Sunteți pe pagina 1din 7

Eticheta ecologica a Uniunii Europene (Floarea Europeana), creata de catre Comisia Europeana in anul 1992,

este o schema unica de certificare pentru a ajuta consumatorii sa distinga produsele si serviciile verzi, care nu
afecteaza mediul.
Un domeniu de interes general este si acela al siglei ecologice, Comisia Europeana a acordat o importanta
atentie acestui domeniu, dovada fiind si comunicatul de presa dat de catre aceasta, prin care se enumera
motivele care au stat la baza deciziei de a introduce pe piata acest tip de sigla.
Sigla ecologica a fost introdusa pe piata inca din anul 2010, insa a fost amanata punerea ei in aplicare, pentru a
acorda posibilitatea agenților economici de a se adapta noilor norme europene si pentru a permite o perioada de
tranzitie.
Eticheta reprezinta o schema facultativa, menita sa incurajeze comercializarea de bunuri si de servicii, cu un
impact cat mai redus asupra mediului, reprezentand de asemenea, un element vizual usor de identificat de catre
consumatori.

In anul 1992 au fost stabilite primele tipuri de produse care pot beneficia de aceasta eticheta.

Schema de acordare a acesteia a fost modificata de-a lungul timpului, in anul 2000, prin Regulamentul Nr.
1980/2000 al Parlamentului şi Consiliului European din 17 iulie 2000, privind stabilirea unei scheme de
acordare a etichetei ecologice comunitare, a fost transpus în legislatia din tara noastra prin intermediul HG nr.
189/28.02.2002 (abrogat prin) HG nr. 236/07.03.2007 (publicat în Monitorul Oficial nr. 184 din 16/03/2007), ce
a stabilit sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice.
Eticheta ecologica poate fi definita ca fiind un simbol grafic sau un text descriptiv care este aplicat pe ambalaj,
produs, sau orice alt tip de document care insoteste produsul si care poate sa ofere toate informatiile referitoare
la criteriile ecologice ale produsului in cauza.

Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului,
etichetarea ecologica fiind o acţiune voluntara.
Pot beneficia de eticheta ecologica toate produsele si serviciile cu cateva exceptii, printre care:

 substantele sau preparate clasificate ca fiind foarte toxice, toxice, daunatoare mediului, cancerigen,
precum si bunurile fabricate prin procedee care pot dauna consumatorului si mediului in conditii normale de
utilizare;
 produsele alimentare, bauturile, produsele farmaceutice;
In tara noastra, pentru implementarea schemei de etichetare ecologica, a fost infiintata Comisia Nationala
pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în luarea deciziilor privind acordarea etichetei
ecologice.
Pentru a obtine eticheta ecologica, agentii economici trebuie sa urmeze o anumita procedura.

Astfel, este necesara:

 solicitarea etichetei ecologice la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor care reprezinta autoritatea
competenta;
 realizarea incercarilor pe produse de catre institutile specializate recomandate de Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor si/sau de catre alte institute care detin laboratoare acreditate;
 evaluarea performantelor produsului de catre autoritatea competenta in colaborare cu Comisia Nationala
pentru Acordarea Etichetei Ecologice in luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice;
 solicitarile pentru acordarea etichetei ecologice sunt supuse platii unui tarif cuprins intre 300 si 1300 de
euro;
Ulterior obtinerii acestei etichete, agentii economici sunt obligati la plata unui tarif anual pentru utilizarea ei.

Astfel, tariful anual este egal cu 0,15% din volumul anual al vanzarilor produsului care a obtinut eticheta
ecologica in cadrul comunitatii.
Sigla naţionala ,,ae”, specifica produselor ecologice, alaturi de sigla comunitara sunt folosite pentru a completa
etichetarea, in scopul identificarii de catre consumatori a produselor obţinute in conformitate cu metodele de
productie ecologica.
Aplicarea logoului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie incepand cu data de 1 iulie 2010.
Utilizarea acestuia ramane opţională pentru produsele importate. Folosirea logoului comunitar UE trebuie sa fie
insotita de indicarea locului de producere al materiilor prime agricole. Aceasta indicaţie poate fi de forma 'UE',
'non-UE' sau / si numele statului membru UE sau din afara UE, unde au fost obtinute produsul sau materiile
prime ale acestuia. Logoul comunitar ofera recunoasterea produselor certificate ecologic in intreaga Uniune
Europeana.

