Sunteți pe pagina 1din 11

Anestezie – Nervii cranieni 1

Nervul trigemen ( V)

- este
un
nerv

cranian mixt;
- ia naştere din 2 rădăcini: - senzitivă
- motorie
- format din 3 diviziuni:
1. V1 – oftalmic – senzitiv
2. V2 – maxilar – senzitiv
3. V3 – mandibular – senzitiv şi motor.
Rădăcina motorie: - este mică;
- este separată de cea senzitivă;
- originea: nucleul motor din punte;
- se uneşte cu V3 (diviziunea a 3-a senzitivă);
Rădăcina senzitivă: - este mai mare;
- origine: fibrele rădăcinii senzitive sunt alcătuite din dendritele celulelor
ganglionare situate în ganglionul Gasser;
Anestezie – Nervii cranieni 2
- fibrele rădăcinii intră în porţiunea concavă a semilunei, iar cele 3 diviziuni (V1,
V2, V3) ies din convexitatea sa.

Traiectul diviziunilor senzitive:


- V1 – nervul oftalmic – are traiect anterior pe peretele
lateral al sinusului cavernos spre partea
medială a fisurii orbitare superioare prin care iese din craniu în
orbită;
- V2 – nervul maxilar – are traiect anterior şi în jos pentru a
părăsi craniul prin gaura rotundă
mare;
- V3 – nervul mandibular – are traiect aproape în jos,
pentru a ieşi din craniu, împreună cu
rădăcina motorie, prin gaura ovală ;
- apoi, aceste 2 ramuri se
întrepătrund şi formează un singur trunchi nervos la intrarea în fosa
infratemporală;
Inervaţie senzitivă:
- tegumentele feţei şi craniului;
- mucoaselor cavităţii bucale;
- mucoaselor foselor nazale;
- mucoaselor sinusurilor paranazale;
- sensibilitatea osului maxilar şi mandibular;
- a dinţilor superiori şi inferiori;
- a scleroticii, corneei, coroidei, irisului;
- a duramater.
Inervaţie motorie: - muşchii masticatori.
Roluri: de la fibrele de împrumut anexate la cele 3 diviziuni: simpaticul
cervical şi fibre parasimpatice provenite din facial (VII) şi glosofaringian
(IX):
- neurovegetativ secretor;
- vasomotor;
- trofic
Anestezie – Nervii cranieni 3

I. Nervul oftalmic – V1 – Nervul lui Willis

- reprezintă ramura internă a trigemenului;


- înaintea ieşirii din craniu prin fisura orbitară superioară se împarte în 3 ramuri terminale:
1. Nervul frontal
2. Nervul lacrimal
3. Nervul nazo-ciliar
1. Nervul frontal:

- după ce parcurge jumătate din traiectul său intraorbitar, se împarte în 2 ramuri:


a. ramura medială = nervul supratrohlear;
b. ramura laterală
a. Ramura medială = nervul supratrohlear:
- are 2 ramuri terminale:
ramura superioară:
- asigură sensibilitatea tegumentului;
- asigură sensibilitatea conjunctivei pleoapei superioare.
ramura inferioară:
- asigură sensibilitatea tegumentului;
- asigură sensibilitatea conjunctivei unghiului intern al orbitei.
b. Ramura laterală: se împarte în:
nervul frontal extern = nerv supraorbitar lateral – ce părăseşte orbita prin scobitura
supraorbitară şi ia un traiect ascendent până la vertex.
Inervează: - tegumentul regiunii frontale;
- dă ramuri conjunctivo-palpebrale;
- asigură inervaţia osului frontal;
- inervaţia sinusului frontal.
nervul frontal intern = nerv supraorbitar medial – ce părăseşte orbita prin incizura prin incizura
supraorbitară, perforează muşchiul orbicular şi se distribuie la:
- tegumentul şi conjunctiva pleoapei superioare;
- tegumentul regiunii frontale până la vertex;
Anestezie – Nervii cranieni 4
- rădăcina nasului
2. Nervul lacrimal:
- dă ramuri pentru glanda lacrimală.

