Sunteți pe pagina 1din 3

Revizuirea conditiilor si a sarcinilor care afecteaza

liberalitatile

Ipoteza :Indeplinirea/executarea conditiilor si a sarcinilor a


devenit extreme de dificila si excesiv de oneroasa.
 Art.1006 C.civ-Conditiile revizuiri:
(i)situatii imprevizibile si neimputabile beneficiarului.
(ii)indeplinirea conditiilor /executarea sarcinilor extrem
de dificila si excesiv de oneroasa.
(iii)respectarea vointei dispunatorului in spiritul ei
(iv)evenimente\obstacole neprevazute de donator/testator.

 Art.1060 C.civ-Adaptarea sarcinilor sau a conditiilor-


legat cu titlu particular.
 Posibilitatea beneficiarului liberalitatii de a solicita
revizuirea instantei(clauza nescrisa-art.1009 C.civ).
A.Situatii in care cererea de revizuire a fost ADMISA:
-autorizarea vanzarii bunului, iar pretul este folosit cu
respectarea vointei dispunatorului.
a.cladirea-lasata legat unei localitati-destinatia de scoala
b.imobil-casa parohiala-post preot desfiintat
c.imobile-azil-anexe-incompatibile cu noile norme
B.Situatei in care cererea de revizuire a fost RESPINSA:
a.apartament-muzeu in termen de 2 ani-Inadmisibil ca legatarul
sa accepte liberalitatea si apoi sa fie exonerat, invocand
dificultatiile cunoscute de la bun inceput.
C.Solutionarea cererii de revizuire:
 Art.1007 C.civ (1)(2), instanta poate dispune
urm.modificari:
(1)Modificari cantitative –diminuare valorica/reducerea
periodicitatii prestatiilor
Obiect legat:bunuri frugifere-executare sarcina din fructe
-Reducerea valorii sarcinii
-Obligatia prestata la interval mari de timp

(2)Modificari calitative
Obiect:imobil -inchiriat-venituri pentru hrana nevoiasi
-pleaca-trimite suma de bani
Renta viagera-Pensionar prematur –Caz de boala-asigura
intretinere in natura(art.2261(1))

(3)Grupare conditii sau sarcinii cu acelea similare


provenite din alte liberalitati
Liberalitatile pot proveni de la acelasi dispunator sau mai
multi dispunatori, dar beneficiarii sunt aceiasi.
(din 20 burse, doar 5 burse-dobanzile capitalurilor)
(4)Instrainarea partiala sau totala a obiectului,
pretul sa fie folosit in scopuri conforme cu vointa
dispunatorului
(5) Orice alte masuri care sa mentina destinatia
urmarita de dispunator

D.Inlaturarea efectelor revizuirii:


 Art.1008C.civ –motivele revizuirii nu mai subzista
-orice persoana interesata poate inlatura pentru viitor
efectele revizuirii
-caracter temporar

E.Aspecte procedurale :
 Pe cale principala
 Prin cerere reconventionala
 Dispune de instanta, dar si partile au posibilitatea de a
modifica contractul sau pot interveni printr-un contract de
tranzactie, pe cale amiabila.