Sunteți pe pagina 1din 13

GRADELE DE COMPARAȚIE

ale adjectivelor în limba germană

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
Grad de comparație = formă pe care o ia adjectivul și unele categorii de adverbe pentru a arăta măsura mai mică sau mai mare în care un
substantiv sau un verb posedă însușirea sau caracteristica exprimată de acel adjectiv sau adverb.

Atenţie ! - fiind vorba de adjective, nu uitaţi să folosiţi pe lîngă gradele de comparaţie şi terminaţiile de la declinare - acolo unde este cazul.

POZITIVUL Die Grundstufe


Gradul pozitiv reprezintă forma de bază.

harnic Alexander ist fleißig. = Alexandru este harnic.


elev harnic Alexander ist ein fleißiger Schüler. = Alexandru este un elev harnic.

fleißig = (adjectiv la) pozitiv (harnic)

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
COMPARATIVUL Die Mehrstufe

pozitiv + (Umlaut) + -er


mai
mai harnic Comparativul se formează prin adăugarea sufixului -er la adjectivul pozitiv :
elevul mai harnic fleißig + -er = fleißiger
Caietul lui este mai ordonat decît al tău.
fleißiger = (adjectiv la) comparativ (mai harnic)
Verișorul tău este mai puțin voinic.
Unele adjective care au a, o sau u în rădăcină primesc Umlaut la comparativ :
Permite formularea cu „un“, „o“ -
kurz + Umlaut + -er – kürzer
o elevă mai harnică
un elev mai harnic Nu primesc niciodată Umlaut adjectivele terminate în -el (dunkel =
întunecat), în -er (mager = slab), în -en (ofen = deschis), în -e (lose = slobod),
în –bar (wunderbar = minunat), în -sam (aufmerksam = atent), în -ig
(lustig = amuzant) şi adjectivele care au în rădăcină diftongul au
(laut = gălăgios).

Comparativul de superioritate și inferioritate În cazurile de inegalitate (superioritate sau inferioritate) termenii comparaţiei
se leagă prin :
mai... decît
comparativ + als / nicht + comparativ + als

Tom ist fleißiger als Peter. = Tom este mai harnic decît Petru.
Der Monat September ist kürzer als der Monat Oktober. =
Luna septembrie este mai scurtă decît octombrie.

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
Pentru a compara două însuşiri ale aceluiaşi substantiv, se poate folosi și :
mehr (mai mult) , eher (mai curînd), weniger (mai puțin)

Ich war mehr tot als lebendig. = Eram mai mult mort decît viu.
Er ist eher fleißig als klug. = El este mai curînd harnic decît deștept.
Sie ist weniger fleißig als klug. = El este mai puțin harnic decît deștept.

mehr ; eher ; weniger + pozitiv 1 + als + pozitiv 2

Gradele de comparaţie de inferioritate se pot forma și cu cuvintele


weniger (mai puțin) ; minder (mai mic, mai puțin)

hoch – weniger hoch (mai puțin înalt)


hart – minder hart (mai puțin tare)
einen weniger hohen Berg = un munte mai puțin înalt

weniger ; minder + pozitiv

Comparativul de egalitate În caz de egalitate, termenii comparaţiei se leagă între ei prin :

la fel de, tot atît de, tot așa de ebenso + pozitiv + wie / so + pozitiv + wie
Secerișul fusese tot atît de greu ca și mai înainte.
Am 21. März ist der Tag ebenso lang wie die Nacht. =
La 21 martie ziua este la fel de lungă ca și noaptea.
Er schreibt so schön wie du. = El scrie la fel de frumos ca și tine.

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
SUPERLATIVUL Die Höchststufe

cel mai pozitiv + (Umlaut) + (e)st


cel mai bun de pînă acum
elevul cel mai harnic fleißig + -st = fleißigst
Ceahlăul este cel mai înalt vîrf al Carpaților Orientali.
fleißigst = (adjectiv la) superlativ (cel mai harnic)
Nu permite formularea cu „un“, „o“
un cel mai harnic elev Superlativul întrebuinţat ca atribut (adjectivul atributiv)
o cea mai harnică elevă Er ist der fleißigste Student. = El este cel mai harnic student.

Superlativul întrebuinţat ca adverb


Er arbeitet am fleißigsten. = El muncește cel mai sîrguincios.

