 iunie – 06 iulie 2019
+ evaluare sem. II + PV2
VACANȚĂ DE VARĂ
- 2 săpt. – sesiune evaluare sem. II, restanțe (PV2) - refacere PV
02 – 15 septembrie 2018
în regim cu taxă sem. I şi sem. II
01 octombrie 2019 începerea noului an universitar 2019 - 2020

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 46


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019
pentru anul VI – studii de licenţă şi master comasate – 6 ani
(an de studiu terminal)

SEMESTRUL I
01 octombrie 2018 - deschiderea festivă a anului universitar 2018-2019
09 – 10 octombrie 2018 - înscriere în anul univ. 2018-2019
01 octombrie – 21 decembrie 2018 - 12 săptămâni – practică în birou de proiectare
Examen finalizare
09 – 11 octombrie 2018 - test limbă străină studii sesiunea
16 octombrie 2018 - predare disertații februarie 2019
25 – 26 octombrie 2018 - susținere disertații + prediplome (Proba 1 – diserta-
ţie+prediplomă)
22 decembrie – 06 ianuarie 2019 - 2 săpt. – vacanţă de Crăciun
07 ianuarie – 01 februarie 2019 - 4 săpt. – învăţământ
04 – 09 februarie 2019 - 1 săpt. – sesiune evaluare iarnă
11 – 17 februarie 2019 - 1 săpt. – vacanţă
18 – 23 februarie 2019 - 1 săpt. – restanţe, măriri de notă
25 februarie – 03 martie - încheierea situaţiei şcolare
SEMESTRUL II
18 februarie – 20 aprilie 2019 - 9 săpt. – elaborare prediplomă
Examen finalizare
studii sesiunea
23 februarie 2019 - predare proiect diplomă
februarie 2019
27 – 28 februarie 2019 - susținere proiect diplomă
(Proba 2 – proiect
diplomă)
15 aprilie 2019 - predare disertație
22 – 26 aprilie 2019 - 1 săpt. – sesiune prediplomă + disertație
06 mai – 05 iulie 2019 - 9 săpt. – elaborare proiect diplomă
05 iulie 2019 - predare proiect diplomă + CD
09 iulie 2019 - sesiune restanţe studiu de fundamentare prediplomă
10 – 11 iulie 2019 - susţinere proiect diplomă (+machetă)

Ghidul studentului 2018 - 2019 |47


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019
pentru anul III – studii de licenţă – 3 ani
(an de studiu terminal)

SEMESTRUL I
01 octombrie 2018 - deschiderea festivă a anului universitar 2018-2019
01 – 10 octombrie 2018 - înscriere în anul univ. 2018-2019
01 octombrie – 21 decembrie 2018 - 12 săptămâni – practică în birou de proiectare
22 decembrie – 06 ianuarie 2019 - 2 săpt. – vacanţă de Crăciun
07 – 18 ianuarie 2019 - 2 săpt. – învăţământ
21 ianuarie – 09 februarie 2019 - 3 săpt. – sesiune evaluare sem.I
11 – 17 februarie 2019 - 1 săpt. – vacanţă
SEMESTRUL II
18 februarie – 19 aprilie 2019 - 9 săpt. – învăţământ
22 – 26 aprilie 2019 - 1 săpt. – activităţi practice
29 aprilie – 05 mai 2019 - 1 săpt. – vacanţă de Paşti
06 mai – 07 iunie 2019 - 5 săpt. – învăţământ
- 4 săpt. – sesiune evaluare sem. I – restanţe + evaluare
10 iunie – 06 iulie 2019
sem. II
02 – 14 septembrie 2019 - 2 săpt. – sesiune evaluare sem. II - restanţe
- predare lucrare teoretică + proiect licenţă (inclusiv
19 septembrie 2019
versiunea digitală)
19 septembrie 2019 - test limbă străină
20 septembrie 2019 - susţinere lucrare teoretică şi proiect licenţă

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 48


Galeria „Arhitecţi români creatori de patrimoniu cultural”, UAUIM

Ghidul studentului 2018 - 2019 |49


TAXE DE STUDIU
pentru anul universitar 2018-2019

1. Taxa anuală de studii pentru studenţii români şi străini din ţări aparţinând UE sau
studenţi CPNV, CPL sau bursieri de origine română înscrişi la:
a) studii de licenţă şi master comasate (6 ani):
- specializarea Arhitectură în limba română - anii I, II, III şi IV: 6000 lei;
- anii V şi VI: 4800 lei;
- specializarea Arhitectură în limba engleză - anii I, II, III şi IV: 7000 lei;
- anul V: 5800 lei.
b) studii de licenţă (3 ani)
- specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură - anii I, II şi III: 3000 lei.

2. Taxa anuală de studii pentru studenţii extracomunitari pe cont propriu valutar


CPV – licenţă şi master comasate: 3500 euro.

3. Taxe aferente creditelor restante pe ani şi programe de studiu, taxa de


repetenţie şi taxa pentru mărire de notă:
- creditul restant pentru anii I, II, III şi IV: 100 lei;
- creditul restant pentru anii V şi VI: 80 lei;
- creditul restant pentru specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură,
indiferent de an: 50 lei;
- taxă repetenţie – identică cu taxa de an conf pct.1 şi pct.2 din prezentul capitol
(la care se adaugă taxa aferentă creditelor din anii de studiu anteriori anului care
se repetă);
- taxă pentru mărire notă: 40 lei x nr. credite (se va lua în considerare ultima notă
obţinută).

4. Alte taxe:
- taxă înmatriculare: 100 lei;
- taxă reînmatriculare: 200 lei;
- taxă analiză dosar echivalare: 300 lei;
- taxă programă analitică: 200 lei;
- taxă autentificare adeverinţă de şcolaritate: 150 lei;
- taxă duplicate acte de studiu: 150 lei;
- taxă duplicat carnet de student sau legitimaţie: 20 lei;
- taxă card acces: 25 lei / taxă reînnoire card acces: 22 lei.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 50


REGULAMENT GENERAL
privind activitatea de proiectare

Prezentul Regulament detaliază prevederile Regulamentului general privind activitatea


profesională a studenţilor UAUIM, cu referire la specificul activităţii de proiectare în cadrul
programelor de studii oferite de Facultatea de Arhitectură UAUIM.
Pe baza prevederilor Regulamentului general privind activitatea profesională a studenţilor
UAUIM, Decanatul şi Directorii departamentelor au elaborat prezentul document intitulat
Regulament general privind activitatea de proiectare aferent anului şi/sau ciclului de studiu,
după caz.
Organizarea jurizării proiectelor, modul de evaluare şi notare a proiectelor de arhitectură
sau de specialitate, sunt prezentate în detaliu în Procedurile de jurizare (1, 2, 3, 4, 5a, 5b,
5c, 5d). Acestea au fost elaborate astfel încât să asigure următoarele obiective didactice
propuse: obiectivitate maximă în crearea clasamentelor, transparenţă şi dialog.

Procedurile vizează următoarele proiecte:

Proiecte de arhitectură generală:


 proiecte de atelier (proiecte scurte – Procedura de jurizare 1)
 proiecte de an (proiecte lungi – Procedura de jurizare 2)
 proiecte de o zi (schiţă de schiţă – Procedura de jurizare 3)
 proiecte de verificare (anul I – Procedura de jurizare 4)

Proiecte de Specialitate:
Sunt acele proiecte promovate de Departamentul Planificare şi Dezvoltare Urbană şi Teritorială,
Departamentul Proiectare Urbană şi Peisagistică, Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului, Departamentul Științe Tehnice, Departamentul Proiectare de Interior
şi Design şi Departamentul Studiul Formei şi Ambient, astfel:
 Procedura de jurizare 5a - privind jurizarea, evaluarea şi notarea proiectelor de
specialitate - Departamentul Proiectare Urbană şi Peisagistică si Departamentul Planificare
şi Dezvoltare Urbană şi Teritorială;

Ghidul studentului 2018 - 2019 |51


 Procedura de jurizare 5b - privind jurizarea, evaluarea şi notarea proiectelor de
specialitate - Departamentul Proiectare de Interior şi Design şi Departamentul Studiul
Formei şi Ambient;
 Procedura de jurizare 5c - privind jurizarea, evaluarea şi notarea proiectelor de
specialitate - Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului;
 Procedura de jurizare 5d - privind jurizarea, evaluarea si notarea proiectelor de
specialitate - Departamentul Științe Tehnice.
Aceste proceduri sunt elaborate şi transmise de către Decanat, la începutul fiecărui an universitar,
Directorilor de departament în vederea informării profesorilor din departament şi a studenților.
De asemenea, prin grija departamentelor, acest Regulament general şi procedurile de jurizare vor
fi făcute cunoscute prin afişare şi/sau publicare pe site-ul Universităţii la începutul fiecărui an
universitar.

