Sunteți pe pagina 1din 32

FUNCŢII COMPLEXE DE VARIABILĂ COMPLEXĂ

Fie f :D  C, D – domeniu din C

f  z   x  iy  u  x, y   i  v ( x, y )

Re f  z   u( x, y )

Im f  z   v ( x, y )

Dacă f  z derivabilă în z0  f  z  monogenă în z0 .

Dacă f  z derivabilă în orice punct din D  f  z  olomorfă pe D.

Teoremă:

f  z   x  iy  u  x, y   i  v ( x, y ) este monogenă în z0  x0  i  y 0 

 u v
 x  x , y    x0 , y 0 
 0 0
y
 (Cauchy - Riemann)  u v
  x0 , y 0     x0 , y 0 

 y x

u v
f ʹ ( z)  i
x x
Monogenitate. Olomorfie

1 pg 62

1) Pentru funcţia f : C  C, f ( z )  z 4  z  z  2 z  3z să se determine


punctele în care este monogenă şi apoi să se scrie derivata funcţiei în acest
punct.

z  x  iy
z  x  iy
2
z  z  x2  y2  z

Trebuie să studiem monogenitatea, adică olomorfia pe acel domeniu,


deci trebuie îndeplinite condiţiile Cauchy - Riemann.

f ( z )   x 2  y 2  2ixy   x 2  y 2  2 x  iy   3 x  iy  
2

 x 4  4 x 3 yi  4 xy 3i  6 x 2 y 2  y 4  x 2  y 2  2 x  2iy  3x  3iy 

 x 4  y 4  x 2  y 2  x  6 x 2 y 2  i  4 x 3 y  4 xy 3  5 y 

u  x, y   x 4  y 4  x 2  y 2  x  6 x 2 y 2

 v  x, y   4 x 3 y  4 xy 3  5 y

 u
  x0 , y0   v  x0 , y0 
 x y
Condiţiile Cauchy - Riemann  u v
  x0 , y 0     x0 , y 0 
 y
 x
 u
 x  4 x  2 x  1  12 xy
3 2

 v  2x  6  0  x  3
  4 x 3  12 xy 2  5
 y

 u
 y  4 y  2 y  12 x y
3 2

  2y  0  y0
  v  12 x 2 y  4 y 3
 x

 f (z ) este olomorfă în A  3,0 

u v v u
Dacă f ʹ ( z0 )  x z  i x z  y z  i y z , atunci
0 0 0 0

f ʹ ( A)  4  27  6  1  i  0  113.

2) Stabiliţi domeniul de olomorfie al funcţiilor:


a) f ( z )  ln z, z >0, z  C.

z  x  iy ,  x, y    0,0

z    e i
z  z  e i , z   x2  y2
y
  arctg
x
 2 k , k Z
ln z  ln    e i 

ln z  ln   ln e i

ln z  ln   i ln e  ln   i

y
ln z  ln x 2  y 2  i  arctg
x

u  x, y   ln x 2  y 2

 y
 v  x, y   arctg x

u
x
 x
'
 ln x 2  y 2   x y2
1
2
 x2  y 2  x'  x y
2
1
2

1
2 x y
2 2
 2x 
x
x  y2
2

v  y ' 1  y ' x 1 x 2
  arctg      2   2
y  xy  y  x y x  y x x  y2
2 2

1  
x


u
x

v
y ,  x, y   C \  0,0
u
y

 ln x 2  y 2
'
y
  x y2
1
2
 x2  y2  y'  x y
2
1
2

2 x y
2
1
2
2y 
y
x  y2
2
v  y ' 1  y ' x2  1  y
  arctg   2     y  2    2
x  xx  y   x x x 2
 y 2
 x  x  y2
1  
 x


u
y

v
x ,  x, y   C \  0,0

Deci, f este olomorfă pe  0,   .

