Sunteți pe pagina 1din 63

/Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Despre fericire,
sunete şi culori

Bucureşti, 2014. Revista se distribuie GRATUIT


Ne sfătuiesc:
Ada Benea, Florenţa Rădulescu, Magda Cernea, Betiana Cioacă, Anca
Ciurlău, Alice Popa, Mihaela Alexandru, Camelia Stănculeanu, Irina
Constantin-Drăguţ, Mihai Cristian Gagiu, Paula Cacovean, Valentin
Chiticaru, Camelia Popescu, Emanuela Baltag, Nadia Andreea Popescu,
Monica Iordănescu-Ivanov, Antoneta Năstase, Eliza Sfarti, Alexandru
Krieb, Bianca Cismaş, Diana Danciu, Mara Mircea, Marius Ignea

Cu mulţumiri speciale pentru:


Martin Sonke - Cochlear România
Marian Ciubotaru - Starkey România
Revista Copii şi Părinţi
TNT Express România
Cosmina Dragomir şi Echipa de Basm

© Mihai Cristian Gagiu, 2014


Despre fericire,
sunete şi culori
se dedică tuturor celor care au pornit
pe drumul către Lumea Sunetelor

/Părinţi cu copii purtători de implant cohlear


Prefaţă
de Ada Benea

suficient pe rolul unei raportări vitale şi


vesele la recuperare, la diferenţe, la viaţa
de zi cu zi. Personal, cred că nici un om
fără o puternică vocaţie a fericirii nu ar
trebui să aducă pe lume copii, din simplul

E
fapt că nu le poate transmite unica lecţie
xistă copii care, din diferite
cu adevărat esenţială. Evident, nimeni nu
pricini, suferă de o lipsă cronică de
plesneşte de bucurie la auzul unei veşti
sensibilitate. Nu-i căinează nimeni, nu-i
cutremurătoare şi are nevoie de ceva timp
marginalizează, sînt integrabili. Sau alţii
ca să neutralizeze noua traumă.
ajung să fie foarte opaci, însă-şi află locul
în societate. Alţii sînt prostovani sau răi Insă nu stagnaţi, nu băltiţi, nu deveniţi
sau sociopaţi, neadaptaţi ori pshihopaţi fraţi de suferinţă unii cu alţii. Suferinţa
de-a dreptul. Şi îşi forţează totuşi locul în nu-şi află sensul, pragmatic gândind, n-a
angrenaj, nu se închide cercul să-i lase pe fost niciodată productivă şi e cel mai mare
dinafară. vampir cunoscut de către psihic.
De aceea, când afli că ai un copil În cele din urmă, dacă nu discutăm şi de
hipoacuzic, prima şi cea mai acută spaimă probleme asociate, copiii nostri se vor simţi
care te bântuie este să nu ajungă împins cât de diferiţi îi învăţăm noi să se simtă, şi
de ceilalţi pe acea margine atât de subţire vor identifica sursa diferenţei cum au fost
unde devine încet tot mai puţin vizibil, tot învăţati s-o facă.
mai puţin real, fără prea mare grad de Ştiu de pe acum că Arun se va simţi
existenţă. diferit fiindca are o inteligenţă iesită din
Însă, dacă-l întrebi pe Arun, la cei 3 ani comun, o sensibilitate ascuţită, curiozitate
ai săi, care este cel mai mare duşman al cât pentru zece şi o carismă vizibil
oamenilor îţi va raspunde că acesta este pronunţată. Şi-l vom învăţa că asta îl face
tocmai spaima. Iar noi credem asta cu cu adevărat diferit şi nu faptul că i se vor
tărie. Şi nu voi putea insista niciodată termina bateriile tocmai când fata de care
s-a îndrăgostit îi va răspunde la întrebări.
Aşa cum nu există victimă fără accept, această comunitate, ca să împărtăşim
tot aşa nu există nici limitări care să nu fi şi să învăţăm unii de la alţii, ca să ne
fost generate de noi înşine. inspirăm. Şi ca să nu ne simţim singuri
Toţi, dar toţi demonii locuiesc în minte. în acele 3 zile pe an în care ne permitem
să ne complacem, în care ne simţim
Oricum, diagnosticul nu mai este atât descurajaţi şi vulnerabili.
de fatal precum obişnuia să fie, chit
că oamenii care nu cred în margini Mamele noastre se închideau în baie să
au dovedit-o şi acum 40 de ani. Eu nu plângă când nu mai aveau răspunsuri. Noi
cred în sentinţe, nu cred nici măcar în am spart uşa de la baie, avem internetul,
statistici, cred însă că dacă tehnologia avem grupul. Aici se poate întreba, învăţa,
este anturată de o determinare colosală, polemiza. Îndrăzniţi, aşadar. Îndrăzniţi
copiii ăştia o să fie gata să-şi joace toate, adesea şi cu folos. Postaţi filme, articole,
dar toate cărţile. întrebări, îngrijorări, informaţii de tot
soiul. Poate nu vor genera răspunsuri
Oamenii care mă ştiu mă întreabă uneori clare însă ne vom alege cu idei, cu alte
de unde, de unde atâta putere, de unde unghiuri în abordare, cu perspective mai
atâta rezistenţă la nopţi nedormite şi noi şi mai verzi.
la zile dăruite. Şi le răspund mereu că
rezistenţa vine din felul nostru de-a iubi, Bun găsit!
dar şi din claritatea de-a vedea miza şi
consecinţele.
Ne permitem, probabil, cu toţii, câte o Ada Benea
zi de descurajare, însă nu ne permitem
nici unii să obosim vreodată. Citeam de
curând într-un studiu antropologic că nu
competiţia îi este definitorie omului, cum
am fi tentaţi să credem, ci conlucrarea.
Conlucrarea s-a dovedit a fi funcţia
cea mai adaptativă, singura care i-a
asigurat supravieţuirea atât de fragilului
om. Şi din această nevoie de adaptare,
de conlucrare s-a născut şi acest grup, /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear
Prefaţă
de Mihai Gagiu

aproape un an, iar alţii după 3 luni sau chiar


mai devreme. Asta nu înseamnă că nu se
lucrează cum trebuie cu ei sau că implantul
nu e bun. Aşa ceva este exclus. Sunt mai mulţi
factori de luat în considerare. Nu trebuie să ne
panicăm, să intrăm în criză de timp. Important
este să perseverăm, să le vorbim, să ne jucăm cu

Î
n această revistă veţi găsi multe informaţii copiii, să cîntăm îmreună cu ei, să dansăm, să
de care aveaţi nevoie. Sunt multe îndrumări transformăm toate activităţile într-o joacă, să le
din partea specialiştilor, dar şi relatări captăm atenţia cu lucruri distractive. Trebuie să
ale părinţilor sau chiar ale purtătorilor de avem răbdare, iar rezultatele vor veni, negreşit,
implanturi cohleare. în timp. Mai trebuie să înţelegem că unii copii
sunt mai sociabili, mai comunicativi, mai
Fie că vorbesc despre momentele grele prin talentaţi, în timp ce alţii sunt mai introvertiţi,
care au trecut la început, fie că vorbesc despre poate chiar mai dificili, şi se „lucrează” mai greu
diversele metode de recuperare auditiv-verbală, cu ei.
trebuie reţinut şi subliniat un lucru foarte
important: Este esenţial să comunicăm între noi, să ne
informăm, dar nici un moment nu trebuie să
Fiecare copil are propriul lui ritm de dezvoltare. uităm de colaborarea cu logopedul şi să-i cerem
Nu trebuie să facem o competiţie, să ne lăsăm părerea ori de câte ori o considerăm necesară.
cumva influenţaţi sau să ne afecteze anumite Încercând diverse „trucuri” pe care le aflaţi de
lucruri pe care le aflăm aici. Spre exemplu, aici, poate le veţi găsi pe cele care se mulează cel
unii copii vor spune “ma-ma” după, să zicem, mai bine pe personalitatea copilului vostru.

!
Ţinând cont de aceste lucruri, este imposibil de determinat un set de
reguli clare cu care vom avea rezultate imediate. Este imposibil de stabilit
vârsta la care aceşti copii vor spune primele cuvinte sau vârsta la care vor
vorbi fluent în propoziţii complexe. Nu se pot da astfel de verdicte.
Aşadar, trebuie să evităm comparaţiile între copii, între firmele de la care
au implanturile sau între logopezii care-i formează.
Cuprins
Ce este şi cum funcţionează
un implant cohlear ............................................ . 8
Particularităţi esenţiale în recuperarea
auditiv-verbală post implant ............................ 10
Jocul rupe masca tăcerii .................................... 12
Ghid de bune practici în formarea limbajului
la copilul cu implant cohlear .............................. 15
Proteze auditive vs. implant cohlear ................. 16
Povestea „Drumul spre Lumea Sunetelor“....... 17
Poveştile unei ploi calde de vară ......................... 24
Povestea mea ......................................................... 21
Beneficiile implantului cohlear la adulţi ........ 43
Perspectiva părintelui - sugestii de abordări
şi strategii de recuperare ................................... 46

/Părinţi cu copii purtători de implant cohlear


...viaţa e frumoasă în
culori, dar sunetele ei
sunt magice!
?
Ce este şi cum
funcţionează un
implant
cohlear

/Părinţi cu copii purtători de implant cohlear


Implantul cohlear este un dispozitiv auzul, dar a cunoscut sunetele, în timp
electronic care transformă stimulul ce un copil nascut cu surditate profundă
sonor în impulsuri nervoase. Operaţia vine pe lume fără capacitatea de a
de implantare presupune introducerea înţelege sunetele.
unor electrozi direct în receptorul
nervos din urechea internî (denumit Succesul implantării depinde de
cohlee), şi ataşarea unui computer vârsta la care se realizează operaţia, de
miniatural la suprafaţa cutiei craniene, gradul de surditate, de performanţa
în zona urechii, sub piele. implantului şi de terapie.

Sunetele sunt recepţionate de Problema esenţială nu este în mod


microfonul procesorului vocal extern, obligatoriu auzirea, care poate fi
care analizează şi codifică sunetele recuperată până la un grad destul
în impulsuri electrice. Acestea sunt de ridicat, ci învăţarea, desluşirea
transmise prin antena ataşată prin sunetelor şi vorbirea, care presupune
piele la computerul implantat la nivelul un efort continuu, intens şi care poate
cutiei craniene şi trimise mai departe la dura şi câţiva ani de zile, în funcţie de
electrozii din cohlee. caz.

Potrivit cazuisticii realizate în alte ţări


cu experienţă îndelungată în acest
domeniu, este ideal ca implantarea
copiilor să se realizeze până sau la
vârsta de un an, maxim doi, astfel încât
recuperarea să aibă un grad cât mai
ridicat de succes.

Cu cât se depăşeşte această vârstă, cu


atât învăţarea vorbirii este mai dificilă,
pentru că sistemul nervos „se închide”,
nefiind stimulat. De asemenea, pot să
intervină factori perturbatori, cum ar fi
cititul pe buze sau limbajul semnelor.

Diferenţa între un pacient infantil şi un


adult este că cel din urmă şi-a pierdut

10
Particularităţi esenţiale în recuperarea auditiv-verbală post implant

Florenţa Rădulescu
logoped-psiholog

Vorbirea copii- propoziţiilor și a frazelor. Atât în cadrul


lor nu apare cabinetului de logopedie, cât și în mediul
spontan nici în familial trebuie să se țină cont de parcurgerea
cazul copiilor anumitor etape esenţiale:
auzitori. Ea
trece prin mai DETECTAREA
multe etape
de dezvoltare Focalizarea atenţiei copilului
asupra sunetului
și exersare a
organelor fono-
articulatorii, începând încă din prima zi de
viață. Limbajul se dezvoltă intens în primii 2-3 DISCRIMINAREA
ani de viață, când în vorbirea copilului apar
Capacitatea de analiză
toate sunetele limbii și debutează vorbirea în auditivă
propoziții.
Educarea auzului este semnificativă în
însuşirea limbajului, stadiile dezvoltării auzu-
lui copilului cu implant cohlear fiind aceleaşi IDENTIFICAREA
ca ale unui copil auzitor, doar că necesită mai Alegerea stimulului corect dintre
mult timp. mai mulți stimuli auditivi

După realizarea operaţiei de implant cohlear,


procesul de recuperare presupune: stimularea
auditivă, stimularea cognitivă, formarea RECUNOAŞTEREA
și dezvoltarea limbajului verbal, un factor
esenţial în realizarea acestor obiective fiind Repetarea a ceea ce aude
buna colaborare între medicul chirurg ORL,
audiolog, logoped și părinți. Terapia cognitivă și
logopedia presupun: stimularea și dezvoltarea
proceselor psihice, dezvoltarea vocabularului, ÎNŢELEGEREA
stabilirea de asemănări și deosebiri, clasificări, Răspunsul corect al copilului
însuşirea părţilor gramaticale, formarea la sarcini

11
Particularităţi esenţiale în recuperarea auditiv-verbală post implant

cuvintele, respectiv: aria


Broca și aria Wernicke.
Atunci când copilulului
i se povestește ceva și i se
dau mai multe detalii,
se activează nu numai
zonele în care este
procesat limbajul ci și
zonele pe care le-ar folosi
dacă ar experimenta el
evenimentele relatate.
Bineînţeles, aceste
lucruri sunt posibile
după o perioadă de
cel puțin 1 an de la
Nu trebuie să pierdem din vedere și elementele activarea implantului cohlear. De exemplu,
esenţiale ale comunicării verbale, cum ar fi: dacă îi arătăm copilului o imagine cu o prăjitură
intonaţia, intensitatea, frecvenţa, durata, și îi dăm detalii despre cât de bună, dulce și
pauza, ritmul și accentul vorbirii . delicioasă este, se activează cortexul senzorial,
dacă relatăm copilului o povestioară despre
Schimbările de intonaţie din cursul vorbirii dans se activează cortexul motor. Povestioarele,
evidenţiază de fapt emoţiile pe care le avem, poveștile îl pot ajuta atât de mult pe copil,
aspect cunoscut sub numele de „prozodia creierul lui devenind mult mai activ, procesul
discursului”. Întreaga bandă de frecvenţe a de recuperare fiind mult mai rapid.
sunetelor este prezentă atât în comunicarea
emoţiilor în limbajul oral, cât și în muzică. Ţinând cont de aceste aspecte, să nu uitam cât
Acest paralelism nu este întâmplător, cercetările de importante sunt în terapia logopedică atât
în domeniu evidenţiind faptul că cele doua muzica, cât și basmele, ducând la o dezvoltare
abilităţi: muzicale și a comunicării emoţiilor globală și armonioasă a personalităţii copilului
parcurg trasee neuronale din aceeași zonă a și să nu le evităm crezând ca „piticii” cu implant
creierului, muzica și limbajul având origini cohlear nu le-ar înțelege.
comune (Prof. Bill Thompson, Australia).
Astfel, audiţia muzicală mărește sensibilitatea
copiilor și le dezvoltă inteligenţa emoţională.
Când cineva vorbește se activează anumite Florenta Radulescu
regiuni de la nivelul creierului unde este procesat logoped-psiholog
limbajul, unde sunt descifrate și capătă sens

12
Jocul rupe masca tăcerii

A fost odată ca niciodată un tărâm bine-


cuvântat de copii frumoşi şi veseli care
printr-o vrajă întunecată au fost nevoiţi să
Şi ce să vezi?... Încet, încet măştile au început
să alunece de pe feţele lor şi fiecare copil a
reuşit să înţeleagă mai bine ceea ce este şi ceea
poarte măştile triste ale tăcerii. Ei nu ştiau ce reprezintă cu adevărat atât pentru el cât şi
cât de frumoşi şi cât de creativi sunt şi nici pentru ceilalţi. Unii au început să picteze, alţii
nu-şi dădeau seama de bogăţia frumuseţii să danseze, alţii să se joace cu nisip, alţii cu
lor interioare. De fiecare dată când doreau să făină, alţii să cânte, alţii să vorbească în locul
vorbească şi să se exprime, ştiau că doar prin păpuşilor, alţii să modeleze plastelina, alţii să
intermediul cuvintelor pot face acest lucru. se costumeze şi să joace roluri de prinţi şi de
Aşa învaţăseră copiii... Însă ele... cuvintele... nu prinţese... eheee... şi câte şi mai câte.
erau întotdeauna prietenoase.
Părinţii au fost cei care i-au ocrotit şi i-au
Cuvintele apăreau cu dificultate pe buzele acompaniat în drumul lor, veghiind mereu
lor şi fiindcă totul era atat de anevoios, ei şi ajutându-i să-şi coboare maştile. Tot ei au
adesea renunţau şi preferau să tacă, lipindu- fost primii care i-au întâmpinat cu zambete,
şi măştile pe faţă şi rămânând stingheri, îmbrăţisari şi lacrimi de bucurie atunci când
fiecare în colţul său... Erau şi copii care refuzau au reuşit. Veselia lor a cuprins întreg tărâmul
tăcerea devenind în schimb teribil de gălăgioşi şi de-atunci parcă şi soarele are o altă strălucire
şi de furioşi, deranjându-i pe cei din jur prin şi parcă şi zilele trec altfel!...
zgomotele lor nedesluşite venite din spatele
Acum măştile tăcerii stau aruncate prin
măştilor. Aşadar copiii erau fie prea retraşi, fie
cotloane uitate de vreme şi nimeni nu doreşte
prea expansivi şi întotdeauna trişti. La fel se
să-şi mai amintească de ele...
întâmpla şi cu părinţii lor.
Până într-o zi când au
descoperit că sufletele lor pot
vorbi şi altfel... că pot arata
tuturor ceea ce-şi doresc cu
adevărat nu doar prin cuvinte
ci şi prin joc, prin culoare,
prin dans, prin muzică şi
prin mişcare. Au înţeles că
mijloacele de exprimare sunt
diverse şi că au o mulţime de
posibilităţi de a alege. Dintr-o
dată totul părea atât de simplu şi de uşor!...