1. Obiectivele şi conținutul activităţii de proiectare

Activitatea de proiectare reprezintă principala activitate formativă în domeniul de studii


„arhitectură”, având o pondere de cca. 50% din totalul activităţilor didactice; în cadrul activităţii
de proiectare se realizează sinteza şi exerciţiul aplicării practice a competenţelor dobândite la alte
discipline.
Obiectivele activităţii de proiectare trebuie înţelese ca seturi de competenţe profesionale ce
urmează a fi conferite viitorului absolvent în diverse etape ale procesului de învăţare, având ca
ţintă finalităţile formative specifice programelor de studii oferite de Facultatea de Arhitectură (la
nivel de studii de licenţă şi master comasate şi de studii de licenţă), stabilite de Decanat. Pentru
atingerea acestor obiective cadrele didactice responsabile cu activitatea în atelierele de proiectare
ale facultății desfășoară următoarele acțiuni principale:
- îndrumă studenții în procesul de realizare a proiectelor;
- susțin prelegeri – cursuri de teorie a proiectului, având o tematică în strânsă legătură cu
proiectul aflat în desfășurare.
În cadrul fiecărui program de studii, activitatea de proiectare este organizată în module
semestriale şi ani de studiu, cu finalităţi formative proprii specializării; aceste finalităţi formative
(la nivel de an şi semestru) sunt stabilite de către Directorii departamentelor de proiectare, sub
coordonarea Decanatului. Finalităţile formative la nivel de semestru (reprezentând obiectivele
activităţii de proiectare din acel semestru), precum şi conţinutul activităţii (exerciţiile propuse
Ghidul studentului 2018 - 2019 | 52
pentru atingerea obiectivelor) sunt precizate în fişa disciplinei „proiectare de arhitectură”
întocmită pentru fiecare semestru în parte de către Directorul departamentului (ca titular al
disciplinei).
În cadrul fiecărui modul semestrial se pot propune mai multe tipuri de exerciţii – proiecte de
arhitectură generală, proiecte integrate, proiecte de specialitate – menite să asigure însuşirea de
către student a seturilor de competenţe stabilite ca ţintă formativă pentru fiecare semestru şi an
de studiu în parte. Proiectele de arhitectură generală şi cele integrate sunt coordonate de către
departamentele de proiectare; proiectele de specialitate sunt coordonate de către departamentele
de profil.
Proiectele de arhitectură generală pot fi proiecte de atelier şi proiecte de an, proiecte lungi,
proiecte scurte şi proiecte de o zi (schiţă de schiţă). De asemenea, la anul I activitatea de
proiectare include şi proiecte de verificare programate în sesiunile de evaluare de la finalul
semestrelor.
În cazul proiectelor de arhitectură generală, pentru fiecare exerciţiu (proiect) în parte,
obiectivele specifice şi conţinutul activităţii aferente vor fi stabilite prin tema proiectului, la
propunerea responsabilului de temă desemnat de Directorul departamentului coordonator şi cu
aprobarea Directorului departamentului, urmărindu-se concordanţa dintre obiectivele proiectului
şi obiectivele formative ale semestrului. În cazul proiectelor integrate, obiectivele specifice şi
conţinutul activităţii aferente vor fi stabilite prin tema întocmită în comun de către responsabilii de
temă desemnaţi de Directorii departamentelor implicate şi aprobate prin consens de Directorii
departamentelor respective. În cazul proiectelor de specialitate, obiectivele specifice şi conţinutul
activităţii aferente, stabilite prin „fişa disciplinei”, vor fi detaliate prin tema proiectului întocmită
de către titularul acestuia, cu aprobarea Directorului departamentului de profil.
Pentru fiecare dintre proiectele programate se alocă credite. În alocarea numărului de
credite se va avea în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă (workload) pe care o solicită
studentului mediu activitatea respectivă, raportată la totalul cantităţii de muncă necesară pentru
a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de muncă a studentului include orele-contact
(respectiv orele de prezenţă fizică la activităţile de atelier), precum şi orele de studiu individual
(documentare, lucru efectiv la proiect, redactare, realizare machete, pregătirea susţinerii
proiectului etc.), necesare pentru atingerea obiectivelor formative proprii proiectului; de regulă
unui credit îi corespund 25-30 de ore de muncă a studentului mediu, iar 60 de credite reprezintă
cantitatea normală de muncă într-un an universitar.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |53


Directorii departamentelor de proiectare au obligaţia ca până la data de 01
octombrie a fiecărui an universitar să întocmească, sub coordonarea Decanatului,
„graficul desfăşurării activităţilor de proiectare” ilustrând exerciţiile (proiectele)
planificate în raport cu obiectivele formative stabilite pentru fiecare an de studiu şi
fiecare semestru în parte, succesiunea lor în timp şi numărul de credite alocate fiecărei
activităţi. „Graficul” care include activităţi de proiectare de diverse specialităţi se va întocmi
împreună cu Directorii departamentelor de profil implicate. „Graficul desfăşurării activităţilor de
proiectare” se va corela cu verificările pe parcurs aferente disciplinelor teoretice, prin consens
între Directorii departamentelor de proiectare şi ai celorlalte departamente implicate. La începutul
anului universitar „graficul desfăşurării activităţilor de proiectare”, incluzând şi programarea
verificărilor pe parcurs la discipline teoretice, se face public prin afişare, pe site-ul Universităţii
şi/sau în broşura tipărită anual (Ghidul Studentului). Orice fel de modificări în desfăşurarea
activităţilor se vor face numai în cazuri temeinic justificate şi numai cu acordul studenţilor.

2. Participarea studenţilor la activitatea de proiectare şi predarea proiectelor

Continuitatea activităţii de învăţare este o condiţie absolut necesară în acest domeniu esenţial al
formării viitorului arhitect. Ca atare, studentul are obligaţia să frecventeze în mod continuu
toate activităţile didactice organizate în cadrul atelierelor de proiectare (corecturi,
prelegeri, dezbateri, prezentări la panou etc.) şi să acorde o atenţie corespunzătoare
pregătirii individuale complementare.

Prezenţa la activitatea de proiectare este obligatorie. Condiţia acceptării predării şi


jurizării proiectelor este ca studentul să aibă corecturi susţinute în cel puţin 50% din
numărul total al şedinţelor de atelier alocate proiectului respectiv şi cel puţin o
corectură susţinută la panou.

Această prevedere a fost stabilită, în directă legătură cu evaluarea activităţii studentului pe


parcursul semestrului şi este adusă la cunoştinţa studenţilor prin fişele disciplinelor publicate pe
site-ul Universităţii (www.uauim.ro), prin regulamentele detaliate ale departamentelor de
proiectare, comunicate la începutul fiecărui an universitar, prin temele proiectelor şi prin
informarea verbală a studenţilor la începutul activităţii în atelier.
Ghidul studentului 2018 - 2019 | 54
Titularii proiectelor (respectiv Directorii departamentelor sau şefii de ateliere, după caz) au
obligaţia de a asigura respectarea condiţiilor comunicate la începutul activităţii; eventualele
modificări se fac numai în situaţii justificate şi numai cu acordul studenţilor.

Nerespectarea de către student a prevederilor privind prezenta şi condiţia


minimă obligatorie de realizare a corecturilor se sancţionează cu neacceptarea predării
proiectului şi implică refacerea integrală a proiectului în anul universitar următor.

Predarea proiectelor se face în locul şi în intervalul de timp stabilit. Nu se admit


depăşiri ale termenului de predare şi nici completarea ulterioară cu planşe a proiectului
predat.

În cazuri întemeiate absenţele se pot motiva pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a
studentului, adresată Decanului, cerere vizata în prealabil de Directorul de departament şi de
conducătorul de atelier. Absenţele se motivează pentru cazuri medicale (justificate prin certificate
vizate de Cabinetul medical al Universităţii şi prezentate în termen de maxim 7 zile lucrătoare1 de
la încheierea perioadei de scutire) şi alte situaţii excepţionale. Studentului care a absentat
motivat i se poate aproba recuperarea activităţilor în măsura în care este posibil (funcţie de
lungimea perioadei de absenţă şi caracteristicile activităţii pe perioada absenţei). Studentului care
a participat la peste 50% din activitatea de atelier dar, din motive justificate, nu poate preda
lucrarea finalizată la termenul stabilit, i se poate aproba evaluarea fără susţinere a proiectului în
stadiul în care se afla în momentul întreruperii activităţii, cu condiţia predării acestuia la termenul
stabilit.