Consumatorii care cumpara produse care poarta sigla nationala şi logo-ul comunitar pot avea încrederea ca:

 cel puţin 95% din ingredientele produsului au fost obtinute in conformitate cu metoda de productie
ecologica;
 produsul respecta regulile de productie ecologica.
In plus, produsul poarta numele producatorului, procesatorului sau vanzatorului si numele sau codul
organismului de inspecţie si certificare.

Eticheta ecologică europeană

Etichetarea ecologica este o schema facultativa, conceputa sa incurajeze operatorii


economici sa comercializeze bunuri/servicii cu un impact redus asupra mediului si consumatorii europeni –
inclusiv cumparatorii publici si privati – sa le identifice usor.
Etichetarea ecologica opereaza pe baza unor criterii, pe grupe de produse/servicii (criterii ecologice si criterii
de performanta).
Operatorul economic care doreste sa obtina eticheta ecologica europeana pentru unul sau mai multe din
produsele sale trebuie sa solicite acest lucru autoritatii competente. Daca produsul indeplineste cerintele, atunci
i se acorda eticheta ecologica europeana.
Pentru toate grupele de produse/servicii, aspectele ecologice relevante si criteriile corespunzatoare au fost
identificate pe baza unor studii stiintifice complete asupra aspectelor de mediu legate de intregul ciclu de viata
al acestor produse si in urma consultarii in cadrul Comitetului Uniunii Europene pentru Eticheta Ecologica.
Membrii acestui Comitet sunt reprezentanti ai autoritatilor competente din toate statele membre ale Uniunii
Europene, ONG-uri cu activitatea in domeniul protectiei mediului, asociatii ale consumatorilor, sindicate,
producatori si distribuitori.
Criteriile propuse de Comitetul Uniunii Europene pentru Eticheta Ecologica pentru o categorie de
produse/servicii trebuie sa fie aprobate de Statele membre si de Comisia Europeana inainte ca acestea sa fie
utilizate pentru acordarea etichetei ecologice pentru respectiva categorie de produse/servicii.
Procedurile de testare adecvata si verificare pentru criterii au fost elaborate in manuale separate ale
utilizatorilor.
Un produs/serviciu individual trebuie sa respecte toate criteriile (cheia, cea mai buna practica si performanta)
in vederea acordarii etichetei ecologice europene.
Indiferent de grupa de produse/servicii, cerintele de mediu se refera la calitatea aerului, calitatea apei, protejarea
solului, reducerea cantitatii de deseuri generate, economisirea energiei, gestionarea resurselor naturale,
prevenirea fenomenului de incalzire globala, protejarea stratului de ozon, securitatea mediului, zgomot si
biodiversitate.
Produsele au impact asupra mediului in cadrul fiecarei etape a ciclului lor de viata:

1. Materii prime
2. Procesul de productie
3. Distributie (inclusiv ambalare)
4. Utilizare / consum
5. Reutilizare / reciclare / eliminare

Prin etichetarea ecologica se incearca limitarea folosirii substantelor:


1. Cu efecte negative asupra apei, aerului, solului
2. Cu risc ridicat de producere a afectelor cancerigene, alergice, etc.

Criteriile care stau la baza acordarii etichetei ecologice europene incurajeaza aplicarea celor mai bune practici
in scopul protectiei mediului si a sanatatii populatiei precum si reciclarea produselor.
Criteriile ecologice pentru un grup de produse sunt valabile pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani. Revizuirea
criteriilor se realizeaza in functie de progresul tehnic al produselor.

