Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA: Grădiniţa cu program prelungit nr.19 Tulcea


PROF. ÎNV.PREŞCOLAR: Daniela Vlaicu
DATA: 4.MAI .2012
GRUPA: mijlocie
TEMA DE STUDIU: „Când/cum şi de ce se întâmplă?”
PROIECTUL TEMATIC: „În grădina primăverii-parfum ,aripi şi culoare „
SUBTEMA:”În lumea insectelor”
TEMA ZILEI: „ Călătorim alături de albinuța Maia”
MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei, confecţie, jocuri liber alese
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (ADP+ADE+ALA)
TIPUL ACTIVITĂŢII : consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.

DURATA -O ZI
SCOP:
- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale;
-Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specific nivelului de dezvolatare motrică;
-Cultivarea trăsăturilor pozitive de comportament ( hărnicie, bunătate, prietenie, responsabilitate);
-Dezvoltarea capacităţii de a comunica verbal în mod liber, civilizat cu partenerii de joc
în timpul activităţilor liber alese.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

ADP-Întâlnirea de dimineaţă-„Bună dimineaţa albinuţelor....”


Rutine- primirea copiilor, servirea micului dejun, deprinderi de igienă personală
„Sunt micuţ, dar hărnicuţ!”
Tranziţii-„Zum, zum,zum albiniţa mea ”-euritmie, „Luati seama bine!”
ADE
DLC - „Aventura albinuţei Maia”- pov. educatoarei
DOS - „Albinuţa”- confecţie -în centrul ARTĂ
ALA I:
ŞTIINŢĂ -„Ajut-o pe Maia să ajungă la stup”-labirint
ARTĂ - ”Insectele- prietenele noastre” -pictură cu ştampile
JOC DE MASĂ - „ Găseşte umbra potrivită „-jocul umbrelor
-„Prietenii albinuţei Maia”-puzzle
NISIP ŞI APĂ - „Poiana veselă”- amenajare spatiu

ALA II: „ Ne distrăm în poiana veselă” - euritmie, dans şi cantec


OBIECTIVE OPERAŢIONALE
DLC

-să asculte cu atenţie povestirea spusă de educatoare;


-să urmărească linia povestirii,concomitent cu imaginile prezentate;
-să reţină momentele principale ale povestirii, pe baza imaginilor prezentate;
- să enumere personajele care apar în povestire;
-să reproducă fragmente din poveste cu ajutorul imaginilor şi a întrebărilor puse de educatoare;
- să stabilească împreună cu educatoarea finalul povestirii.
-să exprime stările emoţionale provocate de întâmplările povestirii.

D.O.S.

- sa lipescă elementele componente pe suport de lemn (lingura de lemn);


- să utilizeze adecvat instrumentele şi materialele de lucru pentru realizarea
temei propuse;
- să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi faţă de lucrările colegilor;
- să găsească utilitate lucrărilor realizate;
- să exerseze musculatura fină a mâinii, prin exerciţii de încălzire;
- sa-si formeze gustului estetic, copilul fiind el însuşi creator de lucruri frumoase;

ALA I
1.ŞTIINŢĂ -„Ajut-o pe Maia să ajungă la stup”-labirint
-să îşi concentreze atenţia pentru a descoperi drumul de legătură dintre albină şi stup;
-să marcheze drumul corect cu ajutorul unui creion colorat;
-să coloreze cele două elemente-albina şi stupul.
-să manifeste stabilitate şi perseverenţă în realizarea sarcinilor;

2.ARTĂ- ”Insectele- prietenele noastre” -pictură cu ştampile


-să utilizeze corect instrumentele de lucru;
-să redea teme plastice specifice picturii prin tehnica ştampilarii;
- să compună în mod original și personal spațiul plastic;
-să propună posibilităţi de valorificare a propriei lucrări (expozitie).
-să-şi dezvolte simţul estetic.
-să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru .

