Sunteți pe pagina 1din 4

CAPITOLULU1.

STADIUL ACTUAL AL
CERCETĂRILOR REFERITOARE LA HIBRIZI DE
FLOAREA SOARELUI

1.1 Importanța hibrizilor pentru agricultură

Agricultura reprezintă cea mai important ramură economică la nivel mondial deoarece
prin intermediul acesteia este întreținută viața tuturor oamenilor. Deoarece numărul
populației este în continuă creștere, omul a încercat să realizeze producții cît mai mari. Astfel
prin intermediu cercetărilor s-au realizat plantele hibride a căror caractere sunt superioare fața
de descendenți. HYBRID ORIGINS OF PLANT SPECIES Loren H. Rieseberg 1997
Știința în cadrul căreia are loc studierea, cercetarea și obținerea hibrizilor poartă
numele de ameliorare. Conform acestei științe procesul de hibridare este reprezentat prin
încrucișarea a doi indivizi ce prezintă caracteristici diferite ce sunt contopite în zigot,
obținându-se în final un nou organism ce prezintă caractere diferite sau caracterele ambilor
indivizi.Noul organism rezultat în urma acestui process poartă denumire de hibrid.
Hibridarea a reprezentat un fenomen ce a contribuit în mod evident la evoluția
speciilor de plante, animale, fungi, crescând astfel potențialul acestora în ceea ce privește
productivitatea și calitatea produselor rezultate precum și la o creștere în număr a acestora.
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics Kenneth D. Whitney n , Jeffrey R. Ahern,
Lesley G. Campbell, Loren P. Albert, Matthew S. King 2010.
Prin intermediul proceselor de hibridare speciliști au reușit să obține specii cu
caractere superioare, ce influiențează în mod direct calitățile plantelor cum ar fi
productivitatea, calitatea produsului rezultat, componența acestuia. Hybridization in Plants: Old
Ideas, New Techniques Benjamin E. Goulet, Federico Roda, and Robin Hopkins 2017.

Procesul de hibridare reprezintă o metodă de bază prin intermediul căreia se obțin noi
plante hibride. Astfel conform statisticilor putem afirma faptul că mai mult din 95 % dintre
noile plante ce sunt cultivate au fost obținute prin intermediul acestia.În cadrul procesului de
hibridare al plantelor existe mai multe moduri în care se realizează această metodă în funcție
de caracterele ce sunt prezente la cei doi indivizi. Deci putem enumera hibridarea natural sau
artificial, hibridarea apropiată sau îndepărtată, hibridare simplă sau complexă.

1.2 Hibrizi de Floarea Soarelui

Procesul de ameliorare și cercetările genetice privind evoluția varietăților de hibrizi de