Eticheta ecologică europeană vizează 24 de grupe de produse din diferite sectoare de activitate. Floarea
Europeană se referă în mod special la impactul produsului asupra mediului înconjurător: ambalajele în
care sunt comercializate sunt reciclabile, produsul este biodegradabil şi are o durabilitate ridicată. Spre
exemplu, încălţămintea care prezintă eticheta ecologică oferă consumatorului siguranţa că riscul unei
alergii la produsele chimice este redus.
Pentru susţinerea unui mediu sănătos şi nepoluant, Comisia Europeană a adoptat, pe baza unor studii de
specialitate, o legislaţie privind acordarea statutului de produs ecologic unor categorii de produse şi servicii
dintre cele mai diverse, dar a căror finalitate o reprezintă protecţia mediului. Producătorii nu ezită să dea o
imagine ecologică produsului lor, punând pe etichete cuvinte sau menţiuni ecologice („eco-naturale“,
„ecologic“) sau pe ambalaj („contribuie la respectarea mediului“, „biodegradabil“), întrucât ecologia a devenit
mai mult decât o preocupare pentru sănătatea noastră şi a planetei, a devenit un stil de viaţă şi o „modă“.
Inscripţiile de pe etichete sunt, în general, greu sau chiar imposibil de verificat de către consumator, acesta
putând fi, deci, cu uşurinţă, înşelat.
Singura modalitate de certificare a produselor ecologice rămâne prezenţa pe ambalaje a „florii europene“,
simbolul grafic creat de Comisia Europeană încă din anul 1992.
Eco-etichetele se regăsesc în special pe ambalajele de băuturi, aparatele foto de folosinţă unică sau baterii. În
privinţa impactului asupra mediului, produsele numite ecologice prezintă un uşor avantaj.
Ce ne spune eticheta ecologică
Eticheta ecologică nu este altceva decât un simbol grafic sau un scurt text descriptiv aplicat pe produs, respectiv
ambalaj, într-o broşură sau în alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre cel
puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului.
Potrivit reglementărilor normelor legale, eticheta ecologică se acordă grupurilor de produse care îndeplinesc
următoarele condiţii:
- potenţial ridicat de protecţie a mediului, care să determine alegerea făcută de cumpărător;
- avantaje competitive pentru producătorii de bunuri şi/ sau prestatorii de servicii;
- cerere mare de consum sau utilizare finală prin volumul de vânzări. Comercianţii pot solicita acordarea
etichetei ecologice numai pentru produsele introduse pe piaţă sub numele propriei mărci.
Solicitanţii de etichete ecologice trebuie să probeze cu documente că produsul respectiv îndeplineşte anumite
criterii în legătură cu unele aspecte de mediu. Astfel, sunt evaluate calitatea aerului, calitatea apei, protejarea
solului, reducerea cantităţii de deşeuri generate, economisirea energiei, gestionarea resurselor naturale,
prevenirea fenomenului de încălzire globală, protejarea stratului de ozon, securitatea mediului, zgomot şi
biodiversitate.
Exemplu de text descriptiv întâlnit pe o etichetă ecologică: poluare redusă a aerului, eficient din punct de vedere
energetic şi toxicitate redusă.
Potrivit normelor, eticheta ecologică cuprinde două rubrici, una pentru simbolul grafic şi alta pentru textul
descriptiv.
Prima rubrică cuprinde simbolul etichetei ecologice, o floare cu 6 petale, pe fond alb. Petalele sunt sub forma
unor cercuri, colorate alternativ în roşu, galben şi albastru, iar frunzele florii sunt colorate în verde. În loc
central se scriu iniţialele „RO“.
A doua rubrică cuprinde textul descriptiv scris întotdeauna integral în negru. Pe etichetă trebuie înscrise
metodele de producţie utilizate, numele şi marca, sigla specifică şi textul descriptiv, recomandarea prin care se
interzice depozitarea alături de alte produse, se arată în normele ANPC.
Produse etichetate „eco“
Potrivit legii sunt doar anumite grupuri de produse pentru care se stabilesc criterii de acordare a etichetei
ecologice:
- maşini de spălat vase şi de spălate rufe;
- aparate frigorifice;
- detergenţi pentru vase şi pentru rufe;
- lacuri şi vopsele pentru uz gospodăresc şi vopsele de interior şi lacuri;
- produse textile, încălţăminte şi lenjerie de pat şi cămăşi;
- becuri;
- hârtie pentru copiere, pentru serveţele, de toaletă;
- role de hârtie pentru bucătărie;
- computere personale, portabile;
- saltele pentru pat;
- amelioratori pentru sol şi mediu de creştere;
- produse de curăţat pentru uz general şi produse de curăţat pentru instalaţii sanitare;
- detergenţi pentru spălarea manuală a veselei.
Şi pentru serviciile de cazare turistică se poate acorda eticheta „eco“. Pentru a primi acest statut, ferestrele
pensiunilor trebuie să fie bine izolate, apa de la robinet să curgă cu un anumit debit, şi la toaletă trebuie să existe
dozatoare de săpun. De asemenea, agentul turistic trebuie să aibă un sistem selectiv de colectare a deşeurilor, iar
la micul dejun să fie servite şi câteva produse locale şi ecologice.
Agentul economic care doreşte să aplice acest sistem îşi începe demersul la sediul Ministerului Mediului, unde
solicită acordarea etichetei ecologice. Urmează vizita la un institut cu laboratoare acreditate pentru analiza
produselor respective. Concluziile experţilor merg la Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice,
„instanţa“ care hotărăşte acordarea sau nu a dreptului de utilizare a etichetei ecologice.
În pensiunile „eco“ nu se utilizează obiecte de unică folosinţă
Pentru a primi eticheta „eco“, o pensiune turistică trebuie să îndeplinească mai multe criterii, de la modul în
care este folosită apa şi până la modul în care sunt triate şi depozitate deşeurile. Astfel, cel puţin 22 de procente
din energia electrică şi din cea folosită pentru încălzirea camerelor trebuie să provină din surse regenerabile,
ferestrele trebuie să fie bine izolate termic şi fonic, iar aerul condiţionat trebuie să consume puţin.
De asemenea, debitul de apă de la duş nu trebuie să depăşească 12 litri/minut, toată apa reziduală trebuie tratată,
iar cantitatea de detergenţi utilizată să fie limitată. Potrivit legislaţiei, trebuie să existe recipiente speciale pentru
separarea deşeurilor. În camere sau în restaurante nu se vor utiliza produse de unică folosinţă, cum ar fi şampon,
săpun, pahare, farfurii sau tacâmuri.
De asemenea, în spaţiile comune este obligatorie amenajarea unor locuri speciale pentru nefumători.
Se urmăreşte astfel o economie în ceea ce priveşte consumul, de orice natură ar fi el, şi folosirea obiectelor sau
produselor care nu duc atingere sănătăţii omului sau mediului înconjurător.
▲ 300 de euro pentru obţinerea etichetei „eco“
Pentru a obţine statutul, agentul economic trebuie să plătească o taxă de 300 de euro în momentul solicitării,
sistemul mai implicând şi un tarif anual echivalent cu 0,15% din profitul pe produsele etichetate ecologic.
Potrivit autorităţilor, sumele nu se reflectă în preţul produselor sau serviciilor, acestea crescând într-un procent
foarte mic.
Eticheta ecologică promovează produsele la nivel internaţional, consumatorii fiind satisfăcuţi pentru că
produsele sunt de o calitate superioară şi nu le afectează sănătatea.
În Europa există mai multe simboluri grafice care desemnează produsele cu impact redus asupra mediului.
Floarea europeană este simbolul etichetei ecologice comunitare, creată de Comisia Europeană în 1993, fiind o
schemă unică de certificare ce ajută consumatorii să distingă produsele şi serviciile verzi de cele care afectează
mediul.