3. Nervul nazo-ciliar:
- format din 2 ramuri colaterale:
a. ramura ciliară: asigură sensibilitatea
globului ocular.
b. ramura nazală asigură inervaţia
senzitivă a:
- mucoasei cavităţii nazale;
- mucoasei sinusului frontal;
- mucoasei sinusului sfenoidal;
- mucoasa sinusului etmoidal;
- tegumentul dorsului nasului;
- tegumentul vârfului şi aripilor nasului.
Pe peretele medial al orbitei nervul nazo-
ciliar se împarte în:
1. nervul etmoidal anterior – pătrunde
în cavitatea nazală şi devine nervul nazal
anterior care se împarte în:
i. ramura medială ce asigură inervaţia -
mucoasei peretelui lateral al cavităţii
nazale;
- mucoasei regiunii antero-superioare a septului nazal.
ii. ramura laterală = nervul nazo-lobar ce asigură inervaţia senzitivă a lobului nasului.
2. nervul etmoidal posterior sau sfenopalatin ce asigură inervaţia senzitivă a mucoasei sinusului
sfenoidal şi etmoidal
Nervul infra-trohlear continuă traiectul nervului nazo-ciliar ce asigură inervaţia senzitivă a sacului
lacrimal şi a segmentului medial al pleoapelor.
Anestezie – Nervii cranieni 5

II. Nervul maxilar (V2)

- traiect orizontal;
- părăseşte craniul prin gaura rotundă mare şi traversează fosa pterigo-palatină;
- în fosa pterigo-palatină dă: - nervul zigomatic
- nervii dentari supero-posteriori, apoi intră în orbită prin fisura
orbitară inferioară, intrând într-un şanţ, suborbitar, devine nerv suborbitar (infraorbitar), apoi în
canalul suborbitar şi dă colaterale dentare:
- nervii dentari supero-mijlocii
- nervii dentari supero-anteriori şi iese prin gaura suborbitară, unde se ramifică în ramuri
terminale care inervează:
- pielea feţei;
- aripei nasului;
- pleoapei inferioare;
- buzei superioare;
În traiectul său, nervul maxilar dă ramuri în 4 regiuni:
A. Intracranian
B. Fosa pterigo-palatină
C. Ramuri în canalul suborbitar
D. Ramuri la nivelul feţei
A. Intracranian:
- nervul meningeal mijlociu :
- inervează duramater;
- se desprinde imediat după ganglionul lui Gasser .

B. Fosa pterigo-palatină

- după părăsirea craniului prin gaura rotundă mare, nervul maxilar străbate fosa pterigo-palatină şi
dă următoarele ramuri:
1. Nervul zigomatic
2. Nervii pterigo-palatini
3. Nervii dentari supero-posteriori

1. Nervul zigomatic:

- are traiect anterior intrând în orbită prin fisura orbitară inferioară unde se divide:
a. nervul zigomatico-temporar ce inervează:
- tegumentul din zona anterioarăa regiunii temporale;
- parţial tegumentul frunţii.
b. nervul zigomatico-facial ce inervează: tegumentul regiunii zigomatice;

2. Nervii pterigo-palatini:

- se distribuie în următoarele ramuri:


a. nervii nazali posteriori:
ramuri nazale postero-supero-laterale
ce inervează:
- mucoasa, cornetul nazal mijlociu şi a
orificiului trompei lui Eustachio
ramuri nazale postero-supero-
mediale ce inervează:
- mucoasa porţiunii posterioare a septului
nazal.
Anestezie – Nervii cranieni 6
Nervul nazo-palatin a lui Scarpa.:
- are traiect oblic de sus în jos şi dinapoi-înainte pe septul nazal.
- apoi pătrunde în canalul incisiv al osului maxilar şi în final iese prin gaura incisivă.
- asigură inervaţia la:
- mucoasa părţii anterioare a septului nazal;
- mucoasa părţii anterioare a planşeului nazal;
- fibromucoasa palatului dur în treimea sa anterioară
b. nervii palatini:
- se desprind din ganglionul pterigo-palatin şi se continuă în canalul pterigo-palatin:
Nervul palatin mare (anterior):
- iese prin gaura palatină mare
- asigură inervaţia senzitivă a fibromucoasei palatului dur în cele 2/3 posterioare şi parţial palatul
moale;
Nervul palatin mijlociu (mic):
- iese din gaura palatină mică;
- inervează mucoasa vălului palatin.
Nervul palatin posterior:
- iese din gaura palatină mică;
- inervează parţial regiunea tonsilară.

