Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect de lectie

Unitatea de învățămant. Liceul Tehnologic Victor Slăvescu


Clasa: Pregătitoare
Data: 29.03.2019
Propunator: Tică Ionela Georgiana
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina de învățămant: Comunicare în limba română
Unitatea tematică : ,,Vreau să am o meserie”
Subiectul lecţiei: ,,Ce stim despre meserii?”
Conţinutul lectiei: Comunicarea orală – dialoguri pe teme familiare (despre meserii)

Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe


Forma de realizare: lecţie integrată
Domenii integrate:
 Comunicare în limba română
 Dezvoltare personală
 Matematică şi explorarea mediului
 Arte vizuale şi lucru manual
 Muzică şi mişcare

Competenţe specifice
 Comunicare în limba română:
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar si rar
1.3. Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar si rar
1.4. Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial si final în cuvinte clar articulate
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
Competenţe integrate
 Dezvoltare personală:
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară
 Matematica si explorarea mediului:
1.1.Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10;
1.2.Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 obiecte
3.2. Manifestarea curiozităţii pentru obsrvarea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul
apropiat, în scopul identificării unor regularitaţi
 Arte vizuale si lucru manual:
2.3.Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct
Obiective operaţionale:

 să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp)


 să formuleze răspunsuri la ghicitori
 să asocieze numele profesiei cu litera corespunzătoare sunetului iniţial din cuvânt
 să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere gramatical
 să rezolve corect sarcinile fişei
Resurse :
I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, metoda „Ciorchinele”, munca in perechi;
b) Mijloace de învăţământ : „căsuţa cu surprize”, jetoane cu imagini reprezentând meserii, ghicitori despre meserii, litere,
fişe de lucru, carioci, piese pentru puzzle, lipici ;
c) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individual
II. Temporale: 50 minute
III. Umane: 14 elevi
IV. Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare reciprocă, stimulente
V. Bibliografice:

 MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si explorarea mediului, Arte vizuale si lucru
manual, Dezvoltare personala, aprobată prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012;
Etapele lecției Ob.op. Conţinutul ştiinţific Strategia didactică Evaluare
Metode Mijloace Forme
de
organizare
1.Moment Creez climatul optim desfăşurării
organizatoric activităţilor propuse.
Frontal
Conversaţia

2.Captarea 1 În căsuţa cu surprize copiii găsesc căsuta cu


atenţiei materialele necesare desfăşurării activităţilor surprize
din ziua respectivă: Conversaţia Observarea
-plicuri numerotate , având mesaje diferite: Frontal comportamen -
1.MESERIE plicuri tului verbal şi
numerotate nonverbal
2.BANI
3.HĂRNICIE
4.RĂSPLATĂ
- o scrisoare de la d-na director a şcolii prin
care sunt invitaţi să participe la un concurs: scrisoarea
„Suntem harnici, pricepuţi, la muncă
neîntrecuţi!”
4. Reactualiza-
rea cunoștințelor
3.Anunţarea Astăzi vom accepta provocarea si vom Observarea
temei participa la concurs. Deschizând plicurile în Explicaţia focalizării şi
ordinea în care sunt numerotate vom rezolva Frontal menţinerii
sarcinile concursului. atenţiei
Primul plic : MESERIE Conversaţia
4.Dirijarea – reactualizarea cunoştinţelor despre meserii
învăţării - intuiesc, după mesajul scris pe plic şi după Frontal
materialele descoperite, tema abordată Explicaţia imagini cu Observarea
Proba nr.1: jocul „Ghiceşte si potriveşte!” meserii măsurii în
Prezint copiilor succesiunea regulilor : care sunt
1. Descifrarea ghicitorilor înţelese şi
2. Alegerea jetoanelor ce reprezintă Exerciţiu de ghicitori respectate
profesia descoperită prin intermediul identificare regulile
ghicitorii
3.Aşezarea imaginii la panou, facând Piramida panou
asocierea cu litera corespunzătoare sunetului meseriilor
iniţial si grupa potrivită.
Copiii vor fi solicitaţi să observe criteriul
după care am alcătuit piramida meseriilor:
-meserii care oferă servicii oamenilor
-meserii care asigură hrana oamenilor
- meserii care asigură educaţia oamenilor
- meserii care asigură asistenţa medicală
Voi solicita copiii să alcatuiască propoziţii
folosind cuvântul „MESERIE”.