13
Jocul rupe masca tăcerii

Magda Cernea
logoped-psiholog, audiolog

Cine?
„Asociaţia Audiosofia” cu sprijinul „Fundaţiei Pentru
Comunitate” şi MOL România, a derulat un proiect inedit
în perioada ianuarie-septembrie 2014, cu şanse reale de a
fi continuat şi în următorii ani. Numele proiectului este
„Jocul rupe masca tăcerii”.

Pentru cine?
Proiectul „Jocul rupe masca tăcerii” s-a adresat în special copiilor hipoacuzici (purtători
de aparate auditive convenţionale sau de implant cohlear) cu vârste cuprinse între 3 şi 18
ani dar şi copiilor cu auz normal, printr-un program de terapie prin joc şi drama terapie.
Au participat în total 45 de copii hipoacuzici şi peste 80 de copii copii cu auz normal din
Bucureşti şi din toate colţurile ţării, coordonaţi de 11 voluntari profesionişti.

Pentru ce?
Dificultăţile de exprimare atrag după sine fie izolarea (copilul hipoacuzic adoptând strategii
defensive care pot duce la timiditate, dependența excesivă de părinți, teama de a fi în colecti-
vitate, teama de a nu greşi, dificultăţi în a face alegeri) fie, la polul opus, agresivitate excesivă
(manifestată prin strategii ofensive, crize de furie, comportamente violente îndreptate atât
către sine cât şi către ceilalţi) copilul nefiind capabil să găsească modalităţile adecvate de
exprimare. De aici și până la apariția patologiei nu este decât un singur pas. Cel mai frecvent
apar anxietatea, enurezisul, depresia, atacurile de panică, tulburările obsesiv-compulsive,
ticurile diverse sau blocajele emoţionale. La adolescență apar dificultățile de acceptare a sine-
lui și a schemei corporale (modicifcată de aparatul auditiv sau de implantul cohlear), ieșind
la iveală rănirea narcisică.

14
Jocul rupe masca tăcerii

Cum?
Noile modalităţi de exprimare le-au oferit copiilor
posibilitatea de a se confrunta cu emoţii diverse pe care
au fost nevoiţi să le gestioneze într-o manieră acceptată
de grup şi de cadrul terapeutic. Aceste emoţii au fost
exteriorizate, copiii având totodată acces la trăirile
interioare, conştientizându-şi astfel resursele personale.
Ei au fost fi puşi în situaţia de a trece de la realitatea de
zi cu zi, la realitatea dramatică, ceea ce le-a înlesnit o
mai bună cunoaştere de sine. Copiii au găsit împreună
căi şi mijloace comune prin care au înlăturat barierele de
comunicare. Jocul şi tehnicile drama terapeutice au oferit
modalităţi de exprimare diverse şi au rupt la propriu
tăcerea la care sunt condamnaţi adesea copiii hipoacuzici.

De ce?
Necesitatea implementării unui astfel de proiect rezidă
în faptul că necunoaşterea particularităţilor copiilor
hipoacuzici de către comunitatea auzitorilor, atrage după
sine marginalizarea lor. Modalitatea prin care atât copiii
auzitori cât şi cei neauzitori comunică fără bariere este
jocul şi mişcarea corporală. Terapia prin joc şi drama
terapia le oferă această ocazie. Astfel ei îşi pot găsi
limbajul comun de comunicare nonverbală, prin care
vor ieşi la iveală mai degrabă afinităţile care-i apropie
decât barierele care-i despart.

Magda Cernea
logoped-psiholog

15
Ghid de bune practici în formarea limbajului la copilul cu implant cochlear

Betiana Cioacă
 Absolventă a Facultăţii de Filosofie, secţia Psihologie, Universitatea Bucureşti (1974);
 Psiholog acreditat de Colegiul Psihologilor din România (psihopedagogie specială);
 Vicepreşedinte al asociaţiei logopezilor din România;

Copilul, când de parcă un copil ar fi jumătate de copil și


vine pe lume, jumătate orice altceva. Ok... A început lupta
este o bucurie și va mai dura până să se trezească din
pentru părinți. amorțire statul.
El este rodul
iubirii și este COMUNITATEA SURZILOR
primit cu Citeam într-o carte că ei înșiși, copiii surzi
iubire. Părinții (care devin în timp adolescenții surzi și apoi
se tem la maturi surzi) se consideră o comunitate
început de țipetele nocturne, de grimasele bilinguală, greu de insertat în comunitatea
cauzate de colici... Dar și mai mult se tem auzitorilor.
de muțenie. Copilul nu plânge... copilul
Se spune că în România sunt (conform
nu gângurește... De ce oare? Și mergând la
statisticilor) vreo 30.000 de surzi. Dacă statul
consult află un diagnostic cumplit: copilul
ar investi măcar a zecea parte din ceea ce dă
este surd. Îmi imaginez suferința părinților...
pentru autostrăzile viitorului (un fel de fata-
dorința lor de a recupera auzul copilului...
morgana cu costuri uriașe) în implanturile
dar, vai, practici „capitaliste” îi obligă să facă
cochleare, cei mai mulți ar avea o șansă la
rost de mulți-mulți bani ca să poată face un
reabilitare. Dar ce facem?! Ok... Punem
implant cochlear.
implanturi, dar cine formatează auzul
Și iată că în noaptea indiferenței globale copiiilor, când nu există decât o mână de
față de om, un medic extraordinar și un specialiști logopezi?
om deosebit (dr. Alexandra Neagru) crează
Întotdeauna am afirmat că primul logoped
o asociație prin care reușește să acceadă la
al copilului mic este părintele, dar el trebuie
fonduri și să înceapă lupta pentru realizarea
ghidat de specialist.
screening-ului auditiv la naștere. Dar lupta
e grea și continuă încă. Căci, chiar dacă Astăzi, când vorbim de comunicarea totală,
există acest screening în câteva spitale, statul specialistul logoped se adresează copilului
nu decontează decât un implant cochlear, neauzitor pe toate planurile: verbal și afectiv.
16
Ghid de bune practici în formarea limbajului la copilul cu implant cochlear

Între logoped și copil se creează o punte a Comunicarea dintre auzitori și hipoacuzici


încrederii și fiecare sunet emis corect este o este de aceea de multe ori dificilă, adeseori
sursă de bucurie pentru toți factorii implicați. hipoacuzicii retrăgându-se din comunitatea
auzitorilor, unde se simt frustrați pentru că
Cu aceste implanturi cochleare copilul accede nu sunt înțeleși. Motivația lor de a comunica
la simboluri verbale și astfel se apropie treptat se diminuează.
de comunitatea auzitorilor, reușind să devină
parte a întregului social, acceptat social. Lexicul unui hipoacuzic ajuns școlar se
limitează la 70-100 de cuvinte cu sensul-
nucleu, greu de folosit în propoziții.
DESPRE LEXICUL COPILULUI CE Obiectivul principal al logopedului este să-l
NU AUDE învețe pe copil nu numai articularea corectă
a sunetelor, ci înțelegerea semnificației
Până la implantare copilul neauzitor și cuvintelor în varii contexte. Așa cum cu toții
familia folosesc gesturile pentru a putea știm, cuvintele sunt haina sonoră a realității
comunica. Prin gest copilul reușește să-și și stau la baza gramaticii. Dar de la articulare
exprime nevoile, dorințele, dar și să înțeleagă la denumire și mai apoi la propoziții și situații
universul imediat. Aceste gesturi vor fertiliza în care este necesară mânuirea sintaxei, este
utilizarea limbajului oral odată începută o cale lungă.
recuperarea logopedică. Lexicul, atât din punct de vedere cantitativ,
Experiența a demonstrat că un copil cât și calitativ este sărac. La vârstele mici,
hipoacuzic învață mult mai greu articularea copilul hipoacuzic trebuie să exploreze
corectă a sunetelor. Ei trebuie să exerseze universul imediat și să-l denumească.
și labiolectura pentru a sesiza mișcările Elementul senzorial, intuitiv, este important
la vârstele mici.
organelor fonatorii.
Cuvântul-etichetă pentru un obiect sau
altul format cu ajutorul concretului poate să
îngreuneze generalizarea.
Copilului hipoacuzic îi este dificil să
surprindă și să imite tonalitățile. Lipsa
cunoașterii rolului cuvântului în intonațiile
verbale, a formelor gramaticale (singular-
plural, aricolul hotărât – articolul nehotărât)
determină probleme în gradul accesibilității.

17
Ghid de bune practici în formarea limbajului la copilul cu implant cochlear

7
CE POATE SĂ FACĂ UN LOGOPED Părintele va trebui să facă echipă cu
ȘI PARTENERIATUL PĂRINTE - logopedul, urmărind pașii făcuți în emisia
LOGOPED sunetelor și contribuind activ la dezvoltarea

1
lexicului. Munca de formatare a limbajului
Când se începe demutizarea, copilul trebuie nu se oprește la ușa cabinetului, ci continuă
să înceapă exercițiile respiratorii (suflat clipă de clipă sub formă ludică.
în baloane de săpun, fluiere, moriști etc.),

8
deoarece noi vorbim în expir. Ajuns la vârsta micii școlarități, copilul
trebuie să aibă toate sunetele emise corect

2
Copilul trebuie să vizualizeze în oglindă pentru a intra în colectivitatea normalității.

9
sau față-în față pozițiile organelor fono-
articulatorii în articularea sunetelor și Copilul nu trebuie izolat, ci trebuie să se joace
prin imitație să reușească să-și poziționeze atât cu copii ca și el, dar și cu cei care nu au
organele. probleme.

3 10
Pentru început, trebuie emise vocalele și abia Nu impuneți copilului exerciții de emisie
apoi consoanele. Fiecare sunet va fi pus în când nu are chef și transformați totul într-o
releție cu imagini / obiecte care încep cu acel joacă care să-l motiveze.

11
sunet (ex.: pentru a i se pot prezenta avion, Micului școlar trebuie să i se citească și să i se
arici, albină, ancoră, aripă) povestească mult pentru a putea să surprindă

4
Se vor forma silabe deschise și apoi silabe diferite aspecte ale vieții. Faceți jocuri de rol
închise, urmate de silabe duble și logatomi (ex.: tu ești Scufița Roșie și eu sunt Lupul).

12
(ex.: pa, pe, pi.....ap, ep, ip....papa, pipi, popo, Învățați-l pe copii poezioare scurte la început,
.... apa, epe, ipi.... pap, pipi, pup.... ) cântecele cu mișcare, iar când ajung școlari

5
În funcție de evoluția sunetului pe care îl puneți accent pe melodicitatea versurilor.

13
emitem, copilul va începe să recunoască Într-o lume competitivă nu aveți pretenții
imaginile/obiectele care încep cu sunetul să fie competitiv. Când va învăța sintaxa
emis. Apoi vom căuta cuvinte-imagini cu propoziției va reuși să se exprime lejer, dar
sunetul respectiv în poziție mediană și până atunci, lăsați-l să facă singur propoziții
apoi finală. Vom pune accent pe cuvintele despre utilitatea lucrurilor și să le clasifice.
care arată acțiuni și care ne vor permite să
realizăm propoziții.

6
Lecturile și povestirile vor ajuta copilul
implantat să învețe noi cuvinte și să le Betiana Cioaca
folosească cu diferite ocazii. logoped-psiholog
18
Sfatul specialistului

Anca Ciurlău
audiolog Cohleea

19
Drumul spre Lumea Sunetelor
E xistă pe lumea asta multe feluri de pitici, printre care şi cei despre care am să
vă povestesc. Ei sunt mai speciali, sunt piticii care nu aud.
Lumea în care trăiesc aceste fiinţe minunate este frumoasă, plină de culori,
mirosuri, mişcare şi forme deosebite, dar fără pic de sunet şi parcă… lipseşte ceva.
Aşa că, într-o zi, trei dintre ei s-au hotărât să plece într-o lungă călătorie spre Lumea
Sunetelor, care le era necunoscută, dar aflaseră că era o lume minunată şi voiau
neapărat să ajungă acolo.
Cei trei năzdrăvani de care vă
povestesc erau: piticul Săltăreţ, el
era cel mai mare şi mai năzdrăvan,
pitica Gaga, cea mijlocie ce seamănă
perfect cu Heidi, fetiţa munţilor şi
cea mai mică şi mai scumpică, pitica
Veselie. Toţi sunt minunaţi în felul
lor şi fiecare are ceva magic cu care
te atrage. Piticii noştri au un limbaj
ştiut numai de ei prin care comunică.
Iată că veni şi ziua în care se hotărâră
piticii nostri să pornească la drum.
S-au înarmat cu mult curaj, că plecau
spre ceva necunoscut lor, dar în acelaşi
timp şi cu foarte multă voinţă. Au aflat
de la piticii mai mari că vor trebui sa
străbată mai multe tărâmuri diferite şi
au pornit într-acolo.
Au mers ei ce au mers, se mai opreau,
că erau mici şi obosiţi, dar voinţa lor era uriaşă şi porneau mai departe. Prima dată

20
Drumul spre Lumea Sunetelor
au ajuns pe tărâmul zânei Nona, o
zână brună şi tare drăguţă. Aceasta
le-a dat sa mănânce şi să bea lăptic,
că doar erau pitici, şi le-a oferit şi o
cameră cu pătuţuri exact pe măsura
lor în care să poată dormi până a
doua zi, ca să prindă puteri.
Cum s-au trezit năzdrăvanii noştri au
mers la zâna Nona, să afle calea spre
Lumea Sunetelor, dar se întrebau cum
să-i explice ce vor, că ei aveau limbajul
lor pe care doar ei îl pricepeau, dar
spre surprinderea lor zâna îi înţelegea
perfect. Şi le-a spus aşa:
– Dragii mei, trebuie să treceţi prin
câteva probe mai întâi, abia apoi vă
voi putea spune ce cale trebuie să
urmaţi.
– Ce probe, întrebară piticii?
– Mai întâi trebuie să învăţaţi să respiraţi pe năsuc şi pentru asta trebuie să treceţi pe
la Crabul Argintiu. El are un cleştişor mic, vă apucă un pic de năsuc şi gata.
– Dar eu am o bucăţică mică de nas, spuse pitica Veselie, dacă mă apucă cleştişorul
şi rămân fără el?
– Nu vei rămâne fără el, o linişti zâna.
Plecară cei trei năstrusnici un pic speriaţi spre Crabul Argintiu. Când îi văzu, acesta
le spuse:
– Nu vă fie frică, foarte mulţi copii trec pe la mine şi îi ajut să respire mult mai bine,
să doarmă noaptea mai liniştiţi. Uite, voi băgaţi năsucul în cleştişorul meu şi gata. Zis

21
Drumul spre Lumea Sunetelor
şi făcut: au băgat năsucul în cleştişor
şi gata, în 5 minute erau toţi fericiţi
şi chiar foarte veseli că acum puteau
respira mult mai bine şi chiar cu
guriţa închisă.
Au mers repede la Zână să-i spună,
aceasta i-a mângâiat şi le-a spus că
au fost foarte curajoşi, iar a doua zi
vor merge la a doua probă.
Când s-au trezit dimineaţă erau
veseli nevoie mare, repede să vadă ce
trebuie să mai facă.
– Vreau să-mi aduceţi de pe câmpul
acela cu flori câte o albăstrea, dar să
ştiţi că pe câmp zumzăie albinuţe.
Au plecat piticii şi când să ajungă la
albastrele, o albinuţa pic! l-a înţepat
pe Săltăreţ.
– Au! strigă acesta, de ce m-ai înţepat?
– Păi ai rupt floricica de pe care luam eu polen.
– Păi şi pe mine mă doare piciorul acum.
Nu apucă el să termine de vorbit cu albina că pic, pic şi piticele au fost înţepate.
- Au, au! strigară şi ele.
– Nu vă fie frică, înţepătura noastră vă va prinde bine cândva, le spuse albinuţa şi
zbură zumzăind mai departe.
Luară floricelele şi plecară să le duca zânei.

