Sunteți pe pagina 1din 3

CUM SE CAPTEAZĂ ATENŢIA TUTUROR

ELEVILOR
PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ACTIVITĂŢII?

Nu vă lăsaţi induşi în eroare de expresia de mai sus.


Expresia “captarea atenţiei” este formulată în termenii
specifici psihologiei behavioriste.

Dincolo de “atenţie” ca proces de focalizare a energiei


trebuie avute în vedere celelalte procese psihice care
furnizează această energie. Folosiţi-vă de această sugestie
care pare bizară.

DACĂ DORIŢI SĂ CAPTAŢI ŞI SĂ MENŢINEŢI


ATENŢIA ELEVILOR CEL PUŢIN PÂNĂ L A
SFÂRŞITUL ACTIVITĂŢII,
PUNEŢI-I
„SĂ CÂNTE…AIDA”!
Adică:
A  stârnindu-le A T E N T I A
şi
I
 I N T E R E S U L pentru
învăţare,
D
 declanşându-le D O R I N T
A A de a învăţa
 în mod A C T I V, prin efort
propriu.

Captarea atenţiei elevilor vă solicită să daţi dovadă


de…întreaga dvs. măiestrie pedagogică. Acesta
încât…

NUMAI DACĂ PROCEDEUL DE CAPTARE A


ATENŢIEI este EFICACE. ATUNCI SE POATE
SCONTA CĂ OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII VOR
FI REALIZATE.

Puteţi apela, desigur, la:

 -tehnicile de condiţionare a comportamentului;


 -la procedeul „sarcinilor întrerupte”;

 -implicarea în sarcină;

 -simulări didactice; etc.

Dar…
VĂ SUNT PERMISE ORICE PROCEDEE
CARE STRÂRNESC ATENŢIA ŞI
INTERESUL ELEVILOR PENTRU
ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI
GENEREAZĂ DORINŢA DE A ÎNVĂŢA
ACTIV.

Imaginaţia pedagogică şi creativitatea didactică vă


sunt solicitate la maximum. Dacă nu vă puteţi
transpune prin EMPATIE în personalitatea şi
mentalitatea celui care învaţă, veţi putea susţine doar
cu mare dificultate că sunteţi un educator autentic…