3.JOC DE MASĂ:-„ Găseşte umbra potrivită „-jocul umbrelor


-„Prietenii albinuţei Maia”-puzzle
-să recunoască insectele ilustrate pe jetoane
-să aşeze imaginea reprezentată pe jeton peste umbra potrivită;
- să reconstituie din părţi întregul, în succesiunea logică a imaginii ;
- să execute sarcinile de lucru
-să manipuleze materialul didactic conform cerinţelor;
-să manifeste stabilitate şi perseverenţă în realizarea sarcinilor;
4.NISIP ŞI APĂ: „Poiana veselă”
- să amenajeze spatiul pentru poiana, exersând cernutul nisipului şi săpatul;
- să planteze albinuţa pe floare realizată din linguri de lemn la centrul Artă;
- să aşeze insectele în decor;
- să utilizeze materiale de curăţenie la locul de joacă;
- să comunice cu partenerii de joc.
- cultivarea sentimentelor de dragoste şi responsabilitatea faţă de natură.

ALA II -„ Ne distrăm în poiana veselă”


- să danseze respectând ritmul melodiei;
- să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
- să manifeste bună dispoziţie intonând cântece despre insecte ;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:” mana oarbă”, povestirea educatoarei, „Diamantul”, conversaţia,exerciţiul,
explicaţia, demonstraţia, jocul, aprecierea.
Mijloace didactice:
ADP-panou cu flori, insecte, ecusoane cu albine pentru prezenţă, stup, bagheta albinuţei, textul
ştiinţific , miere de albină, sare, sare de lamaie, boia de ardei, piper , ecusoane pentru
împărţirea pe centre.
ADE - siluete de albine/ bondari, stup, flori, plicuri cu indicii,Diamantul ,
plicuri cu elemente pentru confecționarea albinelor/florilor, lipici, șervețele
umede, linguri de lemn, şabloane de flori, videoproiector si laptop.
ALA I
Ştiinţă- fişă de lucru, creioane colorate.
Joc de masă-jetoane cu insecte şi jocul umbrelor, puzzle cu imagini din poveste.
Artă- coli de desenA 3, ştampile cu insecte,pensule, acuarele, șervețele umede, şevalet, tablă,
tablă magnetică.
Nisip şi apă- cutie cu nisip, unelte de grădinărit, flori,insecte, şerveţele umede.

ALA II: - decor- elemente sugestive pentru realizarea petrecerii, măşti cu insecte, baloane,
mijloace audio- video.

FORME DE ORGANIZARE-frontală,pe grupuri,individuală.


SARCINI DE LUCRU -frontale ,pe echipe, individuale.
PARTICIPARE -dirijată,independentă.
BIBLIOGRAFIE:

 *** „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” ( 3-6/7ani), M.E.C.I., Bucureşti,2008


 *** „Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar” – vol.I, Ed. DPH.,
Bucureşti, 2009
 ***, Revista “Învăţământul Preşcolar” – Nr. 3- 4 / 2011, Ed. Arlechin, Bucureşti, 2011
 Bane, Colleen, „Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici” – Manualul cadrului didactic
pentru întâlnirea de dimineaţă, Ed. Ro Media, Bucureşti, 2004
 Rafailă, Elena, „Educarea creativităţii la vârsta preşcolară”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002
 Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, ”Metode
interactive de grup” -ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed. Arves, Bucureşti,
2002
 ***„Activitatea integrată din grădiniţă”-Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar,Editura Didactică Publishing House,2008
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ :

Prezenţa - Se intonează cântecul-

E joi şi din nou se aud copii


De zumzet Voiniceii prind bucurii
Şi-n ochii lor senini şi-n zâmbete au flori
Să dăruiască tuturor.
Vin copii la grădiniţă,
Astăzi sunt prezenţi
…..acum în grupă,
Restul sunt absenţi.
Hai, copii zâmbind să ne salutăm,
Şi pe centre să intrăm.

