Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lecţie

Profesor: Lozinschi Vasile


Data:11.03.2019
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Fizica
Tema: Legea lui Joule.Aplicatii.
Durata: 45 minute
Tipul lecţiei: mixta
Competente specifice:
1.1 Utilizarea legilor si marimilor fizice caracteristice Legii lui jOule la rezolvarea problemelor.
1.2 Investigarea experimentala a legii lui Joule.
Obiective operaționale:
La sfârşitul activităţii de instruire, elevii trebuie să fie capabili:
O1. să identifice m[rimile caracteristice legii lui Joule;
O2. să caracterizeze efectul termic al legii lui Joule;
O3. să utilizeze legea lui Joule la rezolvarea de probleme;
O4. S[ cunoasc[ utilitatea practica a legii lui Joule.
Resurse educaţionale:
 Procedurale
 Metode şi procedee
o Conversaţie euristică
o Demonstraţia
o Expunere
o Informare
o Observaţie
o Problematizare
o Învăţare prin descoperire
 Forme de organizare
o Activitate frontală şi individuală
 Materiale
o Fișă de evaluare
o Materiale grafice (fotografii, imagini video-proiector)
o Fişe de lucru individuale
Anexe: Schema lecției, Fișă de evaluare, Fişă individuală de lucru

Bibliografie:

Manual de Fizică pentru cl. VIII-a - Ion Botgros, Viorel Bocancea ed. a III-a 2012.
Ghid de implementare a curriculumului modernizat la treapta gimnazială.
a. Scenariul didactic
Nr. Evenimentele Ob. Conţinuturi Activităţi de predare-învăţare Metode şi procedee Mijloace de Timp Evaluare
crt. instruirii oper. didactice instruire alocat
(min)
1 Evocare - notarea absenţelor 2
- organizarea clasei pentru
începerea lecţiei
2 „Ce lecţie aţi avut de pregătit pentru astăzi? Care sunt - întrebări din conţinuturile lecţiei - conversaţie euristică - desenu unui 5 - directă
m[rimile fizice ce caracterizeaza curentul electric, anterioare (se vor lua în atenţie 2-3 - expunere (de către circuit electric - orală
descrietile. elevi care vor răspunde la întrebări elevi)
şi vor fi notaţi în funcţie de
răspunsurile date)
4 Realizarea „Astăzi vom învăţa care este legea lui Joule.” - anunţarea titlului lecţiei curente şi 1
sensului a conţinuturilor acesteia
5 O1 Voi prezenta PPT ,,Legea lui Joule,, - reactualizarea cunoştinţelor - conversaţia euristică - filme 10 - frontală
O2 anterioare ale elevilor privind acest - observaţia educaționale - orală
O3 organ -problematizare - fotografii/
- analiza materialului educativ -învăţare prin imagini
- descoperirea elementelor descoperire
esenţiale
6 Reflexie In PPt v-a fi o aplicatie a legii lui Joule pe care elevii v- - exerciţii de recunoaştere a - problematizarea - fotografii/ 7 - individuală
or trebui sa o explice aplicarii legii lui Joule -învăţarea prin imagini - scrisă
descoperire
7 „Aici aveţi o fișă de evaluare pe care o veţi completa - distribuirea paginilor cu fișa de - problematizarea - fișă de 10 - individuală
acum.” evaluare evaluare - scrisă
8 Extindere „Pentru ora viitoare aveţi de pregătit lecţia predată - notarea elevilor care au adus 2
astăzi.” contribuţii semnificative lecţiei şi
care au răspuns la întrebările
recapitulative