Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL MUNCII JRE — Jae $1 JUSTITIEL SOCIALE ANOFN. romania2019.eu NR., 1 AJOFM DB/ PROGNOZA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALA, LUNA MARTIE 2019 Wr 5 Cod Nr. [ Nr. crt. Pe Nomen curs curs | jee | Loca ursului lator [uri [anti | _Incepertt cocatia 0. 7 zi 34 3 6 ‘Ospatar (chelner) vanzator in unitati de S| eirraentocte 5123.2.1 | 1 | 14 | 15.03.2019 | Targoviste 2 | Bucatar 9122.2.1 | 1 | 14 | 15.03.2019 | Pucioasa ‘Ospatar (chelner) vanzator in unitati de 3 Al eimentade 5123.2.1 | 1 | 14 | 15.03.2019 | Pucioasa 4 | Expert achizitii publice 214946 | 1 | 14 | 15.03.2019 | Targoviste 5, | Confectioner tamplarie din aluminiu simase [74343] 4 | 44 | 15.03.2019 | Targoviste plastice : Sana Pucioasa 6 | Frizer coafor manichiurist pedichiurist 5141.24 | 2 | 28 | 15.03.2019 | Treoviste Tacatus mecanic de intretinere si reparatit Teal averciie 7214.2.3 | 1 | 14 | 20.03.2019 | Targoviste 8 | Mecanic auto 7231.2.2 | 1 | 14 | 20.03.2019 | Targoviste 9 | Comunicare limba romana - 2 | 28 | 20.03.2019 Pucioasa rargoviste 10 _| Electrician exploatare joasa si medie tensiune [7245.22 | 4 [44 [70.03.2019 | Targoviste Constanta Anghel Cezar Dinca Sorin Badoiu Director executiv, Director executive adjunct intocmit Tncepind cu data de 28 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/69 al Palamentlut Exopean gl Corsi dn 27 apie 20%6 privied protecta persoanelar cen cece ce prveste preluerareadatelar cy cractr personals privindbera culate a acestor dates de abrogate a Decl 95/46/CE (Requamentul General privingProtecla, Bateior R690) este apleat do tote stteleUnun Europene. ANOFI a sabi mis ence sl pracedrale, penta peje petra aigur confdentaltates, 25 accenitatea datelor durmeavoasta cu cracer personal. Yom preven ulzatea sau acces peautozat st Teaearen Secu datelor eu earacter in conforitate cu legata In vigor ari raporul de celaborae cu nsiltie oat, dummevoesta ave oblgtia de a respectaprevedrile Presedingia Roméniet la Consitiul Uniunii Europene AGENTIA JUDETEAWA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUN gine ti Operator de date cu caracter personal 563 Str TudurVadimeesc, 1, Targoaste “el +4 0235619 95; Fan: +4 0243 613 982 mat ajotng db atm 0 ‘wonder ana MINISTERUL MUNCII JRE SS $1 JUSTITIEL SOCIALE ANOFN. romania2019.eu NR. J AJOFM DB/ PROGNOZA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALA, LUNA APRILIE 2019 Wr. , Cod Nr. [Nr. Denumirea Data Crt. 7 Nomen |Cur |Curs F Cursului lator [suri [anti | Inceperii | Locatia 0. 1 2 3 [4 5 6 1 | camerista 5142.1.1 | 1 | 14 | 12.04.2019] Pucioasa 2 | Coafor 5141.2.2 | 1 | 14 | 12.04.2019] Targoviste 3. | Lucrator in structuri ptr. constructii 7122.1.3. | 1 | 14 | 12.04.2019] Targoviste 4 | Cosmetician-initiere 514201 1 | 14 | 12.04.2019] Targoviste 5 | OIVPD -initiere 413201 1 | 14 | 16.04.2019] Moreni 6 | Inspector / referent resurse umane 333304 T | 14 | 16.04.2019] Targoviste 7_ | Ospatar (chelner) 5123.2.1_ | 1 | 14 | 16.04.2019] Targoviste 8 | Baby Sitter 5133.1.1 [1 | 14 | 16.04.2019] Targoviste 9 | Bucatar 122.2.1 1 | 14 | 22.04.2019] Pucioasa Confectioner tamplarie din aluminiu si 5 10 | imase plastice 7134.2.3 | 1 | 14 | 22.04.2019| Targoviste Constanta Anghel Sorin Badoiu Director executiv, intocmit Incopind cu data de 25 mai 2018, Regulamentl (UE) 201/679 al Partamentulu European sa Const in 27 apie 20% prvindproteciapersanetrtzce In co co prvste preucrarea datlo cu caracter personal pid beta etatle a acestor date s de abrogate a Decne! 95/46/CE (Requamentul General pivind Protea Basco “RGFO) ee apt de tot tele Unt Eraene ANF a abit mele procera, pen potas 3 pera ge conenltte, Integtates st accesbitatea datlor dumpeavoasva cu caracter personal. Vor preven! Utlzarea Sau ecesul eautoiat $1 edlcarea secu datlor cu eaactat personal, in conforstate cu legatia tm vigote, tor i report de. colabovare cl Wstiuia hosts, durmewoasra vet! obligate de a tespecta proveerie Roquamentutet (UE) 206 Presedingia Romédniet la Consitiul Uniunii Europene AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTE! OE NUNCA gine tn pert de atc racer asl 53 “Tur Vodice, n-t&, Tago Teas 5 ter e992 at a Swdanbowacenoinro