3. Predarea

- toate proiectele de arhitectură, proiectele de verificare şi schiţele de schiţă sau proiectele de


specialitate se predau în locul şi intervalul orar stabilite de către Departament;
- nu se admit proiecte, planşe sau piese aduse după ora predării;

1 Notă: prin „zi lucrătoare” se înţelege în prezentul document zi de lucru din perioadele de cursuri şi sesiuni, nu şi de vacanţă
şi/sau concediu.
Ghidul studentului 2018 - 2019 |55
- listele de predare cu semnături şi proiectele se depun la Departament, imediat după încheierea
intervalului de predare; pe toate planşele se va aplica ştampila Departamentului;
- proiectele nepredate în termen nu vor fi notate şi se consemnează ca absenţă;
- pentru proiectele nepredate, dar motivate de scutire medicală pentru o perioadă mai mică de
50% din timpul alocat studiului, vor fi notate mapele de corecturi, tot în juriul
Departamentului;
- disertațiile, proiectele de prediplomă şi cele de diplomă se predau în locul şi în intervalul orar
stabilite de către Decanat.

Alte detalii legate de predarea proiectelor sunt prezentate în Procedurile de jurizare (1, 2, 3,
4, 5a,5b,5c,5d).

4. Evaluarea şi promovarea

Evaluarea proiectelor studenților se face pe întreg parcursul activităţii de proiectare desfăşurate


de-a lungul semestrului, în cadrul atelierului de proiectare. Modalitățile de evaluare pe parcurs a
proiectelor studenților sunt precizate în fişele disciplinelor „proiectare de arhitectură”, respectiv în
fişele „proiectelor de specialitate” publicate pe site-ul UAUIM şi actualizate permanent prin grija
titularilor. Evaluarea finală a proiectelor se face de către comisiile de jurizare stabilite la nivelul
fiecărui Departament.
Organizarea jurizării proiectelor, modul de evaluare şi notare a proiectelor de arhitectură
sau de specialitate, sunt prezentate în detaliu în Procedurile de jurizare elaborate şi transmise
de către Decanat Directorilor de departament în vederea informării profesorilor din departament
şi a studenților.
Prezentul Regulament împreună cu procedurile de jurizare se vor face cunoscute la
începutul anului universitar, prin afişare şi/sau publicare pe site-ul Universităţii, precum şi prin
informare verbală la prima şedinţă de atelier. Respectarea acestora este obligatorie; eventualele
modificări se fac numai în cazuri temeinic justificate şi numai cu acordul Decanatului şi în
consultare cu reprezentanții studenţilor.
Pentru fiecare proiect predat se acordă note (corespunzătoare nivelului de performanţă atins
de student în însuşirea finalităţilor formative proprii disciplinei) şi credite (care reflectă ponderea

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 56


disciplinei în cadrul cantităţii de muncă necesară unui student mediu pentru a promova întregul
an de studiu). Creditele sunt acordate numai după obţinerea notei minime de promovare.
Evaluarea finală a proiectelor elaborate de studenţi se face de către de comisii (jurii) în
conformitate cu procedurile prevăzute în Procedurile de jurizare. Astfel membrii comisiei acordă
note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota finală este media cu două zecimale
fără rotunjiri a notelor acordate de membrii comisiei.

Din nota finală, 10% reprezintă nota obţinută în urma evaluărilor având ca obiect
prelegerile de Teorie a proiectului.

Nota minimă de promovare a proiectului este 5.00. Nerespectarea unor date de tema a
proiectelor se penalizează de către juriu cu un număr de puncte hotărât de către acesta, puncte
care se vor scădea din media obţinută în urma jurizării.
Proiectele de verificare planificate la anul I se pot susţine în două sesiuni de evaluare
consecutive; nota minimă de promovare este 5.00.
Pentru proiectele de o zi (schiţă de schiţă), promovarea este condiţionată de obţinerea
notei minime 5.00 la cel puţin una din cele trei schiţe programate pe parcursul unui semestru.
Elaborarea, predarea şi notarea schiţei restante sunt condiţionate de înscrierea, achitarea
creditelor restante şi prezentarea dovezii plăţii la secretariatul departamentului până la termenele
stabilite.
Rezultatele evaluărilor (jurizărilor) se comunică studenţilor de către titularii de disciplină în
cel mai scurt timp posibil şi fără a depăşi 10 zile lucrătoare 2 de la predarea proiectului; rezultatele
se afişează la avizierul departamentului, cu respectarea procedurilor interne privind protecţia
datelor personale în conformitate cu prevederile legale. Titularii disciplinelor sunt obligaţi să
afişeze în mod explicit modul de calcul al notei finale ca rezultantă a mai multor evaluări, acolo
unde este cazul, în conformitate cu regulamentul comunicat studenţilor la începutul activităţii.
Studenţii au obligaţia de a semnala titularilor eventualele vicii de procedură în max. 3 zile
lucrătoare de la data publicării rezultatelor; orice semnalări ulterioare nu vor fi luate în
considerare.

2 Notă: prin „zi lucrătoare” se înţelege în prezentul document zi de lucru din perioadele de cursuri şi sesiuni, nu şi de vacanţă
şi/sau concediu.
Ghidul studentului 2018 - 2019 |57
Notele acordate prin jurizare nu pot fi contestate decât sub aspectul unor eventuale
vicii de procedură sau erori de înregistrare/calcul.

Cataloagele cu notele obținute de studenți în urma jurizării sunt semnate de către membrii
comisiei-examinatori, după care vor fi depuse de către secretarii comisiilor la secretariatele
departamentelor în cel mai scurt timp posibil, ţinând cont de termenele stabilite mai sus, inclusiv
cele menţionate în Regulamentul privind rezolvarea contestaţiilor. Profesorii, secretarii comisiilor
de jurizare, secretarii de departament sunt cu toții responsabili de predarea in termen a notelor
către responsabilul cu programul Academica pe Facultate (termenele sunt stabilite in prevederile
Procedurii de gestionare a notelor in sistem Academica).
Nepromovarea unui proiect implică refacerea activităţii în anul universitar
următor, în perioada în care este programat respectivul proiect, cu taxă. În astfel de
cazuri, studentul trebuie să se înscrie la Departamentul de care aparţine proiectul, la începutul
semestrului în care acesta este planificat, prin completarea unui formular-tip (ce poate fi
descărcat de pe www.uauim.ro), în conformitate cu prevederile Regulamentului UAUIM privind
frecventarea unor discipline în afara planului de învăţământ al anului de studiu curent. Nota
obţinută nu va fi recunoscută dacă nu a fost respectat termenul de înscriere şi plată a creditelor
restante sau termenul de depunere a înscrierii pentru refacere.

Numărul maxim de credite restante la activitatea de proiectare cu care studentul se


poate înscrie într-un an superior este:
- 7 credite, începând cu seria înscrisă în anul I în anul universitar 2016-2017;
- 10 credite pentru seriile înscrise în anul I anterior anului universitar 2016-2017,
indiferent de anul de studiu căruia îi aparţin respectivele credite.

Tuturor studenţilor înscrişi într-un an de studiu li se aplică regula de promovare a


anului de studiu respectiv, corespunzător anului universitar în care sunt înscrişi.

Refacerea studiului de fundamentare a prediplomei se organizează într-o sesiune


specială programată înaintea susţinerii proiectelor de diplomă - sesiunea de vară.

Directorii de departament, șefii de atelier şi îndrumătorii proiectelor de specialitate au obligaţia de


a face cunoscut studenţilor acest Regulament şi Procedurile de jurizare.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 58


REGULAMENT
privind disciplinele la alegere 2018-2019

Art.1.
Disciplinele la alegere ce fac obiectul prezentului Regulament se adresează studenților Facultății
de Arhitectură, specializarea Arhitectură (6 ani).
Numărul minim obligatoriu al disciplinelor la alegere – cursuri și proiecte – care trebuie
urmate într-un anumit semestru este stabilit prin planul de învățământ corespunzător
specializării și anului de studiu:

● Anul IV – semestrul 1 – 2 discipline la alegere / Anul IV – semestrul 2 – 2 discipline la


alegere;
● Anul V – semestrul 1 – 2 discipline la alegere / Anul V – semestrul 2 – 2 discipline la
alegere; disciplinele din pachetul al 2-lea au fiecare asociat câte 1 proiect de speciali-
tate

Art.2.
Disciplinele la alegere sunt grupate în două liste corespunzătoare celor două semestre ale anului
universitar: semestrul „de iarnă” (primul semestru) și semestrul „de vară” (al doilea semestru).
În cadrul listei de discipline, pentru fiecare semestru sunt evidențiate câte două “pachete”
de câte 3 discipline care se vor desfășura simultan; studentul trebuie să aleagă disciplina pe care
dorește să o frecventeze din fiecare pachet.
Disciplinele sunt identificate în liste prin coduri corespunzătoare unor finalități formative
distincte, indiferent de eventuale modificări în timp ale denumirilor. Conținutul disciplinelor
propuse studenților este prezentat succint în fișele ce pot fi consultate pe site-ul Universității, la
avizierul pentru discipline la alegere (Decanatul Facultății de Arhitectură), precum și la avizierele
Departamentelor (respectiv disciplinele la alegere oferite de fiecare departament în parte).

