Sunteți pe pagina 1din 1

STUDIU DE CAZ CONTABILITATE MANAGERIALA

O societate comercială cultivă grau şi efectuează pentru obţinerea a 20.000 tone de produs finit, următoarele cheltuieli:
1. cheltuieli cu materii prime si auxiliare (seminte si fertilizator);
2. cheltuieli cu materialele consumabile utilizate în sectorul administrativ;
3. cheltuieli cu irigatiile.
Suprafata de teren cultivat este de…
4. cheltuieli cu energia electrica….
spaţiul de depozitare dispune de … de becuri cu puterea de ….., iar birourile societăţii de ….. becuri cu puterea de….. , din
care birourile folosite de departamentul desfacere au ….. becuri);
5. cheltuieli cu salariile: …… din care:
-salariile muncitorilor direct productivi
-salariile personalului administrativ
-salariile agentilor de vanzari
6. cheltuieli cu taxele aferente salariilor: 40% din salarii;
7. cheltuieli cu amortizarea: ……., din care:
-amortizarea utilajelor de producţie:
-amortizarea clădirilor: ( cheltuielile cu amortizarea clădirilor s-au repartizat în funcţie de suprafaţa ocupată de fiecare
department); se presupune o suprafata pentru fiecare spatiu
-amortizarea mijloacelor de transport: ………., din care:
amortizarea autoturismului utilizat de administrator ;
amortizarea autoturismelor utilizate pentru livrarea produselor la clienţi;
8. cheltuieli de marketing…….
Se cere:
a) Determinați costul de producţie, costul complet şi preţul de vânzare pe care trebuie să-l fixeze societatea pentru un kilogram
de grau pentru a obţine profit. (suma minima data de punctul de echilibru)
b) Elaborați contul de profit şi pierdere în următoarele două variante:
-gruparea cheltuielilor din exploatare după funcţiile întreprinderii;
-gruparea cheltuielilor din exploatare după natura lor.
Preţul de vânzare fixat de întreprindere pentru un kilogram de grau este de …….., iar întreprinderea a vândut 80% din
cantitatea obţinută.

TOPICURI ABORDATE DE STUDIUL DE CAZ LA CONTABILITATE SI RAPORTARE FINANCIARA

Se porneste de la un bilant initial


Apoi, in cursul exercitiului au loc tranzactii precum:
1. vanzari de imobilizari corporale
2. vanzari de actiuni
3. consumuri de materiale si obtinere de produse finite (FIFO/LIFO/CMP)
4. inchirieri de spatii comerciale tertilor
5. reduceri comerciale si financiare ulterioare facturarii (inainte de consum si dupa consum
6. majorari interne si externe de capital social
7. vanzare de produse finite cu si fara diferente de pret.
8. provizioane pentru litigii
9. plusuri si minusuri de stocuri la inventar
10. reevaluari si deprecieri de imobilizari

INTREBARI GRILA
DESPRE:
-inventariere
- impozit pe profit
- actiuni si obligatiuni
- legislatia muncii
- solduri ale conturilor
- rezultat fiscal si contabil