3. Nervii dentari supero-posteriori

- provine din nervul maxilar imediat înainte de a intra în canalul suborbitar;


- traiect descendent pe tuberozitatea osului maxilar şi pătrund în os prin orificiile osoase de la acest
nivel;
Se distribuie la:
- molarii superiori;
- osul maxilar;
- procesul alveolar;
- mucoasa sinusului axilar corespunzător zonei inervate.
Când sunt 2 sau 3 ramuri (mai rar 3), una rămâne extraosos inervând :
- gingia vestibulară din regiunea molară;
- suprafaţa mucoasă adiacentă ( cu excepţia regiunii corespunzătoare rădăcinii mezio-vestibulare a
molarului 1).
A 2-a şi/sau a 3-a ramură intră prin orificiile tuberozităţii în maxilar împreună cu ramuri ale arterei
maxilare interne.
- au traiect intraosos, în jos pe peretele lateral sau postero-lateral al sinusului maxilar inervând:
- osul şi mucoasa sinuzală.
Apoi îşi continuă traiectul în jos, aceste ramuri alveolare postero-superioare inervează:
- alveola;
- ligamente periodontale;
- ţesuturi pulpare;
- dinţii la nivelul molarului 3 şi molarul 2;
- rădăcinile disto-vestibulară şi palatinală a molarului 1.
C. Ramuri în canalul suborbitar:
- în şanţul şi canalul suborbitar, nervul maxilar devine nerv suborbitar sau infraorbitar.
Din nervul suborbitar se desprind:
1. Nervii dentari super-mijlocii:
2. Nervii dentari antero-superiori:
1. Nervii dentari supero-mijlocii:
- coboară pe peretele lateral al sinusului maxilar;
Inervează:
- osul maxilar;
- ţesuturile periodontale ale dinţilor premolari superiori 1 şi 2;
- rădăcina mezio-vestibulară a molarului 1;
- inclusiv ţesuturile moi vestibulare corespunzătoare.
Anestezie – Nervii cranieni 7
2. Nervii dentari antero-superiori:
- sunt la aproximativ la 6-10 mm înainte de ieşirea nervului suborbitar din gaura suborbitară.
- au traiect descendent pe peretele anterior al sinusului maxilar;
Se distribuie la:
- osul alveolar maxilar în teritoriul regiunii frontale;
- la nivelul ţesuturilor parodontale;
- ţesutul pulpar al incisivilor centrali, laterali şi canini.
D. Ramuri la nivelul feţei:
- la nivelul feţei nervul suborbitar dă următoarele ramuri:
a. ramuri palpebrale inferioare
– inrvează tegumentul pleoapei inferioare;
b. ramuri nazale externe
– inervează teguentul părţilor laterale ale nasului;
c. ramuri labiale superioare
– inervează tegumentul şi mucoasa buzei superioare;
d. ramuri geniene
– inervează tegumentul din regiunea geniană mijlocie.
Plexul nervos dentar superior:
Toate ramurile terminale ale nervilor dentari postero-superiori, dentari supero-mijlocii şi dentari
supero-anteriori formează în grosimea procesului alveolar o serie de anse ce se anastomozează între ele
deasupra alveolelor dentare formând plexul nervos dentar superior.
Din plex se desprind:
1. filete nervoase dentare - pătrund în orificiul apexian în pulpa radiculo-coronară şi în structura
dură a dintelui.
2. filete ligamentare – pentru ligamentul alveolo-dentar.
3. filete gingivale – pentru mucoasa gingivală vestibulară şi a papilelor interdentare
4. filete osoase – pentru osul alveolar.
5. filete sinusale – pentru mucoasa planşeului sinusal maxilar şi a mucoasei sinusale de pe pereţii
posterior, lateral şi anterior sinusal.
6. filete nazale - pentru mucoasa podelei fosei nazale.
Pe scurt:
Anestezie – Nervii cranieni 8