Domeniul de monogenitate este semiaxa pozitivă a axei reale.

b) f ( z) 
1
z
, z C . *
1 x  iy x y
z  x  iy  f  z   2  2 i 2
x  iy x  y 2
x y 2
x  y2

 x
 u  x , y  
x  y2
2

 y
 v  x, y   2
 x  y2

' '
x   x2  y2   x   x2  y2 
u x x x2  y2  2x2  x2  y2
  
x x 2
y 
2 2
x  y  x  y  2 2 2 2 2 2

' '
  y   x  y     y   x  y 
2 2 2 2

v y y  x  y  2y x y 2 2 2 2 2
  
y x  y  2 2 2
x  y  x  y  2 2 2 2 2 2

u v
  ,
x y

' '
x   x2  y2   x   x2  y2 
u y y  2 xy
 
y x 2
y 
2 2
x  y  2 2 2

' '
  y   x  y     y   x  y 
2 2 2 2

v x x y  2x 2 xy
  
x x  y  2 2 2
x  y  2 2 2
x 2
 y2 
2

u v
  .
y x

Deci, f este olomorfă pe C*.

1
c) f ( z) 
z
1 x  iy x y
z  x  iy  f  z   2  2 i 2
x  iy x  y 2
x y 2
x  y2

 x
 u  x , y  
x  y2
2

 y
 v  x, y   2
 x  y2

' '
x   x2  y2   x   x2  y2 
u x x x2  y2  2x2  x2  y2
  
x x 2
y 
2 2
x 2
y 
2 2
x 2
 y2 
2

' '
y   x2  y2   y   x2  y2 
v y y x2  y2  2 y2 x2  y2
  
y x 2
 y2 
2
x 2
 y2 
2
x 2
 y2 
2

' '
x   x2  y2   x   x2  y2 
u y y  2 xy
 
y x  2
y 2 2
x 2
 y2 
2

' '
y x  y   y  x
2 2 2
 y2 
v x x  y  2x  2 xy
  
x x  y  2 2 2
x 2
y 
2 2
x 2
 y2 
2

 x 2  y 2  x 2  y 2 x  0
Din condiţiile Cauchy-Riemann     
  2 xy  2 xy y  0

 f  z nu este monogenă.

FUNCŢII OLOMORFE

Proprietate: Dacă o funcţie f  z   u  x, y   i  v ( x, y ) este olomorfă


într-un domeniu D, atunci u  x, y  şi v ( x, y ) sunt armonice în D, adică
verifică ecuaţia:
  2u  2u
 x 2  y 2  0  u  0 2 2
 2   , unde  
 v   v  0
2
 v  0 x y 2
2

 x 2 y 2

laplacean

3) Demonstraţi că funcţia u  x, y    e x  e  x  cos y poate fi parte


imaginară a unei funcţii f  z  olomorfe.

u  x, y  este parte imaginară a unei funcţii olomorfe 


 2 u  2u
 u  x, y  este armonică  u  0   0
x 2 y 2

u
  e x  e  x  cos y
x

u
   e x  e  x  sin y
y

 2u
  e x  e  x  cos y
x 2

 2u
   e x  e  x  cos y
y 2

--------------------------------

  u  0  u  x, y  este armonică.

3) a) Demonstraţi că funcţia u  x, y   x 2  y 2 poate fi parte reală


a unei funcţii f  z  olomorfe.
b) Determinaţi funcţia f  z  ştiind că u  x, y   x 2  y 2 , f  0  0 .
u  2u
a)  2x  2
x x 2
 2u  2u
  0  funcţie armonică
x 2 y 2
u  2u
 2 y   2
y y 2

x y x y
u u
b) v  x, y      t , y0  dt  y x  x, t  dt   2 y dt   2 xdt 
0
x0
y 0 x0 y0

 2 y 0  x  x0   2 x  y  y0   2 xy0  2 x0 y0  2 xy  2 xy0 

 2 xy  2 x0 y 0  2 xy  c

 f  z   x 2  y 2  2ixy  c   x  iy   c  z 2  c
2

 f  z  z2
f  0  0  c0

2 pg 37

5) a) Demonstraţi că funcţia v  x, y   e x sin y poate fi parte


imaginară a unei funcţii f  z  olomorfe.
b) Determinaţi funcţia f  z  ştiind că f  0  1.
c) Determinaţi expresia lui f  z  în funcţie de z.
Metoda I

a) u  x, y   Re f  z  u  x , y   0
 , adică ele sunt armonic conjugate
v  x, y   Im f  z  v  x , y   0