22
Drumul spre Lumea Sunetelor
A treia zi, veseli că vor afla drumul,
merseră şi o întrebară pe zână pe unde
să o ia. Aceasta le spuse:
– Ca să ajungeţi în Lumea Sunetelor vă
trebuie câte un prinzător de sunete.
– De unde să luăm noi aşa ceva, întrebă
Gaga?
– Mergeţi prin tunelul luminos şi
ajungeţi la Împaratul Verde, el are aşa
ceva.
Îi mulţumiră zânei şi plecară mai
departe.
– Dar mie mi-e frică în tunel, zise Veselie.
– Stai liniştită că eşti cu noi, spuseră
prietenii ei.
Au ajuns ei un pic speriaţi la tunelul
luminos, care era cam mare pentru
piticii noştri, dar şi-au facut curaj şi au intrat. Acolo îi aşteptă un spiriduş care le dădu
să bea o licoare şi până să întrebe ceva, piticii adormiră. Când s-au trezit, spiridusul le
dădu câte un cerculeţ colorat şi le zise că Împăratul Verde îi aşteaptă.
– Ce doriţi de la mine?, îi întrebă împaratul.
– Vrem să ajungem în Lumea Sunetelor, spuseră micuţii.
– Şi eu cu ce vă pot ajuta?
– Păi am înţeles că ne poţi da câte un prinzător de sunete.
– Bine dragilor, dar pentru asta trebuie să-mi daţi cerculeţele voastre colorate.
I-au dat piticii cerculeţele, împăratul le-a dat prinzătoarele şi le-a zis că de acum, acele
prinzătoare de sunete trebuie să le poarte mereu lângă urechiuşe.

23
Drumul spre Lumea Sunetelor
Au pornit veseli nevoie mare mai departe şi au ajuns şi pe tărâmul Zânei Vorbăreţe, o
zână tare drăguţă, iubită de toţi copiii din jurul ei. Aceasta când îi văzu îi îmbrăţisă
şi îi duse într-o gradină mare, frumoasă, plină de flori colorate în toate culorile, cu
multă verdeaţă şi sute de copii ce alergau veseli în toate părţile.
– Unde suntem? întrebară piticii.
– Dragii mei, aţi ajuns în Lumea Sunetelor. Cu ajutorul prinzătorului de sunete eu
am să vă învăţ cum să le prindeţi şi cum să folosiţi aceste lucruri minunate astfel încât
să puteţi şi voi să vorbiţi ca ceilalţi copii.
– Uraaaa!!! se bucurară piticii noştri încă în limba lor secreta, şi cum facem?
Şi Zâna Vorbăreaţă le arătă exact ce trebuie sa facă astfel încât să poată prinde toate
sunetele cu prinzătorul lor minunat. Şi alergau piticii noştri toată grădina în lung
şi-n lat de dimineaţa până seara să poată prinde sunetele acelea minunate care lor
până acum le-au lipsit atât de mult.
– Dar eu nu pot să-l prind pe sunetul acela ca un băţ cu punctuleţ, spuse Săltăreţul.
– Mai încearcă, spuse zâna, uite, acum, sari repede dupa el.
– Iiiiiiiiiiiiiiiiii, zise Saltaretul.
– Da, acela este „i”!
Şi aşa piticii noştri minunaţi au lăsat deoparte limbajul lor secret şi au început să
vorbească limba tuturor şi să fie înţeleşi de ceilalţi copii şi să poată auzi toate vorbele
drăgăstoase ce le spuneau parinţii şi toţi cei din jurul lor.

de Alice Popa, mama Luanei (pitica Veselie)


Ilustratii realizate de Echipa de Basm,
condusa de Cosmina Dragomir

24
Drumul spre Lumea Sunetelor

aici vor fi ilustraţii realizate de


Echipa de Basm, copii cu vârste
cuprinse între 5 şi 12 ani

25
Povestile unei ploi calde de vara
P entru că sunt la vârsta marilor elanuri,
a viselor îndrăznețe, am hotărât sa
intru in Poveste... Vă spuneam, scriind
despre mine, că Povestea e fără de sfârșit!...
Numele meu este Diana Danciu și sunt o
adolescentă din clasa a X-a a Liceului de
Artă din Tg.Mureș. Drumul meu este altfel
decât al altor adolescenți. Drumul meu a
fost o bătălie perpetuă, o poveste specială
unde eu , personaj principal in poveste, a
trebuit să dovedesc că povestea mea, ca toate
poveștile copilăriei,are un final fericit! Nu a
fost ușor,dar am învățat că lupta face parte
din viață, că curajul îl dobândim, că visele păsărilor, sunetul polii, vocea mamei - toate
pot deveni realitate dacă suntem destul de îmi erau străine și mi se părea nedrept.
puternici să credem în ele până la capăt. Pentru mine, toate acestea erau doar zgomote
indrescifrabile. Refugiul îl găseam atunci
Fiind hipoacuzică, viața mea se înrămază
când pictam si când pe șevalet culorile
între înainte si după implant. Înainte nu
căpătau viața sub mâna mea, sub ochii mei.
înțelegeam și nu putem desluși ceea ce se
Culorile îmi vorbeau într-un limbaj doar de
întâmpla în jurul meu si eram dependentă
noi știut,acolo auzeam frumusețea nevăzută
de mama, de ai mei,de ceilalți... Făceam
a lumii.
citire labială si nu era deloc ușor. Mama îmi
era mereu alături și era îngerul meu păzitor. Pe măsură ce trecea timpul,anii se scurgeau
Prin ea încercam să înțeleg și să aud lumea și începeam să înțeleg tot mai mult ce
din jur. Disponibilitatea ei era infinită, lucru important este sa nu fii singur pe lume.
care nu era mereu valabil și pentru ceilalți Părinții sunt lângă noi mereu, dar vine
care mă înconjurau: colegi,prieteni, verișori. vremea când ei vor pleca...Gândul acesta
Mă simțeam în afara lumii si a lucrurilor, nu-mi dădea pace și i-am spus mamei că
iar asta era chinuitor si sufeream mult, fără dacă există Moș Crăciun cel adevărat eu îl
să mărturisesc prea des acest lucru. Îmi era rog să îmi aducă un frățior sau o surioară. În
nespus de greu. Foșnetul frunzelor, trilul 2008,în 25 Septembrie, se naște fratele meu,

26
Povestile unei ploi calde de vara
David, o binecuvântare pentru întreaga operației. A doua zi am avut o durere de cap
familie. Mama era foarte fericită pentru suportabilă. Au urmat zile de neliniști, din
David și tot atât de tristă pentru suferința nou speranțe și așteptare. Așteptam ziua în
mea. care să pot să aud.
În 2010 mi-am pierdut aproape total auzul. 10 mai 2012 – activarea implantului: o
Protezele nu mă mai ajutau... Se naste ideea dimineața minunată, cu soare blând,
unui implant...Apare speranța! Odată cu ea primăvăratic mi-a adus bucuria! AUD,
si teama! Frica de necunoscut ce din nou plâng, mă doare sunetul...plângem toți de
îmi stătea în față. Oameni buni și generoși bucurie! E sărbătoare în familia noastră!
mi-au stat aproape în tot acest drum nou D-na Anca Modan este cea care realizează
pentru mine, îndrăzneț și plin de speranțe. primul reglaj. Nu știu daca va putea
Pe lângă mama, a fost cu mine mereu d-na înțelege vreodată câtă bucurie mi-a adus.
audiolog Anca Modan, căreia nu cred să-i Atât de multă încât nu încape în cuvinte!
pot mulțumi vreodată... Ideea implantului D-na audiolog Anca Modan este omul
era cuceritoare, dar pe măsură ce ea devenea care m-a ajutat necondiționat din 2012
o certitudine, teama mea se instala treptat. încoace îmi realizează reglajele, mă înțelege,
David, fratele meu, avea doi ani, vorbea, cânta, mi relația noastră a evoluat de la
se adresa, dar vocea lui îmi era străină. Nu pot să pacient-specialist la una de
nu îi aud vocea! O întrebam pe mama ce voce are prietenie, foarte frumoasă și
David... Acest lucru m-a motivat şi mi-a dat curaj: specială, bazată pe încredere
trebuia să îi aud vocea fratelui meu! reciprocă. Îmbrăcată în haine de
sărbătoare, cu primii pantofi cu
Ziua cea mare nu a întârziat mult: 24 Martie toc, coboram scările clinicii și nu știam ce
2012. Mi-a fost frică, tremuram atât de tare sunet mă însoțește. Era sunetul pantofilor
încât nu am putut să îmi dau jos ochelarii cu toc, semn al cochetărie feminine care se
de pe nas. Sentimentul de teamă se împletea impunea, nu-i așa?
cu cel de speranță și cu încrederea că după
De-acum lumea mi se descoperea altfel:
totul va fi altfel.
vocea mamei, vocea lui David – fratele meu,
Am adormit cu imaginea Ancăi Modan, care vocea tatălui meu și a bunicilor, toate îmi
era lângă mine si mă mângâia pe frunte. aparțineau. Lumea îmi arăta necontenit
Nu am simțit nimic, am dormit in timpul partea ei frumoasă: foșnetul frunzelor,

27
Povestile unei ploi calde de vara
cântecul păsărilor, sunetul sertarului de la sa fiu studentă și am aspirații ca orice
birou, iarma din curtea școlii, sunetul ploii. adolescent de 17 ani. Sunt un om liber,
sănătos , fericit și cred că acesta e cel mai
Mi-am auzit numele. E foarte frumos si
mare dar pe care viața ni-l poate dărui.
melodios: DIANA. E minunat! M-a fascinat
Îndăzniți! Eu am reușit! Și voi puteți reuși!
sunetul ploii,iar vara lui 2012 cred că a fost
Și voi puteți auzi! Cu lacrimi în ochi am
cea mai frumoasă și generoasă cu mine. Mi-a
sfătuit familia unui copil de 6 ani, indecisă
oferit tot cântecul lumii, tot ceea ce eu înainte
pentru implant:” vă rog nu îl mai chinuiți.
nu deslușeam , nu înțelegeam. Auzeam
Ajutați-l să audă!”
și nu mai încetam să
descopăr, să mă bucur În fiecare zi descopăr
de tot ce era în jur. lumea. În fiecare zi
Ploaia, ce minune! cuceresc lumea. În
Ploaia își depăna fiecare zi îi mulțumesc
și ea poveștile... Am lui Dumnezeu pentru
auzit poveștile unei ploi că a fost și este cu mine.
calde de vară. În fiecare zi îi mulțumesc
d-nei audiolog Anca Modan,
Amintirile de dinainte de implant
fără de care povestea nu ar fi avut
lasă loc celor de după: au trecut doi ani
un final fericit. În fiecare zi îi mulțumesc
si jumătate de cand aud, am învățat fiecare
mamei mele, fără de care Povestea nu ar fi
litera, sunet, cuvânt și continui să învăț,
fost minunată! Mamei mele i-am îmbogățit
am făcut logopedie și în prezent fac ore de
viața și datorită mie a devenit un om mai
dicție la Academia de Teatru din Tg.Mureș.
înțelept și mai bun .Asta crede ea. Eu cred
Sunt fericită că aud vocea mamei, vocea
că doar datorită ei sunt o învingătoare. În
lui David, sunetul ploii care m-a fascinat,
fiecare zi îi multumesc lui David pentru că
valurile mării și , la doi ani de la implant,
există. Și familei mele că mă face fericită.
zumzetul albinelor din corcodușul înflorit
În fiecare zi. Pentru că fiecare zi îmi aduce
al vecinului.
aproape șoaptele lor pe care le AUD!
Dacă înainte de implant îmi era frică de
lumea de dincolo de poarta casei, azi sunt
independentă, călătoresc fără mama, visez Diana Danciu
28
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Ilaria Alexandru
Bucureşti
Vârstă: 2 ani şi 2 luni
Vârsta activării: 1 an şi 5 luni
Implant cohlear unilateral


Este un copil tare drăgălaş, energic, îi
place foarte mult să cunoască lucruri
noi, persoane noi, îi plac puzzle-urile
şi adoră să deseneze.

Ea este Ilaria, are 2 ani si 2 luni ,este un copil A urmat apoi o perioada extrem de dificila
tare dragalas, energic, ii place foarte mult insa Dumnezeu ne-a dat puterea sa
sa cunoasca lucruri noi, persoane noi, ii depasim aceasta situatie ,ne-a dat putere
plac puzzle-urile si adora sa deseneze. sa luptam, ne-a dat incredere ca totul o sa
fie bine si ne-a scos in cale oameni minunati
Am aflat ca nu aude la varsta de 1 an si o luna, care ne-au ajutat. A fost operata la varsta
diagnosticul a fost nemilos - hipoacuzie de 1 an si 4 luni in data de 23 decembrie la
profunda bilaterala. Iasi, Craciunul si Revelionul le-am petrecut
in spital dar nu a mai contat,
eram bucurosi ca am trecut de
operatie si foarte nerabdatori
pentru ce avea sa urmeze.

In acele 3 luni de cand am aflat


si pana a fost operata, Ilaria a
purtat proteze auditive insa
nu i-au fost de nici un folos,
nu a reactionat niciodata la
nici un sunet. In prezent face
logopedie o data pe saptamana
cu doamna Nicoleta Cazacu si
evolueaza destul de bine.

29
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Are in vocabular cateva cuvinte, insa


intelege destul de multe lucruri. Dupa ce a
implinit varsta de 2 ani , am vazut ca este
mai dispusa sa repete cuvinte in felul ei
desigur (cum poate).
Ilaria aude de 9 luni, suntem inca la inceput
de drum, nu avem noi cine stie ce experienta
dar poate ajuta pe cei care sunt la inceput
ca noi. La scurt timp dupa ce a inceput sa
auda, aproape in fiecare zi faceam cu ea in
brate un tur al casei ca sa invete obiectele
din jurul nostru. Din fiecare camera ii aratam
cateva obiecte, 2-3 maxim (nu mai mult, ca
sa poata sa le retina) si le tot repetam ca Este un copil foarte receptiv, este destul de
sa o ajut sa le fixeze. Cu timpul, a reusit sa atenta la tot ce se intampla in jurul ei, in
le indice singura atunci cand o intrebam schimb este si foarte incapatanata si asta
unde sunt. Pe parcurs, mai introduceam imi ingreuneaza munca.
obiecte noi si tot asa. Cand a inceput sa se
plictiseasca de cartonase cu litere, planse, Ilariei i-am creat si o pagina de facebook
animale si nu mai vroia sa faca nimic, am unde postez din cand in cand filmulete
luat o papusa, am asezat-o frumos pe scaun si descrieri cu evolutia ei de la activarea
si am inceput sa exersez cu papusa si pe implantului.
ea o ignoram total. Eu intrebam, tot eu
raspundeam in locul papusii (imi schimbam Are un singur implant, se descurca destul
vocea desigur sa fie mai distractiv). Asa, de bine si intentionam sa-i facem si un al
reuseam sa ii captez atentia, venea singura doilea implant pe viitor. Suntem constienti
si intra in jocul nostru. ca ne asteapta un drum greu, ca trebuie sa
dam dovada de multa rabdare, insa acest
Incerc acum sa o fac sa vorbeasca folosind lucru nu ne sperie deloc, satisfactia pe care
un microfon (de fapt o improvizatie de o avem in momentul in care Ilaria intelege
microfon care poate sa fie un creion, un ce ii spunem, ne striga prin casa, danseaza,
bat, o carioca, orice) ca sa inteleaga ca este canta... este de nepretuit.
randul ei sa vorbeasca.
Mihaela Alexandru, mama Ilariei
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Arun Cocian
Jucu de Mijloc, Cluj
Vârstă: 3 ani şi 3 luni
Vârsta activării: 1 an
Implant cohlear bilateral “

Îi place să primească câte un titlu ca
să poată compune cântece la comandă.
Mereu voios.

Arun, baiatul nostru de 3 ani este implan- masuta, copilul cu cartonasele sau strate-
tat bilateral de la varsta de un an. Locuim giile fixe. Are 5 decibeli pe linie la audio-
langa Cluj. Ca idee, dupa ce am incercat grame, verbalizeaza peste 2000 de cuvinte,
sumar vreo 4 logopezi, am renuntat la idee vorbeste in propozitii de 8, 9, 10 cuvinte,
inca din primele 2 luni, unii erau semidocti, perfect gramatical, are notiuni de copil de
altii nu aveau vocatie in comunicarea cu scoala primara, are ureche muzicala.
copiii, altii erau ok insa nu aveau ce sa ma
Problema lui se invarte deocamdata in jurul
invete.
pronuntiei, cand se exprima in propozitii
La fel am patit si cu multele workshopuri si scurte are inteligibilitate de 100%, cand o ia
conferite - zero informatii noi. Arun tocmai cu eseul il intelege doar familia. Cu ce pot fi
a facut doi ani de la activare si este, din cati de folos? Cu multa multa “bibliografie”, am
am cunoscut, cel mai voios si mai vital copil. comandat in timp zeci de carti si dvd-uri
Pare mereu pe pe aceasta tema. Acum sint, din nou, date
un cocktail de unui parinte, in doua saptamani le primesc
amfetamine si indarat. A... si sint un corn al abundentei in
suc concentrat materie de ponturi date parintilor cu copii
de goji, prezen- uber uber saltareti :)
ta care a solici-
Ma bucur de voi. Pe curand.
tat interventii
creative din
partea noastra. Ada Benea, mama lui Arun
nu e si nu a fost
copilul ce sta la

31
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Sara Alexa Gagiu


Bucureşti
Vârstă: 2 ani şi 1 lună
Vârsta activării: 1 an şi 7 luni
Implant cohlear bilateral


Când simţi că nu mai poţi, găseşte în
zîmbetul copilului tău puterea de a
merge mai departe.