Fiecare copil îşi aşează ecusonul cu albinuţa la


panoul de prezenţă.
Un băiat va numi câte albinuţe sunt prezente, iar o fetiţă va preciza câte albinuţe sunt
absente.
Salutul:
Educatoarea îi va saluta cu o baghetă magică pe copiii .
„Bună dimineaţa, dragi copii,
În lumea insectelor începe o nouă zi.
Gâze dragi interpretăm,
Cu toţii să ne prezentăm!
Bagheta albinuţei nu va lipsi,
În timpul salutului ne va însoţi.”
Copiii se vor saluta atingându-se pe rând cu bagheta albinuţei ( „ Bună dimineaţa, prietenă
albină!”).
Calendarul naturii
-Ce zi este astăzi? Cum este vremea?
Împărtăşirea cu ceilalţi
Copiii vor discuta despre tema aleasă,” Azi aş vrea să fiu...”, fiecare exprimându-şi
dorinţa de a fi una din insectele observate în zilele precedente.
Activitatea de grup-prin : -„Ghiceşte ce ai gustat?”-joc senzorial - toţi copiii vor gusta miere
amestecată cu diverse condimente şi folosindu-şi simţul gustativ vor recunoaşte aceste
condimente (sare, piper, sare de lamaie,etc ) .
Noutatea zilei
O reprezintă descoperirea surprizei , unde vor descoperi o scrisoare- text ştiinţific , pe care o
vom citi împreună recunoscând imaginile .
DLC
În continuare , cu ajutorul imaginilor ,voi prezenta conţinutul poveştii clar şi expresiv,
folosind un ton şi o mimică adecvată, modelându-mi vocea pentru a imita personajele, nuanţând
astfel expunerea în funcţie de stările afective pe care le implică povestirea.
Copiii vor fi solicitaţi să precizeze titlul poveştii, să redea ideile principale folosind imaginile.
-Cum se numeşte povestea noastră?
-Unde locuieşte albina Maia?(în Ținutul Primăverii.)
-Cine pornește o furtună?( Vântul năzdrăvan)
-În căutarea cui pleacă albina Maia? (pleacă în căutarea casei,stupul)
-Cu cine se întâlneşte Maia pe drum?( cu bondarul Buzu)
-Cine o ajută pe Maia în cautarea căsuţei ei şi a prietenilor din Ţinutul Primăverii?
(fluturii,buburuzele,furnicuţele,licuricii)
-Ce face Maia pentru a fi primită în casa bondarului?(are de îndeplinit câteva sarcini)
-Cum sunt albinele?(harnice, bune, prietenoase)
Finalul povestirii îl vom afla după ce Maia şi prietenii ei vor îndeplini sarcinile date de bondarul
Buzu.

ALA 1
DOS
Deschizând primul plic aflăm că în centrul Artă, copiii vor confecţiona albinuţe şi vor face câteva
tablouri pentru casa lui Buzu,cu ajutorul ştampilelor.
Se verifică corectitudinea deprinderilor practice şi modul de folosire a uneltelor specifice.
Lângă măsuţe pe un şevalet , o tablă magnetică şi o tablă simplă, pe coli de desen A3, vor
ştampila insecte şi vor adauga şi alte elemente pentru a realiza un peisaj.
La centrul Ştiinţă vor conduce albina Maia până la stup.
La centrul Joc de masă, prietenii Maiei au de identificat umbra potrivită şi sa îmbine piesele de
puzzle pentru a obţine imaginea corectă.
La centrul Nisip şi apă se vor juca, amenajând un colţ verde unde vor planta panseluţe şi vor
aşeza în decor şi albinuţele realizate în centrul Artă, dar şi alte insecte şi flori şi noua căsuţă a
albinuţei Maia.
Se vor expune fişele de lucru şi tablourile realizate în centrul Artă şi vom afla şi finalul povestirii.
Ultimul plic va avea ca sarcină de lucru fixarea conţinutului poveştii ce se va realiza prin
metoda interactivă de grup Diamntul.
Dacă bondarul Buzu este mulţumit cum au îndeplinit Maia şi prietenii ei sarcinile de lucru ,o va
primi pe albinuţă în casa lui.