 2v
 x, y    v2  x, y   0
2
v  x , y   0 
x 2
y
v  2v
 e x sin y   e x sin y
x x 2
 2v  2v
  0  v  x, y 
x 2 y 2
armonică
v  2v
 e x cos y    e x sin y
y y 2

b) f  z   u  x, y   i  v  x, y  . Trebuie să determinăm u  x, y .

u u v v
du  dx  dy  dx  dy  e x cos ydx  e x sin ydy
x y y x

conform condiţiilor Cauchy-Riemann
x y
x y
u  x, y    e t cos y 0 dt   e x sin t dt  e t cos y 0  e x cos t
x0 y0
x0 y0
x t y t
y  y 0

u x, y   e x cos y 0  e x0 cos y 0  e x cos y  e x cos y 0  e x cos y  c

f  z   u  x, y   i  v  x , y   e x cos y  c  i  e x sin y  e x  cos y  i  sin y   c 

 e x  cos y  i  sin y   c  e x  e i y
 c  e x i y
 c  ez  c

f  0  e 0  c
 1 c 1  c  0  f  z  ez .
Dar f  0  1 
acesta este şi răspunsul la c).

Metoda a II-a

a) v  x, y  este parte imaginară a unei funcţii olomorfe 

 2v  2v
 v  x, y  este armonică  v  0  x 2  y 2  0

v  2v
 e x sin y   e x sin y
x x 2
v  2v
 e x cos y    e x sin y
y y 2

 2v  2v
  0  v armonică
x 2 y 2

u u
b) du  dx  dy
x y

 u
  x0 , y0   v  x0 , y0 
 x y
(Cauchy - Riemann):  u v
  x0 , y 0     x0 , y 0 

 y x

v v
 du  dx  dy
y x
v v
 du   y dx   x dy
AM AM AM
y

u v  v v 
u  x, y    y dx   x dy    y dx  x dy 
AB AB BM  

y
0 x
 v
x
v   v v 
u  x, y     dt  dy 0   y  y dx  x dt 
x0 
y 0 x  0

 
0 0

x y
v v
u  x, y    dt   x dt
x0
y 0 y0
x y
x y
u  x, y    e cos y 0 dt   e x sin t dt  e t cos y 0
t
 e x cos t
x0 y0
x0 y0

u x, y   e x cos y 0  e x0 cos y 0  e x cos y  e x cos y 0

u  x, y   e x cos y  c

 f  z   e x cos y  c  i  e x sin y
 f  z   e x cos y  i  e x sin y
f  0  1  1 c  1  c  0

c) f  z   e x  cos y  i sin y 

f  z   e x  ei y
 e x i y
 ez

pg 63

6) Să se determine funcţia monogenă f  u iv ştiind că


2u  3v  x 2  y 2 şi f  0   0.

Derivăm egalitatea membru cu membru în raport cu x, apoi în raport cu y.


 u v
 2 x  3 x  2 x
 u v
2 3  2 y
 y y

Funcţia f  z  trebuie să fie monogenă, deci trebuie să avem


satisfăcute condiţiile Cauchy – Riemann:
 u
  x0 , y0   v  x0 , y0 
 x y
 u v
  x0 , y 0     x0 , y 0 

 y x

Metoda I:

 v v
 2 3  2x 2  3
 y x
Sistemul devine:  v v
3 2  2 y 3    2

 y x

 v v  v v
 4 6  4x  6 9  6x
 y x  y x
 v v  v v
9 6  6 y  6 4  4y
 y
 x 
 y x
---------------------------------- ------------------------------
v v
  13  4x  6 y   13  6x  4 y
y x

v 4x  6 y v 6 x  4 y
 
y 13 x 13
v v 6x  4 y 4x  6 y
dv  x, y   dx  dy  dx  dy
x y 13 13

x y
6t  4 y 0 4 x  6t
v  x, y    dt   dt 
x0
13 y0
13
xt y t
y  y 0
 6 t2 4  x 4 6 t2  y
     y 0 t     xt    
 13 2 13  x 0  13 13 2  y0