Bună! Frumuşica asta mititică are 2 ani şi un pic. O cheamă Sara Alexa şi este din Bucureşti.
A fost operată bilateral simultan la vîrsta de un an şi 7 luni la spitalul Marie Curie. După
cel de-al doilea reglaj a început să perceapă anumite sunete, a început să-şi recunoască
numele, iar faptul că are ambele implanturi o ajută foarte mult la orientare.
Dacă este să vorbim de pasiuni, Sara are deja cîteva, printre ele se numără dansul. Îşi petrece
mult timp în faţa televizorului, repetînd după o fetiţă pe nume Heaven, care dansează
împreună cu mama ei. Are o memorie foarte bună, ştie toate mişcările, ba mai mult, chiar le
anticipează şi le execută înainte! :)
Acum, la jumătate de an de la activare, începe încet-încet să scoată sunete, este din ce în
ce mai atentă şi dornică să înveţe. Facem logopedie de două ori pe săptămînă cu doamna
Florenţa Rădulescu. La început, nu prea stătea ea pe scaun, mai şi plîngea. Dar după cîteva
şedinţe s-a obişnuit. Are deja prieteni care au, de asemenea, implanturi cohleare, şi exersăm
împreună cu ei. Şi în cabinetul de logopedie, dar şi acasă, cu Horia şi Ilaria. Îi ajută foarte,
foarte mult asta.
Dar nu este o regulă. Unii copii poate vor
da rezultate mai bune lucrînd singuri,
dar pentru încrederea lor, este bine să
interacţioneze şi cu alţi copii, şi la început,
cred eu, cu copii purtători de implant.
Este bine să încercaţi mai multe variante.
Şi vedeţi cum se descurcă cel mai bine.

Mihai Gagiu, tatăl Sarei


Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Alexandru Popescu
Timişoara
Vârstă: 3 ani
Vârsta activării: 1 an şi 6 luni
Implant cohlear unilateral


La noi funcţionează foarte mult jocul
rolurilor. Astfel, învaţă să vorbească
corect, deorece încearcă să mă corecteze
la vorbire.

Sa incepem cu prezentarile... Alex are 3 ani Asteptam informatii de la ceilalti parinti care
frumosi si zburdalnici. Am facut cunostinta cu au trecut deja de faza asta, poate ne puteti
implanul la 1an si jumatate. Evolutia este buna, oferii sfaturi practice.
intelegem tot, vorbim de toate (comunicam
La noi functioneaza foarte mult jocul rolurilor.
numai verbal).
Mai nou el este mama, iar eu sunt Alex. Cel mai
Acum suntem in faza in care vrem sa facem mult la jocul acesta, pe langa faptul ca imi da
propozitii din 2 cuvinte si chiar ne ies, dar sa mananc, ma duce la wc, ma culca si toate
cand incercam mai mult de 2 cuvinte.... ultimul cele, imi place ca imi arata si el mie animale
cuvant este pe intelesul nostru, restul numai el si anotimpuri, pur si simplu ma invata, imi
stie ce spune, dar este foarte hazliu... La inceput explica la fel cum fac si eu. Mi se pare o metoda
incercam sa fac acasa cu el cat mai multe super ok si invata sa vorbeasca corect, deorece
activitati, dar in timp mi-am dat seama ca ar incearca sa ma corecteze la vorbire.
trebui sa ma implic cel mai mult in lucrurile pe
E super... incercati!
care le indrageste la momentul respectiv si asa
avem rezultate mai bune. Merge la gradinita
de la 2 ani si s-a integrat foarte bine.
Nadia Andreea, mama lui Alex

33
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Patrick Stanculeanu
Giurgiu
Vârstă: 3 ani şi 9 luni
Vârsta activării: 3 ani şi 9 luni
Implant cohlear bilateral “

De la activare este foarte vesel, a început
să se uite cand îl strig pe nume.

Buna ziua, ma numesc Patrick Stanculeanu si


am 3 ani si 9 luni!
Povestea mea pe scurt ar fi:
Acum 1an si 4 luni mamica mea a depistat ca
eu nu aud, de atunci a facut tot posibilul sa
pot fi operat bilateral cu ajutorul unor oamenii
minunati!
Pe 8 sep 2014 visul nostru s-a implinit, am
fost operat, iar pe 9 octombrie a fost activarea
implantelor. De atunci sunt foarte vesel, am
inceput sa ma uit cand ma striga mami, spun
ma-ma, ta-ta, pa, upa (pupa). Abia astept sa
invat cuvinte noi cu ajutorul doamnei logoped
Radulescu Florenta.
Va pup!

Camelia Stanculeanu, mama lui Patrick


Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

David Baltag
Giurgiu
Vârstă: 2 ani şi 8 luni
Vârsta activării: 1 ani şi 5 luni
Implant cohlear bilateral


După 6 luni de la implant a început
să spună cum fac animalutele... trenul,
maşina...

Buna, eu sunt David, din Snagov si am 2 ani si 8


luni... am fost implantat bilateral la varsta de 1
an si 5 luni la Viena.
Urmez logopedia cu d-na Magda Cernea pe care
o iubesc mult... Sunt un baietel plin de energie,
sociabil si foarte curios... deja am inceput sa
vorbesc...
Imi plac “apaatele” din cap si nu pot sta nici-o
secunda fara ele! Sunt dornic de cunostine noi ,
asa ca...bine v-am gasit!
David cam dupa 6 luni de la implant a inceput
sa spuna cum fac animalutele... trenul, masina...
etc.. si chiar daca vi se pare ca nu stie sau nu
intelege anumite cuvinte, dvs. sa i le repetati,
pt ca o sa aveti mai tarziu o surpriza...cel putin
asa mi s-a intamplat mie...mult succes si multa
rabdare!

Emanuela Baltag, mama lui David

35
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Anamaria Nastase
Bucureşti
Vârstă: 8 ani şi 10 luni
Vârsta activării: 1 an şi 7 luni (urechea dreaptă)
3 ani şi 5 luni (urechea stângă)
Implant cohlear bilateral


Anamaria reuşeşte să demonstreze că
normalitatea poate fi atinsă chiar şi
pentru persoanele cu dizabilitate.

Anamaria este un copil special, care prin reluarea reglajelor, audiogramelor si


s-a nascut intr-o lume a tacerii. Pana exercitiilor logopedice necesare stimularii
la 19 luni nu a auzit deloc, cand a fost urechii stangi. La cca 4 ani este inscrisa in
implantata cohlear pe urechea dreapta. gradinita de masa, pe care o frecventeaza
Efortul financiar (40.000 Euro) a fost al cu succes, gratie si cadrelordidactice,
familiei pentru dispozitivul si interventia care au ajutat-o sa se integreze in
de la Viena. colectivitate, dar si datorita continuarii in
paralel a orelor de recuperare si datorita
La cca 1 luna s-a activat aparatul de implant
dobandirii limbajului specific varstei.
cohlear si in cca 10 luni, prin audiograme,
reglaje si sedinte de logopedie, s-a atins In toti acesti ani de terapie, munca de
pragul auditiv normal. Dupa exercitii de recuperare a fost coordonata de logoped
stimulare auditiv-verbale intense, la 2 ani si continuata intens in familie, fapt
reuseste sa rosteasca, ca un dar de ziua ce a dus ca in pragul varstei de 5 ani şi
mamei, primul si cel mai pretios cuvant: jumătate sa ajunga si chiar sa-i intreaca
MAMA. din punct de vedere al dezvoltarii pe
copiii de varsta sa.
La 3 ani si jumatate, datorita rezultatelor
deosebite ale terapiei de recuperare La 5 ani a inceput lectiile de limba engleza,
auditiv verbale, i se recomanda atat la gradinita cat si in particular, in
implantarea bilaterala. prezent avand 4 ani de studiu, cca 1500
de cuvinte in vocabular, reusind sa poarte
Din nou efortul financiar (40.000 euro
mici conversatii, sa cante ( pian + voce),
operatie + dispozitiv) este sustinut de
sa se prezinte si sa joace mici piese de
familie, si interventia este realizata la
teatru - toate in engleza.
Viena. Recuperarea pe cea de-a doua
ureche se realizeaza destul de anevoios,
36
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

La 5 ani si 2 luni a inceput lectiile de


patinaj artistic, in prezent frecventand
antrenamentele de cca 4 ani, participand
la numeroase serbari si dansuri solo pe
gheata.
La 5 ani si jumatate a inceput lectiile de
inot, apa fiind un dusman al aparatelor,
familia gasind solutii de sigilare a
aparatelor in pungi etanse, pentru a fi
introduse sub casca, in piscine, (pentru a
lua startul corect la concursuri).
La 5 ani si 9 luni a inceput lectiile de
balet in cadrul Scolii de Balet “Studio
M” a Operei Romane, condusa de Prof
Balet Magdalena Rovinescu, iar in cei 3
ani de cand studiaza baletul a participat
la 6 spectacole de balet, (“Magazinul
de Papusi”), dansate pe scena Operei
Romane din Bucuresti.
Marele Premiu, Premii de muzicalitate,
La 5 ani si jumatate a inceput, ca o Premii pentru cea mai buna interpretare)
continuare a terapiei auditiv verbale, in scoli si licee de muzica si 4 Premii
lectiile de pian. Profesoara i-a testat Internationale.
capacitatea de diferentiere a notelor
In toamna anului 2013, a participat
muzicale si de redare a ritmului, si a
la Festivalul Concurs de Pian pentru
constat ca poate sa lucreze cu ea ca si cu
Persoane cu Dizabilitati, ed a III-a, de
un copil auzitor. La cca 4 luni de studiu
la Viena, unde a concurat impreuna cu
ai pianului, a participat la primul sau
copii si adulti cu acelasi tip de dizabilitate
concurs de interpretare la pian, unde a
(deficiente de auz si comunicare) si a
obtinut primul Premiul I.
obtinut Medalia de Finalist, Placheta
Acest fapt o determina sa-i ceara de Bronz si Trofeul Cheia Sol, pentru
Mosului Craciun un pian adevarat, pe performanta deose-bita dovedita in
care il si primeste. Pana in prezent a concus la varsta mica.
participat la 25 de concursuri de pian,
Festivalul este organizat la 4 ani, fiind
impreuna cu copiii auzitori, fara a se sti
considerat Jocuri Paralimpice, iar
ca ea poarta implant cohlear, unde a
premiile obtinute, echivaleaza cu titlul
obtinut 30 de premii nationale (Premii
de Dublu-vicecampion Olimpic la pian
I, Premii Speciale, Premii de Excelenta,

37
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

(International Piano Festival by People si in emisiuni TV pentru promovarea


with Disabilities). acestui tip de tratament modern al
surdomutitatii, prin implantare cohleara.
Acest fapt a facut ca in februarie 2014
Totodata participa cu diferite prestatii
sa fie invitata sa concerteze in Japonia,
artistice (poezii, cantece, pian solo,
intr-un Concert al Laureatilor, sustinut
pian+voce, balet, dans, teatru, engleza,
la National Olympic Memorial Youth
etc) in serbari si spectacole de caritate
Center din Tokyo, in onoarea Majestatii
organizate pentru copiii hipoacuzici.
Sale Imparatesei Japoniei (care din
Participă la congresele ştiinţifice
cauza vremii nefavorabile nu a mai
naţionale și internaţionale, argumentând
putut participa), din partea Ambasadei
prin rezultatele sale reuşita acestui tip de
Romaniei a participat D-nul Ambasador
tratament.
Radu Serban si atasatul cultural, care
au felicitat-o pe Anamaria pentru ca a Exemplifică prin înregistrări video lucrările
reprezentat cu onoare Romania. ştiinţifice făcute de specialiştii români
şi prezentate în cadrul Congreselor
medicale, contribuind astfel la progresul
cercetării în domeniul implantarii.
Anamaria este un copil deosebit,
cuminte, silitor, educat, sensibil, creativ
si talentat care printr-o munca asidua
alaturi de familie si echipa de specialisti
ce contribuie zi de zi la dezvoltarea si
formarea sa, reuseste sa demonstreze
ca normalitatea poate fi atinsa chiar si
pentru persoanele cu dizabilitate.

In prezent face parte din trupa de Teatru


“Joc”, si a publicat 2 din creatiile sale
literare “Galbioara” si “Primavara“ in
Antologia de Poezie “Emotie de Vers” sub
coordonarea D-nei Prof Magda Bacescu.
In cadrul Asociatiei Asculta Viata, asociatie
din care face parte, participa la taberele
organizate anual, in vederea consilierii
parintilor care au nevoie de indrumare
pentru recuperarea copiilor hipoacuzici
38
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Luana Popa
Bucureşti
Vârstă: 6 ani şi 11 luni
Vârsta activării: 1 an şi 11 luni (urechea dreaptă)
6 ani şi 9 luni (urechea stângă)
Implant cohlear bilateral


Consideraţi aceşti copii ca fiind operele
voastre de artă, faceţi din ei ceva special
astfel încât să-l faceţi invidios chiar şi
pe Brâncuşi.

Luana-Marina este numele fetitei mele, de Anul acesta in luna septembrie la 6 ani si 9 luni
6 ani si 11 luni. Copilul meu minunat a fost Luana a fost operata si pe urechea stanga, tot la
diagnosticat la varsta de 1 an si 5 luni, iar la Maria Curie, primind implantul prin programul
varsta de 1 an si 11 luni si-a primit implantul de la stat. S-a recuperat foarte bine dupa
pe urechea dreapta. In urma unei campanii operatie, a inceput si logopedia pentru cel de
umanitare la care au participant membrii al doilea aparat si totul merge foarte bine.
familiei noastre, prieteni, oameni cu sufletul
Dupa operatie a inceput scoala, fiind la clasa
mare, un grup de copii deosebiti ce au dansat
pregatitoare, unde ii place foarte mult si s-a
intr-un spectacol dedicat Luanei si nu in ultimul
adaptat foarte bine. Este un copil minunat,
rand firma Cochlear, am reusit sa strangem banii
face dans sportiv de 2 ani, ii plac toate lucrurile
necesari achizitiei implantului. A fost operata
noi, drept dovada, de fiecare data cand
la spitalul Maria Curie, de catre Prof. Dr. med.
merge intr-un loc nou, imprumuta meseria
Dr. hc. Roland Laszig in colaborare cu Conf.
respectivilor oameni pe care ii vede, daca
univ. dr. Dan Cristian Gheorghe, fiind primul
merge la stomatolog cand ajungem acasa este
copil implantat in acest spital .Dupa activare
stomatolog, vanzatoare (preferata ei) audiolog,
a inceput terapia logopedica, reactionand
invatator si multe altele. Este recuperata foarte
foarte bine. In prima faza la noi era mai dificil,
bine, se face inteleasa de catre cei din jur si
pentru ca locuiam in Galati si veneam cam la
intelege ceea ce i se spune.
2-3 saptamani si stateam internata 5 zile cu
Luana pentru logopedie, ulterior ( dupa 1 an) Ca sfat pentru cei ce sunteti la inceput:
ne-am mutat in Bucuresti considerand ca este considerati acesti copii ca fiind operele
mai bine pentru recuperarea Luanei. voastre de arta, sunt foarte usor de modelat,
faceti din ei ceva special astfel incat sa-l faceti
Intre timp s-au petrecut multe in viata noastra
invidios chiar si pe Brancusi. Ajutati-i sa devina
si a Luanei: mutarea in Bucuresti, venirea pe
independenti.
lume a fratiorului ei , pe care la inceput nu prea
il agreea, ulterior ajungand sa ii fie profesoara Mult success tuturor!
si sa-l corecteze la orice pas.

39
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Tina Casagicu
Bucureşti
Vârstă: 7 ani şi 3 luni
Vârsta activării: 1 an şi 6 luni
Implant cohlear bilateral


Am fost binecuvântaţi să avem
puterea şi dăruirea necesară de a avea
grijă de un aşa copil special, minunat.

