Sunteți pe pagina 1din 1

Drept privat.

Garanții civile
Seminar 2. Clasificarea garanțiilor

Discuții pe marginea următoarelor spețe:

Curtea de Apel Craiova, Secţia Comercială, decizia nr. 36/2010


Garanție asupra unor sume de bani. Natură juridică. Garanție reală sau garanție personală
http://www.jurisprudenta.com/speta/gajuri-constituite-asupra-unor-sume-depuse-%C3%AEn-
cont-obligativitatea-individualiz%C4%83rii-contului-6z1zm/

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secţia Comercială, decizia nr. 1262/2009


Garanție asupra conturilor. Natură juridică. Garanție reală sau garanție personală
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=47991

Curtea de Apel București, Secţia a VI-a Comercială, decizia comercială nr. 521/R/2008
Garanție constituită de un terț. Cauțiune reală. Natura juridică. Efectele în procedura
insolvenței
[atașament]