Pentru urmatoarea probă ,copiii vor merge la


mese. Grupaţi în perechi vor rezolva Conversaţia fişe
sarcinile unei fişe.
Proba nr. 2 - Fişă de lucru puzzle În perechi
5. Obţinerea Sarcinile fişei: Explicaţia Aprecieri
performanţei 1. Rezolvaţi puzzle-lul prin lipirea verbale
bucăţelelor primite. carioci
2. Ordonaţi silabele pentru a descoperi Exercitiul
denumirea profesiei. Scrieţi în cerculeţul din
dreapta cifra corespunzătoare numărului de lipici
litere din cuvântul descoperit. Problemati-
3. Uniţi cuvântul cu imaginea zarea
corespunzătoare.
4. Scrieţi în căsuţă atatea liniuţe câte silabe
are cuvăntul
6. Asigurarea Dupa rezolvarea sarcinilor, copiii vor
feed-backului expune fişele, pentru a putea fi vizualizate Conversaţia Evaluarea
de colegi. Vor explica, în perechi, modul reciprocă
cum au rezolvat sarcinile fişei.
Are loc o scurtă conversaţie despre Explicaţia
importanţa fiecărei meserii.
Concluzie: Este bine ca fiecare om să se
pregăteasca pentru o meserie care il va
ajuta să ducă o viaţă decentă.
7. Evaluarea Se vor face aprecieri generale si individuale Aprecieri
asupra participării elevilor la lecţie, precum calculator Frontal verbale
şi asupra comportamentului lor pe parcursul Conversaţia
orei. Individual Stimulente
Vor audia cantecul „Sunt atatea meserii”,
prezentat pe calculator.

ANEXE: fişe, ghicitori despre meserii, piramida meseriilor


1. Rezolvaţi puzzle-lul prin
lipirea bucăţelelor primite.
2. Ordonaţi silabele pentru a
descoperi denumirea profesiei.
Scrieţi în cerculeţul din dreapta
cifra corespunzătoare numărului
de litere din cuvântul descoperit.
3. Uniţi cuvântul cu imaginea
corespunzătoare.
4. Scrieţi în căsuţă atatea liniuţe
orizontale câte silabe are cuvantul

Î N V Ă Ţ Ă T O A R E
Doamna este............................................................................................

cre-tă ta-blă sti-lou cărţi


1. Rezolvaţi puzzle-lul prin
lipirea bucăţelelor primite.
2. Ordonaţi silabele pentru a
descoperi denumirea profesiei.
Scrieţi în cerculeţul din dreapta
cifra corespunzătoare numărului
de litere din cuvântul descoperit.
3. Uniţi cuvântul cu imaginea
corespunzătoare.
4. Scrieţi în căsuţă atatea liniuţe
orizontale câte silabe are cuvăntul

D O C T O R I Ţ Ă
Doamna este............................................................................................

ste-tos-cop se-rin-gă am-bu-lan-ţă fa-şă


1. Rezolvaţi puzzle-lul prin
lipirea bucăţelelor primite.
2. Ordonaţi silabele pentru a
descoperi denumirea profesiei.
Scrieţi în cerculeţul din dreapta
cifra corespunzătoare numărului
de litere din cuvântul descoperit.
3. Uniţi cuvântul cu imaginea
corespunzătoare.
4. Scrieţi în căsuţă atatea liniuţe
orizontale câte silabe are cuvantul

M U Z I C I A N
Domnul este............................................................................................

vi-oa-ră pi-an a-cor-de-on trom-pe-tă


1. Rezolvaţi puzzle-lul prin lipirea
bucăţelelor primite.
2. Ordonaţi silabele pentru a
descoperi denumirea profesiei.
Scrieţi în cerculeţul din dreapta cifra
corespunzătoare numărului de litere
din cuvântul descoperit.
3. Uniţi cuvântul cu imaginea
corespunzătoare.
4. Scrieţi în căsuţă atatea liniuţe
orizontale câte silabe are cuvantul.

