Sunteți pe pagina 1din 2

Formula lui Chezy

Curgerea licidelor prin canale deschise în regim staţionar şi uniform


Relaţia generală de calcul hidraulic este formula lui Chezy, care oferă
viteza medie pe secţiune, respectiv:

v=CR.i

în care: v-este viteza medie pe secţiune, în [ m /s]:


Rh –este raza hidraulică, în [m]; i-este panta liniei de fund
a canalului, [-];
C-este coeficientul lui Chezy, în [m0,5 / s];
În regim staţionar şi uniform, panta liniei de fund a canalului, i , este
egală cu panta liniei piezometrice şi a liniei energetice ale canalului.
Pentru coeficientul lui Chezy, există mai multe relaţii de calcul în
literatură şi care sunt utilizate în practică, dintre care prezentăm
următoarele:

-formula lui MANNING: C =

-formula lui N.N.PAVLOVSKI:

-formula lui BAZIN:


Debitul canalului şi respectiv modulul de debit se obţin utilizând
formula lui Chezy, astfel:

Criteriul vitezei:
- pentru v < vcritic , avem regim lent de mişcare;
-pentru v = vcritic , avem regim critic de mişcare;
-pentru v > vcritic , avem regim rapid de miţcare
 Pentru calcule practice, valorile coeficientului de rugozitate, n,
sunt date în tabele în literatură
 Raza hidraulică, Rh, reprezintă raportul între aria secţiunii vii, S,
(arie prin care trece lichidul) şi perimetrul solid udat, Pu,
(perimetrul suprafeţei de separaţie solidlichid)
 Mişcarea uniformă reprezintă mişcarea în care toate liniile de
curent sunt drepte paralele între ele. Rezultă că, frontiera
mişcării uniforme este o suprafaţă riglată. Mişcarea neuniformă
este mişcarea în care liniile de curent ale mişcării nu mai sunt
toate drepte paralele între ele.

Calculul adâncimii critice, hcr, se face cu relaţii diferite, în funcţie


de forma canalului cu suprafaţă liberă. Astfel, relaţia generală de
calcul este: