Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

3
la Hotărîrea Guvernului
nr.1460 din 30.12.16

CATALOGUL TARIFELOR UNICE


pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată din cadrul CCSM al IMSP
,,CMF’’Bălți

Nr. Denumirea serviciilor Unitatea de masură Tarifele(lei)


ctr.

(592) Examinarea complexă (nivelul funcţiilor 1 examinare 83 lei


intelectual amnezice, sfera emoţional-
volitivă, particularităţi de personalitate şi
de gîndire
(1925) Examinarea psihiatrică pentru dreptul de 1 examen 69 lei
a procura şi purta arme

(1931) Examenul medical al conducătorilor 1 concluzie 40 lei


mijloacelor de transport, cu eliberarea
concluziei consultative
1933.9 Eliberarea informației la cerere privind 1 examen 40 lei
evidența medicală la narcolog/ medicul
psihiatru

Aprobat în cadrul CMF ,,CCSM’’BĂLȚI : Semnătura: