Sunteți pe pagina 1din 4

Nr: ………….

/
………………

AVIZAT
DIRECTOR,
Prof.
…………………… PLANIFICARe CALENDARISTICa

Responsabil
comisie
RELIGIE – CULTUL ORTODOX
metodică,
Prof.
……………………
CLASA PREGATITOARE
……………………
…… ANUL SCOLAR: 2018 – 2019

Aria curriculară: Om – Societate


Prof.Boiciuc Mihaela Adela
ea de
învă ță
mânt:
Școal Disciplina: Religie – cultul ortodox
a Nu
Gimn măr de ore pe săptămână: 1
azială Număr de săptămâni: 33
Sandr
a,
Profe PLANIFICARE CALENDARISTICA ORIENTATIVA
sor: CLASA PREGATITOARE
Boiciu ANUL SCOLAR: 2018– 2019
c
Mihae
la Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 3418/19.03.2013
Adela
DUMNEZEU ESTE CU NOI PRIN DESCOPERIRE ȘI IUBIRE
Competen țe Nr.
Domenii Unită ți tematice Con ținuturile învă țării Săpt. Perioada Obs.
specifice ore
SEMESTRUL I
Prima oră de religie a micului cre știn* 1 S1 10-14.09 14/15.09
Vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune* 1 S2 17 -21.09
Omul este cea mai importantă fiin ță de pe pământ
1.1; 3.1 (omul, ființă creată de către Dumnezeu; omul și celelalte ființe de pe pământ; 1 S3 24 -28.09
rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu etc.)
Sunt copilul lui Dumnezeu și a părin ților mei (raportarea
1.2; 1.3; 2.1 copiilor la Dumnezeu; raportarea copiilor la proprii părinți; ascultarea față de 1 S4 01 -05.10
Dumnezeu și față de părinți etc.)
Iubirea lui Dumnezeu
1.1; 3.2 Ce înseamnă să fiu cre știn (Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit 1 S5 08 -12.10 14.10
Dumnezeu și ne-a creat între oameni; cum devin creștin; semnul Sfintei Cruci etc.)
răspunsul omului din iubire Cum vorbesc cu cei din jur (rolul comunicării în viața omului; reguli
1.3; 2.2 simple de comunicare etc.)
1 S6 15 -19.10
Ce simt fa ță de ceilal ți (iubirea aproapelui; forme de manifestare a
1.1; 1.2; 2.1; 3.1 sentimentelor; exemple biblice, din viețile sfinților și din viața de zi cu zi, 1 S7 22 -26.10 26/27.10
relevante etc.)
VACAN ȚĂ 27.10.2018 – 04.11.2018
1.1; 1.2; 1,3; 2.1 Cum mă comport ca un cre știn (reguli de comportament creştin; 2 S8 05 -09.11 08.11
modele de comportament creştin, în diferite contexte; exemple concrete de fapte S9 12 -16.11
bune; efectele faptelor bune etc.)