III. Nervul MANDIBULAR ( V3)

- are 7 ramuri terminale:


nervul temporal profund
mijlociu
nervul tempo-maseterin
nervul temporo-bucal
trunchiul comun al
nervilor pentru muşchiul
pterigoidian intern
trunchiul comun al
nervilor pentru muşchiul
vălului palatin şi muşchiul
ciocanului
nervul auriculo-temporal,
nervul dentar inferior
nervul lingual
- este un nerv mixt, - una
senzitivă şi una motorie.
Ies separat din gaura ovală, cea motorie fiind medial de cea senzitivă, apoi se reunesc şi formează un
trunchi ce se împarte în 2 ramuri: anterioară şi posterioară.

A. Ramuri din trunchiul nervos nedivizat.


B. Ramurile diviziunii anterioare
C. Ramurile diviziunii posterioare

A. Ramuri din trunchiul nervos nedivizat:

1. Nervul spinos
Anestezie – Nervii cranieni 9
– dă inervaţie dureimater ;
– celulelor mastoidiene.
2. Nervul pterigoidian medial:
– nerv motor pentru muşchiul pterigoidian medial;
– ramuri mici pentru muşchiul tensor al vălului palatin şi tensorul timpanului.

B. Ramurile diviziunii anterioare:

- asigură inervaţia motorie a muşchilor masticatori


- asigură inervaţia senzitivă a mucoasei jugale şi gingiei vestibulare din regiunea molarilor inferiori
1. Nervul temporal profund mijlociu
2. Nervul temporo-maseterin
3. Nervul bucal (lung)

1. Nervul temporal profund mijlociu

- se distribuie la porţiunea mijlocie a muşchiului temporal.

2. Nervul temporo-maseterin

- are originea în trunchiul anterior mandibular;


- la marginea sfeno-temporală a aripii mari a sfenoidului se împarte în:
a. nervul maseterin:
- merge la faţa profundă a muşchiului maseter la cere se distribuie
b. nervul temporal profund posterior:
- traiect ascendent spre fosa temporală;
- inervează porţiunea posterioară a muşchiului temporal;
- este numit nerv bucal
- nervul bucal are 2 rammuri motorii:
nerv temporal profund – pentru muşchiul temporal
nerv pterigoidian lateral – pentru muşchiul pterigoidian extern.

3. Nervul bucal (lung):

- urmăreşte porţiunea inferioară a muşchiului temporal;


- iese pe sub marginea anterioară a muşchiul maseter;
- la nivelul planului ocluzal al molarilor 2 şi 3 inferiori, trece în faţa marginii anterioare a ramurii
ascendente mandibulare intrând în obraz prin muşchiul buccinator.
Dă ramuri senzitive pentru:
- mucoasa trigonului retromolar;
- gingia vestibulară în dreptul molarilor inferiori, uneori şi pentru molarul 2 superior.
- Mucoasa regiunii jugale;
- Tegumentul regiunii geniene
! Nervul bucal nu inervează muşchiul buccinator acesta fiind inervat de nervul VII – facial.

C. Ramuri ale diviziunii posterioare:

- acest trunchi este predominant senzitiv cu o componentă mică motorie.


- Coboară medial de muşchiul pterigoidian extern şi dă următoarele ramuri:
1. Nervul auriculo-temporal
2. Nervul lingual
3. Nervul dentar inferior.
4. Nervul milohioidian

1. Nervul auriculo-temporal:
Anestezie – Nervii cranieni 10

- are anastomoză cu nervul facial (VII);


Dă ramuri numai senzitive:
ramuri auriculare anterioare
– inervează pielea tragusului şi helixului urechii;
ramuri pentru meatul auditiv extern
– pentru pielea meatului şi membrana timpanului;
ramuri auriculare
– pentru porţiunea posterioară a articulaţiei temporo-mandibulare;
ramuri temporale superficiale
– pentru pielea regiunii temporale.

