Sunteți pe pagina 1din 4

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE
mun.Chișinău, nr. 30

HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea secţiilor de votare

18 ianuarie 2019 nr. 23

În conformitate cu acţiunile stabilite în Programul calendaristic, precum și în temeiul art. 30, art. 81,
art.169 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997,
Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 30,
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se constituie secțiile de votare de la nr.30/1 şi pînă la nr.30/25 pentru Alegeri Parlamentare și
referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, după cum urmează:

Denumirea Nr. Hotarele secţiilor de votare Date de contact


sectorului, Secţiei de (strada) (sediul, adresa)
localităţii votare
str. Alecu Russo nr. 18; Liceul teoretic
str. Ginta Latină nr. 10, 12/1, 12/2, 12/3, „Ginta Latină” (bl
12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, “B”),
30/1 12/15, 2/16, 2/17, 13, 15/2; str. M. Sadoveanu,
CIOCANA
str. Mihail Sadoveanu nr. 1/1, 2/5, 4/6, 4/7, 4/8
4/8, 6, 6/3, 6/6, 8/2, 8/3, sector particular: nr.
3/1, 3/3;
str. Vadul Bâcului nr. 44.
str. Ginta Latină nr. 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, Liceul teoretic
5/1, 5/2, 5A, 5B, 7, 9, 9/1, 11/3, 12/7, 12/8; „Ginta Latină” (bl
CIOCANA 30/2
str. Mihail Sadoveanu nr. 2/1, 4. “A”),
str. Ginta Latină, 9
str. Mihail Sadoveanu nr. 2, 2/3, 4/1, 4/2, Liceul teoretic
4/3, 4/5, 4/9; „Ginta Latină” (bl
CIOCANA 30/3
str. Ginta Latină nr. 1, 1/2, 12/5, 12/6. “A”),
str. Ginta Latină, 9
str. Alecu Russo nr. 16,18/1, 22, 24, 24/1, Liceul teoretic
24/2; „Ginta Latină” (bl
CIOCANA 30/4
str. Ginta Latină nr. 9/2, 9/3, 11, 12/4, 13/1, “A”),
15/1. str. Ginta Latină, 9
str. Alecu Russo nr. 55, 55/1, 57, 57/2, 57/3, Liceul teoretic cu
59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 61/2, 63/1. profil sportiv nr.2,
CIOCANA 30/5
str. Alecu Russo,
57
str. Alecu Russo nr. 61, 61/4, 61/6, 63/2, Filiala Centrul
63/3, 63/4; comunitar”Convorbi
CIOCANA 30/6 bd. Mircea cel Bătrân nr. 3, 5/2, 5/3. torul”, bd. Mircea
cel Bătrân, 7
str. Petru Zadnipru nr. 2, 2/1, 2/2, 2/4, 2/7, Şcoala primară nr.
4/3; 12 „Anatol
CIOCANA 30/7 str. Alecu Russo nr. 55/2, 55/3, 55/4, 55/5; Popovici”,
str. Mihail Sadoveanu nr. 10/1, 10/2, 12, str. P. Zadnipru,
12/1, 14, 16. 2/4
str. Petru Zadnipru nr. 4/1, 4/2, 6, 8, 8/1; Centrul de creaţie a
30/8 bd. Mircea cel Bătrân nr. 7, 7/2. copiilor,
CIOCANA
bd. Mircea cel
Bătrân, 7
str. Petru Zadnipru nr. 15, 19, 19/3; Liceul Teoretic
bd. Mircea cel Bătrân nr. 20/6, 22/1, 22/2, „Petru Zadnipru”,
30/9 22/5; str. Nicolae Milescu
CIOCANA
str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 9/3, 11, Spătaru, 9/3
11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/9, 11/10,
11/11, 13/1, 13/2.
str. Petru Zadnipru nr. 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, Liceul „Olimp”,
30/10 7/2; str. Petru
CIOCANA
str. Mihail Sadoveanu nr. 9, 9/1; 9/2; 11/1, Zadnipru, 5/1
11/2, 15/3, 15/4, 17, 17/1, 20.
str. Mihail Sadoveanu nr. 22, 22/1, 22/1 A, Liceul Teoretic
30/11 22/1 B, 22/2, 22/3; „Olimp”,
CIOCANA
bd. Mircea cel Bătrân nr. 13/1, 15, 15/1. str. Petru
Zadnipru, 5/1
str. Petru Zadnipru nr. 7, 7/1, 7/3, 7/4, 9; Grădiniţa-creşă nr.
30/12 bd. Mircea cel Bătrân nr. 9, 11. 30,