3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2
 x  y0 x  x0  y 0 x0  yx  y  y0 x  y0 
13 13 13 13 13 13 13 13


3 2
13
 2 2 4
13

x  y 2  y 0  x0   xy  y 0 x0 

u u v v 4x  6 y 6x  4 y
du  x, y   dx  dy  dx  dy  dx  dy
x y y x 13 13

conform condiţiilor Cauchy-Riemann

x y
4t  6 y 0 6 x  4t
u  x, y    dt   dt 
x0
13 y0
13
tx y t
y  y 0

 4 t2 6  x  6 4 t2  y
     y 0 t    xt    
 13 2 13  x0  13 13 2  y0

2 2 6 2 2 6 6 2 2 6 2 2
 x  y0 x  x0  y 0 x0  yx  y  y0 x  y0 
13 13 13 13 13 13 13 13


2 2
13
 2 2 6
13

x  y 2  y0  x0    xy  y 0 x0 

f  z   u z   i  v z  

i
3 2
13
 2 2 4
13

x  y 2  x0  y0  i  xy  x0 y 0  
2 2
13
 6

x  y 2  x0  y0    xy  x0 y 0  
2 2

13


 2 2
 2 2
i 3x 2  3 y 2  3x0  3 y 0  4 xy  4 x0 y 0  2 x 2  2 y 2  2 x0  2 y 0  6 xy  6 x0 y 0

13
i  3x 2  3 y 2  4 xy   2 x 2  2 y 2  6 xy  2 x0  2 y 0  6 x0 y 0  3ix0  3iy0  4ix0 y 0
2 2 2 2
 
13
i  3x 2  3 y 2  4 xy   2 x 2  y 2  3xy 
 c
13

f  0  0  c  c
2 x 2  2 y 2  6 xy  i  3x 2  3 y 2  4 xy 
 c0  f  z 
13
Dar f  0  1

2 x 2  2 y 2  6 xyi 2  i  3x 2  3 y 2  4 xy  2 x 2  y 2  2 xyi   3i  x 2  y 2  2 xyi 


f  z   
13 13

2 x  yi   3i  x  yi 
2 2
2 z 2  3iz 2 2  3i 2
f  z    z
13 13 13

Metoda a II-a:
 u u
 2 3  2x  3 2
 x y
Sistemul devine:  u u
3 2  2 y    2 3

 x y

 u u  u u
 6 9  6x  4 6  4x
 x y  x y
 u u  u u
 6 4  4y 9 6  6 y

 x y 
 x y
---------------------------------- ------------------------------
u
   13  6x  4 y  
y
u
13  6 y  4 x
x

u 6x  4 y u 4 x  6 y
 
y 13 x 13

u u 4x  6 y 6x  4 y
du  x , y   dx  dy  dx  dy
x y 13 13

x y
4t  6 y 6 x  4t
u  x, y   x 13 0 dt   dt 
0 y0
13
x t y t
y  y 0

 4 t2 6  x  6 4 t2  y
     y 0 t    xt    
 13 2 13  x0  13 13 2  y0

2 2 6 2 2 6 6 2 2 6 2 2
 x  y0 x  x0  y 0 x0  yx  y  y0 x  y0 
13 13 13 13 13 13 13 13


2 2
13
 2 2 6
13

x  y 2  y 0  x0    xy  y 0 x0 
v v u u 6x  4 y 4x  6 y
dv  x, y   dx  dy   dx  dy  dx  dy
x y y x 13 13

conform condiţiilor Cauchy-Riemann

x y
6t  4 y 0 4 x  6t
v  x, y    dt   dt 
x0
13 y0
13
x t y t
y  y 0
 6 t2 4  x  4 6 t2  y
     y 0 t     xt    
 13 2 13  x0  13 13 2  y 0