Etichetarea este obligatorie în cazul vânzării de produse în Europa, precum şi în cazul exportului de produse
către Europa. Un alt simbol grafic ecologic este Îngerul albastru, lansat în Germania în urmă cu mai bine de 25
de ani. Lebăda nordică este eticheta ecologică nordică oficială, apărută în 1989. NF Environnement reprezintă
marca ecologică franceză, creată în 1991.
▲ Încălţămintea „eco“, mai puţin toxică
Eticheta ecologică europeană aplicată pe articolele de încălţăminte oferă consumatorului certitudinea că riscul
de alergie la produsele chimice este redus, gradul de poluarea apei şi aerului este, şi el, redus, ambalajele în care
sunt distribuite produsele sunt reciclabile. De asemenea, produsele etichetate astfel au o durabilitate ridicată.
Articolele de încălţăminte nu trebuie să conţină componente electrice sau electronice.
Tot astfel, încălţămintea nu trebuie să conţină policlorură de vinil (PVC), iar dacă acest compus este utilizat, nu
trebuie să fie preparat cu anumite substanţe chimice periculoase pentru sănătatea umană.

Criteriile de acordare a EE au fost reunite pe grupe de produse astfel: -

PRODUSE DIN HÂRTIE (hârtie pentru copiere, hârtie pentru tipărire, hârtie absorbantă). Eticheta ecologică
aplicată pe acestea oferă certitudinea că:  produsele sunt fabricate din fibre reciclate;  fibrele virgine provin
din păduri gestionate durabil;  consum de energie limitat pe parcursul producţiei;  emisii de sulfuri, CO2 în
aer şi poluarea apei sunt limitate pe parcursul producţiei; -

