Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VII-a Data: .........................

Virtuțile –roade ale faptelor bune


Fișă de lucru

1. Numește 3 caracteristrici ale virtuții creștine:

2. Sfântul Apostol Pavel numește dragostea ca cea mai înaltă virtute în întâia sa epistolă către
Corinteni cap. 13: „Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu
pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale
sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de
adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu
cade niciodată... Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare
dintre acestea este dragostea.”
a) Numește virtuțile teologice la care face referință textul de mai sus.

b) Motivează de ce Apostolul Pavel consideră dragostea cea mai mare virtute?

c) Cum este definită virtutea dragostei de către Apostolul Pavel?

3. Completează tabelul de mai jos ajutându-te de cunoștințele anterioare:

Virtutea Numele sfinților Un exemplul din Roadele acestor Păcate împotriva


cardinală viața lor virtuți lor