Superlativul întrebuinţat ca nume predicativ


Er ist der fleißigste. = El este cel mai harnic.
Er ist am fleißigsten. = El este cel mai harnic.

der, die , das + pozitiv + (Umlaut) + (e)ste*


/
am + pozitiv + (Umlaut) + (e)sten*

* e si en sînt terminații de la declinarea adjectivelor

Atenție !
DOAR superlativul întrebuinţat ca atribut (adjectivul atributiv) acceptă după el
un substantiv.
Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
• Adjectivele cu Umlaut la comparativ îl păstrează şi la superlativ :
lang - länger - am längsten
• Adjectivele care nu primesc Umlaut la comparativ, nu-l primesc nici la
superlativ.
• Adjectivele care au a, o sau u în rădăcină (pozitiv) şi primesc Umlaut la
comparativ îl primesc şi la superlativ :
Pozitiv Iang Superlativ der, die, das längste / am längsten
Pozitiv groß Superlativ der, die, das größte / am größten
Pozitiv kurz Superlativ der, die, das kürzeste / am kürzesten

• Superlativul cu intercalarea vocalei e [adică -este(n) în loc de -ste(n)] îl


formează adjectivele polisilabice accentuate pe ultima silabă ca şi majoritatea
adjectivelor monosilabice terminate în -z, -tz, -t, -d, -x, -s, -st, -ß, -sch, -h :
interessant (interesant) am interessantesten
kurz (scurt) am kürzesten
sanft (calm) am sanftesten
heiß (fierbinte) am heißesten
früh (devreme) am frühesten
Excepţie : groß (mare) am größten

• Adjectivele polisilabice, terminate în -t, -d, -sch, neaccentuate pe ultima


silabă, nu intercalează vocala e înaintea sufixului:
geeignet (apt) am geeignetsten
reizend (adorabil) am reizendsten
komisch (ciudat) am komischsten

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
• Superlativul se mai poate forma și așa:
— cu genitivul
Er ist der fleißigste aller Studenten. =
Este cel mai harnic dintre toți studenții.
— cu von + dativul
Er ist der fleißigste von allen Studenten.=
Este cel mai harnic dintre toți stundeții.

• Superlativul poate fi întărit cu aller (foarte, cel mai), weitaus (mult, extrem),
bei weitem (de departe, cu mult) etc.
der allerfleißigste Student = cel mai harnic student (dintre toți)

• Superlativul se mai poate forma si cu cuvintele :


am wenigsten / am mindesten
(cel mai puțin) (cel mai mic, cel mai puțin)
hoch weniger hoch am wenigsten hoch
(înalt) (mai puțin înalt) (cel mai puțin înalt)
hart minder hart am wenigsten hart
(tare) (mai puțin tare) (cel mai puțin tare)

am wenigsten ; am mindesten + pozitiv


Are valoare de superlativ pozitivul întărit prin :
• adverbele și locuțiunile adverbiale
sehr = foarte
toll, prima, klasse, super = grozav
unvorstellbar = neînchipuit
außerordentlich = extraordinar
Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
(außerordentlich gewissenhaf = extraordinar de conștiincios.)
unerhört = nemaipomenit
übertrieben = din cale afară de
äußerst = extrem de
zu = prea
besonders = special (besonders wichtig = deosebit de important)
höchst = extrem, foarte
überaus = extrem, excesiv
• repetarea adjectivului:
o grădină frumoasă, frumoasă = einen schönen, schönen Garten
• lungirea si repetarea unei vocale sau a unei consoane :
schööön, primaaa
• Tot superlative sînt și :
spätestens = cel mai tîrziu ; frühestens = cel mai devreme
bestens = foarte bine, cît de poate de bine
genauestens = foarte exact, cît se poate de exact
längstens = cel mult, cel mai tîrziu
wenigstens = cel puțin ; mindestens = măcar, cel puțin
superlativ + ens
aufs Beste / aufs beste = în felul cel mai bun, cel mai bine
aufs Genaueste / aufs genaueste = în modul cel mai exact
aufs Höchste / aufs höchste = în gradul cel mai înalt, la culme
aufs Hertzlichste / aufs hertzlichste = în modul cel mai cordial
aufs Neue / aufs neue = din nou

aufs + superlativ

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
• äußerst (extrem de), eiligst (foarte urgent, imediat), jüngst (recent, ultim, de
curînd), höchst (extrem de), meist (de cele mai multe ori, de obicei), möglichst
(cît de poate de, pe cît posibil de), längst (de mult)

superlativ fără nici o terminație

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
DE ȘTIUT...

• Unele adjective şi adverbe formează gradele de comparaţie în mod neregulat

Pozitiv Comparativ Superlativ

gut (bun, bine) besser der, die, das beste / am besten


viel (mult) mehr der, die, das meiste / am meisten
nah(e) (aproape) näher der, die, das nächste / am nächsten
hoch (sus, înalt) höher der, die, das höchste / am höchsten
gern (bucuros, cu plăcere) lieber am liebsten
groß (mare) größer der, die, das größte / am größten

• Cum arată un adjectiv trecut prin gradele de comparație :

pozitiv gut (bun)


comparativ besser (mai bun)
superlativ am besten / der, die, das beste (cel mai bun)

pozitiv nah (apropiat)


comparativ näher (mai apropiat)
superlativ am nächsten / der, die, das nächste (cel mai apropiat)

• Cuvintele care se compară stau în limba germană la acelaşi caz :


Er (N) ist fleißiger als du (N) = El este mai harnic decît tine.

