Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 1

FIŞĂ DE LUCRU

1. Subliniază variantele pe care le consideri potrivite pentru a complete afirmaţiile de mai jos:

a) Iisus a participat la nunta celor doi tineri pentru:

 a le binecuvȃnta căsătoria
 era prin preajmă
 din întȃmplare.

b) Apostolii L-au însoţit deoarece:

 Voiau să se distreze
 Îl urmau pe Iisus pretutindeni, pentru a se iniţa în îndeplinirea misiunii de propovăduire
 Nu aveau ce să facă.

c) Mama lui Iisus a zis slugilor: „Faceţi orice vă va spuneˮ, ştiind că:

o va face o minune
o omul trebuie să asculte de Fiul lui Dumnezeu
o orice va face este ceva bun.

d) Iisus a transformat apa în vin pentru:

a ajuta pe cei doi tineri săraci


a săvȃrşi prima minune
a arăta puterea Sa dumnezeiască.

e) Iisus a spus: „Încă n-a venit ceasul Meuˮ, pentru că:

 nu era momentul potrivit pentru a Se arăta lumii ca Mȃntuitor


 lumea nu era pregătită pentru a primi minunile Sale
 nu voia să ajute oamenii.

2. Aranjați în ordine corectă informațiile:


 Mama lui Iisus a zis slugilor: „Faceți orice vă va spune”.
 Apostolii L-au însoțit pe Iisus la nuntă pentru că-L însoțeau pretutindeni.
 Iisus a spus „Încă n-a venit ceasul Meu”.
 Iisus a participat la Nunta din Cana Galileii.
 Iisus a transformat apa în vin.