P I C T O R

Domnul este............................................................................................

a-cua-re-le pen-su-le şe-va-let cre-ioa-ne


1. Rezolvaţi puzzle-lul prin lipirea
bucăţelelor primite.
2. Ordonaţi silabele pentru a
descoperi denumirea profesiei.
Scrieţi în cerculeţul din dreapta cifra
corespunzătoare numărului de litere
din cuvântul descoperit.
3. Uniţi cuvântul cu imaginea
corespunzătoare.
4. Scrieţi în căsuţă atatea liniuţe
orizontale câte silabe are cuvantul.

M E C A N I C
Domnul este............................................................................................

roa-tă u-lei şu-ru-buri pa-tent


1. Rezolvaţi puzzle-lul prin lipirea
bucăţelelor primite.
2. Ordonaţi silabele pentru a
descoperi denumirea profesiei.
Scrieţi în cerculeţul din dreapta cifra
corespunzătoare numărului de litere
din cuvântul descoperit.
3. Uniţi cuvântul cu imaginea
corespunzătoare.
4. Scrieţi în căsuţă atatea liniuţe
orizontale câte silabe are cuvantul.

C O F E T A R
Domnul este............................................................................................

ca-nă mi-xer a-ra-gaz cân-tar


1. Rezolvaţi puzzle-lul prin lipirea
bucăţelelor primite.
2. Ordonaţi silabele pentru a
descoperi denumirea profesiei.
Scrieţi în cerculeţul din dreapta cifra
corespunzătoare numărului de litere
din cuvântul descoperit.
3. Uniţi cuvântul cu imaginea
corespunzătoare.
4. Scrieţi în căsuţă atatea liniuţe
orizontale câte silabe are cuvăntul.

C R O I T O R E A S Ă
Doamna este............................................................................................

ac me-tru foar-fe-că a-ţă


Ieri te-a fotografiat, Ciorbe, supe, sărmăluţe,
Filmul l-a developat, Sosuri bune, chifteluţe
Azi zâmbeşte pe hârtie Pregăteşte iscusit
Chipul din fotografie. (FOTOGRAFUL) Căci e meşter la gătit. (BUCĂTARUL)

De vrei să mănânci ceva, Te învăţa să citeşti,


Doar la el poţi comanda Să scrii şi să socoteşti,
Şi-ţi va aduce îndată Munca să o preţuieşti
Comanda şi nota de plată. (OSPĂTARUL) De vrei bun şi drept să creşti. (ÎNVĂŢĂTOAREA)

Poartă pistol şi baston, Ea lucrează cu cei mici


Hoţii îi prinde uşor. Având o grupă de pitici.
Girofarul îl porneşte Este o bună povestitoare,
Atunci când o urgenţă este. (POLIŢISTUL) Meseria-i de ........... (EDUCATOARE)

El ştie că să vopsească Te consultă şi-ţi prescrie


Cu pensulă şi cu pistol, Potrivită doctorie.
După gustul tuturor Cum să nu fii bucuros
Meseria-i de ....... (VOPSITOR) Când te face sănătos?! (MEDICUL)

Lângă baltă-l poţi vedea,


Peşte mult să prindă-ar vrea:
Şalău, ştiucă, somn, homar.
Meseria-i de........... (PESCAR)

Cu aromă-mbietoare,
Pâinea rumenă apare.
Din cuptorul dogorit
Cine-o scoate mulţumit? (BRUTARUL)
PIRAMIDA MESERIILOR

SĂNĂTATE

EDUCAŢIE

Î E

HRANĂ

B P B

SERVICII

V F O P