„Boţul de aur”, cel mai frumos Nicoleta Cazacu - „Doamna daca era prea mica si aparent
si cel mai ochios s-a grabit sa vorbelor noastre”. Am hotarat nu intelegea nimic. Fiecare
ne cunoasca si a intrat in viata sa mergem la clinica ORL actiune a pus o caramida la
noastra pe 12 iulie 2007. O Timisoara unde am intalnit o temelia cunostintelor si a
prematurica nascuta la 30 de echipa de specialisti care i-au vocabularului. Rezultatul?
saptamani, de doar 1350gr, oferit Tinei, la un an si sase „Mama, esti minunata!” si „Tati,
39cm si diagnostice multiple, luni, prin programul national, esti minunatelul meu!” sunt
dar cu o forta de elefant, o primul implant si sansa de a cuvinte atat de pretioase cu
luptatoare, o minune de la auzi in timp optim, fara lista care fetita noastra ne alinta
Dumnezeu, TINA. de asteptare. Rezultatele si ne rasplateste pt toate
implantului n-au intarziat sa eforturile. Este integrata in
Povestea urechiuselor noastre apara si sa ne confirme ca a fost sistemul educational de masa
a inceput de cand tina avea cea mai buna alegere pt fetita si face o multime de activitati:
doar o luna cand am observat noastra. Multumim echipei teatru, dans, engleza, ateliere
ca nu tresare la zgomotul pe noastre:logoped, audiolog, de creativitate. In primavara
care-l facea usa incubatorului inginer, medici si parinti care 2011 Tina a fost implantata
Am inceput s-o monitorizam ne-au facut drumul mai usor. bilateral care i-a adus un plus
mai atent. De multe ori ne de orientare si siguranta.
pacaleam cu pure coincidente, Care este secretul? Logopedie,
dar la doua luni cand a venit munca multa si sustinuta “De ce noi? De ce copilul
acasa ne-a fost usor sa vedem acasa, perseverenta, sacrificiu nostru? Cu ce am gresit?” Erau
ca n-o deranjeaza nimic si ca si rabdare.Chiar si atunci cand la inceput intrebari aparent fara
atunci cand plangea nu se Tina nu auzea am tratat-o raspuns. Acum cand privim in
linistea decat cand ne vedea. mereu ca pe un copil care nu urma, avem si un raspuns.....
Am mers la medicul specialist are nici un fel de problema. Pentru ca noi, parintii ei am fost
si dupa multe teste, am aflat la I-am vorbit , am dus-o la binecuvantati sa avem puterea
11 luni ca Tina are hipoacuzie teatru, muzeu, parc, petreceri, si daruirea necesara de a avea
neurosenzoriala profunda activitati organizate pt copii, grija de un asa copil special,
bilaterala. Am protezat-o fara peste tot ..... chiar minunat.
rezultat si am inceput imediat
logopedia cu dna logoped Dinu Giorgiana, mama Tinei
40
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Horia Constantin
Bucureşti
Vârstă: 2 ani şi 9 luni
Vârsta activării: 2 ani şi 3 luni
Implant cohlear unilateral


De când are implantul este alt copil...
parcă îi rade faţa, a început să spună
cuvinte... şi, cel mai important,
SĂ AUDĂ.

Baietelul nostru Horia are 2 ani si 9 luni si pentru asta nu. I-am pus proteze timp
a fost implantat acum 6 luni. Inainte de de sase luni, cu speranta ca fiind de la
implant a avut proteze timp de 6 luni care antibiotice cu ceva tratamente vor disparea
chiar l-au ajutat, insa implantul este altceva. efectele adverse ale antibioticelor si va auzi
ceva mai bine.
Am invatat multe de atunci, a inceput sa
inteleaga multe, imita si spune cateva A auzit cu proteze si destul de bine la un
cuvinte. Este foarte activ si se plictiseste moment dat. A fost o decizie grea alegerea
repede, de aceea trebuie sa fiu tot timpul implantului, pentru ca incepuse sa spuna
in priza. cateva litere si cuvinte, fapt ce ne-a facut
decizia foarte grea. Insa nu se pot compara
Am trecut printr-o perioada foarte grea de
cele doua. De cand are implantul este
cand Horia a fost diagnosticat cu hipoacuzie
alt copil... parca ii rade fata, a inceput
profunda. Ne-a fost foarte greu sa
sa inteleaga multe, a inceput sa spuna
acceptam ca copilul nostru sufera de asa
cuvinte... si cel mai important SA AUDA.
ceva. Eram pregatiti pentru orice... insa
Au fost grele momentele operatiei, cred ca
am imbatranit 100 ani, dar Horia ne-a ajutat
sa trecem repede peste moment.
Acum nici nu ne amintim perioada dinainte
de operatie...nu suntem vindecati complet...
inca ne mai apuca pandaliile, insa cand il
vedem ca aude si intelege multe, uitam si
mergem mai departe.

41 Irina Constantin, mama lui Horia


Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Sebastian Sfarti
Bucureşti
Vârstă: 1 an


Operat bilateral simultan pe 6 noiembrie
2014, la vârsta de un an.


Foarte multe coincidenţe ne-au dat
speranţă şi încredere că totul va fi bine
cu Sebastian!

Sebastian este un copil orice modalitati, si incet, incet Una din minunatele fiinte
minunat! Si nu ne laudam, am inceput sa realizam ca nu care ne-a ajutat enorm cu
dar asa e el! E vesel, curios si e chiar asa de tragic ceea ce campania de strangere de
iubaret! L-am planuit in cel mai ni se intampla...A fost greu... fonduri pentru cel de al doilea
mic detaliu, l-am dorit cu toate este greu...pentru ca niciodata implant, are baiatul nascut in
celulele noastre si este cea mai nu vom putea intelege de ce aceiasi zi cu Sebi, sora doamnei
mare realizare a noastra! Am a trebuit sa fie asa? Dar stim care ne-a oferit apartamentul
aflat cu certitudine ca nu ne sigur un lucru! Nimic nu se dansei pe toata perioada
aude la 5 saptamani...e inutil intampla intamplator! Totul are operatiei la Timisoara este
sa va spun voua, ca ne-a picat un scop! Intotdeauna insa, el nascuta in aceiasi zi cu Sebi!
cerul in cap, ca ni s-a inegrit ne-a ajutat sa vedem totul in Din toate zilele ramase in acest
universul, ca nu am mai putut roz, parca simtea de fiecare data an, operatia se va face pe 6
articula doua vorbe, ca am cand intram in cadere libera, noiembrie, de ziua lui Sebi!
plans ore, zile, saptamani in sir el zambea intr-un mare fel! Si
pentru ca nu stiam nimic despre trece totul, stiti doar! Mihai Cristian Gagiu si Raluca
aceasta disfunctie, si pentru ca Diaconu, parintii Sarei au fost
nu ne asteptam la asa ceva, si Acum asteptam cu nerabdare cei care ne-au dat curaj si
pentru ca nu intelegeam de ce? ziua operatiei, pe 6 noiembrie, putere sa initiem campania de
Atat de suparati am fost incat chiar de ziua lui! Foarte multe strangere de fonduri, si alaturi
nu am pus bradul de Craciun... coincidente ne-au dat speranta de prietenii nostri si de foarte
acum imi pare rau...dar ne si incredere ca totul va fi bine multi oameni necunoscuti, care
revansam anul asta! Suntem cu Sebastian! Inainte cu 2 zile ne-au sarit in ajutor, fiecare cu
atat de entuziasmati de ce va sa aflu ca sunt insarcinata, l-am cat si cu ce a putut, am reusit
urma! Ne vom naste din nou, adoptat pe Cappi, un Beagle, de sa strangem cei 25000 euro
odata cu implantarea bilaterala 3 ani acum. Atunci mi-am data in 2 luni si jumatate! Toate se
a micului nostru! seama ca o minune nu vine leaga! Iar acest copilas este tare
niciodata singura! Cand l-am norocos si iubit, iar noi tare
Am exclus toate cauzele nascut, medicii ascultau in sala fericiti ca este al nostru!
posibile, am facut teste de de nasteri Magic FM, si cand
genetica si am aflat ca este a venit pe lume, era la radio De abia asteptam sa ne auda!
vorba despre o mutatie Simply the best - Tina Turner, Anul acesta de Craciun vom
genetica, non-sindromica. Am melodia mea preferata! asculta colinde impreuna!
inceput sa ne informam prin

42
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Mihnea
Iordanescu-Ivanov
Bucureşti
Vârstă: 2 ani şi 7 luni
Vârsta activării: 1 an şi 9 luni


Implant cohlear unilateral

Este foarte vesel, aşa a fost de mic, un


rânjit, este foarte curajos, este foarte,
foarte sociabil.

Salut. Numele meu este bine. La o luna de la protezare este un neastâmpărat, care se
Mihnea - Ionuț. Am 2 ani si 7 intorcea capul cand il strigam plictiseste repede, care face
luni. Momentan o las pe mama pe nume. Dar in cele 10 luni de doar ce vrea el si cand vrea el.
sa va povesteasca... ca mai așteptare a implantului coh- Este copilul care acum e aici si
tarziu o sa turui eu. lear singurele achizitii au fost acum nu-l mai vezi. Trebuie sa
MA-MA, APA, MAMAIE . fi cu ochii pe el in permanenta.
Mihnea a fost diagnosticat la Este un copil foarte , foarte
10 luni cu hipoacuzie neuro- Deci la un 1an si 9 luni a primit activ. Este foarte vesel, asa
senzoriala profunda bilaterala, implantul (de la stat) si la 1 a fost de mic, un ranjit, este
pierdere de 100 si 110 decibeli. an si 10 luni a fost activat. In foarte curajos, este foarte,
Doamna dr. Serban ne-a indru- prima faza l-a acceptat apoi foarte sociabil.
mat catre dr. Alexandra Neagu a urmat o perioada in care
spunandu-ne ca suntem mai tragea de el, a urmat In momentul de fata imita mai
candidați pentru implant o perioada in care il cerea multe animale, le recunoaste
cohlear, avand hipoacuzie pro- el dimineata iar, a urmat o in mediul inconjurator,
funda si Mihnea fiind prea mic perioada in care-l păcăleam intelege tot, repeta Mihnea
nu poate fi operat decat dupa sa il pun, iar acum la 9 luni dar doar cand ne jucam dea
vasta de 4 ani la Institutul de de la activare sta sa il pun. fata-ascunselea, numara
Fono-audiologie (Dr. Hociota), Primele 7 luni a purtat pe pana la cinci, zice si cateva
dar intre timp ar fi bine sa il si urechea stanga proteza cuvinte ... într-un cuvant zic
protezam auditiv (ca asa este auditiva dupa care nu a mai eu ca suntem pe drumul cel
protocolul de pre-implantare) vrut-o sub nici o forma, ba mai bun. Tin sa mentionez ca am
cel putin 6 luni de zile. Ce mult cand tragea proteza in inceput logopedia cu D-na
vreau sa va spun este ca nu urmatoarea secunda isi scotea Magda Cernea din timpul in
ne-a dat nici o sansa ca am si implantul... drept urmare care purtam proteze auditive
auzi ceva cu protezele auditive asta a fost semnul ca trebuie undeva la 1 an si 6 luni. Ne
clasice. La 11 luni l-am protezat sa renuntam la proteza. In bucuram foarte mult ca facem
auditiv. Am ramas placut sur- prezent facem logopedie parte din acest grup de la care
prinsi sa constatam ca Mihnea cu d-na Magda Cernea care avem ce invata.
primea semnal cu protezele este un om deosebit si care
auditive si inca destul de are rabdare cu Mihnea care

43
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Matei Cacovean
Bucureşti
Vârstă: 3 ani
Vârsta activării: 2 ani
Implant cohlear unilateral


Această întâmplare din viaţa noastră
ne-a făcut să înţelegem adevărata viaţă!
Înţelegem durerea semenilor noştri, ne
rugăm mai des, preţuim ce avem!

Buna tuturor! El este Matei, băiețelul pe faptul ca eram prea emotivă fiind dupa
nostru în vârstă de 3 ani. MATEI este un nastere. În fine, Matei crestea, se dezvoltă
copil extrem de vesel, sociabil, căruia îi frumos, era sănătos, pe la 6 luni a rostit ma
plac animalele si oamenii în general. Matei ma, apoi mai târziu apa și papa dupa care
a venit pe lume intr un moment frumos al nu a mai zis nimic!
vietii nostre, el împlinindu ne ca familie,
Pe la 1 an şi jumătate fiind îngrijorati
completând alaturi de fetita noastra de
de faptul ca nu vorbeste am mers la
10 ani un tablou ada cum și l dorește orice
recomandarea medicului de familie la un
familie.
logoped, care testandu -l printre altele
Am fost extrem de fericiti cand am aflat su cu instrumente muzicale -Matei se
ca este băiețel copilul din burtica, si abia întorcea de fiecare data cand sunau - a
asteptam sa l vedem. A ieșit din ou pe 13 hotărât ca tb sa lucram mai mult cu el. Dat
septembrie 2011 intr o marți la ora 18 si fiind faptul ca el stătea mai mult cu bona,
15 min dupa un travaliu greoi. Fac acesta am hotărât urmare sfatului logopedului
introducere pentru ca are legatura cu ce sa rămân eu acasa. Cu toate acestea Matei
trăim azi. nu evolua! Am fost la logopezi, psihiatri,
psihologi, neurologi ptr a ne lămuri ce pb
În momentul imediat dupa nastere, eu
poate avea copilul nostru!
nascand natural, mi am revenit relativ
repede - tot ce mi doream în acele clipe era Îl suspectau de autism. În final am aflat ca
SA-I AUD VOCEA, SA-L AUD CA VORBESTE!! singura modalitate de testare a auzului
Eram dornică sa i aud vocea, desi eram copiilor mici se poate face doar daca sunt
conștientă ca nu poate vorbi. A trecut acel anesteziati. Am aflat ca Matei nu aude anul
moment si am pus toata acea trăire a mea trecut pe 12 decembrie!

44
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Cand am aflat diagnosticul - in mintea Eu, ca mamă am trăiri interioare ce nu pot


mea s au petrecut multe, nu puteam sa fi descrise în cuvinte ptr ca am o durere
concep ca el nu nu știe VOCEA, ca i am imensa, însă cu toate părțile negative, cu
cântat doi anu și el nu m a auzit, ca l toata suferință trăită si cu momentele de
am alintat in toate modurile posibile si disperare - AM AJUNS SA CONSTAT: CE
dzeu sa ne facă asta. A fost greu, uram BINE CA NU A FOST MAI RĂU! Pentru ca
ca se apropie sărbătorile de iarna. Ni sunt oameni care din păcate nu o solutie
se naruise lumea, nu mai mâncăm, nu pentru rezolvarea problemei cum am
mai dormeam, nu stiam ce sa facem sa l avut noi!
redăm auzul.
Din aceasta experienta am invatat și voi
În acea perioada, timpul trecea greu, ne mai invata multe, am cunoscut oameni
doream sa l operăm cat mai repede. Nu minunați, am facut imposibilul - posibil!
credeam ca voi mai zâmbi vreodata, ca Toți cei care au încredere în Dzeu vor
voi ma aștepta cu drag sarbatorile, ca reusi, fara Dzeu nimic nu este posibil!
vom putea fi ca inainte! Timpul se oprise Aceasta este povestea lui MATEI- voinicul
în ziua cand am aflat ca nu AUDE. nostru!
Dar, oameni buni, timpul nu sta în loc Paula Cacovean, mama lui Matei
pentru nimeni! Și azi dupa circa un an
de la aflarea veștii și dupa 6 luni de la
activarea implantului ABIA ASTEPTAM SA
VINA CRĂCIUNUL! L am lăsat în urma pe
cel de anul trecut, acesta care vine e unul
fericit! Copilul nostru AUDE, a inceput
să inteleaga multe lucruri, recunoaște
animalute, obiecte, imita animalute,
spune ma ma, pa pa, apa, recunoaște
câteva din părțile corpului: ochii, gura,
nas, păr, le indica la cerere, spune a, o,
u, i, p, b si mai nou s, îi cânta lui bebe
de culcare aaa, si multe chestii minore
pentru unii, VITALE pentru noi.
Ce sa spun - aceasta întâmplare din viata
noastra ne a facut să intelegem viata,
adevarata viata! Prețuim altfel darurile lui
Dumnezeu, intelegem durerea semenilor
nostri, ne rugam mai des, multumim cat
mai mult, prețuim ce avem!
45
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Luca Dobre
Bucureşti
Vârstă: 3 ani şi 9 luni
Vârsta activării: 3 ani şi 9 luni
Implant cohlear unilateral


În ciuda problemelor sale şi deşi ştim
că recuperarea va fi foarte grea, noi
avem încredere că vom reuşi!

El este Luca Andrei, are 3 ani si 9 luni si si i-au refacut testarile sub anestezie
sufera de tetrapareza spastica si hipoacuzie generala si diagnosticul a fost acelasi-
bilaterala profunda, dar cu toate acestea hipoacuzie profunda.
este un copil vesel care reprezinta totul
In luna septembrie 2013 am fost chemati sa
pentru noi.
ne internam la Panduri pt testele dinainte
Am observat cam in jurul varstei de 2 de implant, iar la externare ni s-a spus ca
ani ca nu aude, nu reactiona in nici un au prioritate copiii sanatosi, ca el trebuie
fel la zgomote puternice insa medicii ne sa faca progrese, ca nu poate fi anesteziat
spuneau ca-i din cauza problemelor lui. din cauza greutatii mici.
Intr-o zi ne-am hotarat sa-i facem niste Cu ajutorul lui Dumnezeu am intalnit-o
teste si am cautat o clinica pe internet si am pe d-na dr Neagu, un om extraordinar,
mers la Audionova la Bucuresti unde i s-a care ne-a pus pe lista de asteptare si pe 24
pus diagnosticul de hipoacuzie bilaterala octombrie 2014, Luca a fost implantat la
profunda si ne-au spus ca trebuie sa urechiusa dreapta.
mergem la un medic ORL sa ne spuna ce
Ii multumim d-nei dr.Neagu si d-lui dr
trebuie sa facem in continuare.
Gheorghe pt ca i-au dat aceasta sansa lui
Am mers la dr Adrian Tudor care ne-a Luca in ciuda problemelor sale si desi stim
asigurat ca aude si sa ne ocupam de ca recuperarea va fi foarte grea noi avem
problemele lui. Nefiind insa lamuriti am incredere ca vom reusi!
mers la o firma de protezare care ne-a
Lavinia Dobre, mama lui Luca
trimis la Inst. Fonoaudiologic Hociota

46
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Sara Popescu
Bucureşti
Vârstă: 6 ani şi 11 luni
Vârsta activării: 1 an şi 11 luni
Implant cohlear unilateral


De când aude prezintă un interes
deosebit pentru muzică. Iar hobby-ul
principal este dansul.