3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2
 x  y0 x  x0  y 0 x0  yx  y  y0 x  y0 
13 13 13 13 13 13 13 13


3 2
13
 2 2 4
13

x  y 2  y 0  x0   xy  y 0 x0 

f  z   u z   i  v z  


13

2 2 2 2 6
13

x  y 2  x0  y 0    xy  x0 y 0   i
3 2
13
 4

x  y 2  x0  y 0  i  xy  x0 y 0  
2 2

13


2 2
 2 2
2 x 2  2 y 2  2 x0  2 y 0  6 xy  6 x0 y 0  i 3x 2  3 y 2  3x0  3 y 0  4 xy  4 x0 y 0


13

 2 x 2  2 y 2  6 xy   i 3x 2  3 y 2  4 xy   2 x0 2  2 y0 2  6 x0 y0  3ix0 2  3iy0 2  4ix0 y0 
13
i  3x 2  3 y 2  4 xy   2 x 2  y 2  3xy 
 c
13

f  0  0  c  c
2 x 2  2 y 2  6 xy  i  3x 2  3 y 2  4 xy 
 c0  f  z 
13
Dar f  0  1

2 x 2  2 y 2  6 xyi 2  i  3x 2  3 y 2  4 xy  2 x 2  y 2  2 xyi   3i  x 2  y 2  2 xyi 


f  z   
13 13

2 x  yi   3i  x  yi 
2 2
2 z 2  3iz 2 2  3i 2
f  z    z
13 13 13
7) Fie funcţia u  x, y   e x  x cos y  y sin y  . Demonstraţi existenţa unei
funcţii f  z  monogene pe un domeniu D şi stabiliţi expresia funcţiei
respective.

Verificăm dacă u  x, y  este armonică.

u
 e x  x cos y  y sin y   e x cos y
x

 2u
 e x  x cos y  y sin y   2e x cos y
x 2

u
  xe x sin y  e x sin y  ye x cos y
y
 2u
  xe x cos y  e x cos y  e x cos y  ye x sin y
y 2

 2u  2u
  0  u  0  u armonică
x 2 y 2

v v u u
dv  x , y   dx  dy   dx  dy
x y y x

conform condiţiilor Cauchy-Riemann

x y
u u
v  x, y    dt   x dt
x0
y 0 y0

x y

v  x, y       t  e t sin y0  e t sin y 0  e t y 0 cos y0  dt   e  x cos t  t sin t   e 


cos t dt 
x x

x0 y0

x y
x x y y
 sin y 0  te t dt  sin y 0 e t  y 0 cos y 0 e t  xe x sin t  e x  t sin tdt e x sin t 
x0
x0 x0 y0 y0
y0

x
 sin y 0  te t dt  sin y 0 e x  sin y 0 e x0  y 0 cos y 0 e x  y 0 cos y 0 e x0 
x0
y

 xe sin y  xe sin y 0  e  t sin tdt e sin y  e x sin y 0


x x x x

y0

x y
x
 te dt  te   e t dt  xe x  x0 e x0  e x  e x0
t t

x0
x 0 y0
x y
x
 t sin tdt  t cos t
x0
  cos tdt   y cos y  y 0 cos y 0  sin y  sin y 0
x 0 y0

 v  x, y   xe x sin y0  x0 e x sin y0  e x sin y0  e x0 sin y0  e x0 sin y0  y0 e x cos y0 

 y0 e x0 cos y0  xe x sin y  xe x sin y0  e x sin y  ye x cos y  y0 e x cos y0  e x sin y  e x sin y0

 v  x, y   xe x sin y  ye x cos y  c

 f  z   e x  x cos y  y sin y   i  xe x sin y  ye x cos y  c 

8) Să se determine funcţia olomorfă a cărui parte reală este


P  x, y     x 2  y 2  .

