Sunteți pe pagina 1din 4

Indicele de ariditate de Martonne, Indicele de ploaie Lang

2009-2017
1.1 De la indicatori la indici
Ecometria este ştiinţa efectuării de măsurători, analize şi interpretări ale
factorilor ecologici sau ale relaţiilor funcţionale dintre aceştia.
Metodele ecometrice sunt metode matematice ce se bazează pe calcul
numeric. Cu cât numărul de parametri luaţi în discuţie este mai mare, cu atât
variabilitatea rezultatelor este mai mare, dar acurateţea corelaţiilor mai bună.
Indicatorii ecometrici sunt instrumente statistice, reprezentative şi credibile
din punct de vedere ştiinţific, care ajută la intuirea dinamicii unui ecosistem prin
operaţii de cuantificare şi a unor măsuri concret exprimate îndeosebi prin intermediul
parametrilor climatici.
Există indicatori general valabili şi indicatori specifici numai unui anumit tip de
ecosistem. De asemenea, valorile pot fi măsurate, calculate şi raportate la diferite
scări (de ex: numărul de specii ameninţate cu dispariţia vs. ritmul aridizării).
Indicatorii ecometrici pot fi folosiţi de guverne, instituţii de cercetare,
comunităţi, ONG-uri pentru a monitoriza evoluţia ecosistemelor, pentru a da
diagnostice corecte şi pentru a lua cele mai bune decizii în vederea conservării
biodiversităţii.
Anumiţi indicatori necesită nu numai o expertiză de specialitate şi un nivel de
cunoştinţe ridicat, ci şi posibilitatea de a fi combinaţi sau corelaţi în formule speciale.
În vederea obţinerii unui acurateţi din ce în ce mai bune şi a unei prezentări cât mai
succinte a rezultatelor, care să facă înţelegerea mai uşoară pentru publicul larg, au
fost create formule de analiză pentru mai mulţi indicatori, expresii cunoscute sub
denumirea generică de indici.
Indicii sunt agregate numerice care pot funcţiona fie prin simpla raportare la
un tabel explicativ corespondent, fie prin reprezentări grafice sau cartografice
specifice.
Linster (2003) defineşte un indice ecometric drept „un parametru sau o
valoare derivată din calculul unor parametri, care poate furniza informaţii sau descrie
stadiul unui fenomen/sit prin directa asociere cu valoarea numerică la care se
raportează”.
Din perspectiva analizelor biogeografice, indicii ecometrici sunt instrumente
foarte utile în aprecierea favorabilităţii unui areal pentru un anumit tip de ecosistem.
Indicii ecometrici sunt expresiile numerice ale acestei favorabilităţi.
Indicii nu mai sunt simple măsurători mecanice ale performanţei lumii vii sau
factorilor primari ce o influenţează. Aceştia au nevoie să fie completaţi de date,
analize şi interpretări corelative... după cum nici rezultatul lor nu e unul strict
cantitativ.
Indicii biogeografici fac parte din familia mult mai mare a indicilor ecologici,
incluzând măsurători ale unor parametri fizici, chimici şi biologici ale factorilor
ecologici. Deseori sunt asociaţi cu indicatorii dezvoltării durabile, deoarece măsoară
prin gradul de favorabilitate şi amprenta, respectiv presiunea pe care societatea
umană o imprimă permanent asupra integrităţii calitativ-cantitative a potenţialului
ecologic.
1.2 Indici ecometrici climatici
Indicii ecometrici climatici reprezintă formule de calcul pentru favorabilitatea
climatică, luând în considerare valorile efective ale factorilor climatici principali
(Pătroescu, 1987). Interpretarea rezultatelor se face fie prin încadrarea lor în tabelele
de valori precalculate, fie prin comparaţii spaţiale, respectiv altitudinale.
Clasificare climatelor şi calculul indicilor de ariditate, respective pluviometrici
(de erozivitate climatică etc.) sunt probleme care i-au preocupat pe unii dintre cei mai
cunoscuţi climatologi ai secolului XX (de Martonne, Thornthwaite, Gaussen). În
scopul găsirii unei expresii matematice general valabile a valenţelor ecologice ale
unui sit, au luat naştere o serie întreagă de formule şi tabele de interpretare, unele
bazându-se pe factorii climatici, altele pe cei biogeografici.
Conceptul de zonă aridă este expresia spaţială a ieşirilor de apă din sistem ce
depăşesc constant intrările. În prezent peste o treime din uscatul Terrei este afectat
de ariditate

. Categorii de zone aride pe Terra

[a.] Indicele de ariditate de Martonne (I)

Acest indice permite determinarea gradului de ariditate al unei regiuni pentru


perioade caracteristice (un an sau o lună), fiind o expresie a caracterului restrictiv pe
care condiţiile climatice îl impun anumitor formaţiuni vegetale.
Corelaţia numerică a indicelui de Martonne cu climatul caracteristic