Si eu, ca şi alti parinti, de altfel, vreau sa Sara a avut o reaţie neaşteptată cand a auzit
împartasesc si altora din experienta noastra primul sunet din viata ei. A început sa tipe
avuta cu Sara. Ea a fost diagnosticată la 1 an si sa mi arate ca vrea sa i dau procesorul jos,
si 4luni cu hipoacuzie neurosenzoriala medie. dar medicul ne-a spus ca e normal, sa nu ne
speriem, ca o sa se obisnuiasca.
Am cumparat proteze auditive, pe care le a
purtat aproximativ o jumatate de an, timp Iar acum, dupa aproape 3 ani, suntem cei mai
în care ea nu a facut nici un progres, iar fericiti!
dezamagirea era pe masura, noi sperand ca ea
Sara vorbeste foarte bine, chiar daca implantul
auzind va începe sa vorbeasca.
a fost pus la limita varstei indicata de medici,
Datorita unei persoane minunate, Anca vârstă la care şansele de recuperare sunt
Modan, am aflat despre implantul cohlear si maxime.
despre posibilitatea de a-l face Sarei.
Este un copil deosebit, mereu în cautare de
Dupa mai multe analize preliminare am aflat ceva nou, interesat de pictura si dans, dar
vestea ca este candidată pentru implant. Noul hobby-ul principal ramane dansul. De cand
diagnostic era de hipoacuzie neurosenzorială aude prezinta un interes deosebit pentru
profundă. muzica.
Am stat cu sufletul la gura, ne era frica sa nu Sper ca si alti parinti sa poata spune dupa
raceasca si sa nu mai amânăm interventia, dar câţiva ani ca sunt fericiti de alegerea facuta,
Dumnezeu ne a ajutat si intr-o frumoasa zi de mai precis de hotararea de a le face implant
iarna, acum trei ani, de ziua de nastere a Sarei, copiilor lor.
a fost operata.
Mult succes tuturor!
La o luna de la operatie a fost activat implantul
la Iasi unde am întalnit un medic deosebit
care i-a acordat toata atentia Sarei. La activare, Camelia Popescu, mama Sarei

47
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Alexandru Krieb
Ploieşti
Vârstă: 19 ani
Vârsta activării: 6 ani şi 6 luni
Implant cohlear unilateral


Dumnezeu mi-a dat şansa de a auzi,
şi mama m-a ajutat mult, m-a îngrijit
mult, a avut grijă de mine. O iubesc
mult!

Buna ziua! In primul rând, multumesc 5-6 ani, ca nu pot juca fotbal profesionist
Alexandru Parlea pentru ca m-a invitat in si eram trist rau, dar asta este. Oricum
acest grup... Numele meu este Alexandru multumesc mult lui Dumnezeu si mamei,
Krieb, am 19 ani si 2 luni, sunt elev in pentru ca Dumnezeu mi-a dat sansa de a
Colegiul National Alexandru Ioan Cuza auzi, si mama m-a ajutat mult, m-a îngrijit
Ploiesti, asa cum vedeti mai devreme, sunt mult, a avut grija de mine, m-a iubit si încă
din Ploiesti. mă iubeste si o iubesc mult ...
Mama si-a dat seama ca nu aud cand aveam Cat despre facultate, vreau sa dau la ingineria
abia un an. Îmi dau seama cat de speriata medicala, kinoterapie sau upg (forajul)... Îmi
era mama si ii multumesc mult cat de mult place mult matematica, biologia si fizica .
m-a ajutat. O iubesc foarte mult... La 6 ani
Stati ca mai am de povestit de mine :))
si jumătate am facut operatie de implant...
Echipa mea de suflet este FC PETROLUL
Si eram asa de uimit cum auzeam... Eram
PLOIESTI. Sunt lup galben si iubesc echipa
asa de fericit . La 8 ani si o luna am început
indiferent de scor. De aproape 3 ani, nu
scoala... Acum sunt in clasa a 12-a si invat
am ratat niciun meci acasa. Cea mai mare
din greu pentru BAC. Dar ma descurc bine,
bucurie care am simtit pentru FCP este
deci fac pregătire in fiecare zi!
atunci cand am câștigat Cupa României...
Îmi place foarte mult fotbalul, este pasiunea Ce noapte magica a fost atunci!
mea. Sa va spun o poveste trista pentru mine.
Prietenii mei cei mai buni din tabără sunt
In clasa a treia, am început antrenamente
Eliza Diana Gavris, Alexandru Parlea, Ștefan
de fotbal si era super, mă simteam împlinit
si George Onet!
si fericit, dar din păcate am inteles, dupa

48
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Diana Danciu
Târgu Mureş
Vârstă: 17 ani
Vârsta activării: 15 ani
Implant cohlear unilateral “

Sunt fericită pentru că am reuşit! Şi
tu poţi reusi dacă crezi cu adevarăt în
tine!

Pentru ca sunt la vârsta marilor elanuri, a


viselor îndrăznețe am hotărât sa intru in
poveste...
Numele meu este Diana Danciu, sunt
purtătoare de implant cohlear pe urechea
dreapta si sunt eleva in clasa a X-a C din
Liceul de Artă din Tg. Mureș. Faptul ca sunt
hipoacuzică m-a învățat sa lupt si sa visez.
Drumul acesta inseamna asumare, curaj,
muncă, încredere si ezitare, perseverență,
bucurie, prietenie, forță. Sunt curajoasă,
creativă, iubesc desenul si imaginea pe care
o pot însufleți sub mâna mea, comunic,
am prieteni si văd mereu partea frumoasă
a acestei lumi. Sunt fericită pentru că am
reușit! Și tu poti reuși daca crezi cu adevarăt
în tine!
Am învățat pe acest drum ca dacă îți dorești
ceva cu adevarăt si lupți pentru asta, visul
devine realitate. Am învățat că poveștile
cu prinți si prințese fac parte și din lumea
noastră. Am intrat in poveste, am învins, iar
povestea e fără de sfârșit...

49
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Bianca Cismas
Bistriţa
Vârstă: 15 ani
Vârsta activării: 8 ani
Implant cohlear unilateral “

Sunt foarte mândră că am acest
implant şi aud formidabil, fără reţineri
sau întârzieri.

Buna ziua! Ma numesc Cismaș Bianca Claudia sunete pe care le-am auzit erau ca niste ticaituri
si am 15 ani. Sunt din Bistrita. sau mai bine niste pocnituri. Dar treptat, am
inceput sa ma obisnuiesc cu aceste sunete
Acum o sa va povestesc istoria mea: cand aveam
(eram în clasa a 3-a, cred).
4 anisori am facut meningită, iar doctorul care
a fost de garda in noapte aceea mi-a dat ca La scoala mergeam cu proteza si implant,
diagnostic gripa. Din aceasta cauza, meningita ceea ce ma ajuta enorm. Implantul pe partea
a evoluat pana mi-a afectat nervul auzului. stanga si proteza pe parte dreapta. La scoala,
(primul an dupa implantare) a fost greu. Dar
Am inceput sa port proteze auditive, pentru a
nu imposibil. Treptat, am inceput sa aud foarte
reusi sa aud mai bine dupa scaderea auzului
bine cu ajutorul implantului. Acum, pe partea
meu. Tin sa mentionez ca eu auzeam inainte
unde aveam proteza, nu mai am auz deloc,
de imbolnavire cu meningita ca orice copil
acesta scazand treptat. Dar sunt foarte mandra
normal, iar treptat auzul mi-a scazut tot mai
ca am acest implant si aud formidabil, fara
mult. Stiu ca operatia mea nu a fost deloc
retineri sau intarzieri.
dificila. Nu pentru mine. Am operatia cu
implantul pe partea stanga, iar pe partea Iar in incheiere, am sa va povestesc ceva:
dreapta nu am deloc auz. Nu stiu sigur cate eram in clasa a 3-a. Parul imi era prins intr-o
ore a durat operatia mea, dar pot sa va asigur codita. Un baiat m-a oprit din jocul meu de-a
ca atunci cand m-am trezit, aveam o durere de “spioanele” doar pentru a ma intreba daca nu
cap ingrozitoare. Apoi, cand mi-au extras firele ii imprumut agrafa mea, ceea ce inseamna ca
de la operatie, stiu ca a fost si mai dureros. iar el a confundat aparatul meu cu o agrafa! :))
eu nu auzeam nimic. Ceea ce m-a mirat si am realizat abia acum 2
ani, cand m-am reintalnit cu acel baiat, este
O intrebam pe buni ce este sub bandajul de pe
faptul ca acel copil stia de aparatul meu, dar a
capul meu, daca este aparatul. Ea imi spunea
vrut doar sa se imprieteneasca cu mine. Pentru
ca e doar operatia. Dupa activare, mergeam
el nu a contat ca am implant si ca am aceasta
constant la Iasi (unde am fost operata de dr.
problema.
Cosma, un domn profesor mai batran si o
gramada de doctori). Dupa activare, primele Va pup!
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Mara Mircea
Târgu-Mureș
Vârstă: 15 ani
Vârsta activării: 6 ani
Implant cohlear unilateral


Pasiunea mea pentru desen m-a ajutat
să fiu mai curajoasă, plină de iubire de
încredere de dăruire şi speranţă.

Buna, ma numesc Mircea Mara, am 15 ani


si ma alătur acestui grup spunându-vă
povestea mea. Sunt elevă in clasa a VIII-a
C la Liceul de Artă din Târgu-Mureș si sunt
purtătoare de implant cohlear de la vârsta
de 6 ani.
Mama mea mea și-a dat seama că nu aud de
la vârsta de 1 an si 7 luni, am purtat proteze,
dar nu m-au ajutat deloc, pentru că sufăr
de hipoacuzie bilaterală neurosenzorială
profundă.
Grădința și clasele I-IV le-am studiat in Italia,
fapt pentru care in România am întâmpinat
dificultăți și mi-a luat timp să mă întegrez,
necunoscând limba română.
Interesul si motivația constantă pentru
învățare m-au ajutat să progresez și să fiu
mândră. Îmi place să desenez pentru că așa
pot exprima ceea ce simt. Pasiunea mea
pentru desen m-a ajutat să fiu mai curajoasă,
plină de iubire de încredere de dăruire și
speranța.
Sunt fericită că am reușit!

51
Povestea mea /Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

Valentin Chiticaru
Bucureşti
Vârstă: 26 ani
Vârsta activării: 23 ani
Implant cohlear unilateral


De la momentul primirii implantului
vreau să spun că viaţa mea s-a schimbat
total în bine şi sunt fericit.

Dragi cititori, numele meu si am avut din nou o incercare cele din urma sa faca posibila
este Valentin Chiticaru, am dura cand aproape am ramas operatia de implant cochlear.
26 de ani si sunt purtator de fara auz. La varsta de 23 de Am fost operat in Italia-
implant cochlear de 3 ani. ani am avut o scadere drastica Roma, unde am fost internat
de auz, de la o audiograma doua saptamani si apoi am
Povestea mea incepe la varsta de 70 dB am ajuns la 110- fost nevoit sa stau in Italia
de 10 ani cand in urma unei 120 dB. La acel moment am doua luni pentru reglajele
vacante in Poiana Brasov a fost internat la Spitalul Militar procesorului de sunet.
doua zi, subit, nu am mai auzit! doua saptamani unde am
Dupa lungi vizite la medici facut absolut toate testele De la acel moment vreau
si dupa multe diagnosticuri pentru a afla DE CE? Eram sa spun ca viata mea s-a
parintii mei au aflat ca am determinat sa aflu care este schimbat total in bine si sunt
hipoacuzie bilaterala medie, cauza de aceasta data insa fara fericit.
au cerut o explicatie, cum este succes… Rezultatele testelor
posibil sa devin subit dintr-un Ce este cu adevarat interesant
si a analizelor au fost normale este faptul ca la putin timp
copil sanatos si fara probleme (inclusive cele genetice si
in unul cu hipoacuzie fara sa dupa terminarea facultatii am
pentru malformatii), din nou ajuns sa muncesc in cadrul
se intample ceva extraordinar nu aveam un raspuns pentru
(nici in momentul acesta nu firmei Cochlear Romania,
situatia in care eram. aceeasi firma este si implantul
stiu ce s-a intamplat).
La sfarsitul celor doua sapta- cochlear pe care il am.
Dupa diagnostic am fost mani am primit diagnosticul
protezat si am purtat proteze Acum sunt capabil sa aud mai
de surditate si recomandare bine, sa inteleg mult mai bine
auditive pana la varsta pentru implant cochlear,
de 23 de ani, am urmat o si sa ma bucur cu adevarat de
moment in care am aflat sunete. Pentru cei care doresc
scoala normala, o facultate ca am nevoie de o suma
normal si m-am descurcat sa comunicam, sa discutam si
uriasa pentru o astfel de sa impartasim experiente ma
zic eu foarte bine cu toate ca interventie. Dupa o luna de
aveam hipoacuzie. In timp pot contactat la 0728678910
la diagnosticul primit, parintii sau valentin.chiticaru@gmail.
hipoacuzia mea a progresat mei au luptat si au reusit in com.

52
Beneficiile implantului cohlear la adulţi

Marius Ignea
Timişoara
Vârsta cronologică - 46 de ani
Protezat la urechea stângă la 10 ani (1978)
Implantat cohlear la urechea dreaptă la 45 de ani
(1 februarie 2013)
Activarea implantului - 5 martie 2013

Mă numesc Ignea Marius, sunt din unei şcoli din învăţământul de masă dar
Timişoara, deficient de auz din cauza şi o continuă luptă cu prejudecăţile, atât
incompatibilităţii Rh, fiind al doilea copil din partea mea, cât şi a părinţilor mei.
şi totodată datorită faptului că în anii Decizia de a fi supus unei operaţii de
1970 încă nu exista un tratament pentru implant cohlear nu mi-a aparţinut în
ameliorarea acestei afecţiuni. totalitate, familia şi membrii Asociaţei
M-am născut în anul 1968, părinţii mei ,,Ascultă Viaţa” având un rol hotărâtor.
descoperind faptul că nu aud pe la vârsta Faptul că m-am hotărât în final să fac
de 10 luni deoarece nu tresăream la această operaţie pe data de 1 februarie
zgomotele puternice din casă. 2013 cu activarea implantului cohlear pe
Datorită faptului că am început acest data de 5 martie 2013 poate reprezenta un
laborios proces de demutizare la vârsta act de curaj sau o conştientizare a faptului
de 2 ani şi 10 luni prin metoda vibraţiilor - că un implant cohlear este mult mai bun
deoarece la acea vreme nu existau aparate decât o proteză auditivă? Eu consider că
auditive - primind primul aparat auditiv DA!
la vârsta de 10 ani pe urechea stângă şi Am fost implantat cohlear pe urechea
reuşind să însuşesc labiolectura (citirea dreaptă care nu a fost deloc protezată.
de pe buze) a reprezentat frecventarea Dat fiind că nu am avut o educare

53
Beneficiile implantului cohlear la adulţi
corespunzătoare a auzului fonematic la În concluzie, se poate spune ca o persoană
aceea ureche, procesul de recuperare a auzitoare care are memorie auditivă
fost ŞI ESTE de o durată ceva mai lungă după pierderea auzului va beneficia de
decât în cazul unor persoane auzitoare o recuperare mult mai rapidă în cazul
implantate dupa o perioadă mai scurtă unui implant deoarece există acest
de la pierderea auzului ,,biologic” - după antrenament verbal-audibil care ,,învie”
cum am mai discutat cu câteva persoane odată cu activarea implantului cohlear.
adulte care chiar de la al doilea reglaj al
implantului cohlear s-au putut declara
mulţumite de performanţele auditive ale Impresii post-operatorii şi
unui implant cohlear. după reglaje
Iată un exemplu: o cunostinţă de-a A doua zi după operaţie apar acufene
mea care a surzit în urmă cu vreo 10 (vâjâituri , zumzete) la urechea implan-
ani, în vârstă de vreo 30 şi ceva de ani, tată. La 3 zile de la activare se observă
la care aparatul auditiv nu a mai avut audiometric o îmbunătăţire a auzului,
performanţele dorite şi implantată însă vocile nu se aud clar, zgomotele
cohlear prin martie 2014, deja la al doilea sunt greu discriminate auditiv. Proteza
reglaj efectuat nu demult are un prag auditivă de pe urechea stângă ,,bate’’
al înţelegerii cuvintelor de peste 85%, acustic procesorul de pe urechea dreaptă.
ceea ce nu poate fi vorba în cazul meu Acufenele de după operaţia de implant
cu o surditate congenitală din naştere cohlear persistă.
cauzată de incompatibilitatea Rh. La
mine percepţia vocilor durează probabil Al doilea reglaj: 3 aprilie
vreo 2 ani - aici vorbind şi de anumite După reglajul din 3 aprilie începe o mai
timbre ale vocii - bărbăteşti sau femeieşti, bună discriminare auditivă a zgomotelor,
din punct de vedere audiologic se poate vocile se aud mai clar, însă acufenele
spune că am o vârstă auditivă de un an şi persistă până în jurul datei de 1 mai 2013.
vreo 5 luni, la această dată de 24 august Acustic vorbind, se observă o oarecare
2014 când am aşternut aceste rânduri. ,,egalizare’’ dintre proteza auditivă

54
Beneficiile implantului cohlear la adulţi
de pe urechea stângă şi procesorul de Vocile devin mult mai clare, poate
pe urechea dreaptă, însă nu le port puţin mai îngroşate faţă de precedentul
împreună, datorită unei senzaţii de reglaj, zgomote emise de aparate casnice
,,microfonie’’. (frigider, maşină de spălat, ventilator de
calculator, aparat de aer condiţionat)
Al treilea reglaj: 14 mai
sunt bine percepute auditiv dintr-o altă
Dupa reglajul din 14 mai totul se aude în încăpere.
mod diferit şi mai tare decât la reglajul
anterior, la o purtare a procesorului mai Al patrulea reglaj: 18 iunie
mult de 6 ore în ziua respectivă, a doua O veste bună ar fi că la o purtare mai
zi acuz dureri de cap şi după reglarea îndelungată a procesorului (mai mult de
volumului procesorului. Procesorul de 6-7 ore pe zi) nu mai acuz dureri de cap
pe urechea dreaptă ,,depăşeste’’ acustic a doua zi.
proteza de pe urechea stângă. Pot spune că acest al patrulea reglaj
Încep să se audă clar sunete emise de reprezintă cu totul şi totul alte experienţe
animale şi păsări la o distanţă de peste audibile, tot ceea ce auzeam după al
5 metri, zgomotele vehiculelor se aud treilea reglaj se aude acum diferit, vocile
diferit, ceea ce nu era diferenţiat acustic par să nu mai fie ingroşate.
la reglajul anterior.