Fie f  x, y   P  x, y   i  Q  x, y  olomorfă

2P 2P
 0  4 x 2  y 2    ʹʹ  x 2  y 2   4 ʹ  x 2  y 2   0
x 2 y 2
not
x2  y2  t

t   ʹʹ  t    ʹ  t   0

t   ʹ  t   ʹ  0

t   ʹ  t   c1   ʹ  t   c1
t
   t   c1 ln t  c2
 P x, y   c1 ln  x 2  y 2   c2 .
Dar t  x2  y2

 P Q
 
 x y Q Q P P
(Cauchy – Riemann):  P Q
   
x y y x
 

 y x

2x 2y
dQ  x, y   c1  c1 2
x y
2 2
x  y2

x y
 2x  2t
Q  x, y   c1   2 
2 
dt   2 dt 
x0  x  y   t , y 0  y0
t  x 2


 ln t 2  y 0
2
 xx  ln x 2
 t2 
y
y0
   
 ln x 2  y 0  ln x0  y 0  ln  x 2  y 2   ln x 2  y 0
2 2 2

2

0

 Q  x, y  
ln 
  x 2  y 0 2  x0 2  y 0 2  x 2  y 2  x 2  y 0 2   x 2  y 2   y 0 2  x0 2 
 c1 

 
Q  x, y   c1 ln  x 2  y 2   c1 y0  x0  c1 ln  x 2  y 2   c3
2 2

 
f  z   c1 ln  x 2  y 2   c2  i  c1 ln  x 2  y 2   c3 
9) Să se determine funcţia monogenă f  u iv ştiind că:
a) u  v  x 2  y 2  2 xy şi f  0  0.

u v v v
f ʹ  x, y   x
i 
x y
i
x
1

conform condiţiilor Cauchy-Riemann

u  x 2  y 2  2 xy  v

u v
 2x  2 y 
x x

u v
 2 y  2 x 
y y

v v
 f ʹ  x, y   2 x  2 y  x  2iy  2ix  i y

v v
f ʹ  x, y   2 x  y   2 y  ix   x  i y i
Notând x  z şi y  0, rezultă

 v v 
i f ʹ  z   2iz  2 z   i x  y  cf

(1)

 

i f ʹ  z   2 z (i  1)  f ʹ  z 

f ʹ  z  (i  1)  2 z (i  1)

f ʹ  z  2z

f  z  z2  c
 z2  c  0  c  0. Deci f  z  z2.
Dar f  0  0

b) 2u  3v  x 2  y 2 şi f  0   0.

u v u u
f ʹ  x, y   x
i
x

x
i
y

conform condiţiilor Cauchy-Riemann

x2  y2 3
u  v
2 2

u 3 v
 x
x 2 x

u 3 v
 y 
y 2 y

u u 3  v v 
 f ʹ  x, y   x
i
y
 x  iy  
2  x
i 
y 
i

şi notând x  z , y  0, obţinem

3
i f ʹ  z   iz  2 f ʹ  z 
iz 2iz 2iz  3  2i  2 3i  2 
 z  
2i  3 3  2i
  z
f ʹ 94 13
2

2  3i 2
f  z  z c
13
2  3i 2
 f  z  z .
13
Din f  0  0  c0

10) Să se determine funcţia monogenă f  u iv ştiind că:


v 2 xy
 2
u x  y2
şi f 1  1.

u v
f ʹ  x, y   x
i
x

u  x2  y2

v  2 xy

 f ʹ  x , y   2 x  i  2 y.

Notând x  z şi y  0, rezultă

f ʹ  z  2z

f  z  z2  c

Din f  0  0  1  c  1  c  0. Deci f  z  z2.