Art.3.
(1) Opțiunile pentru disciplinele la alegere pentru anul universitar 2018-2019 se fac electronic,
prin e-mail, conform procedurii detaliate în Art. 7.
(2) Pentru semestrul I (de iarnă) opțiunile se fac în perioada 17-21 septembrie 2018.
(3) Pentru semestrul al II-lea (de vară) opțiunile se fac în perioada 21-25 ianuarie 2019.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |59


Art.4.
(1) La o disciplină sunt admiși maximum 40% din numărul de studenți din anul respectiv. Fac
excepție unele discipline care, din motive particulare, admit un număr mai mic de studenți (v.
rubrica „nr. de locuri”).
(2) Repartizarea studenților la fiecare disciplină se face în funcție de opțiunile exprimate,
respectând pe cât posibil opțiunea „1” a fiecărui student.
(3) În cazul în care pentru o disciplină sunt mai multe opțiuni „1” decât numărul locurilor
disponibile, selecția studenților se face de către titularul disciplinei, pe baza listei studenților care
și-au exprimat opțiunea „1” pentru acea disciplină. Nu se aplică criteriul ordinii înscrierii (“primul
venit, primul servit”), dar sunt luate în considerare numai fișele de opțiune primite în timpul
alocat înscrierilor.
(4) Toate cursurile propuse în anul universitar 2018-2019 se vor activa.
(5) Listele finale ale studenților înscriși la fiecare disciplină se fac publice prin afișare la avizierele
Departamentelor de care aparțin disciplinele, se trimit prin mail reprezentanților de an ai
studenților și se publică pe site-ul UAUIM.
(6) Studenții au datoria să verifice listele finale de înscrieri imediat după publicarea lor,
semnalând, în termen de 3 zile lucrătoare, eventuale erori sau omisiuni, printr-o cerere scrisă
adresată Prodecanului Facultății de Arhitectură sau prin email la adresa
optionale.uauim@gmail.com; erorile semnalate după acest termen nu vor fi luate în considerare.
Pe baza listelor finale, secretariatele departamentelor vor întocmi cataloagele de discipline la
alegere.

Art.5.
(1) Studenții restanțieri la discipline la alegere vor urma o procedură similară de înscriere, însă
vor indica în formularul de înscriere la Mențiuni « refacere ».
În plus, acești studenți se vor adresa, după confirmarea înscrierii în listele finale,
Secretariatului departamentului de apartenență a disciplinei alese ca «restanță » și vor îndeplini
procedurile de înscriere pentru « refacere disciplină » cu achitarea taxei aferente creditelor care
urmează să fie recuperate.
(2) Pentru cazurile excepționale (studenți Erasmus, reînmatriculați, transferați etc.) înscrierea
după termenele stabilite se face printr-o cerere individuală adresată decanului, cu acordul
titularilor de disciplină.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 60


Art.6.
(1) Flexibilitatea acestei zone de formare profesională face necesar ca studenții să-și asume cu
toată seriozitatea responsabilitatea planificării și gestionării corecte, an de an, a propriului parcurs
de studii la alegere.
(2) Studenții care nu optează pentru una sau mai multe discipline din anul de studiu
curent în termenul precizat vor fi repartizați automat de către Decanatul facultății.
(3) Studenţii restanţieri la discipline la alegere care nu optează în termenul precizat nu
vor putea reface disciplinele restante în acest an universitar.

Art.7.
Pentru înregistrarea opțiunilor trebuie parcurși următorii pași:
1. descărcarea fișei tip de opțiuni (document Word), corespunzătoare anului de studii 2018-2019
(IV sau V), disponibilă pe site-ul UAUIM:
https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/arhitectura/discipline-la-alegere/;
2. completarea datelor de identificare – nume, prenume, număr matricol etc.;
3. indicarea opțiunilor, prin completarea preferinței (1, 2 sau 3) pentru fiecare din cele 3
discipline din fiecare pachet;
4. indicarea eventualelor mențiuni suplimentare (restanță, curs deja promovat etc.);
5. tipărirea fișei, semnarea acesteia și trimiterea prin email (scan sau foto), pe adresa de e-mail
optionale.uauim@gmail.com sau pe hârtie secretariatului Decanatului (vezi Art.8), până la
data limită. Datele limită pentru trimiterea opțiunilor:
- semestrul I: 21 septembrie 2018, ora 23:59;
- semestrul II: 25 ianuarie 2019, ora 23:59.

Art.8.
UAUIM prelucrează datele cu caracter personal ale studenţilor, colectate cu ocazia opţiunilor
pentru disciplinele la alegere, exclusiv în scopul organizării înscrierilor pentru disciplinele la
alegere. Prin trimiterea prin email a fişei completate, se consideră implicit acceptată ărelucrarea
datelor personale. Studenţii care nu sunt de acord vor depune fişa pe hârtie, la secretariatul
decanatului Facultăţii de Arhitectură, în timpul programului de lucru, fără a depăşi termenele
generale stabilite.
Studentul confirmă prin semnătură opțiunile sale, luarea la cunoștință a prezentului
Regulament, precum și faptul că nu a mai obținut notă de promovare la aceeași
disciplină într-un an universitar anterior.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |61


REGULAMENT
privind examenele de finalizare a studiilor
Specializarea Arhitectură - Studii de Licenţă şi Master comasate, 6 ani
Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Studii de Licenţă, 3 ani

Art. 1.
Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate şi se desfăşoară pe baza regulamentului
aprobat de Senatul UAUIM, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011,
Ordinul MEN 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, precum şi în conformitate
cu alte prevederi legale aplicabile.

Art. 2.
Studentul care are medie încheiată pe semestrul 1, anul VI (indiferent de anul universitar), în
urma promovării examenelor programate în semestrul 1 (30 credite) dar care, având credite
restante din anii de studiu anteriori, nu a acumulat numărul necesar de credite pentru a putea
susţine examenele de finalizare a studiilor, este în situaţie de prelungire de şcolaritate în
vederea finalizării studiilor. Acesta are obligaţia să recupereze creditele restante pe parcursul
anilor universitari 2018-2019 şi 2019-2020. După expirarea acestui interval de timp (aferent
prelungirii de şcolaritate), studentul pierde dreptul de a mai susţine examenele restante.
Lista studenţilor care îndeplinesc condiţiile cerute pentru susţinerea examenului de
finalizare a studiilor va fi făcută publică de către secretariatul facultăţii, pe baza situaţiei şcolare
încheiate în urma celor două sesiuni de evaluare aferente semestrului 11, la sfârşitul lunii
februarie.
Susţinerea examenului presupune înscrierea prealabilă a candidaţilor, cu cel puţin 15 zile
înaintea începerii examenului.

Art. 3.
Candidaţii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să prezinte la înscriere un certificat de
competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de Departamentul
de profil sau de către o instituţie specializată recunoscută de catre Departamentul de profil (vezi
Anexa 3). În caz de nepromovare a examenului, certificatul de competenţă lingvistică îşi
păstrează valabilitatea în următoarele sesiuni, în condiţiile precizate de prezentul Regulament.
Ghidul studentului 2018 - 2019 | 62
Art. 4.
Pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor (disertaţie, proiect de prediplomă, proiect de
finalizare a studiilor de licenţă) studenţii beneficiază de îndrumare de arhitectură şi de îndrumare
de specialitate (structuri, instalaţii, tehnologie).
Îndrumătorul disertaţiei respectiv îndrumătorul proiectului de prediplomă şi
diplomă se aleg de către student din lista publicată de către Decanat. Se recomandă ca
disertaţia şi prediploma să fie îndrumate de acelaşi cadru didactic. Pot îndruma toate
cadrele didactice arhitecţi care au cel puţin gradul didactic de lector/şef de lucări şi titlul de
doctor; un îndrumător având gradul didactic de lector/şef de lucrări poate accepta un număr de
max. 4 studenţi, iar un conferențiar/profesor poate accepta un număr de max. 8 studenţi.
Pe perioada elaborării lucrărilor/proiectelor în vederea susţinerii Probei 1 (vezi Art.4.1.a),
îndrumătorul disertaţiei şi îndrumătorul de prediplomă, în situaţia în care aceştia sunt diferiţi, se
vor consulta în legătură cu dezvoltarea integrată, teoretică şi practică, a acestora.

