Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU

FACULTATEA DE MEDICINĂ - MEDICINĂ GENERALĂ


DISCIPLINA - MEDICINA FAMILIEI – anul VI
An universitar 2016-2017
Şef lucrări, Dr.med.Loredana Piloff

TEMATICA CURSULUI DE MEDICINA FAMILIEI

NR. TEMA DURATA


CRT
1. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ- ÎNCADRARE ÎN 2 ORE
SISTEMELE DE SĂNĂTATE
2. PARTICULARITĂŢILE CONSULTAŢIEI ÎN MEDICINA DE 2 ORE
FAMILIE
DIAGNOSTICUL STĂRII DE SĂNĂTATE
PARTICULARITĂŢILE DIAGNOSTICULUI ÎN MEDICINA
DE FAMILIE
3. DESPRE COMUNICARE ÎN ACTIVITATEA MEDICULUI 2 ORE
DE FAMILIE
4. INVESTIGAŢII PARACLINICE ÎN MEDICINA DE FAMILIE 2 ORE

5. PARTICULARITĂŢILE TRATAMENTULUI ÎN MEDICINA 2 ORE


DE FAMILIE
6. ASISTENŢA MEDICALĂ A FAMILIEI 2 ORE

ASISTENŢA MEDICALĂ A COMUNITĂŢII


7. MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU BPOC 2 ORE

MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU ASTM BRONŞIC


8 MONITORIZAREA PACIENTULUI HIPERTENSIV 2 ORE
9. MONITORIZAREA PACIENTULUI CU CARDIOPATIE 2 ORE
ISCHEMICĂ
10. MONITORIZAREA PACIENTULUI CU INSUFICIENŢĂ 2 ORE
CARDIACĂ
MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU DIABET ZAHARAT
11 2 ORE
MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU DISLIPIDEMII
12 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU ULCER GASTRO 2 ORE
DUODENAL

13 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU HEPATOPATII 2 ORE

14 CONSULTAŢIA PRENATALĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ 2 ORE


PRIMARĂ
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU
FACULTATEA DE MEDICINĂ - MEDICINĂ GENERALĂ
DISCIPLINA - MEDICINA FAMILIEI – anul VI
An universitar 2016-2017
Şef lucrări,Dr.med.Loredana Piloff

TEMATICA LUCRĂRILOR PRACTICE DE MEDICINA FAMILIEI

NR. TEMA DURATA


CRT
1. SISTEME DE SĂNĂTATE - descriere 3 ORE
ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ- descriere
2. PARTICULARITĂŢILE CONSULTAŢIEI ÎN MEDICINA DE 3 ORE
FAMILIE- exemplificări, aplicaţii, demostraţii
3. DESPRE COMUNICARE ÎN ACTIVITATEA MEDICULUI DE 3 ORE
FAMILIE- exemplificări, aplicaţii, demostraţii
4. INVESTIGAŢII PARACLINICE ÎN MEDICINA DE FAMILIE 3 ORE
exemplificări, aplicaţii, demostraţii
5. PARTICULARITĂŢILE TRATAMENTULUI ÎN MEDICINA 3 ORE
DE FAMILIE - exemplificări, aplicaţii, demostraţii
6. TRATAMENTUL CU AINS – prezentare, aplicaţii 3 ORE
7. MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU BPOC- exemplificări, 3 ORE
aplicaţii, demostraţii

MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU ASTM BRONŞIC


exemplificări, aplicaţii, demostraţii
8 MONITORIZAREA PACIENTULUI HIPERTENSIV- 3 ORE
exemplificări, aplicaţii, demostraţii
9. MONITORIZAREA PACIENTULUI CU CARDIOPATIE 3 ORE
ISCHEMICĂ - exemplificări, aplicaţii, demostraţii
10. MONITORIZAREA PACIENTULUI CU INSUFICIENŢĂ 3 ORE
CARDIACĂ- exemplificări, aplicaţii, demostraţii

MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU DIABET ZAHARAT-


11 exemplificări, aplicaţii, demostraţii 3 ORE
MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU DISLIPIDEMII-
exemplificări, aplicaţii, demostraţii
12 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU ULCER 3 ORE
GASTRODUODENAL - exemplificări, aplicaţii, demostraţii
13 MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU HEPATOPATII 3 ORE
exemplificări, aplicaţii, demostraţii
-
14 CONSULTAŢIA PRENATALĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ 3 ORE
PRIMARĂ- exemplificări, aplicaţii, demostraţii
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU
FACULTATEA DE MEDICINĂ - MEDICINĂ GENERALĂ
DISCIPLINA - MEDICINA FAMILIEI – anul VI
An universitar 2016-2017
Şef lucrări, Dr.med.Loredana Piloff

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie obligatorie :
1.Restian A. – Bazele medicinii de familie – Ed. Medicală – 2001- vol.I
2. Restian A. – Bazele medicinii de familie – Ed. Medicală – 2001- vol II
3. Restian A. – Bazele medicinii de familie – Ed. Medicală – 2003 vol III
4. Piloff Loredana – Curs de medicină de Familie- Ed. Universităţii
“Lucian Blaga” Sibiu, 2005
5. Stoica V, Scripcariu V - Compendiu de specialități medico-chirurgicale-
Ed. Medicală 2016

Bibliografie opţională :

1. Harrison‘S Principles of Internal Medicine - 18 - th Edition L.


2. Hopcroft K. Forte V. – Repertoriu de simptome- Ed. All 2015
3. Isselbacher K. J., Braunwald E., Wilson J. D., Martin J. B., Fauci A. S.,
Kasper D. L.: Harrison, Principii de medicină internă, Ediţia a XIII a,
Editura Orizonturi, Bucureşti 1997
4. Manualul de terapeurică medicală Washington –Ediţia 31- Editura
Medicală Bucureşti 2006
5. Manualul Merck –Ediţia XVIII- Editura ALL 2009
6. Manualul Merck 88 simptome frecvente. Diagnostic și tratament
Editura ALL 2012
7. Oxford Handbook of General Practice – Oxford University Press 2010
8. Paulman P, Harisson J. – Taylor Manual de diagnostic diferențial – Ed. All, 2016
9. Piloff Loredana – Managementul cabinetului de medicină de familie,
Ed. Argus 2003
10. Piloff Loredana - Îndrumător de lucrări practice pentru medicina de
familie, Ed. Univ. “Lucian Blaga” Sibiu, 2004
11. Starfield Barbara - Primary Care,- New York,Oxford University Press 1992

EVALUARE

Tip activitate 10.1 Criterii de 10.2 Metode de 10.3 Pondere din nota
evaluare evaluare finală
evaluare finală test grila 10 %
10.4 Curs
examen oral 30 %
testare periodică studii de caz 10 %
10.5
Seminar/laborator testare pe parcursul studii de caz 50 %
semestrului
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru nota 5: Nota 6 la evaluarea pe parcursul semestrului şi o medie de 5 la celelalte


forme de testare
Pentru nota 10: Nota 9 sau 10 la evaluarea pe parcursul semestrului şi o medie de minim
9.50 la celelalte forme de testare