Sunteți pe pagina 1din 1

Editorial J.M.B.

ÎN loc de editorial*

 „Viaţa medicului începe şi se sfârşeşte cu armonia interioară. E profesia care a dat


renunţarea. El învaţă să restrângă circuitele mulţi colecţionari de artă, amatori pasionaţi
mondene şi să respingă multe din tentaţiile de muzică şi lectură, în tinereţe de sporturi şi
din jur. Ce este atunci fericirea pentru el?” turism. De aici s-au recrutat o seamă de
 „Spiritualitatea medicului nu este alta decât creatori de excepţie în literatură şi arte. Ar
cea a oricărui om cu îndelungată şcoală, mai părea poate un paradox, dacă ţinem seama
chinuit, poate, întrucât eşecurile sale se de timpul lor disponibil atât de limtat. Este
măsoară în suferinţă şi moarte.” însă doar aparent, pentru că nu inactivitatea
 „Formaţia unui bun medic include o cultură îi poartă spre aceste domenii, ci
umanistă bogată, care va interfera apoi personalitatea lor, cultura şi deprinderea
inconştient cu cele mai neaşteptate probleme trăirilor spirituale vii.”
profesionale, ajutând percepţia corectă şi  „Dacă inteligenţa ne dă aripile, cultura ne dă
soluţionarea lor.” orizontul în care zburăm. Cultura nu este
 „Reuşita deplină nu-i posibilă prin zbor de numai cunoaştere, mai este meditaţie şi
împrumut, ci numai prin autopropulsare.” elan.”
 „Morbul cel mai dăunător rămâne blazarea.”  „Ca om, nici medicul nu poate scăpa noilor
 „S-a spus că medicina nu este numai o modulări ale spiritului contemporan,
profesie, ci şi un mod de a vedea lumea, o paradoxal şi contradictoriu. Îl atinge valul de
filozofie. Ea nu oferă o concepţie anxietate care ne poartă pe noi toţi. Se lasă
antropologică bine articulată privind, prins de mitul technosului, gustă amără-
generic, „lupta cu răul”, pentru că boala nu ciunea scepticismului, resimte oboseala
este decât o specie a acestuia. Medicul nu generală produsă de evul nostru agitat.”
încetează de a fi medic în momentul în care  „Toţi maeştrii au rămas în amintirea elevilor
îşi dezbracă halatul lui alb. Va cultiva şi în lor nu atât prin volumul de cunoştinţe
afara spitalului aceleaşi valori umaniste. Va transmis, cât prin forţa valorilor vehiculate:
rămâne acelaşi sfătuitor şi prieten bun.” angajare, responsabilitate, arta comunicării,
 „La medici observăm mai deseori cultivate respect, bunătate şi devotament.”
preocupările menite să asigure echilibrul şi

*În loc de editorial propun câteva Trimit aceste gânduri mai departe,
gânduri din „Medicina, între miracol şi deza- tinerilor medici şi studenţi, însoţite de vorbele
măgiri”. La împlinirea vârstei de 80 de ani, lui Noica:
profesorul Dumitru Dumitraşcu mi-a oferit un „În convingerea că strâmbătăţile şi spai-
frumos cadou, în calitatea mea de fost docto- mele lumii de astăzi sunt trecătoare, perenă fiind
rand, o carte despre meandrele profesiei noastre. doar lumea culturii, în care ne bucurăm ca în
pometele raiului.”
Laurenţiu Nedelcu