Îndrumătorii de specialitate (structuri, instalaţii etc.) se aleg din listele propuse de către
Departamentul de Ştiinţe Tehnice care stabileşte şi numărul maxim de studenţi ce poate fi
acceptat de un îndrumător.

Art. 4.1.
Examenele de finalizare a studiilor au un conţinut adaptat ciclului de studii şi specializării, după
cum urmează:

a) Studiile universitare de licenţă şi master comasate (Specializarea Arhitectură, 6 ani, 360


credite) se încheie cu examen de diplomă; acesta cuprinde 2 probe:

PROBA 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (10 credite) prin:

1a) susţinerea unei lucrări teoretice (disertaţie) – 5 credite;


1b) susţinerea studiului de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă) – 5 credite.

Evaluarea candidaţilor se face de către o comisie de specialitate; fiecare membru al comisiei


acordă note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota corespunzătoare fiecărei
evaluări este media notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjiri.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |63


Nota minimă de promovare a Probei 1 (10 credite), calculată ca medie aritmetică, cu două
zecimale, fără rotunjire, a rezultatelor celor două evaluări (disertaţie şi prediplomă) este 5.00, cu
condiţia obţinerii notei minime 5.00 la fiecare din cele două evaluări din cadrul probei.

PROBA 2 – evaluarea proiectului de diplomă (20 credite3):


2a) susţinere proiect diplomă;

Evaluarea candidaţilor se face de către o comisie de specialitate; fiecare membru al comisiei


acordă note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota finală se calculează ca ca
medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei şi de îndrumătorul de diplomă, cu două
zecimale, fără rotunjiri. Nota minimă de promovare a Probei 2 (20 credite) este 5.00

Media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor, calculată ca medie a


valorilor corespunzătoare probelor 1 şi 2 ponderate cu numărul creditelor aferente, cu două
zecimale, fără rotunjiri, este 6.00.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă şi master comasate în specializarea Arhitectură
care au acumulat 360 de credite (inclusiv examenul de finalizare a studiilor) primesc „Diploma de
Arhitect”, însoţită de Suplimentul la Diplomă, întocmit conform legislaţiei în vigoare şi normelor
europene.
Conţinutul minim al disertaţiei, proiectului de prediplomă şi al proiectului de diplomă,
precum şi criteriile de evaluare sunt detaliate în Anexa 1.

Dreptul unui student de a susține examenul de finalizare a studiilor, respectiv Proba 1


şi Proba 2, se obține doar dacă acesta a îndeplinit condițiile prevăzute la Art. 2.
Susţinerea probelor 1 şi 2 este condiţionată de Avizul scris al îndrumătorilor.

Pentru Proba 1, cu minimum 3 (trei) zile înaintea predărilor lucrărilor respective,


studenţii vor obţine Avizul scris pentru susţinerea publică. Pe baza Avizelor şi a situaţiei
consemnate la termenul de predare, Secretariatul facultăţii întocmeşte şi publică lista studenţilor
care urmează să susţină Proba 1.

3 18 credite pentru calitatea arhitecturală globală şi 2 credite pentru concepţia tehnică aferentă; proiectului i se acordă o
unică notă, căreia îi corespund 20 credite.
Ghidul studentului 2018 - 2019 | 64
Pentru Proba 2, cu minim o săptămână înaintea predării lucrării, studenţii vor prezenta
îndrumătorilor proiectul de diplomă în vederea obţinerii Avizului scris pentru susţinerea publică.
Avizul pentru Proba 2 va conţine nota îndrumătorului şi evidenţa corecturilor
efectuate pe parcursul elaborării lucrării pentru etapa respectivă. În cazul în care
studentul nu a participat la cel puţin 7 corecturi pentru elaborarea diplomei,
îndrumătorul nu va aviza susţinerea publică.

Testul de limbă străină se va programa cu cel puţin două săptămâni înaintea începerii
Probei 1.
Pe baza Avizelor îndrumătorilor, a rezultatelor testului de limbă şi a situaţiei consemnate la
termenul de predare, Secretariatul facultăţii întocmeşte şi publică lista studenţilor care urmează
să susţină Proba 2.
Proba 2 se va susține într-o limbă străină, la alegere: engleză sau franceză.

b) Studiile universitare de licenţă (Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură, 3


ani, 180 credite) se încheie cu examen de licenţă; acesta cuprinde 2 probe:
- Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, prin susţinerea
unei lucrări teoretice scrise – 5 credite;
- Proba 2 - evaluarea proiectului de licenţă – 5 credite.
La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note între 1 şi 10, având valori
întregi sau cu o zecimală; media minimă de promovare a unei probe este 5,00; media minimă de
promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6,00.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă în Specializarea Conservare şi Restaurare de
Arhitectură care au acumulat cele 180 de credite + 10 credite aferente examenului de finalizare a
studiilor primesc „Diploma de Licenţă” în specializarea respectivă, însoţită de Suplimentul la
Diplomă.
Conţinutul minim al lucrării teoretice, precum şi criteriile de evaluare, sunt detaliate prin
tema furnizată studenţilor de către Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea
Patrimoniului în cursul semestrului 6.
La elaborarea lucrării, studenţii beneficiază de îndrumare din partea Departamentului
Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului.
Proiectul de finalizare a studiilor de licenţă include 2 etape. Prima etapă se desfăşoară în
cursul semestrului 6 şi este îndrumată de către Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii şi

Ghidul studentului 2018 - 2019 |65


Conservarea Patrimoniului; conţinutul proiectului şi criteriile de evaluare sunt detaliate prin tema
aferentă proiectului; nota primei etape şi creditele aferente sunt incluse în creditele necesar a fi
acumulate pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor. A doua etapă, neîndrumată,
include redactarea finală a proiectului şi susţinerea lui publică.

Art. 5.
În fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni, în
perioadele stabilite de Senatul UAUIM pentru fiecare specializare. Pentru Specializarea Arhitectură
(6 ani) aceste sesiuni sunt programate în lunile iulie (sesiunea 1) şi martie (sesiunea 2).
Pentru Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură, cele două sesiuni sunt programate
în lunile septembrie (sesiunea 1) şi ianuarie (sesiunea 2). Datele exacte se stabilesc anual
la propunerea Decanatului, cu aprobarea Senatului şi se fac publice cu 6 luni înaintea examenului.
Pentru anul universitar 2018-2019, calendarele examenelor de finalizare a studiilor la
Specializarea Arhitectură (6 ani) şi la Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură (3
ani) sunt prezentate în Anexa 2 (vezi şi Structura anului universitar).
Programarea studenţilor pe zile şi comisii pentru susţinerea evaluărilor din cadrul
examenelor de finalizare a studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei.
Studenţii sunt obligaţi să respecte data şi ora la care au fost programaţi pentru susţinere; se
admit modificări/replanificări numai în cazuri de forţă majoră, pe baza unor cereri depuse în timp
util la Decanat.

Art. 5.1.
Refacerea Probei 1 – Disertaţie/Prediplomă – în urma nepromovării în prima sesiune,
refacerea Probei 2 – Proiect de diplomă – în urma nepromovării în prima sesiune, refacerea
integrală a examenului de diplomă – în urma nepromovării în prima sesiune, precum şi
susţinerea examenului de diplomă într-o sesiune ulterioară primelor două sesiuni
consecutive programate în vederea susţinerii examenului de diplomă implică achitarea taxei
rezultate din înmulţirea valorii unui credit stabilită în anul universitar respectiv cu numărul de
credite aferent probelor în cauză.
În cazul nepromovării examenului, probele promovate şi creditele aferente îşi păstrează
valabilitatea în următoarele sesiuni.
Absolventul care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi, la cerere, o
adeverinţă de studii.
Ghidul studentului 2018 - 2019 | 66
Art. 6.
Rezultatele evaluărilor se comunică prin afişare, de regulă la sfârşitul zilei de susţinere, şi nu la
mai mult de 48 ore de la data susţinerii.
Eventualele contestaţii privind vicii procedurale se depun la Secretariatul facultăţii /
departamentului unde s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la
comunicarea / afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii
depunerii contestaţiilor, de către o Comisie de analiză a contestaţiilor; decizia Comisiei este
definitivă.

Art. 7.
Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia Rectorului, la propunerea
Decanatului.
Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice UAUIM cu titlul ştiinţific de doctor şi grad
didactic de profesor, conferenţiar sau lector universitar, precum şi specialişti recunoscuţi din afara
universităţii. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent.
Proiectele de diplomă aferente finalizării studiilor universitare de licenţă şi master
comasate în specializarea Arhitectură se susţin de către candidaţi în faţa unor jurii cu componenţă
internaţională.