Prof.Boiciuc Mihaela Adela


Iubirea O zi din via ța mea de cre știn (principalele aspecte ale vieţii 21.11
lui Dumnezeu și Dumnezeu 1.1; 1.3; 2.1 religioase într-o zi obişnuită, duminica şi într-o zi de sărbătoare; exemple 1 S10 19 -23.11
ne-a creat concrete etc.)
răspunsul omului
din iubire Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Iubirea lui
1.1; 3.1; 3.2 1 S11 26 -29.11 30.11
Dumnezeu și răspunsul omului"
Sfântul Nicolae 3.1; 3.2 Sfântul Nicolae – prietenul copiilor* 1 S12 03 -07.12 06.12
Marile sărbători Na șterea 3.1; 3.2 Na șterea Pruncului Iisus, bucuria copiilor (Naşterea
1 S13 10 -14.12
cre știne Domnului, darul lui Domnului în Betleem; bucuria darurilor primite de la Moş Crăciun etc.)
Dumnezeu pentru Cum sărbătoresc Crăciunul (împodobirea bradului; colindul; 25/26/
3.1; 3.2 1 S14 17 -21.12
oameni participarea la Sfânta Liturghie etc.) 27.12
VACAN ȚĂ 22.12.2018 – 13.01.2019
1.1; 1.3 Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă (frumuseţea creaţiei; 1 S15 14-18.01 06/07.01
natura şi oamenii; ocrotirea naturii de către om etc.)
Dumnezeu se face Dumnezeu este 1.1; 3.1 Îngerii sunt păzitorii copiilor (cine sunt îngerii; prezenţa îngerului 1 S16 21 -25.01
cunoscut omului întotdeauna cu noi păzitor în viaţa creştinului etc.)
1.1; 1.2; 1.3; 3.1;
Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 1 S17 28.01 -01.02 30.01
3.2
VACAN ȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02.2019 – 10.02.2019
SEMESTRUL al II - lea
Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor (cine este Maica
1.1; 3.1 Domnului; Maica Domnului L-a ocrotit pe Pruncul Iisus; icoana Maicii Domnului 1 S18 11 -15.02
cu Pruncul etc.)
1.1; 3.1 Iisus Hristos iube ște copiii (Cine este Domnul Iisus Hristos; 1 S19 18 -22.02
Dumnezeu se face Dumnezeu este Mântuitorul binecuvântează copiii etc.)
cunoscut omului întotdeauna cu noi 1.1; 3.1 Sfin ții sunt prietenii lui Dumnezeu și ai copiilor (sfinţii sunt
oameni care L-au iubit pe Dumnezeu; exemple de minuni ale sfinţilor etc.)
1 S20 25.02 -01.03
1.1; 3.1 Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Dumnezeu se
1 S21 04 -08.03
face cunoscut omului"
Dumnezeu ne 1.3; 2.1 Familia mea (ce este o familie; relaţiile dintre membrii familiei; activităţi S22 11 -15.03
Via ța cre știnului 2
împreună cu înva ță să ne iubim
religioase în familie etc.) S23 18 -22.03
semenii 1.1; 1.3; 2.1 Preotul în via ța mea (cine este preotul; prezenţa preotului în viaţa S24 25 -29.03
unii pe al ții 2 25.03
copilului etc.) S25 01 -05.04
Marile sărbători 3.1; 3.2 Bucuria copiilor la Florii și la Pa ști (bucuria copiilor la Intrarea
Domnului în Ierusalim; sfinţirea ramurilor de salcie; bucuria copiilor la slujba 1 S26 08 -12.04
cre știne Învierii etc.)

Prof.Boiciuc Mihaela Adela


3.1; 3.2
Învierea Domnului,
Cum sărbătoresc Pa știle ? (participarea la Sfânta Liturghie; salutul 15 -19.04 21/23/
împlinirea darului 1 S27
din perioada Pascală; ciocnirea ouălor roşii etc.) 28/29/
lui Dumnezeu
30.04
VACAN ȚĂ 20.04.2019 – 05.05.2019
Cre știnii din biserica mea (descrierea bisericii la care merg; rolul şi
1.1; 1.3; 2.1 locul preotului şi al credincioşilor în biserică; activităţi comune cu membrii 1 S28 06 -10.05
parohiei etc.)
Dumnezeu ne
Via ța cre știnului 1.3; 2.1 Sunt cre știn și la școală (şcoala, locul unde învăţ; relaţia cu adulţii şi
înva ță să ne iubim 1 S29 13 -17.05
împreună cu cu copiii la şcoală; atitudinea faţă de mediul şcolar etc.)
unii pe al ții 1.2; 2.2 Primii mei prieteni (copilăria şi prietenia; colegi şi prieteni; alegerea
semenii prietenilor; modele de prietenie etc.)
1 S30 20 -24.05 21.05
1.2; 2.2 Oamenii din lumea întreagă (diversitatea oamenilor în lume; 1 S31 27 - 31.05
activităţi de ajutorare a semenilor etc.)
1.2; 1.2; 1.3; 2.1;
Recapitulare, sistematizare, evaluare 1 S32 03 -07.06 06.06
2.2; 3.1
Cu Hristos pe cărările vacan ței !* 1 S33 10-14.06 16.16

Note:
* Din orele aflate la dispoziția profesorului.

Prof.Boiciuc Mihaela Adela