floarea soarelui au început cu aproximativ cincizeci de ani în urmă odată cu apariția primilor
hibrizi ai acestei specii. Înainte s-a discutăm situația din prezent a cercetărilor, propun să
intrăm puțin în trecutul acestora pentru a vedea de unde a pornit totul.
Materialele necesare în câmp și laborator precum și resursele computerizate ce sunt
folosite la dezvoltarea hibrizilor de floarea soarelui, sunt reprezentate astăzi de echipe mari
comparativ cu situașia din trecut când mici echipe, cu echipamente pușin performate reuseau
să obțină hibrizi cu caractere superioare: procent ridicat de ulei, productivitatea crescută,
tolerață la numite boli. Până în anii șaptezeci ai secolului trecut, producția hibrizilor de
floarea soarelui se baza pe polenizarea liberă.(Vear 2016). Lucrurile s-au schimbat atunci
când a fost descoperit sterilitatea masculină citoplasmatică (CSM)(Leclerq 1996) și
restaurarea corespunzătoare a genelor ( Kinman 1970). Astfel imediat după aceste descoperiri
au apărut și priimii hibrizi ce erau comercializați în Statele-Unite. Deoarece dezvoltarea
hibrizilor de floarea soarelui, ofereau fermierilor mari avantaje, creșterea procentului oleic,
emințe mai mari, uniformitatea culturii(Bohra 2016), acestă cultură s-a raspandit într-un tim
foarte scurt în întreaga lume.
În anii următori acestor descoperiri revoluționare, au apărut tot mai multe centre de
cercetare atât în domeniul public cțt și cel privat, cu privire la materialul genetic necesar
obținerii unor hibrizi superiori, ajungându-se în prezent la o cifra de peste 20 de miliarde de
dolari pe parcrcursul unui an, din activitatea de producere a florii soarelui.( FAO 2018).
Principalele obiective ce s-au impus în cadrul procesului de ameliorare la cultura de
floarea soarelui au fost reprezentate de:
 Creșterea capacității de productivitate;
 Obținerea unui procent mai mare de ulei s-au schimbarea compoziției
acestuia.;
 Obținerea unor hibrizi cu un procent scăzut de coji;
 Realizarea unor hibrizi rezistenți la anumite boli cum ar fi:
Plasmoparea helianthi, Sclerotinia sclerotiorum, Phomophsis helianthi;
 Creșterea rezistenței la plante parasite(Orobanche);
 Creșterea rezistenței la secetă;
 Realizarea hrbrizilor a căror perioada de vegetație este cuprinsă între
115-130 zile, necesari în special în țara noastra, perioada în care
plantele pot beneficia de efectul factorilor de vegetație și valorifica în
mod eficient resursele nutritive ce le au la dispoziție;
 Obținerea unor hibrizi ce se pretează la lucrările mecanice ce trebuie
executate pentru obșinerea unei culture sănătoase;
 Realizarea unor hibrizi ce prezintă rezistență la anumite
erbicide(imazamox, tribenuron);
GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELORMARIA PĂCUREANU-JOIŢA,
ALEXANDRU VIOREL VRÂNCEANU, DANIL STANCIU 2007
În urma cercetărilor și a determinărilor rezulte s-a reușit să se realizeze într-o anumită
proporție obiectivele enumerate mai sus, însă cerințele pieței au condus la obșinerea unor noi
obiective. Noile obiective au constat în realizarea hibrizilor de floarea soarelui care sa
prezinte rezistență la substanțele ce se gasesc în anumite erbicide eficiente. Astfel în urma
cercetărilor s-au obținut noi hibrizi ce prezintă rezistență la imidazolinonic și sulfoniluree.
Pentru a crește capacitatea de producție la floarea soarelui s-au realizat mai multe
obiective simultan, astfel pentru o producție ridicată hibrizii obținuți trebuie să îndeplinească
mai multe caracteristici specific simultan: să prezinte rezistență la secetă, la anumite boli, la
plantele parazice ce sunt specific culturii, să se prezteze la lucrarile mecanice necesare
etc.caracteristice care conduc în mod direct sau indirect la o producție ridicată. GENETIC
EVIDENCE FOR HYBRIDIZATION IN RED OAKSEMILY V. MORAN 4 , JOHN WILLIS 2 , AND JAMES S.
CLARK 2012.
Unul dintre principalii factori ce afectează productivitatea culturii de floarea soarelui
este reprezentat de lipsa de apă. S-a descoperit faptul că cantitatea și distribuția apei sunt
strâns legate de marimea și conținutul bobului în ulei.( Krizmanic 2003). Deși există mijloace
agrotehnice de pentru a valorifica cât mai bine apa din sol, acestea prezintă costuri
suplimentare , și nu prezintă randamentul dorit de fiecare dată, de acea cel mai eficient mod
de a combate această problemă este prin obținerea unor hibrizi care să fie toleranți la lipsa
apei. Astfel în acest sens amelioaratorii s-au concentrat pentru a creaa noi hibrizi ce prezintă
toleranță la secetă. Seceta reprezintă un stres în multe sensuri pentru floarea soarelui, care
afectează în timpul anumitori etape de creștere și se manifestă prin stoparea fotosintezei și în
mod direct a creșterii plantelor.(Yordanov 2000). Floarea soarelui poate fi încadrată în
categoria dintre slab-mediu toleranbtă la acest fenomen.
În prezent, în cadrul pieței hibrizilor de floarea soarelui sunt prezente numeroase
companii cu numeroase tipuri de hibrizi adaptați anumitor zone și cu caracteristici superioare.
Principalele companii producătoare de hbrizi de floarea soarelui provin în general din
străinătate însă sunt prezente și în România Instituții de producer a materialului semincer.
Printre companiile din străinătate ce se ocupă cu producerea semințelor se numără: SC
Pioneer Hi-bread seeds agro SRL, Syngenta, Saaten Union, KWS, Euraliss, Caussade,
R.A.T.G, DOW, Maisadour, Limagrai, iar în România principalii producători sunt
reprezentați de Rodbun, și Institutul de cercetare de la Fundulea.