2. Nervul lingual:

- traiect medial de muşchiul


pterigoidian extern, apoi coboară
printre faţa medială a ramurii
ascendente şi muşchiul pterigoidian
intern, în spaţiul pterigomandibular.
Este un nerv senzitiv şi inervează:
- cele 2/3 anterioare ale limbii;
- mucoasa planşeului bucal;
- gingia versantului lingual al
crestei alveolare;
- asigură sensibilitatea cât şi
senzaţiile de gust pentru toate
regiunile pe care le inervează.;

3. Nervul dentar inferior:

- cea mai mare ramură a nervului


mandibular;
- este un nerv mixt
Inervaţie senzitivă:
- a dureimater
- tegumentul buzei inferioare
- tegumentul regiunii mentoniere
- tegumentul zonei inferioare a
regiunii geniene
- tegumentul regiunii temporale
- tegumentul pavilionului urechii
- tegumentul conductului auditiv
extern
- articulaţia temporo-mandibulară
- mucoasa vestibulului bucal
- mucoasa limbii în cele 2/3 anterioare
- mucoasa planşeului bucal
- procesul alveolar
- mandibula
- dinţii
Inervaţie motorie:
Muşchii mobilizatori ai mandibulei:
- muşchiul temporal
- muşchiul maseter
- muşchiul pterigoidian intern
- muşchiul pterigoidian extern
Anestezie – Nervii cranieni 11
- muşchiul milohioidian
- muşchiul digastric
- muşchiul tensor al timpanului
- muşchiul tensor al vălului palatin.

4. Nervul milohioidian

- se desprinde din nervul dentar inferior imediat înainte de a intra în gaura mentonieră
- este un nerv mixt
Nerv motor pentru:
- muşchiul milohioidian
- muşchiul digastric
Nerv senzitiv pentru:
- pielea mentonului antero-inferior
- incisivii inferiori
- molarii inferiori

- în interiorul găurii mentoniere se divide în ramurile terminale:


1. Nervul incisiv
2. Nervul mentonier
1. Nervul incisiv:

- formează un plex nervos ce inervează pulpa şi structura dură a incisivilor şi caninului, având o
ramură anastomotică şi pentru incisivul central de parte opusă.

2. Nervul mentonier:

- iese din canalul mandibular prin gaura mentonieră şi dă următoarele ramuri:


ramuri pentru pielea bărbiei şi buzei inferioare
ramuri pentru mucoasa buzei inferioare.

Plexul nervos dentar inferior:

- inervaţia individuală a rădăcinilor a tuturor dinţilor, a osului alveolar şi a structurilor periodonale la


mandibulă derivă din ramurile terminale ale nervilor mai mari din zonă.
- reţelele anastomozate formează plexurile dentare.
- Este alcătuit din ramurile terminale ale nervilor dentari postero-inferiori, infero-mijlocii şi antero
inferiori.
Se anastomozează 3 tipuri de nervi:
1. Nervii dentari
2. Ramurile nervoase interdentare
3. Ramurile nervoase interradiculare
1. Nervii dentari:
- pătrund în dinţi prin foramenul apical al rădăcinii, ramificându-se în multiple ramuri mici la
nivelul pulpei
- inervaţia senzitivă pulpară a tuturor dinţilor
2. Ramurile nervoase interdentare (amuri perforante):
- străbat septul interradicular pe întreaga înălţime a crestei alveolare
- asigură inervaţia senzitivă a ligamentului periodontal, a dinţilor adiacenţi
- prin osul alveolar intră în gingie pentru a asigura inervaţia senzitivă a papilelor interdentare şi
gingia vestibulară.
3. Ramurile nervoase interradiculare.
- se termină în ligamentele periodontale la bifurcaţia rădăcinilor.

S-ar putea să vă placă și