CIOCANA
str. Petru
Zadnipru, 7/1
str. Mihail Sadoveanu nr. 24/2, 24/5, 24/6, Liceul Teoretic
30/13 26/1, 26/2, 26/3, 28, sector particular: nr. „Constantin
CIOCANA
21/1 - 47; Negruzzi”,
str. Igor Vieru nr. 2/1, 2/4, 4, 6/1, 6/2. str. Igor Vieru, 6/2
str. Igor Vieru nr. 8, 8/1, 10; Liceul Teoretic
30/14 bd. Mircea cel Bătrân nr. 13/2, 17, 17/1, „Constantin
CIOCANA
19/1, 21, 21/1, 23. Negruzzi”,
str. Igor Vieru, 6/2
bd. Mircea cel Bătrân nr. 24, 24/1, 26/1, Şcoala primară nr.
30/15 26/6, 26/7, 28, 28/1, 28/2; 83 „Grigore Vieru”,
CIOCANA
str. Igor Vieru nr. 12, 14, 14/1, 14/2; str. Nicolae Milescu
str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 13/3. Spătaru, 13/3
str. Igor Vieru nr. 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1; Şcoala primară nr.
30/16 str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 13, 15, 15/1. 83 „Grigore Vieru”,
CIOCANA
str. Nicolae Milescu
Spătaru,13/3
str. Mihail Sadoveanu nr. 30, 30/1, 30/2, Grădiniţa de copii
30/17 30/3, 34/2, 34/3; nr. 211,
CIOCANA
str. Igor Vieru nr. 1, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5; str. Igor Vieru, 3/2
bd. Mircea cel Bătrân nr. 29/1, 29/2.
bd. Mircea cel Bătrân nr. 29/3, 29/4, 31/2, Grădiniţa de copii
30/18 31/3, 31/4, 31/5, 31/7, 31/8, 33, 33/1, 33/2, nr. 211,
CIOCANA
33/3, 39; str. Igor Vieru, 3/2
str. Profesor Ion Dumeniuk nr. 4.
str. Igor Vieru nr. 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 11; Grădiniţa de copii
CIOCANA 30/19 bd. Mircea cel Bătrân nr. 25, 27, 27/1, 27/2, nr. 211,
27/3. str. Igor Vieru, 3/2
bd. Mircea cel Bătrân nr. 32, 32/3, 34, 34/1, APLP – 54/219,
CIOCANA 30/20 34/2; str. Igor Vieru, 15/2
str. Igor Vieru nr. 13, 15, 15/2.
str. Profesor Ion Dumeniuk nr. 14, 16, 18, Liceul teoretic cu
20, 22, 24, 26; profil de arte „Mihail
30/21 bd. Mircea cel Bătrân nr. 38/1, 38/2; Berezovschi” (bl.
CIOCANA
str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 21/5, 25, „A”),
25/1, 25/2, 25/3, 25/4. str. Igor Vieru, 15/4
str. Igor Vieru nr. 15/4.
str. Igor Vieru nr. 15/1, 17, 17/1, 17/3, 19, Liceul teoretic cu
19/1; profil de arte „Mihail
CIOCANA 30/22 str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 17, 19/1, Berezovschi”
19/2, 19/4, 19/5. ( bl. „A” ),
str. Igor Vieru, 15/4
bd. Mircea cel Bătrân nr. 40/1, 42, 42/1, Liceul teoretic cu
44/1, 46, 48, 58; profil de arte„Mihail
str. Profesor Ion Dumeniuk nr. 17-35 (partea Berezovschi”
impară); ( bl. „A” ),
str. Albăstrele; str. Igor Vieru, 15/4
CIOCANA 30/23 str. Armoniei;
str. Ilie Coşanu;
str. Gheorghe Ghimpu;
str. Irişilor;
str. Poienilor;
str. Nicolae Sulac.
str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 19, 19/3, Liceul teoretic cu
21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/4. profil de arte „Mihail
CIOCANA 30/24 Berezovschi” (bl.
str. Igor Vieru nr. 17/2.
„B”),
str. Igor Vieru, 17/2
str. Mihail Sadoveanu nr. 40, 40/1, 40/2; Centrul de Excelenţă
în Energetică şi
CIOCANA 30/25 Electronică,
str. M. Sadoveanu,
40/2

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se transmite spre informare Comisiei Electorale
Centrale și se aduce la cunoștința publică.

Preşedintele consiliului electoral


de circumscripţie ____________ Galina LEAHU

Secretarul consiliului electoral


de circumscripţie ____________ Ana MOROȘANU