Sunteți pe pagina 1din 2

ARGUMENTARE ( MODEL)- GENUL LIRIC

În opinia mea, poezia( tilul)...................., scrisă de ( poetul)................, aparține genului


liric, deoarece autorul își exprimă în mod direct gândurile, ideile și sentimentele despre ...........,
prin intermediul eului liric.

În primul rând, eul liric își face simțită prezența în text prin mărcile lexico-gramaticale,
precum verbele și pronumele aflate la persoana I și a II-a, substantivele în cazul vocativ,
exclamații și interogații retorice (aducem exemple din text) .......................................

În al doilea rând, sentimentele și trăirile interioare ale poetului sunt sugerate cu ajutorul
figurilor de stil și al imaginilor artistice încărcate de subiectivitate. (aducem exemple din text și
încercăm să găsim o semnificație pentru fiecare).............................identificăm elementele de
versificație. Caracterul specific poeziei este subliniat și prin structurarea în versuri, grupate la
rândul lor în strofe (specificăm felul strofelor)........................ Muzicalitatea limbajului poeziei
este dată de rima (felul ei)...................., ritmul ( felul).............. și măsura versurilor ( numărul
silabelor)...................

În concluzie, opera literară ( titlul).....................aparține genului liric, deoarece poetul își


exprimă emoțiile și trăirile folosind un limbaj expresiv prin care impresionează lectorii.

ARGUMENTARE ( MODEL)- SEMNIFICAȚIA MESAJULUI UNEI OPERE LIRICE

Consider că, poezia citată ( titlul )...................., scrisă de ( poetul).................... conturează


tema.................., deoarece anumite stihuri sugerează acest aspect( exemple)..................................

În primul rând, deoarece textul aparține genului liric , pot afirma faptul că acesta respectă
toate particularitățile specifice unei opere lirice: sentimentele de ............., față de.............. sunt
transmise în mod direct, prin intermediul eului liric ( exemple)......................

În al doilea rând, remarcăm subiectivitatea textului ce se realizează cu ajutorul figurilor


de stil ( exemple și semnificații).......................... care conturează imagini artistice( exemple și
semnificații).................................. Sugestivă pentru mesajul textului este ( figura de stil sau
imaginea artistic – exemple)..............................................Modurile de expunere prezente în text
sunt ( descrierea sau monologul liric) folosit pentru a sublinia sentimentele / trăirile transmise
..........................................

În concluzie, consider că poezia citată transmite direct prin intermediul mesajului ei


sentimentele de ...................................... ce sa află în acord cu trăirile poetului.
ARGUMENTARE ( MODEL)- SEMNIFICAȚIA TITLULUI UNEI OPERE LIRICE

În opinia mea, opera ( titlul ).............., de ( numele poetului) ....................... are un titlu
sugestiv / rezumativ și adecvat mesajului, deoarece este cheie de lectură a textului care oferă
lectorului un indiciu în legătură ce tema, motivele centrale şi starea sufletească a eului liric. Încă
de la început putem afirma că titlu este un element paratextual plasat înaintea uni text, prin care
se identifică respectiva creaţie, prefigurând mesajul acesteia şi deschizând, ca o cheie de lectură,
traseul de receptare a operei de către cititor.

În primul rând, din punct de vedere structural, poezia are un titlu sintetic / analitic, fiind
alcătuit din (menționăm valoarea morfologică a fiecărui cuvânt regăsit în text)
................................................................. Acestea au sens propriu / figurat şi fixează elementele
unui cadru (de care este el [fantastic, descriptiv, natural, nocturn, etc]). Legătura dintre titlu şi
text este explicabilă la nivelul mesajului poetic. Astfel, ideea centrală a operei este (care este
ideea) ...................., iar motivele care o pun în valoare sunt (care sunt ele) .............................

În al doilea rând, sugestiile titlului se regăsesc la nivelul câmpului lexical al ( menționăm


câmpul lexico-semantic și oferim exemple)............................................. Totodată, figurile de stil
contribuie la modelarea expresivă a ideii din titlu (dăm exemple de figuri de stil [una, două, trei]
şi le explicăm).

În concluzie, titlul poeziei (tilul) ......... constituie cheia explicării mesajului și vibrației
textului liric.

ARGUMENTARE ( MODEL) – PASTEL


În opinia mea, / Din punctul meu de vedere ,opera literară…. de …. este un pastel , deoarece
este specia genului liric, în versuri în care este prezentat un peisaj, prin intermediul căruia sunt transmise
sentimentele eului liric contemplator.( care meditează, trăiește într-o permanentă stare de visare)

Un prim argument este /În primul rand, poezia are ca temă natura, în fond poetul surprinzând
descrierea unui tablou hibernal / de primavară , unei dimineți / unui răsărit etc . Poezia este construită pe
trei planuri : terestru (exemple din text ), cosmic (exemple din text ) și uman ( exemple din text ).
Traiectoria privirii eului liric se deplasează dinspre o perspectivă panoramică( exemple din text ) spre
cele mai fine detalii , în final prezentând o imagine focalizată . În plus, modalitatea principală de
expunere este descrierea, realizată, la nivel gramatical, cu ajutorul substantivelor și al adjectivelor,astfel
că apare cu precadere grupul nominal respectiv. ( exemple din text ).

Al doilea argument este / În al doilea rand, poetul percepe realitatea în mod subiectiv, filtrând
ceea ce vede prin sensibilitatea sa. Eul liric, aflat in ipostaza contemplatorului, își exteriorizează
sentimentele de … ( uimire / admirație / bucurie / fericire / nostalgie / tristețe / melancolie etc. ) generate
de tabloul înfățișat , folosind imagini artistice , predominante fiind cele vizuale ( exemple din text ).
Acestora li se adaugă și câteva auditive( exemple ) , olfactive ( exemple ) și dinamice ( exemple ). Având
un caracter descriptiv, numărul mare al epitetelor este vizibil în tot textul( exemple ). Se remarcă și
metaforele …. , personificările …. și enumerația … etc.Cromatica este dominată de …. , ceea ce
sugerează …. .

În concluzie, prin argumentele aduse pot afirma faptul că opera…. scrisă de …….. este un
pastel.

S-ar putea să vă placă și