Susținerea proiectelor de diplomă va fi făcută de către student obligatoriu în


limba engleză sau franceză.

Toți membrii comisiei trebuie să cunoască limba engleză şi/sau franceză la un nivel mediu.
Președintele comisiei este un cadru didactic din corpul UAUIM având gradul de conferențiar /
profesor.

Art. 8.
Calendarul probelor, procedurile şi termenele de înscriere, precum şi alte elemente ce privesc
organizarea şi susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se stabilesc şi se comunică anual de
către Decanat, prin afişare şi pe site-ul universităţii, cu cel puţin 6 luni înaintea începerii perioadei
de evaluare.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |67


Art. 9.
Absolvenții din promoțiile anterioare ale specializării Arhitectură – studii universitare de lungă
durată din cadrul Facultăţii de Arhitectură din cadrul UAUIM, fără examen de diplomă, se pot
prezenta pentru susținerea acestuia prin înscriere în aceleași sesiuni planificate şi în aceleași
condiții ale prezentului Regulament, pentru promoția 2019, în cazul promovării examenului de
diplomă, aceştia urmând să primească o diplomă de arhitect pentru studii universitare de lungă
durată.

Art. 10.
Lucrările elaborate şi evaluate în cadrul examenelor de finalizare a studiilor (lucrări teoretice şi
proiecte) se depun la Arhiva UAUIM imediat după susţinerea probelor, în varianta tipărită
originală şi în variantă digitală.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 68


Anexa 1

Precizări privind conţinutul examenului de finalizare a studiilor


Specializarea Arhitectură - Studii de Licenţă şi Master comasate, 6 ani

1. LUCRAREA TEORETICĂ (DISERTAŢIA)

Disertația este o dezvoltare teoretică cu sensul de a argumenta dintr-o perspectivă culturală mai
largă o anumită atitudine în fața proiectului de diplomă.
Legătura dintre lucrare și elaborarea proiectului nu se poate rezuma la chestiuni tehnice și
normative.
Utilizarea parţială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu),
inclusiv a documentaţiilor de urbanism şi a studiilor istorice, fără precizarea explicită a
sursei (autorul, titlul lucrării, data elaborării) reprezintă plagiat, fraudă care atrage
după sine eliminarea din examen (ADC – afară din concurs).

Disertaţia va cuprinde:

a) Titlu (și subtitlu, dacă e cazul);


b) Cuprins (titlurile capitolelor si numărul paginii de început a fiecărui capitol);
c) Plan de idei detaliat (detaliere a cuprinsului; expunere sistematică şi explicită a ideilor
principale ale lucrării);
d) Lucrarea propriu-zisă;
e) Text – cca. 10.000 de cuvinte, la 1,5 rânduri;
f) Ilustraţii – cu explicaţii şi puse explicit în legătură cu textul;
g) Note de subsol în josul paginii (footnotes);
h) Bibliografie (include și webografia).

Ghidul studentului 2018 - 2019 |69


Alegerea subiectului
Subiectul de studiu se poate alege din orice domeniu teoretic care aparține arhitecturii (teoria și
istoria arhitecturii, urbanism, conservarea patrimoniului, tehnologie arhitecturală etc.) sau are
legătură clară cu arhitectura/domeniul de studiu (sociologie, geografie urbană, antropologie
culturală, istorie, istoria artei etc.).
Alegerea trebuie astfel făcută încât studiul respectiv să vină în sprijinul proiectului de
diplomă: fundamentarea teoretică a subiectului, a temei, a atitudinii față de subiect, a modului de
proiectare ales etc.
Această motivație trebuie afirmată explicit de la începutul lucrării, iar concluziile trebuie să
reflecte sensul lucrării pentru proiect.

Bibliografia (include și webografia)

Trebuie să fie semnificativă pentru subiectul lucrării. Din bibliografie nu trebuie să lipsească studii
recente (cărți, articole critice etc.) privitoare la subiectul/domeniul de studiu ales.
Trebuie redactată conform uzanțelor academice și organizată critic: alfabetic, cronologic
(caz în care se ia în considerare anul primei apariţii), după tipurile de surse (cărți, articole,
studii/cercetări, dosare de arhivă etc.), după sensul în care sunt folosite diversele titluri în lucrare
(de ex. lucrări care sunt considerate de referință pentru demersul lucrării, lucrări a căror poziție
este respinsă etc.).
Se pot face foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele surse
documentare consultate au fost folosite în lucrare.
Sursele documentare din internet (webografia) trebuie şi ele indicate conform regulilor în
uz. Cărțile descărcate integral de pe internet pot fi menționate la fel ca bibliografia tipărită (e ca
și cum le-ați citit la bibliotecă).
În bibliografie se notează toate sursele consultate în legătură cu subiectul, nu numai cele
din care se dau citate în text.

Titlul

Trebuie să exprime subiectul tratat. Se poate pune un titlu mai larg sau metaforic, dar subtitlul
trebuie să expliciteze domeniul precis al studiului.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 70


Dezvoltarea subiectului

Dezvoltarea subiectului trebuie să fie logică, coerentă, argumentată, documentată şi


convingătoare.
Prima imagine a coerenței demersului este structura lucrării (logica capitolelor și
subcapitolelor), reflectată în planul de idei.
Sensul și motivația lucrării trebuie afirmate clar de la început.
Din concluzii trebuie să reiasă modul în care subiectul tratat se integrează în studiul
proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării teoretice
mai largi care a constituit subiectul disertaţiei.
Redactarea lucrării va respecta rigorile textelor ştiinţifice.
Recomandări pentru scriere:
- nu formulaţi fraze lungi; despărțiți-le în propoziții mai scurte și clare;
- nu redactaţi subcapitole de o frază;
- referințele se dau în note de subsol (folosiți funcția insert footnotes din Word).

Desfăşurarea susţinerii şi evaluării disertaţiei

Lucrarea se predă cu o săptămână înaintea susținerii. Fiecare lucrare este citită de doi
referenţi/membri ai comisiei. Referenţii fac observaţii pe marginea fiecărei lucrări.
Lucrarea şi observaţiile făcute de cei doi referenți sunt prezentate comisiei înaintea fiecărei
susţineri.
Disertația se susține oral în fața comisiei de evaluare. Se compune din: prezentarea
succintă a sensului și structurii lucrării (10 minute), discuții și răspunsuri la observațiile/întrebările
comisiei.

Criterii de evaluare

1. Interesul subiectului și motivaţia lui prin prisma subiectului de diplomă.


2. Calitatea și coerența demersului teoretic:
a. claritatea titlului;
b. calitatea structurării lucrării:
- adecvarea planului de idei la subiect și claritatea lui;

Ghidul studentului 2018 - 2019 |71


- interesul perspectivei de abordare.
3. Calitatea bibliografiei:
- interesul lucrărilor consultate în relaţie cu tema aleasă;
- modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei).
4. Calitatea dezvoltării subiectului:
- coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă;
- claritatea şi calitatea argumentaţiei;
- referinţele folosite;
- exemplele folosite;
- semnificația concluziilor pentru lucrarea de diplomă.
5. Decenţa/corectitudinea exprimării/redactării.
6. Calitatea și claritatea susţinerii orale.

2. STUDIU DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ (PREDIPLOMĂ)

Proiectul de prediplomă succede proiectului de fundamentare a prediplomei desfășurat în


semestrul I al anului VI şi precede elaborarea şi susţinerea proiectului de diplomă.
Scopul prediplomei este elaborarea conceptului proiectului de diplomă şi argumentarea lui
prin interpretarea corelată a informaţiilor furnizate încă din faza proiectului de fundamentare a
prediplomei, a diferitelor categorii de analize referitoare la amplasament, în relaţie cu programul
arhitectural avut în vedere.
Se recomandă abordarea unor teme si programe de arhitectură de actualitate, realiste ca
tip şi complexitate. De asemenea se recomandă să fie evitate amplasamentele cu suprafețe foarte
mari şi temele de prea mare anvergură, care depășesc în complexitate atributele unui proiect de
diploma şi pe care studenții nu le pot controla în această fază. Profesorii îndrumători, împreună cu
studenții sunt responsabili pentru îndeplinirea acestor deziderate.

Utilizarea parţială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu),
inclusiv a documentaţiilor de urbanism şi a studiilor istorice, fără precizarea explicită a
sursei (autorul, titlul lucrării, data elaborării) reprezintă plagiat, fraudă care atrage
după sine eliminarea din examen (ADC – afară din concurs).