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
• Unele adjective nu au grade de comparaţie :
adjectivele de origine negermană care denumesc culori:
rosa, beige
[adică nu avem adjective terminate în -er sau -(e)st. Pentru a obţine totuşi grade de comparaţie putem folosi, de exemplu,
als, mehr … als, weniger … als, äußerst = extrem de, zu = prea]
superlativele populare :
todernst (foarte serios), stockfinster (negru ca smoala), eiskalt (rece ca gheața), steinreich (putred de bogat),
adjectivele care prin sensul lor nu pot fi supuse comparaţiei:
schriflich (scriptic), mündlich (verbal), tot (mort), taub (surd)
adjectivele care exprimă însușiri ce nu pot fi comparate:
gigantisch (gigantic), riesig (uriaș), kolossal (colosal), gesamt (complet), ganz (întreg), einzig (unic), hauptsächlich (principal),
perfekt (perfect), gleich (egal), ewig (veșnic).
• Declinarea adjectivelor trecute prin grade de comparaţie (pozitiv, comparativ şi superlativ) se face conform regulilor ştiute.
der Student (pl. die Studenten)

Pozitiv Comparativ
N. der fleißige Student (studentul harnic) N. der fleißig -er -e Student (studentul mai harnic)
A. den fleißigen Studenten* (pe studentul harnic) A. den fleißig -er -en Studenten* (pe studentul mai harnic)
D. dem fleißigen Studenten* (studentului harnic) D. dem fleißig -er -en Studenten* (studentului mai harnic)
G. des fleißigen Studenten* (al studentului harnic) G. des fleißig -er -en Studenten* (al studentului mai harnic)

Superlativ N. ein fleißig -er -er Student (un student mai harnic)
N. der fleißig -st -e Student (studentul cel mai harnic) A. einen fleißig -er -en Studenten* (pe un student mai harnic)
A. den fleißig -st -en Studenten* (pe studentul cel mai harnic) D. einem fleißig -er -en Studenten* (unui student mai harnic)
D. dem fleißig -st -en Studenten* (studentului cel mai harnic) G. eines fleißig-er -en Studenten* (al unui student mai harnic)
G. des fleißig -st -en Studenten* (al studentul cel mai harnic)
* Substantivele masculine care au la nominativ plural desinenţa -(e)n o primesc şi la singular la genitiv, dativ şi acuzativ.

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
der schöne Ausflug (excursia frumoasă)
der schönere Ausflug (excursia mai frumoasă)
der schönste Ausflug (excursia cea mai frumoasă)

bei schönem Wetter (pe vreme frumoasă)


bei schönerem Wetter (pe vreme mai frumoasă)
bei schönstem Wetter (pe cea mai frumoasă vreme)

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.
Bibliografie

Prof. Dr. Max Richter – Lernt Deutsch !, Curs practic de limba germană, Ed. Cartea Românească, București, 1941.
JEAN LIVESCU (Prof. dr. docent), EMILIA SAVIN (Lector), SANDA IOANOVICI (Asistent), IOHANNA ANDREI (Asistent) – Limba germană [Ed. a ll-a (revizuită şi adăugită)], Ed.
Didactică și Pedagogică, București, 1966.
Emilia Savin – Gramatica limbii germane, Ed. Mașina de scris, București, 2002.
Sarah Fleer – Verbtabellen Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin și München, 2009.
Heike Voit – Grammatik kurz und bündig DEUTSCH, PONS, Stuttgart, 2011.
Ines Balcik, Klaus Rohe, Verena Wröbel – Die große Grammatik DEUTSCH, PONS, Stuttgart, 2009.
Emilia Savin, Basilius Abager, Alexandru Roman – Gramatica practică a limbii germane, Ed. Științifică, București, 1968.
Ing.Benno Depauscheg, Lector univ. Grete Klaster-Ungureanu – Germana pentru ingineri şi tehnicieni, Ed. Tehnică, București, 1970.
www.conjugator.reverso.net
www.dict.cc
www.hallo.ro
http://de.pons.com

Copyright (c) 2015 - Acest material este oferit gratis tuturor celor care vor să învețe limba germană. Cei care vor să folosească informația prezentată aici în scopuri comerciale să
facă bine să se abțină.