Sunteți pe pagina 1din 1

CLARIFICAREA TUTUROR ASPECTELOR CE PRIVESC REGULAMENTUL 679/2016

Ce reglementează Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)?

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1, noul


Regulament general privind protecția datelor al Uniunii Europene („RGPD”)
reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate sau o organizație a
unor date cu caracter personal referitoare la persoane fizice în UE.

Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor


decedate sau ale persoanelor juridice.

Normele nu se aplică datelor prelucrate de către o persoană fizică din motive pur
personale și nici activităților desfășurate în locuință, cu condiția să nu existe nicio
legătură cu o activitate profesională sau comercială. Atunci însă când o persoană fizică
utilizează datele cu caracter personal în afara „sferei personale”, cum ar fi pentru
activități socioculturale sau financiare, persoana în cauză trebuie să respecte legea
privind protecția datelor.

Exemple
Când se aplică regulamentul
O societate cu un sediu în UE oferă servicii de călătorie clienților din țările Baltice și, în
acest context, prelucrează date cu caracter personal ale unor persoane fizice.

Când nu se aplică regulamentul


O persoană fizică își folosește agenda de adrese personală pentru a-și invita prietenii
prin e-mail la o petrecere pe care o organizează (excepție pentru activități domestice).

Referințe
Articolele 1 și 2 și considerentele (1), (2), (14), (18) și (27) ale RGPD
1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).