PRODUSE PENTRU CURĂŢARE (produse de curăţat pentru uz general şi produse de curăţat pentru instalaţii
sanitare, detergenţi pentru maşini de spălat vase, detergenţi pentru spălarea manuală a veselei, detergenţi de
rufe) Eticheta ecologică aplicată pe acestea oferă certitudinea că:  nu conţin substanţe ericuloase pentru mediul
acvatic;  au biodegradabilitate crescută;  sunt produse sigure;  utilizarea lor eficientă nu produce prejudicii
mediului. –

APARATE CASNICE (maşini de spălat vase, pompe de caldură, computere personale, computere portabile
aparate frigorifice, televizoare, becuri, aspiratoare, masini de spălat). Eticheta ecologică aplicată pe maşinile
de spălat vase oferă certitudinea că:  consumă puţină energie;  garantează un nivel ridicat de performanţă; 
nivel de poluare fonică redus;  folosesc substanţe cu efecte minime asupra stratului de ozon şi a încălzirii
globale;  pot fi uşor dezasamblate şi reciclate; 15  disponibilitatea pieselor de schimb este garantată.
Eticheta ecologică aplicată pe maşinile de spălat vase oferă certitudinea că:  au un consum de energie redus
(până la 40%);  consum de apă redus;  garantează nivel ridicat de performanţă;  nivel de oluare fonică mic;
 oferă energie salvând ciclul de spălare:  pot fi uşor dezasamblate şi reciclate;  disponibilitatea pieselor de
schimb garantată.

Eticheta ecologică aplicată pe calculatoare portabile şi televizoare oferă certitudinea că:  consumă puţină
energie în timpul folosirii şi în " stand by ";  nu conţin substanţe periculoase pentru sănătate şi pentru mediu,
cum ar fi metale grele;  pot fi luate înapoi la schimb după folosire de către producător;  pot fi dezasamblate
şi reciclate;  durabilitate crescută în timpul up-grade-lui;  în plus calculatoarele portabile au baterii
nepoluante.

Eticheta ecologică aplicată pe aspiratoare oferă certitudinea că:  consumă puţină energie;  nu conţin
substanţe periculoase;  sunt durabile;  sunt reciclabile. –

TURISM (servicii de campare , servicii de cazare turistică care includ: servire a mesei, acces în zone verzi,
activităţi sportive) Eticheta ecologică aplicată pe acestea oferă certitudinea că:  consum redus de energie, apă;
 cantităţi reduse de deşeuri generate;  favorizarea utilizării resurselor regenerabile şi a substanţelor mai puţin
dăunătoare mediului;  promovarea comunicării şi educaţiei în domeniul protecţiei mediului;

- PRODUSE PENTRU CASĂ ŞI GRĂDINĂ (saltele de pat, mobilă, covoare, vopsele de interior şi lacuri,
amelioratori pentru sol, produse textile, confecţii, incălţăminte)

Eticheta ecologică aplicată pe amelioratorii de sol oferă certitudinea că:  sunt fabricaţi din materiale reciclate;
 nu sunt contaminaţi cu metale grele şi reziduuri din pesticide;  nu conţin bacterii;  nu produc mirosuri
neplăcute;  nu conţin sticlă sau metale;  nu conţin seminţe sau buruieni;  conţintul minime de materii
organice este de 20%.

Eticheta ecologică aplicată pe fibrele textile oferă certitudinea că:  în timpul fabricării fibrelor este limitată
folosirea substanţelor care au efect dăunător asupra apei şi a aerului;  risculde producere al alergiilor este
redus; 16  produsele au culori care rezistă spălării repetate, uscării forţate şi rezistă la lumina soarelui fără a se
decolora;  produsele au durabilitate lungă.

Eticheta ecologică aplicată pe vopsele şi lacuri utilizate pentru interior oferă certitudinea că:  au conţinut
scăzut în COV şi în hidrocarburi aromatice volatile (HAV);  nu conţin metale grele şi substanţe perculoase
pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Eticheta ecologică aplicată pe saltelele de pat oferă certitudinea că: 
nu conţin substanţe periculoase pentru sănătatea umană;  nu conţin substanţe periculoase pentru mediu;  sunt
produse durabile şi de calitate.

Eticheta ecologică aplicată pe pardoselile de interior şi exterior oferă certitudinea că:  consumul de apă şi
energie din timpul procesului de producţie a fost redus;  limitarea utilizării substanţelor nocive pentru mediu şi
pentru sănătatea umană;  impactul limitat al activităţii de extracţie asupra habitatului şi resurselor naturale; 
deversări limitate de substanţe poluante în aer şi în apă. −