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 72


Conţinutul minimal al prediplomei

În faza proiectului de prediplomă se vor prezenta:


- amplasamentul şi programul de arhitectură alese în faza proiectului de
fundamentare a prediplomei;
- tema proiectului (obligatoriu în limba romană şi engleză), elemente de
reglementări urbanistice şi variantele de arhitectură propuse vor fi amendate,
modificate sau dezvoltate în faza prediplomei, în funcție de recomandările comisiei de
jurizare, astfel:

a) Analiza critică a datelor de temă rezultată în urma promovării proiectului de fundamentare a


prediplomei şi conceperea temei finale de proiect;
b) Analiza critică a concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect rezultate
în urma analizelor de amplasament realizate în faza proiectului de fundamentare a prediplomei;
c) Analiza critică a reglementărilor urbanistice rezultate din faza proiectului de fundamentare a
prediplomei.

Proiectul de prediplomă va aborda cel puţin o variantă propusă de intervenţie arhitecturală


care va fi detaliată prin următoarele:
1. Piese necesare înţelegerii intervenţiei arhitecturale care se propune (scheme conceptuale ale
intervenţiei arhitecturale propuse cu exprimarea grafică a ideii arhitectural-urbanistice, ca
rezultantă a analizelor efectuate, planuri, secţiuni, desfăşurări, cu eventuale variante posibile), cu
indicaţii în limbile română şi engleză, la o scară care să permită înţelegerea intenţiilor
arhitecturale (1/1000, 1/500, 1/200);
2. Date tehnico-economice;
3. Macheta de sit - la o scară adecvată amplorii subiectului (1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000);
4. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului.

Redactarea se va face pe planşe format A4 (tema de proiect obligatoriu în limba română şi în


limba engleză), A3 sau A2 legate într-o mapă. Pe copertă se va menţiona numele studentului şi al
îndrumătorului. Este obligatorie predarea către secretarul comisiei de jurizare a
prediplomei sub forma unei copii în variantă electronică pe CD/DVD.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |73


Proiectul de prediplomă face parte din proiectul de diplomă; în forma sa amendată, în
urma discuţiilor cu juriul, prediploma va fi inclusă în prezentarea finală a proiectului de diplomă.

Titlul

Trebuie să exprime subiectul tratat. Se poate pune un titlu mai larg sau metaforic. Titlul va
rămâne acelaşi de-a lungul desfăşurării întregului proiect (prediplomă şi diplomă). Titlul se poate
schimba numai în situaţia în care comisia de evaluare a prediplomei solicită explicit acest lucru.

Notă: În cazul intervenţiilor în zone protejate sau în zonele de protecţie a unor


monumente istorice, pentru orientarea corectă către sursele cele mai potrivite de
informare, se recomandă studenţilor consultarea Departamentului Istoria & Teoria
arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului.

3. PROIECTUL DE DIPLOMĂ

Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul conturat pe baza proiectului de prediplomă.
Se va acorda o atenţie deosebită raportului între obiectul propus şi contextul său, natural
şi construit. În cadrul clădirii propuse se va urmări coerenţa criteriilor estetice, funcţionale şi
tehnice. În particular, se vor avea în vedere criterii de sustenabilitate arhitecturală, cu referire la
impactul clădirii asupra mediului, comunităţii şi economiei.

Utilizarea parţială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu),
inclusiv a documentaţiilor de urbanism şi a studiilor istorice, fără precizarea explicită a
sursei (autorul, titlul lucrării, data elaborării) reprezintă plagiat, fraudă care atrage
după sine eliminarea din examen (ADC – afară din concurs).

Conţinutul minimal al proiectului de diplomă

1. Sinteza demersului şi schemele conceptuale (din proiectul de prediplomă);

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 74


2. O "declaraţie de intenţie" (mission statement), cca 1000 cuvinte, în română şi engleză (sau
franceză), care să exprime sintetic poziţia studentului faţă de temă şi demersul conceptual al
proiectului;
3. Prediploma (cea originală + planşele refăcute în urma recomandărilor comisiei de jurizare la
Proba 1);
4. Plan de situaţie - 1/500, 1/1000 etc.;
5. Toate planurile diferite, faţadele şi secţiunile caracteristice – sc. 1/50,1/100, 1/200 - în
funcţie de mărimea proiectului;
6. Detaliu de plan (cca 200 mp) dintr-o zonă semnificativă a proiectului şi o secţiune prin
această zonă, redactată la nivel de proiect de execuţie, sc. 1/50;
7. Detaliu de travee caracteristică (secţiune verticală, secţiuni orizontale diferite, elevaţie), sc.
1/20;
8. Detalii de arhitectură semnificative (inclusiv rezolvarea problemelor de structuri şi
instalaţii), sc. 1/5-1/1;
9. Două perspective la nivelul ochiului (interioară şi exterioară), redactate în tehnici
tradiţionale;
10. Machetă de clădire la o scară considerată ca fiind relevantă.

Se pot adăuga alte piese considerate utile pentru o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii
proiectului.

Planșele proiectului de diplomă vor conține obligatoriu indicaţii în limbile română şi


engleză.

Conţinutul proiectului şi scara pieselor desenate se stabilesc prin consultare cu îndrumătorul,


funcţie de complexitatea şi mărimea intervenţiei.

N.B. Lipsa unor piese dintre cele care definesc conţinutul minimal al proiectului atrage
după sine respingerea proiectului.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |75


Redactarea şi predarea proiectului de diplomă

Suprafaţa desfăşurată a planşelor proiectului va fi de 8-12 mp. Planşele diplomei vor fi expuse pe
2-3 panouri (1,80 x 2,40 m) la care se adăugă un panou pe care va fi expusă prediploma.
Planşele vor avea de regulă formatul A1 (597 x 841 cm), eventual A1 modificat prin
majorarea uneia dintre dimensiuni.
Pe planşe se va scrie titlul proiectului, numele autorului, precum şi numele îndrumătorilor
(îndrumătorul principal şi îndrumătorul/îndrumătorii de specialitate).
Proiectul printat pe hârtie se predă în locul şi la termenul anunţat, într-un tub de carton de
90 cm lungime şi max. 12 cm diametru, procurat de candidat, pe care vor fi înscrise: titlul
proiectului, numele candidatului şi al îndrumătorului/îndrumătorilor, anul universitar. În plus,
studenţii au obligaţia de a preda un DVD care să conţină toată diploma în fişiere de tip .jpg,
printabile la acelaşi format cu originalele predate, şi un text format word de prezentare a
conţinutului proiectului. Predarea machetelor se face în ziua programată pentru susţinere.
Procurarea tuturor materialelor necesare pentru elaborarea şi redactarea proiectului de
diplomă, precum şi printarea planşelor, cad în sarcina studenţilor; aceştia îşi vor lua toate
măsurile de siguranţă pentru printarea planşelor în timp util pentru respectarea termenului de
predare.

Nu se admit depăşiri ale termenului de predare şi nici completarea ulterioară cu planşe


a proiectului predat.
Predarea proiectelor de diplomă la Arhiva universităţii, după susţinere, condiţionează
eliberarea Diplomei de Arhitect.

4. PROIECTUL DE PREDIPLOMĂ ŞI CEL DE DIPLOMĂ în cazul în care se prevăd


intervenţii asupra unor MONUMENTE ISTORICE (clădiri, ansambluri şi situri protejate)

Proiectul trebuie să parcurgă etapele cerute unui proiect de restaurare-reabilitare, atât în cadrul
studiului de fundamentare (prediplomă), cât şi în cadrul propunerii propriu-zise (proiectul de
diplomă).

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 76


Proiectul trebuie să fie conceput conform principiului conservării integrate, urmărindu-se atât
conservarea valorilor istorice care au determinat protecţia clădirii/ansamblului/sitului şi integrarea
acestora în cadrul social contemporan prin corectarea stării de degradare şi atribuirea unei
funcţiuni compatibile, cât şi punerea în valoare prin intervenţii arhitecturale contemporane
(completări, extinderi, amenajări interioare şi exterioare, noi construcţii în imediata vecinătate
etc.) justificate din punct de vedere urbanistic, funcţional şi economic.