“ Mult succes tuturor!Să ne auzim cu bine!

55
Perspectiva părintelui - sugestii de abordări şi strategii în recuperare
de Ada Benea, mama lui Arun

A
1 2
m să trec câteva Orice copil din lume, auzitor Dacă nimic, dar nimic altceva
dintre trucurile care sau implantat, ar trebui nu funcţionează, creaţi un
ajută mult. Am ajuns să aibă jucării cu cap, dar, pic de dramatism. Arun
la ele tocmai fiindcă Arun n-a mă opresc insistent la nu reţinea nici cum, dar
fost copilul calm care săstea jucării gen familie. Noi am nici cum, cuvântul zebră.
la măsuţă, a fost copilul cumpărat această familie Şi-atunci, cu ceva risc
pentru care trebuia să sari în de lemn, care s-a tot mărit fiindcă are o sensibilitate
baltă ca să-l înveţi cuvântul, în timp, 6 copii, 4 bunici, exacerbată, i-am servit o
trebuia să te caţeri cu el în bebeluşi, unchi etc. mobilă poveste despre cum mica
copac ca să-l înveţi despre pt ei, lămpi, castroane, zebră Arusha s-a pierdut de
frunze şi trunchi. stropitori etc. Am strâns mămuca ei. Cu detalii tot mai
vreo două coşuri uriaşe dramatice care însă aveau
Le trec arbitrar, nu neapărat de recuzită. Şi nu toate de deznodământ favorabil micii
în ordinea importanţei, după la magazinul cu jucării de zebre. Nu că l-a reţinut, m-a
cum mi le reamintesc. lemn, poate fi folosit chiar terorizat cu zilele întrebând

3
Foarte multe, dar foarte orice, bunăoară, eu am despre zebră.
multe din sugestiile păstrat un ciob albastru
pe post de balta în care să Copilul poate fi
mele se leagă de poveşti. unidirecţionat, temporar,
Fiindca aşa-şi configurează sară copiii, un bibelou de
la bunică-mea pe post de prin opţiunile sale şi
copiii lumea, pe de o parte, preferă exclusiv o jucărie
şi fiindcă asta e cea mai statuie municipală, capace
pe post de ligheane, oliţe sau tematică. Aşa am
bună metoda pedagogică, păţit săptămâni întregi
pe de alta. etc. Această formă de jucărie
este cea mai inepuizabilă cu pompierii, apoi cu
În primele luni de la activare, sursă de joc, şi targetează cosmonauţii, apoi cu altele.
livrezi doar vocabularul mii, mii de cuvinte. Bonus, Nu-i nimic. Şi pompierul
pe care îl deţine. Când ştie îi pot fi asociate orice alte face pauză de masă şi-
50 de cuvinte manevrezi jucării din casă: hai să şi suna soţia, şi locurile
povestea în cadrul îsta, cand aducem tractorul, tata şi unde izbucnesc incendii
ştie 2000 nu mai ai nici un bunicicul merg la câmp, copiii au poveşti în spate, şi pe
stres. Oricum, dacă lipeşti ies în parc etc. Le-am făcut el îl doare burta şi fuge la
un cuvânt nou lângă unul şi-o fereastră cu perdeluţe medic, sau este ziua lui şi-l

4
cunoscut, până la 3 ani după care schimbăm sărbătoresc colegii etc.
au un talent formidabil să desene cu anotimpuri. Este Am cumpărat la un moment
deducă din context. Plus că „complexul ludic” de care dat flash carduri, mai ales pe
i-l explici. La un an jumate de Arun s-a ataşat cel mai abitir. tematicile la care nu ai acces
la activare poţi citi poveşti în Fiecare membru va primi un prin experienţa nemijlocită.
toată regula, doar că trebuie nume şi trăsături concrete N-a mers. Însă când am
sa le simplifici. La doi ani de de caracter. Eu am pus nume făcut un robot de carton,
la activare, nu mai trebuie problematice tocmai ca cu o gură cât o şură, care se
nici măcar să le simplifici. să le repetăm, Lula e cam hrănea exclusiv cu obiecte,
Doar să explici conceptele obraznic şi împiedicat, Mura şi-l întrebam pe Arun: oooof,
noi. este altruistă şi sensibilă, încă îi este foame, ce-ar
Flora este bună la suflet trebui să mai mănânce? - a
şi neobosită. Şi-aşa mai început şi interesul pentru
departe. cartonaşe. Când s-a stins

56
Perspectiva părintelui - sugestii de abordări şi strategii în recuperare

8 11
interesul pentru robot, am Apel la memorie şi la Ăsta nici măcar nu e un
listat nişte feţe de copii şi am limbaj. În primul rând, i-am sfat, nu este posibil în orice
linkuit imaginile de povestea făcut o cutie a amintirilor. casă, însă poate fi adaptat

5
lor. oriunde mergeam, luam câte la diferite scale. Staţi cât de
ceva pentru cutia asta: pietre, mult cu copilul. Staţi tot
Lui Arun nu i-au plăcut de conuri, desene, pliante. timpul cu copilul. Dormiti
la început animaţiile sau Rememoram împreună la cu el, mâncaţi cu el, faceţi
poveştile cu animale. Îl intervale regulate. Avea un baie cu el.
interesau imaginile realiste album al prietenilor, unul al
şi filmele cu şi despre copii. excursiilor, unul al familiei, În 3 ani am fost despărţită
Cumpăraţi mai ales cărţi mai aveam o cutie a fricilor de 2 ori de el, când am fost
despre copii, cât mai realist unde desenam caricatural la dentist. Nu oricine poate
ilustrate. În plus, pe youtube orice temere şi-o aruncam în angaja femeie care să facă
sînt tot felul de astfel de închisoare, fiindcă, da, cutiei zilnic menajul ca să nu se
filme pe care i le interpretam. i-am desenat gratii. Uitaţi-vă piardă 3 ceasuri pe zi, nu
Le găsiti sub numele de baby cât de des puteţi la fotografii oricine poate renunţa la
know it all (două la numar din diverse contexte, le face job şi mai are şi un soţ care
şi cele mai bune), baby plăcere, sînt confortabili lucrează de acasă, însă, şi nu

6
einstein, iq baby etc. fiindcă situaţia le e familiară zic asta cu superioritate şi
şi puteţi targeta limbaj. emfază ci doar pentru că am

9
Am folosit o grămadă, dar cunoscut cazuri care m-au
o grămadă de strigături. Chemaţi copiii de pe stradă întristat, valorizaţi corect şi
Pentru orice. Spre exemplu, cât puteţi de des, noi stăm stabiliţi-vă priorităţile.
dacă primavara era pe la ţară şi a fost uşor să avem
trecute, nu-i spuneam pur zilnic casa plină. Dincolo de Nu mai călcaţi hainele de
şi simplu că urmează vara, aspectul social, care nici nu pat, şi o zic ca pe-o metaforă,
ca vara e cald şi mergem mai trebuie discutat, eu îi citiţi 20 de poveşti pe seară.
la mare etc, ci îl luam pe invitam la tot felul de jocuri. aş umbla o viata murdară şi
terasă şi-l puneam s-o strige Şi orice copil învaţă astfel şifonată dacă timpul ăla i-ar
din tot sufletul. Varaaaaaa! mult mai repede, mai ales pune lui Arun cuvinte noi în

10 12
varaaaa hai! hai cu soarele, dacă are în grup vreo febleţe. gură.
hai cu florile, vino cu tricoul
meu albastru. Să te vedem, hai Compuneţi cântece, poveşti, Folosiţi timpul din maşină,
staţi cu copilaşul în spate. Noi

7
arată-te! În felul asta. poezii în funcţie de interese.
Spre exemplu, în perioada stăm lângă Cluj şi petrecem
Compuneam rime şi cântece în care Arun era fascinat de destulă vreme în trafic. Şi-ar
pentru orice, dar pentru desenul animat cu Masha şi fi fost păcat să nu folosesc
chiar orice. Scurte de tot. Miska, i-am făcut o grămadă un timp în care e legat şi nu
Le-am folosit în primul an de poezii cu printscreenuri are unde fugi. Eu abia-mi fac
după activare. Arun papă şi cu aceste personaje. Şi loc de cărţi pe bancheta din
apoi bea apă. / Ne spălăm, ne spate.

13
cântece. Şi strigături. Şi orice
spălăm, tot praful îl alungăm. ca să bat fierul cât e cald. Nu
/ Te iubesc, te iubesc, şi cu Folosiţi orice-ar putea fi
mai zic, cred c-o ştim cu toţii, distractiv. Când nu merge
sufletu-ţi zâmbesc. Aveam ce important e să nu stea
câte un astfel de cântecel cu unele cuvinte faceţi ceva
călare pe desene şi să i se neaşteptat cu ele, gen operă.
scurt pentru orice activitate. explice fiecare vorbuliţă. Noi ne îmbrăcam frumos

57
Perspectiva părintelui - sugestii de abordări şi strategii în recuperare

17
cu Viktor şi făceam chiar şi Diverse jocuri pentru strămoşilor, copiii flămânzi

14
cortina din patură. limbaj şi gândire abstractă din Africa, corporaţiile ce

20
/ simbolică. Jocul schimbaţi otrăvesc copiii.
Faceţi mici scenete oricând. expresia. Ne puneam în cerc,
Arun ştie multe despre strigam schimbaţi expresia Exageraţi, măscăriţi-vă,
răscoale fiindcă ne jucăm şi băteam din palme, iar cel cântaţi, săriţi – dacă v-ar
de-a asta. Viktor era boierul, care era la rând lua o faţă. surprinde un matur şi nu aţi
noi ţăranii flămânziţi, ne Dacă ghiceam ce expresie fi jenat de comportament,

21
năpusteam spre el cu furca are - şi-am putut targeta o înseamna că nu faceţi bine.
de lemn şi ghioga de cioban. gramadă de emoţii - el ne
O făceam până la epuizare, Fiţi mereu, mereu voioşi şi
explica de ce e aşa. E vesel fericiţi. Chiar dacă trebuie să
şi de sute de ori, neuitând fiindcă e vara, e speriat de
să introducem noi şi noi mai şi disimulaţi. Dacă vaca
fantome, e trist c-a plecat e fericită când face muu,

15
cuvinte. bunica etc.

22
viţelul o va imita garantat.
Faceţi-l pe el şi prietenii Sau jocul asocierilor: Arun,
săi, personaje de poveste. Nu forţaţi copilul niciodată
dacă eu zic şosea, la ce te să persiste într-o activitate
Va fi mult mai simplu de gândeşti? La maşină. Dacă eu
ambalat informaţii mai pe care intenţionează s-o
zic maşină, la ce te gândeşti? abandoneze. Insistenţa nu
greoaie. Arun ştie o grămadă La excursie. Dacă eu zic
despre Roma antică, Egipt, ar face decât să producă
excursie...la cabană...dacă eu o reacţie aversivă. În plus,
Grecia, omul preistoric, zic cabană? La Sofia. Şi tot adevaratul pedagog nu

18 23
geografie o gramadă fiindcă aşa.
am ticluit o poveste în ţ-şpe lasă vreodată senzaţia ca e
mii de episoade despre Ascundeţi obiecte în locuri implicat într-un proces de
el şi prietenii lui, Felix şi neaşteptate. Ar fi bine să predare, ci transmite că este
Andrei, care ajung cu maşina aveţi în grijă animale, ne-au angajat total în joc.
timpului în tot felul de locuri, ajutat enorm câinii noştri. Ştiu că asta e controversată
timpuri. La început prin comenzile şi că mulţi logopezi îi pun

16 19
pe care Arun vroia sa le dea, pe copii să-şi însuşească
Folosiţi structuri lingvistice apoi îl rugam să-i înveţe
repetitive şi cântătoare alfabetul încă de la primele
diverse chestii, să le recite. faze ale reabilitării însă eu,
pentru a fixa concepte
mai grele. Folosiţi-le de Nu vă feriţi de concepte după lecturarea a zeci de
fiecare dată când situaţia abstracte, de neologisme. articole pe această temă,
o cere. Mai pică şi câte un Copilul aşteaptă cuvântul am ajuns în total acord cu
dezavantaj, unele s-au lipit aşa că am preferat să-l învăţ interdicţia specialiştilor
aşa de tare de Arun că până axila nu subsuoară, toaletă care le-au scris: abordarea
astăzi repeta treeeceee nu wc, penis nu puţulică. prematură a unor cunoştinţe
timpuuuulll, treeeceee Totul e să faceţi povestea pe academice duce la
timpuuuulll, treeeceee mintea lui. Dacă povestea e dezinteresul copilului faţă
timpuuuulll - de 3 ori, făcând bună, copilul învaţă. Şi-apoi de limbaj. Nu zic să fie
un gest circular cu mâna. ştie la 3 ani să vorbească excluse, ci temporizate. Arun
Sau face tataratataaaaaaa despre gravitaţie, big-bang, ştia la 2 ani jumătate toate
- trompeta, înainte de-a ne evoluţie din maimuţe, frica culorile cu tot cu nuanţe,
anunţa ceva important. Va – cel mai mare duşman toate părţile corpului (şi
scăpa însă de ele. al oamenilor, spiritul mă refer la gambă, pomeţi,

58
Perspectiva părintelui - sugestii de abordări şi strategii în recuperare

28
stern, clavicule), zilele eram cu vreo 2 paşi înainte Pe langa tone de carti
săptămânii, numerele până dacă avea mereu gura liberă. cu povesti, cumparati
la 10, anotimpuri, forme dictionare. Am luat o
etc...însă asta s-a întâmplat Fiti vocea lui, ajutati-l sa- sumedenie de dictionare in
cumva incidental, s-au lipit si faca o sumedenie de engleza, nu ca ne folosea
de el în timpul jocului. Eu prieteni. La inceput va trebui limba la ceva, ci pentru ca au
nu indicam cu mâna o parte sa vorbiti de-a dreptul in enormul avantaj de-a avea
a corpului pe care vroiam locul sau, iar in timp veti zeci de imagini pe o pagina,
s-o numesc şi s-o reţină, ci trece doar la clarificari. si sute intr-o singura carte.
îl făceam să râdă cu lacrimi, Probabil nu impartasiti Normal, nu le veti putea
mă prefaceam c-am să-i pozitia mea, insa dati doar indica pur si simplu, daca
mănânc clavicula, gamba, informatii de baza despre aveti un copil ca al meu,
implant copiilor din jur. Arun

24
pleoapele. va trebui sa le legati intr-o
este idolatrizat in cercurile poveste pe fiecare noua
Nu reconfiguraţi întreg noastre si pe strada. Mereu pagina. Eu am scris cu pixul
limbajul în numele său. Nu sint vreo 3 copii agatati de la fiecare pagina numele pe
faceţi să-i fie floare la ureche. gard care-l cheama la joaca. care l-am folosit, ca sa nu
Noi am greşit aici destul de uit atatea sute. Chiar daca
mult, am vrut să-i insuflăm Însa numai timpul a facut
sa se estompeze din mintea nu aparea un copil, lui Arun
încredere, să-l facem să ii ajungea sa-i spun: ia uite
fie mândru de el însuşi că copiilor foarte mari excesul
de informatie pe care l-am Arun, pe pagina asta ne arata
poate să se angajeze într-o care sint hainele preferate de
conversaţie. Şi acum mi-e dat despre implanturi. Mai
ales ca Viktor, dorind sa Raducu, baietelul cret de 3 ani.
greu, enorm de greu, să-i cer Sau aici ne arata unde merge
lămuriri, să-l pun să repete fie elocvent le-a povestit
despre niste calculatoare Alina, fetita care locuieste la
pe motiv că n-am înţeles.