Tranziţie -„Zum, zum,zum albinuţa mea ”-euritmie

ALA 2
„ Ne distrăm în poiana veselă”
Albinuţa Maia le mulțumește copiilor că au fost alături de ea în aventura de a-și găsi o casă şi îi
invită pe toţi la petrecere ca să le mulțumească tuturor pentru ajutor. Copiii vor cânta și vor dansa
pe jocul muzical ”Fluturașul meu”,”Albinuța a zburat”,etc.

Pentru evaluarea zilei se va face “Turul galeriei”-Spune daca este co


EVENIMENTUL CONŢINUT ŞTIINTIFIC STRA
DIDACTIC METOD
PROCE
Moment organizatoric Se creează condiţiile optime de desfaşurare a activităţii:
- aerisirea sălii de grupă;
- pregatirea materialelor didactice necesare;
- introducerea copiilor în sala de grupă.

ADP
Introducerea în activitate se realizează în cadrul întâlnirii de dimineaţă.
Copiii vor fi aşezaţi în semicerc, pe pernuţe. conversaţia
Întâlnirea debutează cu:
- salutul: „Bună dimineaţa, dragi albinuţe,
În lumea insectelor începe o nouă zi.
Gâze dragi interpretăm,
Cu toţii să ne prezentăm!
Bagheta albinuţei nu va lipsi, explicaţia
În timpul salutului ne va însoţi.” conversaţia
Copiii se vor saluta atingându-se pe rând cu bagheta albinuţei ( „ Bună
dimineaţa, prietenă albină!”).
-prezenţa; joc senzorial
- completarea calendarului naturii;
- activitatea de grup:”Ghiceste ce ai gustat!”-joc senzorial text ştiinţific
surpriza
Pe o masă se va afla o cutie din care voi scoate o scrisoare-textul ştiinţific- conversaţia
Captarea atenţiei albinuţa Maia, şi după citirea textului ştiinţific vom afla că Maia ne-a adus explicaţia
o poveste şi ne-a pregătit câteva surprize.

Anunţarea temei şi a Se va preciza titlul poveştii "AVENTURA ALBINUŢEI MAIA" şi


obiectivelor sarcinile ce revin copiilor – de a o asculta cu atenţie povestea pentru a o
împărtăşi şi părinţilor acasă şi de a învăţa să fie harnici precum albinuţele.

DLC
Dirijarea învăţării Voi citi povestea, folosind un ton şi o mimică adecvată, modelându-mi
vocea pentru a imita personajele, nuanţând astfel expunerea în funcţie de lectura educ
stările afective pe care le implică povestirea, iar copiii vor urmări
concomitent imaginile prezentate cu ajutorul videoproiectorului.
Cu ajutorul copiilor stabilesc momentele principale ale povestirii,
personajele întâlnite şi morala poveştii.
- Cine era Maia ?
- Cine a suflat cu putere şi a speriat toate insectele?
 Cine a ajutat-o ?
 Ce personaje am întâlnit în poveste?
– Ce a pierdut albina Maia?
- Unde pleacă albina Maia?
- Unde găseşte prieteni noi?
 De ce a ajutat-o Buzu?
 De ce a rămas albinuţa în Poiana veselă? conversaţia
 Cand a plecat Maia să işi caute stupul?
- Când a fost răsplătită munca albinuţei?
- Cum sunt albinele?(harnice) demonstraţia
Finalul povestirii îl vom afla după ce Maia şi prietenii ei vor îndeplini
sarcinile date de bondarul Buzu.
Educatoarea va face aprecieri asupra participării la această activitate şi va
adresa copiilor invitaţia de a intra pe centrele pregătite, prin plicurile date
de bondar, pentru a o ajuta pe albina Maia să îşi găsească o casă, şi prin conversaţia
imitarea zborului de albinuţe se vor deplasa spre baie .

Tranziţie-
„După insectele purtate , explicaţia
Ghicim jocurile toate conversaţia e
La măsuţe ne-mpărţim
Şi la lucru noi pornim!”