11) Să se determine funcţia monogenă f  u iv ştiind că:
x
u  x, y   2 şi f 1  1, f : C*  C.
x  y2

u y2  x2

x  x 2  y 2  2

u 2 xy

y  x  y 2 2
2

 2u  2u
Verificăm u  0 sau  0
x 2 y 2

 2 u  2 x  x 2  y 2    y 2  x 2  x 2  y 2   4 x
2

 
x 2  x2  y2 4


 
 2 x x 2  y 2  2 y 2  2 x 2   x 2  y 2 

 2 x 3 y 2  x 2 
x 2
 y2 
4
x 2
 y2 
3
 2 u  2 x  x 2  y 2   2 xy  2  2   x 2  y 2 
2

 
y 2  x2  y 2 4
2 x   x 2  y 2  4 y 2  x 2  y 2  2 x 3 y 2  x 2 
 
x 2
 y2 
4
x 2
 y2 
3

 2u  2u
Deci, u    0.
x 2 y 2

u v u u
f ʹ  x, y   x
i
x

x
i
y

conform condiţiilor Cauchy-Riemann

y 2  x 2  i  2 xy
 f ʹ  x, y  
x 2
 y2 
2

Notând x  z şi y  0, rezultă

z2 1
f ʹ  z   4
 2
z z

1
f  z  c
z

1 1
Din f 1  1  c 1  c  0. Deci f  z   .
1 z
4 pg 37

12) Fie funcţia f  z   u  x, y   j  v  x, y  monogenă pe domeniul


mărginit D2  R 2
. Demonstraţi că:
a) funcţia   x, y    e v  x , y   e  v  x , y    sin u  x, y  este funcţie armonică în
domeniul D2 ;
b) funcţia F  z   e v  x , y   cos u  x, y   i sin u  x, y   este funcţie monogenă în
domeniul D2 .

 ev  x, y   ev  x, y  
a)   x, y      2  sin u  x, y   2  sh v  x, y   sin u  x, y 
 2 

  x, y  armonică, dacă   x, y   0

 2  2
Se verifică relaţia  x , y    x, y   0, derivând ca funcţii
x 2 y 2

compuse:  x, y   2ch v  x, y   sin u x, y  v  sh v  x, y   cos u x, y  u 
x  x x 

 2   v 
2
 v  u 
 x , y   2  sh v  x , y   sin u  x , y     ch v  x , y   cos u  x , y    
x 2   x   x  x 

v
y
2
 2v  u 
 ch v  x, y   sin u  x, y  2  sh v  x , y   sin u  x, y    
x  x 
 u  v   2u 
 ch v  x, y   cos u  x, y      sh v  x, y   cos u  x, y 
 x  x  x 2 

v
y

 2   v 
2
 v  u 
 x , y   2  sh v  x , y   sin u  x , y   y   ch v  x , y   cos u  x , y  
   y 
 

y 2 
     y 

v

x
2
 2v  u 
 ch v  x, y   sin u  x, y   sh v  x, y   sin u  x , y    
y 2  y 

2
 v 
 
 x 

 u  v   2u 
 ch v  x, y   cos u  x, y      sh v  x, y   cos u  x, y 
 x  x  x 2 

v

x

 2  2   2u  2u 
x 2
 x , y  
y 2
 x , y   22 sh v  x , y  cos u  x , y   2  2  
 x y 

u  x, y   0

  2 v  2 v 
 2 sh v  x, y  sin u  x, y   2  2   0
 x y 

v  x , y   0
b) F  z   e v  x , y   cos u  x, y   i sin u  x, y    e v  x , y   e  i u  x , y   e v  x , y  i u  x , y 

F  z   e v  x , y   cos  u  x, y    i sin  u  x, y   

cos pară
sin impară

 e v  x , y  cos u  x, y   i   e v  x , y  sin u x, y  

Re F  z   e v  x , y  cos u  x, y 

Im F  z   e v  x , y  sin u  x, y 

Trebuie să dovedim că F  z  este monogenă în D2 , adică sunt


îndeplinite condiţiile Cauchy-Riemann:

  
 v  Re F  z    u  Im F  z  
 
  Re F  z      Im F  z  
 u v

Se verifică uşor condiţiile Cauchy-Riemann:


 v  Re F  z    e cos u  x, y 
v  x, y 


  Im F  z    e v  x , y  cos u  x, y 
 u

 
 u  Re F  z     e sin u  x, y 
v  x, y 

 
  Im F  z     e v  x , y  sin u  x, y 
 v

S-ar putea să vă placă și