29
miniaturale ce stau sapate-n etajul 1.
Probabil s-ar fi mişcat mai
altfel dacă îl puneam să facă scalp si comunica cu Nimic nu invata mai mult
magnetul prins de piele.

25 27
eforturi în acest sens. decat experienta nemijlocita,
Strictul necesar ajunge. o albina pe floare e altfel
O altă greşeală pe care-am decat in carte. Iesiti afara,
făcut-o şi care, probabil, a Cand iesiti in contexte in
care sint prezenti copii, traiti literalmente afara, cu
trenat recuperarea a fost să-i orele. Eu daca vroiam sa
permitem accesul la suzetă. organizati, organizati si iar
organizati jocuri de grup. facem o plimbare lunga prin
O iubeşte, îl calmează, mi natura, ca sa-i dau ocazia
se părea o cruzime s-o scot Gen taranul e pe camp,
ridichea uriasa - jocuri care sa invete si sa auda sunete
din viaţa lui. Mai ales că era noi, trebuia sa introduc ceva
la vremea la care ştiam că presupun limbaj, ciclicitate,
poezioare si strigaturi. Da, dramatic sau interesant
nu poate produce decât de fiecare data, altfel nu
gângureli. Până în ziua de e epuizant uneori, nici noi
n-am stat impreuna la o puteam concura cu gasca de
azi o are, chit că de aproape baietei din varful gramezii
un an i-am restricţionat poveste cu prietenii nostri
de ceva vreme, unul e cu de nisip. Asa ca ba mergeam
accesul şi o primeşte doar sa anuntam ratele de pe
la somn. Însă, in zilele grele maturii, altul cu copiii, prin
rotatie. lac ca vin vanatorii, a scris
şi stresante ne învoim să i-o in ziar, ba gaseam un melc
mai dam. Sînt convinsă că langa gard si mergeam

59
Perspectiva părintelui - sugestii de abordări şi strategii în recuperare

sa-i cautam mama de care pe care le frecventam. Şi si mascarindu-ne, ca sa-l


s-a pierdut, dupa ceva cand ieseam din casa ii facem si sa rada. repetam
ore o gaseam mereu, ba aratam unde mergem. faza de cate ori venea
mergeam sa vedem daca-i Uite, mergem la caravana bunica in vizita, s-a prins

34
adevarat ca vecinul Petrar a veseliei sau la Laura sau la insa repede.
construit o pluta pe Somes librarie. Bucuria pe care-o
- asta si verisoarele ei nu se distingeam la el m-a facut sa 34 - ca sa i se fixeze cat de
rapid si de putin automat

30 32
adevereau niciodata. inteleg ca e entuziasmat ca
ii clarific totul si nu-l iau pe zilele saptamanii, si ca sa
O chestiune ce pare nepregatite. insemne mai mult decat o
subiectiva si legata mai insiruire, am lipit de fiecare
mult de parenting decat Pentru orice pe lume ii zi o semnificatie speciala
de recuperare, pe care noi faceam o poveste. Daca si batuta-n cuie. lunea
am fi ales-o asa oricum, eram la volan si vedeam mergem la calarie, martea
fiindca asa sintem orientati, niste stalpi de inalta luam cozonac de la moara
insa studiile de tot soiul tensiune, il intrebam daca (pt el era de importanta
au demonstrat pertinenta vrea sa asculte povestea cosmica, cozonacul ala fiind
acestor alegeri. despre muncitorul Dorel singurul dulce pe care-l
care dormea la caldurica cunostea, restul stie ca-s
Dormiti toti impreuna - un langa sotie cand l-a sunat toxice), miercurea ne vedem
copil anxios va invata mai

35
seful sa-l anunte ca o cu felix etc
greu decat unul increzator furtuna teribila a rupt
si relaxat. Fiti flexibili in jumate firele stalpilor. Uite 35 - asa-i mai mult de
program intotdeauna, insa un avion, stai sa-ti spun comicul situatie: asigurati-
fixati somnul de amiaza povestea baietelului Henri va ca nu sinteti imfatuati.
si orele pt noapte ca pe o Coanda. Daca treceam pe ne-am prins tarziu ca atunci
limita. Un copil odihnit da langa o turma, ii faceam o cand nu cunoaste raspunsul
un cu totul alt randament. poveste despre ciobanul la ceva, arun folosea acest
Aveti grija la hrana chiar Grigore, care-a rasturnat mambo-jambo talk. si ne-
daca nu ati facut o pasiune dimineata galeata cu lapte. am prins ca, crescut fiind
din nutritie. Unui copil hranit A ajutat la chestiuni mai de doi imfatuati sfatosi, nu
cu gluten si zahar ii este ample cu circuitul apei in a auzit sintagma nu stiu in
taiat fluxul de sange catre natura, anatomia si functia viata lui. am folosit-o excesiv
neocortex, iar performantele cu saptamanile pana am

33
organelor etc.

36
lui intelectuale vor fi dres-o.

31
diminuate. M-a intrebat o mamica
de curand cum l-am facut 36 - treceti tot timpul
La inceput, cand nu este sa prinda, in prima faza, informatia importanta pe
clar cat si cum intelege, este distinctia tare - incet. eu planul secund, ascundeti-o
foarte folositor sa listati, si viktor ne prefaceam in poveste. arun stie o
plastifiati si prindeti intr-un ca dormim cu capul gramada despre vulcani
inel langa usa tot soiul de pe masa iar bunica era si mai ales despre vulcanii
contexte pe care rutina le inarmata cu un zurgalau. italiei fiindca bunica lui i-a
impune. Am listat poze cu cand zdranganea incet, dat niste carti postale lipite
toti prieteni nostri, cu ai continuam sa dormim, cand sub forma de acordeon
lui, poza din hipermarket, producea sunetul tare, ne despre asta. si i-am facut
din centru, de la parc, ma trezeam sarind in picioare o poveste despre baiatul
rog, zeci de poze din locuri cret cu ochelari si baiatul

60
Perspectiva părintelui - sugestii de abordări şi strategii în recuperare

roscat cu picioare scurte. lugojana. si baietelul asa, un eveniment de proportii,


conferentiaza despre crater, vitalie, a indragit-o tare si-a toamna e sarbatoarea

40
lava, placi tectonice, cenusa venit la sura sa o caute etc. dovlecilor si organizam

37
vulcanica. bal-mascat iar iarna vine
40. nu-mi ajung cuvintele mos craciun.pt oricare faceti
37 - cea mai minima despre importanta jocului invitatii de mana, duceti-
recuzita schimba interesul. despre jucarii. atat in le la posta, cat de multe
daca va jucati de-a croitorul formarea limbajului, cat

44
activitati pe limbaj.
si-i puneti un metru in gat si a imaginatiei, gandirii
si ii prindeti cateva ace de abstracte etc. dau un 44. sa nu fie lasat cu un tert,
haina va invata mai cu spor. exemplu. ne inchideam in sa participe mereu la viata
hornarul primeste perii si dorminotor si ne prefaceam de zi cu zi. sa mearga la
noroi pe nas. controlorul ca ne-am pierdut in padure. hipermarket - arun cantarea,
de bilete o strecuratoare ce ne facem? ce mancam? lipea etichete doar dupa
pe post de chipiu. etc. pe si recapitulam optiunile. ce numea - la veterinar, la

38
incercate. unde dormim? ce bem? la medic cu parintii, sa sparga
ce pericole ne expunem? de nuci, sa tunda iarba, sa tina
38 - folositi timpul de la ce ne putem ajuta? si toate cu tata bornmasina. invata
toaleta. si cel de la masa.

41 45
astea cu gesturi, cu patos, enorm din fiecare.
nu glumesc, se invata tone cu rapunsuri mii.
de chestii. noi aveam la 45 - dintr-o ora de
toaleta o poveste despre 41. le amesctec fiindca asa experienta directa invata
picaturile de pisi lola si dora mi le amintesc. o chestiune mai mult decat in zece ore
si-a invatat o sumedenie ce noua ne-a parut de activitati structurate.
despre canalizare, canale, importanta - avertizarea duceti-i cu trenul, cu
rauri, fluvii, mare, oceanul medicala. am gravat pe tramvaiul, cu busul, cu taxiul
planetar si toate animalele o bucata de bronz textul - si faceti povesti despre
acvatice cu care s-au cochlear implants, no rmn, orice personaj intalnit.
intalnit. plus probleme de si il poarta mereu la gat pe- ne-am jucat cu lunile de-a

42
mediu (((-;. la masa aveam un fir de piele. nu se stie. povestea cu taxiul, si ia ghici
o poveste despre legume si tu arun, cine crezi c-a urcat
fructe de sezon si aventurile 42 - exersati gama do, in taxiul cel galben? si cu ce
o canta impecabil si le

39 43 46
lor. treaba, cu ce destinatie?
formeaza acuratete. folositi
39 - pe masina, cand eram la cate inflexiuni va permite Chiar daca nu aveti drum,
volan si nu putea sta nimeni vocea. mergeti la pantofar, la
in spate, am cantat la florarie, la copiatorul de
inceput, nu eram sigura cat 43 - inventati sarbatori. chei, la vulcanizare, la
distinge din conversatie. asa nu numai pt fixarea spalatorie etc. e urias cate
anotimpurilor, ci pt ca,

47
a invatat 40 de cantece intr- retin.
un an. acum am trecut pe daca faceti destul tam-tam,
conversatii, poezii si povesti. o sa petreceti o gramada 47 - notiunea timpului
folosit fiecare minut.la cu pregatirile, deci puteti i-am dat-o la inceput cu o
inceput explicati termenii targeta limbaj. primava e clepsidra de 5 minute. apoi,
din fiecare cantec si faceti sarbatoarea tuturor florilor cu un calendar. viktor pleaca
o poveste, uite, era aceasta si facem in curte un festival 5 zile in fiecare luna, faceam
fetita pe care-o chema ana cu toti prieteni lui, vara e chenare si-n cel de-al
ziua lui si am facut din asta saselea lipeam poza lui vik.

61
Perspectiva părintelui - sugestii de abordări şi strategii în recuperare

trageam cu carioca cate-o de cate ori aud cate-o baietel, de musai. a auzit un
zi inainte de culcare. pot mamica zicand: draga, planset. era Ariciul, isi pierduse
fi fixate orice evenimente, incepem scoala, imi vine sa-i un Ac. avea o fata Amarata

48 53
functioneaza bine. raspund: puteam jura ca esti acum. uite, umblam dupa
alfabetizata. Alune si dupa Apa, dar m-am
48 - va dau o sugestie de Agatat in Ata asta Argintie.
doua desene animate cu 53 - faceti un eveniment din Acul s-a rupt, vai, vai. sa
copii : caillou, english version orice zi: mergeti la nunta intrebam Albina daca nu-ti
(asta e cu adevarat educativ) chiar daca va costa, va invata imprumuta un Ac. Albina Alina
si masha and miska (asta e o gramada de limbaj asociat i-a adus un spin din Acatan si
frumos si distractiv). evident, contextului. nu-i luati pur l-a pus in locul gol.

49
ii se explica fiecare vorbulita. si simplu sticla de lapte,
povestiti o luna inainte B un burtos. un Bursuc Burtos
E util sa va inscrieti pe cate despre cum va veni zana care avea o Busola. isi dorea
grupuri tematice gasiti pe sticlutelor sa le ia si sa le duca sa mearga in excursie cu
facebook. m-am inscris pe copiilor mai mici. iti va lasa Barca, iar Botul nu-l ajuta sa se
grupuri de parinti cu copii cu un mare cadou sub pat. daca orienteze. mergea la Bunicul
implant din state, australia, puteti face un evenimat din sau, Bursucul cu Barba lunga.
noua zeelanda, india etc. tot cum se epileaza mami pe in drumul sau s-a intalnit cu
ce-am prins. am aflat multe

50 54
picioare, faceti-o! un Baiat tare tare Bucuros.
de la ei. gasise o Buburuza si se juca
54 - muzica, macar 5 minute cu ea. ii iesite un Buboi, facea
50 - intotdeauna experiente, de dans turbat in fiecare zi.
niciodata concepte teoretice. mare taraboi. nu-i Buboi, e o
pe langa distractie, muzica e Bulina, zise Bursucul sfatos.
daca invatati locatia, nu singura care activeaza toate
puneti ursuletul pe / sub / Buburuza avea o Bluza cu
emisferele cerebrale. opriti

56
langa masa. ceriti-i copilului Buline. ce frumos! ce frumos!
sursele de zgomot ambiental
sa faca asta, va crapa de ras si in primul an, insa dupa, Pentru intelegerea si fixarea

51 55
va invata din prima. e bine sa fie antrenati sa intrebarilor propuneti-va sa-l
52 - nu i le dati mura-n gura, distinga in zgomot. intrebati in exces pe celalalt
daca va jucati de-a pompierii, adult al casei, macar pret de
55 - din iarna am de gand sa-i o saptamana. de ce? de ce te
spre ex,incendiul ziceti-i ca prezint literele. nu de altceva,
gradinita unde a izbucnit incalti? cum? cum ajungem
imi pare important cand esti in oras? cine? cine vine
e tocmai langa sertarul cu dependent de tehnologie
sosete. speculati momentul deseara? Arun a inceput cu
sa stii să citeşti şi să scrii. unde si foarte tarziu a ajuns
cat de mult ca sa introduceti nu vreau sa lipesc de litera
noi cuvinte: alina, fetita la de ce. acum toate sint de
o singura imagine, cum se ce, dupa alt de ce.
neastamparata care scoate obisnuieste, ci un compex de
limba a umblat cu chibriturile imagini, dublate de poveste.

52
tocmai linga perdea. daca e una singura, vorba
54 - vorbiti curat. trec peste lui viktor, suna a: uite ăsta-i
m, de la ochi. am pregatit
Experientele bogate
parerea mea proprie despre
aproximativ primele litere si vor genera un limbaj
fenomen, insa cert lucru,
veti debusola copilul daca-i sint ceva de genul. bogat dar si retele
spuneti mami, daca folositi neuronale complexe.
A este litera Ascutita. e ca o
mereu diminutive, daca nu Fiti excesivi in toate!
casa scunda cu Acoperis urias.
folositi corect pronumele. Albastru. in ea locuieste un Ada Benea
62

În această revistă veţi găsi multe informaţii de care aveaţi nevoie. Sunt
multe îndrumări din partea specialiştilor, dar şi relatări ale părinţilor
sau chiar ale purtătorilor de implanturi cohleare.
Fie că vorbesc despre momentele grele prin care au trecut la început,
fie că vorbesc despre diversele metode de recuperare auditiv-verbală,
trebuie reţinut şi subliniat un lucru foarte important:
Fiecare copil are propriul lui ritm de dezvoltare. Nu trebuie să facem o
competiţie, să ne lăsăm cumva influenţaţi sau să ne afecteze anumite
lucruri pe care le aflăm aici. Spre exemplu, unii copii vor spune “ma-
ma” după, să zicem, aproape un an, iar alţii după 3 luni sau chiar mai
devreme. Asta nu înseamnă că nu se lucrează cum trebuie cu ei sau că
implantul nu e bun. Aşa ceva este exclus. Sunt mai mulţi factori de luat
în considerare. Nu trebuie să ne panicăm, să intrăm în criză de timp.
Important este să perseverăm, să le vorbim, să ne jucăm cu copiii, să
cîntăm îmreună cu ei, să dansăm, să transformăm toate activităţile
într-o joacă, să le captăm atenţia cu lucruri distractive. Trebuie să
avem răbdare, iar rezultatele vor veni, negreşit, în timp. Mai trebuie
să înţelegem că unii copii sunt mai sociabili, mai comunicativi, mai
talentaţi, în timp ce alţii sunt mai introvertiţi, poate chiar mai dificili,
şi se „lucrează” mai greu cu ei.
Este esenţial să comunicăm între noi, să ne informăm, dar nici un
moment nu trebuie să uităm de colaborarea cu logopedul şi să-i
cerem părerea ori de câte ori o considerăm necesară. Încercând

se mulează cel mai bine pe personalitatea copilului vostru.“


diverse „trucuri” pe care le aflaţi de aici, poate le veţi găsi pe cele care

Ţinând cont de aceste lucruri, este imposibil de determinat un set


de reguli clare cu care vom avea rezultate imediate. Este imposibil de
stabilit vârsta la care aceşti copii vor spune primele cuvinte sau vârsta
la care vor vorbi fluent în propoziţii complexe. Nu se pot da astfel de
verdicte.
Aşadar, trebuie să evităm comparaţiile între copii, între firmele de la
care au implanturile sau între logopezii care-i formează.

Mihai Gagiu

/Părinţi cu copii purtători de implant cohlear

S-ar putea să vă placă și