ALA 1
După tranziţie, copiii vor intra organizat în sala de grupă şi descoperă procedul „M
centrele de interes pregătite de albinuţa Maia, identifică materialele pe care oarbă”
le vor folosi şi ce se vor juca la fiecare la centru.
Se va explica copiilor sarcinile de lucru, după care, se vor împărţi la centre.
DOS
În centrul Artă, copiii vor avea pregătite pe măsuţe coşuleţe cu elementele explicaţia
pe care le vor aplica pe lingura de lemn, lipici, seveţele umede, materiale de exerciţiul
care se vor folosi pentru a realiza albinuţe.
Se verifică corectitudinea deprinderilor practice şi modul de folosire a
uneltelor specifice.
Lângă măsuţe vor avea pregătite un şevalet , o tablă magnetică şi o tablă
simplă, pe care sunt prinse coli de desen A3, ştampile cu insecte si alte
elemente pentru decor iar aici vor ştampila insecte si vor adauga şi alte
elemente pentru a realiza un peisaj.
La centrul Ştiinţă copiii care au ecusonul specific acestui centru ,vor cauta
Obtinerea drumul albinuţei până la stup, si vor colora cele doua elemente, albina si
performanţei stupul.
La centrul Joc de masă se vor juca jocul umbrelor şi vor reconstitui din munca indiv
bucăţi întregul.
La centrul Nisip şi apă se vor juca cu unelte de gradinărit , amenajând un
colţ verde unde vor planta panseluţe şi vor aşeza în decor şi albinuţele
realizate în centrul Artă, dar şi alte insecte şi flori şi noua căsuţă a albinuţei
Maia. explicaţia
demonstraţia
Educatoarea va urmări activitatea copiilor din cele patru centre şi va
face aprecieri pozitive asupra modului de lucru.Va acorda ajutor acolo unde
va fi necesar. conversaţia
Va avea în vedere ca toţi copiii să treacă prin centrele deschise. jocul
Se vor expune tablourile şi albinuţele realizate la centrul Artă.
Ultimul plic va avea ca sarcină de lucru fixarea conţinutului poveştii ce Diamantul
se va realiza prin metoda interactivă de grup Diamntul.
Albina Maia se întoarce la bondarul Buzu şi acesta o primeşte în casa exerciţiul
lui fiind mulţumit că a fost harnică, şi a îndeplinit toate sarcinile de
lucru.
Acesta va fi finalul povestirii.

Prin imitarea zborului de albinuţe copiii vor fi conduşi către toaletă, apoi
vor finaliza activitatea prin participarea tuturor copiilor la petrecerea
pregătită pentru ei.
ALA 2
„ Ne distrăm în poiana veselă”
Albinuţa Maia invită toţi copiii la petrecere drept răsplată că au ajutat-o să
îşi găsescă o nouă casă şi pentru cat de harnici au fost în timpul
activităţilor.Îi serveşte cu limonadă, împarte baloane şi stimulente dulci.
Vor dansa împreună cu educatoarea la petrecere, vor imita zborul
albinuţelor, al fluturaşilor, al buburuzelor; vor interpreta cântece.

Pentru evaluarea zilei se va face “Turul galeriei”-Spune daca este corect !


Această strategie de învăţare prin cooperare permite participanţilor să vadă
Evaluarea munca celorlalţi. Dezvoltă ochiul critic, oferă feed-back.

Se fac aprecieri asupra modului de lucru şi a celui de implicare a fiecarui


copil în activitate.
ANEXA 1

BUNĂ DIMINEAȚA
DRAGI !

MĂ NUMESC MAIA, SUNT O HARNICĂ, ÎMI


PLACE FOARTE

MULT SĂ CULEG NECTARUL ȘI POLENUL DIN


.
ȘTIȚI VOI CE MI S-A ÎNTÂMPLAT?

CEL NĂZDRĂVAN A SUFLAT FOARTE TARE ȘI M-A


LĂSAT FĂRĂ
AM VENIT LA VOI TRIMISĂ DE PINO. EA MI-

A SPUS CĂ AȚI AJUTAT-O SĂ SCAPE DE CEL RĂU IAR


EU AZI AM NEVOIE DE AJUTORUL VOSTRU.

MĂ AJUTAȚI SĂ-MI GĂSESC O ?


ANEXA 2
ECUSOANE