Sunteți pe pagina 1din 1

IV.

Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal

Structura la
Nr.
nivelul căreia se Forma de pregătire/ Cine organizează pregătirea /
crt Categorii de personal Durata Loc de desfăşurare Observaţii
organizează periodicitatea cine răspunde
.
pregătirea
O convocare de
2-4 ore
pregătire, anual
Personalul celulei de Un antrenament de Locaţii în sectorul de Inspectorul de protecţie civilă/
Instituţie publică 2-4 ore
urgenţă specialitate, anual competenţă directorul
sau operator Instructaj de
economic clasificat 2-3 ore
1 pregătire, trimestrial
din punctul de
vedere al Inspectoratul pentru Situaţii de
Convocare de Sala Mare a Consiliului
riscurilor (6 ore) urgenţă „Neron Lupaşcu” al
Şeful serviciului privat pregătire, anual Judeţean Buzău
judeţului Buzău
pentru situaţii de urgenţă
Un instructaj de Locaţii în sectorul de Inspectorul de protecţie civilă/
2-4 ore
pregătire, semestrial competenţă directorul
Comform Se desfăşoară pe specialităţi
O şedinţă teoretic- Participă la exerciţiile şi aplicaţiile
cap. V
Serviciul privat aplicativă, trimestrial desfăşurate de inspectoratul pentru
2-3 ore Locaţii în sectorul de
2 pentru situaţii de Personalul component Şefiul serviciului / directorul situaţii de urgenţă
O şedinţă practic- Comform competenţă
urgenţă Personalul angajat se instruieşte şi
demonstrativă, cap. V prin alte forme şi metode, conform
trimestrial 1-2 ore planului de pregătire profesională.
Instructaje de Comform Conform ordinului ministrului
Instituţie publică pregătire grafic anual administraţiei şi internelor
sau operator
Execută antrenamente de
economic clasificat Salariaţii Inspectorul de protecţie civilă /
3 Locul de muncă avertizare, alarmare, evacuare,
din punctul de Doua antrenamente , 30 min.- directorul
adăpostire, prim-ajutor etc. în
vedere al anuale 1 oră
funcţie de riscurile la care sunt
riscurilor
expuşi