Sunteți pe pagina 1din 1

Antrenament autogen Schultz - Model adaptat (ciclul inferior)

Barbara Crăciun – aprilie 2010

a) Încălzire
Inspiraţi şi expirati uşor, prelungit. Inspiraţi pe un timp şi expiraţi pe doi timpi, pe doi timpi....Foarte bine...
Inspiraţi şi expiraţi liniştit. Inspiraţi, expiraţi...
b) Exerciţiul face referire la senzaţia de greutate a braţelor urmată de linişte, calm în tot corpul
Vă invit să găsiţi o poziţie comodă, de bază şi să închideţi ochii..... Urmaţi vocea mea...
Braţul meu drept devine greu, din ce în ce mai greu... (3 ori)
Braţul meu sting devine greu, din ce în ce mai greu...(3 ori)
Ambele braţe sunt inundate de greutate, din ce în ce mai multă greutate....(3 ori)
Simt cum liniştea se regăseşte în ambele braţe ........
În acest moment sunt în întregime liniştit...
Sunt în întregime liniştit şi sunt cu desăvârşire calm
Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi
O linişte plăcută mă înconjoară
Calmul mă inundă
Nimic nu-mi tulbură liniştea
Simt o linişte şi o pace interioară
Sunt foarte calm şi corpul meu este la fel de calm şi de inert
Umerii, braţele, mâinile, picioarele, întregul meu corp este greu...este greu....şi inert...
Trupul meu este cuprins de o mare greutate, ....o mare greutate...
O greutate firească îmi inundă acum tot trupul...
O greutate liniştitoare mă împresoară...
Linişte şi greutate...
Liniştea, greutatea şi echilibrul mă inundă...
Simt ca în jurul meu e numai calm şi multă liniste, multă linişte........................................................................
Revenire: Mişcaţi puţin braţele în sus şi în jos, strângeţi pumnii
Respiraţi profund o dată......... Şi încă o dată
Purtând liniştea cu voi reveniţi şi deschideţi ochii, vioi şi mulţumiţi...

c) Exerciţiul - face referire la senzaţia de greutate, calm, căldură în tot corpul


Vă invit să găsiţi o poziţie comodă, de bază şi să închideţi ochii..... Urmaţi vocea mea...
Sunt în întregime liniştit....(3 ori)
Sunt cu desăvârşire calm...(3 ori)
Toţi muşchii îmi sunt destinşi şi odihniţi...(3 ori)
O linişte plăcută mă înconjoară....
Calmul mă inundă....
Nimic nu-mi tulbură liniştea.....
Simt o linişte şi o pace interioară.....
Sunt complet calm...
Umerii, braţele, mâinile, picioarele, întregul meu corp este greu....
Trupul meu este cuprins de o mare greutate, o mare greutate....
O greutate firească îmi inundă tot trupul
O greutate liniştitoare mă înconjoară din ce în ce mai mult...
O căldură agreabilă îmi cuprinde braţul, mâna dreaptă şi se furişează până în vârful degetelor.................
O căldură îmi năpădeşte tot braţul şi mâna dreaptă ca într-o baie caldă...
Braţul meu drept este învăluit într-o căldură odihnitoare...........
O căldură agreabilă îmi cuprinde braţul, mâna stângă şi se furişează până în vârful degetelor
Simt multă linişte, greutate, căldură
Liniştea şi echilibrul mă înconjoară
Mă las cuprins în voie de greutatea, căldura şi liniştea care mă înconjoară
Mă las cuprins de greutate, de căldură şi linişte...................................................................................................
Revenire: Mişcaţi uşor braţele în sus şi în jos........Strângeţi pumnii....
Respiraţi profund încă o dată şi încă o dată...Deschideţi ochii...
Purtând căldura şi liniştea cu voi reveniţi şi deschideţi ochii, mai vioi şi mai mulţumiţi.......