În acest caz, conţinutul proiectului de diplomă se particularizează după cum urmează:

4.1 Conţinutul prediplomei, în cazul în care se prevăd intervenţii asupra unor


MONUMENTE ISTORICE (clădiri, ansambluri şi situri protejate)
1. Sinteza documentaţiei privind obiectul studiat (documente scrise, de arhivă, iconografice,
relevee), studii de încadrare a obiectului într-o anumită tipologie etc.
2. Analiza contextului construcţiei/ansamblului din punctul de vedere al evoluţiei istorice, al
caracteristicilor funcţionale, urbanistice, plastice etc.
3. Elemente de analiză şi diagnoză la nivelul construcţiei/ansamblului, cu precizarea
etapelor istorice, a caracteristicilor stilistice, a stării fizice, a evoluţiei utilizării etc.
4. Elemente de analiză pentru identificarea valorilor necesar a fi protejate din punct de
vedere urbanistic (ţesut urban, cadru urban, spaţii urbane) şi arhitectural (plastica arhitecturală
interioară şi exterioară, compoziţia spaţiilor, sistem constructiv), a elementelor nocive şi a zonelor
de intervenţie.
5. Propuneri privind zonele care necesită cercetări arheologice sau arhitecturale
suplimentare.
6. Elemente de analiză privind potenţialul de valorificare funcţională a construcţiei
/ansamblului / sitului şi identificarea funcţiunilor compatibile, în concordanţă cu regimul de
protecţie pe care îl deţine obiectul.
7. Sinteza analizei şi diagnozei, cu precizarea restricţiilor şi a permisivităţilor, la nivelul
contextului în care se încadrează obiectul studiului şi din perspectiva doctrinei de restaurare
adoptate, precum şi a intervenţiilor necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului.
8. Prezentarea şi justificarea opţiunii de intervenţie (propunere de principiu la nivelul
contextului, reguli de intervenţie, propunere de restaurare a unei construcţii/ansamblu,
propunere de integrare a unei/unor construcţii noi cu eventuale variante).

Ghidul studentului 2018 - 2019 |77


Scara pieselor desenate va fi stabilită împreună cu îndrumătorul, în funcţie de
caracteristicile obiectului de studiu.

4.2 Conţinutul diplomei în cazul în care se prevăd intervenţii asupra unor MONUMENTE
ISTORICE (clădiri, ansambluri şi situri protejate)
1. Sinteza analizei şi diagnozei întreprinse în cadrul studiului de fundamentare (prediplomă),
cuprinzând permisivităţi şi restricţii de intervenţie asupra ansamblului/zonei (de tip regulament) şi
al construcţiei, ca şi intervenţiile necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului.
2. Propunere de intervenţie asupra contextului în care se află obiectul studiat: planuri,
desfăşurări, axonometrii. Scara va fi determinată de dimensiunile obiectului studiat.
3. Propunerea de intervenţie asupra ansamblului/construcţiei (stabilită prin prediplomă)
reprezentând decizia de restaurare şi reabilitare, cu marcarea elementelor conservate, a
elementelor restaurate prin întregire, a elementelor reconstituite prin analogie, a elemente
înlăturate etc, cu indicarea rezolvărilor funcţional-spaţiale, a tratării arhitecturale, a soluţiei de
consolidare, a detaliilor semnificative de rezolvări tehnice. În cazul propunerii unor completări ale
edificiului/ansamblului studiat cu construcţii/părţi de construcţie noi, se va evidenţia relaţia care
se creează între vechi şi nou din punctul de vedere al protejării valorilor istorice pe care le deţine
monumentul istoric.
Studiul se va materializa în planuri, secţiuni, faţade, detalii etc. (v. conţinutul minimal al
diplomei de arhitectură) redactate la o scară ce va fi precizată în funcţie de dimensiunile
obiectului studiat.
4. Memoriu cuprinzând suportul de cercetare şi justificarea soluţiei adoptate.
5. Prezentarea proiectului de diploma de către student in fata comisiei se va face obligatoriu
în limba engleză sau franceză.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 78


Anexa 2

Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2018-2019


Specializarea Arhitectură - studii de Licenţă şi Master comasate, 6 ani

01 aprilie 2019 Test limbă străină

08 aprilie 2019 Afişarea listelor cu studenţii care pot susţine examenul de prediplomă şi disertaţie

12 aprilie 2019 Termen limită avizare a participării la examenul de disertaţie

15 aprilie 2019 Termen limită avizare a participării la examenul de prediplomă

15 aprilie 2019 Predare disertaţie

22-26 aprilie 2018 Susţinere prediplomă şi disertaţie

Termen limită de modificare a titlurilor lucrărilor de diplomă exclusiv în urma


10 mai 2019
solicitării acestui lucru de către comisia de evaluare a prediplomei

Afişarea listelor cu studenţii care pot susţine examenul de diplomă/finalizare a


28 iunie 2019
studiilor

03 iulie 2019 Termen limită avizare a participării la examenul de diplomă + notă îndrumător

05 iulie 2019 Predare proiect de diplomă + CD

10-11 iulie 2019 Susţinere proiect de diplomă (+machetă)

12 iulie 2019 Predare proiect de prediplomă + diplomă la Arhiva UAUIM

Notă:
 Sesiunea a 2-a de susţinere a prediplomei şi disertaţiei (Proba 1) se va programa în cursul lunii
octombrie 2019;
 Sesiunea a 2-a de susţinere a diplomei (Proba 2) se va programa la sfârşitul lunii februarie 2019;
 Datele exacte, ca şi perioada în care se fac înscrierile, se vor anunţa de către Decanat în urma
deciziei Consiliului de Administrație al UAUIM.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |79


Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2018-2019
Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură - studii de Licenţă, 3 ani

19 septembrie 2019 Predare lucrare teoretică + proiect licenţă (inclusiv versiunea digitală)

19 septembrie 2019 Test limbă străină

20 septembrie 2019 Susţinere lucrare teoretică şi proiect licenţă

Notă:
 Sesiunea a 2-a de susţinere a examenului de licenţă (Probele 1+2) se va programa în cursul lunii
octombrie 2019 şi va avea loc după afişarea rezultatelor sesiunii de restanțe din toamna anului
2019;
 Datele exacte, ca şi perioada în care se fac înscrierile, se vor anunţa de către Decanat în urma
deciziei Consiliului de Administrație al UAUIM.

Ghidul studentului 2018 - 2019 | 80


Anexa 3

Recunoaşterea şi echivalarea certificatelor de limbi străine

Se echivalează următoarele certificate:

Limba engleză: Cambridge Certificates (FCE, CAE, CP); TOEFL, IELTS, ECL, FIDES.
Limba franceză: DELF, DALF, TCF, ECL, FIDES.
Limba germană: DSD2, ASD, GOETHE ZERTIFIKAT, PWI, ZOP, KDS, GDS, TestDaF, ECL, FIDES.
Limba spaniolă: DELE, ECL, FIDES.
Limba italiană: CILS, CELI, ECL, FIDES.

Certificatele mai sus menţionate trebuie să corespundă nivelului B2 european (Scala Comună
Europeană de Referinţă).

Certificatele mai sus menţionate ţin locul verificării limbajului standard; componenta limbajului de
specialitate va fi verificată printr-un examen parţial.

Ghidul studentului 2018 - 2019 |81


Anexa 4

Înregistrarea rezultatelor studenților

Începând cu semestrul II al anului universitar 2012-2013 a fost elaborată şi implementată


Procedura de înregistrare a rezultatelor studenților în format electronic în programul
Academica. Aceasta se aplică tuturor facultăților din cadrul UAUIM. Realizarea acesteia a fost
dictata de un deziderat principal, acela de a putea obține în timp util situații școlare corecte
privind rezultatele studenților. Procedura precizează clar etapele, responsabilitățile şi
subordonările, fixând termenele de acțiune în activitățile de transmitere şi gestionare a
rezultatelor studenților. Procedura a fost prezentată în ședința organizată de Decanatul Facultăţii
de Arhitectură în data de 28 Martie 2013 tuturor celor implicați şi responsabilizați în proces, astfel
(numerotare conform procedurii):

1.a. Reprezentanţii studenţilor


1.b. Profesorii titulari ai disciplinelor
1.c. Secretarii de departament
1.d. Secretarul specializării Conservare Restaurare, Sibiu
1.e. Secretarii de facultate
1.f. Secretarul responsabil cu studenţii străini
1.g. Secretarul responsabil Academica pe facultate
1.h. Secretarul responsabil Academica pe universitate
1.i. Secretarul Şef al Facultăţii de Arhitectură
1.j. Secretar Şef al UAUIM
1.k. Coordonatorul soft din partea UAUIM
2.a. Reprezentantul soft Academica
2.b. Comisia de echivalare a rezultatelor formative
2.c. Comisia ERASMUS
2.d. Registratura UAUIM
2.e. Directorii de departamente
2.f. Decanatele: Decanii şi Prodecanii facultăţilor

Responsabilitățile din aceasta procedura ce revin studenților Facultăţii de Arhitectură sunt clare,
astfel:
- Studenții urmăresc rezultatele afişate şi semnalează în timp util eventuale
neconcordanţe;

- Reprezentanții de an distribuie studenţilor pe care îi reprezintă rezultatele în


format electronic primite de la secretarii responsabili Academica pe facultăţi.
Ghidul studentului 2018 - 2019 | 82