Sunteți pe pagina 1din 2

Tot ce trebuie să știi ca să contești cu succes un

proces-verbal de contravenție
auto-bild.ro/stiri/contesti-un-proces-verbal-de-contraventie-156114.html

January 31, 2019

În cazul în care un șofer se simte nedreptățit de Poliția Rutieră în


urma primirii unei amenzi, acesta poate contesta procesul-verbal de
sancționare a contravenției. Totuși, contravenientul trebuie să știe
câteva lucruri importante înainte de a demara procedura de
contestație, pentru ca inițiativa să aibă succes.

În primul rând, este important de notat faptul că amenda nu mai trebuie


plătită în maximum 48 de ore de la emiterea procesului-verbal pentru a
beneficia de reducerea acesteia la jumătate. Începând din august 2018,
perioada de valabilitate a beneficiului este de 15 zile, timp în care
șoferul sancționat poate plăti doar 50% din amendă.

Termenul-limită a fost extins prin Legea nr. 203/2018. Mai precis, textul
legii precizează că numărătoarea inversă începe „de la data înmânării sau
comunicării [procesului-verbal]'.

Următorul pas este redactarea plângerii propriu-zise împotriva


procesului-verbal. Modelul unui astfel de act poate fi descărcat printr-un
click aici. În urma completării tuturor rubricilor, plângerea trebuie depusă
la judecătoria în a cărei circumscripție a fost comisă contravenția. Începând
din acest moment, executarea sancțiunii este suspendată oficial până la
soluționarea cazului. Judecătorul va stabili un termen de judecată încadrat
în maximum 30 de zile de la depunerea cererii.

Cu toate acestea, simpla contestație scrisă nu este suficientă.


Contravenientul trebuie să anexeze dosarul cauzei, care trebuie să
cuprindă toate probele ce dovedesc nevinovăția șoferului sancționat, plus o
copie a procesului-verbal primit de la agentul de poliție. De asemenea,
este important ca subsemnatul să precizeze în cerere că solicită
restituirea banilor plătiți pentru achitarea amenzii.

Pentru a clarifica, este ideal ca șoferul să plătească amenda în termen de 15


zile de la primirea procesului-verbal, chiar dacă îl contestă ulterior.
Explicația este că, în cazul în care judecătorul îl declară vinovat,
contravenientul va trebui să achite valoarea întreagă a amenzii, fără a mai
beneficia de discountul de 50%. Pe de altă parte, dacă instanța îi dă
dreptate, suma va fi returnată.

Cu alte cuvinte, plata amenzii în termen de 15 zile este o măsură de


precauție, în eventualitatea în care contestația este respinsă printr-o
1/2
hotărâre judecătorească care depășește acest termen-limită.

Nici decizia negativă a Judecătoriei nu înseamnă automat înfrângerea.


Contravenientul are la dispoziție 15 zile să facă apel împotriva
hotărârii. De data aceasta, noua contestație trebuie realizată la secția de
contencios administrativ a tribunalului, fără însă a fi nevoie ca apelul să fie
motivat în scris. Conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, Art. 34,
lineatul 2, „Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul
suspendă executarea hotărârii'.

Nu în ultimul rând, Art. 17 al aceleiași ordonanțe enumeră câteva situații


în care procesul-verbal este considerat din start invalid: „Lipsa
menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator,
numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa
denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia
sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal.
Nulitatea se constată şi din oficiu'. Dacă agentul de la Rutieră a omis să
completeze vreuna dintre aceste rubrici, victoria contravenientului este
asigurată, dar tot este necesară depunerea unei contestații la judecătorie.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta prevederile Ordonanței


Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Acest
document cuprinde toate drepturile și obligațiile contravenientului și este
preferabil să fie măcar răsfoit înainte de a contesta procesul-verbal.

2/2

S-ar putea să vă placă și